Byla e2-1398-1009/2016
Dėl skolos priteisimo

1Raseinių rajono apylinkės teismo teisėja Sigita Kazlauskienė,

2sekretoriaujant Rasai Budreckienei,

3nedalyvaujant ieškovui AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir jo atstovui,

4nedalyvaujant atsakovams E. V. ir K. V.,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB „Energijos skirstymo operatorius“ pareikštą ieškinį atsakovams E. V. ir K. V. dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

6Ieškovas prašo priteisti solidariai iš atsakovų 326,71 Eur skolos, 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Taip pat prašo lygiomis dalimis priteisti iš atsakovų ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

7Ieškovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta tinkamai, prašo bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant.

8Ieškovas ieškinyje nurodė, kad ieškovas tiekė elektros energiją į atsakovų valdomą nekilnojamojo turto objektą, esantį adresu ( - ), kuris dalinės nuosavybės teise pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis priklauso atsakovams lygiomis dalimis, tačiau atsakovai laikotarpiu nuo 2014-08-08 iki 2016-03-24 už nurodytam objektui ir jam priskirstoms erdvėms pateiktą elektros energiją tinkamai ir visiškai su ieškovu neatsiskaitė. 2016-07-28 dienos duomenimis atsakovų susidariusi skola ieškovui buvo 326,71 Eur. Ieškovas šią skolą prašo priteisti solidariai iš atsakovų.

9Atsakovams teismo procesiniai dokumentai įteikti ir apie bylos nagrinėjimo laiką bei vietą pranešta įstatymo nustatyta tvarka, paskelbiant pranešimą specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt 2016-10-03 (CPK 130 straipsnis). Atsakovai į teismo posėdį neatvyko, atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Byla nagrinėjama atsakovams nedalyvaujant.

10Ieškinys pagrįstas ir tenkintinas.

11Bylos duomenimis nustatyta, kad E. V. ir K. V. nuosavybės teise priklauso butas, esantis ( - ). Atsakovai, būdami minėto buto savininkais, naudojosi ieškovo akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ teikiamomis paslaugomis, tačiau laikotarpiu nuo 2015-01-30 iki 2016-03-24 už nurodytam objektui ir jam priskirstoms erdvėms pateiktą elektros energiją tinkamai ir visiškai su ieškovu neatsiskaitė, todėl susidarė 326,71 Eur įsiskolinimas. Byloje duomenų, jog atsakovai įsiskolinimą padengė, ar pareiškė ieškovui pretenzijas dėl įsiskolinimo apskaičiavimo, nėra.

12Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad nors šalys nebuvo sudariusios rašytinės elektros energijos pirkimo – pardavimo sutarties, tačiau jų konkliudentiniai veiksmai patvirtina, jog tarp šalių buvo susiklostę faktiniai elektros energijos tiekimo – naudojimo santykiai. Kasacinis teismas, aiškindamas ginčo santykiams reglamentuoti taikytiną teisę, yra nurodęs, kad Elektros energijos tiekimo vartotojams (pirkimo – pardavimo) sutartis yra viešoji (CK 6.161 straipsnio 1 dalis, 6.383 straipsnio 3 dalis). Tai reiškia, kad elektros energijos tiekimo įmonė privalo teikti tiekimo paslaugas visiems, kas kreipiasi, t. y. asmenims, turintiems energiją naudojančius įrenginius ar nustatytus techninius reikalavimus atitinkančius vidaus tinklus, kurie yra prijungti prie energijos tiekimo tinklų, ir įrengtus apskaitos prietaisus. Kasacinio teismo praktikoje yra pažymėta, kad ta aplinkybė, jog nėra sudaryta tiesioginių rašytinių elektros energijos tiekėjo ir butų savininkų elektros energijos tiekimo sutarčių, nereiškia, jog tokios nurodytų asmenų sutartys neegzistuoja (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Č. K. ir kt. v. AB „Grigiškės“, bylos Nr. 3K-3-211/2008). Šioje byloje iš ieškovo ir atsakovų konkliudentinių veiksmų galima spręsti, kad tarp jų yra susiklostę elektros energijos tiekimo sutartiniai santykiai: ieškovas tiekia elektros energiją, o atsakovai ją naudoja. Taigi, teismo byloje nustatytos aplinkybės lemia išvadą, kad tarp šalių susiklostę santykiai atitinka energijos pirkimo – pardavimo sutartinius santykius, kurių samprata įtvirtinta CK 6.383 straipsnio 1 dalyje. Nurodytoje teisės normoje nustatyta, kad pagal energijos pirkimo – pardavimo sutartį energijos tiekimo įmonė įsipareigoja patiekti abonentui per prijungtą energijos tiekimo tinklą sutartyje nurodytos rūšies energiją, o abonentas įsipareigoja už patiektą energiją sumokėti. Taigi, atsakovai, būdami elektros energijos vartotojai, turi prievolę už suvartotą energiją sumokėti.

13Teismas konstatuoja, kad byloje yra nustatytos teisiškai reikšmingos aplinkybės, sudarančios pagrindą šalių santykius kvalifikuoti kaip elektros energijos pirkimo – pardavimo, kurių vienas iš turinio elementų yra atsakovų pareiga sumokėti už patiektą elektros energiją. Atsakovams šios pareigos neįvykdžius, elektros energijos tiekėjas turi teisę kreiptis į teismą ieškiniu, kad jo teisė gauti apmokėjimą būtų apginta vienu iš CK 1.138 straipsnyje nustatytų būdų – priteisiant įvykdyti prievolę natūra. Tarp šalių susiklosčiusių elektros energijos tiekimo sutartinių santykių pagrindu atsakovai, kaip tiesioginiai elektros energijos vartotojai – buto savininkai – ir elektros energijos tiekimo sutarties šalys, įgijo prievolę už suvartotą elektros energiją atsiskaityti (CK 6.388 straipsnio 1 dalis), o jiems šios prievolės neįvykdžius, ieškovo subjektinė teisė ginama teisme. Kartu būtina pažymėti, kad energijos pirkimo – pardavimo sutarties šalims galioja bendroji sutarties šalių pareiga kooperuotis ir bendradarbiauti, įtvirtinta CK 6.200 straipsnyje. Elektros energijos tiekimo tikslas yra užtikrinti atitinkamos elektros energijos kiekio ir kokybės tiekimą vartotojo patalpoje; vartotojas turi atsiskaityti už suvartotą elektros energiją ir bendradarbiauti su energijos tiekėju, užtikrinant energijos tiekimo tinklų, energijos vartojimo apskaitos prietaisų techninę būklę ir saugų naudojimą. Tiek ieškovas, kaip energijos tiekėjas, tiek atsakovai, kaip vartotojai, turi pareigą elgtis sąžiningai vienas kito atžvilgiu – rūpestingai vykdyti iš energijos tiekimo sutarties kylančias pareigas, nedaryti ir nedidinti vienas kitam žalos, laiku imtis priemonių jai išvengti ar sumažinti. Šalims vykdant sutartį, yra svarbus tinkamas jų bendradarbiavimas, be kita ko, apimantis ir informacijos, būtinos sutarčiai vykdyti, teikimą kitai šaliai. Taigi, ieškovo pateiktais duomenimis nustatyta, kad atsakovai netinkamai vykdė savo sutartinius įsipareigojimus ir ieškovui už suteiktas paslaugas liko skolingi 326,71 Eur, todėl ieškinys tenkintinas, o atsakovai privalo atsiskaityti su ieškovu ir atlyginti visus ieškovo patirtus nuostolius. Iš atsakovų priteistina solidariai 326,71 Eur skola už parduotą elektros energiją.

14LR CK 6.37 str. ir 6.210 str. nustato, kad skolininkas privalo mokėti nustatyto dydžio palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl iš atsakovų solidariai priteistinos penkių procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

15Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovų lygiomis dalimis ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 15,00 Eur žyminis mokestis, 0,17 Eur komisinis mokestis bankui, 1,78 Eur už teisines paslaugas. Prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo yra pagrįstas, todėl tenkintinas, priteisiant iš atsakovų po 8,48 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 93 str. 1 d.).

16Teismo turėtos pašto išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovų nepriteistinos, nes jos yra mažesnės už minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (LR CPK 88 str., 93 str., 96 str.).

17Vadovaujantis LR CPK 259 str., 268 str., 270 str., 279 str., teismas

Nutarė

18Ieškinį patenkinti.

19Ieškovui AB „Energijos skirstymo operatorius“, į. k. ( - ), priteisti solidariai iš atsakovų E. V., a. k. ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta adresu: ( - ), ir K. V., a. k. ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta adresu: ( - ), 326,71 Eur (tris šimtus dvidešimt šešis eurus 71 ct) skolą už elektros energiją, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2016-08-25 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

20Priteisti ieškovui AB „Energijos skirstymo operatorius“, į. k. ( - ), iš E. V., a. k. ( - ) 8,48 Eur (aštuonis eurus 48 ct) bylinėjimosi išlaidų.

21Priteisti ieškovui AB „Energijos skirstymo operatorius“, į. k. ( - ), iš K. V., a. k. ( - ) 8,48 Eur (aštuonis eurus 48 ct) bylinėjimosi išlaidų.

22LR CPK 140 str. 4 d. nuostatomis jeigu šalys taikos sutartį dėl ginčo esmės sudaro ir pateikia ją teismui tvirtinti po sprendimo pirmosios instancijos teisme priėmimo, bet nepasibaigus jo apskundimo apeliacine tvarka terminui, pirmosios instancijos teismas, nutartimi patvirtinęs taikos sutartį, panaikina priimtą sprendimą ir bylą nutraukia. Kol sprendžiamas taikos sutarties tvirtinimo klausimas, apeliacinio skundo padavimo termino eiga sustabdoma.

23Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Raseinių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Raseinių rajono apylinkės teismo teisėja Sigita Kazlauskienė,... 2. sekretoriaujant Rasai Budreckienei,... 3. nedalyvaujant ieškovui AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir jo... 4. nedalyvaujant atsakovams E. V. ir K. V.,... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB... 6. Ieškovas prašo priteisti solidariai iš atsakovų 326,71 Eur skolos, 5... 7. Ieškovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta tinkamai, prašo... 8. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad ieškovas tiekė elektros energiją į... 9. Atsakovams teismo procesiniai dokumentai įteikti ir apie bylos nagrinėjimo... 10. Ieškinys pagrįstas ir tenkintinas.... 11. Bylos duomenimis nustatyta, kad E. V. ir K. V. nuosavybės teise priklauso... 12. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad nors šalys nebuvo sudariusios rašytinės... 13. Teismas konstatuoja, kad byloje yra nustatytos teisiškai reikšmingos... 14. LR CK 6.37 str. ir 6.210 str. nustato, kad skolininkas privalo mokėti... 15. Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovų lygiomis dalimis ieškovės... 16. Teismo turėtos pašto išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų... 17. Vadovaujantis LR CPK 259 str., 268 str., 270 str., 279 str., teismas... 18. Ieškinį patenkinti.... 19. Ieškovui AB „Energijos skirstymo operatorius“, į. k. ( - ), priteisti... 20. Priteisti ieškovui AB „Energijos skirstymo operatorius“, į. k. ( - ), iš... 21. Priteisti ieškovui AB „Energijos skirstymo operatorius“, į. k. ( - ), iš... 22. LR CPK 140 str. 4 d. nuostatomis jeigu šalys taikos sutartį dėl ginčo... 23. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...