Byla 2-174-394/2013
Dėl pažeistų vartotojų teisių gynimo, tretieji asmenys UAB „VIANOR LT“ ir Anglijos bendrovė Jaguar Cars Limite

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Jarūnė Sedalienė, sekretoriaujant Linai Deržinskienei,

2dalyvaujant ieškovei H. S., ieškovės atstovei adv. Kristinai Pugačienei,

3atsakovo UAB „Inchcape Motors“ atstovui adv. R. D.,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės H. S. (buv. V.) ieškinį atsakovui UAB „Inchcape Motors“ dėl pažeistų vartotojų teisių gynimo, tretieji asmenys UAB „VIANOR LT“ ir Anglijos bendrovė Jaguar Cars Limite.

5Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

7Ieškovė, jos atstovė palaiko patikslintą ieškinį ir prašo įpareigoti atsakovą UAB „Inchcape Motors“ per 1 mėnesį nuo teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo neatlygintinai pašalinti ieškovei nuosavybės teise priklausančio automobilio JAGUAR XF, VIN SAJAA051197R04299 reduktoriaus remonto darbų trūkumus, o atsakovui per 1 mėnesį nuo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo to nepadarius, išieškoti iš atsakovo 100 Lt baudą už kiekvieną uždelstą įvykdyti prievolę dieną, priteisti iš atsakovo 4000 Lt neturtinės žalos atlyginimo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad 2010-09-09 pagal pirkimo-pardavimo sutartį įsigijo automobilį JAGUAR XF, kuriam gamintojas buvo suteikęs 36 mėnesių kokybės garantiją, t.y. iki 2011-03-20. 2011-03-14 automobilis buvo perduotas atsakovui remontuoti, nurodant, kad automobilio pakaboje iš agregatų į išorę skverbiasi alyva, rūksta dūmai, tuo pačiu prašant patikrinti automobilio pakabą. Ieškovė automobilį paliko atsakovo autoservise, kad užfiksuotų gedimų pašalinimui. Tą pačią dieną atsakovas perdavė ieškovei tariamai suremontuotą automobilį, tačiau automobilio defektai - alyvos skverbimasis į išorę iš pakaboje esančių agregatų vėl išryškėjo. Ieškovė telefonu apie esamą situaciją pranešė atsakovo darbuotojui G. P., o šis paaiškino, kad dėl to, jos serviso darbuotojas tą dieną turėjo anksčiau pabaigti darbą, jos automobiliui pakabos patikra nebuvo atlikta ir nebuvo pašalinti pakaboje esančio agregato - reduktoriaus – gedimai, tačiau į servisą atvykti nebūtina, atsakovui žinoma apie reduktoriaus neatitikimą kokybės reikalavimams, pasiūlyta laukti, kol atsakovas gaus naują detalę ir tada pakeis kaip sugedusią garantiniu laikotarpiu. Ieškovė 2011-08-01 pretenzija kreipėsi į atsakovą, prašydama atlikti reduktoriaus remonto darbus, kuriuos privalėjo atlikti, tačiau neatliko. 2011-08-05 raštu ji buvo informuota, kad atsakovas nesutinka atlikti reduktoriaus remonto. Ieškovė skundu kreipėsi į Valstybinę ne maisto produktų inspekciją dėl nekokybiško automobilio remonto ir diagnostikos, kurios darbuotojai, atlikę patikrinimą nustatė, jog pakabos patikra nebuvo atlikta, atsakovas netinkamai atliko automobilio remonto darbus, defekto nepašalino, pažeidė jo veiklą reglamentuojančius teisės aktus bei standartus, pagal kuriuos autoservisai po techninės priežiūros turi garantuoti, kad iš agregatų ir mazgų nesiskverbtų alyva ir eksploataciniai skysčiai. Bylos nagrinėjimo metu paaiškėjus, kad atsakovas reduktoriaus remonto darbų iš viso neatliko, teismas turi teisę nukrypti nuo ieškovės ieškinio reikalavimų ir apginti ieškovės pažeistas teises. Atsakovas, pastebėjęs papildomus automobilio trūkumus, apie tai privalėjo pranešti ieškovei ir tik jai raštu atsisakius nuo šių remonto darbų atlikimo, galima būtų kalbėti apie atleidimą nuo atsakomybės.

8Atsakovas su ieškiniu nesutinka, prašo atmesti, nurodo, kad ieškovė iš tiesų 2011-03-14 kreipėsi į atsakovo servisą dėl jos automobilio JAGUAR XF techninio aptarnavimo ir remonto ir pagal ieškovės išdėstytus pageidavimus ir nusiskundimus buvo sudaryta paraiška-sutartis, į kurią buvo įtrauktas ieškovės prašymas patikrinti automobilio pakabą. Tačiau ieškovė automobilio pateikimo atsakovui metu nenurodė jokių su automobilio pakabos veikimu susijusių defektų: nei kad iš pakabos agregatų skverbiasi alyva, nei kad yra juntamas pašalinis garsas ar kvapas, todėl tokio pobūdžio defektai nebuvo įtraukti ir į paraišką-sutartį. Be to, ieškovė 2011-03-14 į atsakovo servisą kreipėsi prieš darbo pabaigą, todėl atsakovas dėl laiko stokos negalėjo atlikti ieškovės automobilio pakabos patikros tą pačią darbo dieną, tai pažymint paraiškoje minuso ženklu. Ieškovės abstraktus prašymas patikrinti automobilio pakabą negali būti prilygintas rangos sutarčiai dėl automobilio reduktoriaus remonto. Po automobilio aptarnavimo ieškovė atsakovui jokių pastabų ar pretenzijų nereiškė, kreipėsi į atsakovą dėl automobilio remonto tik 2011-06-15, nurodydama, kad kitame automobilių servise, gamintojo neįgaliotame daryti JAGUAR automobilio remontą, UAB „VIANOR LT“ 2011-06-09 buvo diagnozuotas automobilio gedimas, pasireiškiantis tepalo skverbimusi iš automobilio reduktoriaus, taigi atsakovo manymu ieškovės automobilio reduktoriaus gedimas tik tada buvo diagnozuotas pirmą kartą. Iki tol atsakovas apie tai, kad iš automobilio skverbiasi alyva, rūksta dūmai nežinojo, todėl neturėjo pareigos jį suremontuoti. Reduktorius nėra automobilio pakabos dalis. Atsakovo bendrovė yra įgaliota atlikti „Jaguar“ markės automobilių techninį aptarnavimą, įskaitant garantinį remontą. Garantijos galiojimui gamintojas kelia įvairių papildomų sąlygų, kurios sudaro neatskiriamą susitarimo dėl automobilio pirkimo dalį, pvz. dėl periodinio automobilio techninio aptarnavimo gamintojo lokalizuotame servise pagal gamintojo nustatytą procedūrą ir įkainius, naudojant tik originalias „Jaguar“ dalis. Garantija prarandama, jei automobiliui periodiniai aptarnavimai neatliekami, jeigu jie atliekami ne autorizuoto serviso, jeigu aptarnavimų metu naudojamos ne originalios medžiagos, jeigu automobilis sugadinamas autoįvykio metu ir remontuojamas ne autorizuotame servise ir pan. Kadangi ieškovė pažeidė garantines sąlygas, jos automobilis negali būti remontuojamas atsakovo lėšomis. Be to, ieškovė nepateikė jokių objektyvių įrodymų, kad jos automobilio reduktorius automobilio techninio aptarnavimo pas atsakovą metu 2011-03-14 jau būtų buvęs sugedęs. Atsakovas neturi jokių sutartinių santykių su ieškove, tik gamintojui priėmus sprendimą dėl garantijos teikimo, atsakovas turėtų remontuoti ieškovės nurodytą reduktorių. Tuo metu, kai buvo nustatytas ieškovės automobilio reduktoriaus gedimas ir ieškovė raštu dėl to kreipėsi į atsakovą (2011-06-15), ieškovės automobiliui suteikta gamintojo kokybės garantija nebegaliojo.

9Trečiojo asmens UAB „VIANOR LT“ atstovas į posėdį neatvyko, pranešta tinkamai, prašymų ir dokumentų, pateisinančių neatvykimą, nepateikė (3 t., 36 b.l.). Nagrinėjant bylą pirmos instancijos teisme, 2012-05-31 teismo posėdyje trečiojo asmens atstovas su ieškiniu sutiko, nurodė, kad jų bendrovė ieškovei pardavė automobilį „Jaguar“ su galiojančia europine garantija (2 t., 127-132 b. l.).

10Trečiojo asmens Anglijos bendrovės Jaguar Cars Limite atstovas į posėdį neatvyko, pranešta tinkamai (pagal 2007-11-13 Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento Nr. 1393/2007 dėl dokumentų įteikimo valstybėse narėse reikalavimus – 3 t., 42-48 b.l.), prašymų ir dokumentų, pateisinčių neatvykimą, negauta. Ieškinys ir atsiliepimas su priedais bei teismo nutartis patraukti šią bendrovę trečiuoju asmeniu su vertimais į anglų kalbą išsiųsti pašto siunta ir elektroniniu paštu, atsiliepimo į ieškinį negauta (2 t., 188-200 b.l., 3 t., 23 b.l.).

11Ieškinys atmestinas. Ieškovė savo ieškinį grindžia LR CK 6.663 str. nuostatomis, kur nurodyta, kad rangovo atliekamų darbų kokybė privalo atitikti rangos sutarties sąlygas, o jeigu sutartyje kokybės sąlygos nenustatytos – įprastai tokios rūšies darbams keliamus reikalavimus. Pagal LR CK 6.44 str. 1 d., rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti. Iš byloje esančių dokumentų matosi, kad 2011-03-14 paraiška-sutartimi ieškovė pavedė atsakovui atlikti automobilio „Jaguar XF“, valstyb. Nr. ( - ) remonto darbus, nurodydama automobilio defektus, kuriuos reikia pašalinti (mirguliuoja salono plafonas, sunkiai pasispaudžia žiemos režimo mygtukas, nešviečia vienas diodas), taip pat patikrinti pakabą (1 t., b. l.). Remonto metu atlikti darbai išvardinti paraiškos – sutarties antrame lape, apie papildomai rastus gedimus įrašų nėra, tą pačią dieną ieškovė automobilį pasiėmė, apie tai patvirtindama savo parašu, taip pat patvirtindama, kad atliktų darbų kokybei priekaištų neturi (1 t., 6 b. l.). Ginčas tarp šalių kilo dėl nepašalinto automobilio pakaboje esančio agregato - reduktoriaus gedimo, dėl kurio remonto, ieškovės teigimu, ji susitarė 2011-03-14 pateikdama paraišką – sutartį ir atsakovo darbuotojui nurodžiusi šio gedimo požymius – degėsių kvapą, jaučiamą automobilio salone. Atsakovas teigia, kad reduktoriaus remonto darbų ieškovė 2011-03-14 paraiška - sutartimi neužsakė, todėl atsakovas jų neatliko ir negali atsakyti dėl netinkamos šių darbų kokybės. Paraiškoje - sutartyje prie užsakovo nurodytų defektų užduoties atlikti automobilio reduktoriaus remontą įrašo nėra, taip pat apie tokio remonto atlikimą nėra nurodyta ir paraiškos –sutarties antrame lape, kurį pildo serviso meistras (1 t., 5-6 b. l.). Ieškovė teigia, kad apie galimą automobilio reduktoriaus gedimą – dūmų skverbimąsi ir jaučiamą degėsių kvapą - ji buvo informavusi atsakovo darbuotoją G. P. telefonu dar prieš mėnesį iki remonto, pildant paraišką darbuotojas išklausė jos nusiskundimus, o atiduodant automobilį po remonto, pasakė, kad automobilis sutvarkytas, problemos išspręstos, tačiau važiuojant atgal iš Vilniaus į Šiaulius vėl pradėjo skverbtis dūmai, jaustis degėsių kvapas. Teismo posėdžiuose liudytoju apklaustas G. P. nurodė, kad ieškovei atvykus į servisą 2011-03-14 apie degėsių kvapą kalbos nebuvo, pakabos remontas iš viso nebuvo atliktas dėl laiko stokos, apie tai pažymėta minuso ženklu paraiškoje - sutartyje, o klientei paaiškinta, kad automobilį galima palikti arba atvykti kitą kartą, telefonu buvo tariamasi tik dėl automobilio dalių keitimo, o ne dėl reduktoriaus remonto (2 t., 92, 129 b.l.). Iš 2011-06-15 rašto, ieškovės rašyto atsakovo direktoriui, matosi, kad ieškovė apie galimą reduktoriaus gedimą sužinojo „prieš gerą mėnesį“, t.y. jau po 2011-03-14 atsakovo atlikto automobilio remonto (1 t., 21 b. l.). 2011-08-01 rašte, kurį ieškovė vadina pretenzija atsakovui, ieškovė nurodo naują aplinkybę, t.y. kad 2011-03-14 tarp kitų problemų ji atsakovo servise prašė patikrinti ir automobilio važiuoklę, tačiau paraiškoje sutartyje tokio defekto nebuvo įrašyta (1 t., 5, 9 b. l.). Iš 2011-06-15 rašto turinio galima suprasti, kad ieškovė pati pripažino, jog reduktoriaus gedimas paaiškėjo jau vėliau, nes ieškovė paprašė atsakovo kreiptis į gamintoją dėl geros valios garantijos pritaikymo, ką atsakovas ir padarė bei 2011-10-24 ir 2011-10-26 raštais pranešė ieškovei dėl galimybės 25 procentais kompensuoti reduktoriaus remonto kaštus (1 t., 21-22, 45 b. l.). Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes, teismas laiko, kad ieškovė neįrodė, jog dėl automobilio reduktoriaus remonto tarp jos ir atsakovo 2011-03-14 buvo atsiradę rangos teisiniai santykiai, ji reduktoriaus remonto darbų pas atsakovą neužsakė, atsakovas tokių darbų neatliko ir jų rezultato ieškovei neperdavė, todėl atsakovui negali kilti atsakomybė, numatyta LR CK 6.665 str.

12Iš byloje esančių dokumentų matosi, kad automobilį „Jagur XF“ ieškovė yra įsigijusi 2010-09-08 pirkimo – pardavimo sutarties pagrindu iš UAB „Vianor LT“ už 1000,00 Lt (1 t., 69 b.l.). Prieš tai šis automobilis 2010-03-20 buvo patekęs į eismo įvykį, po kurio turto vertintojo nurodyti transporto priemonės atkūrimo kaštai sudarė 144 808,36 Lt, o transporto priemonės atstatymas pripažintas ekonomiškai netikslingu; atsakovas 2010-03-29 buvo paskaičiavęs ir pateikęs ieškovei automobilio remonto darbų po autoįvykio ir jų vertės pasiūlymą 126 632,94 Lt sumai, tačiau, kaip nurodo atsakovas ir neginčija ieškovė, ji atsakovo paslaugų atsisakė ir jo servise automobilio neremontavo, kur automobilis buvo remontuojamas po avarijos, byloje duomenų nėra (1 t., 117, 125, 105-108, 126 b. l.). Iš automobilio „Jaguar XF“ serviso knygelės matosi, kad šis automobilis pagamintas 2008-02-08, pirmą kartą parduotas 2008-03-21, ir jam iki 2011-03-20 buvo numatyta standartinė gamyklos garantija (2 t., 43 b.l.). Ieškovės reikalavimas kyla dėl konkretaus defekto – automobilio „Jaguar XF“ reduktoriaus gedimo, kuris, ieškovės nuomone, atsirado dar nepasibaigus automobilio garantiniam laikotarpiui. Netinkamos kokybės daiktą nusipirkusio pirkėjo teisės įtvirtintos LR CK 6.334 str., kur numatyta, kad jeigu parduotas daiktas neatitinka kokybės reikalavimų, pirkėjas turi teisę reikalauti iš pardavėjo pakeisti jį tinkamos kokybės daiktu, arba neatlygintinai pašalinti daikto trūkumus arba atlyginti pirkėjo išlaidas jiems ištaisyti, arba sumažinti pirkimo kainą. Tačiau atsakovas UAB „Inchcape Motors“ nėra nei šio automobilio gamintojas, nei jo pardavėjas, todėl reikalauti, kad atsakovas neatlygintinai pašalintų automobilio „Jaguar XF“ trūkumus LR CK 6.334 str. pagrindu ieškovė negali. Automobilį ieškovė įsigijo iš UAB „Vianor LT“ po autoįvykio, su akivaizdžiais jo trūkumais, už 1000,00 Lt, kai vien automobilio atkūrimo kaštai siekė 144 808,36 Lt, todėl sąmoningai prisiėmė tokio automobilio kokybės riziką.

13Ieškovė savo reikalavimus atsakovui grindžia ir 2011-08-30 skundu Valstybinei ne maisto produktų inspekcijai prie LR Ūkio ministerijos dėl nekokybiško automobilio remonto ir diagnostikos, kuri, atlikusi patikrinimą atsakovo autoremonto dirbtuvėse, padarė išvadą, kad tarp reikalingų atlikti remonto darbų 2011-03-14 užsakyme-sutartyje buvo paminėta ir automobilio pakabos patikra bei remontas, tokios patikros metu nepastebėti tepalo pratekėjimo negalima, autoservisai po techninės priežiūros turi garantuoti, kad iš agregatų ir mazgų neturi skverbtis alyva ir eksploataciniai skysčiai, todėl ieškovė turi teisę per 6 mėnesius nuo paslaugos suteikimo dienos reikalauti, kad ši paslauga neatlygintinai būtų pakeista tinkamos kokybės paslauga (1 t., 7-8, 95-99 b.l.). Tačiau inspekcijos rašte ieškovei ir patikrinimo akte nurodytos aplinkybės neatitinka kitų byloje ištirtų ir nustatytų aplinkybių, t.y. kad atsakovas automobilio pakabos patikros ir remonto darbų neatliko, paraiškoje - sutartyje apie reikalingą atlikti pakabos remontą nėra nurodyta, o teismo posėdyje liudytoju apklaustas Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos vyr. inspektorius A. A. paaiškino, kad išvadą dėl netinkamos kokybės paslaugos suteikimo padarė pagal pareiškėjos paaiškinimus ir jos nurodytas aplinkybes, be to, šis specialistas pažymėjo, kad reduktorius, dėl kurio remonto kilo ginčas, yra galiniame varomajame tilte, o ne pakaboje (2 t., 127-132 b.l.). Esant tokiems prieštaravimams tarp teismo nustatytų aplinkybių ir inspekcijos išvadų, teismas Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos pateiktais dokumentais nesiremia. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (LR CPK 93 str. 1 d.). Kadangi ieškinys atmetamas, ieškovės patirtos bylinėjimosi išlaidos iš atsakovo nepriteistinos. Atsakovui iš ieškovės priteistinos jo turėtos išlaidos advokato pagalbai apmokėti. LR CPK 98 str. 1 d. numatyta, kad dėl išlaidų advokato pagalbai apmokėti priteisimo šalis teismui raštu pateikia prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Atsakovo advokatas 2012-04-16 teismui pateikė prašymą, kuriame nurodė atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas - 6650,00 Lt advokato pagalbai apmokėti ir 1653,92 Lt dokumentų vertimui (be PVM), pridėjo tris PVM sąskaitas – faktūras dėl advokato išlaidų: 2012-01-30 - 3630,00 Lt sumai, 2012-03-05 - 8409,50 Lt sumai ir 2012-04-02 - 4477,00 Lt sumai, bei tris mokėjimo nurodymus: 2012-02-09 – 14520,00 Lt, 2012-03-28 - 8409,50 Lt, 2012-04-12 – 4477,00 Lt, bei 2012-04-06 PVM sąskaitą faktūrą 2001,24 Lt sumai už vertimus ir šią sumą patvirtinantį mokėjimo nurodymą (2 t., 76-82, 83-84 b. l.). 2012-05-31 teismo posėdyje atsakovo advokatas pateikė teismui 2012-05-04 PVM sąskaitą – faktūrą 8409,50 Lt sumai ir 2012-05-31 mokėjimo nurodymą 8409,50 Lt sumai (2 t., 123 – 124 b. l.). 2013-05-16 atsakovo advokatas pateikė teismui 2013-04-05 PVM sąskaitą -faktūrą 5384,50 Lt sumai ir 2013-05-15 mokėjimo nurodymą šiai sumai (3 t., 44-45 b. l.), taigi atsakovo atstovas pateikė teismui dokumentus viso dėl 30.310,50 Lt išlaidų, atsakovo turėtų advokato pagalbai apmokėti, priteisimo. Tačiau LR CPK 98 str. 2 d. numatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato pagalba, yra priteisiamos ne didesnės, kaip nustatyta Teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Pagal šias rekomendacijas užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imama LR Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga (MMA – iki 2013-01-01 800,00 Lt, po 2013-01-01 – 1000,00 Lt). Atsižvelgiant į advokato pateiktose sąskaitose nurodytas atsakovui suteiktas teisines paslaugas, jų kiekį ir trukmę (parengtas atsiliepimas į ieškinį (1 t., 20 b.l.), apeliacinis skundas (2 t., 144-154 b.l.), parengti papildomi dokumentai (1 t., 56 b. l., 2 t., 1 b.l.), dalyvauta šešiuose teismo posėdžiuose, kurie truko viso 10,5 val. (1 t., 47-49, 118-121 b. l., 2 t., 88-95, 127-132 b.l., 3 t., 24-25, 46-55 b. l.), būtinybę vykti į posėdžius kitoje vietovėje (iš Vilniaus į Šiaulius), taikant Rekomendacijose nustatytus koeficientus (už atsiliepimo parengimą - 3 MMA, už apeliacinio skundo parengimą – 3 MMA, už papildomų dokumentų parengimą 0,12 MMA, už vieną atstovavimo valandą teisme 0,15 MMA), atsakovui iš ieškovės priteistina 7431,00 Lt už advokato teisines paslaugas (po 2400,00 Lt už atsiliepimo ir apeliacinio skundo parengimą, 96,00 Lt už papildomų dokumentų parengimą, 1335,00 Lt už dalyvavimą teismo posėdžiuose, 1200,00 Lt kelionės išlaidų). Taip pat atsakovui iš ieškovės priteistina 287,00 Lt žyminio mokesčio už apeliacinio skundo parengimą (2 t., 155 b.l.) ir 2001,54 Lt vertimo išlaidų (2 t., 83-84 b.l.). Valstybei iš ieškovės priteistinos teismo patirtos procesinių dokumentų persiuntimo ir vertimų išlaidos (2 t., 194 b.l., 3 t., 3, 38 b.l.).

14Teismas, remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis LR CPK 259, 260, 263 – 270 str.,

Nutarė

15Ieškinį atmesti.

16Priteisti atsakovui UAB Inchcape Motors“, įmonės kodas 300805444, buveinės adresas Laisvės pr. 137, Vilnius, iš ieškovės H. S., a.k. ( - ) 7431,00 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti, 287,00 Lt žyminio mokesčio už apeliacinio skundo parengimą ir 2001,54 Lt vertimo išlaidų, viso 9719,54 Lt bylinėjimosi išlaidų.

17Priteisti iš ieškovės H. S., a.k. ( - ) 24,95 Lt procesinių dokumentų persiuntimo išlaidų ir 1294,00 Lt vertimo išlaidų valstybei.

18Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per sprendimą priėmusį Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai