Byla 2-294-466/2019
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Pašvenskas,

2rašytinio proceso tvarka atsakovei už akių išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Fabeta“ ieškinį atsakovei J. K. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

3ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Fabeta“ prašė teismo priteisti iš atsakovės J. K. 257,10 Eur skolą, 5 procentų dydžio procesines metines palūkanas ir 21,71 Eur bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovei Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123, 124 ir 142 straipsniuose nustatyta tvarka buvo įteikta ieškinio kopija ir pranešimas apie atsiliepimo pateikimo tvarką, atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Byloje yra ieškovės prašymas, esant Lietuvos Respublikos CPK 285 straipsnyje nustatytoms sąlygoms, priimti sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkintinas.

6Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (Lietuvos Respublikos CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 2 dalis).

7Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. 30-2447, pagrindu, ieškovė UAB „Fabeta“ yra gyvenamojo namo, esančio ( - ), bendrojo naudojimo objektų administratorė ir teikia šių objektų eksploatavimo, komunalines ir priežiūros paslaugas.

8Ieškovė pirminiu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės 395,70 Eur skolą už butui, esančiam ( - ), suteiktas eksploatavimo, komunalines ir priežiūros paslaugas, laikotarpiu nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2017 m. liepos 1 d. Ieškovė nurodė, kad pagal Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenis butas priklausė V. Z., kuris mirė ( - ). Ieškovė nurodė, kad atsakovė po jos tėvo mirties butą pradėjo valdyti faktiškai ir pateikė tai patvirtinančius dokumentus, t. y. sumokėtą 45,00 Eur skolą už suteiktas paslaugas, kuria atsakovė pripažino skolos buvimo faktą jos atžvilgiu ir duomenis, jog atsakovės deklaruota gyvenamoji vieta yra minėto buto adresu. Atsižvelgus į tai, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinėje byloje 2YT-28694-592/2018 vyko ginčas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, kad po V. Z. mirties, jo palikimą, t. y. butą, esantį ( - ), faktiškai pradėjo valdyti atsakovė, civilinė byla buvo sustabdyta iki tol, kol teismas priims įsiteisėjusį teismo sprendimą. Vilniaus miesto apylinkės teismas minėtoje civilinėje byloje priėmė 2018 m. gruodžio 3 d. sprendimą, kuriuo nustatė juridinę reikšmę turintį faktą, kad atsakovė po V. Z. mirties ( - ) priėmė jo palikimą, pradėdama paveldėtą turtą faktiškai valdyti. Teismo sprendimas įsiteisėjo 2019 m. sausio 3 d. Ieškovė bylos nagrinėjimo metu taip pateikė patikslintą 2018 m. spalio 29 d. ieškinį, kuriame nurodė, jog atsakovė, pradėjusi faktiškai valdyti butą, sumokėjo dalį skolos, todėl prašė priteisti 257,10 Eur skolą, 5 procentų dydžio procesines metines palūkanas ir 21,71 Eur bylinėjimosi išlaidas. Duomenų, kad atsakovė būtų sumokėjusi turimą įsiskolinimą nėra.

9Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.82 straipsnio 3 dalį ir 4.84 straipsnį, butų, taip pat ir negyvenamųjų patalpų, savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. Atskiro buto ar patalpos savininko dalis bendrojoje dalinėje nuosavybėje nėra individualizuota ir kaip nors atskirai pažymėta, ji išreikština tik skaičiais (Lietuvos Respublikos CK 4.82 str. 5 d.). Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniai nuostatai, patvirtinti 2001 m. gegužės 23 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 603, Vilniaus miesto butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatai bei kiti teisės aktai imperatyviai nurodo, kad butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.256 straipsnio 1 dalį, kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Prievolės turi būti vykdomos tinkamai bei nustatytais terminais, pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais (Lietuvos Respublikos CK 6.38 straipsnis). Byloje nėra duomenų, kad atsakovė būtų tinkamai atsiskaičiusi su ieškove, todėl iš atsakovės priteistina 257,10 Eur skola ieškovės naudai (Lietuvos Respublikos CPK 178 straipsnis).

10Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.37 straipsnio 2 dalį, skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Lietuvos Respublikos CK 6.210 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ko kito. Tuo vadovaujantis iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio procesinės metinės palūkanos už priteistą sumą (257,10 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. vasario 20 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Lietuvos Respublikos CK 6.210 straipsnio 1 dalis).

11Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 80 straipsnio 1 dalimi, 82 straipsniu, 88 straipsnio 1 dalies 9 punktu, 93 straipsnio 1 dalimi, iš atsakovės priteistinas 20,00 Eur žyminis mokestis ir 1,71 Eur išlaidos už registro pažymas, iš viso – 21,71 Eur bylinėjimosi išlaidos ieškovės naudai.

12Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 (pakeisto 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1R-298/1K-290) ir CPK 92 straipsniu, 96 straipsnio 6 dalimi, iš atsakovės taip pat priteistinos 8,56 Eur pašto išlaidos valstybės naudai.

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsniu, 285 – 288 straipsniais,

Nutarė

14ieškinį tenkinti.

15Priteisti iš atsakovės J. K., a. k. ( - ) 257,10 Eur skolą, 5 procentų dydžio procesines metines palūkanas už priteistą sumą (257,10 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. vasario 20 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 21,71 Eur bylinėjimosi išlaidas ieškovės UAB „Fabeta“, į. k. 121452287, naudai.

16Priteisti valstybės naudai iš atsakovės J. K., a. k. ( - ) 8,56 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu (išlaidos turi būti sumokėtos Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, į. k. 188659752, į vieną iš biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų, nurodytų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto tinklapyje, įmokos kodas 5660).

17Atsakovė, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę per dvidešimt dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškime turi būti nurodyta: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas, šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas, aplinkybės, liudijančios neatvykimo į parengiamąjį ar teismo posėdį ir nepranešimo teismui iki posėdžio priežasčių svarbumą arba atsiliepimo į ieškinį, paruošiamojo dokumento nepateikimo per nustatytą terminą priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, pagrindžiantys šias aplinkybes, aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, ir įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, taip pat visi kiti šalies reikalavimai, argumentai ir įrodymai, susiję su šia byla, pareiškimą paduodančios šalies prašymas, prie pareiškimo pridedamos medžiagos sąrašas, pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data. Teismui pateikiama tiek pareiškimo ir jo priedų kopijų, kiek yra kitų šalių ir trečiųjų asmenų.

18Ieškovė turi teisę per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą už akių Vilniaus apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai