Byla A2-1563-273/2016

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Izolda Nėnienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo D. S. atskirąjį skundą dėl Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2016 m. gegužės 5 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal pareiškėjo D. S. prašymą dėl proceso atnaujinimo Kaišiadorių rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-542-359/2014, suinteresuotieji asmenys UAB „Bankrovita“, BUAB „NBG grupė“, D.-P. T., Z. V., J. N., Ž. L., R. K., P. K., K. Č., D. K., A. M., F. K., V. A., E. E., V. G., S. S., Ž. Z., V. A., A. N., D. M. P., J. A., E. N., L. K., Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcija, VĮ Turto bankas, UAB „Investicijų ir verslo garantijos“, UAB „Elme Messer“, UAB „Atrakta“, UAB „Gustomta“, UAB „Divenda“, UAB „Joldija“, UAB „SDG“, UAB „Eurocom“, AB „VST“, UAB „Vartų sistemos“, UAB „K. K. odontologijos paslaugos“, Kaišiadorių vartotojų kooperatyvas, UAB „Saurida“, UAB „Wood Master“, UAB „Swedbank lizingas“, AB „Šiaulių bankas“, Danske Bank A/S, UAB „Balstila“, UAB „LB kompanija“ ir UAB „BTA draudimas.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Kaišiadorių rajono apylinkės teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą Nr. 2-542-359/2014 pagal ieškovo D. S. ieškinį atsakovei UAB „Bankrovita“, tretiesiems asmenims BTA ADB filialui Lietuvoje, BUAB „NBG grupė“ ir kt. dėl bankroto administratoriaus UAB „Bankrovita“ neteisėtais veiksmais ir veikla padarytos žalos BUAB „NBG grupė“ kreditoriams atlyginimo, 2014 m. rugpjūčio 21 d. priėmė sprendimą, kuriuo atnaujino ieškovui D. S. terminą ieškiniui dėl žalos BUAB „NBG grupė“ kreditoriams atlyginimo pareikšti, ieškovo ieškinį atmetė, priteisė atsakovei UAB „Bankrovita“ iš ieškovo 3 400 Lt turėtoms advokato atstovavimo išlaidoms atlyginti, priteisė iš ieškovo 1 085,32 Lt išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei, paskyrė ieškovui 10 000 Lt baudą, 5 000 Lt priteisiant trečiajam asmeniui BUAB „NBG grupė”.

82.

9Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2015 m. sausio 16 d. nutartimi Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2014 m. rugpjūčio 21 d. sprendimą pakeitė; sprendimo dalį, kuria ieškovui D. S. paskirta 10 000 Lt bauda už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, panaikino, prašymą dėl baudos paskyrimo ieškovui atmetė; kitas sprendimo dalis paliko nepakeistas.

103.

11Pareiškėjas D. S. kreipėsi su prašymu į Kaišiadorių rajono apylinkės teismą, prašydamas:

12- atnaujinti terminą prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti, jei toks terminas būtų praleistas; kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą dėl CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkto nuostatos atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 str., 30 str. 1 d., 109-110 str., CPK 2 str., 5 str. 1 d., 6 str. ir kt. str., Teismų įstatymo 1 str., 4-6 str. ir kt. str.; CPK 370 str. ir 370 str. 5 d. nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 str., 30 str. 1 d., 109-110 str., CPK 2 str., 5 str. 1 d., 6 str. ir kt. str., Teismų įstatymo 1 str., 4-6 str. ir kt. str.; atnaujinti procesą Kaišiadorių rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-542-359/2014 CPK 366 straipsnio 1 dalies 8 ir 9 punktų pagrindais; atnaujinus procesą ir pakartotinai išnagrinėjus bylą, panaikinti: Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2014 m. rugpjūčio 21 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-542-359/2014 ir Kauno apygardos teismo 2015 m. sausio 16 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2A-153-555/2015 dalis, kuriomis buvo paliktas nepakeistas Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2014 m. rugpjūčio 21 d. sprendimas; priimti naują sprendimą:

13- priteisti BUAB „NBG grupė“ kreditoriams iš atsakovo bankroto administratoriaus UAB „Bankrovita“ neteisėtais veiksmais ir veikla padarytos žalos atlyginimą – 101 670,46 Lt (29 445,80 Eur);

14- priteisti BUAB „NBG grupė“ kreditoriams iš atsakovo bankroto administratoriaus UAB „Bankrovita“ 6 proc. dydžio metines palūkanas už teismo priteistą sumą – 101 670,46 Lt (29 445,80 Eur) – nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;

15- priteisti ieškovui D. S. – iš atsakovo bankroto administratoriaus UAB „Bankrovita“ visas turėtas turtines išlaidas: tiek pirmosios, tiek ir apeliacinės instancijos teismuose, iš viso: 6 000 Lt (1 737,72 Eur);

16- priteisti iš atsakovo bankroto administratoriaus UAB „Bankrovita“ turėtas turtines išlaidas, rengiant prašymą dėl proceso atnaujinimo, iš viso: 3 000 Lt (869 Eur).

174.

18Prašyme nurodė, kad pareiškėjui kelia abejones teisėjo G. Kaulakio, nagrinėjusio civilinę bylą Nr. Nr. 2542-359/2014 nepriklausomumas ir šališkumas. Minėtas teisėjas, kartu būdamas Kaišiadorių rajono apylinkės teismo pirmininku, turėdamas teisę paskirstyti bylas teisėjams privalėjo nuo bylos nagrinėjimo nusišalinti. Vienas iš kolegijos teisėjų, nagrinėjusių civilinę bylą apeliacine tvarka, E. Tamašauskas ir teisėjas G. Kaulakis yra dirbę viename teisme, kad juos siejo pavaldumo santykiai. Nurodo, kad civilinėje byloje Nr. 2542-359/2014 buvo padaryta aiškios teisės normų taikymo klaidos: nesivadovauta Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatomis, nukrypta nuo šios konvencijos taikymo praktikos, padaryta visa eilė esminių proceso pažeidimų, nulėmusių civilinės bylos turinio neatskleidimą, nepagrįstų ir neteisingų sprendimų priėmimą ir viešo intereso pažeidimą; nesivadovauta teisingai ginčui išspręsti taikytinomis teisės normomis ir nukrypta nuo jų taikymo praktikos; neteisingai išspręsti bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimai.

195.

20Atsiliepime į prašymą dėl proceso atnaujinimo suinteresuotas asmuo BUAB „NBG grupė“ bankroto administratorius UAB „Bankrovita“ prašė prašymą dėl proceso atnaujinimo atmesti visiškai.

21II.

22Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

236.

24Kaišiadorių rajono apylinkės teismas 2016 m. gegužės 5 d. nutartimi atnaujino pareiškėjui praleistą prašymo dėl proceso atnaujinimo padavimo terminą; atmetė pareiškėjo prašymą dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą; atsisakė atnaujinti procesą Kaišiadorių rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-542-359/2014 CPK 366 straipsnio 1 dalies 8 ir 9 punktuose nurodytais pagrindais.

257.

26Teismas dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą nurodė, kad CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkto nuostata, jog tik Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras gali paduoti prašymą atnaujinti procesą dėl pirmos instancijos teismo sprendimuose/ nutartyse, kurie buvo peržiūrėti apeliacine tvarka, padarytos aiškios teisės normos taikymo klaidos, yra visiškai pagrįsta ir logiška, atsižvelgiant į proceso atnaujinimo tikslą ir esmę, skirta procese nedalyvavusiam asmeniui – Lietuvos Respublikos generaliniam prokurorui – ginti viešąjį interesą. Teismas rėmėsi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. spalio 27 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-7-414/2014 pateiktu išaiškinimu. Teismui nekilo abejonių dėl šios normos atitikimo Konstitucijai.

278.

28Teismas nematė pagrindo kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą dėl pareiškėjo nurodytų CPK 370 straipsnio ir CPK 370 straipsnio 5 dalies nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Nurodė, kad pagal CPK 370 straipsnio 5 dalies, nagrinėjant prašymą atnaujinti procesą ir (ar) bylą, kurioje procesas atnaujintas, negali dalyvauti teisėjas, dėl kurio sprendimo ar nutarties yra atnaujintas procesas. Visus proceso atnaujinimo klausimus sprendžia ir, atnaujinus bylos nagrinėjimą, bylą pakartotinai nagrinėja kitas teisėjas. Taip yra užtikrinamos pareiškėjo nurodytos asmens teisės į teisminę gynybą, į nepriklausomą, nešališką ir teisingą teismą ir į tinkamą teismo procesą.

299.

30Teismas dėl proceso atnaujinimo CPK 366 straipsnio 1 dalies 8 punkto pagrindu nurodė, kad pareiškėjui nepalankus Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2014 m. rugpjūčio 21 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-542-359/2014 buvo peržiūrėtas apeliacine tvarka. Pareiškėjas apeliaciniame skunde rėmėsi tomis pačiomis aplinkybėmis, jog bylą išnagrinėjo neteisėtos sudėties pirmosios instancijos teismas. Kauno apygardos teismas 2015 m. sausio 16 d. nutartyje (c. b. Nr. 2A-153-555/2015), išnagrinėjęs pareiškėjo apeliacinį skundą, nekonstatavo, jog byla išnagrinėta neteisėtos pirmosios instancijos teismo. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2016 m. balandžio 22 d. nutartimi Nr. 3P-797/2015 atsisakė priimti pareiškėjo kasacinį skundą (c. b. Nr. CIK-439/2015). Teismas nustatė, kad pareiškėjas abejones dėl pirmosios instancijos teismo neteisėtos sudėties reiškė dar bylą nagrinėjant pirmos instancijos teisme, nurodydamas tas pačias aplinkybes, kurias nurodė ir prašyme atnaujinti procesą, tomis pačiomis aplinkybėmis pareiškėjas rėmėsi apeliaciniame skunde ir galėjo remtis kasaciniame skunde. Teismas nurodė, kad prašyme atnaujinti procesą nurodytos aplinkybės dėl pirmosios instancijos teismo neteisėtos sudėties pareiškėjui buvo žinomos dar iki bylos išnagrinėjimo pirmos instancijos teisme. Nurodė, kad pagal CPK 366 straipsnio 2 dalį, CPK 366 straipsnio 1 dalies 8 punkte nurodytu atveju procesas neatnaujinamas, jeigu šiuo pagrindu prašymą padavęs asmuo galėjo remtis apeliaciniame ar kasaciniame skunde. Atsižvelgęs į tai, teismas padarė išvadą, kad pareiškėjo prašymas atnaujinti procesą Kaišiadorių rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-542-359/2014 CPK 366 straipsnio 1 dalies 8 punkto pagrindu yra nepagrįstas.

3110.

32Teismas, pasisakydamas dėl proceso atnaujinimo CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu, nurodė, kad minėtu pagrindu procesas gali būti atnaujintas, jeigu pirmos instancijos teismo sprendime yra padaryta aiški teisės normos taikymo klaida, kuri galėjo turėti įtakos priimant sprendimą, ir sprendimas nebuvo peržiūrėtas apeliacine tvarka. Kadangi Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2014 m. rugpjūčio 21 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-542-359/2014 pareiškėjo iniciatyva buvo peržiūrėtas apeliacine tvarka, todėl pareiškėjo prašymą atnaujinti procesą CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu, teismas pripažino nepagrįstu.

33III.

34Atskirojo skundo argumentai

3511.

36Atskirajame skunde pareiškėjas prašė:

37-

38panaikinti Kaišiadorių rajono apylinkės 2016 m. gegužės 5 d. teismo nutarties dalis, kuriomis atsisakyta atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2- 542-359/2014 CPK 366 str. 1 d. 8 ir 9 punktų pagrindais;

39-

40atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2- 542-359/2014 CPK 366 straipsnio 1 d. 2, 8 ir 9 punktų pagrindais;

41-

42išnagrinėjus bylą pakartotinai, panaikinti 2014 m. rugpjūčio 21 d. Kaišiadorių rajono apylinkės teismo sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-542-359/2014 ir panaikinti tas 2015 m. sausio 16 d. Kauno apygardos teismo nutarties dalis civilinėje byloje Nr. 2A-153-555/2015, kuriomis buvo paliktas nepakeistas 2014 m. rugpjūčio 21 d. Kaišiadorių rajono apylinkės teismo sprendimas;

43-

44išnagrinėjus bylą pakartotinai priimti naują sprendimą byloje - priteisti iš atsakovo bankroto administratoriaus UAB „Bankrovita“ 101 670,46 Lt (29 445,80 Eur) žalos atlyginimą, 6 proc. metines palūkanas nuo 101 670,46 Lt (29 445,80 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos BUAB „NBG grupė“ kreditoriams; priteisti iš atsakovo bankroto administratoriaus UAB „Bankrovita“ pareiškėjui 6 000 Lt (1 737,72 Eur) bylinėjimosi išlaidas ir 3 000 Lt (869 Eur) išlaidas, patirtas parengiant ir pateikiant prašymą dėl proceso atnaujinimo šioje civilinėje byloje;

45-

46atskirąjį skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka, skundui nagrinėti dėl bylos sudėtingumo sudaryti trijų teisėjų kolegiją;

47-

48kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punktas ta apimtimi, kuriame yra nustatytas apribojimas, kad tik Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras gali teismui paduoti prašymus atnaujinti procesą šiame punkte nustatytu pagrindu (dėl padarytos aiškios teisės normos taikymo klaidos) dėl teismo sprendimų (nutarčių), kurie buvo peržiūrėti apeliacine tvarka (o kiti asmenys - tik jeigu pirmosios instancijos teismo sprendime (nutartyje) yra padaryta aiški teisės normos taikymo klaida ir sprendimas (nutartis) nebuvo peržiūrėtas apeliacine tvarka bei CPK 368 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas vienerių metų naikinamasis terminas pateikti prašymą CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu, nesuteikiant ir nenumatant teisės teismui jo atnaujinti, neprieštarauja suinteresuoto asmens Konstitucinei teisei į teisminę gynybą, teisei į teisingą teismą ir tinkamą teismo procesą, asmenų lygybės įstatymui, konstituciniam teisinės valstybės principui (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 str., 30 str. 1 d., 109-110 str., CPK 2 str., 5 str. 1 d., 6 str. ir kt. str., Teismų įstatymo 1 str., 4-6 str. ir kt. str.);

49-

50kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą su prašymu priimti prejudicinį sprendimą šioje civilinėje byloje.

5112.

52Atskirajame skunde nurodė, kad skundžiamos nutarties išvada, jog pareiškėjas negali remtis prašyme dėl proceso atnaujinimo CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkte nustatytu pagrindu prieštarauja teismų praktikai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. kovo 19 d. nutartis, priimta c. b. Nr. 3K-3-44/2007), pareiškėjo teisei į teisminę gynybą, teisei į teisingą teismą ir tinkamą teismo procesą. Nurodė, kad teismo atsisakymas nagrinėti prašymą dėl proceso atnaujinimo CPK 366 straipsnio 1 dalies 8 punkte nustatytu pagrindu, susijusioje su galimai neteisėtu procesu apeliacinės instancijos teisme, yra nepagrįstas, nes CPK nenumato jokių išlygų, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas prašymą dėl proceso atnaujinimo, negalėtų minėto klausimo šiuo atveju nagrinėti.

5313.

54Atsiliepimų į atskirąjį skundą suinteresuotieji asmenys nepateikė.

55Teismas

konstatuoja:

56IV.

57Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

5814.

59Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Nagrinėjamu atveju absoliučių pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų nėra nustatyta (CPK 329 str. 2 ir 3 d., 338 str.).

6015.

61Apeliacijos dalykas – teismo nutarties, kuria atsisakyta pareiškėjui atnaujinti procesą CPK 366 straipsnio 1 dalies 8 ir 9 punktuose nustatytais pagrindais Kaišiadorių rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-542-359/2014, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

62Dėl kolegijos sudarymo

6316.

64Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko 2016 m. birželio 1 d. nutartimi pareiškėjo atskirasis skundas dėl Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2016 m. gegužės 5 d. nutarties paskirtas nagrinėti vienam teisėjui. Bylą nagrinėjanti teisėja, įvertinusi bylos medžiagą, taip pat nenustatė pagrindo perduoti minėtą atskirąjį skundą trijų teisėjų kolegijai, todėl pareiškėjo prašymas dėl kolegijos sudarymo atskirajam skundui išnagrinėti netenkinamas (CPK 62 str., 336 str. 2 d.).

65Dėl žodinio proceso

6617.

67Pagal bendrąją proceso įstatyme įtvirtintą taisyklę atskirasis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai tokį skundą nagrinėjantis apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, jog būtinas žodinis nagrinėjimas (CPK 336 str. 1 d.). Kasacinis teismas yra nurodęs, kad apeliacinio (atskirojo) skundo nagrinėjimo tvarkos pasirinkimas yra bylą nagrinėjančio teismo diskrecijos teisė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. liepos 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-436-611/2015). Atsižvelgdamas į nagrinėjamo teisinio ginčo pobūdį, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad žodinis atskirojo skundo nagrinėjimas nėra būtinas, nes jam išnagrinėti reikšmingos faktinės ir teisinės bylos aplinkybės yra aiškios, o proceso dalyvių pozicija išsamiai išdėstyta procesiniuose dokumentuose (CPK 185 str.).

68Dėl kreipimosi į Konstitucinį Teismą ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismą

6918.

70Visų pirma, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad prašymas kreiptis į Konstitucinį Teismą ir / ar Europos Sąjungos Teisingumo Teismą negali būti savarankiškas atskirojo skundo dalykas (CPK 337 str.), todėl apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo kreiptis į apelianto nurodytas teismines institucijas. Antra, kreipimąsi į Konstitucinį Teismą reglamentuoja CPK 3 straipsnio 3 dalis, kurioje nustatyta, kad jeigu yra pagrindas manyti, kad įstatymas arba kitas teisės aktas ar jo dalis, kurie turėtų būti taikomi konkrečioje byloje, gali prieštarauti Konstitucijai ar įstatymams, teismas sustabdo bylos nagrinėjimą ir, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo kompetenciją, kreipiasi į jį prašydamas spręsti, ar tas įstatymas arba teisės aktas ar jo dalis atitinka Konstituciją ar įstatymus. Vadinasi, pareiga kreiptis į Konstitucinį Teismą atsiranda tik tuo atveju, jei teismas bylos nagrinėjimo metu ar konkretaus procesinio klausimo sprendimo metu suabejoja byloje taikytino įstatymo ar kito teisės akto atitiktimi Konstitucijai. Ši teismo teisė įstatymo nėra sietina su proceso dalyvių atitinkamais prašymais ar reikalavimais, o palikta teismo diskrecijai.

7119.

72Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas nemato pagrindo kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkto, ta apimtimi, kuriame yra nustatytas apribojimas, kad tik Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras gali teismui paduoti prašymus atnaujinti procesą šiame punkte nustatytu pagrindu (dėl padarytos aiškios teisės normos taikymo klaidos) dėl teismo sprendimų (nutarčių), kurie buvo peržiūrėti apeliacine tvarka (o kiti asmenys - tik jeigu pirmosios instancijos teismo sprendime (nutartyje) yra padaryta aiški teisės normos taikymo klaida ir sprendimas (nutartis) nebuvo peržiūrėtas apeliacine tvarka bei CPK 368 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas vienerių metų naikinamasis terminas pateikti prašymą CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu, nesuteikiant ir nenumatant teisės teismui jo atnaujinti, neprieštarauja suinteresuoto asmens Konstitucinei teisei į teisminę gynybą, teisei į teisingą teismą ir tinkamą teismo procesą, asmenų lygybės įstatymui, konstituciniam teisinės valstybės principui. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. spalio 27 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-7-414/2014, kuria rėmėsi pirmosios instancijos teismas, aiškinant CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkto nuostatas, nurodyta, kad tai, jog kitiems asmenims, turintiems teisę prašyti atnaujinti procesą užbaigtoje byloje, nėra suteikta teisės teikti tokį prašymą dėl aiškios teisės normos taikymo klaidos galimo padarymo ar tokios klaidos neištaisymo pirmosios ir apeliacinės instancijos teisme, nereiškia jų teisių gynybos susiaurinimo, nes teisę į tokią gynybą jie turi netiesiogiai, prašant Lietuvos Respublikos generalinį prokurorą pateikti tokį prašymą. Bylos duomenys patvirtina, kad pareiškėjas, paduodamas prašymą dėl proceso atnaujinimo, nepraleido CPK 368 straipsnio 2 dalyje nustatyto vienerių metų naikinamojo termino. Šioje byloje sprendžiant pareiškėjo prašymo priėmimo klausimą minėta norma iš viso nebuvo taikoma.

7320.

74Apeliantas prašo kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą (toliau – ESTT) dėl prejudicinio sprendimo priėmimo remdamasis abejone, ar Lietuvos Respublikos generaliniam prokurorui sudaryta išskirtinė sąlyga kreiptis į teismą su prašymu atnaujinti procesą CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu neprieštarauja Europos Sąjungos teisės aktams, tarptautinėms sutartims ir susitarimams.

7521.

76Sutarties dėl Europos Sąjungos Veikimo 267 straipsnyje įtvirtinta, jog ESTT jurisdikcijai priklauso priimti prejudicinį sprendimą dėl: a) Sutarčių išaiškinimo; b) Sąjungos institucijų, įstaigų ar organų aktų galiojimo ir išaiškinimo. Tokiam klausimui iškilus valstybės narės teisme, tas teismas, manydamas, kad sprendimui priimti reikia nutarimo šiuo klausimu, gali prašyti ESTT priimti dėl jo prejudicinį sprendimą. Nors nacionalinės valstybių narių teisės aiškinimas, pagal bendrąją taisyklę, nėra prejudicinio sprendimo dalykas, tačiau atkreiptinas dėmesys, jog kreipimasis dėl prejudicinio sprendimo yra galimas ir tuo atveju, kai ginčo klausimai susiję su nacionalinės teisės nuostatomis, nukreipiančiomis į Europos Sąjungos teisę, arba susiję su Europos Sąjungos teisės nuostatomis, perkeltomis į nacionalinę teisę (ETT Sprendimo byloje Nr. C-28/95 Leur-Bloem prieš Inspecteur der Belastingdienst 32 paragrafas; Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. birželio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3A-871/2014).

7722.

78Prejudicinio sprendimo institutas suteikia valstybių narių nacionaliniams teismams teisę, nagrinėjant bylą iškilus abejonėms dėl Europos Sąjungos teisės aktų ar konkrečių teisės nuostatų taikymo ir aiškinimo, kreiptis į ESTT dėl prejudicinio sprendimo, tačiau nacionalinis teismas nėra saistomas bylos šalių iniciatyvos, prašymo buvimo ir sprendimą kreiptis dėl prejudicinio sprendimo priima savo nuožiūra (ex officio), nes pareiga kreiptis dėl tokio sprendimo priėmimo teismui kyla tik tuomet, kai jam taikant Europos Sąjungos teisės normas iškyla Europos Sąjungos teisės aktų aiškinimo ar galiojimo klausimas (CPK 3 straipsnio 5 dalis). Tuo atveju, kai teismui nekyla klausimų dėl taikomų Europos Sąjungos teisės normų aiškinimo ir galiojimo, jis neturi pareigos kreiptis prejudicinio sprendimo.

7923.

80Remiantis aukščiau išdėstytais argumentais pažymėtina, jog nagrinėjamu atveju tarp šalių kilęs ginčas sprendžiamas vadovaujantis nacionalinės teisės normomis, nėra kilęs Europos Sąjungos teisės aktų aiškinimo klausimas, todėl nėra jokio teisinio pagrindo kreiptis į ESTT su prašymu priimti prejudicinį sprendimą.

81Dėl CPK 366 straipsnio 1 dalies 8 punkte įtvirtinto proceso atnaujinimo pagrindo

8224.

83CPK 366 straipsnio 1 dalies 8 punkte numatyta, kad procesas gali būti atnaujintas, jeigu bylą išnagrinėjo neteisėtos sudėties teismas. Remiantis minėta įstatymo norma procesas neatnaujinamas, jeigu prašymą padavęs asmuo aplinkybėmis, kurias jis nurodo kaip minėto proceso atnaujinimo pagrindą, galėjo remtis apeliaciniame ir kasaciniame teisme (CPK 366 str. 2 d.). Prašyme pareiškėjas nurodė, kad jam kelia abejones dėl bylą nagrinėjusio teisėjo G. Kaulakio nepriklausomumo ir šališkumo, nes šis teisėjas nepagrįstai atsisakė kviesti į teismo posėdį pareiškėjo nurodytą liudytoją, kurį šis teisėjas pripažino kaltu jo išnagrinėtoje baudžiamojoje byloje. Pareiškėjui tai pat kėlė abejonių Kauno apygardos teismo teisėjo E. Tamašausko nepriklausomumas ir nešališkumas, nes šis teisėjas ir bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismo teisėjas ilgą laiką dirbo kartu. Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėjo pareikšti nušalinimai tiek teisėjui G. Kaulakiui, tiek E. Tamašauskui buvo atmesti (c. b. Nr. 2-542-359/2014, t. 6, b. l. 131, 134-135, t. 9, b. l. 164-173), pareiškėjas apeliaciniame skunde nurodė minėtas aplinkybes, jog bylą išnagrinėjo neteisėtos sudėties pirmosios instancijos teismas (t. 1, b. l. 122-134). Pareiškėjo apeliacinis skundas buvo atmestas. Esant tokioms nustatytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje padarė pagrįstą išvadą, kad aukščiau nurodytos aplinkybės, kuriomis pareiškėjas grindė prašymą atnaujinti procesą CPK 366 straipsnio 1 dalies 8 punkto pagrindu, pareiškėjui buvo žinomos ir jomis jis rėmėsi apeliaciniame skunde, Kauno apygardos teismas 2015 m. sausio 16 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2A-153-555/2015, dėl šių aplinkybių pasisakė, todėl pagrįstai atmetė pareiškėjo prašymą dėl proceso atnaujinimo CPK 366 straipsnio 1 dalies 8 punkte nurodytu pagrindu.

84 Dėl CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkte įtvirtinto proceso atnaujinimo pagrindo

8525.

86Apeliantas prašė atnaujinti procesą remdamasis CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu dėl aiškios teisės normų taikymo klaidos, kuri jo nuomone, galėjo turėti įtakos priimant neteisėtą sprendimą (nutartį). Nurodytu pagrindu procesas gali būti atnaujinamas, jeigu pirmosios instancijos teismo sprendime (nutartyje) yra padaryta aiški teisės normos taikymo klaida ir sprendimas (nutartis) nebuvo peržiūrėtas apeliacine tvarka. Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras prašymus atnaujinti procesą šiame punkte nurodytu pagrindu taip pat turi teisę paduoti ir dėl teismo sprendimų (nutarčių), kurie buvo peržiūrėti apeliacine tvarka. Iš nurodyto teisinio reglamentavimo matyti, jog prašymą atnaujinti procesą CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu šalis turi tik tada, jeigu pirmosios instancijos teismo sprendimas (nutartis), dėl kurio prašoma atnaujinti procesą, nebuvo peržiūrėtas apeliacine tvarka.

8726.

88Kadangi Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2014 m. rugpjūčio 21 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-542-359/2014 pareiškėjo iniciatyva buvo peržiūrėtas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismo 2015 m. sausio 16 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-153-555/2015, todėl pareiškėjas (ieškovas) neteko teisės teikti prašymo atnaujinti procesą pagal CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punktą. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė atnaujinti procesą aukščiau nurodytu pagrindu.

89Dėl kitų atskirojo skundo reikalavimų

9027.

91Atskirajame skunde pareiškėjas prašo atnaujinti procesą CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu. Bylos duomenys patvirtina, kad Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 23 d. nutartimi pareiškėjo prašymo dalis dėl proceso atnaujinimo CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu laikyta nepaduota (t. 4, b. l. 35-36). 2016 m. sausio 20 d. nutartimi Kauno apygardos teismas (c. b. Nr. 2S-419-259/2016) 2015 m. lapkričio 23 d. nutarties dalį paliko nepakeistą (t. 4, b. l. 94-99). Atskirajame skunde negalima kelti reikalavimų, kurie nebuvo pareikšti nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme (CPK 312, 338 str.). Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo prašymo dėl proceso atnaujinimo CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu nenagrinėjo, todėl dėl jo nepasisako ir apeliacinės instancijos teismas.

9228.

93Remiantis išdėstytu konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas atsisakydamas atnaujinti pareiškėjui procesą, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurios naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais teisinio pagrindo nėra (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

94Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

95Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2016 m. gegužės 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

96Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Izolda Nėnienė,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Kaišiadorių rajono apylinkės teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą Nr.... 8. 2.... 9. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2015 m.... 10. 3.... 11. Pareiškėjas D. S. kreipėsi su prašymu į Kaišiadorių rajono apylinkės... 12. - atnaujinti terminą prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti, jei toks... 13. - priteisti BUAB „NBG grupė“ kreditoriams iš atsakovo bankroto... 14. - priteisti BUAB „NBG grupė“ kreditoriams iš atsakovo bankroto... 15. - priteisti ieškovui D. S. – iš atsakovo bankroto administratoriaus UAB... 16. - priteisti iš atsakovo bankroto administratoriaus UAB „Bankrovita“... 17. 4.... 18. Prašyme nurodė, kad pareiškėjui kelia abejones teisėjo G. Kaulakio,... 19. 5.... 20. Atsiliepime į prašymą dėl proceso atnaujinimo suinteresuotas asmuo BUAB... 21. II.... 22. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 23. 6.... 24. Kaišiadorių rajono apylinkės teismas 2016 m. gegužės 5 d. nutartimi... 25. 7.... 26. Teismas dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą nurodė,... 27. 8.... 28. Teismas nematė pagrindo kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą... 29. 9.... 30. Teismas dėl proceso atnaujinimo CPK 366 straipsnio 1 dalies 8 punkto pagrindu... 31. 10.... 32. Teismas, pasisakydamas dėl proceso atnaujinimo CPK 366 straipsnio 1 dalies 9... 33. III.... 34. Atskirojo skundo argumentai... 35. 11.... 36. Atskirajame skunde pareiškėjas prašė:... 37. -... 38. panaikinti Kaišiadorių rajono apylinkės 2016 m. gegužės 5 d. teismo... 39. -... 40. atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2- 542-359/2014 CPK 366 straipsnio 1... 41. -... 42. išnagrinėjus bylą pakartotinai, panaikinti 2014 m. rugpjūčio 21 d.... 43. -... 44. išnagrinėjus bylą pakartotinai priimti naują sprendimą byloje - priteisti... 45. -... 46. atskirąjį skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka, skundui nagrinėti dėl... 47. -... 48. kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar... 49. -... 50. kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą su prašymu priimti... 51. 12.... 52. Atskirajame skunde nurodė, kad skundžiamos nutarties išvada, jog... 53. 13.... 54. Atsiliepimų į atskirąjį skundą suinteresuotieji asmenys nepateikė.... 55. Teismas... 56. IV.... 57. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 58. 14.... 59. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 60. 15.... 61. Apeliacijos dalykas – teismo nutarties, kuria atsisakyta pareiškėjui... 62. Dėl kolegijos sudarymo... 63. 16.... 64. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko 2016 m. birželio 1... 65. Dėl žodinio proceso... 66. 17.... 67. Pagal bendrąją proceso įstatyme įtvirtintą taisyklę atskirasis skundas... 68. Dėl kreipimosi į Konstitucinį Teismą ir Europos Sąjungos Teisingumo... 69. 18.... 70. Visų pirma, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad prašymas kreiptis... 71. 19.... 72. Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas nemato pagrindo kreiptis... 73. 20.... 74. Apeliantas prašo kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą (toliau –... 75. 21.... 76. Sutarties dėl Europos Sąjungos Veikimo 267 straipsnyje įtvirtinta, jog ESTT... 77. 22.... 78. Prejudicinio sprendimo institutas suteikia valstybių narių nacionaliniams... 79. 23.... 80. Remiantis aukščiau išdėstytais argumentais pažymėtina, jog nagrinėjamu... 81. Dėl CPK 366 straipsnio 1 dalies 8 punkte įtvirtinto proceso atnaujinimo... 82. 24.... 83. CPK 366 straipsnio 1 dalies 8 punkte numatyta, kad procesas gali būti... 84. Dėl CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkte įtvirtinto proceso atnaujinimo... 85. 25.... 86. Apeliantas prašė atnaujinti procesą remdamasis CPK 366 straipsnio 1 dalies 9... 87. 26.... 88. Kadangi Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2014 m. rugpjūčio 21 d.... 89. Dėl kitų atskirojo skundo reikalavimų... 90. 27.... 91. Atskirajame skunde pareiškėjas prašo atnaujinti procesą CPK 366 straipsnio... 92. 28.... 93. Remiantis išdėstytu konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas... 94. Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio... 95. Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2016 m. gegužės 5 d. nutartį palikti... 96. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....