Byla 2S-304-227/2008

2Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės pranešėjos Margaritos Dzelzienės, kolegijos teisėjų: Birutės Jonaitienės, Laimanto Misiūno,

3viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo R. G. atskirąjį skundą dėl Kėdainių rajono apylinkės teismo 2008 m. gegužės 8 d. nutarties, kuria ieškinys paliktas nenagrinėtu, civilinėje byloje pagal ieškovo R. G. ieškinį atsakovui Lietuvos Respubliką atstovaujančiai institucijai Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijai, tretiesiems asmenims, nepareiškusiems savarankiškų reikalavimų, atsakovo pusėje G. M. K. ir B. S. dėl 13 296,75 Lt turtinės žalos ir 25 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo priteisimo.

4Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

5Ieškovas, sutikslinęs ieškinį, prašė priteisti iš Lietuvos Respublikai atstovaujančios institucijos Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos 13 695,47 Lt turtinės žalos, kurią sudaro 2002-01-22 Panevėžio apygardos teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 921-06/2001 jam iš skolininko R. A. priteista ir neišieškota piniginė suma(12 514,61Lt skola + 781,96Lt žyminis mokestis ) bei priteisti 25 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo. Nurodė, kad teismo antstolė , vykdydama priteistos sumos išieškojimą, jo 2001-08-13 prašymo uždėti areštą skolininko turtui netenkino tuo pagrindu, kad yra areštuota parduotuvė, kuri įvertinta 15 000 Lt suma. Kadangi jis žinojo, jog areštuoto pastato tikroji vertė yra 2 000 Lt ir pastatas įkeistas bankui, todėl antstolė, atsisakiusi uždėti areštą kitam išparduodamam turtui, pažeidė tuo metu galiojusio CPK 411 str. Areštuoto turto nepavyko parduoti, skola neišieškota. Todėl žalą, padarytą teismo antstolių neteisėtais veiksmais, turi atlyginti valstybė. Ieškinių ruošimas, pasiruošimas ir dalyvavimas teismo posėdžiuose, prarastas pasitikėjimas teisinėmis institucijomis sukėlė išgyvenimus, ko pasekoje jis susirgo cukriniu diabetu, todėl turi būti atlyginta ir neturtinė žala.

6Kėdainių rajono apylinkės teismas 2008 m. gegužės 8 d. nutartimi ieškinį paliko nenagrinėtą, motyvuodamas tuo, kad ieškovas, kuriam apie teismo posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai, į teismo posėdį neatvyko be svarbių priežasčių, apie neatvykimo priežastis nepranešė, atidėti bylos nagrinėjimą neprašė, dokumentų, pateisinančių neatvykimą, nepateikė. Nurodė, kad atsakovo atstovas sprendimo už akių priimti neprašė.

7Atskiruoju skundu ieškovas prašo panaikinti Kėdainių rajono apylinkės teismo 2008 m. gegužės 8 d. nutartį. Nurodo, kad jo neatvykimo priežastis į 2008-05-08 teismo posėdį yra pateisinama ir svarbi. Teigia, kad jis negalėjo atvykti į teismą, nes dėl cukrinio diabeto paūmėjimo pasijautė blogai ir nebuvo galimybių teismui pranešti apie sveikatos būklės pablogėjimą, nes namuose daugiau žmonių nebuvo. Nurodo, kad jo liga- 2 tipo diabetas yra lėtinė, progresuojanti ir dažnai mirtina. Nuo sergančiojo nepriklauso, kada įvyks sveikatos pablogėjimas. Todėl, kilus neaiškumų dėl jo sveikatos, prašė užklausti jo šeimos gydytoją. Kartu pateikė tik medicininio pažymėjimo kopiją, patvirtinančią, jo ligą( II tipo cukrinis diabetas nuo 2001-01-31), nes originalas pateiktas kitoje byloje.

8Atsiliepimu į ieškovo atskirąjį skundą atsakovas prašo atskirąjį skundą atmesti ir palikti galioti apylinkės teismo nutartį.

9Atskirasis skundas netenkintinas (CPK 337 str. 1 p.).

10Įstatymas nustato, jog kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas (CPK 5 str. 1 d.). Be bendro pobūdžio suteiktų proceso dalyviams teisių, kurios įtvirtintos Civilinio proceso kodekse, t. y. vesti bylas teisme patiems arba per atstovus, bei kartu su atstovu dalyvauti teismo posėdžiuose, duoti paaiškinimus žodžiu, raštu, teikti įrodymus ir kt. (CPK 51 str. 1 d., 42 str.), įstatymas nustato jiems ir pareigas. Kaip viena iš svarbiausių, įtvirtintų CPK 7 str. 2 d. - sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems suteiktomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, laiku, atsižvelgiant į proceso eigą, pateikti teismui įrodymus ir argumentus, kuriais grindžiami jų reikalavimai ir atsikirtimai. Proceso šalims, nevykdančioms CPK nustatytų pareigų, atsiranda procesinės pasekmes, tarp kurių - ieškinio palikimas nenagrinėtu , esant CPK 246 str. 1 dalyje nurodytoms aplinkybėms. Tuomet, kai į teismo posėdį neatvyksta ieškovas ar jo atstovas , tačiau gautas prašymas bylos nagrinėjimą atidėti ir iki teismo posėdžio pradžios pateikti dokumentai, pateisinantys neatvykimą, ir teismas neatvykimo priežastis pripažįsta svarbiomis, teismas bylos nagrinėjimą atideda. Neatvykus į posėdį be svarbios priežasties ir atsakovui neprašant priimti sprendimo už akių, ieškinys paliekamas nenagrinėtu(CPK 246 str.1d, 296 str.1d.5p).

11Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovas dalyvavo 2008-04-04 parengiamajame teismo posėdyje, kuriame prašė pereiti prie bylos nagrinėjimo iš esmės ir posėdį atidėti kitai dienai (t. 2, b. l. 79). Apylinkės teismas, atsižvelgęs į dalyvaujančių byloje asmenų nuomones ir parengęs bylą nagrinėti teisme, tos pačios dienos (2008-04-04) rašytine nutartimi paskyrė bylos nagrinėjimo vietą ir laiką- 2008-05-08(CPK 231 str. 4d). Ieškovas savo parašu patvirtino, jog jam žinoma teismo posėdžio data ir laikas (t. 2, b. l. 81). Tokiu būdu, konstatuotina, kad apie 2008 m. gegužės 8 d. teismo posėdžio vietą ir laiką ieškovui pranešta tinkamai (CPK 123 str. 6 d.). Ieškovas neginčija, kad jis į teismo posėdį neatvyko ir iki teismo posėdžio pradžios iš jo negauta prašymo bylos nagrinėjimą atidėti bei dokumentų, pateisinančių jo neatvykimą, taip pat negauta prašymo bylą nagrinėti iš esmės be jo. Taigi, ieškovas į teismo posėdį neatvyko dėl nežinomų priežasčių ir teismui nebuvo žinoma jo pozicija, t.y. ar jis ketina tęsti ir taip jau užsitęsusį teisminį ginčą. Esant šioms aplinkybėms, bei atsakovo prašymui nepriimti sprendimo už akių, o ieškinį palikti nenagrinėtu, apylinkės teismas negalėjo priimti kitokio procesinio sprendimo nei ieškinį palikti nenagrinėtu - CPK 246 str.1d, 296 str.1d.5p, kas atitinka proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo principus(CPK 7 str.).

12Sprendžiant klausimą ar ieškovas neatvyko į teismo posėdį dėl objektyvių priežasčių- 2 tipo cukrinio diabeto paūmėjimo, kaip teigia apeliantas atskirajame skunde ir ar dėl nurodytos ligos paūmėjimo jis negalėjo dalyvauti teismo posėdyje, bei pranešti teismui apie sveikatos sutrikimą(pablogėjimą), kolegija , apelianto prašymu, su tokio turinio paklausimu kreipėsi į VĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centrą. Reikalavo duomenų, iš kurių būtų galima spręsti apie ieškovo neatvykimo priežasties į teismo posėdį svarbumą bei jo galimybes informuoti teismą ir tuo pačiu atskirojo skundo pagrįstumą. Iš gauto atsakymo matyti, kad ieškovas R. G. į gydytoją kreipėsi 2008-05-09, t.y sekančią dieną po posėdžio bei dar po mėnesio- 2008-06-19 , tačiau ne dėl ligos, jos paūmėjimo, o dėl receptų išrašymo nuo cukraligės, t.y įprastine tvarka ir, kaip nurodyta atsakyme, jis ryškesniu sveikatos pablogėjimu nesiskundė. Šiais duomenimis paneigtas atskirojo skundo motyvas, jog ieškovas į teismo posėdį neatvyko dėl pateisinamos ir svarbios priežasties- paūmėjusios ligos ir kad dėl tos pačios priežasties jis pats iš anksto, ar posėdžio dieną negalėjo informuoti teismo.

13Kolegija sprendžia, jog ieškinys paliktas nenagrinėtu dėl paties ieškovo kaltės piktnaudžiaujant jam priklausančiomis procesinėmis teisėmis. Skundžiama nutartis atitinka CPK 246 str. 1 d. nuostatas, proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principą, įpareigojantį teismą imtis visų priemonių, kad būtų užkirstas kelias procesui vilkinti, neprieštarauja CPK nuostatoms. Naikinti skundžiamą nutartį atskirajame skunde išdėstytais motyvais teisinio pagrindo nėra. Kolegija absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, nenustatė (CPK 320 str.), todėl atskirasis skundas atmestinas (CPK 337 str. 1 p.). Atmetus skundą iš apelianto priteistinos teismo turėtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės biudžetą (CPK 88 str. 1 d. 3 p.).

14Pažymima, kad ieškinio palikimas nenagrinėtu- CPK 246 str.1d, 296 str.1d.5p nelaikytinas procesine sankcija ir tokia nutartis neužkerta kelio ieškovui kreiptis į teismą su ieškiniu bendra tvarka (CPK 297 str. 2 d.).

15Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

16Kėdainių rajono apylinkės teismo 2008 m. gegužės 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

17Priteisti iš R. G., a.k. ( - ) 17,00 Lt (septyniolika litų) teismo turėtų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės biudžetą.

Proceso dalyviai