Byla e2-2370-892/2019
Dėl išlaidų, susijusių su profesiniu mokymu, priteisimo

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų teisėja Ieva Pluirienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ieškinį atsakovui S. Š. dėl išlaidų, susijusių su profesiniu mokymu, priteisimo,

Nustatė

21. Ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo S. Š. 654,44 Eur išlaidų, susijusių su profesiniu mokymu, 5 procentų palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško sprendimo įvykdymo. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad ieškovas, atsakovas ir darbdavys UAB „Daimanta“ 2014-12-22 sudarė trišalę mokymo sutartį, pagal kurios 2 punktą atsakovas įsipareigojo įgyti vairuotojo pradinę profesinę kvalifikaciją vežti krovinius komerciniais tikslais ir kompetenciją, suteikiančią teisę laikyti egzaminą VĮ „Regitra“, reikalingą sutarties 4.2. papunktyje nurodytoms darbo funkcijoms atlikti, pagal numatytą mokymo programą. Atsakovas ir Mokymo teikėjas sudarė profesinio mokymo sutartį, mokymo teikėjas 2015-01-29 atsakovui išdavė liudijimą, kuriuo patvirtino, kad atsakovas įgijo numatytą kompetenciją, o 2015-02-26 išdavė pažymėjimą, kuriuo patvirtino, kad atsakovas įgijo numatytą kvalifikaciją. Ieškovas paslaugų tiekėjui už profesinį mokymą sumokėjo 1 974,34 Eur. Ieškovas atsakovui taip pat išmokėjo 393,12 Eur stipendiją, taip pat apmokėjo 252,90 Eur kelionės išlaidų. Pagal sutarties 9.3 punktą atsakovas įsipareigojo, užbaigęs profesinį mokymą, sudaryti su darbdaviu darbo sutartį, t.y. nuo 2015-06-01 įsidarbinti pas darbdavį UAB „Daimanta“ vairuotoju ekspeditoriumi. Atsakovas pas minėtą darbdavį neįsidarbino ir tokiu būdu pažeidė Sutarties 9.3. punktą. Kitur pagal įgytą kompetenciją atsakovas taip pat neįsidarbino. Pagal Sutarties 9.5. punktą atsakovas įsipareigojo atlyginti ieškovui visas jo patirtas išlaidas, susijusias su profesiniu mokymu, jeigu jis nevykdys arba netinkamai vykdys Sutarties 9.1. – 9.4. papunkčiuose numatytus įsipareigojimus be svarbių priežasčių. 2016-03-22 atsakovo prašymu buvo pasirašytas skolos Užimtumo tarnybai grąžinimo grafikas, pagal kurį atsakovas iš viso turėjo grąžinti ieškovui 2620,36 Eur įsiskolinimą iki 2017-03-31, tačiau grafiko atsakovas nesilaikė. Iš viso atsakovas grąžino 1965,92 Eur ir liko skolingas 654,44 Eur. Atsakovas buvo informuotas apie sutartinių įsipareigojimų nevykdymą 2018-11-21, tačiau atsakovas su ieškovu nebendradarbiavo, skolos negrąžino. Prašo priimti sprendimą už akių, jeigu byloje nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį, kiti procesiniai dokumentai.

32. Atsakovui teismo pranešimas ir ieškinys su priedais įteikti įstatymo nustatyta tvarka (CPK 123 str. 1 d.). Tačiau iš jo per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį negauta, todėl tenkintinas ieškovo prašymas dėl sprendimo už akių priėmimo (CPK 142 str. 4 d.).

4Ieškinys tenkintinas.

53. CK 6.38 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. CK 6.200 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.).

64. Atlikus byloje pateiktų įrodymų formalų vertinimą pagal CPK 285 straipsnio 2 dalį, nustatyta, kad atsakovas S. Š., 2014-12-22 sudaręs su ieškovu Vilniaus teritorine darbo birža ir darbdaviu UAB „Daimanta“ trišalę mokymo sutartį Nr. IBR/TMS/2-12, be kita ko įsipareigojo įgyti vairuotojo pradinę profesinę kvalifikaciją vežti krovinius komerciniais tikslais ir kompetenciją, suteikiančią teisę laikyti egzaminą VĮ „Regitra“, reikalingą sutarties 4.2. punkte nurodytoms darbo funkcijoms atlikti, ne vėliau kaip iki 2015-03-31, pagal numatytą mokymo programą, taip pat užbaigęs minėtą profesinį mokymą, sudaryti su darbdaviu darbo sutartį, t.y. nuo 2015-06-01 įsidarbinti pas darbdavį UAB „Daimanta“ vairuotoju ekspeditoriumi. Tačiau atsakovas savo įsipareigojimų tinkamai nevykdė, įgijęs reikiamą kvalifikaciją pas minėtą darbdavį neįsidarbino ir tokiu būdu pažeidė 2014-12-22 Sutarties 9.3. punktą. Byloje nenustatyta, kad atsakovas šios pareigos būtų neįvykdęs dėl kokių nors objektyvių (svarbių) aplinkybių.

75. Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovas iš viso patyrė 2 620,36 Eur išlaidų, susijusių su atsakovo profesiniu mokymu, iš kurių 1 974,34 Eur už atsakovo profesinį mokymą, 393,12 Eur stipendija, 252,90 Eur kelionės išlaidos. 2016-03-22 šalys pasirašė skolos Užimtumo tarnybai grąžinimo grafiką, pagal kurį atsakovas iš viso turėjo grąžinti ieškovui 2 620,36 Eur įsiskolinimą iki 2017-03-31, tačiau grafiko atsakovas tinkamai nesilaikė, iš viso atsakovas Užimtumo tarnybai grąžino 1 965,92 Eur ir liko skolingas 654,44 Eur. Duomenų, kad atsakovas būtų atlyginęs ieškovui minėtų išlaidų likutį, - byloje nėra (CPK 178 str.).

86. Atsižvelgiant į išdėstytą, į tai, kad atsakovas negrąžino ieškovo patirtų išlaidų dėl profesinio mokymo, darytina išvada, jog ieškovo ieškinys yra pagrįstas, tad jis tenkintinas, t.y. iš atsakovo ieškovui priteistina 654,44 Eur išlaidų, susijusių su atsakovo profesiniu mokymu (Sutarties 9.5 p., Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymo 23 str. 12 d., CK 6.38 str., 6.59 str., 6.63 str., 6.200 str., 6.205 str.). CK 6.37 straipsnio 2 dalies, 6.210 straipsnio 1 dalies pagrindu iš atsakovo ieškovui taip pat priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (654,44 Eur) nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos 2019-02-01 iki teismo priimto sprendimo visiško įvykdymo.

97. Ieškovas yra atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo (CPK 83 str. 1 d. 10 p.), todėl iš atsakovo priteistinos valstybei bylinėjimosi išlaidos: 15 Eur žyminio mokesčio (CPK 93 str. 1 d., 96 str. 1 d.).

10Remdamasis tuo, kas išdėstyta teismas

Nutarė

11Ieškinį tenkinti visiškai.

12Priteisti iš atsakovo S. Š. (a.k. ( - ) ieškovui Užimtumo tarnybai prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, į.k. 190766619, 654,44 Eur (šešis šimtus penkiasdešimt keturis eurus 44 ct) išlaidų, susijusių su profesiniu mokymu 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos 2019-02-01 iki teismo priimto sprendimo visiško įvykdymo.

13Priteisti iš atsakovo S. Š. (a.k. ( - ) 15,00 Eur (penkiolika eurų) bylinėjimosi išlaidų valstybei (gavėjas Vilniaus apskrities VMI, gavėjo bankas Swedbank, a.s. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660).

14Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmams dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo CPK 287 straipsnyje nustatyta tvarka.

15Ieškovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmus.

16Sprendimo kopijas ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo jo priėmimo dienos išsiųsti šalims.

Proceso dalyviai