Byla 2-1234-804/2014
Dėl žalos atlyginimo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėjas Ričardas Prašmuntas, dalyvaujant teismo posėdžių sekretorei Nijolei Blaževič, nedalyvaujant ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ atstovui advokatui Domantui Skebui, dalyvaujant atsakovo atstovui advokatui Edmundui Rusinui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovui UAB „Lausna“ dėl žalos atlyginimo, ir

Nustatė

2ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 557,99 Lt žalos atlyginimo, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, skaičiuojant nuo 2014-03-10 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas ir jo atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai, gautas ieškovo atstovo prašymas nagrinėti bylą jam nedalyvaujant, todėl byla nagrinėjama jam nedalyvaujant.

4Ieškovas ieškinyje nurodė, kad tarp AB „Lietuvos draudimas“ ir draudėjo UAB „Swedbank autoparko valdymas“ buvo sudarytas transporto priemonių draudimo liudijimas, pagal kurį buvo apdraustas automobilis AUDI A4 „Avant“, valst. Nr. ( - ).

52010-02-21 Trakų r. sav., prie Margio ežero, viešbučio „Margis“ buvo apgadintas automobilis AUDI A4 „Avant“, valst. Nr. ( - ). Dėl minėto įvykio ieškovas išmokėjo 557,99 Lt dydžio draudimo išmoką. Įvykio aplinkybes, kaltininką, padarytos žalos dydį, žalos atlyginimo faktą bei kitas aplinkybes dėl įvykio patvirtina: 2010-02-25 pranešimas, remonto sąmata, PVM sąskaita-faktūra, 2010-08-04 aktas, mokėjimą patvirtinantis sąskaitos išrašas. Atsakovui 2010-09-02 buvo pateikta pretenzija dėl padarytos žalos atlyginimo. Tačiau padarytos žalos atsakovas neatlygino. LAT 2009-02-10 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-46/2009 išaiškino, kad subrogacijos (lot. subrogare - pakeisti, išrinkti vietoje kito) esmė - asmenų pasikeitimas deliktinėje arba sutartinėje prievolėje, t. y. kai vietoje nukentėjusio kreditoriaus tam tikroje prievolėje šio vietą užima draudikas, išmokėjęs draudimo atlyginimą. LR CK 6.1015 str. 1 d. nustatyta, kad, jeigu draudimo sutartis nenustato ko kita, draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens. Taigi subrogacija - tai draudėjo arba naudos gavėjo teisių į žalos atlyginimą perėjimas draudikui įstatymo pagrindu. Vadovaujantis LR CK 6.1015 str. 1 d. ieškovas išmokėjęs draudimo išmoką (atlyginęs žalą) įgijo subrogacijos teisę į žalos atlyginimą (557,99 Lt) iš už žalą atsakingo asmens. Todėl prašo iš atsakovo priteisti 557,99 Lt žalos atlyginimo.

6Atsakovas su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Atsiliepime į ieškinį nurodė, kad 2010-09-02 UAB „Lausna" iš AB „Lietuvos draudimas" gavo pretenziją, kurioje, be kita ko, buvo nurodyta, kad AB „Lietuvos draudimas" išmokėjo 557,99 Lt dydžio draudimo išmoką už 2010 m. vasario 21 d. atsakovo viešbučio teritorijoje apgadintą automobilį AUDI A4 AVANT 2.0 TDI, valst. Nr. ( - ), priklausantį UAB „Swedbank autoparko valdymas". Rašte taip pat buvo teigiama, kad UAB „Lausna" yra atsakinga dėl šios žalos atlyginimo, kadangi automobilis buvo apgadintas verslo ir laisvalaikio centro „Margis" teritorijoje, kai atsakovas turėjo užtikrinti jo saugumą. Atsakydama į šią pretenziją, UAB „Lausna" 2010-09-27 dienos raštu Nr. 10-09-27'01, be kita ko, nurodė, kad su pretenzija nesutinka, o joje keliami reikalavimai UAB „Lausna" atžvilgiu yra neteisėti ir nepagrįsti. Ieškovui buvo suteikta informacija, kad verslo ir laisvalaikio centro „Margis" teritorijoje nėra saugomos automobilių aikštelės. Taip pat, verslo ir laisvalaikio centras „Margis" neteikia ir pasaugos paslaugų, kurių teikimas yra reglamentuojamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso šeštosios knygos IV dalies XLII skyriaus I skirsnyje. Verslo ir laisvalaikio centro teritorijos dalyje — stovėjimo aikštelėje yra tik sudaryta galimybė verslo ir laisvalaikio centro svečiams pasistatyti jų transporto priemones. Tačiau, nurodyta stovėjimo aikštelė nėra saugoma. Ji nėra aptverta, joje nebudi verslo ir laisvalaikio centro darbuotojas, kurio funkcija būtų saugoti stovėjimo aikštelėje paliktas transporto priemones, minėta teritorijos dalis nėra stebima vaizdo kameromis ar pan. Be to, su verslo ir laisvalaikio centro „Margis" svečiais nėra sudaromos transporto priemonių pasaugos sutartys, o už minėtoje stovėjimo aikštelėje paliktas transporto priemones nėra imamas joks, juolab su transporto priemones saugojimu susijęs, mokestis. Taip pat, nurodyta stovėjimo aikštele gali laisvai naudotis ne tik atsakovo viešbučio gyventojai, tačiau ir visi kiti žmonės, kurie atvyksta į atsakovo teritorijoje esantį restoraną arba tiesiog atvyksta prie Margio ežero, ant kurio kranto yra ir atsakovo verslo ir laisvalaikio centras. Dėl šios priežasties, vadovaujantis ir CK 6.865 str. 8 d. verslo ir laisvalaikio centrui „Margis" nekyla pareiga saugoti svečių transporto priemones bei nekyla ir atsakomybė už jų praradimą, trūkumą ar sugadinimą.

7Atsakovas taip pat nurodė, kad, minėtame atsakyme į pretenziją buvo nurodyta, kad pagal Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo 82 straipsnio 2 dalį pareiga tirti su draudiminiu įvykiu susijusias aplinkybes, dedant reikiamas pastangas, yra numatyta būtent draudikui. Tačiau AB „Lietuvos draudimas" net nepasinaudojo savo teise (o kartu ir pareiga) atvykti į verslo ir laisvalaikio centrą „Margis" tam, jog įsitikintų, kad stovėjimo aikštelė nėra saugoma, kad verslo ir laisvalaikio centras „Margis" neteikia transporto priemonių pasaugos paslaugų bei, kad tinkamai ištirtų kitas su draudiminiu įvykiu susijusias aplinkybes, kurios yra būtinos tam, kad nustatyti už draudiminį įvykį atsakingą asmenį. Be to, kartu buvo informuota, kad ginčo transporto priemonę apgadino į teritoriją atklydęs gyvūnas - šuo. Nurodytas šuo nepriklauso nei verslo ir laisvalaikio centrui „Margis", nei kuriam nors iš verslo ir laisvalaikio centro „Margis" darbuotojų. LR CK 6.267 str. 1 d. nustatyta, kad naminių gyvūnų arba asmenų žinioje esančių laukinių gyvūnų padarytą žalą privalo atlyginti jų savininkai (valdytojai). Naminių gyvūnų arba asmenų žinioje esančių laukinių gyvūnų savininkai ir valdytojai taip pat atsako ir už pabėgusių gyvūnų padarytą žalą.

8Nepriklausomai nuo nurodytų faktinių aplinkybių bei juridinio vertinimo, atsakovas atkreipia dėmesį, jog 2014-03-29 dieną, t.y. praėjus daugiau nei 3,5 metų buvo gautas ieškinys dėl žalos atlyginimo, kuriame, net nėra nurodytos būtinos civilinės atsakomybės sąlygos, kartu su priežastiniu ryšiu tarp atsiradusios žalos bei atsakovo veiksmų. Ieškinyje taip pat nėra nurodyta jokių argumentų, kodėl tik praėjus 3,5 metų ieškovas pakartotinai, jau per teismą, kreipiasi į atsakovą UAB „Lausna".

9Be to, atsakovas papildomai nurodo, jog kaip matyti iš paties ieškinio, ieškovas 2014-03-20 dienos ieškinyje pareiškė reikalavimą atlyginti žalą subrogacijos tvarka, iš viso 557,99 Lt., priteisiant šią sumą iš atsakovo. Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausias Teismas 2009-02-10 nutartyje civ. byloje Nr. 3K-3-46/2009 pasisakė, kad subrogacijos atveju, kai draudikas išmoka pagal draudimo sutartį draudimo išmoką draudėjui dėl trečiojo asmens padarytos draudėjui žalos, žalos atlyginimo prievolė, siejanti nukentėjusį draudėją ir žalą padariusį asmenį, nepasibaigia, tik keičiasi šios prievolės šalis: draudikas, išmokėjęs draudimo išmoką, įgyja draudėjo teises ir pareigas žalos atlyginimo prievolėje. Nagrinėjamu atveju, netgi visiškai atsiribojus nuo aplinkybės, kad atsakovas nėra atsakingas už padarytą žalą, ir jam prievolė ją atlyginti neatsiranda, konstatuotina, kad ieškovas, išmokėjęs pagal transporto priemonių draudimo liudijimą draudimo išmokas, iš viso 557,99 Lt, žalą patyrusiam asmeniui, perėmė pastarojo teisę reikalauti išmokėtos sumos iš atsakingo už žalą asmens, atsakovo, subrogacijos tvarka.

10LR CK 1.124 straipsnyje įtvirtinta teisės norma nustato, kad „ieškinio senatis — tai įstatymą nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį asmuo gali apginti savo pakeistas teises pareikšdamas ieškinį''. Ieškinio senaties terminas prasideda nuo tos dienos, kai asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą (LR CK 1.127 straipsnio 1 dalis). Jau minėtoje 2009-02-10 dienos nutartyje, civ. byloje Nr. 3K-3-46/2009, LAT nurodė, kad subrogacijos atveju ieškinio senaties termino skaičiavimas nesikeičia ir ieškinio senaties termino eiga draudikui skaičiuojama nuo tos dienos, kurią žalą patyręs asmuo, draudėjas, sužinojo ar turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Subrogacijos atveju taikoma bendroji ieškinio senaties termino eigos pradžios skaičiavimo taisyklė, numatyta LR CK 1.127 straipsnio 1 dalyje. Nagrinėjamu atveju draudėjas apie savo teisių pažeidimą sužinojo dar 2010-02-21 dieną, kuomet buvo apgadintas automobilis. Tokiu būdu, darytina išvada, kad ieškinio senaties pradžia turi būti skaičiuojama nuo 2010-02-21 dienos. Taigi nuo 2010-02-21 dienos draudėjui atsirado teisė į ieškinį bei prasidėjo LR CK 1.125 straipsnio 8 dalyje nustatyto sutrumpinto trejų metų žalos atlyginimo reikalavimo senaties termino eiga. Kadangi subrogacija yra įstatymo pagrindu įvykstantis asmenų pasikeitimas sutartinėje ar deliktinėje žalos adyginimo prievolėje, toks pasikeitimas pagal LR CK 1.128 straipsnį nepakeičia ieškinio senaties termino ir jo skaičiavimo tvarkos. Taigi, įgijęs subrogacinio reikalavimo teisę, draudikas, nagrinėjamu atveju Ieškovas, yra saistomas tų ieškinio senaties terminų, kurie būtų taikomi draudėjo reikalavimui atlyginti žalą. LAT 2009-02-10 dienos nutartyje, civ. byloje Nr. 3K-3-46/2009 nurodė, kad draudikas, žinodamas, kad ieškinio senaties terminas gali pasibaigti, turi interesą kuo greičiau užbaigti draudžiamojo įvykio administravimą ir priimti sprendimą dėl draudimo išmokos. Pagal LAT praktiką, 2012-07-13 dienos nutartį civ. byloje Nr. 3K-3-377/2012, subrogacinio reikalavimo teisę įgijęs draudikas yra saistomas tų ieškinio senaties terminų, kurie būtų taikomi draudėjo reikalavimui atlyginti žalą - sutrumpinto trijų metų ieškinio senaties termino. Atsižvelgiant į tai darytina išvada, kad ieškinio senaties pradžia draudikui, nagrinėjamu atveju ieškovui, turi būti skaičiuojama nuo 2010-02-21 dienos, o subrogacinį žalos adyginimo ieškinį ieškovas pareiškė tik 2014-03-20 dieną, taigi praleido ieškinio senaties terminą, kuris suėjo 2013-02-21 dieną. Ieškovas ieškinio senatį praleido dėl savo paties neapdairumo: 557,99 Lt dydžio draudimo išmoką jis išmokėjo 2010 metais, tačiau visą laiką delsė ir nesikreipė į teismą dėl žalos išieškojimo subrogacijos tvarka iš atsakovo. Remiantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, kad ieškinys turi būti atmestas ir dėl to, kad ieškovas praleido sutrumpintą trijų metų ieškinio senaties terminą.

11Ieškinys atmestinas.

12Iš byloje esančio Transporto priemonių draudimo liudijimo LD Nr. 91816830 ir jo priedo (b.l. 5-6) matyti, kad automobilis AUDI A4 „Avant“, valst. Nr. ( - ) nuo 2009-11-01 iki 2010-10-31 buvo apdraustas AB „Lietuvos draudimas“, draudėjas UAB „Swedbank autoparko valdymas“. 2010-02-25 UAB „Lausna“ pranešimas draudikui patvirtina, jog Verslo ir laisvalaikio centro „Margis“ teritorijoje naktį iš 2010-02-20 į 2010-02-21 buvo apgadintas viešbučio svečio J. V. lengvasis automobilis AUDI A4 „Avant“, valst. Nr. ( - ), o automobilį apgadino į teritoriją atklydęs atsakovui nežinomų šeimininkų šuo (b.l. 7).

132010-08-04 Aktas prie žalos bylos Nr. 1048887 (b.l. 13) patvirtina, kad apskaičiuota draudimo išmokos suma žalos atlyginimui yra 557,99 Lt. Iš 2010-08-07 banko sąskaitos išrašo (b.l. 14) matyti, jog UAB „Delfi“ ieškovas išmokėjo 557,99 Lt draudimo išmoką. 2010-09-02 draudimas AB „Lietuvos draudimas“ atsakovui pateikė pretenziją dėl žalos atlyginimo (b.l. 15).

14Iš bylos medžiagos matyti, kad draudėjas apie savo teisių pažeidimą sužinojo dar 2010-02-21 dieną, kuomet buvo apgadintas automobilis. Tokiu būdu, darytina išvada, kad ieškinio senaties pradžia turi būti skaičiuojama nuo 2010-02-21 dienos. Taigi nuo 2010-02-21 dienos draudėjui atsirado teisė į ieškinį bei prasidėjo LR CK 1.125 straipsnio 8 dalyje nustatyto sutrumpinto trejų metų žalos atlyginimo reikalavimo senaties termino eiga. Ieškinį ieškovas pareiškė tik 2014-03-20 dieną, taigi praleido ieškinio senaties terminą, kuris suėjo 2013-02-21 dieną, todėl atsakovui prašant taikyti ieškinio senaties terminą ieškinys atmestinas. Konstatavus senaties termino suėjimą kaip ieškinio atmetimo pagrindą, teismas kitų aplinkybių dėl žalos atlyginimo sąlygų neanalizuoja ir dėl jų nepasisako.

15Atmetus pagrindinį reikalavimą atmestinas ir ieškovo reikalavimas dėl palūkanų priteisimo, kuris yra išvestinis iš pagrindinio reikalavimo dėl žalos atlyginimo.

16Visi kiti byloje esantys ir teismo posėdyje aptarti įrodymai nėra teisiškai reikšmingi sprendžiant šį ginčą, todėl priimant sprendimą teismo neanalizuojami ir nevertinami.

17Ieškinį atmetus, atsakovui iš ieškovo priteistinos jo turėtos bylinėjimosi išlaidos, t.y. 605,00 Lt už advokato pagalbą rengiant procesinius dokumentus (CPK 98 str. 1 d.).

18Vadovaujantis CPK 96 str. 6 d. bei Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministrės 2011-11-07 įsakymu „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ Nr. 1R-261/1K-355, 5,08 Lt bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentu įteikimu, valstybei nepriteisiamos.

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 12, 13, 88, 92, 93, 96, 176-178, 259-260, 265, 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

20ieškinį atmesti.

21Priteisti iš AB „Lietuvos draudimas“ 605 Lt 00 ct bylinėjimosi išlaidų UAB „Lausna“.

22Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėjas Ričardas Prašmuntas, dalyvaujant... 2. ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 557,99 Lt žalos atlyginimo, 6... 3. Ieškovas ir jo atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir... 4. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad tarp AB „Lietuvos draudimas“ ir draudėjo... 5. 2010-02-21 Trakų r. sav., prie Margio ežero, viešbučio „Margis“ buvo... 6. Atsakovas su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Atsiliepime į ieškinį... 7. Atsakovas taip pat nurodė, kad, minėtame atsakyme į pretenziją buvo... 8. Nepriklausomai nuo nurodytų faktinių aplinkybių bei juridinio vertinimo,... 9. Be to, atsakovas papildomai nurodo, jog kaip matyti iš paties ieškinio,... 10. LR CK 1.124 straipsnyje įtvirtinta teisės norma nustato, kad „ieškinio... 11. Ieškinys atmestinas.... 12. Iš byloje esančio Transporto priemonių draudimo liudijimo LD Nr. 91816830 ir... 13. 2010-08-04 Aktas prie žalos bylos Nr. 1048887 (b.l. 13) patvirtina, kad... 14. Iš bylos medžiagos matyti, kad draudėjas apie savo teisių pažeidimą... 15. Atmetus pagrindinį reikalavimą atmestinas ir ieškovo reikalavimas dėl... 16. Visi kiti byloje esantys ir teismo posėdyje aptarti įrodymai nėra teisiškai... 17. Ieškinį atmetus, atsakovui iš ieškovo priteistinos jo turėtos... 18. Vadovaujantis CPK 96 str. 6 d. bei Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 12, 13, 88, 92, 93, 96, 176-178,... 20. ieškinį atmesti.... 21. Priteisti iš AB „Lietuvos draudimas“ 605 Lt 00 ct bylinėjimosi išlaidų... 22. Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...