Byla N2-386-595/2013
Dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Vita Valeckaitė, sekretoriaujant Neringai Zagurskienei, dalyvaujant ieškovei R. D., jos atstovei advokatei Ingridai Ivanovienei, viešame teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės R. D. ieškinį atsakovui R. R., dalyvaujant valstybės institucijai, teikiančiai išvadą byloje- Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui, dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo priteisimo,

Nustatė

2Ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovo išlaikymą jų nepilnamečiam sūnui D. R. kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 425 Lt nuo ieškinio padavimo dienos iki sūnaus pilnametystės ir nustatyti sūnaus gyvenamąją vietą su ieškove. Ieškovė nurodė, kad 2009-05-13 gimė sūnus D. R.. Ji su atsakovu santuokos nebuvo sudariusi, tačiau atsakovas tėvystę pripažino. Gimus vaikui su atsakovu gyveno kartu, tačiau vėliau išsiskyrėme ir nuo 2011 metų pradžios gyvena atskirai. Sūnus gyvena su ja, todėl prašo, kad vaiko gyvenamoji vieta būtų nustatyta su motina. Atsakovas kartais aplanko vaiką, nuperka darbužių, žaislų, saldumynų, tačiau išlaikymo neteikia. Ieškovei yra žinoma, kad atsakovas yra darbingas, tačiau jo darbo vieta ir gaunamo atlyginimo dydis jai nežinomi. Ji šiuo metu nedirba, registruota Vilniaus teritorinėje darbo biržoje. Jos pajamas sudaro tik vaikui skirta socialinė pašalpa. Išlaikyti sūnų padeda tėvai. Jos paskaičiavimais apytiksliai per mėnesį vaiko išlaikymui išleidžia: komunalinės paslaugos 102 Lt (vaiko dalis); maistui apie 400 Lt; vitaminams, vaistams apie 40 Lt; drabužiams, avalynei apie 150 Lt; higienos priemonės apie 25 Lt; ugdymo priemonės, žaislai apie 70 Lt; pramogoms apie 25 Lt; viso: apie 812 Lt.

3Atsakovas per nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį.

4Institucija, teikianti išvadą byloje - Vaikų teisių apsaugos skyrius pateikė išvadą, nurodydama, kad ieškovė su sūnumi gyvena trijų kambarių bute, kuris nuosavybės teise priklauso ieškovės tėvams. Ieškovė su sūnumi gyvena viename kambaryje, kuriame yra visi būtini baldai, vaiko žaislai. Mažamečiui sudarytos tinkamos buities sąlygos augti, vystytis ir ilsėtis. D. R. auga namuose, sveikatos problemų neturi. Nustačius vaiko gyvenamąją vietą su motina D liktų gyventi jam įprastoje aplinkoje. Skyrius neturi duomenų apie ieškovės netinkamą motinos valdžios įgyvendinimą, į socialinės rizikos šeimų, auginančių nepilnamečius vaikus, sąrašą ši šeima neįrašyta. Ieškovei vienai išlaikyti sūnų sunku, jai padeda tėvai. Patikrinti atsakovo gyvenimo sąlygų nepavyko, kadangi atsakovas namie nebuvo rastas. Nepilnametį vaiką išlaikyti privalo abu tėvai proporcingai vaiko poreikiams ir jų turtinei padėčiai. Skyrius daro išvadą, kad ieškovės ieškinys dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo pareikštas mažamečio D. R. interesais, tačiau prašomo išlaikymo dydis gali neužtikrinti būtinų vaiko poreikių tenkinimo. (b.l. 24-28).

5Teismo posėdžio metu ieškovė iš esmės palaikė ieškinį, jame išdėstytomis aplinkybėmis. Nurodė, kad atsakovas vaiką aplanko retai, tačiau skambina kiekvieną dieną. Atsakovas yra nupirkęs vaikui drabužių, žaislų, saldumynų. Piniginio išlaikymo neteikia. Šiuo metu vaikas specialiųjų poreikių neturi. Ugdymo įstaigos nelanko, vaiką prižiūri ji pati. Šiuo metu ji nedirba, registruota darbo biržoje. Gauna socialinę pašalpą 630 Lt. Vaiką išlaikyti padeda tėvai. Jos žiniomis atsakovas daugiau išlaikytinių neturi. Jos nuomone, atsakovas turi galimybes teikti prašomo dydžio išlaikymą.

6Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, teismo šaukimas jam yra įteiktas, neatvykimo priežasčių teismui nenurodė.

7Vilniaus miesto Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė į teismo posėdį neatvyko, yra gautas prašymas bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant.

8Ieškinys tenkintinas.

9Bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovas yra D. R., gim. 2009-05-13, tėvas (b.l. 4).

10Dėl nepilnamečio gyvenamosios vietos nustatymo.

11Vaikų gyvenamosios vietos nustatymo su vienu iš tėvu yra būtinybė įtvirtinta įstatyme (CK 3.169 str. 1 d.), kuriame pasakyta, kad, kai tėvas ir motina gyvena skyrium, vaiko gyvenamoji vieta nustatoma tėvų susitarimu. Šiuo atveju iš bylos medžiagos ir šalių paaiškinimų nustatyta, kad nepilnametis D. R., gim. 2009-05-13, gyvena kartu su motina nuo pat gimimo. Šiuo metu jie gyvena ieškovės tėvams priklausančiame bute, adresu ( - ) (b.l. 5). Ištyrusi motinos buities sąlygas, Vaiko teisių apsaugos institucija nurodė, kad berniukui sudarytos tinkamos sąlygos augti bei vystytis, motina tinkamai vykdo savo pareigas, berniukas prižiūrėtas, sveikas (b.l. 47-49) ( 3.178 str.). Atsakovas neprieštarauja, kad vaiko gyvenamoji vieta būtų nustatyta su motina.

12Dėl išlaikymo priteisimo.

13Įstatymas numato, kad tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, o išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas (LR CK 3.192 str.). Įstatymas nustato, kad tėvo ar motinos atsisakymas nuo teisių ir pareigų savo nepilnamečiams vaikams negalioja, už vaiko priežiūrą tėvai atsako bendrai ir vienodai (LR CK 3.159 str.). Tėvo ir motinos teisės ir pareigos savo vaikams yra lygios (LR CK 3.156 str.) Pareigos rūpintis vaiku, auklėti jį ir išlaikyti, sudaryti normalias gyvenamosios aplinkos sąlygas kyla iš tėvų prigimtinės prievolės būti atsakingiems už vaikų padėtį iki jiems sulaukiant pilnametystės. Materiali tėvų pareigų vaikams atlikimo išraiška yra teikiamo išlaikymo forma ir dydis. Netinkamas tėvų pareigų vykdymas ar visiškas jų nevykdymas yra pateisinami tik išimtiniais, nepriklausančiais nuo tėvų valios atvejais, visais kitais atvejais tėvams objektyviai esant pajėgiems teikti išlaikymą privalu teikti tokio dydžio išlaikymą, kuris leistų užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas (CK 3.192 str. 2 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-259/2004).

142004-04-26 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas priimtoje nutartyje nurodė, jog sprendžiant išlaikymo priteisimo klausimą teismui orientaciniu kriterijumi gali būti LR CK 6.461 str. 2 dalies nuostata, jog vieno mėnesio išlaikymo vertė negali būti mažesnė už vieną minimalią mėnesinę algą (MMA) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004-04-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-259/2004, bylų kategorija 72.2, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Senato 2005-06-23 nutarimas Nr. 54 „Dėl įstatymų, reglamentuojančių tėvų pareigą materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, taikymo teismų praktikoje“), kuri nuo 2013-01-01 yra 1000 Lt per mėnesį (LR Vyriausybės 2012-12-19 nutarimas Nr. 1543).

15Nustatydamas vaiko poreikius, teismas turi paskaičiuoti tik tokias išlaidas vaiko poreikiams tenkinti, kurios yra pagrįstos ir racionalios (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2005-06-23 nutarimas Nr.54 „Dėl įstatymų, reglamentuojančių tėvų pareigą materialiai išlaikyti nepilnamečius vaikus, taikymo teismų praktikoje“, skelbta 2005 metų Teismų praktika Nr. 23). Ieškovė prašo priteisti sūnaus išlaikymui po 425 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis, pateikė nepilnamečio vaiko poreikių duomenis, nurodydama, kad mėnesiui vaiko išlaikymas kainuoja apie 812 Lt. Į šią sumą įskaičiuotos išlaidos vaiko būtinųjų poreikių patenkinimui. Ieškovė nurodė, kad nepilnametis sūnus specialių poreikių, sveikatos problemų neturi.

16Teismo surinktais ir teismui pateiktais rašytiniais įrodymais bei šalių paaiškinimų pagrindu nustatytos šios aplinkybės – atsakovas yra darbingas, dirba UAB „( - )“, gaunamo darbo užmokesčio dydis yra apie 1500 Lt (b.l. 35-36). Nuosavybės teise atsakovas neturi nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, duomenų apie kitus jo išlaikytinius nėra (b.l. 33-34). Atsakovas nepateikė atsiliepimo į ieškinį, į teismo posėdį neatvyko, ieškovės nurodytų aplinkybių dėl išlaikymo dydžio neginčijo (CPK 12, 178 str. str.). Ieškovė yra nurodžiusi, kad atsakovas aplanko sūnų, nuperka jam drabužių, žaislų.

17Taip pat yra nustatyta, kad ieškovė šiuo metu nedirba, pati augina sūnų, yra registruota darbo biržoje, gauna socialinę pašalpą, kurios dydis yra apie 630 Lt (b.l. 6), ieškovė neturi nekilnojamojo ir kilnojamojo turto (b.l. 7-8).

18Tėvo ar motinos turtinė padėtis nėra viską nulemianti aplinkybė nustatant išlaikymo dydį, kadangi išlaikymas privalo užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Sprendžiant išlaikymo dydžio nustatymo klausimą turi būti atsižvelgiama į vieną iš pagrindinių šeimos teisinių santykių teisinio reglamentavimo principų, numatytų CK 3.3 str. 1 d.- prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principą, reiškiantį, kad teismas priimdamas sprendimą, visų pirma, turi įvertinti vaiko teisių ir interesų atžvilgiu, t.y. prioritetiškai į juos atsižvelgti, užtikrinti jų apsaugą. Visos abejonės dėl išlaikymo dydžio nustatymo turi būti vertinamos vaiko interesų naudai.

19Teismas atkreipia dėmesį į tai, jog įstatymas numato, kad materialinį išlaikymą savo nepilnamečiams vaikams privalo teikti abu tėvai proporcingai savo turtinei padėčiai (LR CK 3.192 str. 3 d.). Pažymėtina, jog šalių sūnus gyvena tik su ieškove, savo mama, kuri jį augina, rūpinasi jo sveikata, užtikrina vaikui teisę į gyvenamąjį būstą, teisę turėti tinkamas sąlygas augti ir vystytis, tokiu būdu nepagrįstai prisiimdama sau didesnę pareigą išlaikyti vaiką ir suteikti vaikui tokį išlaikymą, kokį turėtų teikti abu tėvai. Atsakovas ne tik nevykdė pareigos pateikti teismui visus turimus įrodymus,turinčius reikšmės bylai dėl jo turtinės padėties, tokiu būdu ignoruodamas išlaikymo vaikui priteisimo klausimo sprendimą, todėl neturint duomenų apie atsakovo neįgalumą, teismo surinktų įrodymų pagrindu, laikytina, kad jo turtinė padėtis sudaro pagrindą teikti prašomo dydžio išlaikymo, kuris orientuotas ir pagrįstas sūnui būtiniausių išlaidų sumomis, o duomenų, jog reikalaujamo išlaikymo atsakovas negali teikti, nėra, daugiau išlaikytinių neturi, vaikas su juo negyvena. Šios teismo nustatytos aplinkybės sudaro pagrindą, išlaikymui priteisti po 425 Lt kas mėnesį mokamų periodinių išmokų, nuo ieškinio pateikimo teismui dienos, t.y. 2012-12-13, iki sūnaus pilnametystės.

20Nepilnamečio vaiko išlaikymui skirtų piniginių lėšų uzufrukto teise tvarkytoja skirtina ieškovė (LR CK 3.185 str. 1 d.).

21Pažymėtina, jog iš esmės pasikeitus šalių turtinei padėčiai ar vaiko poreikiams kiekviena iš šalių turi teisę kreiptis į teismą dėl išlaikymo dydžio ir formos pakeitimo (LR CK 3.201 str.).

22Iš atsakovo valstybės naudai priteistina 296 Lt (425 Ltx12 mėn.x0,03+143 Lt) žyminio mokesčio bei 644,60 Lt antrinės teisinės pagalbos išlaidų (CPK 80 str.1 d.1 p., CPK 85 str. 1 d. 3 p., 93 str., 96 str., 99 str.). Viso valstybės naudai priteistina 940,60 Lt.

23Sprendimą dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai (CPK 282 str. 1 d., 2d. 1 p.) .

24Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 92, 96, 98 straipsniais, 183, 185, 259-265, 268, 269,270, 279, 282, 307 straipsniais,

Nutarė

25ieškinį tenkinti pilnai.

26Nustatyti nepilnamečio D. R., gim. 2009-05-13, gyvenamąją vietą kartu su motina R. D., a.k. ( - )

27Priteisti iš atsakovo R. R., a.k. ( - ) nepilnamečio sūnaus D. R., gim. 2009-05-13, išlaikymui išlaikymą periodinėmis išmokomis kiekvieną mėnesį po 425 Lt (keturi šimtus dvidešimt penkis litus) nuo kreipimosi į teismą dienos, tai yra 2012-12-13, iki sūnaus pilnametystės.

28Nepilnamečio vaiko išlaikymui skirtų piniginių lėšų uzufrukto teise tvarkytoja paskirti ieškovę R. D., a.k. ( - )

29Priteisti iš atsakovo R. R., a.k. ( - ) valstybės naudai 940,60 Lt (devyni šimtai keturiasdešimt litų 60 ct) bylinėjimosi išlaidų.

30Sprendimą dalyje dėl išlaikymo vaikui priteisimo vykdyti skubiai.

31Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per šį apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Vita Valeckaitė, sekretoriaujant... 2. Ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovo išlaikymą... 3. Atsakovas per nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį.... 4. Institucija, teikianti išvadą byloje - Vaikų teisių apsaugos skyrius... 5. Teismo posėdžio metu ieškovė iš esmės palaikė ieškinį, jame... 6. Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, teismo šaukimas jam yra įteiktas,... 7. Vilniaus miesto Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė į teismo posėdį... 8. Ieškinys tenkintinas.... 9. Bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovas yra D. R., gim. 2009-05-13, tėvas... 10. Dėl nepilnamečio gyvenamosios vietos nustatymo.... 11. Vaikų gyvenamosios vietos nustatymo su vienu iš tėvu yra būtinybė... 12. Dėl išlaikymo priteisimo.... 13. Įstatymas numato, kad tėvai privalo materialiai išlaikyti savo... 14. 2004-04-26 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas priimtoje nutartyje nurodė, jog... 15. Nustatydamas vaiko poreikius, teismas turi paskaičiuoti tik tokias išlaidas... 16. Teismo surinktais ir teismui pateiktais rašytiniais įrodymais bei šalių... 17. Taip pat yra nustatyta, kad ieškovė šiuo metu nedirba, pati augina sūnų,... 18. Tėvo ar motinos turtinė padėtis nėra viską nulemianti aplinkybė nustatant... 19. Teismas atkreipia dėmesį į tai, jog įstatymas numato, kad materialinį... 20. Nepilnamečio vaiko išlaikymui skirtų piniginių lėšų uzufrukto teise... 21. Pažymėtina, jog iš esmės pasikeitus šalių turtinei padėčiai ar vaiko... 22. Iš atsakovo valstybės naudai priteistina 296 Lt (425 Ltx12 mėn.x0,03+143 Lt)... 23. Sprendimą dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai (CPK 282 str. 1... 24. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 92, 96,... 25. ieškinį tenkinti pilnai.... 26. Nustatyti nepilnamečio D. R., gim. 2009-05-13, gyvenamąją vietą kartu su... 27. Priteisti iš atsakovo R. R., a.k. ( - ) nepilnamečio sūnaus D. R., gim.... 28. Nepilnamečio vaiko išlaikymui skirtų piniginių lėšų uzufrukto teise... 29. Priteisti iš atsakovo R. R., a.k. ( - ) valstybės naudai 940,60 Lt (devyni... 30. Sprendimą dalyje dėl išlaikymo vaikui priteisimo vykdyti skubiai.... 31. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...