Byla eB2-412-198/2017
Dėl bankroto bylos atsakovei MB “Ekspostep“, juridinio asmens kodas 303070448, buveinė Smėlio g.3, Giedraičių mst., Giedraičių sen., Molėtų r. sav., iškėlimo

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Birutė Jonaitienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi VSDFV Utenos skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovei MB “Ekspostep“, juridinio asmens kodas 303070448, buveinė Smėlio g.3, Giedraičių mst., Giedraičių sen., Molėtų r. sav., iškėlimo

Nustatė

2VSDFV Utenos skyrius prašo iškelti bankroto bylą MB “Ekspostep“ dėl įmonės nemokumo. Nurodė, jog MB “Ekspostep“ įsiskolinimas VSDF biudžetui 2017m. vasario 2 d. sudaro 2059,10 €. Nurodė, jog Juridinių asmenų registrui įmonė ataskaitų neteikė, MB “Ekspostep“ nekilnojamojo turto neturi, transporto priemonių VĮ Regitra duomenimis taip pat neturi. Atsakovė įsiskolinimo nemoka nuo 2015mn. lapkričio mėnesio.

3Pareiškimas tenkinamas. ( Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d., 9 str. 5 d. 1 p).

4Bankroto byla iškeliama, jei teismas nustato, kad yra bent viena iš šių sąlygų: įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui ( darbuotojams) atlyginimą; įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui ( kreditoriams ), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi( kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų ( ĮBĮ 9 str.5 d.1 p., 2 p.). Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų ( nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai ( skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės ( ĮBĮ 2 str.8 p.).

5Iš bylos duomenų nustatyta, kad MB „Ekspostep“ Juridinių asmenų registre įregistruota 2013-05-24. Įmonė finansinių ataskaitų VĮ Registrų centrui nuo pat įmonės įsteigimo neteikė. MB „Ekspostep“ VĮ Registrų centras duomenimis nekilnojamojo turto neturi, VĮ Regitra duomenimis transporto priemonių neturi. Įsiskolinimas VSDF Utenos skyriui 2017m. vasario 2 d. sudaro 2059,10 €. Duomenų byloje, kad įmonė vykdo veiklą nėra. Akivaizdu, jog įmonė yra nemoki ir dėl nemokumo negali vykdyti savo įsipareigojimų ieškovei, galimai ir kitiems kreditoriams. Atsakovei keltina bankroto byla. Nuo 2015-01-01 , jei įmonei keliama bankroto byla, bankroto administratoriai atrenkami ir skiriami laikantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-07-09 nutarimu Nr. 647 „Dėl bankroto administratorių atrankos taisyklių patvirtinimo“ nustatytos tvarkos. Laikantis minėtų taisyklių nustatytos tvarkos MB “Ekspostep“ administratoriumi, jei įmonei būtų iškelta bankroto byla, kompiuterinė programa atrinko bankroto administratorių MB „Bankrosta“, juridinio asmens kodas 304386552, sąrašo eil. Nr. B-JA354.

6Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto 2 straipsnio 8 dalimi, 9 straipsnio 5 dalies 1 punktu, 10 straipsnio 1 dalimi

Nutarė

7MB “Ekspostep“, juridinio asmens kodas 303070448, buveinė Smėlio g.3, Giedraičių mst., Giedraičių sen., Molėtų r. sav. iškelti bankroto bylą.

8Bankrutuojančios įmonės administratoriumi paskirti MB „Bankrosta“, juridinio asmens kodas 304386552, sąrašo eil. Nr. B-JA354.

9Uždėti areštą MB “Ekspostep“, juridinio asmens kodas 303070448, buveinė Smėlio g.3, Giedraičių mst., Giedraičių sen., Molėtų r. sav., galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos, kilnojamajam ir nekilnojamajam turtui bei kitam ilgalaikiam materialiam turtui, piniginėms lėšoms, uždraudžiant įmonei turtą parduoti, dovanoti ar kitais būdais perduoti disponuoti tretiesiems asmenims.

10Nustatyti įmonės vadovei D. D. 10 dienų laikotarpį nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti įmonės administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

11Nustatyti kreditoriams terminą per 30 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pareikšti bankrutuojančiai įmonei savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

12Įpareigoti administratorių pranešti Utenos rajono apylinkės teismui, kad civilinės bylos, kuriose MB “Ekspostep“, juridinio asmens kodas 303070448, pareikšti turtiniai reikalavimai, tame tarpe susiję su darbo santykiais, yra stabdytinos ir perduotinos Panevėžio apygardos teismui prijungimui prie bankroto bylos.

13Įpareigoti administratorių pranešti Utenos apskrities Vyriausiajam Policijos komisariatui, Utenos rajono apylinkės prokuratūrai, Panevėžio apygardos prokuratūrai, kad jeigu baudžiamosiose bylose yra pareikšti MB “Ekspostep“, juridinio asmens kodas 303070448, kreditorių civiliniai ieškiniai arba areštuotas šios įmonės turtas, visi su pareikštais ieškiniais ar areštuotu turtu susiję dokumentai perduotini Panevėžio apygardos teismui prijungimui prie bankroto bylos.

14Įpareigoti administratorių pranešti Utenos teritoriją aptarnaujančioms antstolių kontoroms, kad visi vykdomieji dokumentai dėl išieškojimo iš bankrutuojančios įmonės ar dėl jos turto arešto ne vėliau kaip per 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, perduotini Panevėžio apygardos teismui.

15Įpareigoti administratorių apie iškeltą bankroto bylą raštu pranešti juridinių asmenų registrui bei įpareigoti administratorių vykdyti kitus ĮBĮ 10 str.4 dalies 3, 4 punktuose nurodytus veiksmus.

16Įsiteisėjus nutarčiai, bankrutuojančios įmonės administratoriui pavesti atlikti šiuos veiksmus:

17apie įsiteisėjusią nutartį iškelti bankroto bylą ir paskirto administratoriaus duomenis nedelsiant pranešti juridinių asmenų registrui;

18apie įsiteisėjusią nutartį iškelti įmonei bankroto bylą nedelsiant pranešti raštu įmonės kreditoriams, visiems asmenims išsinuomojusiems, pasiskolinusiems, saugantiems arba kitais pagrindais naudojantiems ar valdantiems įmonės turtą, mokesčių, privalomojo socialinio draudimo bei privalomojo sveikatos draudimo administratoriams, kredito įstaigoms bei draudimo įmonėms, aptarnaujančioms įmonę;

19per 20 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos pateikti teismui tvirtinti administravimo lėšų sąmatą dėl lėšų sumos, kuria jis turi teisę naudoti iki bus patvirtinta administravimo išlaidų sąmata.

20Įmonės kreditorių bei jų reikalavimų sąrašą ne vėliau kaip per mėnesį nuo teismo nustatyto termino, iki kada kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, pabaigos pateikti jį tvirtinti teismui

21per 30 darbo dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos sušaukti pirmąjį bankrutuojančios MB “Ekspostep“, juridinio asmens kodas 303070448 , kreditorių susirinkimą;

22perduoti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos duomenis apie įmonės bankroto procesą.

23Nutarčiai įsiteisėjus, visus areštus, uždėtus įmonės turtui, panaikinti.

24Nutarties kopijas išsiųsti administratoriui, šalims, Turto arešto aktų registrui.

25Nutartis per 10 dienų nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant Panevėžio apygardos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo teisėja Birutė Jonaitienė teismo posėdyje... 2. VSDFV Utenos skyrius prašo iškelti bankroto bylą MB “Ekspostep“ dėl... 3. Pareiškimas tenkinamas. ( Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 2... 4. Bankroto byla iškeliama, jei teismas nustato, kad yra bent viena iš šių... 5. Iš bylos duomenų nustatyta, kad MB „Ekspostep“ Juridinių asmenų... 6. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290-291... 7. MB “Ekspostep“, juridinio asmens kodas 303070448, buveinė Smėlio g.3,... 8. Bankrutuojančios įmonės administratoriumi paskirti MB „Bankrosta“,... 9. Uždėti areštą MB “Ekspostep“, juridinio asmens kodas 303070448,... 10. Nustatyti įmonės vadovei D. D. 10 dienų laikotarpį... 11. Nustatyti kreditoriams terminą per 30 dienų nuo teismo nutarties iškelti... 12. Įpareigoti administratorių pranešti Utenos rajono apylinkės teismui, kad... 13. Įpareigoti administratorių pranešti Utenos apskrities Vyriausiajam Policijos... 14. Įpareigoti administratorių pranešti Utenos teritoriją aptarnaujančioms... 15. Įpareigoti administratorių apie iškeltą bankroto bylą raštu pranešti... 16. Įsiteisėjus nutarčiai, bankrutuojančios įmonės administratoriui pavesti... 17. apie įsiteisėjusią nutartį iškelti bankroto bylą ir paskirto... 18. apie įsiteisėjusią nutartį iškelti įmonei bankroto bylą nedelsiant... 19. per 20 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos pateikti teismui tvirtinti... 20. Įmonės kreditorių bei jų reikalavimų sąrašą ne vėliau kaip per... 21. per 30 darbo dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus... 22. perduoti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie... 23. Nutarčiai įsiteisėjus, visus areštus, uždėtus įmonės turtui,... 24. Nutarties kopijas išsiųsti administratoriui, šalims, Turto arešto aktų... 25. Nutartis per 10 dienų nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama...