Byla e2-885-889/2018
Dėl skolos perkėlimo sutarties nutraukimo ir restitucijos taikymo, trečiasis asmuo L. P

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Milda Valiulytė,

2sekretoriaujant Dovilei Paliokienei,

3dalyvaujant ieškovui R. T., jo atstovui advokato padėjėjui A. Z.

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo R. T. ieškinį atsakovui R. S. dėl skolos perkėlimo sutarties nutraukimo ir restitucijos taikymo, trečiasis asmuo L. P..

5Teismas

Nustatė

6ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas nutraukti 2017-06-23 skolos perkėlimo sutartį, taikyti restituciją - atnaujinti pradinio skolininko, t.y. L. P. prievolę kylančią iš Klaipėdos apygardos teismo 2016-06-23 nutarties civilinėje byloje Nr. 2A-921-513/016, priteisti ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Pateiktame ieškinyje ieškovas nurodo, kad 2017-06-23 R. T. su R. S. bei L. P. sudarė raštišką trišalę skolos perkėlimo sutartį, pagal kurią atsakovas besąlygiškai perėmė visus pradinio skolininko L. P. įsipareigojimus, kylančius iš Klaipėdos apygardos teismo 2016-06-23 nutarties civilinėje byloje Nr. 2A-921-513/016. Atsakovas pagal sutartį įsipareigojo perimti pradinio skolininko skolinius įsipareigojimus ir sumokėti kreditoriui, t.y. ieškovui, 4 070,75 Eur Sutartyje aptartomis sąlygomis. Nurodo, kad atsakovas, kaip naujasis skolininkas, pagal skolos perkėlimo sutartį įsipareigojo per 2 darbo dienas nuo trišalės sutarties pasirašymo dienos, t.y. iki 2017-06-28, sumokėti ieškovui, kaip kreditoriui, 2 000 Eur, tačiau šios sąlygos atsakovas, kaip naujasis skolininkas, neįvykdė. Atsakovas, kaip naujasis skolininkas, pagal skolos perkėlimo sutartį įsipareigojo kiekvieną mėnesį ieškovui kaip kreditoriui mokėti po 100 Eur, kol bus padengta likusi 2 075,75 Eur skolos dalis, atsakovas į ieškovo nurodytą banko sąskaitą nuo sutarties pasirašymo momento bendroje sumoje jau turėjo sumokėti 300 Eur , t.y. 100 Eur už liepos mėnesį, 100 Eur už rugpjūčio mėnesį, 100 Eur už rugsėjo mėnesį. Pažymi, kad šiuo metu atsakovas į ieškovo banko sąskaitą yra pervedęs tik 100 Eur. Nurodo, kad raštu kreipėsi į atsakovą su pranešimu - įspėjimu ragindamas atsakovą įvykdyti sutartį ir informuodamas, kad priešingu atveju sutartis bus nutraukta. 2017-08-14 pranešime-įspėjime atsakovo buvo prašoma informuoti kreditorių, nurodant priežastis, kodėl nevykdoma sutartis. Atsakovas neatsako į ieškovo telefoninius skambučius, taip pat ignoruoja paštu siunčiamas pretenzijas.

7Atsakovas R. S. atsiliepimo į pateiktą ieškinį nepateikė, į paskirtą teismo posėdį neatvyko (apie posėdį atsakovui pranešta tinkamai Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 130 straipsnyje nustatyta tvarka t.y. viešo paskelbimo būdu), prašymų atidėti paskirtą teismo posėdį nepateikė.

8Trečiasis asmuo L. P. teismui pateiktu atsiliepimu prašo ieškovo R. T. ieškinį atmesti ir priteisti trečiojo asmens patirtas bylinėjimosi išlaidas. Pateiktame atsiliepime trečiasis asmuo nurodo, kad visoms šalims pasirašius 2017-06-23 sutartį, trečiojo asmens pareiga sumokėti ieškovui skolą pasibaigė, kadangi skolą įsipareigojo sumokėti atsakovas, o ieškovas pasirašydamas sutarti netgi patvirtino, jog jis neturi teisės atšaukti ar keisti savo sutikimo dėl skolos perkėlimo atsakovui (Sutarties 3.5. p.). Pažymi, kad jog po 2017-06-23 sutarties sudarymo momento skolą sumokėti įsipareigojo išimtinai tik atsakovas, todėl pranešime suformuotas reikalavimas trečiajam asmeniui sumokėti skolą yra visiškai nepagrįstas, todėl trečiasis asmuo jo pagrįstai nevykdė. Nurodo, kad ieškovas 2017-08-14 pranešimu-įspėjimu ragino atsakovą tartis dėl 2017-06-23 sutarties peržiūrėjimo, siūlyti įsipareigojimų įvykdymo variantus. Matydamas, jog atsakovas nepateikė jokio atsakymo ieškovas galėjo kreiptis į trečiąjį asmenį bei ieškoti visoms šalims geriausio varianto, tačiau trečiasis asmuo jokių pranešimų, raginimų negavo, su juo susisiekta nebuvo. Nurodo, kad pateiktos faktinės aplinkybės ir teisiniai argumentai patvirtina, jog 2017-06-23 sutartis vienašališkai negali būti nutraukta. Trečiasis asmuo į paskirtą teismo posėdį neatvyko, apie posėdį trečiajam asmeniui pranešta tinkamai, pateiktas prašymas nagrinėti bylą trečiajam asmeniui nedalyvaujant.

9Teismo posėdžio metu ieškovas ir jo atstovas palaikė pateiktą ieškinį palaikė pilna apimtimi ir prašė jį tenkinti.

10Teismas konstatuoja:

11nustatyta, kad 2017-06-23 ieškovas, atsakovas ir trečiasis asmuo sudarė skolos perkėlimo sutartį, kuria atsakovas neatšaukiamai ir besąlygiškai perėmė visus trečiojo asmens L. P. įsipareigojimus kylančius iš Klaipėdos apygardos teismo 2016-06-23 nutarties civilinėje byloje Nr. 2A-921-513/2016, t. y. sumokėti ieškovui 4 070,75 Eur, o ieškovas sutiko su skolos perkėlimu atsakovui. Atsakovas įsipareigojo sumokėti ieškovui 4 070,75 Eur tokia tvarka: per 2 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos – 2 000 Eur, kiekvieną mėnesį po 100 Eur – 2 070,75 Eur. 2017-08-11 pranešimu-įspėjimu ieškovas informavo atsakovą, kad jis iki šiol nevykdo prisiimtų įsipareigojimų pagal trišalę 2017-06-23 skolos perkėlimo sutartį, įspėjo, kad jei nevykdys įsipareigojimų, ieškovas vienašališkai nutrauks sutartį. Atsakovas 2017-08-28 pervedė ieškovui 100 Eur, 2017-09-26 pervedė ieškovui 50 Eur, 2017-10-23 pervedė ieškovui 100 Eur, 2017-11-29 pervedė 100 Eur, 2018-01-12 pervedė 50 Eur, 2018-01-31 pervedė 100 Eur, iš viso atsakovas sumokėjo ieškovui 500 Eur pagal sutartį.

12Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.116 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad perkelti savo skolą kitam asmeniui skolininkas gali tik tuo atveju, kai kreditorius sutinka, jeigu kituose įstatymuose, reglamentuojančiuose finansų įstaigų ir finansų įstaigų sistemos stabilumą ir patikimumą, nenustatyta kitaip. Sutikimas pareiškiamas tik po to, kai skolininkas ir skolos perėmėjas praneša kreditoriui apie numatomą skolos perkėlimą. Kol toks sutikimas negautas, šalys gali pakeisti ar nutraukti sutartį. Kai gautas kreditoriaus sutikimas, pradinio ir naujojo skolininko sutartis nebegali būti keičiama.

13Ieškovas prašo nutraukti šalių sudarytą 2017-06-23 sutartį remdamasis CK 6.217 straipsnio 2 dalimi dėl atsakovo kaltės, jam nevykdant sutarties. Todėl teismas priimdamas sprendimą vertina, ar atsakovas pažeidė 2017-06-23 sutartį, ar šios sutarties pažeidimas yra esminis.

14Esant esminiam sutarties pažeidimui šalis gali pasinaudoti vienašališko sutarties nutraukimo galimybe. Vienašališko sutarties nutraukimo atvejai, sąlygos ir tvarka nustatyti CK 6.217 straipsnyje. Pagal CK 6.217 straipsnio 1 dalies nuostatą, šalis gali nutraukti sutartį, jeigu kita šalis sutarties neįvykdo ar netinkamai įvykdo ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Įstatyme (CPK 6.217 straipsnio 2 dalis) įtvirtintas ir sąrašas aplinkybių, į kurias turi būti atsižvelgiama, nustatant, ar sutarties pažeidimas yra esminis, ar ne. Šios aplinkybės yra: 1) ar nukentėjusi šalis iš esmės negauna to, ko tikėjosi iš sutarties, išskyrus atvejus, kai kita šalis nenumatė ir negalėjo protingai numatyti tokio rezultato; 2) ar pagal sutarties esmę griežtas prievolės sąlygų laikymasis turi esminės reikšmės; 3) ar prievolė neįvykdyta tyčia ar dėl didelio neatsargumo; 4) ar neįvykdymas duoda pagrindą nukentėjusiai šaliai nesitikėti, kad sutartis bus įvykdyta ateityje; 5) ar sutarties neįvykdžiusi šalis, kuri rengėsi įvykdyti ar vykdė sutartį, patirtų labai didelių nuostolių, jeigu sutartis būtų nutraukta.

15Kasacinis teismas yra pasisakęs, kad pagal CK 6.217 straipsnį sutarties pažeidimas gali būti laikomas esminiu dviem pagrindais: pirma, pažeidimas gali būti laikomas esminiu pagal įstatymą; antra, šalys gali pačios susitarti, ką jos laikys esminiu pažeidimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012-06-26 nutartis, priimta civilinėje byloje R. B. v. AB „Nordea Bank Finland“ PLC Lietuvos skyrius, bylos Nr. 3K-7-297/2012).

16Iš byloje esančios 2017-06-23 sutarties nustatyta, kad šalys sutartyje nesusitarė dėl tam tikrų sutarties sąlygų pažeidimo laikymo esminiu, kuriam esant šalis sutartį gali nutraukti vienašališkai.

17Ieškovas nurodė, jog negavo to, ko tikėjosi iš sutarties ir todėl nesitiki, kad sutartis bus įvykdyta ateityje. Atsakovas nors ir praleido mokėjimų terminus, t. y. pažeidė sutarties sąlygas, tačiau dalį skolos yra sumokėjęs ieškovui – iš viso 500 Eur. Byloje nėra duomenų, kad atsakovo finansinė padėtis būtų pablogėjusi ar kad jis nebegalėtų vykdyti sutartimi prisiimtų įsipareigojimų.

18Šalims pasirašius 2017-06-23 sutartį, trečiojo asmens pareiga sumokėti ieškovui skolą pasibaigė, kadangi skolą įsipareigojo sumokėti atsakovas. Ieškovas, pasirašydamas sutartį, patvirtino, jog jis neturi teisės atšaukti ar keisti savo sutikimo dėl skolos perkėlimo atsakovui (Sutarties 3.5. punktas). Trečiasis asmuo bendradarbiavo su ieškovu - dar iki 2017-06-23 sutarties sudarymo vykdė Klaipėdos apygardos teismo 2016-06-23 nutartimi civilinėje byloje Nr.

192A-921-513/2016 jam nustatytus įsipareigojimus, sumokėjo ieškovui 697 Eur, teikė jam visą žinomą informaciją apie situaciją, todėl nepažeidė nei sutarties, nei teisės aktų reikalavimų. Todėl yra laikytina sąžininga šios sutarties šalimi. Nutraukus trišalę sutartį ir pritaikius restituciją, būtų pažeistos sąžiningo trečiojo asmens teisės ir interesai. Be to, pats ieškovas sutartimi patvirtino, kad jog jis neturi teisės atšaukti ar keisti savo sutikimo dėl skolos perkėlimo atsakovui (Sutarties 3.5. punktas).

20Šalys sutarties 4.1 punkte susitarė, kad bet kuriai iš šalių pažeidus šia sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, sutartį pažeidusi šalis įsipareigoja kompensuoti nukentėjusiajai šaliai visus nuostolius, kuriuos patyrė nukentėjusioji šalis dėl tokio sutarties pažeidimo ar įsipareigojimų nevykdymo. Asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 6.256 straipsnio 2 dalis). Todėl ieškovas turi teisę, atsakovui tinkamai nevykdant sutarties, reikalauti iš atsakovo atlyginti ieškovo patirto nuostolius, sumokėti netesybas,

21Atsižvelgiant į tai, laikytina, kad nėra pagrindo tenkinti ieškovo reikalavimus dėl sutarties nutraukimo, restitucijos taikymo ir atnaujinti trečiojo asmens prievolę, todėl ieškinys atmestinas.

22Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalis). Trečiasis asmuo prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas, tačiau nepateikė duomenų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas, todėl klausimas dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo trečiajam asmeniui nespręstinas.

23Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 268, 269, 270 straipsniais,

24Teismas

Nutarė

25atmesti ieškinį.

26Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Milda... 2. sekretoriaujant Dovilei Paliokienei,... 3. dalyvaujant ieškovui R. T., jo atstovui advokato padėjėjui A. Z.... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo R. T.... 5. Teismas... 6. ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas nutraukti 2017-06-23 skolos... 7. Atsakovas R. S. atsiliepimo į pateiktą ieškinį nepateikė, į paskirtą... 8. Trečiasis asmuo L. P. teismui pateiktu atsiliepimu prašo ieškovo R. T.... 9. Teismo posėdžio metu ieškovas ir jo atstovas palaikė pateiktą ieškinį... 10. Teismas konstatuoja:... 11. nustatyta, kad 2017-06-23 ieškovas, atsakovas ir trečiasis asmuo sudarė... 12. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.116 straipsnio 1... 13. Ieškovas prašo nutraukti šalių sudarytą 2017-06-23 sutartį remdamasis CK... 14. Esant esminiam sutarties pažeidimui šalis gali pasinaudoti vienašališko... 15. Kasacinis teismas yra pasisakęs, kad pagal CK 6.217 straipsnį sutarties... 16. Iš byloje esančios 2017-06-23 sutarties nustatyta, kad šalys sutartyje... 17. Ieškovas nurodė, jog negavo to, ko tikėjosi iš sutarties ir todėl... 18. Šalims pasirašius 2017-06-23 sutartį, trečiojo asmens pareiga sumokėti... 19. 2A-921-513/2016 jam nustatytus įsipareigojimus, sumokėjo ieškovui 697 Eur,... 20. Šalys sutarties 4.1 punkte susitarė, kad bet kuriai iš šalių pažeidus... 21. Atsižvelgiant į tai, laikytina, kad nėra pagrindo tenkinti ieškovo... 22. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 23. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 268,... 24. Teismas... 25. atmesti ieškinį.... 26. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...