Byla 1S-116-491/2014
Dėl Visagino miesto apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 23 d. nutarties, kuria buvo subendrintos I. K. paskirtos bausmės pagal kelis nuosprendžius

1Panevėžio apygardos teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Valdo Petro Meidaus, teisėjų Evaldo Vanago ir Sigito Bagdonavičiaus, sekretoriaujant Rimai Pačešiūnienei, dalyvaujant : prokurorei Jolantai Činčikienei,

2teismo posėdyje išnagrinėjęs nuteistojo I. K. (I. K.), asmens kodas ( - ) skundą dėl Visagino miesto apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 23 d. nutarties, kuria buvo subendrintos I. K. paskirtos bausmės pagal kelis nuosprendžius,

Nustatė

32013-11-21 teikimu Vilniaus pataisos namų administracija kreipėsi į teismą prašydama nustatyti laisvės atėmimo bausmės vykdymo nuteistajam I. K. tvarką pagal neįvykdytus 2013-04-29 Vilniaus miesto apylinkės teismo ir 2013-05-21 Visagino miesto apylinkės teismo nuosprendžius. Teikime nurodoma, kad 2013-04-29 Vilniaus miesto apylinkės teismo nusprendžiu nuteistasis buvo nubaustas galutine bausme – laisvės atėmimu 3 metams. Šią bausmę, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 63 str. 4, 9 d., subendrinus su 2012-11-14 Visagino miesto apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta bausme, jam paskirta galutinė subendrinta bausmė – laisvės atėmimas 3 metams 3 mėnesiams. 2013-05-21 Visagino miesto apylinkės teismo nuosprendžiu I. K. buvo nubaustas galutine bausme – laisvės atėmimu 3 metams 4 mėnesiams. Šią bausmę, vadovaujantis BK 63 str. 4, 9 d., subendrinus su tuo pačiu 2012-11-14 Visagino miesto apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta bausme, jam paskirta galutinė subendrinta bausmė – laisvės atėmimas 3 metams 7 mėnesiams.

4Iš skundžiamos nutarties galima suprasti, kad apylinkės teismas skundžiama nutartimi ne tik panaikino laisvės atėmimo bausmių subendrinimą 2013-04-29 Vilniaus miesto teismo nuosprendyje su 2012-11-14 Visagino miesto apylinkės teismo nuosprendžiu paskirtomis bausmėmis, tačiau ir nustatė naują galutinę bausmę pagal šį nuosprendį – laisvės atėmimą 3 metams (vietoje buvusių 3 metų 3 mėnesių). Šią bausmę, apylinkės teismas, vadovaudamasis BK 63 str. 4, 9 d., subendrino su laisvės atėmimo bausme, paskirta 2013-05-21 Visagino miesto apylinkės teismo nuosprendžiu (kuris buvo pakeistas 2013-08-02 Panevėžio apygardos teismo nutartimi), ir nuteistajam I. K. nustatė galutinę subendrintą bausmę – laisvės atėmimą 4 metams 5 mėnesiams, bausmę atliekant pataisos namuose. Skundžiama nutartimi teismas taip pat nutarė į bausmės laiką įskaityti laikino sulaikymo laiką ir suėmime būtą laiką nuo 2011-01-31 iki 2011-02-02, nuo 2010-10-12 iki 2010-10-14 bei nuo 2011-02-06 iki 2011-09-19, o taip pat visą laisvės atėmimo bausmę, atliktą pagal aukščiau paminėtus teismų nuosprendžius.

5Skundu nuteistasis I. K. prašo peržiūrėti Visagino miesto apylinkės teismo 2013-12-23 nutartį ir sumažinti jam skirtą subendrintą bausmę. Nurodo, jog skundžiama nutartis jam nėra aiški ir suprantama, iš jos negalima suprasti, kokius laikotarpius teismas įskaitė į bausmės laiką, dėl ko įkalinimo įstaigos administracija negalės nustatyti tikslios bausmės pabaigos datos, juo labiau kad dalis į bausmės laiką įskaitytų laikotarpių greičiausiai yra rašymo apsirikimas. Skunde pažymima, kad apylinkės teismas neturėjo teisės išbendrinti kitais nuosprendžiais paskirtų bausmių, o nustatydamas galutinę subendrintą bausmę pridėjo didesnę dalį laisvės atėmimo, taip paskirdamas jam per giežtą laisvės atėmimo bausmę.

6Teismo posėdyje prokurorė prašo nuteistojo skundą tenkinti iš dalies – panaikinti nutarties dalį, kuria buvo išbendrintos bausmės, paskirtos 2013-04-29 Vilniaus miesto teismo nuosprendžiu, tačiau galutinės subendrintos bausmės nuteistajam nemažinti, nes ji nėra per griežta.

7Skundas tenkinamas iš dalies.

8Visų pirma kolegija pažymi, kad pagal BPK 346 str. 1 d. įsiteisėję teismų nuosprendžiai <...> turi būti be prieštaravimų ir netrukdomai vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Keisti ar naikinti įsiteisėjusį teismo nuosprendį galima tik įstatymo nustatyta tvarka išnagrinėjus baudžiamąją bylą kasacine tvarka arba bylą atnaujinus ir ją peržiūrėjus dėl naujų paaiškėjusių aplinkybių.

9Skundžiamoje nutartyje apylinkės teismas ne tik panaikino bausmių subendrinimą („išbendrino“ bausmes) jau įsiteisėjusiame 2013-04-29 Vilniaus miesto teismo nuosprendyje, tačiau nuteistajam nustatė naują bausmę – laisvės atėmimą 3 metams. Taip apylinkės teismas sprendė jo kompetencijai nepriklausančius klausimus ir pažeidė BPK 346 str. 1 d. reikalavimus.

10Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 347 str., kai nuteistajam yra kitų visiškai ar iš dalies neįvykdytų nuosprendžių, apie kuriuos nežinojo vėliausią nuosprendį priėmęs teismas, šis teismas pats ar kitas tos pačios pakopos arba aukštesnysis teismas pagal vėliausiojo nuosprendžio vykdymo vietą privalo priimti sprendimą, kokia tvarka bus vykdomos bausmės, numatytos visiškai ar iš dalies neįvykdytuose nuosprendžiuose. Tai reiškia, kad BPK 347 str. pagrindu yra ne tik bendrinamos neįvykdytais nuosprendžiais paskirtos bausmės, o ir nustatoma jų vykdymo tvarka, ko šiuo atveju ir prašo pataisos namų administracija.

11Kita vertus, akivaizdu, kad ir 2013-04-29 Vilniaus miesto apylinkės teismo nusprendžiu ir 2013-05-21 Visagino miesto apylinkės teismo nuosprendžiu paskirtos bausmės nuteistajam buvo subendrintos su tuo pačiu 2012-11-14 Visagino miesto apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta bausme. Tai dvigubas bausmių bendrinimas, kuris įstatymo taip pat nėra leidžiamas. Tokia situacija yra pakankamai dažna teismų praktikoje, ją dažniausiai lemia užsitęsiantys bylų procesai, kol galutinai įsiteisėja teismų nuosprendžiai. Tačiau tam ir yra BPK 347 str., kuomet teismas, nežinojęs apie kitus iš dalies ar visiškai neįvykdytus nuosprendžius, šios teisės normos pagrindu turi teisę nuteistajam nustatyti jam tokiais nuosprendžiais paskirtų bausmių vykdymo tvarką (tame tarpe – ir galutinę bausmę nuteistajam), be intervencijos į jau įsiteisėjusius ir vykdomus nuosprendžius. Skundą nagrinėjančio teismo teisėjų kolegijos nuomone čia ir yra BPK 347 str. esmė. Todėl, aukštesnės instancijos teismo teisėjų kolegijos vertinimu aukščiau paminėtas apylinkės teismo padarytas pažeidimas šiuo atveju neturi esminės įtakos pagrindiniam rezultatui – nuteistajam teismo nustatytos galutinės subendrintos 4 metų 5 mėnesių laisvės atėmimo bausmės dydžiui. Ši bausmė, kolegijos nuomone, yra teisinga, nėra aiškiai per griežta.

12Iš skundą nagrinėjančio teismo turimų dokumentų matyti, kad 2013-04-29 Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendžiu I. K. pripažintas kaltu pagal BK 178 str. 2 d., 182 str. 1 d., 214 str. 1 d. ir 215 str. 1 d. už nusikalstamas veikas, kurios buvo padarytos laikotarpiu nuo 2012-11-23 iki 2012-11-29. 2013-05-21 Visagino miesto apylinkės teismo nuosprendžiu nuteistasis pripažintas kaltu pagal BK 178 str. 2 d., 214 str. 1 d., 215 str. 1 d., 182 str. 1 d., 22 str. 1 d. 178 str. 2 d., 187 str. 3 d. ir 302 str. 1 d. už nusikaltimus, kurie padaryti laikotarpiu nuo 2012 m. spalio mėnesio pradžios iki 2012 m. lapkričio mėnesio pabaigos. Taigi, visi nusikaltimai buvo padaryti iki priimant pirmąjį – 2013-04-29 Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendį, todėl apylinkės teismas pagrįstai vadovavosi BK 63 str. 4 ir 9 d. Nagrinėjamu atveju, atsižvelgiant į tai, jog nuteistojo padaryti nusikaltimai labai nesiskiria pagal pavojingumą ir nėra priskiriami skirtingoms nusikalstamų veikų rūšims ar kategorijoms pagal BK 10 ar 11 str., o taip pat nei už vieną nusikalstamą veiką jam nebuvo paskirta 20 metų laisvės atėmimo arba laisvės atėmimas iki gyvos galvos bausmė, nebuvo jokio pagrindo taikyti bausmių apėmimo (BK 63 str. 5 d.), t.y. jam visiškai teisingai galutinės bausmės pagal du paskutinius nuosprendžius buvo iš dalies sudėtos. Be to, apylinkės teismas teisingai pažymėjo, kad I. K. nusikalto būdamas kelis kartus teistas, turėdamas neišnykusį teistumą. Taigi, tenkinti jo skundą ir mažinti jam paskirtą galutinę subendrintą bausmę šiuo atveju kolegija nemato pagrindo.

13Aukštesnysis teismas sutinka su nuteistojo argumentu, jog skundžiamos nutarties rezoliucinėje dalyje apylinkės teismas nepagrįstai nutarė į bausmės laiką įskaityti laikino sulaikymo laiką ir suėmime būtą laiką nuo 2011 m. sausio 31 d. iki 2011 m. vasario 2 d., nuo 2010 m. spalio 12 d. iki 2010 m. spalio 14 d. bei nuo 2011 m. vasario 6 d. iki 2011 m. rugsėjo 19 d. Iš Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro ir jo archyvo duomenų išrašo apie fizinį asmenį matyti, jog nuteistasis I. K. nuo 2009-02-05 iki 2012-08-17 Kybartų pataisos namuose atliko laisvės atėmimo bausmę už nusikaltimus, kuriuos jis padarė iki 2012 m. spalio mėnesio. Todėl, apylinkės teismas skundžiamoje nutartyje visiškai nepagrįstai į bausmės laiką jam įskaitė aukščiau nurodytus laikotarpius.

14Iš to paties Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro ir jo archyvo duomenų išrašo seka, kad nuteistasis I. K. nuo 2012-11-06 iki 2012-11-08 buvo laikinai sulaikytas, o nuo 2012-11-28 suimtas ir iki šiol atlieka laisvės atėmimo bausmę pagal paskutinius nuosprendžius. Šie laikotarpiai jam ir turi būti įskaityti į dabar atliekamos laisvės atėmimo bausmės laiką.

15Tokiu būdu, aukštesnės instancijos teismas konstatuoja, kad dėl aukščiau paminėtų pažeidimų skundžiama Visagino miesto apylinkės teismo nutartis negali būti laikoma teisėta, todėl ji iš esmės keičiama.

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 442 str. 1 d. 3 p., teismas

Nutarė

17Visagino miesto apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 23 d. nutartį pakeisti.

18Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 str. 4 ir 9 d., iš dalies sudedant subendrinus bausmes pagal 2013-04-29 Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendį ir 2013-05-21 Visagino miesto apylinkės teismo nuosprendį, pakeistą 2013-08-02 Panevėžio apygardos teismo nutartimi, nustatyti nuteistajam I. K. (I. K.) galutinę subendrintą bausmę – laisvės atėmimą 4 (ketveriems) metams 5 (penkiems) mėnesiams, kurią jis turi atlikti pataisos namuose.

19Į šios bausmės laiką jam įskaityti 2 dienas nuo 2012-11-06 iki 2012-11-08 ir visą laisvės atėmimo bausmės laiką, atliktą pagal 2013-04-29 Vilniaus miesto apylinkės teismo ir 2013-05-21 Visagino miesto apylinkės teismo nuosprendžius.

20Ši nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Panevėžio apygardos teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos... 2. teismo posėdyje išnagrinėjęs nuteistojo I. K. (I. K.), asmens kodas ( - )... 3. 2013-11-21 teikimu Vilniaus pataisos namų administracija kreipėsi į teismą... 4. Iš skundžiamos nutarties galima suprasti, kad apylinkės teismas skundžiama... 5. Skundu nuteistasis I. K. prašo peržiūrėti Visagino miesto apylinkės teismo... 6. Teismo posėdyje prokurorė prašo nuteistojo skundą tenkinti iš dalies –... 7. Skundas tenkinamas iš dalies.... 8. Visų pirma kolegija pažymi, kad pagal BPK 346 str. 1 d. įsiteisėję teismų... 9. Skundžiamoje nutartyje apylinkės teismas ne tik panaikino bausmių... 10. Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 347... 11. Kita vertus, akivaizdu, kad ir 2013-04-29 Vilniaus miesto apylinkės teismo... 12. Iš skundą nagrinėjančio teismo turimų dokumentų matyti, kad 2013-04-29... 13. Aukštesnysis teismas sutinka su nuteistojo argumentu, jog skundžiamos... 14. Iš to paties Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro ir jo... 15. Tokiu būdu, aukštesnės instancijos teismas konstatuoja, kad dėl aukščiau... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 442 str. 1 d.... 17. Visagino miesto apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 23 d. nutartį pakeisti.... 18. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 str. 4 ir 9 d., iš... 19. Į šios bausmės laiką jam įskaityti 2 dienas nuo 2012-11-06 iki 2012-11-08... 20. Ši nutartis neskundžiama....