Byla e2A-181-773/2019
Dėl netesybų priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Dianos Labokaitės, Mindaugo Šimonio (kolegijos pirmininkas, pranešėjas) ir Egidijaus Tamašausko,

teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „AVA statyba“ apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 25 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „AVA statyba“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Damansta“ dėl netesybų priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovė UAB „AVA statyba“ patikslintu ieškiniu (1 t., e. b. l. 89-96) prašė priteisti iš atsakovės UAB „Damansta“ 15 100 Eur netesybas, 6 procentų dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Ieškinys grindžiamas šiomis aplinkybėmis:

61.1.

7Šalys 2016 m. rugsėjo 14 d. sudarė subrangos darbų sutartį Nr. 2016/09-09-1 (toliau – Sutartis), kuria subrangovas (atsakovė) įsipareigojo tinkamai atlikti statybos rangos darbus Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, o rangovas (ieškovė) įsipareigojo priimti tinkamai atliktus darbus ir atsiskaityti su atsakove. Sutarties 6.1 punkte numatyti darbų atlikimo terminai, t. y. subrangovas (atsakovė) visus Sutarties priede Nr. 2 nurodytus darbus įsipareigojo pradėti, vykdyti, užbaigti bei rangovui perduoti griežtai pagal suderintą grafiką, bet ne vėliau nei 2016 m. spalio 14 d. sumontuoti profiliuotą paklotą ir ne vėliau nei 2016 m. spalio 30 d. sumontuoti sienines plokštes.

81.2.

9Sutarties 6.6 punkte nustatyta, kad subrangovas (atsakovė) turi nedelsiant raštu informuoti rangovą (ieškovę) apie aplinkybes, kurios gali sukelti grafiko sąlygų pažeidimą. Sutarties 6.9 punkte įtvirtinta, kad visais be išimties atvejais, kai atsiranda būtinybė pratęsti darbų atlikimo terminus, turi būti raštu įformintas papildomas sutarties šalių susitarimas. Sutarties 6.1 punkte nustatytų terminų šalys nekeitė, atsakovė į ieškovę dėl vėlavimo atlikti darbus ar terminų pakeitimo nesikreipė, nors galutinį statybos darbų perdavimo aktą šalys sudarė tik 2016 m. gruodžio 19 d., t.y. praleidus Sutarties 6.1 punkte numatytus darbų atlikimo terminus.

101.3.

11Sutarties 17.2 punkte numatyta atsakovės sutartinė atsakomybė (netesybos) už vėlavimą atlikti darbus Sutartyje nustatytais terminais. Kadangi užfiksuota galutinė darbų užbaigimo data yra 2016 m. gruodžio 19 d., todėl už esminį Sutarties pažeidimą – vėlavimą atlikti profiliuoto pakloto įrengimo darbus, atsakovei taikytinos netesybos 15 100 Eur. Minėtą sumą sudaro 8 750,00 Eur netesybos už vėlavimą atlikti profiliuoto pakloto įrengimo darbus ir 6 350,00 Eur netesybos už vėlavimą atlikti sieninių plokščių montavimo darbus. Atsakovas iki šiol nėra sumokėjęs Ieškovui 15 100 Eur netesybų sumos, nors buvo ragintas tai padaryti tiek 2017 m. vasario 14 d. pranešimu, tiek žodžiu.

122.

13Atsakovė UAB „Damansta“ atsiliepime į patikslintą ieškinį (1 t., e. b. l. 145-151) su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Atsiliepime į patikslintą ieškinį atsakovė nurodė:

142.1.

15Ieškovė pagal Sutartį buvo įsipareigojusi pristatyti į objektą reikiamas medžiagas. Sutartyje numatyta, jog profiliuotas paklotas į objektą pristatomas 2016 m. rugsėjo 16 d., o daugiasluoksnės plokštės – 2016 m. rugsėjo 22 d. Taigi, atsakovės savalaikis darbų atlikimas buvo susijęs su pačios ieškovės veiksmais, t. y. medžiagų pristatymu nustatytu laiku.

162.2.

17Sutarties 24.1.1 punkte šalys numatė, jog bus sudaromas Sutarties priedas Nr. 1, kuriame šalys įtvirtins darbų atlikimo grafiką, tačiau toks priedas nebuvo sudarytas, todėl vykdant Sutartį buvo vadovaujamasi Sutarties 6.1 punktu, numatančiu darbų atlikimo terminus.

182.3.

19Sutarties 6.5. punktas apibrėžė, kad jeigu Darbų fronto perdavimo diena yra pakeičiama, visi Sutarties Priede Nr. 1 nurodyti terminai darbams, kurių atlikimas tiesiogiai priklauso nuo Darbų fronto perdavimo, yra pratęsiamas tam laikui, kuriam buvo perkeltas Darbų frontas. Pagal darbų fronto perdavimo aktus, ieškovė darbų frontą profiliuotam paklotui atsakovei perdavė 2016 m. lapkričio 8 d., o darbų frontą daugiasluoksnių plokščių darbams 2016 m. lapkričio 4 d. Todėl būtent dėl pačios ieškovės kaltės darbų frontai buvo perduoti gerokai vėliau nei Sutartis numatė rangos darbų pabaigą, todėl remiantis Sutarties 6.5 punkto nuostatomis atsakovė turėjo teisę baigti profiliuoto pakloto darbus 2016 m. gruodžio 6 d., o sieninių plokščių darbus 2016 m. gruodžio 12 d. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, laikytina, kad atsakovė darbus pabaigė laiku.

202.4.

21Sutartyje šalių aptarta darbų kaina (Sutarties 15.2 punktas) galutiniu darbų priėmimo – perdavimo aktu buvo sumažinta ir šalys sulygo, jog ieškovei turi būti sumokama 40 417,87 Eur, kas atsižvelgus į tai, kad rangos santykiams taikomas atvirkštinis PVM mokesčio skaičiavimas, pagal Sutartį tenkanti suma yra 33 403,20 Eur, t. y. mažesnė nei Sutarties 15.2 punkte. Ieškovė iki šiol nėra tinkamai atsiskaičiusi su atsakove, nes už atliktus darbus yra sumokėjusi tik 2 000 Eur. Be to, galutiniame statybos darbų perdavimo akte ieškovė patvirtino, jog pretenzijų atsakovei neturi.

22II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

233.

24Kauno apylinkės teismas 2018 m. rugsėjo 25 d. sprendimu ieškinį atmetė (2 t., e. b. l. 31-36).

254.

26Teismas nustatė, kad 2016 m. rugsėjo 14 d. ieškovei UAB „AVA statyba“ ir atsakovei UAB „Damansta“ sudarius subrangos darbų sutartį Nr. 2016/09-09-1 tarp šalių susiklostė statybos rangos santykiai. Tiek ieškovė, tiek atsakovė nesilaikė Sutarties 6.1, 6.3-6.4, 6.6 punktuose nustatytos Sutarties vykdymo tvarkos, tačiau šalys Sutartimi nusistatė tokį bendradarbiavimo mechanizmą, kai perduodamų medžiagų ir darbų vykdymo eiga buvo fiksuojama darbų fronto perdavimo – priėmimo aktais. Pagal darbų fronto perdavimo aktus, ieškovė darbų frontą profiliuotam paklotui atsakovei galutinai perdavė tik 2016 m. lapkričio 8 d., nors pagal Sutartį į objektą medžiagos turėjo būti pristatytos, taigi ir darbai jam įrengti galėjo būti pradėti 2016 m. rugsėjo 16 d. (Sutarties 6.1 punktas). Darbų frontą sieninėms plokštėms montuoti ieškovė atsakovei perdavė tik 2016 m. lapkričio 4 d., nors pagal sutartį medžiagos į objektą turėjo būti pristatytos, taigi ir darbai joms įrengti galėjo būti pradėti 2016 m. rugsėjo 22 d. (Sutarties 6.1 punktas). Sutarties 6.5 punkte nustatyta, kad jeigu darbų fronto perdavimo diena yra pakeičiama, visi Sutarties Priede Nr. 1 nurodyti terminai darbams, kurių atlikimas tiesiogiai priklauso nuo Darbų fronto perdavimo, yra pratęsiamas tam laikui, kuriam buvo perkeltas darbų frontas. Ieškovei vėluojant perduoti darbų frontus, profiliuoto pakloto darbai galėjo būti pratęsti 53 dienomis, o sieninių plokščių montavimo darbai 43 dienomis. Todėl atsižvelgus į Sutarties 6.1 punkte numatytus atskirų darbų užbaigimo terminus atsakovė turėjo teisę baigti profiliuoto pakloto darbus 2016 m. gruodžio 6 d. vietoje spalio 14 d., o sieninių plokščių montavimo darbus 2016 m. gruodžio 12 d. vietoje spalio 30 d. Teismas darė išvadą, kad esant pakeistai darbų fronto, kurį perduoti pareigą turėjo ieškovė (Sutarties 1.5, 6.3, 13.2 punktai), perdavimo datai, kas aiškiai įtvirtinta darbų fronto perdavimo – priėmimo aktuose, vadovaujantis Sutarties 6.5 punktu, visi terminai darbams atlikti laikytini pratęsti tam laikui, kuriam buvo ir perkeltas darbų frontas.

275.

28Teismas nurodė, kad byloje nekilo ginčo dėl to, ar atsakovė atliko tarp šalių sudarytoje sutartyje aptartus darbus - juos ieškovė priėmė ir to neginčija. Pagal 2016 m. gruodžio 19 d. tarp šalių pasirašytą galutinį statybos darbų perdavimo aktą, darbų objekte pradžia 2016 m. rugsėjo 14 d., pabaiga 2016 m. gruodžio 19 d., tačiau ieškovė, remdamasi Sutarties 17 punktu, už pavėluotą darbų atlikimą paskaičiavo netesybas. Kaip numato Sutarties 12.1.6. punktas, galutinį darbų aktą subrangovas parengia bei rangovui tvirtinti pateikia tinkamai ir pilna apimtimi atlikęs visus Sutartyje numatytus darbus ir tinkamai įvykdęs kitas Subrangovo tokiam momentui vykdytinas prievoles pagal Sutartį. Teismas atkreipė dėmesį, kad ieškovė atsakovei 2016 m. lapkričio 7 d. dar iki galutinio statybos darbų perdavimo akto pasirašymo pateikė pretenziją, kurioje nurodė, kad už sutartinių įsipareigojimų pažeidimą – vėlavimą atlikti sutartus darbus, ieškovė atsakovei skaičiuoja netesybas (nurodė sumas ir laikotarpius). Į tai reaguodama atsakovė nedelsiant, t.y. kitą dieną atsakydama nurodė, kad ji nepagrįsta, argumentuodama ieškovės vėluojamu medžiagų pristatymu į objektą ir darbų frontų perdavimais. Taigi ieškovei galutinio statybos darbų perdavimo akto pasirašymo dieną buvo aiškiai žinomos aplinkybės, susijusiosios su netesybomis bei atsakovės pozicija šiuo klausimu. Kadangi galutinis atliktų darbų priėmimo tvirtinti aktas galėjo būti pateiktas tik tinkamai įvykdžius kitas atsakovės tokiam momentui vykdytinas prievoles pagal Sutartį, todėl, teismo vertinimu, netesybų klausimas privalėjo būti aptartas ir minėtame akte, nes ši aplinkybė šalims buvo aiškiai žinoma ir šalių spręsta anksčiau, t.y. 2016 m. lapkričio 7- 8 dienomis. Aiškiai neaptarusi netesybų klausimo sudarant galutinį statybos darbų perdavimo aktą, ieškovė nevykdė CK 6.691 straipsnyje įtvirtintos pareigos bendradarbiauti, nes ieškovei manant, kad atsakovė pažeidė darbų pagal sudarytą Sutartį atlikimo terminą, apie tai jai aiškiai žinant akto pasirašymu metu, tačiau to net abstrakčiai neišviešinant, nereiškiant atsakovei pretenzijų dėl darbų atlikimo terminų bei jų trūkumų, laikytina kad netesybų klausimai, nors ir aiškiai neaptarti, šalių buvo galutinai išspręsti. Tokią išvadą iš dalies patvirtina ir aplinkybė, kad galutiniu statybos darbų perdavimo aktu sulygta atliktų darbų vertė yra 40 417,87 Eur, nors pagal sutartį buvo sulygta atlikti darbų už 48 400,00 Eur, t. y. net 7 982,13 Eur (atskaičius PVM) didesnei sumai. Be to, akte nurodoma, kad pagal Sutartį ir jos priedus atsakovė atliko darbų už 40 417,87 Eur sumą, o sumokėjus šią sumą su ja bus visiškai atsiskaityta. Taigi atsakovė pasirašydama aktą aiškiai suvokė, kad šalių piniginės prievolės (tiek ieškovės, tiek atsakovės) yra visiškai išspręstos. Taigi vertinant galutinį statybos darbų perdavimo aktą kaip visumą, šalių akte sulygta suma už atsakovės atliktus darbus, ieškovės nurodymas, kad jokių pretenzijų (neišskiriant kokių konkrečiai) ji neturi, leidžia daryti išvadą, kad atsakovė visas savo prievoles įvykdė tinkamai ir ieškovė jokių pretenzijų, įskaitant netesybų, akto pasirašymo dienai atsakovei neturėjo bei sulygo dėl galutinės atsakovei mokėtinos sumos. Teismas sprendė, kad ieškovės prašymas dėl netesybų priteisimo yra nepagrįstas ir atmestinas.

29III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

306.

31Apeliaciniu skundu ieškovė UAB „AVA statyba“ prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmų 2018 m. rugsėjo 25 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą, ieškinį tenkinti ir priteisti iš atsakovės visas bylinėjimosi išlaidas (2 t., e. b. l. 41-49). Apeliacinį skundą ieškovė grindžia šiais argumentais:

326.1.

33Aplinkybės, kada ieškovė faktiškai perdavė darbų frontus ir statybines medžiagas atsakovei, ginčo kontekste neturi esminės reikšmės, nes atsakovė neįvykdė savo pareigų pagal Sutarties 6.3, 6.6, 6.9 punktus (raštiškas pareikalavimas dėl darbų fronto perdavimo, raštiškas informavimas apie darbų grafiko sąlygų pažeidimą ir šalių susitarimas dėl darbų atlikimo terminų pratęsimo), todėl būtent atsakovei tenka neigiamos termino praleidimo pasekmės. Atsakovė nepateikė ir neinicijavo šių rašytinių pranešimų ir susitarimų, todėl negalima sutikti su teismo išvada, kad Sutartyje numatyti darbų atlikimo terminai nusikelia savaime.

346.2.

35Byloje esantys 2016 m. spalio 5 d. ir 2016 m. lapkričio 8 d. Darbų fronto perdavimo – priėmimo aktai negali būti laikomi, kaip patikimai patvirtinantys darbų frontų perdavimo ar statybinių medžiagų pristatymo į statybos objektą datas ir vėlavimus. Datos minėtuose dokumentuose yra surašytos ranka, todėl po dokumentų pasirašymo atsakovė galėjo prirašyti jai palankias tikrovės neatitinkančias datas. Atsakovė byloje nepateikė jokių papildomų įrodymų, kurie galėtų pagrįsti ir patvirtinti 2016 m. spalio 5 d. ir 2016 m. lapkričio 8 d. Darbų fronto perdavimo – priėmimo aktuose ranka surašytų datų teisingumą.

366.3.

37Teismo išvada, kad netesybų klausimas privalėjo būti aptartas ir 2016 m. gruodžio 19 d. akte, o to nepadarius laikytina, kad šalys galutinai išsprendė visus tarpusavio įsipareigojimus ir ieškovė neturi teisės į netesybas, yra nepagrįsta. Akte esantys tam tikri vieno punkto sakiniai negali būti interpretuojami atskirai, neatsižvelgiant į likusius to paties punkto sakinius ir neanalizuojant jų tikrosios prasmės. Ieškovė akto 3 punkte patvirtina, kad neturi jokiu pretenzijų atsakovei dėl perduodamų dokumentų, o ne apskritai dėl visko, kas susiję su Sutartimi. Be to, 2016 m. lapkričio 7 d. ir 2017 m. vasario 14 d. pretenzijos dėl netesybų pareiškimas atsakovei, taip pat patvirtina, kad ieškovė niekada nebuvo atsisakiusi nuo pretenzijų atsakovei dėl netesybų taikymo. Taip pat šalių atstovai teismo posėdžio metu pirmosios instancijos teisme paaiškino, kad šalys akte fiksuodamos mažesnę galutinę darbų kainą negu buvo aptarta Sutartyje tokiu būdu netesybų klausimo nesprendė, t.y. kainos sumažinimas nebuvo netesybų įskaitymas.

387.

39Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovė UAB „Damansta“ prašo apeliacinį skundą atmesti, priteisti atsakovei turėtas bylinėjimosi išlaidas (2 t., e. b. l. 58-63). Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

407.1.

41Ieškovė samprotauja ir išimtinai sau palankiai aiškina ginčo sutartį, kas reiškia nesąžiningumą atsakovės UAB „Damansta“ atžvilgiu. Be to, ieškovė už atsakovės atliktus darbus tėra sumokėjusi tik 2 000 Eur iš mokėtinų 33 403,20 Eur, o reikalavimą dėl netesybų iš esmės pareiškė tik po to, kai atsakovė UAB „Damansta“ kreipėsi su ieškiniu dėl apmokėjimo už atliktus ir tinkamai perduotus rangos darbus priteisimo iš ieškovės UAB „AVA statyba“.

427.2.

43Teismas pagrįstai konstatavo, jog pagal Sutartį tinkamai ir laiku perduoti frontą darbams atlikti buvo būtent ieškovės UAB „AVA statyba“ pareiga, tačiau šios pareigos ji tinkamai nevykdė. Atkreipė dėmesį, kad nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme ieškovė darbų fronto perdavimo aktuose nurodytų datų niekada neginčijo, šių aplinkybių neįrodinėjo, todėl tai negali būti ir apeliacijos dalykas.

447.3.

45Ieškovė be išlygų 2016 m. gruodžio 19 d. pasirašė galutinį darbų priėmimo - perdavimo aktą, todėl turi neabejotiną pareigą atsiskaityti su atsakove už atliktus darbus sumokant akte nurodytą 40417,87 Eur sumą, kuri yra galutinė. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad pasirašant galutinį darbų priėmimo – perdavimo aktą pagal Sutartį ieškovei galėjo ir turėjo būti žinomi bet kokie tariami Sutarties pažeidimai, sąlygoję netesybų taikymą, todėl pasirašius 2016 m. gruodžio 19 d. darbų priėmimo – perdavimo aktą, šalys galutinai išsprendė visus klausimus dėl darbų apimties, jų atlikimo terminų bei galimų netesybų taikymo, nurodydami, jog pagal Sutartį atsakovei išmokama ne kaip buvo numatyta 48 400,00 Eur suma, bet galutinė 40 417,87 Eur suma. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, apeliacinis skundas turi būti atmestas.

46Teisėjų kolegija

konstatuoja:

47IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

488.

49CPK 320 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

509.

51Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nustatė šias teisiškai reikšmingas faktines aplinkybes:

529.1.

532016 m. rugsėjo 14 d. tarp ieškovės UAB „AVA statyba“ ir atsakovės UAB „Damansta“ sudaryta statybos darbų subrangos sutartis Nr. 2016/09-09-1 (1 t., e. b. l. 19- 29). Sutarties 3.1 punktu ieškovė ir atsakovė susitarė, kad atsakovė įsipareigoja sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis pagal projektą atlikti bei perduoti ieškovei sutartyje ir jos prieduose (su visais pakeitimais ir patikslinimais) nurodytus darbus. Sutarties Priede Nr. 2 „Darbų sąmata“ detaliai nurodomi atliekami darbai, jų sudėtis ir kainos. Į kainą įskaičiuota daugiasluoksnių plokščių ir profiliuoto pakloto montavimas, visi montavimui reikalingi tvirtinimo elementai ir mechanizmai. Sutarties 6.1 punktas numatė, kad atsakovė visus Sutarties Priede Nr. 2 nurodytus Darbus įsipareigoja pradėti, vykdyti, užbaigti bei ieškovei perduoti griežtai pagal Šalių suderintą Grafiką – Priedas Nr. 1, bet ne vėliau nei 2016 m. spalio 30 d. (sieninės plokštės) ir ne vėliau nei 2016 m. spalio 14 d. (profiliuotas paklotas). Pakloto tiekimo data į objektą 2016 m. rugsėjo 16 d., daugiasluoksnių plokščių – 2016 m. rugsėjo 22 d. Pagal Sutarties 15.2. punktą, Sutarties (Darbų) Kaina yra (sąmata Nr. 1): 40 000 Eur plius PVM – 8 400 Eur, iš viso su PVM – 48 400 Eur. Sutarties 17.2. punkte nurodyta, jog atsakovė, bendru šalių sutarimu, už netinkamą prievolių vykdymą arba jų nevykdymą moka tokias, žemiau šiame punkte nustatytas netesybas, kurias ieškovė turi teisę išskaityti iš atsakovei mokėtinų sumų: 17.2.1. už kiekvieną daugiau nei 5 (penkias) kalendorines dienas Darbus ir/ar atskirus jų etapus pagal pagrindinį Grafiką ar patikslintą mėnesinį progreso grafiką atlikti bei perduoti ieškovei pavėluotą dieną (jei vėluojama dėl atsakovės kaltės) moka delspinigius, lygius 0,02 proc. nuo Sutarties kainos, bet ne mažiau nei 70 Eur (septyniasdešimt eurų); 17.2.1. už kiekvieną daugiau nei 10 (dešimt) kalendorinių dienų Darbus ir/ar atskirus jų etapus pagal pagrindinį Grafiką ar patikslintą mėnesinį progreso grafiką atlikti bei perduoti ieškovei pavėluotą dieną (jei vėluojama dėl atsakovės kaltės) moka delspinigius, lygius 0,2 proc. nuo Sutarties kainos, bet ne mažiau nei 150 Eur.

549.2.

552016 m. spalio 28 d. ieškovė UAB „AVA statyba“ ir atsakovė UAB „Damansta“ sudarė papildomą susitarimą Nr. 1 prie 2016 m. rugsėjo 14 d. statybos darbų subrangos sutarties Nr. 2016/09-09-1, kuriuo susitarė dėl papildomų 2 225,01 Eur vertės darbų atlikimo, kuriuos atsakovė atlieka iki 2016 m. lapkričio 21 d. (1 t., e. b. l. 152).

569.3.

572016 m. rugsėjo 14 d. statybos darbų subrangos sutarties Nr. 2016/09-09-1 priedas Nr. 1 nebuvo sudarytas (1 t., e. b. l. 37).

589.4.

592016 m. spalio 5 d. darbų fronto perdavimo-priėmimo akte nurodyta, kad profiliuoto pakloto įrengimas perduodamas 2016 m. rugsėjo 23 d., pagal sutartį pakloto teikimo į objektą data 2016 m. rugsėjo 16 d. Darbo fronto vieta ir ribos: 2016 m. rugsėjo 28 d. C-S 1-5; 2016 m. rugsėjo 30 d. C-G 5-16 (C-G); 2016 m. spalio 12 d. G-S 5-20. Sieninių plokščių įrengimas „Sandwich“ perduodamas 2016 m. rugsėjo 30 d., toliau prierašai ranka spalio mėn. 10, 11, 19, 25, 26 d., pagal sutartį pakloto teikimo į objektą data 2016 m. rugsėjo 22 d. Darbo fronto vieta ir ribos: ašyje S-5-15 lapkričio mėn. 4 d. (1 t., e. b. l. 73).

609.5.

612016 m. lapkričio 8 d. darbų fronto perdavimo-priėmimo akte nurodyta, kad perduodamas darbų frontas – profiliuoto pakloto įrengimas 2016 m. lapkričio 8 d. Darbo fronto vieta ir ribos: 2016 m. lapkričio 8 d. a.22-28 tarp F-S (1 t., e. b. l. 48).

629.6.

63Atliktų darbų akte Nr. 1 už 2016 m. spalio mėn. nurodyta, kad atsakovė atliko darbų už 28 461,02 Eur (1 t., e. b. l. 137).

649.7.

65Atliktų darbų akte Nr. 2 už 2016 m. spalio mėn. nurodyta, kad atsakovė atliko darbų už 8 037,85 Eur (1 t., e. b. l. 155).

669.8.

67Atliktų darbų akte Nr. 3 už 2016 m. gruodžio mėn. nurodyta, kad atsakovė atliko darbų už 3 919,01 Eur (1 t., e. b. l. 136).

689.9.

692016 m. gruodžio 19 d. tarp šalių pasirašytas galutinis statybos darbų perdavimo aktas, kuriame nustatyta, kad darbų objekte pradžia yra 2016 m. rugsėjo 14 d., o pabaiga 2016 m. gruodžio 19 d. Šalys fiksavo, kad pagal Sutartį ir jos priedus atsakovė atliko darbų už 40 417,87 Eur sumą. Atsakovė patvirtino, kad sumokėjus aukščiau nurodytą sumą su ja bus visiškai atsiskaityta. Prie galutinio statybos darbų perdavimo akto pridėta statybos darbų žurnalas; panaudotų medžiagų ir įrengimų sertifikatai ir atitikties deklaracijos; pridavimui reikalingos pažymos pagal galiojančius Sutartyje numatytus darbus reglamentuojančius dokumentus. Ieškovė patvirtino, kad yra gavusi aukščiau išvardintus priedus iš atsakovės ir neturi jokių pretenzijų atsakovei. Galutinė statybos darbų perdavimo akto pasirašymo data laikoma galutinė darbų užbaigimo data (1 t., e. b. l . 18).

7010.

71Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pažymi, kad byloje kilo ginčas dėl ieškovės teisės gauti netesybas pagal 2016 m. rugsėjo 14 d. tarp ieškovės ir atsakovės sudarytą statybos darbų subrangos sutartį Nr. 2016/09-09-1, atsakovei neatlikus darbų sutartyje nurodytais terminais. Ieškovė apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, jog ji atsisakė nuo netesybų taikymo pagal pagal 2016 m. rugsėjo 14 d. tarp šalių sudarytą sutartį 2016 m. gruodžio 19 d. pasirašiusi galutinį statybos darbų perdavimo – priėmimo aktą.

