Byla 2A-380
Dėl skolos išieškojimo

1Lietuvos apeliacinio teismo civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Donato Šerno (pranešejas), kolegijos teiseju: Gintaro Peciulio ir Vinco Versecko, sekretoriaujant Ernestai Jevaitytei, dalyvaujant atsakovo atstovams Jonui Jokubauskui, advokatui Žilvinui Beržanskui, viešame teismo posedyje apeliacine tvarka išnagrinejo civiline byla pagal atsakovo Jokubausko imones Jonas apeliacini skunda del Vilniaus apygardos teismo 2005 m. birželio 20 d. sprendimo civilineje byloje Nr.2-221-40/2005 pagal ieškovo likviduojamos uždarosios akcines bendroves ,,Alarmlit International“ ieškini atsakovui Jokubausko imonei Jonas del skolos išieškojimo.

2Teiseju kolegija, išnagrinejusi byla, n u s t a t e :

3Ieškovas likviduojama uždaroji akcine bendrove (toliau tekste LUAB) ,,Alarmlit International“ 2003 m. rugsejo 19 d. ieškiniu kreipesi I Vilniaus apygardos teisma ir praše priteisti iš atsakovo Jokubausko imones ,,Jonas“ 24 123,73 Lt skolos, 1 902,35 Lt delspinigiu, viso 26 026,08 Lt, ir 6 procentu dydžio metines palukanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškelimo teisme iki teismo sprendimo visiško ivykdymo.

4Ieškovas nurode, kad tarp jo ir atsakovo 2001 m. sausio 17 d. buvo pasirašytas skolu suderinimo aktas Nr. 10, kuriuo atsakovas pripažino 18 560,06 Lt skola. Atsakovas tuo paciu sumokejo 7 722, 96 Lt ir liko skolingas ieškovui 10 837,10 Lt.

52001 m. kovo 14 d. ieškovas pateike atsakovui apmoketi PVM saskaita-faktura LBD Nr. 2719560 už atliktus apsaugines signalizacijos papildymo darbus Tomas Philips parduotuveje Ukmerges g., Vilniuje, 1000 Lt sumai. Taciau atsakovas šios saskaitos iki šiol neapmokejo.

62001 m. birželio 29 d. tarp šaliu buvo sudaryta rangos sutartis Nr. 01R-06/27, kuria pagal atsakovo pateikta projekta ieškovas isipareigojo sumontuoti gaisrine signalizacija Vilniaus rajone, Grigaiciu pradines mokyklos pastate. Atlikti darbai buvo perduoti 2001 m. rugpjucio 31 d. aktu. Už atliktus darbus atsakovui buvo pateikta PVM saskaita-faktura LBE Nr. 9120266, 4295 Lt sumai, kuri iki šiol taip pat nera apmoketa. Minetoje sutartyje buvo numatyti 0,06 procentu dydžio delspinigiai, kurie už 180 dienu sudaro 463,86 Lt.

72001 m. gegužes 1 d. šalys sudare dar viena rangos sutarti Nr. 0104, kuria atsakovo užsakymu ieškovas isipareigojo teikti gaisro signalizavimo, isilaužimo signalizavimo ir kitu sistemu apžiuros, planines priežiuros, avarines pagalbos ir einamojo remonto paslaugas. Vykdydamas šia sutarti, ieškovas atliko paslaugu ir pateike atsakovui apmoketi saskaitu už 7 991,63 Lt. Taciau atsakovas iki šiol ju neapmokejo. Šios sutarties 6.1 punkte buvo numatyti delspinigiai, kurie 180 dienu sudaro 1438,49 Lt.

8Tokiu budu atsakovas neivykde prievoliu pagal sandorius ir tuo pažeide CK 6.38 ir 6.200 straipsniu reikalavimus. Bendra atsakovo skola ieškovui sudaro 26 026,08 Lt, tame skaiciuje 1 902,35 Lt priskaiciuoti delspinigiai.

