Byla 2S-614-730/2014
Dėl antstolės R. V. veiksmų, suinteresuotas asmuo V. B

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erinija Kazlauskienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos (skolininkės) L. M. atstovo L. M. atskirąjį skundą dėl Palangos miesto apylinkės teismo 2014-01-15 nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos L. M. atstovo L. M. skundą dėl antstolės R. V. veiksmų, suinteresuotas asmuo V. B.,

Nustatė

2pareiškėjos atstovas pateikė skundą dėl antstolės R. V. veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0074/13/23247. Nurodė, kad nesutinka, jog nebuvo kliūčių vykdomajam dokumentui, pateiktam išieškotojo V. B. priimti ir vykdymo veiksmams pradėti, nes prie pateikto prašymo išieškotojas nepridėjo duomenų, kad įvykdė CK 5.63 straipsnio 1 dalies sąlygas, nors nurodė, kad skolininkė D. R. yra mirusi. Vykdomąjį raštą dėl skolos iš mirusios D. R. išieškojimo V. B. gavo tik 2013-08-05, todėl neturi teisės nukreipti išieškojimo į D. R. teisių perėmėją, nes per 3 mėnesius nepareiškė reikalavimų palikimą priėmusiai įpėdinei L. M.. Mano, kad antstolės veiksmai buvo neteisėti, nes pradėti pažeidžiant CK 5.63 straipsnio nuostatas, todėl vykdomoji byla CPK 629 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu turi būti nutraukta. 2013-12-16 patvarkymu antstolė R. V. skundo netenkino ir perdavė skundą su byla Palangos miesto apylinkės teismui.

3Palangos miesto apylinkės teismas 2014-01-15 nutartimi atmetė pareiškėjos atstovo skundą dėl antstolės R. V. veiksmų. Panaikino 2013-12-11 Palangos miesto apylinkės teismo nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones - vykdomosios bylos Nr. 0074/13/23247 sustabdymą. Nurodė, kad antstolė nustačiusi, jog po skolininkės D. R. mirties šios turtą paveldėjo pareiškėja L. M., kreipėsi į Kretingos rajono apylinkės teismą su prašymu dėl skolininko pakeitimo vykdymo procese. Šis antstolės prašymas patenkintas ir 2013-10-25 Kretingos rajono apylinkės teismo nutartis dėl skolininkės vykdymo procese pakeitimo yra įsiteisėjusi. Taip pat nurodė, kad nenustačius CPK 629 straipsnyje įtvirtinto vykdomosios bylos nutraukimo pagrindo, šios vykdomosios bylos antstolė nenutraukė pagrįstai.

4Atskiruoju skundu pareiškėjos atstovas prašo sustabdyti atskirojo skundo nagrinėjimą Klaipėdos apygardos teisme kol įsiteisės teismo sprendimas dėl atskirojo skundo, pateikto Kretingos rajono apylinkės teisme nagrinėjamoje byloje Nr. 2-1531-325/2013. Atnaujinus bylos nagrinėjimą panaikinti 2014-01-15 Palangos miesto apylinkės teismo nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – pripažinti antstolės R. V. veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0074/13/23247 neteisėtais, pradėtais pažeidžiant CK 5.63 straipsnio normos reikalavimus ir įpareigoti antstolę bylą nutraukti CPK 629 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais.

  1. Teismas, priimdamas nutartį, nepateikdamas jokių paaiškinimų ir nemotyvuodamas savo sprendimo ignoravo skunde nurodytą kasacinio teismo praktiką panašaus pobūdžio bylose, todėl skundžiama nutartis turi būti panaikinta.
  2. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad inicijuodamas vykdymo veiksmus išieškotojas nepateikė antstoliui įrodymų apie CK 5.63 straipsnyje numatyto įsipareigojimo vykdymą.
  3. Skundo dėl antstolio veiksmų teisėtumo klausimas tiesiogiai susijęs su 2013-10-25 Kretingos rajono apylinkės teismo nutartimi, tačiau skundas dėl šios nutarties dar nėra išspręstas. Kadangi Kretingos rajono apylinkės teisme nagrinėjamoje byloje prejudiciniai faktai reikšmingi civilinėje byloje Nr. 2-57-890/2014 pareikštiems reikalavimams išnagrinėti, o teismui, siekiančiam išspręsti byloje pareikštus reikalavimus, reikalingas įsiteisėjęs teismo sprendimas, bylą nagrinėjantis teismas pats jų negalės jų nustatyti, todėl būtina bylos nagrinėjimą sustabdyti.

5Kiti dalyvaujantys byloje asmenys atsiliepimo į atskirąjį skundą nepateikė.

6Klaipėdos apygardos teismo 2014-03-20, 2014-06-13 nutartimis šios civilinės bylos nagrinėjimas buvo sustabdytas kol įsiteisės nutartis civilinėje byloje pagal pareiškėjos antstolės R. V. pareiškimą suinteresuotiems asmenims V. B. ir L. M. dėl skolininko vykdymo procese pakeitimo.

7Atskirasis skundas tenkintinas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus šio apeliacinio objekto nulemtus nagrinėjimo tvarkos ypatumus (CPK 338 straipsnis). Absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 320, 338 straipsniai).

9Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria teismas atmetė pareiškėjos atstovo skundą dėl antstolės veiksmų, yra pagrįsta ir teisėta. Apeliacinės instancijos teismas iš dalies sutinka su atskirojo skundo argumentais.

10Taikant ir aiškinant vykdymo procesą reglamentuojančias CPK bei Sprendimų vykdymo instrukcijos (toliau – Instrukcijos) normas, laikomasi nuostatos, kad vykdymo procesas imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso teisės) normų, todėl visi proceso dalyviai – skolininkas, išieškotojas ir antstolis – privalo griežtai laikytis CPK bei jo pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatytos teismo sprendimų vykdymo proceso tvarkos. Vykdymo procese vykdomuosius veiksmus išieškotojo naudai atlieka specialus valstybės įgaliotas subjektas – antstolis, kuris kaip viešosios teisės subjektas, vykdymo procese privalo veikti tik pagal jam suteiktus įgalinimus (kompetenciją) (intra vires), o bet koks ultra vires veikimas vertintinas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas. Vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų yra tas, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeidžiant kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (CPK 634 straipsnio 2 dalis, Antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis). Teismas, nagrinėdamas skundus dėl antstolio veiksmų, vertina, ar konkrečioje vykdymo proceso stadijoje esant konkrečioms aplinkybėms antstolis nepažeidė jo veiklos principus bei vykdymo veiksmų atlikimo tvarką reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

11Vykdymo veiksmų atlikimo pagrindas yra įstatymų nustatyta tvarka pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas (CPK 586 straipsnio 1 dalis). Kol vykdomasis dokumentas antstoliui nėra pateiktas, vykdymo procesas neprasideda. Tuo tarpu gavęs vykdomąjį dokumentą, antstolis privalo per tris darbo dienas (skubaus vykdymo atveju – nedelsdamas) patikrinti, ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti (CPK 651 straipsnio 1 dalis). Sprendžiant klausimą dėl akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir pradėti vykdomuosius veiksmus (ne)buvimo, nagrinėjamu atveju aktualus CPK 651 straipsnio 2 dalies 5 punktas. Šis norma nustato, kad, jeigu išieškotojui ar skolininkui mirus vykdomąjį dokumentą pateikia įpėdinis, antstolis turi patikrinti ar po išieškotojo arba skolininko mirties atsirado teisių ir pareigų perėmimas.

12Nustatyta, kad antstolė R. V. 2013-08-09 patvarkymu priėmė vykdyti išieškotojo V. B. pateiktą Kretingos rajono apylinkės teismo 2013-08-05 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-78-474/2012 dėl 2600 Lt bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš D. R. V. B. naudai (v. b. l. 2). Išieškotojas pateikdamas prašymą antstolei nurodė, kad skolininkė D. R. yra mirusi, todėl skolos išieškojimas turi būti nukreiptas į įpėdinius, kurie paveldėjo turtines ir neturtines D. R. teises bei pareigas (v. b. l. 1).

13Tačiau antstolė R. V. 2013-08-09 patvarkymu, priimdama vykdyti išieškotojo V. B. pateiktą Kretingos rajono apylinkės teismo 2013-08-05 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-78-474/2012, turėdama duomenų, jog skolininkė yra mirusi, jokių veiksmų, kad įvykdyti pareigą patikrinti ar po skolininkės D. R. mirties atsirado jos pareigų perėmimas, neatliko ir išsiuntė patvarkymą mirusiai D. R. (v. b. l. 1). 2013-08-20 antstolė R. V. gavo duomenis apie tai, kad skolininkė yra mirusi ( - ) (v. b. l. 4), 2013-08-27 antstolė iš Centrinės hipotekos įstaigos gavo duomenis apie tai, kad mirus skolininkei, jos palikimą ( - ) priėmė L. M. (v. b. l. 5), kuriai ( - ) išduotas paveldėjimo teisės liudijimas pagal testamentą (v. b. l. 7). Antstolė kreipėsi į teismą dėl skolininko pakeitimo vykdymo procese ir 2013-10-25 Kretingos rajono apylinkės teismo nutartimi skolininkė D. R. pakeista jos teisių ir pareigų perėmėja L. M. (v. b. l. 11).

14Klaipėdos apygardos teismo 2014-03-19 nutartimi priimtas apeliantės L. M. atskirasis skundas dėl 2013-10-25 Kretingos rajono apylinkės teismo nutarties. LITEKO duomenimis nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismas 2014-05-15 nutartimi Kretingos rajono apylinkės teismo 2013-10-25 nutartį panaikino, antstolės R. V. prašymą dėl skolininko vykdymo procese pakeitimo perdavė nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo.

15Kretingos rajono apylinkės teismas 2014-06-20 nutartimi netenkino antstolės R. V. pareiškimo dėl skolininkės pakeitimo vykdymo procese, nutartis įsiteisėjo 2014-06-30. Teismas padarė išvadą, kad vykdomojoje byloje nėra pateikta duomenų apie tai, kad išieškotojas V. B. nustatytais terminais CK 5.63 straipsnio 1 dalyje nurodytiems subjektams pareiškė reikalavimus, todėl nėra pagrindo pakeisti mirusios skolininkės V. R. skolininke L. M. dėl 2600 Lt išieškojimo vykdymo procese.

16CPK18 straipsnyje įtvirtintas įsiteisėjusių teismo nutarčių privalomumo principas. CPK 182 straipsnio 2 punkte nurodyta, kad nereikia įrodinėti aplinkybių, nustatytų įsiteisėjusiu teismo sprendimu (nutartimi) kitoje civilinėje byloje, kurioje dalyvavo tie patys asmenys, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas sukelia teisines pasekmes ir nedalyvaujantiems byloje asmenims (prejudiciniai faktai).

17Esant nurodytoms nustatytoms faktinėms aplinkybėms, yra pagrindas išvadai padaryti, kad antstolė R. V. neteisėtai 2013-08-09 patvarkymu priėmė vykdyti išieškotojo V. B. pateiktą Kretingos rajono apylinkės teismo 2013-08-05 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-78-474/2012, kadangi nepatikrino ar po skolininkės mirties yra atsiradęs jos pareigų perėmimas, o vykdomojo rašto priėmimo metu skolininkės pareigų perėmimas nebuvo atsiradęs, todėl buvo akivaizdžios kliūtys vykdomajam raštui priimti, tokiais antstolės R. V. veiksmais buvo nesilaikyta CPK 651 straipsnio 1 dalies nuostatų, kas sudaro pagrindą pripažinti antstolės R. V. veiksmus, priimant 2013-08-09 patvarkymą priimti vykdyti išieškotojo V. B. pateiktą Kretingos rajono apylinkės teismo 2013-08-05 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-78-474/2012, neteisėtais.

18Esant nurodytoms aplinkybėms, pareiškėjos atstovo skundas tenkintinas, skundžiama nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės - antstolės R. V. 2013-08-09 patvarkymas priimti vykdyti išieškotojo V. B. pateiktą Kretingos rajono apylinkės teismo 2013-08-05 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-78-474/2012 naikintinas ir, kadangi vykdomasis dokumentas buvo priimtas neteisėtai vykdyti, vykdomoji byla Nr. 0074/13/23247 nutrauktina (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 651 straipsnio 1 dalis, 2 dalies 5 punktas, 629 straipsnio 1 dalies 9 punktas). Kadangi teismas nėra saistomas byloje dalyvaujančių asmenų nurodomo teisinio pagrindo, o pats atlieka nustatytų faktinių aplinkybių teisinį įvertinimą, taiko ginčo teisinį santykį reglamentuojančias teisės normas, todėl teismas nepasisako dėl vykdomosios bylos nutraukimo CPK 629 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatytu pagrindu.

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336?339 straipsniais, teismas

Nutarė

20patenkinti pareiškėjos L. M. atstovo L. M. atskirąjį skundą, panaikinti Palangos miesto apylinkės teismo 2014 m. sausio 15 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės.

21Panaikinti antstolės R. V. 2013-08-09 patvarkymą priimti vykdyti išieškotojo V. B. pateiktą Kretingos rajono apylinkės teismo 2013-08-05 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-78-474/2012 ir vykdomąją bylą Nr. 0074/13/23247 nutraukti CPK 629 straipsnio 1 dalies 9 punkte numatytu pagrindu.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erinija... 2. pareiškėjos atstovas pateikė skundą dėl antstolės R. V. veiksmų... 3. Palangos miesto apylinkės teismas 2014-01-15 nutartimi atmetė pareiškėjos... 4. Atskiruoju skundu pareiškėjos atstovas prašo sustabdyti atskirojo skundo... 5. Kiti dalyvaujantys byloje asmenys atsiliepimo į atskirąjį skundą... 6. Klaipėdos apygardos teismo 2014-03-20, 2014-06-13 nutartimis šios civilinės... 7. Atskirasis skundas tenkintinas. ... 8. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 9. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo... 10. Taikant ir aiškinant vykdymo procesą reglamentuojančias CPK bei Sprendimų... 11. Vykdymo veiksmų atlikimo pagrindas yra įstatymų nustatyta tvarka pateiktas... 12. Nustatyta, kad antstolė R. V. 2013-08-09 patvarkymu priėmė vykdyti... 13. Tačiau antstolė R. V. 2013-08-09 patvarkymu, priimdama vykdyti išieškotojo... 14. Klaipėdos apygardos teismo 2014-03-19 nutartimi priimtas apeliantės L. M.... 15. Kretingos rajono apylinkės teismas 2014-06-20 nutartimi netenkino antstolės... 16. CPK18 straipsnyje įtvirtintas įsiteisėjusių teismo nutarčių privalomumo... 17. Esant nurodytoms nustatytoms faktinėms aplinkybėms, yra pagrindas išvadai... 18. Esant nurodytoms aplinkybėms, pareiškėjos atstovo skundas tenkintinas,... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336?339... 20. patenkinti pareiškėjos L. M. atstovo L. M. atskirąjį skundą, panaikinti... 21. Panaikinti antstolės R. V. 2013-08-09 patvarkymą priimti vykdyti...