Byla 2S-1569-413/2018
Dėl žemės sklypo kadastrinių matavimų registravimo be bendraturčių sutikimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintautas Koriaginas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo V. P. atskirąjį skundą dėl Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų 2018 m. birželio 4 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-22-470/2018 pagal ieškovo V. P. ieškinį atsakovams V. O. ir R. O. dėl žemės sklypo kadastrinių matavimų registravimo be bendraturčių sutikimo.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5

 1. Alytaus rajono apylinkės teismas 2015 m. gegužės 4 d. nutartimi civilinės bylos pagal ieškovo V. P. ieškinį atsakovams V. O. ir R. O., tretiesiems asmenims VĮ Registrų centrui, Nacionalinei žemės ūkio tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos dėl žemės sklypo kadastrinių matavimų registravimo be bendraturčių sutikimo nagrinėjimą sustabdė iki bus priimtas ir įsiteisės Kauno apygardos administracinio teismo sprendimas administracinėje byloje Nr. I-2682-505/2015.
 2. Teismo 2018 m. balandžio 27 d. nutartimi civilinės bylos nagrinėjimas atnaujintas ir paskirtas teismo posėdis žodinio proceso tvarka 2018 m. gegužės 23 d. 10.00 val. Atsakovas V. O. 2015 m. gegužės 16 d. pateikė teismui prašymą, kuriame nurodė, kad paskirtame teismo posėdyje dalyvaus ir jam bus reikalingas vertėjas iš lietuvių į rusų kalbą (t. II, b. l. 123).
 3. Vertėja G. V. į paskirtą 2018 m. gegužės 23 d. 10 val. teismo posėdį atvyko (t. II, b. l. 139–144). Teismo posėdžio metu ieškovas V. P. pateikė teismui prašymą, kuriuo atsisakė nuo ieškinio ir prašė civilinę bylą nutraukti (t. II, b. l. 138).
 4. Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmai 2018 m. gegužės 23 d. nutartimi ieškovo atsisakymą nuo ieškinio priėmė, civilinę byla nutraukė ir paskirstė bylinėjimosi išlaidos.
 5. Teismo posėdyje vertėjavimo paslaugas suteikusi UAB „Lauva“ 2018 m. gegužės 30 d. teismui pateikė PVM sąskaitą faktūrą dėl 105,27 Eur apmokėjimo už vertėjo paslaugas.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7

 1. Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmai 2018 m. birželio 4 d. priėmė papildomą nutartį, kuria priteisė UAB „Lauva“ naudai iš ieškovo V. P. 105,27 Eur vertėjavimo išlaidų.
 2. Teismas nurodė, kad nutraukdamas bylą teismas išsprendė išlaidų už procesinių dokumentų siuntimą atlyginimo valstybei ir žyminio mokesčio grąžinimo ieškovui klausimus, tačiau šia teismo nutartimi nebuvo išspręstas išlaidų už vertėjavimo paslaugas priteisimo klausimas. Teismas pripažino, jog PVM sąskaita faktūra už suteiktas vertėjavimo paslaugas negalėjo būti pateikta iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos.
 3. Vadovaudamasis kasacinio teismo praktika, teismas pažymėjo, kad CPK 98 straipsnio 1 dalies nuostatos, kai advokato ar advokato padėjėjo pagalbos išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas jas priteisti ir išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, gali būti netaikomos nustačius reikšmingas aplinkybes, įrodančias, kad asmuo neturėjo galimybės pateikti prašymo dėl atstovavimo išlaidų ir jų dydį pagrindžiančių įrodymų iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. balandžio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-207-313/2015, ir joje nurodyta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo bei Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika).
 4. Vertėjos paslaugos atsakovams buvo suteiktos būtent šios nutarties, kuria byla nutraukta, teismo posėdžio dieną, todėl teismas šio reikalavimo neišsprendė. Teismo vertinimu, kai asmuo neturėjo galimybės pateikti prašymo priteisti išlaidų vertėjo pagalbai apmokėti atlyginimo iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, šis klausimas gali būti išspręstas taikant papildomo sprendimo institutą.

8III. Atskirojo skundo argumentai

9

 1. Atskiruoju skundu ieškovas V. P. prašo panaikinti Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų 2018 m. birželio 4 d. nutartį. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. CPK 11 straipsnyje yra numatyta, kad asmenims, nemokantiems valstybinės kalbos, garantuojama teisė naudotis vertėjo paslaugomis, kurios apmokamos iš valstybės biudžeto. CPK 91 straipsnis numato, kad vertėjams už vertimą priklausančias sumas teismas išmoka iš tam skirtų valstybės biudžeto lėšų. Vertėjui iš biudžeto lėšų nebuvo sumokėta, todėl vertėjui išmokėtina suma negali būti išieškoma iš šalies.
  2. Spręsdamas vertėjavimo išlaidų atlyginimo klausimą teismas netinkamai taikė kasacinio teismo išaiškinimus, nes juose pasisakoma dėl išlaidų atlyginimo už advokato ar advokato padėjėjo suteiktas paslaugas. Apelianto vertinimu, nėra įstatyminio pagrindo priteisti iš jo išlaidas už vertėjo suteiktas paslaugas.

10IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11

 1. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundų ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą. Neatsižvelgdamas į atskirojo skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, teismas nenustatė.
 2. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 117 straipsnio antrojoje dalyje nustatyta, kad teismo procesas Lietuvos Respublikoje vyksta valstybine kalba. Ši konstitucinė nuostata detalizuojama CPK 11 straipsnyje nustatančiame, jog teismo procesas Lietuvos Respublikoje vyksta valstybine kalba (1 dalis). Asmenims, nemokantiems valstybinės kalbos, garantuojama teisė naudotis vertėjo paslaugomis teismo procese (2 dalis). Už vertėjo paslaugas teismo posėdžio metu atlyginama iš valstybės biudžeto (3 dalis). Pagal valstybinės kalbos įstatymo 2 straipsnį, Lietuvos Respublikos valstybinė kalba yra lietuvių kalba, todėl civilinis procesas Lietuvos Respublikoje vyksta lietuvių kalba ir asmenims nemokantiems lietuvių kalbos, arba mokantiems ją nepakankamai gerai, garantuojama teisė naudotis vertėjo paslaugomis, už kurio paslaugas teismo posėdžio metu atlyginama iš valstybės biudžeto (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2017 m. spalio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-280-969/2017).
 3. Lietuvos apeliacinis teismas yra konstatavęs, jog sistemiškai aiškinant proceso kalbos normas darytinos tokios išvados: valstybės biudžeto lėšomis atlyginama už vertėjo paslaugas atliekamas teismo posėdžio metu; procesiniai teismo dokumentai neverčiami į dalyvaujančiam asmeniui suprantamą kalbą, kai bylą jis veda per atstovą. Šiame kontekste Lietuvos apeliacinis teismas pažymėjo, jog iš valstybės biudžeto atlyginama už vertėjo paslaugas ne visais atvejais, kai byloje dalyvaujantis asmuo nesupranta valstybinės kalbos arba ją supranta nepakankamai, bet atlyginama tik už vertėjo paslaugas suteikiamas teismo posėdžio metu, o taip pat kitais įstatymuose nustatytais atvejais. Kitais, įstatymuose nenustatytais atvejais teismas gali, bet neprivalo atlikti procesinių dokumentų vertimo (pavyzdžiui, socialiai pažeidžiamų asmenų bylose, įgyvendinant proceso koncentruotumo principą ir pan.), tačiau šiais atvejais už vertėjo paslaugas atlygina pats proceso dalyvis. Byloje dalyvaujantis asmuo gali savo iniciatyva ir lėšomis naudotis vertėjo paslaugomis neribotai. Tokiu būdu įstatymas garantuoja teisę byloje dalyvaujančiam asmeniui naudotis vertėjo paslaugomis, tačiau už vertėjo paslaugas yra atlyginama iš valstybės biudžeto lėšų tuomet, kai vertėjo paslaugos suteikiamos teismo posėdžio metu, kitais atvejais teismo procesinių ir kitų dokumentų vertimą byloje dalyvaujantis asmuo atlieka savo iniciatyva ir savo lėšomis (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. vasario 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2- 117/2007;
 4. CPK 91 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad sumos, priklausančios liudytojams, ekspertams ir vertėjams, išmokamos, kai jie atlieka savo pareigas. Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovui V. O. 2018 m. gegužės 23 d. vykusio teismo posėdžio metu buvo suteiktos vertėjo paslaugos. CPK 91 straipsnio 4 dalis numato, kad vertėjams už vertimą priklausančias sumas teismas išmoka iš tam skirtų valstybės biudžeto lėšų. Kaip teisingai nurodė apeliantas, įstatymas nenumato, jog už teismo posėdžio metus suteiktas vertėjo paslaugas būtų priteisiama iš priešingos šalies.
 5. Sutiktina su apelianto argumentais, kad skundžiamoje nutartyje cituojama teismų praktika šiuo atveju netaikytina, nes joje yra išaiškinta kaip atlyginamos šalies turėtos išlaidos už suteiktas advokato ar advokato padėjėjo paslaugas, bet ne už suteiktas vertėjo paslaugas teismo posėdžio metu.
 6. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė procesines teisės normas, reglamentuojančias išlaidų už suteiktas vertėjo paslaugas teismo posėdžio metu atlyginimą, todėl skundžiama 2018 m. birželio 4 d. nutartis panaikinama (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

12Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

13Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų 2018 m. birželio 4 d. nutartį panaikinti.

14Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai