Byla e2A-284-407/2016
Dėl palūkanų, nuostolių ir papildomų išlaidų priteisimo; trečiasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Modus“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų:

2Kazio Kailiūno, Alvydo Poškaus ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės I. K. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 4 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. e2-3216-160/2015 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Swedbank lizingas“ ieškinį atsakovams I. K. ir V. V. dėl palūkanų, nuostolių ir papildomų išlaidų priteisimo; trečiasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Modus“.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Tarp ieškovės UAB ,,Swedbank lizingas“ ir trečiojo asmens UAB ,,Modus“ (lizingo gavėjas) 2008-06-19 buvo sudarytos lizingo sutartys Nr. LT075824 ir NR. LT075825 (toliau – ir Lizingo sutartys), pagal kurias ieškovė įsipareigojo nupirkti iš kliento nurodyto pardavėjo transporto priemones ir perduoti jas lizingo gavėjui, o lizingo gavėjas – mokėti sutartines įmokas. 2009-02-21 tarp ieškovės ir trečiojo asmens buvo sudaryta įsiskolinimo mokėjimo sutartis (toliau – ir Įsiskolinimo mokėjimo sutartis), kuria lizingo gavėjas įsipareigojo dengti 804 021,13 Lt dydžio įsiskolinimą ieškovei sutartyje nustatyta tvarka. Už šių sutarčių tinkamą įvykdymą 2008-06-19 ir 2009-02-21 laidavimo sutartimis laidavo atsakovai I. K. ir V. V.. Lizingo gavėjui UAB ,,Modus“ nevykdant įsipareigojimų pagal sutartis, ieškovė nuo 2009-11-10 nutraukė sutartis ir pareikalavo sumokėti susidariusį įsiskolinimą bei grąžinti sutarčių pagrindu valdytą ir naudotą turtą. 2014 m. rugpjūčio mėn. ieškovė pareikalavo, kad atsakovai kaip laiduotojai įvykdytų trečiojo asmens prievoles, tačiau jie savo įsipareigojimų pagal laidavimo sutartis neįvykdė. Ieškovė nurodė, kad trečiasis asmuo UAB ,,Modus“ grąžino turtą (transporto priemones), tačiau nepadengė įsiskolinimo pagal sutartis, kuris sudaro 461 085,90 Lt, nesumokėjo 165 619,45 Lt palūkanų už laikotarpį nuo sutarčių nutraukimo iki turto išpirkimo laikotarpio pabaigos, 177 575,57 Lt nuostolių iš turto pardavimo, ir 3 956,90 Lt papildomas išlaidas.

6Pateiktame ieškinyje ieškovė prašė solidariai iš atsakovų I. K. ir V. V. priteisti 3338,30 Lt nesumokėtų mokėjimų pagal Lizingo sutartis, 457 747,60 Lt įsiskolinimą pagal Įsiskolinimo mokėjimo sutartį, 177 575,57 Lt nuostolį iš turto pardavimo pagal Lizingo sutartis, 3 956,90 Lt dydžio papildomas išlaidas, 15 619,45 Lt palūkanų įmokų po sutarčių nutraukimo, iš viso – 658 237,82 Lt (190 638,85 Eur), 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2015 m. rugpjūčio 4 d. sprendimu ieškinį patenkino: priteisė ieškovei UAB ,,Swedbank lizingas“ iš atsakovų I. K. ir V. V. solidariai bendrą 190 638,85 Eur (658 237,82 Lt) sumą, 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas ir iš kiekvieno atsakovo po 1 149,36 Eur bylinėjimosi išlaidų.

9Atsakovų argumentus, kad laiduotojų prievolė baigėsi nutraukus Lizingo sutartis teismas atmetė, nurodęs, kad laidavimo sutartimis (21 p.) šalys susitarė, jog laidavimo prievolė pasibaigia tada, kai pasibaigia lizingo gavėjo prievolė pagal Lizingo ir Įsiskolinimo mokėjimo sutartis. Pasak teismo, tai reiškia, kad šalys susitarė ne dėl terminuoto laidavimo. Trečiojo asmens UAB ,,Modus“ prievolė pagal Lizingo ir Įsiskolinimo mokėjimo sutartis nepasibaigusi.

