Byla e2A-597-425/2019
Dėl atsakovės valdybos sprendimų panaikinimo

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Laimanto Misiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Ramunės Čeknienės, Eigirdo Činkos,

2viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų G. Ž., S. Ž. ir T. J. apeliacinį skundą dėl Utenos apylinkės teismo Molėtų rūmų 2019 m. gegužės 28 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-372-732/2019 pagal ieškovų G. Ž., S. Ž. ir T. J. ieškinį atsakovei asociacijai Molėtų rajono Rudesos medžiotojų klubui dėl atsakovės valdybos sprendimų panaikinimo,

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovai ieškiniu prašė pripažinti, kad atsakovės valdybos 2018-10-19 sprendimas (Nr. 01/2018), pagal kurį kandidatas į asociacijos Molėtų rajono Rudesos medžiotojų klubo (toliau – Klubo) narius praranda savo statusą, kai kandidatas į Klubo narius, pateikęs prašymą tapti tikruoju Klubo nariu, nebūna išrinktas tikruoju nariu Klubo narių susirinkime, yra neteisėtas ir naikinamas; kad atsakovės valdybos 2018-10-19 sprendimas, pagal kurį panaikinamas ieškovų kandidatų į Klubo narius statusas, yra neteisėtas ir naikinamas; kad atsakovės valdybos 2018-10-19 sprendimas, pagal kurį kandidatas į Klubo narius, praradęs savo statusą, kai kandidatas Klubo į narius, pateikęs prašymą tapti tikruoju Klubo nariu, nebūna išrinktas tikruoju nariu Klubo narių susirinkime, turi teisę ne anksčiau nei po dviejų metų vėl tapti kandidatu į Klubo narius pagal Klubo vidaus tvarkos taisykles ir Klubo įstatus, yra neteisėtas ir naikinamas; kad atsakovės valdybos 2018-10-19 sprendimas, pagal kurį ieškovams suteikiama teisė ne anksčiau nei po dviejų metų vėl tapti kandidatais į Klubo narius pagal Klubo vidaus tvarkos taisykles ir Klubo įstatus, yra neteisėtas ir naikinamas; priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

82.

9Nurodė, kad ieškovai 2013 m. gavo leidimus medžioti, surado medžiotojų būrelį – asociaciją Molėtų rajono Rudesos medžiotojų klubą – ir pradėjo jame medžioti bei dalyvauti kitoje Klubo veikloje svečio teisėmis. 2013 m. ieškovas T. J., o 2014-12-06 ir ieškovai G. Ž. ir S. Ž. visuotiniuose susirinkimuose buvo patvirtinti Klubo kandidatais. Ieškovai noriai ir aktyviai įsiliejo į klubo veiklą: nupirko ir įrengė Klubo žvėrių apdorojimo kambaryje nerūdijančio plieno lentynas, mokėjo nustatytus Klubo mokesčius, dalyvavo Klubo renginiuose ir talkose, laikydamiesi taikomų reikalavimų ardė bebrų užtvankas, padėjo ūkininkams apsaugoti pasėlius nuo laukinių žvėrių ir pan. Nė vienam iš ieškovų Klubo valdyba nėra pritaikiusi nuobaudos. 2017 m. ieškovai pateikė prašymus tapti Klubo tikraisiais nariais. Per 2017 m. spalio mėn. vykusį visuotinį Klubo narių susirinkimą, pritrūkus balsų, ieškovai Klubo tikraisiais nariais netapo ir toliau liko kandidatais. 2018-04-27 Klubo visuotiniame narių susirinkime išrinkta nauja valdyba, 2018-05-10 valdybos pirmininku išrinktas D. V., kuris kartu yra ir Klubo pirmininkas. 2018 m. spalio mėn., praėjus vieniems metams po neišrinkimo Klubo tikraisiais nariais (Klubo įstatų 3.9 punktas), ieškovai vėl pateikė prašymą Klubo valdybai tapti Klubo tikraisiais nariais. 2018-10-05 prieš Klubo narių slaptą balsavimą vienas iš valdybos narių nurodė, kad neišrinkus kandidatų tikraisiais Klubo nariais, jie „eis į gatvę“, t. y. iš jų turės būti atimtas ir kandidato statusas. Taip pat buvo nurodyta, kad neišrinkus tikraisiais nariais reikia pratęsti kandidatavimą. 2018-10-05 visuotiniame Klubo narių susirinkime ieškovai nebuvo išrinkti Klubo tikraisiais nariais. Klubo valdyba 2018-10-19 priėmė sprendimus, kad kandidatas į Klubo narius praranda savo kandidato statusą, jei jo prašymu jis nėra išrinktas Klubo tikruoju nariu; nurodytu būdu asmuo praradęs kandidato statusą gali pretenduoti tapti kandidatu ne anksčiau nei po dviejų metų; ieškovų kandidatų statusas panaikinamas. Ieškovai nurodė, kad šiuos sprendimus valdyba priėmė neturėdama tam kompetencijos. Be to, šie sprendimai yra individualizuoti konkrečiai ieškovams, yra subjektyvūs, nepagrįsti ir neteisėti.

10II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

113.

12Utenos apylinkės teismo Molėtų rūmai 2019 m. gegužės 28 d. sprendimu ieškovų ieškinį tenkino iš dalies, nustatė, jog panaikinus T. J., S. Ž. ir G. Ž. kandidatų į Klubo narius statusą, ieškovai turi teisę tapti kandidatais į Klubo narius po vienerių metų nuo jų kaip kandidatų į Klubo narius statuso panaikinimo 2018-10-19. Kitoje dalyje ieškinį atmetė. Priteisė iš atsakovo ieškovams po 163,75 Eur kiekvienam, iš ieškovų atsakovui - po 175 Eur iš kiekvieno. Taip pat priteisė valstybei iš ieškovų ir atsakovo po 4,44 Eur pašto išlaidų.

134.

14Teismas nustatė, kad ieškovai S. Ž. ir G. Ž. 2014-12-06 Klubo visuotinio susirinkimo buvo patvirtinti klubo kandidatais, T. J. 2013 metais tapo klubo kandidatu; iki sprendimo juos priimti į tikruosius klubo narius 2017-10-13 išbuvo kandidatais: T. J. - 4 metus; G. Ž. ir S. Ž. – 2 metus 10 mėnesių. Nustatė, kad pagal Klubo vidaus tvarkos taisyklių 2.9. punktą: „asmuo kandidatu į klubo narius privalo būti ne mažiau kaip du metus. Susirinkimas gali pratęsti kandidatavimo laiką“, todėl sprendė, kad dėl T. J. tapimo medžiotojų būrelio nariu Klubas turėjo svarstyti 2015 metais, o dėl G. Ž. ir S. Ž. - 2016 metais. Tačiau tai buvo padaryta tik 2017-10-13 d., kuomet ieškovai nebuvo išrinkti Klubo nariais. Pripažino, kad neišrinkus ieškovų Klubo nariais, jų kandidatavimo laikas nebuvo pratęstas ir neaišku, kokiu pagrindu jie ir toliau buvo kandidatais į Klubo narius. Iš liudytojų ir atsakovo atstovo paaiškinimų nustatė, kad buvęs Klubo pirmininkas Z. K. ieškovams, priešingai, nei tikriems Klubo nariams, buvo ypač palankus ir ieškovus tenkino toks jų neapibrėžtas statusas. Sprendė, kad esant tarp Klubo narių ir pirmininko konfliktiškai situacijai, tai ir galėjo sąlygoti, jog ieškovai nei 2017 metais, nei 2018 metais nebuvo priimti į Klubo narius. Teismas nesutiko su ieškovais, kad pašalinimo iš Klubo kandidatų klausimą gali nuspręsti tik visuotinis narių susirinkimas.

155.

16Teismas vertino, kad Klubo forma yra asociacija, o Asociacijų įstatymo nuostatos tiesiogiai nenustato asociacijos naujų narių priėmimo, narių išstojimo ir pašalinimo iš asociacijos tvarkos bei sąlygų, taip pat visuotinio narių susirinkimo kompetencijos, sušaukimo tvarkos, sprendimų priėmimo tvarkos, tai deleguojama reglamentuoti asociacijos įstatams. Nustatė, kad ieškovai yra susipažinę su Klubo įstatais ir vidaus tvarkos taisyklėmis, kuriose nurodyti pašalinimo iš Klubo pagrindai ir Klubo valdybos kompetencija. Klubo vidaus tvarkos taisyklių 2.9 punktas numato minimalų kandidatavimo laiką ir jo pratęsimą.

176.

18Nustatė, kad Įstatų 3.2. punkte nurodyta, jog sprendimus dėl naujų narių priėmimo, išstojimo bei pašalinimo iš Klubo priima Klubo valdyba. Susipažinęs su Klubo visuotinių susirinkimų, įvykusių 2017-10-13 ir 2018-10-05, protokolais teismas nustatė, kad ieškovai (kai nebuvo išrinkti į Klubo narius) nesikreipė į visuotinį narių susirinkimą ir neprašė pratęsti kandidatavimo laiko. Netinkamai įgyvendinę savo teises dėl šio punkto, ieškovai prarado jiems suteiktą galimybę pratęsti kandidatavimo laiką, o kandidatas į tikruosius narius nėra užgyvenamas statusas. Formaliai, ieškovų neišrinkus Klubo nariais ir jiems neprašius pratęsti kandidatavimo laiko, jų statusas Klube tapo neaiškus ir Klubo valdyba turėjo šį neapibrėžtą statusą išspręsti. Nesant ieškovų prašymų pratęsti kandidatavimo laiko, liko tik vienintelis kelias- ieškovų pašalinimas iš Klubo kandidatų. Teismas sprendė, kad formaliai ieškovai nepateikę prašymų dėl jų kaip kandidatų statuso pratęsimo, nustojo būti kandidatais į Klubo narius. Tačiau, kadangi 2017-10-13 jie nebuvo priimti į Klubo narius ir toliau buvo kandidatais, nors faktiškai jų, kaip kandidatų į Klubo narius įgaliojimai baigėsi, pakartotinai neišrinkus į Klubo narius, valdyba privalėjo pasisakyti dėl ieškovų statuso ir taip ištaisyti šią dviprasmišką situaciją. Kadangi pagal Klubo įstatų 3.2. punktą pašalinimo iš Klubo klausimą sprendžia valdyba, teismas sprendė, kad ieškovų pašalinimas iš Klubo laikytinas teisėtu. Pažymėjo, kad šiame punkte nėra detalizuota, ką Klubo valdyba gali pašalinti iš Klubo, o įstatuose nėra minimi kandidatai į Klubo narius. Todėl klausimas dėl priėmimo ir pašalinimo iš Klubo taikytinas ir kandidatams.

197.

20Nustatė, kad 2018-10-19 Klubo valdybos posėdyje buvo nutarta panaikinti ieškovų kandidatų į Klubo narius statusą ir suteikti jiems teisę ne ankščiau nei po dviejų metų vėl tapti kandidatais į Klubo narius pagal Klubo vidaus tvarkos taisykles ir Klubo įstatus. Nustatė, kad Klubo vidaus tvarkos taisyklėse nėra numatytas terminas dėl pakartotinio prašymo pateikimo tapti Klubo kandidatais. Klubo įstatų 3.9. punkte nurodyta, jog, jeigu asmuo nepriimamas į Klubą, pakartotinį prašymą tapti Klubo nariu jis gali teikti Klubo valdybai ne ankščiau kaip po vienerių metų. Todėl sprendė, kad Klubo valdybos nustatytas dviejų metų terminas yra perteklinis. Pripažino, kad ieškinys patenkintas 25 proc., atsižvelgiant į šią aplinkybę bei į tai, kad nebuvo taikytos prašomos laikinosios apsaugos priemonės teismas išsprendė bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą.

21III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą motyvai

228.

23Apeliaciniu skundu ieškovai G. Ž., S. Ž. ir T. J. prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo 2019 m. gegužės 28 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti pilnai, priteisti iš atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

249.

25Nurodo, kad Klubo įstatuose kandidatų į Klubo narius statusas nėra apibrėžtas, Klubo vidaus tvarkos taisyklių (toliau - Taisyklės) 2.6 punktas numato, kad „kandidatas į klubo narius turi atitikti visus reikalavimus keliamus Klubo nariams, tačiau neturi balso teisės visuotiniame susirinkime“. Asmuo kandidatu į Klubo narius privalo būti ne mažiau kaip du metus. Susirinkimas gali pratęsti kandidatavimo laiką (Taisyklių 2.9 punktas). Taisyklėse nėra konkrečiai nurodyta, kas įvyksta, jei kandidatas į klubo narius nėra išrenkamas Klubo tikruoju nariu, kas yra spraga, taisytina pakeičiant Taisykles.

2610.

27Teismas ginčijamu sprendimu neturėjo pagrindo konstatuoti, kad ieškovų pašalinimas iš Klubo kandidatų laikytinas teisėtu ir tą galėjo daryti valdyba. Teismas visiškai nepasisakė dėl ieškinyje išdėstytų ir teismo posėdyje išsakytų argumentų dėl Klubo valdymo organų narių kompetencijos ir sprendimų panaikinimo pagrindų, neatskleidė bylos esmės. Nagrinėjamu atveju bylos nagrinėjimo ribos buvo apibrėžtos ieškovų ieškiniu, kuriuo ieškovai prašė pripažinti Klubo valdybos sprendimus, kuriais buvo sureguliuoti Įstatuose ir Taisyklėse nereguliuojami klausimai, susiję su kandidatavimu (t. y. kad kandidatas į Klubo narius praranda savo statusą, kai kandidatas į Klubo narius, pateikęs prašymą tapti tikruoju Klubo nariu, nebūna išrinktas tikruoju nariu Klubo narių susirinkime; kandidatas į Klubo narius, praradęs savo statusą, kai kandidatas Klubo į narius, pateikęs prašymą tapti tikruoju Klubo nariu, nebūna išrinktas tikruoju nariu Klubo narių susirinkime, turi teisę ne anksčiau nei po dviejų metų vėl tapti kandidatu į Klubo narius pagal Klubo vidaus tvarkos taisykles ir Klubo įstatus; ieškovams suteikiama teisė ne anksčiau nei po dviejų metų vėl tapti kandidatais į Klubo narius pagal Klubo vidaus tvarkos taisykles ir Klubo įstatus) neteisėtais, kurie atitinkamai įtakojo ir pačių ieškovų teises dalyvauti Klubo veikloje. Taigi teismas, vertindamas ieškinio dalyką ir pagrindą turėjo vertinti Klubo valdymo organo priimtus sprendimus jų teisėtumo aspektu, ir atitinkamai neturėjo pagrindo konstatuoti, kad ieškovų pašalinimas iš Klubo laikytinas teisėtu (CPK 265 straipsnio 2 dalies pažeidimas). Ieškovai įrodinėjo, kad Valdyba neturėjo pagrindo spręsti klausimų, susijusių su asmenų statuso Klube reguliavimu ir be pagrindo ginčijamais sprendimais keitė ir tikslino teisinius asmenų santykius, susijusius su dalyvavimu Klubo veikloje, kurie turi būti sureguliuoti Įstatuose ir Taisyklėse. Taigi, Valdyba, užsiėmusi Įstatų ir Taisyklių keitimo (pildymo) klausimais, pažeidė Valdybai Įstatų priskirtą kompetenciją, kadangi šiuos klausimus sprendžia tik Visuotinis klubo narių susirinkimas. Ieškovai įrodinėjo, kad nagrinėjamu atveju ginčijamais sprendimais buvo įtvirtintas teisinis reguliavimas, susijęs su kandidatavimu, ir šis reguliavimas įtvirtintas Valdybos sprendimais, pažeidžiant Valdybos kompetenciją. Tačiau teismas, spręsdamas dėl ieškinio pagrįstumo dėl šių aplinkybių apskritai nepasisakė, lakoniškai nurodydamas, kad dėl narių pašalinimo Valdyba turi teisę spręsti. Ieškovai nebuvo Klubo nariais, jie buvo kandidatais, buvimo kuriais maksimalus terminas Klubo vidaus dokumentais nebuvo nustatytas, todėl Valdyba negalėjo spręsti dėl asmenų pašalinimo iš kandidatų, vadovaudamasi taisyklėmis, nustatančiomis narių pašalinimą, ir juo labiau neturėjo teisės savo sprendimais keisti Įstatų ir Taisyklių reguliavimo (juos pildyti).

2811.

29Teismas neanalizavo nurodomų juridinio asmens organo sprendimų negaliojimo pagrindų tuo pažeisdamas procesinės teisės normas, o laikydamas, kad Valdyba turėjo teisę spręsti dėl ieškovų pašalinimo iš Klubo veiklos, pažeidė ir materialinės teisės normas, reguliuojančias juridinių asmenų organų kompetenciją ir sprendimų galiojimo (negaliojimo) pagrindus. Valdyba skundžiamais Sprendimais nutarusi, kad kandidatas, neišrinktas į Klubo tikruosius narius, netenka kandidato statuso (tampa svečiu), de facto ir de jure keitė (pildė) Taisykles, neturėdama tam kompetencijos. Todėl Sprendimai dėl kandidato statuso praradimo neišrinkus į Klubo tikruosius narius ir ieškovų kandidato statuso panaikinimo yra neteisėti. Sprendimas taip pat yra neteisėtas, kadangi prieštarauja Klubo valdybos kompetencijai (imperatyvioms įstatymo normoms bei juridinio asmens steigimo dokumentams (CK 2.82 str. 4 d.). Nei Įstatai, nei Taisyklės nenumato Klubo valdybos kompetencijos spręsti dėl suspendavimo laiko - termino, po kurio asmuo gali vėl tapti kandidatu. Kadangi tokios sąlygos nėra numatytos, turi būti keičiamos Taisyklės (ar Įstatai), o jas keičia visuotinis Klubo narių susirinkimas (Taisyklių 1.2 punktas) (Įstatų 5.9.10 punktas). Valdyba, nuspręsdama, kad tikruoju Klubo nariu netapęs kandidatas vėl gali tapti kandidatu po dviejų metų, veikė neturėdama tam kompetencijos.

3012.

31Teismas netinkamai aiškino Taisyklių 2.9 punktą ir sprendė, kad neaišku, kokiu pagrindu ieškovai, nepratęsus jų kandidatavimo laiko, toliau buvo kandidatais į Klubo narius. Taisyklių nuostata „kad asmuo kandidatu į klubo narius privalo būti ne mažiau kaip du metus” reiškia, jog asmenys kandidatais gali būti ir daugiau nei dvejus metus (bet ne mažiau kaip dvejus metus), tokiu atveju jų kandidatavimo laikas tęsiasi. Taigi, ši nuostata nereiškia kandidatavimo stažo panaikinimo (kai neįskaitomas prieš tai išbūtas kandidatavimo laikas). Šis aiškinimas atitinka ir atsakovės poziciją, kad ieškovai kandidatais buvo laikomi T. J. - 4 metus; G. Ž. ir S. Ž. -2 metus 10 mėnesių, ir jų kandidatavimas tęsėsi, nesibaigė savaime, suėjus dvejų metų terminui (tai patvirtinama aplinkybe, kad buvo nuspręsta juos pašalinti iš kandidatų). Taigi, nepagrįsta teismo išvada, jog ieškovai Klube dalyvavo neapibrėžtu statusu ir, kad ieškovai privalėjo kreiptis dėl kandidatavimo pratęsimo. Be to, teisė pratęsti kandidatavimą suteikta Susirinkimui, o ne Valdybai.

3213.

33Ieškovai įrodinėjo, kad juridinio asmens organo priimti sprendimai prieštarauja ir teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams. 2018-10-05 Klubo visuotinio narių susirinkimo balsavimo kandidatais buvo likę tik ieškovai, pasikeitus valdybai ir jos pirmininkui negatyvūs sprendimai priimti konkrečiai dėl ieškovų. Be to, nustatyta griežtinanti taisyklė pagal savo esmę turėtų būti taikytina tik ateities atvejams. Sprendimais pažeistas ir teisinio apibrėžtumo bei teisėtų lūkesčių principai. Kandidatas, bijantis prarasti statusą, yra verčiamas nerizikuoti ir nekandidatuoti į Klubo tikruosius narius. Valdyba nurodė, kad panaikinus ieškovų statusą, pastarieji gali medžioti svečio teisėmis gavę Klubo pirmininko D. V. leidimą, nors pagal Taisykles užtektų tik medžioklės vadovo informavimo. Valdyba, suteikdama ieškovams svečių statusą dar ir nusprendė, kad jų teisė medžioti priklauso išimtinai nuo D. V. valios. Tai prieštarauja Taisyklėms bei parodo neribotos diskrecijos nustatymą ieškovų atžvilgiu. Valdybos sprendimai nesudarė jokių sąlygų ieškovams būti išklausytiems, nors asociacijoje, sprendžiant klausimus dėl narių pašalinimo, turi būti sudaromos tinkamiausios ir priimtiniausios sąlygos (prielaidos) visiems suinteresuotiems asmenims tinkamai pasirengti tokio svarbaus klausimo nagrinėjimui. Valdyba, neturėdama kompetencijos ir nesant jokių objektyvių priežasčių (ieškovams nepritaikytos jokios drausminės priemonės), už akių nusprendė eliminuoti ieškovus iš Klubo veiklos. 2018 m. spalio 19 d. Valdybos posėdžio protokole įvardijamos kandidato statuso naikinimo priežastys - esą asmuo negali būti kandidatu neribotą laiką ir už mažą 350 Lt kainą medžioti, nors tai formalus ir nelogiškas pagrindas. Valdyba, panaikindama kandidato statusą ir vėl leisdama tapti kandidatu po dviejų metų iš esmės laiko, kad prieš tai buvęs kandidato stažas eliminuojamas, nors kandidato statuso reikšmė - tiek pačiam asmeniui, tiek Klubo bendruomenei įsitikinti, ar asmens savybės yra tinkamos tapti nariu. Todėl asmens grąžinimas į svečio padėtį ir leidimas tapti kandidatu tik po dviejų metų (ir išbuvus kandidatu dvejus metus vėl teikti prašymą priimti į Klubo tikruosius narius) parodo tikrąjį ketinimą eliminuoti ieškovus iš Klubo veiklos. Neaišku, kuo Valdyba grindžia asmens buvimą kandidatu neribotą laiką nepriimtinu. Klubo tikrojo nario veikla ar dalyvavimas svečio teisėmis taip pat yra neribojamas. Jei kandidatas nėra tinkamas, jo neišrenka Klubo nariai tikruoju klubo nariu arba jis gali būti pašalinamas iš kandidatų taikant drausmines poveikio priemones Jei valdyba mano, kad kandidato mokestis Klubui yra per mažas (tokį pat moka ir Klubo nariai), tai jį galima pakeisti (keičiant Taisykles), o ne ieškovus išmetant iš kandidatų.

3414.

35Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas prašo atmesti ieškovų apeliacinį skundą, iš ieškovų priteisti bylinėjimosi išlaidas.

3615.

37Teigia, kad 2018-10-05 visuotiniame Klubo narių susirinkime ieškovai nebuvo išrinkti Klubo tikraisiais nariais. Klubo valdyba surengė 2018-10-19 posėdį, kuriame svarstė klausimus dėl kandidatų į klubo narius statuso, kai kandidatas į klubo narius, pateikęs prašymą tapti tikruoju klubo nariu, nebūna juo išrinktas ir nutarė, kad kandidatas, susirinkime neišrinktas tikruoju klubo nariu, praranda kandidato statusą; ieškovų, kaip kandidatų statusas panaikinamas; nurodytu būdu praradęs statusą prašyti priimamas į kandidatus asmuo galės ne anksčiau, kaip po dvejų metų. Įstatuose yra įtvirtinta, jog sprendimus dėl naujų narių priėmimo, išstojimo bei pašalinimo iš klubo priima klubo valdyba, todėl manytina, kad ji sprendžia dėl kiekvieno pretenduojančio asmens. Klubo valdybos 2018-10-19 posėdyje buvo pasiūlytas sprendimo projektas (įstatų 5.19 punktas) ir priimtas sprendimas pritarti, kad kandidatas į klubo narius praranda savo statusą, kai kandidatas į Klubo narius, pateikęs prašymą tapti tikruoju Klubo nariu, juo nebūna išrinktas Klubo narių susirinkime. Įvertinusi susidariusią padėtį, kai ieškovai visuotinio neeilinio susirinkimo nebuvo priimti į Klubą, valdyba teisėtai konstatavo faktą, kad ieškovų kandidato į klubo narius statusas panaikinamas. Visuotiniame susirinkime nepriėmus asmens į klubo narius ir šiam nepareiškus prašymo pratęsti kandidatavimo laiko, jo statusas pasibaigia. Valdyba, buvo kompetentinga spręsti dėl naujų narių priėmimo, priėmė teisėtą nutarimą tiek dėl kandidatų statuso praradimo apskritai, tiek ir konkrečiai dėl kandidatų statuso ieškovams panaikinimo.

3816.

39Visuotinis susirinkimas ieškovų į klubą nepriėmė, todėl spręstinas tik klausimas, ar kandidatai toliau gali likti kandidatais, ar jų buvimo laikas baigėsi jau visuotinio susirinkimo metu. Taisyklėse, įstatuose nėra detaliai nurodyta, kas įvyksta, kai Klubo kandidatas neišrenkamas Klubo tikruoju nariu. Taisyklių 2.9 p. skelbia, kad „Susirinkimas gali pratęsti kandidatavimo laiką”. Šiuo atveju visuotiniame klubo narių susirinkime nebuvo svarstytas klausimas dėl kandidatavimo laiko pratęsimo, nes nė vienas ieškovas tokio prašymo susirinkimui nepateikė. Todėl logiška, kad jų kandidatavimo laikas nebuvo pratęstas, t.y. nutrūko ir jie neteko kandidato į klubo narius statuso. Teismas negali keisti asociacijos taisyklių, klubo įpareigoti jas pakeisti, vienas iš teisės spragų užpildymo būdų yra įstatymo analogija, kuria ir pasinaudojo teismas, nuspręsdamas dėl kandidatų į klubo narius. Teismas pagrįstai nurodė, kad ieškovų pašalinimas iš Klubo (nepriėmimas į klubo narius) laikytinas teisėtu, kadangi pagal Klubo įstatų 3.2. punktą šį klausimą sprendžia valdyba. Teismas tinkamai sprendė, kad klausimas dėl priėmimo ir pašalinimo iš Klubo taikytinas bendrine prasme ir kandidatams į Klubo narius.

4017.

41Klubo neeilinis visuotinis 2018-10-05 susirinkimas išsprendė ieškovų kandidatavimo pabaigą, nusprendęs nepriimti jų į klubą. Įgytosios teisės (šiuo atveju - būti kandidatu) galiojimas dažniausiai priklauso nuo jos pobūdžio, paskirties ir ją įgyvendinančio asmens valios (šioje byloje - klubo valdybos teisės turėjimo priimti kandidatus į medžiotojus ir asmens turėjimo teisės pateikti prašymą juo tapti). Terminas, kai nepaduotas civilinio teisinio santykio dalyvio prašymas pratęsti juridinio asmens steigimo dokumentuose numatytą procesą (šiuo atveju -kandidatavimo laiką), civilinės teisės požiūriu yra naikinamasis. Taisyklės numato, kad asmuo, norėdamas tapti tikruoju klubo nariu, kandidato statuse turės išbūti ne mažiau, kaip dvejus metus. Kandidatavimo laiką gali pratęsti susirinkimas (2.9 p.). 2018-10-05 susirinkimas nusprendė nepriimti ieškovų į tikruosius klubo narius. Dėl tolesnio kandidatavimo klausimas nebuvo keliamas, nes nebuvo pagrindo - ieškovų prašymo pratęsti kandidatavimo laiką, todėl akivaizdu, kad jų kandidatavimo laikas pasibaigė. Jeigu ieškovai dėl kandidatavimo į tikruosius narius būtų pateikę prašymus pratęsti kandidatavimo laiką, jie po metų vėl būtų galėję pasinaudoti šia teise, o šiuo atveju kandidatavimo laikas nutrūko. Klubo įstatai numato, kad po vienerių metų ieškovai turės galimybę prašyti priimami į klubą pakartotinai (įstatų 3.9 p.). Teisėjų kolegija

konstatuoja:

42IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

43

18.

44Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalį, bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Teismas, nagrinėdamas apeliacinį skundą, laikosi nurodytų nuostatų ir nagrinėja šį skundą pagal apeliaciniame skunde nurodytas ribas, nes byloje nenustatyta pagrindo, dėl kurio reikėtų šias ribas peržengti (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 straipsnis).

4519.

46Nagrinėjamu atveju iš byloje esančių duomenų matyti, kad ieškovai kreipėsi į pirmosios instancijos teismą su ieškiniu nesutikdami su Klubo Valdybos sprendimais dėl kandidatų statuso po jų neišrinkimo tikraisiais Klubo nariais praradimo bei sprendimo, kad šie asmenys turi teisę kreiptis dėl tapimo kandidatais į Klubą tik po 2 metų, o taip pat dėl individualizuoto sprendimo panaikinti ieškovų, kaip kandidatų, statusą.

4720.

48Ieškovai neginčija pirmosios instancijos teismo sprendimo dalies, kuria nuspręsta, kad jie turi teisę tapti kandidatais į Klubo narius po vienerių metų nuo jų kaip kandidatų į Klubo narius statuso panaikinimo 2018-10-19, todėl šis teismo sprendimo dalis nėra apeliacijos objektas. Esminis ieškovų apeliacinio skundo nesutikimo argumentas yra tas, jog Klubo Valdyba minėtus sprendimus priėmė neturėdama tam kompetencijos, t.y. tokių klausimų sprendimas bei jų priėmimo tvarka išvis nėra reglamentuoti vidiniais Klubo teisės aktais, dėl ko Valdyba peržengė savo kompetencijos ribas ir faktiškai nustatė taisykles, kurios neegzistavo. Taigi iš ieškovų pareikšto ieškinio turinio bei išdėstytų reikalavimų galima spręsti, kad ieškovai pirmosios instancijos teismo prašė įvertinti Valdybos kompetenciją priimti tokius sprendimus. Apeliaciniu skundu ieškovai tvirtina, kad pirmosios instancijos teismas neatskleidė bylos esmės bei nepagrįstai pareikštą ieškinį tenkino tik iš dalies. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus, skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą bei šalių procesiniuose dokumentuose išdėstytas aplinkybes, sprendžia, jog skundžiamas sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, priimtas remiantis Klubo vidiniais teisės aktais bei logišku jų nuostatų vertinimu.

4921.

50Nagrinėjamu atveju nustatyta ir dėl to ginčas nekyla, jog ieškovai, kurie nuo 2013 ir 2014 metų buvo kandidatais į Klubo narius, nei 2017-10-13, nei 2018-10-05 Klubo visuotiniuose narių susirinkimuose nebuvo išrinkti Klubo tikraisiais nariais ir nesikreipė į visuotinį narių susirinkimą bei neprašė pratęsti kandidatavimo laikotarpio, o visuotinis susirinkimas nepriėmė sprendimo pratęsti kandidatavimo laiką. Įvertinus Klubo vidinių teisės aktų nuostatų visumą nėra pagrindo sutikti su apeliaciniame skunde nurodytomis aplinkybėmis, jog kandidatų į Klubo narius statusas iš esmės yra neapibrėžtas ar neaiškus.

5122.

52Priėmimo į atsakovės klubo tikruosius narius procedūra ir stadijos yra pakankamai aiškiai reglamentuotos Klubo vidiniuose norminiuose aktuose ir vidutiniškai išsilavinusiam asmeniui turi būti suprantamos. Klubo vidaus tvarkos taisyklių (2013-12-21 redakcija) 2.6 p. numato, kad „kandidatas į klubo narius turi visus reikalavimus, keliamus klubo nariams, tačiau neturi balsavimo teisės“. 2.9 p. numato, kad „asmuo kandidatu į klubo narius privalo būti ne mažiau kaip du metus. Susirinkimas gali pratęsti kandidatavimo laiką“. Atsakovės Rudesos medžiotojų klubo įstatų 3.9 p. numato, kad „jeigu asmuo (fizinis ar juridinis) nustatyta tvarka nepriimamas į Klubą, pakartotinį prašymą tapti klubo nariu jis gali teikti Klubo valdybai ne ankščiau kaip po 1 (vienerių) metų.

5323.

54Klubo vidaus tvarkos taisyklių (2013-12-21 redakcija) prasme, kandidatas į klubo narius turi turėti ne mažesnį kaip dviejų metų kandidatavimo laikotarpį būrelyje ir tuomet būrelio visuotiniame narių susirinkime svarstomas klausimas dėl kandidato priėmimo į tikruosius būrelio narius. Visuotiniame narių susirinkime gali būti priimti trys sprendimai kandidatų į tikruosius narius atžvilgiu: 1) priimti į tikruosius narius; 2) nepriimti; 3) pratęsti kandidatavimo laiką. Nagrinėjamos apeliacine tvarka bylos atveju ieškovų atžvilgiu 2018-10-05 Klubo visuotinis narių susirinkimas nepriėmė ieškovų į Klubo tikruosius narius, susirinkimas nepratęsė ieškovams kandidatavimo laiko, todėl darytina išvada, kad nurodyto susirinkimo sprendimo priėmimo metu pasibaigė ieškovų kaip kandidatų į būrelio narius teisinis statusas, todėl papildomai nereikalingas atskiras reglamentavimas ar asociacijos valdymo organų sprendimas dėl nepriimtų į tikruosius būrelio narius buvusių kandidatų teisinio statuso panaikinimo ar nutraukimo, nes jis paprasčiausiai pasibaigė ieškovų kandidatų nepriėmus į būrelio narius ir nepratęsus kandidatavimo laiko. Tokiu būdu darytina išvada, kad Valdybos 2018-10-19 sprendimas panaikinti ieškovų T. J., S. Ž. ir G. Ž. kandidatų į Klubo narius statusą yra perteklinis, negalintis sukelti papildomų teisinių pasekmių ir padarinių ieškovų atžvilgiu, nes, kaip jau buvo pasisakyta, kandidatų į būrelio narius statusas ieškovams pasibaigė 2018-10-05 Klubo visuotiniam narių susirinkimui nepriėmus ieškovų į Klubo tikruosius narius.

5524.

56Atsakovo Įstatų 3.2 punkte įtvirtinta, kad sprendimus dėl naujų narių priėmimo, išstojimo bei pašalinimo iš Klubo priima Klubo valdyba, kuri, remiantis Įstatų 5.19 punktu, taip pat turi pareigą rengti atitinkamų dokumentų projektus. Taigi Klubo vidaus taisyklės, su kuriomis buvo susipažinę ieškovai, tiesiogiai įtvirtina Klubo valdybos teisę spręsti naujų narių statuso klausimus. Atsižvelgiant į tai, visiškai sutiktina su pirmosios instancijos teismo vertinimu, jog Klubo valdyba turėjo teisę išaiškinti ieškovų statusą būrelyje, t. y. nurodyti, kad kandidatavimas pasibaigė, neišrinkus tikraisiais būrelio nariais, todėl darytina išvada, kad Valdyba savo kompetencijos ribų neperžengė, juo labiau kad konkretų sprendimą dėl esminės ieškovų padėties, t.y. tapimo tikraisiais nariais, priėmė ne būrelio Valdyba, o Klubo visuotinis narių susirinkimas 2018-10-05 (Klubo Įstatų 3.7. punktas). Taigi nagrinėjamu atveju apeliacinio skundo argumentai, jog pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą neatskleidė bylos esmės, yra atmetami, kaip nepagrįsti.

5725.

58Kita vertus, analizuojant Klubo vidinių teisės aktų nuostatas (Įstatų 2.9., 3.9. punktai) bei visuomenėje nusistovėjusį asmenų, kaip kandidatų, teisinį statusą, vertintina, kad kandidatas yra laikinas, atitinkamai kitų asmenų sprendimo ar nustatyto termino sąlygotas asmens statusas, kuomet asmuo pretenduoja užimti konkrečias pareigas ar tapti atitinkamų juridinių asmenų nariu. Šiuo atveju, priešingai nei tvirtina ieškovai, apeliacinės instancijos teismas vertina, kad kandidatų į Klubo narius statusas gali tęstis iki tol, kol nustatyta tvarka yra išsprendžiamas klausimas dėl kandidatų tapimo (netapimo) tikraisiais nariais. Vertinti, kad asmeniui netapus Klubo tikruoju nariu jis ir toliau lieka kandidatu į tikruosius narius, atsižvelgiant į Įstatų 2.9. punkto nuostatas, kad tik susirinkimas gali pratęsti kandidatavimo laiką, nėra jokio pagrindo, juo labiau, Klubas, kaip asociacija, turi teisę savarankiškai priimti vidinius teisės aktus, neprieštaraujančius imperatyvioms įstatymo nuostatoms, bei atitinkamai taikyti vidinių nuostatų sąlygas, kaip analogiją. Atsižvelgiant į tai, apeliacinės instancijos teismas atmeta ieškovų apeliacinio skundo argumentus, jog pirmosios instancijos teismas spręsdamas dėl apeliantų nurodomų pagrindų, pripažinti Klubo valdybos sprendimus neteisėtais, padarė materialinės teisės normų pažeidimą.

5926.

60Taigi šiuo atveju, nesant konkrečių teisės normų, reglamentuojančių konkrečius Klubo valdybos priimtinus sprendimus dėl kandidato į Klubo narius statuso pasibaigimo, Klubo valdymo organai, esant priimtiems sprendimams Visuotiniame narių susirinkime, turėjo teisę taikyti vidinių nuostatų analogiją ir spręsti kilusius tiesiogiai nereglamentuojamus klausimus, juo labiau kad Klubas gali būti nutaręs tokių klausimų tiesiogiai nereglamentuoti ir neįtvirtinti Klubo vidaus taisyklės, Vertintina, kad egzistuojantis vidinis teisinis reglamentavimas yra pakankamas Klubo veiklai ir sprendimų priėmimui, kas, priešingai nei tvirtina apeliantai, nerodo prieštaravimo imperatyvioms įstatymų nuostatoms bei nesudaro pagrindo spręsti, kad apeliantų nurodomus sprendimus Klubo valdyba galėjo priimti tik tuo atveju, jei Klubas būtų pakeitęs vidinių teisės aktų nuostatas ir įtvirtinęs atskirą Klubo kandidato statuso netekimo procedūros formalizavimą.

6127.

62Negana to, Įstatų 3.2 punkte įtvirtinta nuostata, kad sprendimus dėl naujų narių priėmimo, išstojimo bei pašalinimo iš Klubo priima Klubo valdyba, kaip pagrįstai nurodė pirmosios instancijos teismas, neleidžia kategoriškai spręsti, kad ši norma yra taikoma tik tikriesiems Klubo nariams ir į jos taikymo apimtį nepatenka kandidatai į Klubo narius šios bylos ginčo prasme, t.y. dėl kandidatavimo statuso pasibaigimo.

6328.

64Pirmiau išdėstyto vertinimo nekeičia ir aplinkybė, jog po 2017 metais vykusio Klubo visuotinio narių susirinkimo, kurio metu nebuvo patvirtintas ieškovų, kaip tikrųjų Klubo narių, statusas, ieškovai ir toliau dalyvavo Klubo veikloje kaip kandidatai. Tokia situacija, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, traktuotina, kaip Klubo narių sprendimas konkliudentiniais veiksmais pratęsti ieškovų kandidatavimo terminą, kuris negali būti vertinamas, kaip naujos tvarkos ar nuostatų suformavimas bei įtvirtinimas, o taip pat kaip pagrindas kilti ieškovų pagrįstiems teisiniams lūkesčiams dėl 2018 metų Klubo visuotinio narių susirinkimo balsavimo bei apeliantų neišrinkimo tikraisiais nariais. Šiuo atveju esminę reikšmę sudaro Klubo, kaip asociacijos, narių priimami sprendimai dėl savo veiklos organizavimo bei naujų narių priėmimo. Tai, kad Klubo visuotinio narių susirinkimo sprendimai bei jų pagrindu atitinkamai priimti Valdybos sprendimai netenkina ieškovų lūkesčių, neleidžia vertinti, kad Klubo vidaus nuostatos buvo taikytos netinkamai ar, kad Klubo valdyba neturėjo teisės priimti iš visuotiniame narių susirinkime priimtų sprendimų išplaukiančių ir su tuo tiesiogiai susijusių aktų, juo labiau kad, ieškovai nepateikė jokių įrodymų, jog 2018 metais vykusiam Klubo visuotiniam narių susirinkimui jie buvo teikę prašymus spręsti ir klausimą dėl jų kaip kandidatų statuso naujo termino pratęsimo.

6529.

66Nagrinėjamu atveju susiklosčiusi situacija taip pat neleidžia sutikti ir su ieškovų apeliacinio skundo argumentais, kad Klubo valdybos priimti sprendimai prieštarauja teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams bei yra nepagrįstai individualizuoti. Apeliantai nurodomus veiksmus, susijusius su jų naudinga veikla Klubui, atliko siekdami tapti Klubo nariais bei kartu prisiimdami ir suvokdami riziką, jog Klubo visuotinis narių susirinkimas gali priimti jiems nenaudingą sprendimą, t.y. balsuoti taip, kad ieškovai netaptų tikraisiais Klubo nariais. Šiuo atveju būtent tokia situacija ir susiklostė – Klubo visuotinis narių susirinkimas tiek 2017, tiek 2018 metais sprendė, kad ieškovai nėra priimami į Kubo tikruosius narius, dėl ko apeliantai turi prisiimti neigiamus rizikos padarinius, kurie kyla jų neišrinkus tikraisiais Klubo nariais. Be to, apeliantų nurodoma aplinkybė, jog Klubo valdybos priimti sprendimai yra individualizuoti, nepatvirtina tokių sprendimų neteisėtumo ar nesąžiningumo, kadangi nagrinėjamu atveju buvo tik sukonkretintas kiekvieno iš apeliantų padėties/statuso klausimas, jų visų Susirinkime neišrinkus tikraisiais Klubo nariais. Kandidato į klubo narius statuso pasibaigimas laiko atžvilgiu sietinas su visuotinio narių susirinkimo sprendimų ieškovų atžvilgiu priėmimu, susirinkimui nutarus ieškovų nepriimti į tikruosius klubo narius ir nepratęsti jų kandidatavimo laikotarpio.

6730.

68Papildomai pažymėtina, kad atskleisdamas konstitucinį asociacijų laisvės turinį, Konstitucinis Teismas 2019-07-11 priimtame nutarime Nr. KT21-N10/2019, konstatavo, kad jos turinio elementai – teisės steigti asociacijas ir dalyvauti jų veikloje aiškintinos kaip apimančios, be kita ko, į asociaciją susivienijusių asmenų teisę apibrėžti ir vykdyti asociacijos veiklą taip, kad būtų tenkinami jų interesai, be kita ko, nesikišant valstybės valdžios, kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms, jeigu asociacijos tikslai ir veikla nėra priešingi Konstitucijai ir įstatymams. Tai, be kita ko, reiškia, kad pagal Konstituciją, jos 35 straipsnio 1 dalį, asociacijų steigėjai, steigdami jų interesais veiksiančią asociaciją, taip pat jau įsteigtų asociacijų nariai, reguliuodami ir vykdydami jų interesais veikiančios asociacijos veiklą, gali savarankiškai spręsti dėl naujų narių priėmimo į asociaciją, nustatyti jų priėmimo tvarką. Kita vertus, tokia asociacijos narių teisė pagal Konstituciją nėra absoliuti, t. y. ji įstatymu gali būti ribojama laikantis iš Konstitucijos kylančių naudojimosi asmens teisėmis ir laisvėmis apribojimo sąlygų. Konstitucijos 35 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta asociacijų laisvė būtų pažeista, jeigu asociacijos narių teisė spręsti dėl narystės asociacijoje būtų ribojama, be kita ko, nesant teisėto ir visuotinai reikšmingo, konstituciškai pagrįsto tikslo arba labiau, negu būtina tokiam tikslui pasiekti.

