Byla 2S-727-153/2016
Dėl antstolio R. S. veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0070/12/00316 (suinteresuoti asmenys: antstolis R. S., BUAB „Plastinės chirurgijos centras“, UAB „T. A. klinika“, B. J., R. J., V. B., AB „DNB bankas)

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Galina Blaževič, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos L. B. atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 28 d. nutarties civilinėje byloje Nr.2-27285-877/2015 pagal pareiškėjos L. B. skundą dėl antstolio R. S. veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0070/12/00316 (suinteresuoti asmenys: antstolis R. S., BUAB „Plastinės chirurgijos centras“, UAB „T. A. klinika“, B. J., R. J., V. B., AB „DNB bankas),

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Pareiškėja pateikė skundą dėl antstolio R. S. veiksmų vykdomoje byloje Nr. 0070/12/00316, prašydama panaikinti antstolio R. S. 2015-10-02 patvarkymą „Dėl išieškojimo nukreipimo į skolininko pinigines sumas, esančias pas kitus asmenis“ Nr. S-6014 vykdomojoje byloje Nr. 0070/12/00316. Skunde nurodoma, kad antstolio R. S. kontoroje yra užvesta vykdomoji byla Nr. 0070/12/00316 pagal Kauno miesto apylinkės teismo išduotą nutartį Nr. 2-15582-657/2015 dėl 6 983389,28 Eur skolos, palūkanų ir procesinių palūkanų išieškojimo iš skolininkų B. J., R. J., V. B., L. B.. 2015-10-02 patvarkymu antstolis nutarė areštuoti 6 259 377,76 Eur esamas ir būsimas lėšas, priklausančias B. J., R. J., L. B., V. B.; areštuotas lėšas pervesti į antstolio sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB DNB banke. Pareiškėja pažymėjo, kad išieškojimo veiksmai iš hipoteka įkeisto turto nėra atlikti, turtas nėra parduotas iš varžytynių, todėl antstolis visų pirma privalo nukreipti išieškojimą būtent į Kauno miesto apylinkės teismo 2011-08-02 nutartyje 2-15582-657/2011 nurodytą, hipoteka įkeistą turtą, ir tik po to, jei išieškotojo reikalavimas nebus patenkintas po turto realizavimo, antstolis galės nukreipti išieškojimą į skolininko pinigų sumas, esančias pas kitus asmenis. Kadangi hipoteka įkeistas turtas nėra realizuotas, priimtas patvarkymas grubiai pažeidžia teisės normas (CK 4.193 str. 1 d.) ir yra nepagrįstas bei neteisėtas. Antstolis 2015-10-26 patvarkymu netenkino pareiškėjos skundo ir skundą kartu su vykdomąja byla Nr. 0070/12/00316 persiuntė Kauno apylinkės teismui.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Kauno apylinkės teismas 2015 m. gruodžio 28 d. nutartimi pareiškėjos skundo dėl antstolio veiksmų netenkino. Teismas nustatė, kad antstolis vykdo išieškojimą pagal Kauno miesto apylinkės teismo 2011-08-02 nutartį civilinėje byloje Nr. 2-15582-657/2011, kurios pagrindu buvo nutarta priverstinai parduoti iš varžytynių pareiškėjai L. B. asmeninės nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, esantį ( - ). Areštuotas turtas buvo įkainotas 1 200 000 Eur. Teismas nurodė, kad skundžiamo patvarkymo dienai skola viršija 8,3 mln. Eur; skundžiamu patvarkymu antstolis areštavo 6 259 377,76 Eur. Areštuoto turto suma (1 200 000 Eur) kelis kartus mažesnė už skolos dydį, todėl akivaizdu, kad iš hipoteka įkeisto turto gautų lėšų nepakaks skolos ir vykdymo išlaidoms padengti. Teismas sprendė, kad vadovaujantis kasacinio teismo praktika, antstolis turi teisę areštuoti ir hipoteka neįkeistą skolininko turtą, jei tokiu areštu iš esmės neviršijama išieškomos skolos bei vykdymo išlaidų suma. Vykdomojoje byloje Nr. 0070/12/00316 areštuotas turtas įkainotas 1 200 000 Eur, o pagal Kauno miesto apylinkės teismo nutartį Nr. 2-15582-657/2011skolininkų skola sudaro 6 983 389,28 Eur, 5 proc. metinių palūkanų nuo 2011-07-28 bei bylinėjimosi išlaidos, teismas padarė išvadą, kad priimdamas skundžiamą 2015-10-02 patvarkymą S-6014 antstolis nepažeidė CK 4.193 str. 1 d., kadangi net realizavus hipoteka įkeistą ir areštuotą turtą nebūtų užtikrinti kreditoriaus interesai.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

7Atskiruoju skundu pareiškėja L. B. prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2015-12-28 nutartį ir skundą tenkinti - panaikinti antstolio R. S. 2015-10-02 patvarkymą „Dėl išieškojimo nukreipimo į skolininko pinigines sumas, esančias pas kitus asmenis" Nr. S-6014 vykdomojoje byloje Nr. 0070/12/00316. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

8Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išnagrinėtos civilinės bylos Nr. 3K-3-500-421/2015, kuria rėmėsi teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, ir šios bylos faktinė fabula nesutampa ir iš esmės skiriasi nuo šioje byloje teismo nustatytų faktinių aplinkybių. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas kasacine tvarka nagrinėjo civilinę bylą Nr. 3K-3-500-421/2015, kurioje buvo sprendžiamas klausimas dėl antstolio teisės areštuoti kitą neįkeistą hipotekos kreditoriui skolininko turtą, kol antstolis dar nėra užbaigęs išieškojimo iš hipoteka įkeisto turto procedūros. Teismas pagal vykdomosios bylos duomenis nustatė, kad hipoteka įkeistas turtas buvo pardavinėjamas CPK 721-723 str. nustatyta tvarka; antstolis skelbė aštuonerias varžytynes šiam turtui parduoti, tačiau nė vienos jų neįvyko (neužsiregistravo nė vienas pirkėjas). Šiuo atveju, vykdomojoje byloje esančiais duomenimis, hipoteka išieškotojo AB DNB banko naudai įkeisto nekilnojamojo turto realizavimo procesas dar nėra prasidėjęs, t. y. turto pardavimas iš varžytinių nėra vykdomas. Vadovaujantis kasacinio teismo suformuota praktika, dėl antstolio teisės areštuoti hipoteka neįkeistą skolininko turtą, kol nėra realizuotas hipoteka įkeistas turtas bylose, darytina išvada, kad šiame procesiniame etape apskritai dar negali būti vertinamas hipoteka įkeisto turto vertės ir realiam teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti išieškotinos pinigų sumos santykis.

9Kredito linijos sutarties įvykdymo užtikrinimui buvo sudaryti šie hipotekos sandoriai: 2008-02-28 hipotekos lakštas Nr. ( - ) (toliau su visais pakeitimais ir papildymais -„Hipotekos lakštas/l"). Hipotekos lakšto/l pagrindu banko naudai buvo įkeistas T. J. V. priklausantis turtas - žemės sklypas, kurio plotas 0,0994 ha, unikalus Nr. ( - )(Hipotekos lakšto/l 3 p.). Bendra hipotekos lakštu/l įkeisto turto rinkos vertė 2 275 000.00 Lt (Hipotekos lakšto/l 4 p.); 2008-03-13 hipotekos lakštas Nr.( - ) (toliau su visais pakeitimais ir papildymais- „Hipotekos lakštas/2"). Hipotekos lakšto/2 pagrindu Banko naudai buvo įkeistas visas nekilnojamasis turtas, numatytas Kredito linijos sutarties Specialiosios dalies 10.1.1., 10.1.2., 10.2.1., 10.2.2. p., ir UAB „( - )" priklausantis žemės sklypas, kurio plotas 0,0136 ha, unikalus Nr. ( - )(Hipotekos lakšto/2 3 p.). Bendra Hipotekos lakštu/2 įkeisto turto rinkos vertė 51094 000,00 Lt (Hipotekos lakšto/2 4 p.); 2008-09-08 buvo sudarytas hipotekos lakštas Nr. ( - ) (toliau su visais pakeitimais ir papildymais - „Hipotekos lakštas/3“). Hipotekos lakšto/3 pagrindu Banko naudai buvo įkeistas šis nekilnojamasis turtas: žemės sklypas, kurio unikalus Nr. ( - ), plotas 0,12 ha, adresas ( - ); pastatas, kurio unikalus Nr. ( - ), bendras plotas 735,74 kv. m., adresas ( - ) ir kiti statiniai (kiemo statiniai), kurių unikalus Nr.( - ). Bendra Hipotekos lakštu/3 įkeisto turto rinkos vertė 6 310 000,00 Lt (Hipotekos lakšto/3 4 p.). To paties skolinio įsipareigojimo (6 259 377,76 Eur) įvykdymo užtikrinimui buvo hipoteka apsunkintas turtas, kurio bendra vertė pagal hipotekos lakštuose nurodytas vertes sudaro 59 679 000,00 Lt/ 17 284 233 Eur. Tuo tarpu tiek AB DNB banko atsiliepime, tiek skundžiamoje nutartyje tiesiogiai daroma nuoroda tik į hipotekos lakštu/3 įkeistą turtą, kurio vertė neva sudaro 1 200 000,00 Eur. Įvertinant skolinio įsipareigojimo užtikrinimui įkeisto turto kiekį ir vertę, yra akivaizdu, jog nėra jokio pagrindo išvadai, jog hipoteka apsunkinto turto vertė yra akivaizdžiai per maža realiam sprendimo vykdymui užtikrinti. Be to, nei antstolis, nei AB DNB bankas nepateikė konkrečių duomenų, jog iš hipoteka įkeisto turto gautų lėšų nepakaks skolos ir vykdymo išlaidoms padengti.

10Atsiliepimu į pareiškėjos atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo AB DNB bankas prašo atmesti pareiškėjos atskirąjį skundą. Banko nuomone, pirmosios instancijos teismas pagrįstai vadovavosi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-10-02 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-500-421/2015 pateiktu išaiškinimu, kadangi bylų aplinkybės yra panašios. Šiuo atveju svarbi aplinkybė, kad įkeisto turto vertė yra žymiai mažesnė nei priteista skola. Skolos suma šiai dienai viršija 8 555 130 Eur. Pareiškėjos argumentai, jog 2008-02-20 Kredito linijos sutarties Nr. K-2500-2008-52 (toliau – Kredito linijos sutartis) užtikrinimui yra įkeistas ir kitas nekilnojamasis turtas, kurio vertės pagal hipotekos sandoriuose nurodytas vertes pakanka skolai padengti, yra nepagrįsti ir neatitinka faktinės situacijos. Negalima vadovautis hipotekos lakšte nurodytomis turto vertėmis. Hipotekos lakšte nurodyta turto kaina, kuri buvo nustatyta 2008 metais neatitinka turto rinkos kainos 2016 metais ir ja negalima vadovautis. Pareiškėja nutyli aplinkybę, jog T. J. V. priklausantis nekilnojamasis turtas, įkeistas 2008-02-28 hipotekos lakštu Nr. ( - ) prievolių pagal Kredito linijos sutartį įvykdymo užtikrinimui yra realizuotas. Taigi prievolių pagal Kredito linijos sutartį įvykdymas nebėra užtikrintas 2008-02-28 hipotekos lakštu Nr. ( - )įkeistu nekilnojamuoju turtu. Šios aplinkybės buvo nustatytos Kauno apylinkės teisme nagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-448-199/2013. Pareiškėja nutyli aplinkybę, jog pagal 2008-03-13 hipotekos lakštą Nr. ( - ) vienintelis įkeistas nekilnojamas turtas, esantis adresu( - ), yra pastatas-daugiabutis gyvenamasis namas su verslo patalpomis. Pažymėtina, kad antstolis 2015-02-06 Turto arešto akte nurodė, kad šio turto vertė yra 5 213 160 Eur. Šiuo metu šiam nekilnojamajam turtui yra paskirta turto vertės nustatymo ekspertizė ir atlikus šią ekspertizę paaiškės reali turto vertė. Be to, šiuo hipotekos lakštu įkeistas kitas nekilnojamasis turtas, kuris nuosavybės teise priklauso UAB „( - )“, antstolio yra įkainotas 273 000 Eur suma. 2008-09-08 hipotekos lakštu Nr. ( - ) įkeistas turtas, esantis( - ), antstolio yra įkainotas 1 200 000 Eur suma. Skundžiamu patvarkymu antstolis yra areštavęs 6 259 377,76 Eur lėšas. Esant tokiai situacijai, kad bankui įkeisto turto vertės (kuri yra nustatyta šiai dienai) nepakanka išieškotojo reikalavimui patenkinti, t. y. skolos dydis viršija įkeisto turto kainą (be vykdymo išlaidų), antstolis turėjo teisę areštuoti lėšas. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad skola kasdien didėja dėl priteistų procesinių palūkanų. Pažymėtina, kad ekspertui nustačius pastato, esančio Laisvės al. 35, Kaune, vertę, antstolis atsižvelgdamas į nustatytą vertę turėtų koreguoti 2015-10-02 patvarkymu areštuotą sumą. Net ir nustačius, jog antstolis areštavo per didelę sumą atsižvelgiant į aukščiau išvardintus duomenis apie nekilnojamųjų daiktų vertę, šis patvarkymas neturėtų būti pripažintas neteisėtu per se, o tik atitinkamai turėtų būti sumažinama patvarkymu areštuota suma.

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas atmestinas.

13Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundo ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą. Neatsižvelgdamas į atskirojo skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320 ir 338 str.).

14Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

15Šiuo atveju ginčo esmė – ar pagrįstai antstolis 2015-10-02 patvarkymu areštavo 6 259 377,76 Eur esamas ir būsimas lėšas, priklausančias B. J., R. J., L. B., V. B..

16Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad antstolio R. S. kontoroje yra užvesta vykdomoji byla Nr. 0070/12/00316 pagal Kauno miesto apylinkės teismo nutartį Nr. 2-15582-657/2011, kuria nutarta priverstinai išieškoti iš skolininkų B. J., R. J., L. B., V. B. 6 983 389,28 Eur skolą, 5 proc. metinių palūkanų nuo negrąžintos skolos sumos (6 983 389,28 Eur) skaičiuojant nuo 2011-07-28 iki hipotekos teisėjo nutarties išieškoti skolą iš įkeisto turto įvykdymo ir 133 Lt žyminio mokesčio; priverstinai parduoti iš varžytynių įkeistą L. B., asmeninės nuosavybės teise priklausantį turtą: 0,1200 ha ploto žemės sklypą, ( - ). 2015-10-02 patvarkymu antstolis nutarė areštuoti 6 259 377,76 Eur esamas ir būsimas lėšas, priklausančias B. J., R. J., L. B., V. B.; areštuotas lėšas pervesti į antstolio sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB DNB banke.

17Vykdymo proceso tikslas yra kuo greičiau ir ekonomiškiau įstatymų nustatyta tvarka įvykdyti sprendimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. gruodžio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „JAASTRA-WAM“ skundą, bylos Nr. 3K-3-712/2013); vykdymo proceso tikslas reiškia operatyvų (efektyvų ir per protingą laiką), laikantis CPK nustatytų terminų, skolininko turto realizavimą, siekiant padengti kreditoriaus reikalavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. kovo 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje P. M. v. ŽŪB ,,Minaičiai“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-171/2015). Bendrojoje vykdymo procesą reglamentuojančioje CPK 675 straipsnio 2 dalies normoje nustatyta, kad antstolis negali areštuoti skolininko turto iš esmės daugiau, negu jo reikia išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti. Ši įstatymo nuostata logiškai ir sistemiškai turi būti aiškinama taip, kad antstolis, vykdydamas jam pateiktus vykdomuosius dokumentus, turi imtis priemonių surasti ir areštuoti tiek skolininko turto, kad jo pakaktų teismo sprendimui įvykdyti. Taigi, antstolis, naudodamasis jam suteiktais įgaliojimais, turi imtis aktyvių veiksmų ir areštuoti tiek turto, kad būtų realiai užtikrintas skolos ir vykdymo išlaidų padengimas. Net ir tuo atveju, kai kreditoriaus naudai yra hipoteka įkeistas turtas, CPK 675 straipsnio 2 dalies nuostata negali būti aiškinama kaip absoliučiai ribojanti antstolio teisę areštuoti hipoteka neįkeistą skolininko turtą.

18Teismas pažymi, kad toks CPK 675 straipsnio 2 dalies normos dėl antstolių teisių areštuoti skolininko turtą aiškinimas nepaneigia (tarpusavyje siejasi) nei CK 4.193 straipsnio 1 dalies nuostatos, nei kasacinio teismo praktikoje suformuluotos, aiškinant šią normą, taisyklės, kad hipotekos kreditorius turi teisę reikalauti išieškoti iš skolininko neįkeisto turto tik tada, kai baigiamas išieškojimas iš įkeisto turto (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Swedbank“ v. R. K. ir kt., bylos Nr. 3K-7-364/2010). Skolininko turto areštas yra laikinas tokio turto nuosavybės teisės uždraudimas ar apribojimas (CPK 675straipsnio 1 dalis), todėl CK 4.193 straipsnio 1 dalies normoje nustatytas draudimas išieškoti iš hipoteka neįkeisto turto tol, kol nėra realizuotas hipoteka įkeistas turtas, neturėtų būti tapatinamas su draudimu areštuoti kitą, hipoteka neįkeistą skolininko turtą. Esant hipoteka įkeistam turtui ir areštuotam kitam turtui, antstolis pirmiausia turės realizuoti hipoteka įkeistą turtą, ir, tik užbaigęs šią procedūrą, nukreipti išieškojimą į kitą areštuotą hipoteka neįkeistą skolininko turtą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. spalio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-500-421/2015).

19Kaip minėta, 2015-10-02 antstolis priėmė patvarkymą „Dėl išieškojimo nukreipimo į skolininko pinigines sumas, esančias pas kitus asmenis“. Patvarkymu antstolis areštavo 6 259 377,76 Eur esamas ir būsimas lėšas, priklausančias B. J., R. J., L. B., V. B.. Taip pat antstolis patvarkė, kad lėšos būtų pervestos į antstolio sąskaitą, esančią AB DNB banke. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, tokie antstolio veiksmai iš esmės yra teisėti. Kaip nustatė, pirmosios instancijos teismas, vykdomojoje byloje Nr. 0070/12/00316 areštuotas turtas įkainotas 1 200 000 Eur, o pagal Kauno miesto apylinkės teismo nutartį Nr. 2-15582-657/2011 skolininkų skola sudaro 6 983 389,28 Eur, 5 proc. metinių palūkanų nuo 2011-07-28 bei bylinėjimosi išlaidos. Areštuoto turto suma (1 200 000 Eur) kelis kartus mažesnė už skolos dydį, todėl akivaizdu, kad iš hipoteka įkeisto turto gautų lėšų nepakaks skolos ir vykdymo išlaidoms padengti.

20Atskirajame skunde pareiškėja nurodo, kad Kredito linijos sutarties įvykdymo užtikrinimui buvo sudaryti šie hipotekos sandoriai ( - ). Pareiškėjo nuomone, įvertinant skolinio įsipareigojimo užtikrinimui įkeisto turto vertę (59 679 000,00 Lt/ 17 284 233 Eur), yra akivaizdu, jog nėra jokio pagrindo išvadai, jog hipoteka apsunkinto turto vertė yra akivaizdžiai per maža realiam sprendimo vykdymui užtikrinti. Suinteresuotas asmuo atsiliepime nurodė, kad skolos dydis viršija įkeisto turto kainą, skola didėja kasdien didėja dėl priteistų procesinių palūkanų. Skolos suma šiai dienai viršija 8 555 130 Eur. Hipotekos lakšte nurodyta turto kaina, kuri buvo nustatyta 2008 metais neatitinka turto rinkos kainos 2016 metais ir ja negalima vadovautis.

21Šiuo atveju, ginčijamas patvarkymas priimtas tikslu tik areštuoti skolininkų pas kitus asmenis esančias pinigines lėšas ir tokiu būdu priverstinai laikinai uždrausti bei apriboti skolininkų nuosavybės teises į jų esamas ir būsimas pas kitus asmenis piniginės lėšas. Tai, kad patvarkymo pavadinime nurodyta, kad tai patvarkymas dėl išieškojimo nukreipimo į skolininkų lėšas, esančias pas kitus asmenis, nereiškia, kad iš esmės bus pradėti išieškojimo veiksmai iš skolininkams pas kitus asmenis esamų ir būsimų lėšų. Taigi, šiuo patvarkymu antstolis tik ėmėsi procesinių priemonių, kad būtų užtikrintas Hipotekos skyriaus prie Kauno miesto apylinkės teismo nutarties vykdomajame procese įvykdymas. Pažymėtina, kad pardavus hipoteka įkeistą turtą ir pilnai ar dalinai padengus įsiskolinimą, antstolis turės teisę nukreipti išieškojimą į areštuotas lėšas tik nepadengta skolos dalimi, likusios sumos areštą privalės panaikinti, kas iš esmės reikš, kad skolininkai vėl įgis teisę naudotis bei disponuoti jiems nuosavybės teise priklausančiomis lėšomis. Kiti atskirojo skundo argumentai neįtakoja skundžiamos nutarties teisėtumo ir pagrįstumo.

22Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgęs į tai kas išdėstyta, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas pareiškėjos skundą dėl antstolio veiksmų nepažeidė proceso teisės normų, padarė teisingas išvadas, todėl priėmė visapusiškai teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią panaikinti ar pakeisti, remiantis pareiškėjos atskirojo skundo motyvais, nėra įstatyme numatytų pagrindų (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

23Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338-339 straipsniu, teismas

Nutarė

24Kauno apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Galina Blaževič,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Pareiškėja pateikė skundą dėl antstolio R. S. veiksmų vykdomoje byloje... 4. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 5. Kauno apylinkės teismas 2015 m. gruodžio 28 d. nutartimi pareiškėjos skundo... 6. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 7. Atskiruoju skundu pareiškėja L. B. prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo... 8. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išnagrinėtos civilinės bylos Nr.... 9. Kredito linijos sutarties įvykdymo užtikrinimui buvo sudaryti šie hipotekos... 10. Atsiliepimu į pareiškėjos atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo AB DNB... 11. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 12. Atskirasis skundas atmestinas.... 13. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundo ribų,... 14. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 straipsnio 2... 15. Šiuo atveju ginčo esmė – ar pagrįstai antstolis 2015-10-02 patvarkymu... 16. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad antstolio R. S. kontoroje yra užvesta... 17. Vykdymo proceso tikslas yra kuo greičiau ir ekonomiškiau įstatymų nustatyta... 18. Teismas pažymi, kad toks CPK 675 straipsnio 2 dalies normos dėl antstolių... 19. Kaip minėta, 2015-10-02 antstolis priėmė patvarkymą „Dėl išieškojimo... 20. Atskirajame skunde pareiškėja nurodo, kad Kredito linijos sutarties įvykdymo... 21. Šiuo atveju, ginčijamas patvarkymas priimtas tikslu tik areštuoti... 22. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgęs į tai kas išdėstyta, daro... 23. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 24. Kauno apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 28 d. nutartį palikti nepakeistą....