10Iš pažymos apie įsiskolinimą teismas nustatė, kad lizingo gavėja UAB „Modus“ iki sutarčių nutraukimo pagal Lizingo sutartis liko skolinga 3 338,30 Lt, pagal įsiskolinimo mokėjimo sutartį – 457 747,60 Lt, iš viso – 461 085,90 Lt. Teismas nurodė, kad kitoje civilinėje byloje, kurioje lizingo gavėjas prašė modifikuoti sutartis, lizingo gavėja pripažino skolas. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad nei atsakovai, nei lizingo gavėja UAB „Modus“ nepateikė įrodymų, kad pažymoje nurodyti įsiskolinimai nepagrįsti, sprendė, kad ieškovė įrodė, jog pagal Lizingo sutartis ir Įsiskolinimo mokėjimo sutartį iki sutarčių nutraukimo lizingo gavėjo įsiskolinimas sudarė 461 085,90 Lt.

11Iš pažymos dėl nuostolių iš turto pardavimo teismas nustatė, kad nuostolis iš turto pardavimo sudaro 177 575,67 Lt. Atsakovų argumentus, kad turtas nuvertėjo dėl ieškovės kaltės, nes ieškovė Lizingo sutartis nutraukė 2009-11-10, turto laiku neatsiėmė ir turtą pardavė tik 2014 m. sausio-vasario mėnesiais, dėl ko turtas nuvertėjo, teismas atmetė. Nurodė, kad UAB „Modus“ ginčijo Lizingo sutarčių nutraukimą, UAB „Modus“ prašymu buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės ir turtas paliktas UAB „Modus“ žinioje iki bylos išnagrinėjimo ir sprendimo įsiteisėjimo, todėl atsakomybė dėl turto nuvertėjimo per šį periodą tenka ne ieškovei, o UAB „Modus“ ir laiduotojams. Teismas sprendė, kad ieškovės reikalavimas priteisti 3 956,90 Lt papildomas išlaidas, susijusias su lizinguotų vilkikų atsiėmimu ir pardavimu, taip pat yra pagrįstas, kadangi šios išlaidos priskirtinos ieškovės nuostoliams.

12Teismas nurodė, kad pagal ieškovės pateiktą pažymą, nutraukus Lizingo sutartis lizingo gavėja UAB „Modus“ nesumokėjo 15 619,45 Lt palūkanų. Kadangi atsakovai nepateikė įrodymų, kad palūkanos paskaičiuotos neteisingai, teismas sprendė, kad 16 619,45 Lt palūkanų suma priteistina.

13III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

14Apeliaciniame skunde atsakovė I. K. prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

151. Teismas nepagrįstai sprendė, kad šalys susitarė dėl neterminuoto laidavimo. Laidavimo sutarčių 21 punkte nurodyta, kad atsakovai įsipareigojo laiduoti ieškovei už trečiąjį asmenį iki laidavimu užtikrintos prievolės pasibaigimo. Ieškovei 2009-11-10 vienašališkai nutraukus Lizingo sutartis, pasibaigė ir laidavimu užtikrinta prievolė. Todėl apeliantės laidavimas pasibaigė, kai per 3 mėn. nuo Lizingo sutarčių vienašališko nutrakimo nebuvo pareikštas ieškinys. Pasirašydama laidavimo sutartis apeliantė buvo įsitikinusi, kad sudaro terminuoto laidavimo sutartis, ką aiškiai patvirtina Laidavimo sutarčių 21 punktas, todėl šiose sutarčių sąlygose esančius laidavimo terminus laikant neterminuotais pažeidžiami teisėti apeliantės interesai.

162. Teismas, priteisdamas 461 085,90 Lt įsiskolinimą, neatsižvelgė į tai, kad ieškovė nepateikė jokių pirminių šį įsiskolinimo dydį patvirtinančių dokumentų. Tariamą įsiskolinimo dydį ieškovė grindė vien tik 2014-09-23 pažyma, tačiau jokių kitų įrodymų, iš ko susidaro toks įsiskolinimas, kiek įmokų lizingo gavėja yra sumokėjusi ieškovei, ieškovė nepateikė. Negali būti priteisiama skola, kurios dydis grindžiamas vien tik ieškovės vidiniu dokumentu, juolab kad priteisiama skola yra itin didelė apeliantei kaip fiziniam asmeniui.

173. Skirtingai nei sprendė teismas, atsakomybę dėl turto nuvertėjimo (nuostolius dėl turto pardavimo) turi prisiimti ieškovė. Dėl kitoje byloje lizingo gavėjos UAB ,,Modus“ prašymu taikytų laikinųjų apsaugos priemonių ieškovė turtą iš lizingo gavėjo atsiėmė 2013 m. gegužės pabaigoje, tačiau realizavo tik 2014 m. sausio-vasario mėn. Net ir laikant, kad ieškovė turi teisę į dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių užsitęsusį turto atsiėmimą, ieškovei negalėjo būti priteisiama nuostolių suma už laikotarpį nuo turto atsiėmimo iki jo realizavimo. Kitu atveju net ir turtą grąžinus iš karto po Lizingo sutarčių nutraukimo klientas turėtų atlyginti nuostolius nuo šio laikotarpio iki turto realizavimo. Tai būtų nelogiška ir prieštarautų teisingumo bei protingumo principams. Dėl to ir 3 956,90 Lt papildomos išlaidos priteistos nepagrįstai.

