Byla T-124-737/2012
Dėl bausmės pakeitimo į arešto bausmę

1Jonavos rajono apylinkės teismo teisėja Jūratė Petraškienė,

2sekretoriaujant Editai Sabaitei,

3dalyvaujant prokurorei Oksanai Gabrilaitienei, Kauno apygardos Probacijos tarnybos Savivaldybių probacijos skyriaus atstovei Vaidai Kliokmanienei,

4nedalyvaujant nuteistajam V. Š., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi Probacijos tarnybos Savivaldybių probacijos skyriaus prašymą dėl bausmės pakeitimo į arešto bausmę,

Nustatė

5Jonavos rajono apylinkės teismas 2010 m. gegužės 3 d. nutartimi pripažino ir leido vykdyti Lietuvos Respublikoje Nyderlandų Karalystės Middeburg apylinkės teismo 2009 m. birželio 23 d. sprendimą Nr.12/733021, kuriuo V. Š., a.k( - ) už nusikaltimą paskirta 200 eurų (690,56 litų) piniginė sankcija. Nuteistasis per teismo nustatytą terminą baudos nesumokėjo, todėl 2010-08-19 buvo išduotas vykdomasis raštas. Nuteistajam V. Š. Jonavos rajono apylinkės teismo 2012-06-22 nutartimi paskirta ir nesumokėta 690,56 Lt (200 eurų) bauda buvo pakeista į 31 valandą viešųjų darbų, išdirbant per 3 mėnesius nuo bausmės pradžios.

6Kauno apygardos savivaldybių probacijos skyrius nurodė, jog nuteistojo elgesį kontroliuoja nuo 2012-07-23. Nuteistasis su bausmės atlikimo sąlygomis bei tvarka supažindintas nebuvo, kviečiamas neatvyko, kitos gyvenamosios vietos nenurodė, pateisinamų priežasčių, kodėl neatlieka viešųjų darbų bausmės probacijos tarnybai nepranešė.

7Probacijos tarnybos skyriaus atstovė siūlo nuteistajam V. Š. viešųjų darbų bausmę pakeisti į arešto bausmę.

8Prokurorė probacijos tarnybos siūlymą palaiko.

9V. Š. į teismo posėdį neatvyko, nuteistajam adresuotas teismo šaukimas įteiktas jo gyvenamosios vietos adresu šeimos nariui – motinai M. Š.. V. Š. neatvykimo priežastys nežinomos, todėl teikimas nagrinėjamas nuteistajam nedalyvaujant.

10Teikimas tenkintinas.

11Vadovaujantis 2005 m. vasario 24 d. Tarybos pagrindų sprendimo 2005/214/TVR 10 str., kai neįmanoma visiškai arba iš dalies įvykdyti sprendimo, sprendimą vykdančioji valstybė gali taikyti alternatyvias sankcijas, įskaitant laisvės atėmimo sankcijas, jeigu tokiais atvejais tai numato vykdančiosios valstybės įstatymai, o sprendimą priėmusi valstybė leido taikyti tokias alternatyvias sankcijas 4 straipsnyje nurodytame liudijime.

12Nuteistasis jam skirtą viešųjų darbų bausmę atlikti vengia, slapstosi, todėl nesant galimybės įvykdyti Jonavos rajono apylinkės teismo 2010 m. gegužės 3 d. nutartimi pripažinto ir leisto vykdyti Lietuvos Respublikoje Nyderlandų Karalystės Middeburg apylinkės teismo 2009 m. birželio 23 d. sprendimo Nr.12/733021, Jonavos rajono apylinkės teismo 2012-06-22 nutartimi paskirta 31 valandos viešųjų darbų bausmė keistina į arešto bausmę, kuri prilygsta 5,3 paroms. Sprendimą priėmusi valstybė leido taikyti alternatyvią laisvės atėmimo sankciją, kurios maksimalus laikotarpis 4 dienos, todėl V. Š. paskirta viešųjų darbų bausmė keistina 4 parų arešto bausme.

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 352 str., 362 str. 2 d., 365 str.,

14

Nutarė

15Teikimą tenkinti.

16V. Š., a.k( - ) deklaruota gyvenamoji vieta ( - ) Jonavos rajono apylinkės teismo 2012 m. birželio 22 d. nutartimi paskirtą 31 (trisdešimt vieną) valandą viešųjų darbų pakeisti 4 (keturių) parų areštu.

17Bausmę paskirti atlikti areštinėje. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo V. Š. sulaikymo dienos.

18Nutarčiai įsiteisėjus, apie priimtą sprendimą raštu informuoti Nyderlandų Karalystės Centrinės baudų inkasacijos agentūrą.

19Nutartis per 5 dienas nuo jos paskelbimo atskiruoju skundu gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Jonavos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai