Byla eB2-1727-390/2015
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Algimantas Kukalis rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus pareiškimą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Smart&Clean“ dėl bankroto bylos iškėlimo ir

Nustatė

2Ieškovė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius (toliau – VSDFV) pateikė pareiškimą, kuriuo prašo iškelti bankroto bylą UAB „Smart&Clean“. Ieškinyje nurodoma, kad bendrovės skola ieškovei susidarė nuo 2013 m. rugsėjo mėnesio ir nuolat didėjo. 2015-03-04 įsiskolinimas Fondo biudžetui sudarė 3 330,68 Eur, iš jų valstybinio socialinio draudimo įmokų 3 139,16 Eur ir 191,52 Eur delspinigių. Atsakovė privalo socialinio draudimo įmokas sumokėti į valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 dienos, tačiau atsakovė šio įsipareigojimo nevykdo nuo 2013 m. rugsėjo mėnesio.

3Atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Smart&Clean“ keltina bankroto byla.

4Dėl įmonės nemokumo nustatymo

5Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 9 str. 7 d. 1 p. įmonei bankroto byla iškeliama, jeigu nustatoma, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą. Įmonės nemokumu laikoma tokia įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.).

6Nustatyta, jog ieškovė VSDFV pateikė teismui pareiškimą, kuriuo prašo iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „Smart&Clean“. Atsakovės vadovas M. K. Kauno apygardos teismo 2015 m. kovo 18 d. nutartimi buvo įpareigotas pateikti teismui duomenis apie atsakovės finansinę padėtį, tačiau nutartis du kartus grįžo neįteikta su atžyma „Neatsiėmė“. Iš teismui ieškovės pateiktų ir teismo surinktų duomenų nustatyta, kad atsakovės balansas paskutinį kartą Juridinių asmenų registrui teiktas už 2012 metus, kurio duomenimis įmonės turtas sudarė 70 742 Lt, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai per vienerius metus 212 960 Lt. Atsakovė dirbo nuostolingai, t. y. 2012 m. patyrė 47 934 Lt nuostolių. VI Registrų centro ir VĮ „Regitra“ duomenimis nustatyta, kad atsakovė registruoto nekilnojamojo turto neturi, atsakovės vardu registruota viena transporto priemonė, kuriai taikomas areštas. Kaip matyti iš Turto areštų aktų registro duomenų, antstolė D. P., vykdydama Alytaus rajono apylinkės teismo 2013-03-04 nutartį, yra areštavusi atsakovei priklausantį kilnojamąjį turtą – transporto priemonę THULE TRAILERS, valstybinis Nr. DZ611 užtikrinant 2 456,32 Eur skolos grąžinimą Č. S. personalinei įmonei, antstolis G. S. vykdo 737,68 Eur išieškojimą iš atsakovės kreditoriaus UAB „TEBŪNIE ŠVARA“ naudai, antstolė A. K. vykdo 1 966,84 Eur išieškojimą iš atsakovės kreditoriaus UAB „SALMOLITA“ naudai, antstolė D. P. vykdo 3 238,85 Eur išieškojimą iš atsakovės kreditoriaus Č. S. personalinės įmonės naudai, antstolė I. B. vykdo 359,09 Eur išieškojimą iš atsakovės kreditoriaus UAB saugos tarnyba „Argus“ naudai. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viešaisiais duomenimis atsakovės skola valstybės biudžetui sudaro 5 844,42 Eur. Antstolių pateiktais duomenimis nustatyta, kad iš atsakovės priverstine tvarka išieškoma antstolio G. S. kontoroje 3 089,61 Eur suma, D. P. kontoroje - 2 753,76 Eur, A. K. kontoroje – 4 409,92 Eur, viso antstolių kontorose išieškoma 10 253,29 Eur kreditoriams. Atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė. VSDFV viešaisiais duomenimis apdraustųjų įmonėje yra tik vienas darbuotojas. Įvertinus surinktus duomenis, kad registruoto nekilnojamojo turto atsakovė neturi, atsakovei priklausanti transporto priemonė THULE TRAILERS, kurios vertė nenustatyta, areštuota, išieškomos skolos kreditoriams antstolių kontorose sudaro 10 253,29 Eur, darytina išvada, kad tokia UAB „Smart&Clean“ būsena atitinka ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką. Taigi, bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovės įmonė nebegali įvykdyti savo įsipareigojimų kreditoriams, dėl ko pripažintina, kad įmonė yra nemoki, nepajėgi atsiskaityti su kreditoriais, kas sudaro pagrindą iškelti įmonei bankroto bylą (ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 p.).

7Dėl administratoriaus kandidatūros

8Teismas administratoriaus kandidatūrą parenka vadovaudamasis ĮBĮ redakcija, įsigaliojusia nuo 2015-01-01, t. y. administratoriaus kandidatūrą iš įrašytų į ĮBĮ 116 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą ir ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka pareiškusių sutikimą administruoti įmonę (įmones) asmenų parenka teismas, naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa. Bankroto administratorių atrankos kompiuterinė programa administratoriumi atrinko UAB „FRAMAS LT“, sąrašo eilės Nr. B-JA228, kuri pateikė sutikimą-deklaraciją administruoti atsakovę.

9Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalimi, 10 straipsniu, 11 straipsnio 2 ir 4 dalimis, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–292 straipsniais,

Nutarė

10Iškelti bankroto bylą UAB „Smart&Clean“, juridinio asmens kodas 300073745, buveinės adresas: Alytaus m. sav. Alytaus m. Bijūnų g. 13.

11Paskirti UAB „Smart&Clean“ bankroto administratoriumi UAB „FRAMAS LT“, juridinio asmens kodas 302574947, buveinės adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Iešmininkų g. 17-4, el. p. FramasLT@gmail.com (asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašo Nr. B-JA228).

12Uždėti UAB „Smart&Clean”, juridinio asmens kodas 300073745, buveinės adresas: Alytaus m. sav. Alytaus m. Bijūnų g. 13, nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

13Nustatyti, kad UAB „Smart&Clean“ kreditoriai per 40 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

14Nustatyti 10 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo, per kurį UAB „Smart&Clean“ valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis ir visus dokumentus.

15Išaiškinti UAB „Smart&Clean“ vadovui, kad jeigu per teismo nustatytą terminą nurodyti dokumentai administratoriui nebus perduoti arba perduoti ne visi dokumentai, teismas gali jam skirti iki 2 896 eurų baudą.

16Apie bankroto bylos iškėlimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti Juridinių asmenų registrui, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie ūkio ministerijos, pareiškėjui, atsakovei ir administratoriui.

17Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

18Informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt.

19Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti Turto areštų aktų registrui.

20Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo, išskyrus jos dalį dėl administratoriaus paskyrimo, gali būti apskųsta atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Algimantas Kukalis rašytinio proceso tvarka... 2. Ieškovė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius... 3. Atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Smart&Clean“ keltina bankroto... 4. Dėl įmonės nemokumo nustatymo... 5. Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 9 str. 7 d. 1 p. įmonei... 6. Nustatyta, jog ieškovė VSDFV pateikė teismui pareiškimą, kuriuo prašo... 7. Dėl administratoriaus kandidatūros... 8. Teismas administratoriaus kandidatūrą parenka vadovaudamasis ĮBĮ redakcija,... 9. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9... 10. Iškelti bankroto bylą UAB „Smart&Clean“, juridinio asmens kodas... 11. Paskirti UAB „Smart&Clean“ bankroto administratoriumi UAB „FRAMAS... 12. Uždėti UAB „Smart&Clean”, juridinio asmens kodas 300073745, buveinės... 13. Nustatyti, kad UAB „Smart&Clean“ kreditoriai per 40 dienų laikotarpį... 14. Nustatyti 10 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo, per kurį... 15. Išaiškinti UAB „Smart&Clean“ vadovui, kad jeigu per teismo nustatytą... 16. Apie bankroto bylos iškėlimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu... 17. Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7... 18. Informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu... 19. Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti Turto areštų aktų registrui.... 20. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo, išskyrus jos dalį dėl...