92003 m. lapkricio 26 d. teismo posedyje ieškovas atsisake dalies ieškinio reikalavimu, ieškinio kaina sumažindamas iki 18 560,06 Lt skolos ir 1 902,35 Lt delspinigiu.

10Atsakovas Jokubausko imone ,,Jonas“ su pareikštu ieškiniu nesutiko ir nurode, kad 1999 m. rugsejo 1 d. sudaryta Statybos rangos sutartimi Nr. SubRS 99-07/05 ieškovas isipareigojo atlikti rangos darbus objekte, esanciame Gaono g. 6 Vilniuje, priklausanciame Austrijos ambasadai. Sutartyje buvo numatyta, kad garantiniam laikotarpiui - 5 metams - sulaikoma 5 procentu suma nuo galutines darbu kainos. Garantine suma sudare 18 560,06 Lt ir buvo užfiksuota 2001 m. liepos 17 d. akte Nr. 10. Ši suma yra salygine atsakovo skola ieškovui ir moketina tik tuo atveju, jei per garantini laikotarpi nebutu atsirade ieškovo atliktu darbu defektu arba šie defektai butu ištaisyti ieškovo lešomis. 2001 m. sausio 10 d. buvo gauta Austrijos ambasados pretenzija del irangos gedimu. Ieškovas šiu defektu nepašalino ir sutiko, kad defektai butu pašalinti garantinio fondo saskaita. Defektu pašalinimo išlaidos sudare 6 026,82 Lt. Del to, kad ieškovas neivykde savo prievoles pašalinti defektus, remdamasis sutarties 8.2.1 p. atsakovas iš ieškovui moketinu sumu iskaite 10 000 Lt bauda. Apie šiu priešpriešiniu vienarušiu reikalavimu iskaityma atsakovas praneše ieškovui 2002 m. kovo 26 d. raštu. Kadangi atsakovas pagal rangos sutartis Nr. 01R-06/27 ir Nr. 1014 ieškovui nebuvo skolingas, nera pagrindo ir delspinigiu priteisimui.

11Vilniaus apygardos teismas 2005 m. birželio 20 d. sprendimu ieškovo LUAB ,,Alarmlit International“ ieškini patenkino iš dalies ir priteise ieškovui 10 231,75 Lt skolos, 435,79 Lt delspinigiu bei 6 procentu dydžio metines palukanas nuo priteistos skolos sumos nuo teismo sprendimo priemimo dienos iki jo visiško ivykdymo.

12Teismas nurode, kad 1999 m. rugsejo 1 d. tarp šaliu sudarytos Statybos rangos sutarties Nr. SubRS 99-07/05 4 punkte numatyta, jog garantiniam laikotarpiui paliekama 5 procentu sulaikoma suma, 7.3 punkte - kad atliktiems instaliavimo darbams suteikiama 5 metu garantija, o 8.2.1 punkte - kad nustatytu laiku nepašalines defektu, nustatytu per garantini laika, del paties kaltes, rangovas (ieškovas) moka 10 000 Lt bauda užsakovui (atsakovui) ir atlygina išlaidas, susijusias su defektu šalinimu bei del to patirtus nuostolius. Teismas konstatavo, kad sutartyje numatytas 5 metu garantijos terminas instaliavimo darbams skaiciuotinas nuo 2000 m. rugpjucio 10 d., kada buvo pasirašytas paskutinis atliktu pagal sutarti darbu ir medžiagu perdavimo aktas. Pagal Austrijos ambasados 2002 m. sausio 10 d. pretenzija atsakovas savo lešomis pašalino irangos gedimus, o Austrijos ambasada sutiko, kad išlaidos butu apmoketos iš sutarties garantinio fondo. Todel išlaidu suma mažintinas sutarties garantinis fondas iki 10 112,11 Lt.

13Teismas konstatavo, jog del pradetu bankroto proceduru ieškovas pats nesugebejo pašalinti gedimu ir nepateike irodymu, kurie paneigtu tokiu atsakovo išlaidu buvimo pagristuma. Teismas taip pat nurode, kad ieškovo imoneje susiklosciusia ekonomine situacija prieš bankroto bylos iškelima butu neteisinga ir neprotinga tapatinti su kaltais rangovo veiksmais, kurie sukeltu sutarties 8.2.1 punkte numatytas pasekmes - 10 000 Lt baudos mokejima. Atsakovas sieke iskaityti bauda be pagrindo, budamas 2002 m. sausio 30 d. raštu informuotas apie inicijuojama bankroto byla, t.y. nesant rangovo kaltes. Atsakovas neirode aplinkybes, kad jo 2002 m. kovo 26 d. pareiškimas del iskaitymo buvo tinkamai iteiktas ieškovui. Todel teismas ieškini iš dalies patenkino, nurodes, kad ieškovo reikalaujama priteisti 18 560,06 Lt skola mažintina atsakovo patirta defektu pašalinimo išlaidu Austrijos ambasados objekte suma - 6 026,82 Lt ir sulaikoma garantijos suma 2 301,49 Lt. Todel ieškovui priteise 10 231,75 Lt. Teismas taip pat priteise delspinigius, nurodydamas, jog ieškinio pareiškimo teisme metu atsakovas turejo teise sulaikyti visa likusia garantinio fondo suma - 10112,11 Lt, tuo metu priteistina skola sudare 2 421,07 Lt (18 560,06 - 16 138,93), todel delspinigiai apskaiciuotini nuo šios sumos.

14Apeliaciniu skundu atsakovas Jokubausko Imone ,,Jonas“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2005 m. birželio 20 d. sprendimo dali, kuria iš atsakovo priteista 10 231,75 Lt skolos, 435,79 Lt delspinigiu bei 6 procentu dydžio metines palukanos nuo priteistos skolos nuo teismo sprendimo priemimo iki jo visiško ivykdymo, o taip pat bylinejimosi išlaidos valstybei, priimti nauja sprendima, priteisti iš atsakovo 231,75 Lt skolos ir 9,35 Lt delspinigiu.

15Apeliaciniame skunde atsakovas nurodo, kad teismas prieme nepagrista sprendima. Apeliacini skunda grindžia šiais argumentais:

161. Teismas, darydamas išvada, kad atsakovas neturejo teises iskaityti baudos, neteisingai nustate faktines aplinkybes bei pažeide materialines teises normas: teismas sprendime nenurode, kokiu teises aktu vadovaudamasis atleido ieškova nuo atsakomybes. Atsakovas turejo teise išskaityti iš garantinio fondo bauda pagal sutarti, nes gedimus pašalino savo lešomis.

172. Teismas buvo nenuoseklus, nes konstatavo, jog ieškovas turejo pareiga pašalinti gedimus, taciau nenurode, kad atsakovas tokiu budu igijo teise reikalauti baudos sumokejimo, nes ši teise atsakovui atsirado Sutarties 8.2.1 punkto pagrindu.

183. Tai, kad ieškovas praneše atsakovui apie imones valdybos sprendima inicijuoti imones bankrota, nesudaro pagrindo ieškovui nevykdyti sutartiniu isipareigojimu. Imone igyja bankrutuojancios imones statusa ir jai tampa draudžiama vykdyti finansines prievoles, tik tada, kai isiteiseja teismo nutartis del bankroto bylos iškelimo imonei.

194. Teismas padare nepagrista išvada, jog atsakovas tinkamai neiteike ieškovui 2002 m. kovo 26 d. pareiškimo apie priešpriešiniu vienarušiu reikalavimu iskaityma: pats ieškovas atsakovui nebuvo pateikes kito adreso susisiekimui, todel ankšciau ieškovo nurodyta adresa susisiekimui atsakovas pagristai laike esant vieninteliu. Del to, jog mineti dokumentai nepasieke adresato, kalte tenka ieškovo administracijos organams, kurie yra atsakingi už duomenu ir dokumentu pateikima imones registrui, pranešimus imones dalyviams apie esminius ivykius, turincius reikšmes juridinio asmens veiklai. Atsakovas irode, kad tinkamai iteike ieškovui minetus dokumentus. Šia aplinkybe patvirtino liudytoju apklaustas buves ieškovo direktorius S.Navikas, kuris nurode, kad 2002 m. sausio 30 d. jis informavo bendroves valdybos pirmininka, kad baigia savo pareigas. Todel fiziškai butu neimanoma iteikti dokumentu imonei, kadangi jos buveineje tuo metu nebuvo jokiu igaliotu bendroves atstovu.

20Apeliacinis skundas atmestinas.

21Bylos nagrinejimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliuciu sprendimo negaliojimo pagrindu patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.).

22Išnagrinejusi byla apeliacine tvarka pagal atsakovo Jokubausko imones ,,Jonas“ apeliacini skunda, teiseju kolegija daro išvada, kad pagrindu, nurodytu Lietuvos Respublikos CPK 329, 330 straipsniuose, kuriems esant skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas turetu buti panaikintas apeliaciniame skunde nurodytais motyvais, o taip pat CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytu absoliuciu mineto sprendimo negaliojimo pagrindu nera.

23Apeliaciniu skundu atsakovas gincija tik ta sprendimo dali, kuria teismas priteise 10 000 Lt skolos ir nuo šios sumos paskaiciuotus delspinigius. Šia ieškinio dali teismas patenkino, padares išvada, jog atsakovas neirode aplinkybes, kad jo 2002 m. kovo 26 d. pareiškimas del iskaitymo buvo tinkamai iteiktas ieškovui, o taip pat kad atsakovas sieke iskaityti bauda be pagrindo. Todel apeliacines instancijos teismas pasisako tik del šios sprendimo dalies teisetumo bei pagristumo.

24Pagal CK 6.130 straipsnio 1 dalies nuostata, prievole baigiasi, kai iskaitomas priešpriešinis vienarušis reikalavimas, kurio terminas suejes arba kurio terminas nenurodytas ar apibudintas pagal pareikalavimo momenta. Kad prievole pasibaigtu iskaitymu, pakanka vienos prievoles šalies pareiškimo (CK 6.131 str. 1 d.). Iskaitoma pranešant apie tai kitai prievoles šaliai (CK 6.131 str. 2 d.). Taigi, tam, kad prievole pasibaigtu iskaitymu, viena iš šios prievoles šaliu privalo pranešti apie toki iskaityma kitai šaliai. Nesant tokio pranešimo, iskaitymas negali buti laikomas ivykusiu o prievole - pasibaigusia.

25Atsakovas Jokubausko imone ,,Jonas“ nurodo, kad apie baudos iskaityma ieškovui buvo pranešta 2002 m. kovo 26 d. pareiškimu, ji išsiuntus ieškovui oficialiu paties ieškovo nurodytu jo buveines adresu. Taciau byloje nera jokiu duomenu, kad minetas pranešimas apie iskaityma buvo siunciamas ieškovui. Apeliaciniu skundu teigdamas, kad pareiškimo ieškovui fiziškai nebutu buve imanoma iteikti, nes nuo 2002 m. sausio 30 d. ieškovo buveineje jokiu igaliotu bendroves atstovu nebudavo, atsakovas pats iš esmes pripažino, kad ieškovui apie iskaityma nebuvo pranešta. Nesant duomenu, kad pranešimas iš viso buvo siunciamas ieškovui jo nurodytu buveines adresu, daroma išvada, kad ieškovui, kaip kitai prievoles šaliai, apie baudos pagal 1999 m. rugsejo 1 d. sudarytos Statybos rangos sutarties 8.2.1 punkta iskaityma nebuvo pranešta. Taigi, iskaitymas pagal CK 6.1321 straipsnio 2 dali neivyko. Tai reiškia, kad atsakovo prievole atsiskaityti pagal sandorius, sudarytus su ieškovu, 10 000 Lt apimtyje iskaitymu nesibaige. Kitu šios prievoles pasibaigimo pagrindu atsakovas nenurode ir neirodinejo. Savo apeliaciniu skundu atsakovas negincija aplinkybes, kad tokio dydžio jo isiskolinimas ieškovui iki pareiškimo apie iskaityma egzistavo. Todel pirmosios instancijos teismas ieškini iš dalies patenkino pagristai.

26Padarius išvada, kad priešpriešinio vienarušio reikalavimo iskaitymas neivyko ir šiuo pagrindu atmetus atsakovo prieštaravima, susijusi su 10 000 Lt baudos iskaitymo aplinkybemis, apeliaciniame skunde nurodytos aplinkybes del pagrindo iskaityti bauda nera reikšmingos, sprendžiant apskustosios teismo sprendimo dalies teisetumo ir pagristumo klausimus, todel del šiu apeliacinio skundo motyvu kolegija atskirai nepasisako.

27Teiseju kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

28Vilniaus apygardos teismo 2005 m. birželio 20 d. sprendima palikti nepakeista.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija,... 2. Teiseju kolegija, išnagrinejusi byla, n u s t a t e :... 3. Ieškovas likviduojama uždaroji akcine bendrove (toliau tekste LUAB)... 4. Ieškovas nurode, kad tarp jo ir atsakovo 2001 m. sausio 17 d. buvo... 5. 2001 m. kovo 14 d. ieškovas pateike atsakovui apmoketi PVM saskaita-faktura... 6. 2001 m. birželio 29 d. tarp šaliu buvo sudaryta rangos sutartis Nr.... 7. 2001 m. gegužes 1 d. šalys sudare dar viena rangos sutarti Nr. 0104, kuria... 8. Tokiu budu atsakovas neivykde prievoliu pagal sandorius ir tuo pažeide CK 6.38... 9. 2003 m. lapkricio 26 d. teismo posedyje ieškovas atsisake dalies ieškinio... 10. Atsakovas Jokubausko imone ,,Jonas“ su pareikštu ieškiniu nesutiko ir... 11. Vilniaus apygardos teismas 2005 m. birželio 20 d. sprendimu ieškovo LUAB... 12. Teismas nurode, kad 1999 m. rugsejo 1 d. tarp šaliu sudarytos Statybos rangos... 13. Teismas konstatavo, jog del pradetu bankroto proceduru ieškovas pats... 14. Apeliaciniu skundu atsakovas Jokubausko Imone ,,Jonas“ prašo panaikinti... 15. Apeliaciniame skunde atsakovas nurodo, kad teismas prieme nepagrista sprendima.... 16. 1. Teismas, darydamas išvada, kad atsakovas neturejo teises iskaityti baudos,... 17. 2. Teismas buvo nenuoseklus, nes konstatavo, jog ieškovas turejo pareiga... 18. 3. Tai, kad ieškovas praneše atsakovui apie imones valdybos sprendima... 19. 4. Teismas padare nepagrista išvada, jog atsakovas tinkamai neiteike ieškovui... 20. Apeliacinis skundas atmestinas.... 21. Bylos nagrinejimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir... 22. Išnagrinejusi byla apeliacine tvarka pagal atsakovo Jokubausko imones... 23. Apeliaciniu skundu atsakovas gincija tik ta sprendimo dali, kuria teismas... 24. Pagal CK 6.130 straipsnio 1 dalies nuostata, prievole baigiasi, kai iskaitomas... 25. Atsakovas Jokubausko imone ,,Jonas“ nurodo, kad apie baudos iskaityma... 26. Padarius išvada, kad priešpriešinio vienarušio reikalavimo iskaitymas... 27. Teiseju kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1... 28. Vilniaus apygardos teismo 2005 m. birželio 20 d. sprendima palikti nepakeista....