Byla 2-210-322/2012
Dėl skolos priteisimo

1Kelmės rajono apylinkės teismo teisėja Laima Borkovskienė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovei E. B. dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2Ieškovas teismui pateiktu ieškiniu (b. l. 31-32) prašo priteisti iš atsakovės 1400 Lt skolą, susidariusią dėl 500 Lt negrąžintos paskolos ir 900 Lt priskaičiuotų delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir visas turėtas bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovei teismo nutartimi (b. l. 16) buvo nustatytas dvidešimties dienų terminas nuo ieškinio nuorašo įteikimo dienos pareikšti atsiliepimą į ieškinį. Atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė, apie bylą jai pranešta tinkamai, procesiniai dokumentai įteikti Panevėžio pataisos namų atstovei (b. l. 49), todėl ieškovo prašymu priimamas sprendimas už akių (Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų – mokėjimo nurodymo Nr. 9584 (b. l. 39), SMScredit.lt paskolos sutarties (b. l. 11-18, 34-37), SMScredit.lt specialiųjų sąlygų (b. l. 33) bei paaiškinimo dėl delspinigių skaičiavimo tvarkos ir dydžio (b. l. 40) – matyti, kad tarp ieškovo UAB „4finance“, valdančio sistemą SMScredit.lt“, ir atsakovės 2010 m. birželio 29 d. buvo sudaryta paskolos sutartis, kuria atsakovei buvo suteikta 500 Lt dydžio paskola. Remiantis bendrosiomis paskolos sutarties sąlygomis, atsakovė įsipareigojo jai suteiktą 500 Lt paskolą grąžinti per 20 dienų terminą bei, paskolos gavėjai (atsakovei) uždelsus paskolos sutartyje nustatytus mokėjimus, įsipareigojo mokėti paskolos davėjui (ieškovui) 1% dydžio delspinigius už sutarties nevykdymą nuo bendros uždelstos mokėjimų sumos už kiekvieną uždelstą dieną (bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 10.2 punktas). Kadangi paskolos sutarties terminas buvo nustatytas 20 dienų, todėl atsakovė paskolą turėjo grąžinti iki 2010 m. liepos 19 d.

6Lietuvos Respublikos CK 6.256 str. numato, jog kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles, o jas neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai patirtus nuostolius bei sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Atsakovė 2010 m. birželio 29 d. paskolos sutartimi prisiimtų įsipareigojimų nevykdė – sutartu laiku paskolos negrąžino, todėl ieškovas, remiantis bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 10.2 punktu, už kiekvieną prievolės neįvykdymo dieną (už 180 dienų) paskaičiavo 900 Lt dydžio delspinigius. Byloje duomenų apie tai, kad atsakovė ieškovui paskolos sutartimi prisiimtus įsipareigojimus įvykdė, t. y. sumokėjo susidariusią skolą nėra, prieštaravimų dėl ieškovo reikalavimų ar jų dydžio ji nepareiškė, todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovės negrąžintą paskolą ir delspinigius pripažintinas pagrįstu, tačiau tenkintinas iš dalies (Lietuvos Respublikos CK 6.38 str., 6.200 str., 6.256 str. ir 6.258 str.).

7Kadangi šioje byloje atsakovui pareikšti turtiniai reikalavimai grindžiami tarp bylos šalių sudaryta vartojimo sutartimi, kurios sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams teismas įpareigotas tikrinti ex officio (Lietuvos Respublikos CK 6.188 str.), pripažįstama būtinu kontroliuoti ieškovo prašomų priteisti delspinigių dydį, mažinant aiškiai per didelius delspinigius. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas, nustatydamas, ar pagal CK 6.73 ir 6.258 str. nuostatas yra pagrindas netesybas pripažinti neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio netesybos mažintinos, turėtų vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.) ir stengtis nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (LAT 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis Nr. 3K-3-502/2009; LAT 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis Nr. 3K-7-409/2010 ir kt.). Be to, Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 11 str. 8 d. nuostatos numato, kad pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Jokios kitos netesybos ir mokesčiai už vartojimo kredito sutartyje numatytų finansinių įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomi.

8Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad tarp bylos šalių paskolos sutartis buvo sudaryta nederinant sutarties sąlygų, o prisijungimo būdu, naudojantis Internetiniu tinklalapiu. Atsakovei neįvykdžius sutartinių prievolių, laiku negrąžinus paskolos, ieškovas nepagrįstai ilgą laiką (daugiau nei metus laiko) nesiėmė jokių priemonių išieškoti iš atsakovės jai suteiktą paskolą ir delspinigius, kas sąlygojo ieškovo skolos faktinio egzistavimo laikotarpio užsitęsimą bei priskaičiuotų delspinigių dydį. Kadangi teismui įrodymai apie ieškovo turėtų nuostolių dydį nėra pateikti, todėl atsižvelgiant į nurodytas paskolos sutarties sudarymo bei prašomų priteisti delspinigių susidarymo aplinkybes, negrąžintos paskolos dydį, sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus, ieškovo reikalaujami priteisti delspinigiai pripažintini neprotingo (aiškiai per didelio) dydžio ir yra mažinami, priteisiant 0,05 procento dydžio delspinigius nuo negrąžintos paskolos už kiekvieną pradelstą dieną (Lietuvos Respublikos CK 1.5 str., 6.73 str. ir 6.258 str. 3 d.). Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos CK 1.125 str. 1 d. 5 p. nuostatas ieškovui priteistini delspinigiai, paskaičiuojami už 180 kalendorinių dienų, priteisiant 45 Lt (500 Lt x 0,05% x 180) dydžio delspinigius.

9Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d. skolininkas – fizinis asmuo – privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl ieškovo reikalavimas priteisti nurodyto dydžio procesines palūkanas iš atsakovės yra pagristas ir tenkintinas.

10Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 2 d. nuostatos numato, jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai. Ieškinį patenkinus iš dalies, t. y. 39%, iš atsakovo ieškovui yra priteistina 19,50 Lt (50 Lt x 39%) sumokėto žyminio mokesčio (b. l. 2, 29-30). Iš atsakovės valstybei priteistina 10,70 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (b. l. 1) (Lietuvos Respublikos CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 92 str.).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 285 str., 286 str., teismas

Nutarė

12Ieškinį tenkinti iš dalies.

13Priteisti UAB „4finance“, įmonės kodas ( - ), iš E. B., a. k. ( - ), 545 Lt (penkis šimtus keturiasdešimt penkis litus) skolos, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2012 m. sausio 18 d. – iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 19,50 Lt (devyniolika litų 50 centų) bylinėjimosi išlaidų.

14Priteisti iš E. B., a. k. ( - ), valstybei 10,70 Lt (dešimt litų 70 centų) bylinėjimosi išlaidų.

15Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Kelmės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

16Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai