Byla 2-564-160/2014
Dėl pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo sudaryta, nesumokėtos kainos dalies ir delspinigių priteisimo (tretieji asmenys – Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Lietuvos Respublikos finansų ministerija)

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Zita Smirnovienė, sekretoriaujant Laisvidai Versekienei, dalyvaujant ieškovo atstovei J. Ž., atsakovo atstovui advokatui R. R., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo valstybės įmonės Valstybės turto fondo ieškinį atsakovui UAB „Sapiegos namai“ dėl pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo sudaryta, nesumokėtos kainos dalies ir delspinigių priteisimo (tretieji asmenys – Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Lietuvos Respublikos finansų ministerija).

2Išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3VĮ Valstybės turto fondas prašo pripažinti 0,4825 ha žemės sklypo, esančio ( - ), pirkimo-pardavimo sutartį tarp ieškovo VĮ Valstybės turto fondo ir atsakovo UAB „Sapiegos namai“ sudaryta; priteisti VĮ Valstybės turto fondo naudai iš UAB „Sapiegos namai“ 0,4825 ha žemės sklypo, esančio ( - ), nesumokėtą kainos dalį – 655299,07 Lt, delspinigius – 12712,8 Lt ir 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Paaiškino, kad atsakovui laimėjus viešą aukcioną, 2010-04-13 buvo sudaryta privatizavimo objekto pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 10-10, kuria ieškovas įsipareigojo perduoti UAB „Sapiegos namai“ nuosavybėn objektus (gyvenamąjį namą, bendrabutį ir žemės sklypą), o atsakovas įsipareigojo priimti turtą ir sumokėti už jį 3512000 Lt, iš kurių privatizuotų pastatų kaina – 2482038 Lt, žemės sklypo kaina – 1029962 Lt. Atsakovas įsipareigojo per 5 darbo dienas nuo šios sutarties pasirašymo sumokėti privalomąją kainos dalį – 520510 Lt, o likusią kainos dalį ir palūkanas įsipareigojo mokėti dalimis, kas ketvirtį, galutinai atsiskaitant iki 2012-04-10. Pirkėjas taip pat įsipareigojo per 30 dienų nuo pilno atsiskaitymo už privatizavimo objektą sumokėti 1029962 Lt už objektui priskirtą žemės sklypą ir pasirašyti jo pirkimo-pardavimo sutartį. Uždelsęs mokėti nustatytu terminu, iki visiško prievolės įvykdymo atsakovas įsipareigojo už kiekvieną uždelstą dieną sumokėti 0,02 proc. delspinigius, apskaičiuotus nuo laiku nesumokėtos sumos. Pirkėjui sumokėjus nurodytą privalomąją kainos dalį, 2010-04-27 privatizavimo objektas buvo perduotas UAB „Sapiegos namai“ nuosavybėn. Tačiau pirkėjas nuo privatizavimo sutarties sudarymo nuolat netinkamai vykdė sutartinius įsipareigojimus ir nei vienos eilinės įmokos su palūkanomis nėra sumokėjęs laiku, ne kartą kreipėsi į Valstybės turto fondą prašydamas atidėti mokėjimo terminus, ko pasėkoje 2011-12-29 buvo pasirašytas susitarimas dėl privatizavimo sutarties pakeitimo, kuriuo eilinių įmokų už 2011 m. 2 ir 3 ketvirčius mokėjimo terminas buvo atidėtas 6 mėnesiams. Tačiau net ir po privatizavimo sutarties pakeitimo atsakovas nevykdė sutartinių prievolių ir vengė atsiskaityti už privatizavimo objektą bei jam priskirtą žemės sklypą, todėl atsakovui pradelsus 226 dienas atsiskaityti už privatizavimo objektą ir neįvykdžius privatizavimo sutarties sąlygų, ieškovas kreipėsi į teismą. Nuo ieškinio pateikimo, t. y. nuo 2012-11-22 iki 2014-01-07 atsakovas sumokėjo likusią privatizavimo objekto kainos dalį, įskaitant mokėtinas palūkanas ir delspinigius, taip pat žemės sklypo kainos dalį – 400000 Lt, iš jų: 374662,93 Lt įnašo dalis už žemės sklypą; 25337,07 Lt delspinigių (už 123 dienas, nuo 2013-09-07 iki 2014-01-07). 2014-02-04 dienai atsakovo nesumokėta žemės sklypo kainos dalis yra 655299,07 Lt, delspinigiai – 3669,67 Lt (už 28 dienas, nuo 2014-01-08 iki 2014-02-04), viso 658968,74 Lt. 2014-04-14 delspinigių dydį padidino nuo 3669,67 Lt iki 12712,8 Lt (už 69 dienas, nuo 2014-02-05 iki 2014-04-14), todėl viso priteistiną sumą sudaro 668011,87 Lt. Iš atsakovo taip pat priteistinos 5 proc. dydžio procesinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (b. l. 100-107, 145-146).

4Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė ieškinį palaikė bei paaiškino, kad priteisti 5 proc. dydžio metinių palūkanų prašo CK 6.37 str. 2 d, 6.210 str. 1 d. pagrindu (ieškovas nėra verslininkas, o viešas funkcijas atliekantis subjektas, todėl negali reikalauti 6 proc. procesinių palūkanų). Ieškinio senaties terminas dėl delspinigių priteisimo nepraleistas, kadangi patikslinto ieškinio pateikimo dienai delspinigiai buvo sumokėti už 123 dienas 2014-01-07 datai, o vykstant teisminiam ginčui iki bylos išnagrinėjimo ieškovas turi teisę prašyti priteisti naujai susidarius delspinigius. Privatizavimo įstatymas ir jį detalizuojantys nutarimai nenumato įsigyti privatizavimui skirtą valstybės žemės sklypą už jį mokant dalimis, todėl atsakovo prašymas dėl sprendimo išdėstymo negali būti taikomas.

5Atsakovas UAB „Sapiegos namai“ VĮ Valstybės turto fondo ieškinį pripažino dėl 0,4825 ha žemės sklypo, esančio ( - ), pirkimo-pardavimo sutarties tarp ieškovo VĮ Valstybės turto fondo ir atsakovo UAB „Sapiegos namai“ pripažinimo sudaryta bei iš atsakovo ieškovo naudai 658968,74 Lt skolos priteisimo. Prašė skolos mokėjimą išdėstyti dalimis: po 109829 Lt per mėnesį, iš viso per 6 kalendorinius mėnesius. Paaiškino, kad savo įsipareigojimus netinkamai vykdė dėl iškilusių finansinių sunkumų, kuriuos sąlygojo valstybinių institucijų neveikimas (leidimų neišdavimas, bylinėjimasis teismuose). Nepaisant to, ieškovui buvo sumokėta 400000 Lt už žemės sklypo dalį, kas įrodo, jog atsakovas įvykdė didžiąją dalį prisiimtų įsipareigojimų ir yra pasiryžęs įvykdyti juos iki galo. Tačiau likusios prievolės įvykdymas iš karto, galimai paverstų atsakovą skolininku ir neleistų vykdyti įsipareigojimų kitiems kreditoriams, atsakovo turtas būtų pardavinėjamas pusvelčiui.

6Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas ieškinį iš esmės pripažino. Prašė delspinigius priteisti ne daugiau nei už 180 dienų bei nepriteisti 5 proc. dydžio metinių palūkanų. Paaiškino, kad delspinigiai paskaičiuoti už 220 dienas, kas viršija CK 1.125 str. 5 d. nustatytą ieškinio senaties terminą reikalavimams dėl delspinigių priteisimo. Įstatymas nenumato 5 proc. dydžio metinių palūkanų dydžio priteisimo iš juridinio asmens. Sprendimo išdėstymas nesukels jokios žalos ieškovui, kadangi už naudojimąsi valstybės pinigais bus priteistos procesinės palūkanos.

7Ieškinys iš esmės tenkinamas.

8Kadangi atsakovas iš esmės pripažįsta ieškinį dalyje dėl valstybinio žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo sudaryta ir nesumokėtos 655299,07 Lt kainos dalies priteisimo, todėl šioje dalyje ieškinys tenkinamas sutrumpintais motyvais (CPK 268 str. 5 d.).

9Atsakovui laimėjus viešą aukcioną (b. l. 8) 2010-04-13 VĮ Valstybės turto fondas ir UAB „Sapiegos namai“ sudarė privatizavimo objekto pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 10-10 (b. l. 9-13), kuria ieškovas įsipareigojo perduoti UAB „Sapiegos namai“ nuosavybėn objektus – gyvenamąjį namą ( - ), bendrabutį ( - ). Sutarties 2 p. privatizavimo objektui priskirtą 0,4825 ha žemės sklypą ( - ) atsakovas įsipareigojo įsigyti nuosavybėn pagal atskirą pirkimo-pardavimo sutartį, o iki tol – išsinuomoti pagal atskirą žemės sklypo nuomos sutartį. Sutartimi atsakovas įsipareigojo priimti turtą ir sumokėti už jį 3512000 Lt, iš kurių privatizavimo objektų kaina – 2482038 Lt, žemės sklypo kaina – 1029962 Lt. Sutarties 5 p. atsakovas įsipareigojo per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo sumokėti privalomąją kainos dalį – 520510 Lt, o likusią kainos dalį ir palūkanas įsipareigojo mokėti dalimis, kas ketvirtį, galutinai atsiskaitant iki 2012-04-10. Sutarties 13 p. pirkėjas taip pat įsipareigojo per 30 dienų nuo pilno atsiskaitymo už privatizavimo objektą sumokėti 1029962 Lt už objektui priskirtą žemės sklypą ir pasirašyti jo pirkimo-pardavimo sutartį. Uždelsęs mokėti visą žemės sklypo pardavimo kainą, atsakovas įsipareigojo sumokėti 0,02 proc. delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, įskaitant mokėjimo dieną, nuo laiku nesumokėtos sumos. Ieškovas pripažįsta, kad 2012-11-22 - 2014-01-07 laikotarpiu atsakovas sumokėjo likusią privatizavimo objekto kainos dalį bei žemės sklypo kainos dalį – 400000 Lt, iš jų 374662,93 Lt įnašo už žemės sklypą ir 25337,07 Lt delspinigių. Nesumokėtą žemės sklypo kainos dalį sudaro 655299,07 Lt. Kadangi tiek ieškovas siekia pripažinti žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį sudaryta, tiek atsakovas siekia visiškai įvykdyti prisiimtus įsipareigojimus, todėl 0,4825 ha žemės sklypo, esančio ( - ), pirkimo-pardavimo sutartis tarp ieškovo VĮ Valstybės turto fondo ir atsakovo UAB „Sapiegos namai“ pripažintina sudaryta (CK 6.419 str. 3 d., 6.421 str.), iš atsakovo priteistina nesumokėta žemės sklypo kainos dalis – 655299,07 Lt (CK 6.38 str. 1 d., 6.256 str. 1 d.).

10Patikslintame ieškinyje ieškovas nurodo, jog atsakovas 2014-01-07 sumokėjo žemės sklypo dalį – 400000 Lt, iš kurių 374662,93 Lt sudaro įnašas už žemės sklypą ir 25337,07 Lt delspinigiai už 123 dienas (nuo 2013-09-07 iki 2014-01-07). Atsakovas tokios sumokėtos sumos paskirstymo neginčija. Patikslintu ieškovas už laikotarpį nuo 2014-01-08 iki 2014-02-28 (už 28 dienas) paskaičiavo 3669,67 Lt delspinigių, bei 2014-04-14 papildomai paskaičiavo 9043,13 Lt delspinigių už laikotarpį nuo 2014-02-05 iki 2014-04-14 (69 dienos). Taigi po patikslinto ieškinio pateikimo (2014-02-04) ieškovas iš viso prašo priteisti 12712,8 Lt delspinigių už 97 dienas. Delspinigiai pradėti skaičiuoti nuo 2014-01-07, patikslintas ieškinys teismui pateiktas 2014-02-11, taigi ieškinio senaties termino delspinigių priteisimui ieškovas nėra praleidęs (CPK 1.125 str. 5 d. 1 p.).

11Pagal CK 6.73 str. 2 d. jeigu netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Netesybos nemažinamos, kai jos jau sumokėtos.

12Dėl netesybų paskirties ir jų santykio su nuostoliais, išsamiai pasisakyta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje (nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010). Išaiškinta, kad netesybos (CK 6.71 str.) yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę, taip pat sutartinės atsakomybės forma (CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Kreditoriui reikalaujant už sutartinės prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą netesybų ir nuostolių atlyginimo (CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str.), netesybos įskaitomos į nuostolių atlyginimą. Procesinės palūkanos laikytinos kreditoriaus nuostolių, susidariusių dėl laiku nesumokėtų sumų atlyginimu. Todėl delspinigiai turi būti įskaitomi į nuostolių atlyginimą.

13Privatizavimo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 10-10 pakeitimas (b. l. 15-16) bei šalių paaiškinimai tvirtina, kad sutarties vykdymo laikotarpiu bei šiuo metu atsakovas turėjo rimtų finansinių sunkumų. Tačiau nepaistant to, ieškovas sumokėjo visas sumas už privatizavimo objektus (ne mažiau 2482038 Lt) bei dalį kainos ir netesybų už žemės sklypą. Taigi atsakovas didžiąja dalimi prisiimtas prievoles įvykdė, sumokėjo 25337,07 Lt delspinigių vien už žemės sklypą, ieškovas taip pat turi teisę į procesinių palūkanų priteisimą. Todėl iš atsakovo delspinigiai priteistini už laikotarpį nuo 2014-01-08 iki patikslinto ieškinio priėmimo 2014-02-12 (įskaitytinai, sutarties 13 p.), t. y. iš viso už 36 dienas priteistina 4718,15 Lt delspinigių. Ieškovui taip pat priteistina 5 proc. dydžio procesinių palūkanų (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str.) nuo priteistos sumos (660017,22 Lt) nuo patikslinto ieškinio priėmimo (2014-02-12) iki sprendimo visiško įvykdymo. Toks nuostolių ieškovui atlyginimo mechanizmas yra pakankamas netesyboms padengti bei atitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus.

14Pagal CPK 93 str. 1 d. šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai. Ieškovas pateikė 200 Lt išlaidų kvitą už antstolės darbą vykdant teismo nutartį dėl atsakovo turto arešto (b. l. 132-133, 147). Iš esmės ieškinys yra patenkintas toje apimtyje, kurioje areštas buvo taikytas. Todėl šios patirtos bylinėjimosi išlaidos ieškovui atlygintinos pilna apimtimi.

15Pagal CPK 284 str. 1 d. teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti. Kadangi atsakovas pateikė nepakankamai įrodymų, kad priteistos sumos negalės sumokėti teismo sprendimui įsiteisėjus, prašymas dėl sprendimo vykdymo išdėstymo netenkinamas. Atsakovas, pateikęs pakankamai įrodymų dėl neturėjimo galimybės iškart sumokėti priteistą sumą, turės teisę dėl sprendimo vykdymo išdėstymo kreiptis sprendimo vykdymo metu.

16Vadovaudamasi CPK 259 str., 270 str.,

Nutarė

17Ieškinį tenkinti iš dalies.

18Pripažinti 0,4825 ha žemės sklypo, esančio ( - ), pirkimo-pardavimo sutartį tarp ieškovo VĮ Valstybės turto fondo (j. a. k. 110073154) ir atsakovo UAB „Sapiegos namai“ (j. a. k. 301107912) sudaryta.

19Priteisti VĮ Valstybės turto fondo (j. a. k. 110073154) naudai iš UAB „Sapiegos namai“ (j. a. k. 301107912) 655299,07 Lt (šešis šimtus penkiasdešimt penkis tūkstančius du šimtus devyniasdešimt devynis Lt, 7 ct) ir 4718,15 Lt (keturis tūkstančius septynis šimtus aštuoniolika Lt 15 ct) delspinigių, viso 660017,22 Lt (šešis šimtus šešiasdešimt tūkstančių septyniolika Lt 22 ct) bei 5 procentų metines palūkanas nuo viso priteistos sumos, skaičiuojant nuo ieškinio priėmimo teisme dienos (2014-02-12) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

20Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

21Priteisti VĮ Valstybės turto fondo naudai iš UAB „Sapiegos namai“ 200 Lt (du šimtus Lt) bylinėjimosi išlaidų.

22Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Zita Smirnovienė, sekretoriaujant Laisvidai... 2. Išnagrinėjusi bylą,... 3. VĮ Valstybės turto fondas prašo pripažinti 0,4825 ha žemės sklypo,... 4. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė ieškinį palaikė bei paaiškino, kad... 5. Atsakovas UAB „Sapiegos namai“ VĮ Valstybės turto fondo ieškinį... 6. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas ieškinį iš esmės pripažino.... 7. Ieškinys iš esmės tenkinamas.... 8. Kadangi atsakovas iš esmės pripažįsta ieškinį dalyje dėl valstybinio... 9. Atsakovui laimėjus viešą aukcioną (b. l. 8) 2010-04-13 VĮ Valstybės turto... 10. Patikslintame ieškinyje ieškovas nurodo, jog atsakovas 2014-01-07 sumokėjo... 11. Pagal CK 6.73 str. 2 d. jeigu netesybos aiškiai per didelės arba prievolė... 12. Dėl netesybų paskirties ir jų santykio su nuostoliais, išsamiai pasisakyta... 13. Privatizavimo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 10-10 pakeitimas (b. l. 15-16)... 14. Pagal CPK 93 str. 1 d. šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas... 15. Pagal CPK 284 str. 1 d. teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų... 16. Vadovaudamasi CPK 259 str., 270 str.,... 17. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 18. Pripažinti 0,4825 ha žemės sklypo, esančio ( - ), pirkimo-pardavimo... 19. Priteisti VĮ Valstybės turto fondo (j. a. k. 110073154) naudai iš UAB... 20. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 21. Priteisti VĮ Valstybės turto fondo naudai iš UAB „Sapiegos namai“ 200 Lt... 22. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos...