Byla 2S-957-253/2007

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Albinos Pupeikienės, kolegijos teisėjų Julijos Gražinos Vaitulionienės, Rimvidos Zubernienės, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovės Neringos savivaldybės ir atsakovo S.P. atskiruosius skundus dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m. liepos 9 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro ieškinį atsakovams Neringos savivaldybei, S.P., tretiesiems asmenims Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, Klaipėdos apskrities viršininko administracijai, Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijai, LR aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui, Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos, UAB „Transfood“, W.J.K., G.P., A.P. dėl administracinių teisės aktų ir sandorio pripažinimo negaliojančiais.

2Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3ieškovas Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiasis prokuroras, gindamas viešąjį interesą, kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl pripažinimo negaliojančiais Neringos savivaldybės tarybos 2002-07-19 sprendimo Nr. 127 „Dėl žemės sklypo, adresu ( - ), detaliojo plano patvirtinimo ir pritarimo infrastruktūros sutarčiai“ ir Neringos savivaldybės 2002-07-19 sutarties „Dėl infrastruktūros plėtojimo“ Nr. 07, sudarytos su S. P.. Ieškinio užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti atsakovams imtis bet kokių veiksmų ginčijamų sandorių pagrindu.

4Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2007-07-09 nutartimi ieškovo prašymą tenkino ir uždraudė atsakovei Neringos savivaldybei imtis bet kokių veiksmų Neringos savivaldybės tarybos 2002-07-19 sprendimu Nr. 127 patvirtinto detaliojo plano ir 2002-07-19 sutarties su atsakovu

5S. P. „Dėl infrastruktūros plėtojimo“ Nr. 07 pagrindu. Atsakovui S. P. uždraudė imtis bet kokių veiksmų 2002-07-19 sutarties „Dėl infrastruktūros plėtojimo“ Nr. 07 pagrindu. Prašymas buvo nagrinėjamas nepranešus atsakovams, nes teismas manė, kad yra grėsmė, jog toks pranešimas sutrukdys laikinųjų apsaugos priemonių taikymą arba padarys jų taikymą neįmanomą. Nurodė, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

6Atsakovė Neringos savivaldybė atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007-07-09 nutartį ir atmesti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Nurodo, jog teismas privalo įvertinti ne tik prašyme taikyti laikinąsias apsaugos priemones nurodytas aplinkybes, prašymo pagrįstumą bei motyvus, tačiau taip pat nuspręsti, ar nesiekiama nepagrįstai apriboti priešingos šalies teisių ir teisėtų interesų, ar minėtą prašymą pateikianti šalis elgiasi sąžiningai. Teismas nukrypo nuo teismų praktikoje suformuotų precedentų, nes laikinąsias apsaugos priemones taikė nesprendęs dėl jų tikslingumo, nesivadovaudamas tikimybių pusiausvyros principu, pagal kurį turi būti vertinami visi byloje esantys įrodymai. Teigia, kad ieškovas tinkamai nepagrindė prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, todėl teismas neturėjo pagrindo jų taikyti. Laikinosios apsaugos priemonės taikytos atsakovei apie tai nepranešus, nors ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kurių pagrindu būtų galima spręsti apie realią grėsmę jo interesams. Dėl šios priežasties teismas turėjo informuoti atsakovę apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymą. Teismas iš esmės pakeitė aukštesnės instancijos teismo suformuotas taisykles laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimais ir nemotyvuotai sukūrė naują precedentą, o tai pažeidžia šalių interesų pusiausvyros, teisingumo principus, neužtikrina jurisprudencijos tęstinumo.

7Atskiruoju skundu atsakovas S. P. prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007-07-09 nutartį. Nurodo, kad nei ieškovas, nei teismas nenurodė motyvų, kodėl teismo sprendimo vykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas nesustabdžius ginčijamos 2002-07-19 sutarties Nr. 07 vykdymo. Detaliojo plano sprendinių įgyvendinimo sustabdymas bei sutarties vykdymo sustabdymas yra beprasmiškas ir neįvykdomas, nes iš 2007-09-04 Statybos valstybinės priežiūros skyriaus pažymos matyti, jog visi detaliojo plano sprendiniai yra įgyvendinti, statybos darbai užbaigti 100 procentų, komisijos nariai jokių esminių pastabų objekto pripažinimui tinkamu naudoti neturėjo. Ginčijamas statybos leidimas yra realizuotas – jo galiojimo sustabdymas negali turėti įtakos savininko teisėms ir pareigoms ar teismo sprendimo pasunkėjimui ar negalimumui.

8Atsiliepime į atskiruosius skundus ieškovas Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiasis prokuroras prašo skundus atmesti. Nurodo, kad atsakovo S. P. argumentas dėl statybos darbų užbaigtumo vertintinas kritiškai, nes neįvardyta, kokie skundžiamo detaliojo plano sprendiniai yra iki galo realizuoti bei nepateikė jokių duomenų, jog tai liečia ir infrastruktūros sutarties objektus.

9Atsiliepime į atsakovo S. P. atskirąjį skundą Neringos savivaldybė prašo skundą tenkinti ir panaikinti skundžiamą nutartį. Nurodo, kad nagrinėjamoje byloje yra tokia pati faktinė situacija kaip Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme išnagrinėtoje administracinėje byloje Nr. AS14–495/07, kurioje ginčijami administraciniai teisės aktai iš esmės buvo realizuoti, skundžiamas detalusis planas patvirtintas prieš aštuonerius metus, jo sprendiniai įgyvendinti suformuojant žemės sklypus ir pastatant juose suplanuotus statinius, ginčijamų aktų pagindu susiformavo ir ilgą laiką egzistuoja teisiniai santykiai, todėl buvo panaikintos teismų taikytos reikalavimo užtikrinimo priemonės. Dėl šios priežasties nagrinėjamu atveju turėtų būti atsižvelgta į administracinių teismų formuojamą teisės taikymo praktiką ir skundžiama nutartis panaikinta.

10Daugiau atsiliepimų į atskiruosius skundus negauta.

11Atskirieji skundai atmestini.

12Tarp šalių kilo ginčas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumo. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2007-07-09 nutartimi tenkino ieškovo Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir uždraudė atsakovams imtis bet kokių veiksmų Neringos savivaldybės tarybos 2002-07-19 sprendimo Nr. 127 ir 2002-07-19 sutarties „Dėl infrastruktūros plėtojimo“ Nr. 07 pagrindu.

13Laikinosios apsaugos priemonės taikomos, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas nesprendžia ginčo tarp šalių, o tik patikrina, ar yra pagrindas jas taikyti. Atsakovė ginčija jai taikytų laikinųjų apsaugos priemonių teisėtumą ir pagrįstumą. Teisėjų kolegija pažymi, kad sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, būtina nustatyti, ar prašomos taikyti priemonės yra teisėtos, ar yra aplinkybių, kurios leistų daryti išvadą, jog dėl šių priemonių netaikymo gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas teismo sprendimo įvykdymas. Pažymėtina, kad teismas iš esmės uždraudė atsakovams vykdyti ginčijamus sandorius ir atlikti tam tikrus veiksmus, t.y. taikė CPK 145 straipsnio 1 dalies 6 punkte numatytas laikinąsias apsaugos priemones. Netaikius šių priemonių, būtų sudarytos sąlygos atsakovams pažeisti Saugomų teritorijų įstatymo, Kuršių nerijos nacionalinio parko apsaugos reglamento ir kitų teisės norminių aktų nuostatas. Kadangi ginčijamas administracinis aktas ir jo sprendiniai nėra įvykdyti, atsakovai nepateikė duomenų, kokių ir kiek yra atliktų juose numatytų infrastruktūros plėtojimo ir statybos darbų, kokie yra susiklostę ilgalaikiai teisiniai santykiai, yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones užkertant galimybę vykdyti galimai neteisėtą veiklą ir daryti žalą gamtai, valstybei bei sąžiningų trečiųjų asmenų interesams. Atsakovas S. P. atskirajame skunde teigia, kad statybos darbai įgyvendinti 100 procentų, tačiau jo pateikta 2007-09-04 Teritorijų palanavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus pažyma tik patvirtina, kad po Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007-07-09 nutarties pastato pripažinimo tinkamu komisijos darbas buvo nutrauktas, todėl pagrindo konstatuoti, jos detaliojo plano sprendiniai iki galo įgyvendinti nėra. Taikyti laikinąsiasi apsaugos priemones reikalauja ne tik viešasis interesas, bet ir būtinybė užtikrinti galimai ieškovui palankų teismo sprendimo vykdymą, nes priešingu atveju pasunkėtų galimybės atkurti buvusią padėtį. Tokia situacija neatitiktų teisingumo, protingumo ir ekonomiškumo principų, sudarytų sąlygas atsirasti neigiamiems ekonominiams ir teisiniams padariniams (CPK 3 str. 6 ir 7 d., 145 str. 2 d.).

14Apeliantės nurodytoje administracinėje byloje Lietuvos Respublikos Vyriausiasis administracinis teismas 2007-08-30 nutartimi sprendė klausimą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo esant kitokioms faktinėms aplinkybėms, nes toje byloje, kurioje buvo ginčijamas administracinis aktas, statybos darbai buvo baigti, statiniai pripažinti tinkamais naudoti, dalyje pastatų gyveno jų savininkai, kitos patalpos buvo nuomuojamos – buvo susiklostę ilgalaikiai civiliniai teisiniai santykiai. Nagrinėjamoje byloje nėra duomenų, kad statiniai ar infrastruktūros objektai yra baigti, dėl šios priežasties minėto teismo priimtas sprendimas neturi prejudicinės galios. Teisėjų kolegija pažymi, kad teismai ne kartą nagrinėjo panašius prokurorų, ginančių viešąjį interesą, prašymus dėl tokių pat laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, ir šį klausimą sprendęs teismas nenukrypo nuo teismų suformuotų taisyklių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimais.

15Teisėjų kolegija pažymi, kad ta aplinkybė, jog teismas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išsprendė nepranešęs atsakovams, neturi reikšmės nutarties teisėtumui, be to, tokią teisę teismui suteikia įstatymas (CPK 148 str. 1 d.).

16Pirmosios instancijos teismas iš esmės priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, todėl ją naikinti ar keisti atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo (CPK 337 str. 1 p.).

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 335-339 straipsniais, teismas

Nutarė

18Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m. liepos 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai