Byla AS-438-82-07

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Birutės Janavičiūtės (kolegijos pirmininkė), Romano Klišausko (pranešėjas), Gintaro Kryževičiaus, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo visuomeninės organizacijos „Miško ir kraštovaizdžio apsauga“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. gruodžio 8 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjų visuomeninės organizacijos „Miško ir kraštovaizdžio apsauga“ ir 702-osios gyvenamųjų namų statybos bendrijos skundą atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės tarybai, tretiesiems suinteresuotiesiems asmenims Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai, Vilniaus apskrities viršininko administracijai, D.Z., A.M., M.M. dėl sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Vilniaus apygardos administracinis teismas 2006 m. lapkričio 3 d. nutartimi priėmė nagrinėti visuomeninės organizacijos "Miško ir kraštovaizdžio apsauga" skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2001 m. liepos 18 d. sprendimo Nr. 374 panaikinimo. Taip pat teismas nurodyta nutartimi pritaikė reikalavimo užtikrinimo priemones: sustabdė Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2001 m. liepos 18 d. sprendimo Nr.374 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių tikslinimui ir teritorijos prie ( - ) detaliojo plano sprendimų tvirtinimo" galiojimą iki įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje.

5Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. lapkričio 24 d. nutartimi į bylą trečiaisiais suinteresuotais asmenims buvo įtraukti M.M., A.M. ir D.Z.

62006 m. gruodžio 6 d. susipažinęs su bylos medžiaga tretysis suinteresuotas asmuo 2006 m. gruodžio 7 d. padavė atskirą skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. lapkričio 3 d. nutarties dalies panaikinimo.

7Atskiruoju skundu tretysis suinteresuotasis asmuo D.Z. prašė panaikinti 2006 m. lapkričio 3 d. nutarties dalį, kuria buvo taikytos reikalavimo užtikrinimo priemonės ir sustabdytas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2001 m. liepos 18 d. sprendimo Nr.374 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto bendrojo plano sprendimų tikslinimui ir teritorijos prie ( - ) detaliojo plano sprendinių tvirtinimo" galiojimas iki įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje.

8Tretysis suinteresuotasis asmuo paaiškino, kad pareiškėjas savo reikalavimą taikyti užtikrinimo priemones grindžia hipotetine grėsme, t.y. nurodomas grėsmės šaltinis yra neapibrėžtas ir neaiškus, nenurodyta aplinkybių, galinčių patvirtinti, kad nurodomų veiksmų vykdymas gali prasidėti dar iki šios administracinės bylos išnagrinėjimo. Pareiškėjas nepateikė įrodymų, kad ginčijamo sprendimo pagrindu yra išduoti statybos leidimai, realiai planuojamos ir vykdomos statybos, todėl pareiškėjo teiginiai nepagrįsti įrodymais. Reali situacija yra tokia, kad visi medžiai teritorijoje turi būti išsaugoti, detaliajame plane nėra numatytas želdinių sunaikinimas, augalinio sluoksnio išvežimas, statybinių medžiagų sandėliavimas ar kraštovaizdžio sunaikinimas. Detaliuoju planu patvirtintoje teritorijoje nėra saugomų kraštovaizdžio objektų, jokie statybos leidimai D.Z. nėra išduoti. Tai, kad į patvirtintus sklypus pateko dalis valstybinės reikšmės miško ribų nenaikina detalaus plano teisėtumo, nes detalus planas nenaikina valstybinės reikšmės miško statuso ir nepakeičia šio miško ribų. Kadangi šiuo metu galiojanti Vilniaus miesto miškų inventorizacija buvo atlikta dar 2002 metais, o ginčijamas sprendimas priimtas 2001 metais, anksčiau nei buvo inventorizuoti valstybinės reikšmės miškai Vilniaus mieste, kaip tik šiuo metu yra vykdoma valstybinės reikšmės miško ribų tikslinimo procedūra šioje teritorijoje. Jokia statyba ar kitokia žalinga veikla D.Z. priklausančiame sklype ( - ) nėra vykdoma, todėl stabdyti ginčijamo sprendimo galiojimą nėra jokio pagrindo.

9II.

10Vilniaus apygardos administracinis teismas 2006 m. gruodžio 8 d. nutartimi, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 150 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir sutikdamas su trečiojo suinteresuotojo asmens D.Z. atskiruoju skundu panaikino Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. lapkričio 3 d. nutarties dalį, kuria buvo taikytos reikalavimo užtikrinimo priemonės ir sustabdytas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2001 m. liepos 18 d. sprendimo Nr.374 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių tikslinimui ir teritorijos prie ( - ) detaliojo plano sprendinių tvirtinimo" galiojimas.

11Teismas nurodė, kad visuomeninė organizacija "Miško ir kraštovaizdžio apsauga" prašyme taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones ir sustabdyti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2001 m. liepos 18 d. sprendimo Nr. 374 galiojimą paaiškino, kad šio sprendimo pagrindu gali būti išduotas statybos leidimas, pradėtos statybos, sunaikinti želdynai. Sprendimo panaikinimo atveju tektų naikinti nutiestas gatves, griauti pastatus, atsodinti želdinius, o nukirstų brandžių medžių atkurti nebūtų įmanoma. Tačiau Lietuvos vyriausias administracinis teismas administracinėje byloje Nr. AS6 - 424/2006 nagrinėdamas atskirąjį skundą dėl prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones ir sustabdyti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2001 m. liepos 18 d. sprendimo Nr.374 galiojimą, nustatė, kad byloje nėra duomenų apie ginčijamo sprendimo pagrindu išduotus statybos leidimus, realiai planuojamas ar vykdomas statybas, jų eigą, mąstą ir pan. Atskiruoju skundu tretysis suinteresuotasis asmuo D.Z. taip pat patvirtino, kad jam statybos leidimas nėra išduotas, jokia statyba ar kitokia žalinga veikla jam priklausančiame sklype ( - ) nėra vykdoma. Todėl, teismo nuomone, pareiškėjo visuomeninės organizacijos "Miško ir kraštovaizdžio apsauga" teiginiai apie statybų tikimybę ir dėl jų sunaikintus želdynus, iškirstus medžius, sandėliuojamas statybines medžiagas ir sunaikintą kraštovaizdį remiasi tik prielaidomis. Atitinkamai teismas, vadovaudamasis išdėstytomis aplinkybėmis, panaikino Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m lapkričio 3 d. nutarties dalį, kuria buvo taikytos reikalavimo užtikrinimo priemonės ir sustabdytas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2001 m. liepos 18 d. sprendimo Nr.374 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių tikslinimui ir teritorijos prie ( - ) detaliojo plano sprendinių tvirtinimo" galiojimas.

12III.

13Pareiškėjas visuomeninė organizacija „Miško ir kraštovaizdžio apsauga“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. gruodžio 8 d. nutartį, kuria nutarta panaikinti reikalavimo užtikrinimo priemonę ir palikti galioti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. lapkričio 3 d. nutarties dalį, kuria nutarta sustabdyti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2001 m. liepos 18 d. sprendimo Nr.374 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių tikslinimui ir teritorijos prie ( - ) detaliojo plano sprendinių tvirtinimo" galiojimą iki bus išnagrinėta ši administracinė byla. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

141. Vilniaus miesto savivaldybės administracija kartu su atsiliepimu į pareiškėjos skundą pateikė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento 2006 m. birželio 16 d. raštą Nr.A51-10078-(2.4-MPD-0) „Dėl valstybinės reikšmės miško ploto ir ribų patikslinimo", adresuotą Vilniaus apskrities viršininko administracijai ir Aplinkos ministerijai, kuriuo prašoma pakeisti valstybinės reikšmės miško plotą ir ribas, t.y sumažinti miško plotą. Prašymas grindžiamas trečiojo suinteresuoto asmens D.Z. prašymu ir ginčijamu detaliuoju planu. Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės taryba savo atsiliepime nurodė, kad pagal šį prašymą jau yra parengta nauja valstybinės reikšmės miškų plotų schema ir pateikta tvirtinimui. Tai, anot pareiškėjo, priešingai trečiojo suinteresuoto asmens D.Z. teiginiams, įrodo, jog jis ir atsakovas imasi visų priemonių, kad būtų kuo skubiau įgyvendinamas detalus planas, pakeistas valstybinės reikšmės miško statusas ir tada nebeliktų kliūčių miško iškirtimui ir statyboms pradėti. Po tokių veiksmų atlikimo atstatyti valstybinės reikšmės miško statusą praktiškai būtų neįmanoma.

152. Pasak pareiškėjo, vadovaudamasis ginčijamu detaliuoju planu, trečiasis suinteresuotas asmuo D.Z. jau rengia jam priklausančių sklypų detalųjį planą, kuriuo numato sklypų sujungimą ir jų užstatymą daugiabučiais namais pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento 2005 m. gruodžio 7 d. išduotas planavimo sąlygas.

163. Pareiškėjas teigia, kad privažiavimai prie sklypų (naujos gatvės) suplanuoti valstybinės reikšmės miško teritorijoje, apaugusioje medžiais, todėl trečiasis suinteresuotas asmuo D.Z. bet kada gali pradėti įsirenginėti kelią privažiavimui prie sklypų pagal ginčijamą detalųjį planą, iškirsdamas keliasdešimt arų miško.

174. Pareiškėjas paaiškina, jog į teismą kreipėsi, vadovaudamasi Konvencijos „Dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais" nuostatomis, gindama viešąjį interesą aplinkosaugos srityje. Pagal šią konvenciją pažeidimai aplinkosaugos srityje gali būti realūs arba galimi (aplinkos apsaugos teisė yra prevencinio pobūdžio). Skunde teismui buvo nurodyti ginčijamo detalaus plano iššaukiami pažeidimai aplinkosaugos srityje: valstybinės reikšmės miško ir želdynų plotų ir kiekio sumažinimas, rekreacinių teritorijų praradimas, taršos ir triukšmo didinimas ir pan.

185. Atskirajame skunde nurodoma, kad palyginus teritorijos, dėl kurios statuso vyksta ginčas teisme, nuotrauką iš kosmoso, darytą 2002 metais ir atsakovo pateiktą ištrauką iš suvestinio skaitmeninio plano, matyti, kad nemažos dalies medžių, buvusių ginčijamu detaliuoju planu nagrinėjamoje teritorijoje, nebėra, jie jau sunaikinti.

196. Kaip pabrėžia pareiškėjas, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai vadovavosi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartimi administracinėje byloje Nr.AS6-424/2006. Šioje byloje ginčas vyksta dėl numatyto neteisėto prisijungimo prie 702-ajai gyvenamųjų namų statybos bendrijai nuosavybės teise priklausančių inžinerinių tinklų, todėl teismo sprendimo įvykdymo galimumo klausimas skiriasi iš esmės, nes negalima lyginti vamzdžių atjungimo ir perklojimo klausimo svarbos su valstybinės reikšmės miško sunaikinimu, brandžių medžių iškirtimu ir žmonių gyvenamosios aplinkos pakeitimu, darysiančiu neigiamą įtaką žmonių sveikatai, atstatymo galimumo klausimo svarba.

20Pareiškėjas 702-oji gyvenamųjų namų statybos bendrija atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį tenkinti, atsiliepime savo poziciją grindžia motyvais bei argumentais išdėstytais visuomeninės organizacijos „Miško ir kraštovaizdžio apsauga“ atskirajame skunde.

21Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės taryba atsiliepime į pareiškėjo atskirąjį skundą prašo jį atmesti. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

221. Teritorijos, dėl kurios statuso vyksta ginčas, detaliojo plano sprendiniai nenumato želdynų sunaikinimo, medžių iškirtimo (priešingai, pagal detalųjį planą medžiai turi būti saugomi), augalinio sluoksnio išvežimo, statybinių medžiagų sandėliavimo arba kraštovaizdžio sunaikinimo. Kadangi, anot atsakovo, pareiškėjo nurodytų pasekmių detalusis planas nereguliuoja, detaliojo plano galiojimo stabdymas iš esmės neturės įtakos pareiškėjo nurodytų pasekmių atsiradimui. Atsakovo teigimu, Pareiškėjas būtinumą stabdyti detaliojo plano galiojimą sieja ne tiek su detaliojo plano galiojimu, kiek su statybų vykdymu. Tačiau pats pareiškėjas nepateikė jokių duomenų, kad detaliuoju planu patvirtintoje teritorijoje būtų siekiama įgyvendinti statytojų teises ir pareigas.

232. Pareiškėjas neteisingai interpretuoja Miesto plėtros departamento 2006 m. birželio 16 d. raštą „Dėl valstybinės reikšmės miško ploto ir ribų patikslinimo". Aplinkos ministro 2005 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. D l-483 yra patvirtintas Valstybinės reikšmės miškų plotų schemų rengimo tvarkos aprašas, kuriame nustatyta valstybinės reikšmės miško plotų ir ribų tvirtinimo ir tikslinimo tvarka. Vilniaus miesto savivaldybė minėtu raštu inicijavo valstybinės reikšmės miško sklypų 22 ir 23 ribų ir ploto tikslinimo procedūrą. Valstybinės reikšmės miško ribų tikslinimo procedūra negali būti vertinamas kaip faktiškai esančio miško naikinimas. Pareiškėjo teiginiai apie rengiamą kitą detalųjį planą nėra susiję su ginčo dalyku, o pats pareiškėjas turi teisę dalyvauti detaliojo plano svarstymo procedūroje. Atsakovo teigimu, iš kosmoso darytos nuotraukos ir skaitmeninio plano palyginimas nepatvirtina neteisėto medžių iškirtimo fakto teritorijoje, dėl kurios statuso vyksta ginčas.

243. Tai, kad visuomeninė organizacija „Miško ir kraštovaizdžio apsauga" nurodo ginanti viešąjį interesą aplinkosaugos srityje, nėra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Pareiškėjo nuomonė, kad teismas turėtų ginti ne tik nuo esamų, bet ir nuo galinių pažeidimų aplinkosaugos srityje taip pat nepagrindžia laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo. Šiuo atveju, kaip paaiškina atsakovas, pareiškėjo nurodyti motyvai nepagrindžia būtinybės taikyti laikinąsias apsaugos priemones, o daugiau išreiškia jo poziciją dėl detaliojo plano teisėtumo, kas yra bylos nagrinėjimo iš esmės dalykas.

25Tretieji suinteresuotieji asmenys D.Z. ir A.M. atsiliepimais į pareiškėjo atskirąjį skundą prašo visiškai atmesti pareiškėjo atskirąjį skundą kaip nepagrįstą ir palikti galioti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. gruodžio 8 d. nutartį. Atsiliepimą į atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

261. Iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento 2006 m. rugpjūčio 29 d. rašto Nr. A51-13724, kurį tretysis suinteresuotasis asmuo gavo kitoje administracinėje byloje, matyti, jog, kaip patvirtina atsakovas, planuojamoje teritorijoje prie ( - ) ginčijamo sprendimo pagrindu nėra išduota jokių projektavimo sąlygų sąvadų bei statybos leidinių gyvenamųjų namų statybai. Atsižvelgiant į tai, akivaizdu, kad Pareiškėjo nurodoma grėsmė yra absoliučiai hipotetinė, jokia statyba ar kitokia žalinga veikla planuojamoje teritorijoje prie ( - ) nėra vykdoma, todėl stabdyti ginčijamo sprendimo galiojimą nėra jokio pagrindo.

272. Tretieji suinteresuotieji asmenys atkreipia dėmesį, jog kaip matyti iš Vilniaus miesto mero 2006 m. birželio 9 d. atsakymo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento 2005 m. gruodžio 7 d. išduotose planavimo sąlygose detaliojo planavimo dokumentui rengti numatoma nekeisti žemės tikslinės paskirties bendrojo plano sprendinių teritorijoje, dėl kurios statuso vyksta ginčas, nustatyti teritorijos naudojimo tvarkymo režimą, teritorijoje turi išlikti mažaaukštė gyvenamoji statyba, užstatymo intensyvumas neturi viršyti nustatytų rodiklių, būtina atlikti rengiamo detaliojo plano sprendinių pasekmių poveikio teritorijos darnai, gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui vertinimą. Todėl, vadovaujantis nurodytu dokumentu, vykdant statybos darbus šioje teritorijoje neigiamos įtakos kraštovaizdžiui nebus, gyvenamųjų namų apšildymas žalingo poveikio atmosferai nedarys, aplinkinių žmonių gyvenimo sąlygos bus pagerintos centralizavus buitinių nuotekų surinkimą. Be to, kadangi šioje byloje yra ginčijamas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2001 m. liepos 18 d. sprendimas Nr. 374, o ne Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento 2005 m. gruodžio 7 d. išduotos planavimo sąlygos detaliojo planavimo dokumentui rengti, šis pareiškėjo argumentas atmestinas, kaip nesusijęs su byla.

283. Tretieji suinteresuotieji asmenys pabrėžia, kad pareiškėjas nepateikė jokių įrodymų apie tai kas, kada ir kokiu pagrindu iškirto ar kitaip sunaikino dalį želdynų, esančių planuojamoje teritorijoje, todėl šis Pareiškėjo argumentas atmestinas, kaip nepagristas. Trečiųjų suinteresuotųjų asmenų teigimu leidimai kirsti medžius planuojamoje teritorijoje nebuvo išduoti, todėl galima daryti, prielaidą, jog želdynai galėjo nunykti savaime, kadangi nebuvo prižiūrimi, kas nurodyta pridedamame Planavimo pasekmių vertinime aplinkosauginiu požiūriu.

294. Šiuo atveju, kaip nurodoma trečiųjų suinteresuotųjų asmenų atsiliepime, pareiškėjas savo reikalavimą taikyti užtikrinimo priemones grindžia hipotetine grėsme, t. y. pareiškėjo nurodomas grėsmės šaltinis yra neapibrėžtas ir neaiškus, jis nenurodo aplinkybių, galinčiu patvirtinti, kad jo nurodomų veiksmų vykdymas gali prasidėti dar iki šios administracinės bylos išnagrinėjimo. Pareiškėjas nepateikė įrodymų, kad ginčijamo sprendimo pagrindu yra išduoti statybos leidimai, realiai planuojamos ar vykdomos statybos, todėl pareiškėjo teiginiai apie statybų tikimybę, želdinių, medžių ir kitų objektų niokojimą yra abstraktūs, nepagrįsti įrodymais, remiasi prielaidomis.

305. Tretieji suinteresuoji asmenys pastebi, kad šioje administracinėje byloje (iki bylų sujungimo į vieną) pareiškėja 702-oji gyvenamųjų namų statybos bendrija taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę — ginčijamo sprendimo laikiną sustabdymą. Tačiau Vilniaus apygardos administracinis teismas atsisakė taikyti reikalaujamą užtikrinimo priemonę, ir nors tokia nutartis buvo apskųsta, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2006 m. liepos 27 d. nutartimi (bylos Nr. AS(6)-424/2006) patvirtino, kad taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonių nėra pagrindo.

31Tretysis suinteresuotasis asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, jog prašo teismo sprendimą dėl šio atskirojo skundo priimti teismo nuožiūra.

32Teisėjų kolegija

konstatuoja:

33IV.

34Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 71 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti. Reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu, nesiėmus užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas.

35Taigi ABTĮ 71 straipsnio 1 dalis numato, jog nagrinėjant administracinę bylą reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos tik tuo atveju, jei iš bylos medžiagos ar proceso dalyvių prašyme nurodomų motyvų galima padaryti išvadą, kad nesiėmus užtikrinimo priemonių teismo sprendimo toje byloje įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas.

36Iš ginčijamos pirmosios instancijos teismo nutarties matyti, kad šiuo atveju pirmosios instancijos teismas atsisakė taikyti ABTĮ 71 straipsnio 2 dalies 3 punkte numatytą reikalavimo užtikrinimo priemonę – laikinai sustabdyti ginčijamo akto (Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2001 m. liepos 18 d. sprendimo Nr.374 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių tikslinimui ir teritorijos prie ( - ) detaliojo plano sprendimų tvirtinimo") galiojimą

37Todėl atsižvelgiant į nurodytas ABTĮ 71 straipsnio 1 dalies nuostatas būtina įvertinti ar nagrinėjamoje administracinėje byloje atsisakius taikyti šią konkrečią reikalavimo užtikrinimo priemonę, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas. Be to, ABTĮ 92 straipsnis numato, jog skundžiamo akto panaikinimas reiškia, kad konkrečiu atveju privalo būti atkuriama buvusi iki ginčijamo akto priėmimo padėtis. Atitinkamai, svarbu nustatyti ar nesustabdžius pareiškėjo ginčijamo akto galiojimo bylos nagrinėjimo metu, išnagrinėjus administracinę bylą galėtų būti įmanoma atkurti padėtį, buvusią iki skundžiamo akto priėmimo.

38Iš pareiškėjo skunde pirmosios instancijos teismui išdėstytų reikalavimų matyti, jog pareiškėjas ginčija Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2001 m. liepos 18 d. sprendimą Nr.374 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių tikslinimui ir teritorijos prie ( - ) detaliojo plano sprendimų tvirtinimo". Šiuo administraciniu aktu buvo pritarta Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių, susijusių su teritorija ( - ) tikslinimui ir patvirtinti šios teritorijos detaliojo plano sprendiniai, kuriais numatytas gyvenamasis mažaaukštis bei komercinis žemės naudojimo būdas teritorijoje esančiuose sklypuose.

39Teisėjų kolegija pažymi, kad bylos medžiagoje nėra įrodymų (jų kartu su atskiruoju skundu nepateikė ir pareiškėjas), jog nesustabdžius ginčijamo akto galiojimo, galėtų iš esmės pasunkėti ar pasidaryti neįmanoma užtikrinti būsimo teismo sprendimo šioje byloje vykdymą, tai yra buvusios iki ginčijamo akto priėmimo padėties atkūrimą. Atskirajame skunde pareiškėjas būtinybę sustabdyti skundžiamo akto galiojimą grindžia tuo, kad šio akto pagrindu trečiajam suinteresuotajam asmeniui D.Z. priklausančiame sklype ( - ) gali būti bet kada pradėti aplinkos pertvarkymo darbai: privažiavimo kelių tiesimas, valstybinio miško kirtimas, daugiabučių namų statybos, dėl ko būtų prarastos rekreacinės teritorijos, padidėtų tarša ir atstatyti sklype esančios teritorijos statusą būtų neįmanoma.

40Tačiau, kaip matyti iš bylos medžiagos, šie pareiškėjo teiginiai yra pagrįsti prielaidomis, o ne objektyviomis bylos aplinkybėmis, kadangi įrodymų, patvirtinančių, jog sklype, esančiame ( - ) yra realiai pradėti aplinkos pertvarkymo, statybų darbai ar priimti sprendimai (administraciniai aktai), kurie sudarytų tiesioginį teisinį pagrindą tokiems darbams atlikti, nepateikta. Pažymėtina, jog atskirajame skunde tik nurodoma, kad sprendimus (naują valstybinės reikšmės miškų plotų schemą, trečiajam suinteresuotajam asmeniui D.Z. priklausančio sklypo detalųjį planą ir pan.), kurių pagrindu galėtų būti atliekami tokie darbai rengiamasi priimti (patvirtinti) ateityje. Todėl, atsižvelgiant į byloje surinktus įrodymus, nėra pagrindo teigti, kad įgyvendinant Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2001 m. liepos 18 d. sprendimą Nr.374 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių tikslinimui ir teritorijos prie ( - ) detaliojo plano sprendimų tvirtinimo" yra pradėti ar rengiamasi nedelsiant pradėti sklypo, esančio ( - ) aplinkos pertvarkymo darbus, kurių padarinių pašalinimas būtų sudėtingas ar neįmanomas (ABTĮ 71 straipsnio 1 dalis, ABTĮ 92 straipsnis).

41Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai nusprendė, jog stabdyti ginčijamo sprendimo galiojimą nėra jokio pagrindo. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad vadovaujantis ABTĮ 71 straipsnio 1 dalies nuostatomis, pareiškėjui išlieka teisė bet kurioje proceso stadijoje pakartotinai kreiptis į teismą su prašymu taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę taikymo ir pateikti naujus įrodymus bei motyvus dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo būtinumo.

42Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija pažymi, kad pagrindo tenkinti pareiškėjo atskirąjį skundą nėra.

43Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

44pareiškėjo visuomeninės organizacijos „Miško ir kraštovaizdžio apsauga“ atskirąjį skundą atmesti ir palikti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. gruodžio 8 d. nutartį nepakeistą.

45Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2006 m. lapkričio 3 d. nutartimi... 5. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. lapkričio 24 d. nutartimi į... 6. 2006 m. gruodžio 6 d. susipažinęs su bylos medžiaga tretysis suinteresuotas... 7. Atskiruoju skundu tretysis suinteresuotasis asmuo D.Z. prašė panaikinti 2006... 8. Tretysis suinteresuotasis asmuo paaiškino, kad pareiškėjas savo reikalavimą... 9. II.... 10. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2006 m. gruodžio 8 d. nutartimi,... 11. Teismas nurodė, kad visuomeninė organizacija "Miško ir kraštovaizdžio... 12. III.... 13. Pareiškėjas visuomeninė organizacija „Miško ir kraštovaizdžio... 14. 1. Vilniaus miesto savivaldybės administracija kartu su atsiliepimu į... 15. 2. Pasak pareiškėjo, vadovaudamasis ginčijamu detaliuoju planu, trečiasis... 16. 3. Pareiškėjas teigia, kad privažiavimai prie sklypų (naujos gatvės)... 17. 4. Pareiškėjas paaiškina, jog į teismą kreipėsi, vadovaudamasi... 18. 5. Atskirajame skunde nurodoma, kad palyginus teritorijos, dėl kurios statuso... 19. 6. Kaip pabrėžia pareiškėjas, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai... 20. Pareiškėjas 702-oji gyvenamųjų namų statybos bendrija atsiliepimu į... 21. Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės taryba atsiliepime į pareiškėjo... 22. 1. Teritorijos, dėl kurios statuso vyksta ginčas, detaliojo plano sprendiniai... 23. 2. Pareiškėjas neteisingai interpretuoja Miesto plėtros departamento 2006 m.... 24. 3. Tai, kad visuomeninė organizacija „Miško ir kraštovaizdžio apsauga"... 25. Tretieji suinteresuotieji asmenys D.Z. ir A.M. atsiliepimais į pareiškėjo... 26. 1. Iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros... 27. 2. Tretieji suinteresuotieji asmenys atkreipia dėmesį, jog kaip matyti iš... 28. 3. Tretieji suinteresuotieji asmenys pabrėžia, kad pareiškėjas nepateikė... 29. 4. Šiuo atveju, kaip nurodoma trečiųjų suinteresuotųjų asmenų... 30. 5. Tretieji suinteresuoji asmenys pastebi, kad šioje administracinėje byloje... 31. Tretysis suinteresuotasis asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija... 32. Teisėjų kolegija... 33. IV.... 34. Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 71 straipsnio 1... 35. Taigi ABTĮ 71 straipsnio 1 dalis numato, jog nagrinėjant administracinę... 36. Iš ginčijamos pirmosios instancijos teismo nutarties matyti, kad šiuo atveju... 37. Todėl atsižvelgiant į nurodytas ABTĮ 71 straipsnio 1 dalies nuostatas... 38. Iš pareiškėjo skunde pirmosios instancijos teismui išdėstytų reikalavimų... 39. Teisėjų kolegija pažymi, kad bylos medžiagoje nėra įrodymų (jų kartu su... 40. Tačiau, kaip matyti iš bylos medžiagos, šie pareiškėjo teiginiai yra... 41. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas... 42. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija pažymi, kad pagrindo... 43. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 44. pareiškėjo visuomeninės organizacijos „Miško ir kraštovaizdžio... 45. Nutartis neskundžiama....