7211.

73Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.662 straipsnio 1 dalies norma numato, kad užsakovas privalo rangos sutartyje numatytais terminais ir tvarka dalyvaujant rangovui apžiūrėti ir priimti atliktą darbą (jo rezultatą). Užsakovas, pastebėjęs nukrypimus nuo sutarties sąlygų, bloginančius darbų rezultato kokybę, ar kitus trūkumus, privalo nedelsdamas apie tai pranešti rangovui. Atliktų darbų priėmimas įforminamas aktu, kuriuo užsakovas be išlygų ar su išlygomis patvirtina priėmęs, o rangovas – perdavęs atliktus darbus. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pažymima, kad atliktų darbų akte yra nurodomos aplinkybės apie faktinius darbų kiekius, jų apimtis, vertę, atliktų darbų trūkumai. Jame gali būti pastabų dėl darbų atlikimo laiko ar netinkamai įrašyto šių darbų priėmimo laiko (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-361/2007). Atsižvelgiant į šį išaiškinimą, teisėjų kolegija sprendžia, kad atliktų darbų perdavimo – priėmimo akte visų pirma yra fiksuojamas atliktų darbų atitikimo sutartyje sulygtiems darbams faktas, t.y. darbų rezultatas ir jų kokybė. Šioje byloje ginčo dėl darbų rezultato nėra. Tuo tarpu darbų atlikimo terminų nesilaikymas nėra netinkamas atliktų darbų rezultatas, ir jo fiksavimas darbų perdavimo – priėmimo akte nėra būtinas (CK 6.662 straipsnio 2-4 dalys, CK 6.694 straipsnio 3-6 dalys). Todėl teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, jog ieškovė, 2016 m. gruodžio 19 d. pasirašydama galutinį darbų perdavimo – priėmimo aktą, atsisakė nuo netesybų pagal tarp šalių 2016 m. rugsėjo 14 d. sudarytą statybos darbų subrangos sutartį. Pirmosios instancijos teismo sprendime nurodoma Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika civilinėje byloje Nr. 3K-3-521/2011 taip pat nesudaro pagrindo tokiai išvadai, nes šioje byloje nebuvo sprendžiamas klausimas dėl netinkamo darbų atlikimo termino, o kasacinis teismas pažymėjo, jog darbų perdavimo – priėmimo aktas yra dokumentas, kuriame užfiksuotas tam tikras sutartinių įsipareigojimų įvykdymo etapas, bet ne absoliučiai visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo faktas.

7412.

75Konstatavus, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė dėl ieškovės atsisakymo nuo netesybų, toliau teisėjų kolegija pasisako dėl apeliacinio skundo argumento, kuriuo ieškovė grindžia netesybų reikalavimą pagal 2016 m. rugsėjo 14 d. statybos darbų subrangos sutartį. Teisėjų kolegija pažymi, kad CK 6.200 straipsnio 1 dalyje nustatyta šalių pareiga vykdyti tarp jų sudarytą sutartį tinkamai ir sąžiningai. Remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika kiekvienu konkrečiu atveju sprendžiant, kiek kuri sutarties šalis yra atsakinga už sutarties nevykdymą, turi būti vertinama ne tik tai, kokias tarpusavio teises ir pareigas pagal pasiektą susitarimą ir taikytiną įstatymų reguliavimą sutartis sukuria jos šalims, bet ir jų elgesys vykdant sutartį, sutarties vykdymo principų, įtvirtintų CK 6.200 straipsnyje (bendradarbiavimo, kooperavimosi, ekonomiškumo ir kt.), laikymasis bei kitos reikšmingos aplinkybės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. sausio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-20/2011, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. balandžio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-109-611/2019).

7613.

77Ištyrusi darbų fronto perdavimo-priėmimo aktus teisėjų kolegija nustatė, kad ieškovė tiek profiliuotą paklotą, tiek sienines plokštes atsakovei pristatydavo etapais ir galutinė profiliuoto pakloto pristatymo data yra 2016 m. lapkričio 8 d. (vietoj 2016 m. rugsėjo 16 d., t.y. 53 dienomis vėliau nei nustatyta Sutarties 6.1 punkte), o sieninių plokščių – 2016 m. lapkričio 4 d. (vietoj 2016 m. rugsėjo 22 d., t.y. 43 dienomis vėliau nei nustatyta Sutarties 6.1 punkte). Teisėjų kolegija sutinka su atsakovės atsiliepime į apeliacinį skundą nurodytu argumentu, jog ieškovė neginčijo darbo fronto perdavimo – priėmimo aktuose įrašytų duomenų teisingumo pirmosios instancijos teisme, todėl nebegali šia aplinkybe remtis bylą nagrinėjant apeliacine tvarka (CPK 306 straipsnio 3 dalis). Todėl teisėjų kolegija, iš darbo fronto perdavimo – priėmimo aktų nustačiusi galutines profiliuoto pakloto ir sieninių plokščių pristatymo į objektą datas, konstatuoja, kad šiais savo veiksmais ieškovė netinkamai vykdė 2016 m. rugsėjo 14 d. tarp šalių sudarytos sutarties 6.1 punktą. Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį, kad pagal 2016 m. rugsėjo 14 d. statybos subrangos sutarties 6.4 punktą ieškovei dėl objektyvių priežasčių negalint perduoti darbų fronto atsakovei šalių suderintu laiku ieškovė įsipareigoja raštu apie tai informuoti atsakovę likus ne mažiau kaip 3 kalendorinėms dienoms iki planuotos darbų fronto perdavimo dienos. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo nustatyta aplinkybe, kad įrodymų, jog vykdė šią sutarties sąlygą, ieškovė nepateikė (CPK 178 straipsnis). Kartu teisėjų kolegija pažymi, kad tarp šalių 2016 m. rugsėjo 14 d. sudarytos sutarties 6.5. punktu šalys susitarė, jog jeigu Darbų fronto perdavimo diena yra pakeičiama, visi Sutarties Priede Nr. 1 nurodyti terminai darbams, kurių atlikimas tiesiogiai priklauso nuo Darbų fronto perdavimo, yra pratęsiamas tam laikui, kuriam buvo perkeltas Darbų frontas. Todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovei raštiškai neįspėjus atsakovės sutartyje nustatytu terminu apie darbų fronto perdavimo datos pakeitimą, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog remiantis tarp šalių 2016 m. rugsėjo 14 d. sudarytos sutarties 6.5 punktu, 6.1 punkte apibrėžti terminai atsakovei darbams atlikti pratęstini tam laikui, kuriam buvo perkeltas Darbų frontas. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad atsakovei profiliuoto pakloto įrengimo terminas laikytinas pratęstu iki 2016 m. gruodžio 6 d. (skaičiuojant 53 dienas nuo 2016 m. spalio 14 d.), o sieninių plokščių įrengimo terminas – iki 2016 m. gruodžio 12 d. (skaičiuojant 43 dienas nuo 2016 m. spalio 30 d.).

