Byla 2A-212-413/2013
Dėl darbo užmokesčio, kitų su darbo santykiais susijusių išmokų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, neturtinės žalos atlyginimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintautas Koriaginas, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Kraujo donorystės centras“ apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 24 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-9550-752/2012 dalies panaikinimo pagal ieškovo M. B. ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Kraujo donorystės centras“ dėl darbo užmokesčio, kitų su darbo santykiais susijusių išmokų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, neturtinės žalos atlyginimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas nurodė, kad nuo 2009 m. gegužės 22 d. sudarytos terminuotos darbo sutarties Nr. 439 pagrindu dirbo UAB „Kraujo donorystės centras“. Darbo sutartis 2009 rugpjūčio 24 d. buvo pakeista į neterminuotą, ieškovui nustatytas 1 200 Lt darbo užmokestis ir kompensuojamos išmokos už kilnojamojo pobūdžio darbą pagal atskirą įsakymą. Atsakovas 2011 m. lapkričio ir gruodžio mėnesiais, 2012 m. sausio, vasario, kovo mėnesiais nemokėjo ieškovui darbo užmokesčio, todėl jis 2012 m. kovo 27 d. pateikė prašymą darbdaviui nutraukti darbo sutartį DK 127 straipsnio 2 dalies pagrindu ir pareikalavo iki 2012 kovo 30 d. sumokėti visą jam priklausantį neišmokėtą darbo užmokestį. Jo prašymas dėl darbo sutarties nutraukimo nurodytu pagrindu 2012 m. kovo 30 d. buvo patenkintas, tačiau darbo sutarties nutraukimo dieną ir vėliau atsakovas su juo neatsiskaitė. Kadangi darbdavys nevykdė savo sutartinių įsipareigojimų, nesilaikė darbdavio ir darbuotojo santykius reglamentuojančių įstatymų, savavališkai, nepateikdamas jokių paaiškinimų, beveik puse metų nemokėjo ieškovui teisėtai priklausančio darbo užmokesčio, nutraukus darbo sutartį vengė atsiskaityti, ieškovas patyrė nepatogumus, neigiamus išgyvenimus, sukrėtimus, emocinę depresiją. Negaudamas darbinių pajamų ir neturėdamas kitokio pragyvenimo šaltinio buvo priverstas skolintis, dėl to patyrė pažeminimą, gėdą, iki šiol jaučiasi nepilnavertiškai, sunkiai išgyvena patirtas skriaudas.

4Dėl nurodytų priežasčių ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo 11 635,44 Lt nesumokėto darbo užmokesčio, 697,83 Lt delspinigių, 1 914,55 Lt dydžio vidutinį darbo užmokestį už uždelsimo laiką, 3 000 Lt neturtinės žalos, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos už laikotarpi nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas (1 t. b. l. 3-10, 51-57, 85).

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. rugsėjo 24 d. sprendimu (1 t. b. l. 141-145) ieškinį tenkino iš dalies, priteisė ieškovui iš atsakovo 11 635,44 Lt darbo užmokesčio, kompensacijos už nepanaudotas atostogas ir išeitinės išmokos; 303,10 Lt delspinigių; 9 765 Lt (išmokėtina suma) už uždelsimo atsiskaityti laikotarpį nuo atleidimo iš darbo dienos iki teismo sprendimo priėmimo, t. y. iki 2012-09-24 ir po 77,50 Lt (išmokėtina suma) vidutinio darbo užmokesčio už laikotarpį nuo sekančios dienos po teismo sprendimo priėmimo, t. y. nuo 2012-09-25 iki visiško atsiskaitymo su ieškovu, skaičiuojant už kiekvieną darbo dieną esant penkių darbo dienų savaitei; 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-05-10) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 360 Lt teisinės pagalbos išlaidų, likusioje dalyje ieškinį atmetė. Teismas priteisė valstybei iš atsakovo 711 Lt žyminio mokesčio ir 21,96 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, sprendimą dalyje dėl vieno mėnesio darbo užmokesčio – 1 895 Lt (priskaityta suma) priteisimo ieškovui iš atsakovo nurodė vykdyti skubiai. Teismas sprendimą grindė šiais motyvais:

71. Dėl neišmokėto darbo užmokesčio. Ieškovui patikslinus ieškinio reikalavimą dėl neišmokėtos darbo užmokesčio sumos dydžio, atsakovė sutiko su ieškinio reikalavimu dėl 11 635,44 Lt neišmokėto darbo užmokesčio, kartu su kompensacija už nepanaudotas atostogas, priteisimo, todėl teismas, laikydamas šį ieškinio reikalavimą pagrįstu, jį patenkino.

82. Dėl delspinigių. Teismas nurodė, kad pagal DK 207 straipsnio 1 dalį kai dėl darbdavio kaltės yra pavėluotai išmokamas darbo užmokestis ar kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, kartu su jomis darbuotojui išmokami nustatyto dydžio delspinigiai. Nors ieškovas prašė priteisti 0,06 proc. delspinigius, teismas pažymėjo, kad delspinigių dydis nuo 2009 m. vasario 1 d. sudaro 0,07 proc. nuo priklausančios išmokėti sumos (2000-09-15 Vyriausybės nutarimas Nr. 1105, 2001-01-09 SADM įsakymas Nr. 9 ir 2009-01-27 SADM Įsakymas Nr. Al-32). Tokio paties dydžio delspinigiai patvirtinti ir 2012 metams. Delspinigiai skaičiuojami už kiekvieną uždelstą atsiskaityti kalendorinę dieną, pradedami skaičiuoti po 7 dienų nuo dienos, kurią turėjo būti išmokėtas darbo užmokestis ar kitos su darbo santykiais susijusios išmokos ir baigiami skaičiuoti atleidimo iš darbo dieną (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/1999). Teismas nustatė, kad pagal darbo sutartį darbo užmokestis ieškovui turėjo būti mokamas du kartus per mėnesį - 4 ir 19 dienomis, taigi vėliausiai darbo užmokestis turėjo būti išmokėtas kito mėnesio 19 d.. Todėl teismas sprendė, kad delspinigiai nuo ieškovui priklausančios išmokėti sumos pradėtini skaičiuotini nuo sekančio mėnesio 26 d. ir sudaro 303,10 Lt.

93. Dėl vidutinio darbo užmokesčio už uždelsimo atsiskaityti laiką priteisimo. Teismas nustatė, kad atsakovas neatsiskaitė su ieškovu jo atleidimo iš darbo dieną, nepateikė duomenų, kad tai įvyko dėl darbuotojo kaltės, todėl konstatavo, kad darbdavys turi mokėti jam vidutinį darbo užmokestį už uždelsimo atsiskaityti laiką (DK 141 str. 3 d.). Nustačius, kad darbuotojo kaltės nėra, atsakovas iš viso neatsiskaitė su ieškovu jo atleidimo iš darbo dieną, nemokėjo jam priklausančio darbo užmokesčio nuo 2011 m. lapkričio mėnesio, nesumažino įsiskolinimo ir ieškovui iškėlus bylą teisme, teismas sprendė, kad šiuo atveju nėra pagrindo mažinti ieškovui priteistiną vidutinio darbo užmokesčio kompensaciją už uždelstą atsiskaityti laikotarpį. Teismas vertino, kad kompensacijos nesumažinimas nereikš neadekvatumo tarp teisės pažeidimo ir sankcijos, nepažeis proporcingumo, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų. Atlikęs skaičiavimus, teismas sprendė, kad atsakovas privalo išmokėti ieškovui 9765 Lt (mokėtina suma) (77,50 Lt x 126 d. d.) už uždelsimo atsiskaityti laiką iki teismo sprendimo priėmimo dienos (2012-09-24) ir po 77,50 Lt (mokėtina suma) už kiekvieną darbo dieną, esant penkių darbo dienų savaitei, už laikotarpį nuo sekančios dienos po teismo sprendimo priėmimo, t. y. nuo 2012-09-25 iki visiško atsiskaitymo su ieškovu.

104. Dėl procesinių palūkanų. Vadovaudamasis CK 6.210 straipsniu, teismas konstatavo, kad praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais. Kadangi atsakovas praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, teismas priteisė ieškovui 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą, skaičiuojant jas nuo bylos iškėlimo teisme (2012-05-10) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str., 6.261 str.,).

115. Dėl neturtinės žalos. Įvertinęs ieškovo nurodytas aplinkybes, teismas pripažino, kad ilgas darbo užmokesčio nemokėjimo laikotarpis ir neatsiskaitymas nutraukus darbo santykius neabejotinai sukėlė ieškovui tam tikrus finansinius nepatogumus, jis turėjo su tuo susijusių rūpesčių, išlaidų, teko kreiptis teisinės pagalbos, bylinėtis teisme. Tačiau atsižvelgdamas į tai, kad ieškovas nepateikė įrodymų, jog dėl to jis buvo priverstas skolintis, kad pablogėjo jo gyvenimo kokybė, taip pat į tai, kad darbo sutartį su atsakovu ieškovas nutraukė jau turėdamas kitą darbo pasiūlymą, iš atsakovo gavo dalinius atsiskaitymus 2012 m. sausio ir vasario mėnesiais, o 2012 m. gegužės mėn. darbo užmokestį naujoje darbovietėje, teismas sprendė, jog dėl neatsiskaitymo ieškovui nėra padaryta tokio pobūdžio neturtinė žala, kurios nekompensuotų priteisiamas nesumažintas vidutinis darbo užmokestis už visą uždelsimo laiką, delspinigiai ir procesinės palūkanos.

126. Dėl bylinėjimosi išlaidų. NUSTATĘS, kad ieškovo patenkintų reikalavimų dalis sudaro 90 proc. ieškinio reikalavimų sumos (išskyrus reikalavimą dėl neturtinės žalos), proporcingai patenkintai ieškinio daliai priteisė valstybei iš atsakovo 711 Lt žyminio mokesčio ir 21,96 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, bei 360 Lt teisinės pagalbos išlaidų ieškovui.

13III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

14Atsakovas apeliaciniu skundu (2 t. b. l. 2-4) prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 24 d. sprendimą dalyje dėl 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-05-10) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteisimo ir priimti naują sprendimą - ieškovo M. B. ieškinį šioje dalyje atmesti, priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas proporcingai ieškovo patenkintų reikalavimų sumai.

15Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas turėjo vadovautis DK normomis (DK 3 str. 1 d.) ir tik esant situacijai, kai darbo teisės normose nėra tiesioginės normos, reglamentuojančios tam tikrą santykį, galėjo būti taikomos darbo teisės normos, reglamentuojančios panašų santykį (DK 9 str. 1 d.). Tam, jog būtų galima civilinėse bylose dėl darbo teisinių santykių pritaikyti įstatymo analogiją, turi egzistuoti kelios sąlygos, t. y. (i) turi būti teisinis santykis, kurio tiesiogiai nereglamentuoja jokia darbo teisės norma, (ii) turi būti tam tikra darbo teisės norma, reglamentuojanti panašų santykį, (iii) santykis, kurio tiesiogiai nereglamentuoja darbo teisės norma, ir (iv) santykis, kurį reglamentuoja tam tikra teisės norma, turi būti pakankamai panašūs, kad būtų galima taikyti įstatymo analogiją. Taigi tam, jog ieškovo reikalavimas būtų tenkinamas, teismas privalėjo nustatyti aukščiau minėtąsias sąlygas. Teismas negalėjo nustatyti šių aplinkybių, nes būtent pačiame DK yra įtvirtintos nuostatos (DK 141 str. 3 d., 207 str. 1 d.), kurias pritaikius nukentėjusiai šaliai (darbuotojui) yra kompensuojami netekimai dėl darbdavio netinkamų savo prisiimtų prievolių vykdymo, t. y. darbdaviui nevykdant prievolės laiku mokėti darbo užmokestį darbuotojui, o šalis siejant darbo teisiniams santykiams, darbuotojui turi būti mokami delspinigiai, o šalims nutraukus darbo santykius darbdaviui atsiranda pareiga mokėti vidutinį darbo užmokestį už vėluojamą atsiskaityti periodą, kuris savo esme būtent ir atitinka CK 6.210 str. įtvirtintą kompensacinį principą. Dėl nurodytos priežasties atsakovas nesutinka su teismo argumentais, jog 5 procentų procesinės palūkanos nagrinėjamu atveju atlieka kompensacinę funkciją ir šios palūkanos yra laikytinos minimaliais ieškovo nuostoliais. Atsakovo nuomone, toks teismo sprendimas prieštarauja protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principams.

16Ieškovas atsiliepimu į skundą prašo jį atmesti, teismo sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad atsakovas formaliai skundžia teismo sprendimą vien dėl to, kad atitolinti atsiskaitymą su ieškovu, nors įsiskolinimo suma nuo to tik didėja. Tai rodo atsakovo nesąžiningumą ir piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Teismas konstatuoja:

17IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant faktinę ir teisinę bylos puses, t.y. tiriant byloje surinktus įrodymus patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialines teisės normas. Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų. Taip pat apeliacinės instancijos teismas, neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo motyvus bei reikalavimus, ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą, absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė.

19Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas dirbo pas atsakovą, 2012 m. kovo 30 d. buvo atleistas iš darbo, tačiau atsakovas su juo neatsiskaitė. Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo jam nesumokėtas išmokas, susijusias su darbo santykiais (nesumokėtą darbo užmokestį, delspinigius, vidutinį darbo užmokestį už uždelsimo atsiskaityti laiką, neturtinę žalą), taip pat 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos už laikotarpi nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (1 t. b. l. 3-10, 51-57, 85). Kauno miesto apylinkės teismas ginčijamu sprendimu ieškinį tenkino iš dalies, be kita ko, tenkindamas iš dalies ir reikalavimo dalį dėl 6 proc. palūkanų priteisimo nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-05-10) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Apeliantas skundžia tik tą teismo sprendimo dalį, kuria iš jo priteistos procesinės palūkanos, nurodydamas, kad teismas nepagrįstai atsakovą nubaudė du kartus, t. y. pritaikė sankcijas, numatytas darbo kodekse ir kartu sankcijas, numatytas Civiliniame kodekse. Apeliacinės instancijos teismas šiuos apeliacinio skundo argumentus laiko pagrįstais.

20Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad CK 6.37 straipsnis, kurio 2 dalyje įtvirtinta skolininko pareiga mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, netaikomas darbo bylose (siekiant skatinti teismų sprendimų vykdymą), nes yra taikomas specialaus pobūdžio DK 300 straipsnis. Pagal įstatyminį reglamentavimą DK nuostatos reguliuodamos darbo santykius turi pirmenybę bendrųjų privatinės teisės nuostatų atžvilgiu (DK 11 straipsnio 1 dalis). DK 300 straipsnis yra speciali darbo teisės norma, pagal kurią, tais atvejais, kai darbdavys nevykdo teismo sprendimo, darbuotojo prašymu teismas priima nutartį išieškoti darbuotojui darbo užmokestį už visą laiką nuo sprendimo (nutarties) priėmimo dienos iki jo įvykdymo dienos. Ši DK nuostata įstatymo leidėjo iš esmės yra skirta skatinti darbdavį vykdyti prievoles darbuotojų naudai, tokiu būdu darbuotojui suteikiant papildomą teisių ir teisėtų interesų teisminę gynybą. Pabrėžtina, kad kartu taikant tiek DK 300 straipsnį, tiek CK 6.37 straipsnį dėl procesinių palūkanų susidarytų netoleruotina dvigubų finansinių sankcijų taikymo situacija, todėl darbo santykiuose taikytinas tik DK 300 straipsnis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-424/2010. 2012 m. gegužės 30 d. nutartis).

21Taigi, nagrinėjamu atveju konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė ir aiškino materialinės teisės normas dėl palūkanų priteisimo darbo teisiniuose santykiuose, dėl ko yra pagrindas pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimą, panaikinant tą sprendimo dalį, kuria nuspręsta dėl palūkanų priteisimo, o kitą sprendimo dalį paliekant nepakeistą. (CPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 328 straipsnis).

22Teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

23Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 24 d. sprendimą pakeisti.

24Panaikinti sprendimo dalį, kuria ieškovui M. B. priteista iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Kraujo donorystės centras“ 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-05-10) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir šioje dalyje ieškovo ieškinį atmesti.

25Kitoje dalyje teismo sprendimą palikti nepakeistą.

26Ši teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintautas... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas nurodė, kad nuo 2009 m. gegužės 22 d. sudarytos terminuotos darbo... 4. Dėl nurodytų priežasčių ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. rugsėjo 24 d. sprendimu (1 t. b. l.... 7. 1. Dėl neišmokėto darbo užmokesčio. Ieškovui patikslinus ieškinio... 8. 2. Dėl delspinigių. Teismas nurodė, kad pagal DK 207 straipsnio 1 dalį kai... 9. 3. Dėl vidutinio darbo užmokesčio už uždelsimo atsiskaityti laiką... 10. 4. Dėl procesinių palūkanų. Vadovaudamasis CK 6.210 straipsniu, teismas... 11. 5. Dėl neturtinės žalos. Įvertinęs ieškovo nurodytas aplinkybes, teismas... 12. 6. Dėl bylinėjimosi išlaidų. NUSTATĘS, kad ieškovo patenkintų... 13. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 14. Atsakovas apeliaciniu skundu (2 t. b. l. 2-4) prašo panaikinti Kauno miesto... 15. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas turėjo vadovautis DK normomis (DK 3... 16. Ieškovas atsiliepimu į skundą prašo jį atmesti, teismo sprendimą palikti... 17. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 18. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos... 19. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas dirbo pas atsakovą, 2012 m. kovo 30... 20. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad CK 6.37 straipsnis,... 21. Taigi, nagrinėjamu atveju konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas... 22. Teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326... 23. Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 24 d. sprendimą pakeisti.... 24. Panaikinti sprendimo dalį, kuria ieškovui M. B. priteista iš atsakovės... 25. Kitoje dalyje teismo sprendimą palikti nepakeistą.... 26. Ši teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....