Byla 2-707-153/2009

1Kauno apygardos teismo teisėja Galina Blaževič,

2sekretoriaujant Dovilei Stoškuvienei,

3dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Gertauta“ atstovams administratoriui V.Č., įgaliotam asmeniui R.N., atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Garliavos kasyba“ direktoriui P.I., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Gertauta“ ieškinį atsakovei uždarai akcinei bendrovei „Garliavos kasyba“ ir

Nustatė

4Ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Gertauta“ atstovai ieškinį palaikė ir prašė tenkinti, priteisti iš atsakovo 5 000 Lt skolą, 13,04 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

5Atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Garliavos kasyba“ atstovas prašė ieškinį atmesti.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Ieškovė BUAB „Gertauta“ ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės 5 000 Lt skolą, 13,04 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovė nurodė, kad 2008-06-12 tarp šalių buvo sudaryta statybos rangos sutartis Nr.013/08, kuria atsakovė (rangovė) UAB „Garliavos kasyba“ įsipareigojo atlikti inžinerinių tinklų statybos darbus ( - ) , o ieškovė (užsakovė) UAB „Gertauta“ juos priimti ir už juos sumokėti. Pagal šią sutartį ieškovė 2008-07-14 sumokėjo 5 000 Lt avansinį mokestį. Atsakovė sutartyje numatytų darbų neatliko, sumokėto avanso negrąžino.

8Atsiliepime į ieškinį atsakovė UAB „Garliavos kasyba“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti ir priteisti iš ieškovės visas bylinėjimosi išlaidas. Atsakovė nurodė, kad pagal 2008-06-12 statybos rangos sutartį atliko daugiau nei 50 proc. darbų už 11 496,00 Lt, visiškai darbų neužbaigė dėl ieškovės kaltės, nes paaiškėjo, jog ieškovė nėra suderinusi projekto su gretimų sklypų savininkais bei neturi jų sutikimo prijungti užsakovės kanalizacijos šulinį prie jų sklype esančio šulinio. Ieškovė kaip užsakovė nevykdė CK 6.688 str. numatytos pareigos pasirūpinti reikalingais leidimais bei sutikimais, kurie leistų rangovei pradėti bei tinkamai vykdyti ir užbaigti statybą. Ieškovė atsisakė pasirašyti atsakovės faktiškai atliktų darbų aktą, nenurodydama jokių atsisakymo motyvų bei prieštaravimų dėl atliktų darbų kokybės per darbų atlikimo akte nurodytą terminą. Atsakovei vienašališkai pasirašius darbų atlikimo aktą, ieškovės sumokėti 5 000 Lt įskaityti kaip dalinis apmokėjimą už atliktus darbus. Tokiu būdu ieškovė liko skolingas atsakovei - 6 496 Lt už jau atliktus darbus. Atsakovė prašė pavesti antstoliui atlikti faktinių atliktų darbų konstatavimą. Atliktus darbus gali patvirtinti liudytojais šauktini atsakovės darbuotojai.

9Dublike ieškovės BUAB „Gertauta“ administratorius nesutiko su atsiliepimo argumentais, prašė ieškinį tenkinti, atsikirtimus į ieškinį grindė šiais motyvais:

101) atsakovė nepagrįstai nurodė, kad dėl ieškovės kaltės neužbaigė darbų. 2008-06-12 statybos rangos sutartyje Nr. 013/08 4.3 p. atsakovė patvirtino, kad yra gavusi įstatymo nustatytus sutikimus ir kitus leidimus, susijusius su šios sutarties sudarymu, pasirašymu, vykdymu, galiojimu ir įgyvendinimu. Be to, minėtos sutarties 2.1.3 punkte įtvirtinta rangovės pareiga vykdant statybos rangos darbus ir juos derinant bendradarbiauti su užsakove. Ieškovės užsakovė (UAB „Dagvalda“) buvo suderinusi projektą su gretimų sklypų savininkais, kurie buvo raštu patvirtinę savo sutikimą-leidimą prisijungti prie tinklų, tačiau šis sutikimas grąžintas namo savininkams ir bus pateiktas teismo posėdyje;

112) atsakovei buvo pateikti visi reikalingi dokumentai, ką patvirtino ir ji pati. Jeigu atsakovė iš tikrųjų negalėjo vykdyti darbų dėl ieškovės kaltės, ji privalėjo apie tai informuoti ieškovę ir prašyti pašalinti atsiradusias kliūtis, tačiau to nepadarė;

123) atsakovei tenka pareiga įrodyti, kad ji išsiuntė ieškovei atliktų darbų aktą, tačiau ji nepateikė jokių rašytinių įrodymų, pagrindžiančių minėtą aplinkybę. Darbų aktas yra pagrindas rangovui išrašyti PVM sąskaitą faktūrą, o užsakovui iškyla pareiga ją apmokėti per sutartą terminą. Tačiau šios sąlygos atsakovė neįvykdė;

134) atsakovės pateiktas atliktų darbų priėmimo aktas yra už liepos mėnesį atliktus darbus, tačiau tame pačiame akte nurodyta, kad darbai priduoti 2008 m. birželio 27 d. Minėtas aktas yra sudarytas neaiškia data ir visiškai neatspindi realios situacijos. Laikytina, kad atsakovė jokių darbų neatliko. 2008-11-05 atsakovei išsiųstu pranešimu dėl sutarties nevykdymo Nr. 69, nurodyta, kad atsakovė neįvykdė 2008-06-12 statybos rangos sutarties Nr. 013/08 sąlygų, o iškėlus bankroto bylą UAB „Gertauta“ nevykdys šios sutarties, todėl atsakovaė privalo grąžinti sumokėtą 5000 Lt avansą. Į šį pranešimą atsakovė į visiškai nereagavo ir tik ieškovei kreipusis į teismą dėl pinigų grąžinimo, pateikė atliktų darbų priėmimo aktą. Šios aplinkybės patvirtina atsakovės nesąžiningumą.

14Atsakovė UAB „Garliavos kasyba“ tripliko per teismo nustatytą terminą nepateikė.

15Ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Gertauta“ atstovai teismo posėdyje paaiškino, kad atsakovė į bylą pateikė atliktų darbų priėmimo aktą, kuriame savo ranka užrašė, kad UAB „Gertauta“ atsisakė pasirašyti darbų atlikimo aktą. Šis dokumentas kelia ieškovei abejonių, nes atsisakymo pasirašyti aktą priežastys nenurodytos, darbų atlikimo aktas pasirašomas vienašališkai, apie kažkokius tarpinius aktus, kurie bus surašomi atsakovės iniciatyva kas mėnesį, sutartyje sulygta nebuvo, be to, tokio akto, kad atsakovė tuos darbus būtų atlikusi, ieškovė neturi. Įrodymų, kad atsakovė tokį darbų aktą siuntė ieškovei, byloje taip pat nepateikta. Atsakovė kaip rangovė buvo įsipareigojusi atlikti darbus, tačiau darbai tikrai nebuvo atlikti iki sutarties 3.2p. nustatyto termino - iki liepos 14d.., o atsakovės vadovas P.I. aktą apie tariamai 2008 metų liepos mėnesį atliktus darbus pasirašė jau 2008-06-27. Atsakovė turėjo tinkamai ir laiku įforminti atliktus darbus. Jokių pretenzijų iš atsakovės dėl negalėjimo atlikti darbą ieškovė negavo, todėl laiko, kad jokių trukdymų dėl sulygtų sutartyje sąlygų nebuvo. Patikrinti, kokius darbus realiai atliko atsakovė, negalima, nes atsakovė buvo subrangovė, statybvietėje taip pat dirbo ir kitos bendrovės. Be to, darbai turėjo būti atlikti ir priduoti ieškovei iki liepos 14d., todėl po nurodyto termino faktinių aplinkybių nustatymas, ieškovės nuomone, nėra reikšmingas sutarties pažeidimo faktui nustatyti.

16Atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Garliavos kasyba“ atstovas teismo posėdyje paaiškino, kad statybos darbus atlikti vėlavo, nes kaimynai netinkamoje vietoje statė transportą, todėl nespėjo atlikti paskutinio etapo darbų, vėliau buvo iškelta bankroto byla. Tačiau ieškovės atstovai gali atvykti į vietą, apžiūrėti darbus ir įsitikinti, kad darbai atlikti, kitų įrodymų, kad atsakovė atliko darbus, atsakovės atstovas pateikti negali, pripažįsta, kad sąskaitos-akto (b. l. 32) ieškovei neišsiuntė, bendravo tik žodžiu ir kad dokumentas surašytas netinkama data.

17Bylos medžiaga patvirtina, kad Statybos rangos 2008-06-12 sutarties pagrindu tarp šalių susiklostė prievoliniai santykiai (CK 6.2 str., 6.644 str.). Remiantis šia sutartimi (b. l. 7-9), atsakovė (rangovė) UAB „Garliavos kasyba“ įsipareigojo atlikti inžinerinių tinklų statybos darbus ( - ) , o ieškovė (užsakovė) UAB „Gertauta“ įsipareigojo juos priimti ir už juos sumokėti (b. l. 7-9). Pagal šią sutartį ieškovė 2008-07-14 sumokėjo atsakovei 5 000 Lt avansinį mokestį (b. l. 14). Taigi ieškovė tinkamai ir laiku įvykdė savo sutartinius įsipareigojimus, numatytus rangos sutarties 3.3 p., t. y. ieškovė sumokėjo atsakovei avansinį mokestį darbams pradėti (b. l. 8). Atsakovė sutarties sąlygų neįvykdė, nes iki sutartyje nustatyto termino – iki 2008-07-14 – darbų neatliko (3.2 p.). Atsakovės atstovo paaiškinimas, kad atlikti darbus atsakovės įmonei sutrukdė kiti asmenys, palikdavę transportą statybos darbų atlikimo vietoje, bei tas motyvas, kad ieškovė su atsakove nebendradarbiavo, nevykdė atsakovės žodinio pasiūlymo pasirašyti atliktų darbų aktą, atmestinos kaip neįrodytos (CPK 178 str.). Pažymėtina, jog su tuo, kad atsakovė neturi įrodymų minėtoms aplinkybėms įrodyti, sutinka ir pati atsakovė. Be to, rangos sutarties 4.3 p. patvirtina, kad atsakovė sutartyje deklaravo, jog rangos sutartyje nurodytiems darbams atlikti gavo visus sutikimus ir leidimus, susijusius su šios sutarties galiojimu ir įgyvendinimu. Taigi atsakovės motyvas, kad sutarčiai įgyvendinti ieškovė privalėjo su statybos aikštelėje esančiais kaimynais suderinti jų naudojamo transporto stovėjimo vietą (b. l. 8), neturi pagrindo. Kad atsakovei numatytiems rangos sutartyje darbams atlikti buvo reikalinga ieškovės pagalba, atsakovė byloje neįrodė, todėl ir šis atsakovės motyvas pripažintinas nepagrįstu.

18Teismas nesivadovauja byloje 2008 m. liepos mėnesio atliktų darbų aktu Nr. 1 (b. l. 32-33), nes, kaip patvirtino pati atsakovė, šis aktas nebuvo išsiųstas ieškovei, akte neteisingai nurodytos akto surašymo ir pasirašymo datos, nėra įrodymų, kad akte minimi darbai buvo atlikti iki sutartyje nustatyto termino. Atsakovės atstovo pasiūlymai vykti į vietą ir antstolio pagalba konstatuoti faktines aplinkybes šiuo metu neturės jokios įrodomosios reikšmės byloje. Kaip žinia, šalys sutartyje susitarė ne tik dėl tam tikrų darbų atlikimo, tačiau ir nustatė šiems darbams atlikti terminą. Bylos duomenimis, atsakovė įsipareigojo iki 2008 m. liepos 14 d. atlikti žemės kasimo darbus ir inžinerinių tinklų statybos darbus. Kaip nustatyta iš šalių paaiškinimo, statybų vietoje dirbo ir kitos įmonės, todėl teismas sutinka su ieškovės atstovų nuomone, kad po 11 mėnesių nustatyti tariamai atsakovės atliktus darbus, atskirti šiuos darbus nuo kitų rangovų, dirbusių statybos vietoje, yra neįmanoma, o darbų apimčiai ir vertei nustatyti reikia specialių žinių, techninių sąlygų ir lėšų. Be to, jeigu byloje būtų nustatyta atliktų darbų apimtis ir vertė, tai neturėtų jokios įrodomosios reikšmės šioje byloje, nes atsakovė pažeidė darbų atlikimo terminą, o ir ginčas byloje yra tik dėl 5000 Lt avansinio mokėjimo už nustatyto rangos sutartyje termino pažeidimą grąžinimo. Nesant atsakovės priešpriešinio reikalavimo, susijusio su atliktų darbų atlyginimu, kitos aplinkybės, susijusios su darbų verte ir apimtimi, pasibaigus nustatytam sutartyje terminui šiems darbams atlikti, šioje byloje neturi jokios teisinės reikšmės sprendžiant ieškinio patenkinimo klausimą. Rinkti įrodymus šiam faktui patvirtinti netikslinga, nes jie neturi ryšio su byla (CPK 180 str., 135 str. 1 d.)

19Taigi įrodžius byloje (CPK 185 str.), jog atsakovė pažeidė sutarties įvykdymo terminą (CK 6.38 str. 1 d., 2 d.), yra pagrindas pripažinti, kad atsakovė rangos sutarties neįvykdė (CPK 6.205 str.). Ieškovės įmonei iškėlus bankroto bylą (b. l. 12-13, 11) ir iki rangos sutartyje nustatyto termino neįvykdžius statybos darbų, prievolės įvykdymas ieškovei prarado prasmę, todėl ieškovės reikalavimas grąžinti avansą ir priteisti palūkanas yra pagrįstas įstatymu (CK 6. 37 str. 3 d., 6.62 str. 2 d.) ir šalių sutartiniais įsipareigojimais (5.3 p.). Esant tokioms aplinkybėms iš atsakovės priteistinas 2008-06-16 jai sumokėtas 5000 Lt avansas (b. l. 14) ir palūkanos. Ieškovės atstovai atsisakė delspinigių, kurie numatyti rangos sutarties penktame skyriuje (b. l. 8), priteisimo, todėl sutartinės 0,02 procento netesybos nepriteistinos (CPK 42 str. 1 d.).

20Ieškovės atstovų prašymas dėl palūkanų priteisimo pagal nustatytus mokėjimų atliekamų pagal komercinius sandorius vėlavimo prevencijos įstatymo (toliau įstatyme) nuostatas netenkintinas, nes įstatymo 3 str. 3 d. nurodyta, kad kreditorius turi teisę į palūkanas už pavėluotus mokėjimus, jeigu:1) jis įvykdė sutartyje ar įstatymuose jam nustatytas prievoles ir 2) jis laiku negavo jam priklausančios sumos, išskyrus atvejus, kai apmokėti pavėluota ne dėl skolininko kaltės. Bylos medžiaga patvirtina, kad šalys sutarties septintame skyriuje (b. l. 9) joms suteikta teise nutraukti sutartį nepasinaudojo. Ieškovė, informuodama atsakovę apie 5000 Lt grąžinimą (b. l. 11), nenustatė termino grąžintinų pinigų mokėjimui atlikti, o šalių sutartyje nebuvo nustatyta, kad už sumokėto avanso negrąžinimą yra mokamos palūkanos. Todėl teismas taiko byloje 6 procentų dydžio metines palūkanas negrąžintiems pinigams (5 000 Lt) nuo 2008-12-03 bylos iškėlimo teisme (b. l. 5) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, nes taip numatyta CK 6.210 str. 2 d.

21Patenkinus ieškinį iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos valstybei, žyminis mokestis (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 96 str. 1 d.), nuo kurio mokėjimo ieškovė buvo atleista, ir procesinių dokumentų išsiuntimo (b. l. 4) išlaidos (CPK 88 str. 1 d. 3 p.).

22Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 270, 301 str.,

Nutarė

24Ieškinį patenkinti iš dalies.

25Priteisti iš atsakovės UAB „Garliavos kasyba“ (į. k. ( - ), ( - ) , a. s. ( - ) , AB bankas Hansa bankas, banko kodas ( - )):

265000 (penki tūkstančiai) Lt Avansą;

276 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2008-12-03) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;

28ieškovei BUAB „Gertauta“ (į. k.. ( - ) , ( - ) , a. s. ( - ) , AB bankas Hansa bankas);

29bylinėjimosi išlaidas: žyminį mokestį ? 150,00 Lt, procesinių dokumentų išsiuntimo išlaidas 10,50 Lt, iš viso 160,50 (vienas šimtas šešiasdešimt Lt 50 ct) Lt valstybei.

30Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas per šį teismą Lietuvos apeliaciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Galina Blaževič,... 2. sekretoriaujant Dovilei Stoškuvienei,... 3. dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Gertauta“ atstovams... 4. Ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Gertauta“ atstovai ieškinį... 5. Atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Garliavos kasyba“ atstovas... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Ieškovė BUAB „Gertauta“ ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės 5 000... 8. Atsiliepime į ieškinį atsakovė UAB „Garliavos kasyba“ su ieškiniu... 9. Dublike ieškovės BUAB „Gertauta“ administratorius nesutiko su atsiliepimo... 10. 1) atsakovė nepagrįstai nurodė, kad dėl ieškovės kaltės neužbaigė... 11. 2) atsakovei buvo pateikti visi reikalingi dokumentai, ką patvirtino ir ji... 12. 3) atsakovei tenka pareiga įrodyti, kad ji išsiuntė ieškovei atliktų... 13. 4) atsakovės pateiktas atliktų darbų priėmimo aktas yra už liepos mėnesį... 14. Atsakovė UAB „Garliavos kasyba“ tripliko per teismo nustatytą terminą... 15. Ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Gertauta“ atstovai teismo... 16. Atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Garliavos kasyba“ atstovas... 17. Bylos medžiaga patvirtina, kad Statybos rangos 2008-06-12 sutarties pagrindu... 18. Teismas nesivadovauja byloje 2008 m. liepos mėnesio atliktų darbų aktu Nr. 1... 19. Taigi įrodžius byloje (CPK 185 str.), jog atsakovė pažeidė sutarties... 20. Ieškovės atstovų prašymas dėl palūkanų priteisimo pagal nustatytus... 21. Patenkinus ieškinį iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos... 22. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 270, 301 str.,... 24. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 25. Priteisti iš atsakovės UAB „Garliavos kasyba“ (į. k. ( - ), (... 26. 5000 (penki tūkstančiai) Lt Avansą;... 27. 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos... 28. ieškovei BUAB „Gertauta“ (į. k.. ( - ) , ( - ) , a. s. (... 29. bylinėjimosi išlaidas: žyminį mokestį ? 150,00 Lt, procesinių dokumentų... 30. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas per šį teismą Lietuvos...