Byla 2-4565-494/2014
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Zeniauskaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovui V. G. (V. G.) dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo V. G. 1561,97 Lt skolą (1000 Lt negrąžintos paskolos ir 561,97 Lt palūkanų), 5 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 54 Lt žyminio mokesčio ir kitas bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, kad tarp ieškovo, valdančio sistemą „( - )“, ir atsakovo buvo sudaryta 2012-01-21 paskolos sutartis, pagal kurią ieškovas paskolino atsakovui 750 Lt. 2012-01-22 gavęs atsakovo prašymą padidinti paskolos sumą, ieškovas papildomai paskolino 250 Lt, t.y. iš viso paskolino atsakovui 1000 Lt sumą 24 mėnesiams. Atsakovas nesilaikė kredito grąžinimo grafiko, todėl ieškovas sutartį vienašališkai nutraukė (LR Vartojimo kredito įstatymo 19 str.). Atsakovas iki šiol savo įsipareigojimų pagal sutartį nėra įvykdęs. Ieškovas įvairiomis priemonėmis ragino atsakovą atsiskaityti, tačiau jis į tai nereagavo. Vadovaujantis Sutarties bendrųjų sąlygų 4.1 punktu, už naudojimąsi kreditu atsakovas privalo mokėti fiksuotas palūkanas. Palūkanos paskaičiuotos už laikotrapį nuo 2012-02-21 iki 2012-10-08, palūkanų dydis 561,97 Lt. Palūkanos skaičiuojamos nuo kredito išmokėjimo kredito gavėjui dienos (imtinai) iki dienos, kuomet visas kreditas yra faktiškai sugrąžinamas kredito davėjui. Bendra kredito kainos metinė norma yra apskaičiuojama ir nurodoma, vadovaujantis Lietuvos banko 2012-11-29 nutarime Nr. 03-245 „Dėl Bendros vartojimo kredito kainos metinės normos skaičiavimo taisyklių patvirtinimo“, Valstybės žinios, 2012, Nr. 140-7230, nustatyta tvarka ir sąlygomis, vadovaujantis privalomomis prielaidomis. Nuo 2012-01-21 dienos iki ieškinio pateikimo dienos atsakovas turi sumokėti sutartyje nustatytą metinę palūkanų normą 116,00 %, skaičiuotiną ne tik nuo negrąžintos paskolos sumos, bet ir nuo priskaičiuotų palūkanų. Todėl, vėluojant įvykdyti prievolę, toliau yra skaičiuojamos palūkanos už naudojimąsi kreditoriaus pinigais, bei jų skaičiavimas tęsiamas iki pilno paskolos apmokėjimo. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra ne kartą išaiškinta, kad CK 6.874 str. 1 d. norma, pagal kurią turi būti skaičiuojamos palūkanos už piniginės prievolės terminų pažeidimą, yra įstatyminė išimtis iš CK 6.37 str. 4 d. nuostatos, kad palūkanos už palūkanas neskaičiuojamos. Taigi, bendra pinigų suma, kurią privalo grąžinti paskolos gavėjas, tais atvejais, kai paskola laiku negrąžinta, susideda iš šių sumų: paskolos negrąžinta dalis, palūkanos kaip atlyginimas už naudojimąsi pinigais ir palūkanos, kurios kompensuoja kreditoriaus nuostolius už tolesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-11-02 nutartis c.b. Nr.3K-3-400/2011, 2010-12-09 nutartis Nr. 3K-3-509/2010, 2007-06-29 nutartis Nr. 3K-3-298/2007, 2005-11-14 nutartis Nr. 3K-3- 572/2005, 2005-09-28 nutartis Nr. 3K-3-434/2005, 2004-03-03 nutartis Nr. 3K-3-161/2004, 2003- 09-18 nutartis Nr. 3K-7-751/2003 ir kt.). Šalių sudarytoje vartojimo kredito sutartyje nėra nustatytos netesybos, todėl iš atsakovo turėtų būti priteistini nuostoliai pagal CK 6.249 str. 1 d., 6.261 str. nuostatas, nes dėl atsakovo laiku neįvykdytos prievolės (t.y. neteisėtų veiksmų), ieškovas negavo realių pajamų už lėšų skolinimą kitiems asmenims, t.y. patyrė nuostolių. Dėl šios priežasties, pagal CK 6.874 str. 1 d. ir Sutarties 7.1.punktą apskaičiuotos ir prašomos priteisti 561,97 Lt palūkanos iš esmės atitinka minimalius ieškovo nuostolius, patirtus dėl negalėjimo iš naujo paskolinti atsakovo negrąžinto kredito ir palūkanų sumos. Ši suma yra laikytina ir minimaliais ieškovo nuostoliais pagal CK 6.261 straipsnį, kompensuojanti tuos praradimus, kuriuos ieškovas patyrė dėl neteisėtų atsakovo veiksmų. Atsakovas nėra informavęs apie jokias atsakomybę lengvinančias ar nuo jos atleidžiančias aplinkybes, taip pat nėra pranešęs apie savo gyvenamosios vietos pasikeitimą.

3Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti įstatymo nustatyta tvraka. Per teismo nustatytą terminą atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl, esant ieškovo prašymui, priimamas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d.).

4Ieškinys tenkintinas.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

6Byloje ieškovas pateikė šiuos įrodymus: mokėjimo nurodymą apie sumokėtą žyminį mokestį, 2012-01-21 Vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) bendrąsias ir specialiasias sąlygas, 2012-01-22 Vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) specialiąsias sąlygas, paaiškinimą dėl palūkanų skaičiavimo, AB Ūkio banko 2012-01-22 ir 2012-01-23 sąskaitos išrašus, Gyventojų registro informaciją apie asmenį ir kitus dokumentus.

7Atlikus pateiktų įrodymų formalų vertinimą pagal CPK 285 str. 2 d., nustatyta, kad ieškovas savo įsipareigojimus pagal sutartį įvykdė tinkamai – 2012-01-21 suteikė atsakovui 750 Lt kreditą, 2012-01-22 suteikė dar papildomai 250 Lt kreditą su su 79,52 % vartojimo kredito metine palūkanų norma (bendra kredito kainos metinė norma 116,00 %) iki 2014-01-21 kredito sumą pervesdamas į atsakovo banko sąskaitą. Tačiau atsakovas savo įsipareigojimų pagal sutartį nevykdė – nemokėjo kredito grąžinimo grafike nurodytų įmokų, į kreditoriaus įspėjimus nereagavo ir liko skolingas 1000 Lt paskolos.

8Sutarties 4.4 punkte buvo numatyta, kad palūkanos skaičiuojamos nuo kredito išmokėjimo kredito gavėjui dienos (imtinai) iki dienos, kuomet visas kreditas yra faktiškai sugrąžinamas kredito davėjui. Pagal Sutarties 7.1 punktą, kredito gavėjui praleidus kredito ir/ar palūkanų mokėjimo terminą, 4.1. punkte nurodytos palūkanos yra skaičiuojamos toliau nuo visos pradelstos sumokėti sumos už visą pradelsimo laiką, pagal LR Civilinio kodekso 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatytas taisykles. Atsakovui nemokant įmokų, ieškovas paskaičiavo skolininkui 561,97 Lt palūkanų (CK 6.249 str. 1 d., 6.261 str.). Atsakovas skolos nepadengė, duomenų, kad jis būtų pareiškęs pretenzijas ieškovui dėl sutarties vykdymo nėra.

9Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. nustato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Įstatymas draudžia vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.59 str., 6.189 str.). Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka ir mokėti palūkanas (CK 6.873 str. 1 d., 6.881 str. 1 d.). Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai neįvykdomos ar netinkamai įvykdomos sutartyje numatytos sąlygos, praleidžiamas prievolės įvykdymo terminas (CK 6.63 str., 6.205 str.). Praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios laikomos minimaliais nuostoliais (CK 6.261 str.).

10Kaip matyti iš bylos medžiagos, atsakovas savo prievolių pagal 2012-01-21 vartojimo kredito sutartį ir 2012-01-22 papildomą sutartį neįvykdė, skolos negrąžino, todėl ieškinys tenkintinas, iš atsakovo priteistina ieškovui 1000 Lt negrąžinto kredito ir 561,97 Lt palūkanų, iš viso 1561,97 Lt (CK 6.2 str., 6.4 str., 6.38 str., 6.63 str., 6.189 str., 6.200 str., 6.256 str., 6.261, 6.873-6.874 str.).

11Remiantis CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d., iš atsakovo priteistinos ieškovui 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą 1561,97 Lt sumą, skaičiuojant nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos 2014-10-30 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

12Patenkinus ieškinį visiškai, iš atsakovo priteistinos ieškovui bylinėjimosi išlaidos - 54,00 Lt sumokėto žyminio mokesčio (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d., 93 str. 1 d.).

13Vadovaudamasis LR CPK 259, 262, 265, 285-286 str., teismas

Nutarė

14Ieškinį patenkinti.

15Priteisti iš atsakovo V. G. (a.k. ( - ) ieškovui UAB „4finance“ (į.k. ( - )), 1561,97 Lt (vieną tūkstantį penkis šimtus šešiasdešimt vieną litą 97 ct) įsiskolinimo, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-10-30) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 54,00 Lt (penkiasdešimt keturis litus 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

16Atsakovas negali šio sprendimo skųsti apeliacine ir kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti Vilniaus rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo CPK 287 str. nustatyta tvarka.

17Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

18Sprendimo kopiją ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo jo priėmimo išsiųsti šalims.

Proceso dalyviai
Ryšiai