7814.

79Teisėjų kolegija nustatė, kad remiantis 2016 m. gruodžio 19 d. galutiniu darbų perdavimo – priėmimo aktu tiek profiliuoto pakloto įrengimo darbai, tiek sieninių plokščių įrengimo darbai užbaigti 2019 m. gruodžio 19 d., t.y. profiliuoto pakloto įrengimo darbai pilnai užbaigti 13 dienų vėliau (skaičiuojant nuo 2016 m. gruodžio 6 d.), o sieninių plokščių įrengimo darbai pilnai užbaigti 7 dienomis vėliau (skaičiuojant nuo 2016 m. gruodžio 12 d.). Šią aplinkybę patvirtina ir pažyma Nr. 3 apie 2016 m. gruodžio mėnesį atliktus statybos ir remonto darbus (1 t., e. b. l. 138). Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal 2016 m. rugsėjo 14 d. statybos darbų subrangos sutarties 6.3 punktą atsakovė likus 5 darbo dienoms iki Grafike nurodytos Darbų pradžios datos, įsipareigoja raštiškai pareikalauti iš ieškovės perduoti jai Darbų frontą, o ieškovė privalo perduoti Darbų frontą iki Darbų pradžios datos. Taip pat Sutarties 6.6 punkte nustatyta, kad atsakovė nedelsiant raštu informuoja ieškovę apie aplinkybes, kurios gali sukelti Grafiko sąlygų pažeidimą. Fakto, kad atsakovė vykdė šias pareigas pagal tarp šalių 2016 m. rugsėjo 14 d. sudarytą sutartį, pirmosios instancijos teismas nenustatė. Šio fakto nenustatė ir apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija. Todėl teisėjų kolegija konstatuoja, kad atsakovė nesirūpino tinkamu visų savo pareigų vykdymu pagal 2016 m. rugsėjo 14 d. statybos darbų subrangos sutartį, nors teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 straipsnis). Nustačius, kad sutartyje nurodyti darbai atlikti nesilaikant sutartyje nurodytų terminų, spręstinas klausimas dėl neteisybų taikymo pagal 2016 m. rugsėjo 14 d. tarp šalių sudarytos sutarties 17.2. punktą ieškovės apeliaciniame skunde nurodoma apimtimi.

8015.

81CK 6.258 straipsnio 1 dalies norma numato, jog sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Šalių sutartyje sulygtos netesybos yra jų suderinta valia nustatyta sutarties sąlyga, kuri saisto šalis tuo atveju, jeigu sutartis neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma, ir įpareigoja sutartį pažeidusią šalį sumokėti kitai šaliai sutartas netesybas, o šiai nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-138-684/2018). Atsakovė atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovės reikalavimą dėl netesybų ginčijo remdamasi pačios ieškovės veiksmais netinkamai vykdant tarp šalių 2016 m. rugsėjo 14 d. sudarytą sutartį ir ieškovės atsisakymu nuo netesybų pasirašius galutinį darbų perdavimo-priėmimo aktą. Teisėjų kolegija šio sprendimo 11 pastraipoje nustatė, kad argumentas dėl atsisakymo nuo netesybų yra nepagrįstas. Pažymėtina, kad ieškovės kaltė dėl profiliuoto pakloto ir sieninių plokčių tiekimo terminų pažeidimo bei dėl pareigos informuoti pažeidimo yra nustatyta šio sprendimo 13 punkte. Tačiau ieškovės kaltė nepaneigia pačios atsakovės kaltės dėl netinkamo sutarties vykdymo, kadangi atsakovė laiku neatliko sutartimi sulygtų darbų, net ir esant darbų atlikimo terminų pratęsimui pagal sutarties 6.5 punktą, taip pat nesilaikė pareigos raštiškai pareikalauti iš ieškovės perduoti darbų frontą ir informuoti ieškovę apie galimą darbų atlikimo terminų pažeidimą. Todėl ieškovės apeliacinis skundas iš dalies tenkinamas, ir pirmosios instancijos teismo sprendimas dalyje dėl ieškinio atmetimo naikintinas. Priimtinas naujas sprendimas tenkinant ieškovės ieškinį iš dalies (CPK 326 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

8216.

83Teisėjų kolegija nustatė, kad netesybų apskaičiavimo tvarka pažeidus sutarties vykdymo terminus įtvirtinta 2016 m. rugsėjo 14 d. tarp šalių sudarytos sutarties 17.2.1. ir 17.2.2. punktuose, t.y. už kiekvieną daugiau nei 5 kalendorines dienas Darbus ir/ar atskirus jų etapus pagal pagrindinį Grafiką ar patikslintą mėnesinį progreso grafiką atlikti bei perduoti ieškovei pavėluotą dieną (jei vėluojama dėl atsakovės kaltės) moka delspinigius, lygius 0,02 proc. nuo Sutarties kainos, bet ne mažiau nei 70 Eur; už kiekvieną daugiau nei 10 kalendorinių dienų Darbus ir/ar atskirus jų etapus pagal pagrindinį Grafiką ar patikslintą mėnesinį progreso grafiką atlikti bei perduoti ieškovei pavėluotą dieną (jei vėluojama dėl atsakovės kaltės) moka delspinigius, lygius 0,2 proc. nuo Sutarties kainos, bet ne mažiau nei 150 Eur. Teisėjų kolegija pažymi, kad, pagal 2016 m. rugsėjo 14 d. tarp šalių sudarytos sutarties 15.2 punkte nustatytą darbų kainą (48 400 Eur) apskaičiuojant delspinigius už kiekvieną dieną, gaunamos sumos yra mažesnės nei Sutarties 17.2.1. ir 17.2.2. punktuose nurodytas minimalus taikytinas delspinigių dydis, todėl ieškovei priteistini despinigiai apskaičiuotini remiantis minimaliu taikytinu delspinigių dydžiu. Nutarties 14 punkte teisėjų kolegija nustatė, kad atsakovė vėlavo atlikti profiliuoto pakloto įrengimo darbus 13 dienų, todėl priteistinas delspinigių dydis dėl pavėluoto profiliuoto pakloto įrengimo yra 350 Eur už pavėlavimą daugiau nei penkias kalendorines dienas (5 d. *70 Eur/d.) ir 450 Eur už pavėlavimą daugiau nei dešimt kalendorinių dienų (3 d.*150 Eur), viso 800 Eur. Sieninių plokščių įrengimo darbus pavėluota atlikti 7 dienas (nutarties 14 punktas), todėl priteistinas delspinigių dydis dėl pavėluoto sieninių plokščių įrengimo yra 140 Eur už pavėlavimą daugiau nei penkias kalendorines dienas (2 d. *70 Eur/d.). Visa ieškovei priteistina delspiniginių suma iš atsakovės, atsakovei pažeidus sutartyje nustatytus darbų atlikimo terminus, pagal 2016 m. rugsėjo 14 d. tarp šalių sudarytos sutarties 17.2.1. ir 17.2.2. punktus sudaro 940 Eur.

8417.

85Apeliaciniame skunde ieškovė prašo tenkinti ir ieškinio reikalavimą dėl 6 procentų dydžio palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteisimo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis). CK 6.37 straipsnio 2 dalies norma nustato vadinamąsias procesines palūkanas, kurios priskirtinos kompensuojamosioms palūkanoms. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad per bylinėjimosi laiką skolininkas naudojasi kreditoriaus lėšomis, gauna iš to naudos, taip pažeidžia kreditoriaus interesus ir privalo CK 6.37 straipsnio 2 dalies pagrindu mokėti įstatymo nustatytas palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo – tai minimalūs kreditoriaus nuostoliai. Kompensuojamosios palūkanos mokamos tik esant piniginei prievolei, t. y. tokiai prievolei, kurios dalyką sudaro skolininko pareiga perduoti kreditoriui atitinkamą pinigų sumą ir atitinkamai kreditoriaus teisė reikalauti iš skolininko ją sumokėti (CK 6.37 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo 2015 m. gruodžio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-668-915/2015). Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje ginčas kilo dėl piniginės prievolės, kylančios iš 2016 m. rugsėjo 14 d. tarp šalių sudarytos sutarties, t.y. netesybų priteisimo, o ieškovės teisė reikalauti dalies delspinigių yra pagrįsta, todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovės reikalavimas dėl procesinių palūkanų priteisimo taip pat tenkintinas.

86Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

8718.

88Pagal CPK 93 straipsnio 5 dalį, jeigu apeliacinės instancijos teismas ar kasacinis teismas, neperduodamas bylos iš naujo nagrinėti, pakeičia teismo sprendimą arba priima naują sprendimą, jis atitinkamai pakeičia bylinėjimosi išlaidų paskirstymą. Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje apeliacinės instancijos teismas panaikina pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priima naują sprendimą, spręstinas bylinėjimosi išlaidų paskirstymo pakeitimas.

8919.

90Teisėjų kolegija nustatė, kad ieškovė pirmosios instancijos teisme patyrė 1 016,24 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidas advokato pagalbai apmokėti, kurias sudaro: bylos medžiagos, įstatymų bei teismų praktikos teisinė analizė, teisinės konsultacijos visais su civiline byla betarpiškai susijusiais klausimais, procesinių dokumentų parengimas (1 t., e. b. l. 190-198), ir 1 016,28 Eur bylinėjimo išlaidas advokato pagalbai apmokėti už atstovavimą teismo posėdyje, pasirengimą teismo posėdžiui, bylos dokumentų analizę ir su byla susijusias teisines konsultacijas (2 t. e. b. l. 6-13). Ieškovė taip pat sumokėjo 340 Eur dydžio žyminį mokestį (1 t., e. b. l. 7), kuris yra priskirtinas bylinėjimosi išlaidoms (CPK 79 straipsnio 1 dalis). Teisėjų kolegija konstatuoja, kad ieškovė patyrė viso 2 372,52 Eur (1 016,24 Eur + 1 016,28 Eur + 340 Eur) bylinėjimosi išlaidų. Atsižvelgiant į šios bylos sudėtingumą, advokato darbo laiko sąnaudas bei į tai, kad išlaidos advokato pagalbai apmokėti neviršija teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio nustatytų maksimalių dydžių, šios bylinėjimosi išlaidos priteistinos ieškovei iš atsakovės proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 2 dalis). Ieškovės ieškiniu patenkintų reikalavimų dalis sudaro 6,23 proc. (940 Eur/ 15 100 Eur* 100 proc.), todėl ieškovei iš atsakovės priteistina bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme, suma yra 147,81 Eur (6,23 proc.*2 372,52 Eur).

9120.

92Teisėjų kolegija nustatė, kad atsakovė nepateikė pirmosios instancijos teisme bylinėjimosi išlaidas patvirtinančių dokumentų ir jų paskaičiavimo, todėl teismas neturi pagrindo jas paskirstyti.

9321.

94Tiek ieškovei, tiek atsakovei pateikus prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo apeliacinės instancijos teisme, spręstinas šių bylinėjimosi išlaidų atlyginimo ir paskirstymo klausimas. Ieškovės apeliacinės instancijos teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas sudaro 340 Eur dydžio žyminis mokestis (2 t. e. b. l. 50) ir 630,79 Eur bylinėjimosi išlaidos advokato pagalbai apmokėti (2 t., e. b. l. 73-79), iš viso 970,79 Eur (340 Eur + 630,79 Eur) bylinėjimosi išlaidų. Atsakovės apeliacinės instancijos teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas sudaro 800 Eur (2 t., e. b. l. 70-72) bylinėjimosi išlaidos advokato pagalbai apmokėti. Ieškovės apeliaciniu skundu patenkintų reikalvimų dalis sudaro 6,23 proc. (940 Eur/15 100 Eur*100 proc.), o atmestų reikalavimų dalis – 93,77 proc. Todėl ieškovei iš atsakovės priteistina bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, suma proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai yra 60,48 Eur (6,23 proc.* 970,79 Eur), o atsakovei iš ieškovės proporcingai teismo atmestų reikalavimų daliai – 750,16 Eur (93,77 proc.* 800 Eur) (CPK CPK 93 straipsnio 2 – 3 dalys).

9522.

96Atsižvelgiant į tai, kad ieškovei iš atsakovės priteistina bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme, suma yra 147,81 Eur, apeliacinės instancijos teisme yra 60,48 Eur, o atsakovei iš ieškovės priteistina – 750,16 Eur bylinėjimosi išlaidų, todėl atlikus priešpriešinių reikalavimų įskaitymą atsakovei iš ieškovės priteistina 541,87 Eur (750,16 Eur – 147,81 Eur – 60,48 Eur).

97Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

98Kauno apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 25 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.

99Ieškinį tenkinti iš dalies.

100Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „AVA statyba“, juridinio asmens kodas 134963680, buveinės adresas Pramonės g. 1, Stanaičių km., Kauno raj., iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Damansta“, juridinio asmens kodas 302758819, buveinės adresas Josvainių g. 45-9, Kėdainiai, 940 Eur (devynis šimtus keturiasdešimt eurų) netesybų, 6 (šešių) procentų dydžio palūkanas už priteistą sumą (940 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. gegužės 29 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

101Priteisti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Damansta“, juridinio asmens kodas 302758819, buveinės adresas Josvainių g. 45-9, Kėdainiai, iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „AVA statyba“, juridinio asmens kodas 134963680, buveinės adresas Pramonės g. 1, Stanaičių km., Kauno raj., 541,87 Eur (penkis šimtus keturiasdešimt vieną eurą 87 ct) bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

102Šis Kauno apygardos teismo sprendimas įsiteisėja nuo jo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovė UAB „AVA statyba“ patikslintu ieškiniu (1 t., e. b. l. 89-96)... 6. 1.1.... 7. Šalys 2016 m. rugsėjo 14 d. sudarė subrangos darbų sutartį Nr.... 8. 1.2.... 9. Sutarties 6.6 punkte nustatyta, kad subrangovas (atsakovė) turi nedelsiant... 10. 1.3.... 11. Sutarties 17.2 punkte numatyta atsakovės sutartinė atsakomybė (netesybos)... 12. 2.... 13. Atsakovė UAB „Damansta“ atsiliepime į patikslintą ieškinį (1 t., e. b.... 14. 2.1.... 15. Ieškovė pagal Sutartį buvo įsipareigojusi pristatyti į objektą reikiamas... 16. 2.2.... 17. Sutarties 24.1.1 punkte šalys numatė, jog bus sudaromas Sutarties priedas Nr.... 18. 2.3.... 19. Sutarties 6.5. punktas apibrėžė, kad jeigu Darbų fronto perdavimo diena yra... 20. 2.4.... 21. Sutartyje šalių aptarta darbų kaina (Sutarties 15.2 punktas) galutiniu... 22. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 23. 3.... 24. Kauno apylinkės teismas 2018 m. rugsėjo 25 d. sprendimu ieškinį atmetė (2... 25. 4.... 26. Teismas nustatė, kad 2016 m. rugsėjo 14 d. ieškovei UAB „AVA statyba“ ir... 27. 5.... 28. Teismas nurodė, kad byloje nekilo ginčo dėl to, ar atsakovė atliko tarp... 29. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 30. 6.... 31. Apeliaciniu skundu ieškovė UAB „AVA statyba“ prašo panaikinti Kauno... 32. 6.1.... 33. Aplinkybės, kada ieškovė faktiškai perdavė darbų frontus ir statybines... 34. 6.2.... 35. Byloje esantys 2016 m. spalio 5 d. ir 2016 m. lapkričio 8 d. Darbų fronto... 36. 6.3.... 37. Teismo išvada, kad netesybų klausimas privalėjo būti aptartas ir 2016 m.... 38. 7.... 39. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovė UAB „Damansta“ prašo... 40. 7.1.... 41. Ieškovė samprotauja ir išimtinai sau palankiai aiškina ginčo sutartį, kas... 42. 7.2.... 43. Teismas pagrįstai konstatavo, jog pagal Sutartį tinkamai ir laiku perduoti... 44. 7.3.... 45. Ieškovė be išlygų 2016 m. gruodžio 19 d. pasirašė galutinį darbų... 46. Teisėjų kolegija... 47. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 48. 8.... 49. CPK 320 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas... 50. 9.... 51. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nustatė šias teisiškai... 52. 9.1.... 53. 2016 m. rugsėjo 14 d. tarp ieškovės UAB „AVA statyba“ ir atsakovės UAB... 54. 9.2.... 55. 2016 m. spalio 28 d. ieškovė UAB „AVA statyba“ ir atsakovė UAB... 56. 9.3.... 57. 2016 m. rugsėjo 14 d. statybos darbų subrangos sutarties Nr. 2016/09-09-1... 58. 9.4.... 59. 2016 m. spalio 5 d. darbų fronto perdavimo-priėmimo akte nurodyta, kad... 60. 9.5.... 61. 2016 m. lapkričio 8 d. darbų fronto perdavimo-priėmimo akte nurodyta, kad... 62. 9.6.... 63. Atliktų darbų akte Nr. 1 už 2016 m. spalio mėn. nurodyta, kad atsakovė... 64. 9.7.... 65. Atliktų darbų akte Nr. 2 už 2016 m. spalio mėn. nurodyta, kad atsakovė... 66. 9.8.... 67. Atliktų darbų akte Nr. 3 už 2016 m. gruodžio mėn. nurodyta, kad atsakovė... 68. 9.9.... 69. 2016 m. gruodžio 19 d. tarp šalių pasirašytas galutinis statybos darbų... 70. 10.... 71. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pažymi, kad byloje kilo... 72. 11.... 73. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.662 straipsnio 1... 74. 12.... 75. Konstatavus, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė dėl... 76. 13.... 77. Ištyrusi darbų fronto perdavimo-priėmimo aktus teisėjų kolegija nustatė,... 78. 14.... 79. Teisėjų kolegija nustatė, kad remiantis 2016 m. gruodžio 19 d. galutiniu... 80. 15.... 81. CK 6.258 straipsnio 1 dalies norma numato, jog sutartis gali nustatyti, kad už... 82. 16.... 83. Teisėjų kolegija nustatė, kad netesybų apskaičiavimo tvarka pažeidus... 84. 17.... 85. Apeliaciniame skunde ieškovė prašo tenkinti ir ieškinio reikalavimą dėl 6... 86. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo... 87. 18.... 88. Pagal CPK 93 straipsnio 5 dalį, jeigu apeliacinės instancijos teismas ar... 89. 19.... 90. Teisėjų kolegija nustatė, kad ieškovė pirmosios instancijos teisme patyrė... 91. 20.... 92. Teisėjų kolegija nustatė, kad atsakovė nepateikė pirmosios instancijos... 93. 21.... 94. Tiek ieškovei, tiek atsakovei pateikus prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų... 95. 22.... 96. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovei iš atsakovės priteistina bylinėjimosi... 97. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 98. Kauno apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 25 d. sprendimą panaikinti ir priimti... 99. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 100. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „AVA statyba“, juridinio... 101. Priteisti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Damansta“, juridinio... 102. Šis Kauno apygardos teismo sprendimas įsiteisėja nuo jo priėmimo dienos....