184. Teismas nepagrįstai priteisė 15 649,45 Lt palūkanas, kadangi šios teismo sprendimo dalies nemotyvavo, tik pasisakė, kad atsakovai nepateikė įrodymų, kad palūkanos paskaičiuotos neteisingai. Tačiau palūkanų dydis nėra pagrįstas jokiais kitais pirminiais įrodymais, kurie galėtų patvirtinti tokios sumos pagrįstumą.

19Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovė UAB ,,Swedbank lizingas“ prašo apeliacinio skundo netenkinti ir skundžiamą sprendimą aplikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

201. Teismas pagrįstai konstatavo, kad laidavimas pasibaigia, kai pasibaigia juo užtikrinta prievolė pagal lizingo sutartį (laidavimo sutarčių 21 p.). Prievolės pagal Lizingo sutartis pasibaigia, kai ji tinkamai įvykdyta (Lizingo sutarčių 10.1.1 p.). Skundžiamas sprendimas atitinka kasacinio teismo praktiką, suformuotą 2014-05-29 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-310/2014. Skirtingai nei nurodo apeliantė, ji, būdama UAB ,,Modius“ akcininke, aiškiai žinojo UAB ,,Modus“ įsipareigojimus ieškovei ir kokias prievoles prisiima sudarydama laidavimo sutartis.

212. Ieškovė tinkamai įrodė savo reikalavimų pagrįstumą. 457 747,60 Lt įsiskolinimo dydį patvirtina Įsiskolinimo mokėjimo sutartis, kurioje nurodyta, kad UAB ,,Modus“ įsiskolinimo dydis yra 804 021,13 Lt, šios skolos mokėjimo terminai ir tvarka nurodyta įmokų mokėjimo grafike; 2014-10-17 pateikta pažyma, iš kurios matyti iš ko susidaro 804 021,13 Lt, skolos suma. Lizingo gavėja UAB ,,Modus“ savo įsipareigojimus vykdė iki 2009 m. birželio mėn., ieškovei buvo sumokėta tik dalis 2009-06-30 mokėtinos įmokos, taip pat nesumokėtos 2009 m. liepos – spalio mėn. mokėtinos įmokos, tai patvirtina teismui pateiktos PVM sąskaitos faktūros už šį laikotarpį, kurios yra neapmokėtos. Be to, teismui pateikta 2014-12-18 pažyma, kiek įmokų yra gauta pagal Įsiskolinimo mokėjimo sutartį ir kokie yra likusi nesumokėta suma. Tai, kad ieškovė UAB ,,Modus“ yra skolinga 3 338,60 Lt Eur pagal Lizingo sutartis patvirtina ne tik ieškovės parengta 2014-10-17 pažyma, bet ir pirminiai dokumentai, kuriais remiantis minėta pažyma sudaryta (įmokų grafikas ir sąskaitos, išrašytos jų pagrindu).

223. Teismas pagrįstai priteisė nuostolius iš turto pardavimo. Turtas buvo atsiimtas iš karto po to, kai laikinosios apsaugos priemonės buvo panaikintos, vilkikai nebuvo iš karto realizuoti, nes bet kokio turto pardavimas užtrunka šiek tiek laiko. Apeliantė neįrodė, kad turtas turėjo ir galėjo būti parduotas greičiau, nenurodė, kokią kainą už turtą būtų galima gauti, jei jis būtų parduotas turto atsiėmimo dieną. Motyvų, kodėl apeliantė nesutinka su teismo priteistomis 3 956,90 Lt papildomomis išlaidomis, ji nenurodo, neįrodinėja, kad šios išlaidos nebuvo būtinos ar yra neprotingai didelės.

234. Ieškinio reikalavimai dėl 15 619,45 Lt palūkanų, apskaičiuotų po Lizingo sutarčių nutraukimo, yra pagrįsti priminiais rašytiniais įrodymais. 2014-09-23 palūkanų paskaičiavimo pažymoje yra pateikti skaičiavimai, kurie parengti remiantis Lizingo sutarčių nutraukimo metu galiojusiais įmokų grafikais.

24IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

25Laidavimo sutarčių 21 punkte jas sudariusios šalys sutarė, kad „šios sutarties galiojimas pasibaigia tuo pačiu metu, kada pasibaigia juo užtikrinta prievolė pagal lizingo sutartį“. Kasacinis teismas 2014-05-29 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-310/2014, nurodė, kad tokia formuluotė atitinka CK 6.87 straipsnio 1 dalyje nustatytą taisyklę, kad laidavimas baigiasi tuo pačiu metu kaip ir juo užtikrinama prievolė. Taigi šalims sutartyje nustačius, kad laidavimas baigiasi tik pasibaigus juo užtikrintai prievolei, skirtingai nei įrodinėja apeliantė, CK 6.88 straipsnio 1 dalyje nustatytas laidavimo pabaigos terminas – 3 mėn. nuo prievolės įvykdymo termino suėjimo – negali būti taikomas. Ginčo, kad lizingo gavėja UAB ,,Modus“ prievolių minėtas Lizingo sutartis ir Įsiskolinimų mokėjimo sutartį tinkamai neįvykdė, byloje nėra. Dėl nurodytų priežasčių pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad apeliantės prievolė pagal laidavimo sutartis CK 6.88 straipsnio 1 dalies pagrindu nesibaigė.

26Ieškovės prašomą priteisti 461 085,90 Lt pradelstų mokėjimų sumą sudaro iki Lizingo sutarčių nutraukimo nesumokėtas įmokos (3 338,30 Lt) ir nesumokėta skola pagal Įsiskolinimo mokėjimo sutartį (457 747,60 Lt), iš viso – 461 085,90 Lt. Apeliantė neginčija, kad ieškovė turi teisę į iki Lizingo sutarčių nutraukimo susidariusį išsiskolinimą pagal Lizingo sutartis ir likusią nepadengtą įsiskolinimo dalį pagal Įsiskolinimo mokėjimo sutartį, tačiau įrodinėja, kad ieškovė neįrodė prašomo priteisti įsiskolinimo dydžio. Su šiuo apeliantės argumentu kolegija nesutinka. Byloje pateiktos sutartys Lizingo ir Įsiskolinimo mokėjimo sutartys, iš kurių kildinami reikalavimai, nurodyta, nuo kada lizingo gavėja nevykdė savo įsipareigojimų pagal minėtas sutartis, įsiskolinimo dydžiui pagrįsti ieškovė pateikė 2014-09-23 ir 2014-10-17 pažymas, kuriose paskaičiavo įsiskolinimą, iki sutarčių nutraukimo likusias nesumokėtas įmokas. Byloje nesant priešingų įrodymų, teisėjų kolegija neturi pagrindo nesivadovauti šiais ieškovės pateiktais įsiskolinimo dydį pagrindžiais įrodymais (CPK 185 str.).

27Ieškovė 2009-11-10 pranešimu Lizingo sutartis nutraukė prieš terminą dėl esminio pažeidimo ir įpareigojo lizingo gavėją 2009-11-26 grąžinti sutarties dalyką. Ieškovė lizinguojamą turtą atsiėmė 2013 m. gegužės mėn., kadangi kitoje civilinėje byloje, iškeltoje pagal trečiojo asmens UAB ,,Modus“ ieškinį, buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – uždrausta ieškovei perimti transporto priemones pagal Lizingo sutartis. Laikinosios apsaugos priemonės panaikintos Lietuvos apeliacinio teismo 2013-05-20 nutartimi, lizingo davėjas vilkikus atsiėmė 2013 m gegužės mėn. pabaigoje; lizingo turtas (vilkikai) parduoti 2014 m. sausio-vasario mėn. Apeliantė įrodinėja, kad turtas realizuotas tik 2014 m. sausio-vasario mėn. ne dėl lizingo gavėjos ar laiduotojų kaltės, todėl nėra pagrindo priteisti nuostolių iš turto pardavimo. Teisėjų kolegijos nuomone, nėra pakankamo pagrindo spręsti, kad turtas dėl ieškovės kaltės buvo perleistas mažesne kaina, nei jis iš tiesų yra vertas, bei laikyti ieškovę pačią prisidėjusią prie prašomų atlyginti nuostolių (CK 6.259 str. 2 d.). Byloje pateikti įrodymai patvirtina, kad turtas buvo realizuotas už panašią kainą, kokia buvo nustatyta įvertinus šių vilkikų rinkos vertę. Apeliantė nepateikė jokių įrodymų, kad turtą realiai buvo galima parduoti brangiau (CPK 178 str.). Dėl nurodytų aplinkybių nėra pagrindo sutikti su apeliantės argumentais dėl to, kad nuostoliai iš turto pardavimo bei 3 956,90 Lt papildomos išlaidos, kurių priteisimo nepagrįstumas grindžiamas tais pačiais motyvais, buvo priteisti nepagrįstai (CPK 185 str.).

28Apeliantė nesutinka su pirmosios instancijos teismo priteistomis 15 619,45 Lt palūkanomis. Šios palūkanos paskaičiuotos nuo Lizingo sutarčių nutraukimo iki Lizingo sutarčių galiojimo pabaigos (2012-11-30). Apeliantė ginčija priteistų palūkanų dydį, nurodydama, kad ieškovė nepateikė pirminių dokumentų, patvirtinančių šių palūkanų dydį. Prie Lizingo sutarčių pateikti įmokų grafikai, kuriuose nurodytos mokėtinos palūkanos už laikotarpį nuo 2009-04-30 iki 2012-11-30. Ieškovės prašoma priteisti 15 619,45 Lt palūkanos (7 303,07 Lt pagal lizingo sutartį Nr. LT075824 ir 8 316,38 pagal lizingo sutartį Nr. LT075825) paskaičiuotos pagal minėtus įmokų grafikus už šį laikotarpį 2009-04-30 iki 2012-11-30. Dėl šios priežasties nėra pagrindo teigti, kad ieškovė neįrodė prašomų priteisti palūkanų dydžio.

29Remiantis tuo, kas išdėstyta, naikinti ar keisti skundžiamo sprendimo apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo, todėl jis paliekamas nepakeistas.

30Atmetus apeliacinį skundą, iš apeliantės valstybės naudai priteisiamas 3 065 Eur žyminis mokestis, kurio sumokėjimas buvo atidėtas Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 16 d. nutartimi (CPK 93 str. 1, 3 d., 302 str.).

31Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

32Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 4 d. sprendimą palikti nepakeistą.

33Priteisti iš apeliantės I. K., a. k. ( - ) valstybei 3 065 Eur (tris tūkstančius šešiasdešimt penkis eurus) žyminio mokesčio.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Kazio Kailiūno, Alvydo Poškaus ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Tarp ieškovės UAB ,,Swedbank lizingas“ ir trečiojo asmens UAB ,,Modus“... 6. Pateiktame ieškinyje ieškovė prašė solidariai iš atsakovų I. K. ir V. V.... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. rugpjūčio 4 d. sprendimu ieškinį... 9. Atsakovų argumentus, kad laiduotojų prievolė baigėsi nutraukus Lizingo... 10. Iš pažymos apie įsiskolinimą teismas nustatė, kad lizingo gavėja UAB... 11. Iš pažymos dėl nuostolių iš turto pardavimo teismas nustatė, kad... 12. Teismas nurodė, kad pagal ieškovės pateiktą pažymą, nutraukus Lizingo... 13. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 14. Apeliaciniame skunde atsakovė I. K. prašo panaikinti pirmosios instancijos... 15. 1. Teismas nepagrįstai sprendė, kad šalys susitarė dėl neterminuoto... 16. 2. Teismas, priteisdamas 461 085,90 Lt įsiskolinimą, neatsižvelgė į tai,... 17. 3. Skirtingai nei sprendė teismas, atsakomybę dėl turto nuvertėjimo... 18. 4. Teismas nepagrįstai priteisė 15 649,45 Lt palūkanas, kadangi šios teismo... 19. Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovė UAB ,,Swedbank lizingas“ prašo... 20. 1. Teismas pagrįstai konstatavo, kad laidavimas pasibaigia, kai pasibaigia juo... 21. 2. Ieškovė tinkamai įrodė savo reikalavimų pagrįstumą. 457 747,60 Lt... 22. 3. Teismas pagrįstai priteisė nuostolius iš turto pardavimo. Turtas buvo... 23. 4. Ieškinio reikalavimai dėl 15 619,45 Lt palūkanų, apskaičiuotų po... 24. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 25. Laidavimo sutarčių 21 punkte jas sudariusios šalys sutarė, kad „šios... 26. Ieškovės prašomą priteisti 461 085,90 Lt pradelstų mokėjimų sumą sudaro... 27. Ieškovė 2009-11-10 pranešimu Lizingo sutartis nutraukė prieš terminą dėl... 28. Apeliantė nesutinka su pirmosios instancijos teismo priteistomis 15 619,45 Lt... 29. Remiantis tuo, kas išdėstyta, naikinti ar keisti skundžiamo sprendimo... 30. Atmetus apeliacinį skundą, iš apeliantės valstybės naudai priteisiamas 3... 31. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 32. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 4 d. sprendimą palikti... 33. Priteisti iš apeliantės I. K., a. k. ( - ) valstybei 3 065 Eur (tris...