6931.

70Atsižvelgdamas į pirmiau išdėstytas aplinkybes apeliacinės instancijos teismas atmeta apeliacinio skundo argumentus, jog pirmosios instancijos teismas neatskleidė bylos esmės, kad Klubo valdybos priimti sprendimai prieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms bei, kad šie sprendimai yra neproporcingi ir neteisingi ieškovams.

7132.

72Kiti apeliacinio skundo argumentai neturi įtakos skundžiamo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, todėl dėl jų apeliacinės instancijos teismas nepasisako. Pažymėtina, jog teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-7-38/2008; Nr. 3K-3-252/2010; Nr. 3K-3-107/2010 ir kt.).

7333.

74Taigi, atsižvelgdamas į pirmiau išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad priimdamas skundžiamą sprendimą pirmosios instancijos teismas tinkamai vertino byloje esančius įrodymus bei taikė procesinės teisės nuostatas, o taip pat nepadarė jokių esminių pažeidimų, leidžiančių naikinti ar keisti skundžiamą procesinį sprendimą. Tam pagrindo nesudaro ir apeliaciniame skunde išdėstyti argumentai, dėl ko pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas, o apeliacinis skundas atmetamas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

7534.

76Atmetus ieškovų apeliacinį skundą atsakovei priteistinos turėtos teisinės pagalbos išlaidos – 640,00 Eur (CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnis). Teismas, atsižvelgdamas į šios civilinės bylos sudėtingumą, atsakovei suteiktų teisinių paslaugų kokybę, daro išvadą, kad atsakovės pateiktų išlaidų, susijusių su advokato pagalba, dydis neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose rekomendacijose rekomenduojamų dydžių, yra pagrįstas ir nemažintinas.

77Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

78Utenos apylinkės teismo Molėtų rūmų 2019 m. gegužės 28 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. e2-372-732/2019 palikti nepakeistą.

79Priteisti iš ieškovų apeliantų T. J., S. Ž. ir G. Ž. po 213,33 Eur iš kiekvieno atsakovei asociacijai Molėtų rajono Rudesos medžiotojų klubui, turėtų išlaidų apeliacinės instancijos teisme atlyginimui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovai ieškiniu prašė pripažinti, kad atsakovės valdybos 2018-10-19... 8. 2.... 9. Nurodė, kad ieškovai 2013 m. gavo leidimus medžioti, surado medžiotojų... 10. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 11. 3.... 12. Utenos apylinkės teismo Molėtų rūmai 2019 m. gegužės 28 d. sprendimu... 13. 4.... 14. Teismas nustatė, kad ieškovai S. Ž. ir G. Ž. 2014-12-06 Klubo visuotinio... 15. 5.... 16. Teismas vertino, kad Klubo forma yra asociacija, o Asociacijų įstatymo... 17. 6.... 18. Nustatė, kad Įstatų 3.2. punkte nurodyta, jog sprendimus dėl naujų narių... 19. 7.... 20. Nustatė, kad 2018-10-19 Klubo valdybos posėdyje buvo nutarta panaikinti... 21. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą motyvai... 22. 8.... 23. Apeliaciniu skundu ieškovai G. Ž., S. Ž. ir T. J. prašo panaikinti... 24. 9.... 25. Nurodo, kad Klubo įstatuose kandidatų į Klubo narius statusas nėra... 26. 10.... 27. Teismas ginčijamu sprendimu neturėjo pagrindo konstatuoti, kad ieškovų... 28. 11.... 29. Teismas neanalizavo nurodomų juridinio asmens organo sprendimų negaliojimo... 30. 12.... 31. Teismas netinkamai aiškino Taisyklių 2.9 punktą ir sprendė, kad neaišku,... 32. 13.... 33. Ieškovai įrodinėjo, kad juridinio asmens organo priimti sprendimai... 34. 14.... 35. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas prašo atmesti ieškovų... 36. 15.... 37. Teigia, kad 2018-10-05 visuotiniame Klubo narių susirinkime ieškovai nebuvo... 38. 16.... 39. Visuotinis susirinkimas ieškovų į klubą nepriėmė, todėl spręstinas tik... 40. 17.... 41. Klubo neeilinis visuotinis 2018-10-05 susirinkimas išsprendė ieškovų... 42. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 43.

18.... 44. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320... 45. 19.... 46. Nagrinėjamu atveju iš byloje esančių duomenų matyti, kad ieškovai... 47. 20.... 48. Ieškovai neginčija pirmosios instancijos teismo sprendimo dalies, kuria... 49. 21.... 50. Nagrinėjamu atveju nustatyta ir dėl to ginčas nekyla, jog ieškovai, kurie... 51. 22.... 52. Priėmimo į atsakovės klubo tikruosius narius procedūra ir stadijos yra... 53. 23.... 54. Klubo vidaus tvarkos taisyklių (2013-12-21 redakcija) prasme, kandidatas į... 55. 24.... 56. Atsakovo Įstatų 3.2 punkte įtvirtinta, kad sprendimus dėl naujų narių... 57. 25.... 58. Kita vertus, analizuojant Klubo vidinių teisės aktų nuostatas (Įstatų... 59. 26.... 60. Taigi šiuo atveju, nesant konkrečių teisės normų, reglamentuojančių... 61. 27.... 62. Negana to, Įstatų 3.2 punkte įtvirtinta nuostata, kad sprendimus dėl naujų... 63. 28.... 64. Pirmiau išdėstyto vertinimo nekeičia ir aplinkybė, jog po 2017 metais... 65. 29.... 66. Nagrinėjamu atveju susiklosčiusi situacija taip pat neleidžia sutikti ir su... 67. 30.... 68. Papildomai pažymėtina, kad atskleisdamas konstitucinį asociacijų laisvės... 69. 31.... 70. Atsižvelgdamas į pirmiau išdėstytas aplinkybes apeliacinės instancijos... 71. 32.... 72. Kiti apeliacinio skundo argumentai neturi įtakos skundžiamo sprendimo... 73. 33.... 74. Taigi, atsižvelgdamas į pirmiau išdėstytas aplinkybes, apeliacinės... 75. 34.... 76. Atmetus ieškovų apeliacinį skundą atsakovei priteistinos turėtos teisinės... 77. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 78. Utenos apylinkės teismo Molėtų rūmų 2019 m. gegužės 28 d. sprendimą... 79. Priteisti iš ieškovų apeliantų T. J., S. Ž. ir G. Ž. po 213,33 Eur iš...