Byla 2-7462-676/2016
Dėl išlaikymo priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Raimondas Dilys, sekretoriaujant Renatai Garuolienei, dalyvaujant vertėjai Vidai Rimkienei, ieškovo atstovei Anželai Šumauskienei, atsakovei L. I., trečiojo asmens atstovei Reginai Milašienei, civilinėje byloje pagal ieškovo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus ieškinį atsakovei L. I., tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų Klaipėdos vaikų globos namai „Rytas“, V. Z., dėl išlaikymo priteisimo,

Nustatė

2ieškovas prašo priteisti iš atsakovės išlaikymą atsakovės nepilnametei dukrai J. I., gim. ( - ), periodinėmis išmokomos po 90,00 EUR kas mėnesį iki vaiko pilnametystės, pervedant pinigus į Klaipėdos vaikų globos namų „Rytas“ sąskaitą Nr. ( - ), „Swedbank“, AB. Nurodo, kad atsakovė L. I. ir tretysis asmuo V. Z. yra nepilnametės J. I., gim. ( - ), tėvai. Dėl nepakankamos vaiko priežiūros 2009-01-21 atsakovė ir V. Z. įrašyti į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą; VTAS 2014-05-14 sprendimu nepilnametė J. I. buvo paimta iš atsakovės šeimos ir apgyvendinta BĮ Šeimos ir vaiko gerovės centre, nes atsakovė girtavo, buityje buvo apsileidusi, vedėsi į namus girtaujančias kompanijas, neprižiūrėjo vaiko, vaikui grėsė įvairaus pobūdžio pavojus, vaikui buvo daroma neigiama įtaka, nebuvo sąlygų mokytis ir ilsėtis; nuo 2015-03-12 nepilnametei J. I. skirta socialinė globa Klaipėdos vaikų globos namuose „Rytas“. Mergaitės tėvas teikia dukrai išlaikymą, pinigus pervesdamas globos namams „Rytas“. Atsakovė stokoja socialinių ir tėvystės įgūdžių, pasyviai sprendžia šeimos socialines problemas, piktnaudžiauja alkoholiu, nesidomi dukra, jos nelanko globos namuose, neteikia vaikui išlaikymo. Norint susigrąžinti dukrą į šeimą, motina buvo įpareigota palaikyti švarą ir tvarką buityje, įsidarbinti ir turėti pastovias pajamas, nevartoti alkoholio, užtikrinti, kad namuose nebūtų pašalinių asmenų, padengti skolas už komunalinius patarnavimus, kad bute būtų pajungtas šaltas ir karštas vanduo, kol kas teigiamų pokyčių minėtoje šeimoje nepastebėta. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė A.Šumauskienė papildomai paaiškino, kad su atsakove buvo bandoma tartis, bet ji nesutiko mokėti nurodytą sumą vaiko išlaikymui; atsakovė turi dalinį darbingumą, išlyga padaryta įvertinus atsakovės galimybes dirbti bei gauti pajamas ir prašoma priteisti išlaikymo suma nėra didelė, atsakovės pajamos šiai dienai apie 400,00 EUR.

3Atsakovė L. I. teismo posėdžio metu su ieškiniu sutiko iš dalies. Nurodė, jog sutinka mergaitės išlaikymui teikti po 50,00 EUR kas mėnesį ir nori, kad dukra gyventu su ja. Jos mėnesio pajamos sudaro apie 422,00 EUR, kitų išlaikytinių neturi; atsakovė pati augo internate. Ji iš pradžių neidavo pas dukrą į globos namus, dukra ateina pas atsakovę į namus, pas ją pavalgo; pirko dukrai rūbus, avalynę apie tris keturis kartus, taip pat duoda dukrai pinigų, taip pat ir kai dukrą vykdavo į ekskursijas duodavo po 10,00-15,00 EUR. Alkoholiu nepiktnaudžiauja jau apie metus laiko, pasikeitė gyvenamąją vietą.

4Teismo posėdžio metu trečiojo asmens atstovė R.Milašienė palaiko ieškovo reikalavimus, nurodo, jog atsakovė nuo 2015 metų globos namuose mergaitę aplankė 4 kartus; mama net nežinojo, kokioje mokykloje vaikas mokosi. Mergaitė nori bendrauti su mama, nėra nutrūkęs ryšys. Mergaitės J. I. poreikiai nėra maži, mergaitė turi specialių poreikių; J. I. vardu banke atidaryta sąskaita, į kurią gali būti pervedamas priteistas išlaikymas.

5Teismo posėdžio metu liudytoja M. S. paaiškino, kad su atsakove gyveno kaimynystėje, susitinka kas savaitę; su mergaite santykiai labai geri, mergaitė gyvena internate. Atsakovė nesugebės savęs išlaikyti, jei iš jos mergaitės išlaikymui priteis po 90,00 EUR. Atsakovė mergaitei duodavo kiekvieną savaitę po 15-20 EUR, tai matė pati liudytoja, tai buvo vasarą, birželio 21 dieną, nes mergaitė važiavo į stovyklą, taip pat spalio mėnesį, niekada mergaitė neišeidavo be pinigų iš mamos.

6Teismo posėdžio metu liudytoja L. D. paaiškino, kad dirba BĮ Šeimos ir vaiko gerovės centre, socialine darbuotoja virš 11 metų; su atsakovės šeima dirba apie metus laiko; atsakovė turi atminties spragų, ne viską geba suvokti, su ja sunku komunikuoti. Atsakovė išlaikymo vaikui neteikia, jai tai yra žinoma iš vaikų globos namų „Rytas“ direktorės bei bendravimo su mergaite; mergaitė minėjo, kad mama duodavo po kelis eurus, bet tai vykdavo vaiko iniciatyva.

7Teismo posėdžio metu nepilnametė J. I. paaiškino, kad gyvena vaikų globos namuose „Rytas“, mokosi septintoje klasėje; su mama matosi dažnai, ji pati aplanko mamą; norėtų gyventi su mama. Globos namai duoda per mėnesį 12,00 EUR, bet už baudas kartais atima. Mama visada duoda jai nuo 3,00 - iki 5,00 EUR, vaikų globos namai taip pat duoda po 50,00 EUR per mėnesį apsirengimui. Ji jau metus gyvena globos namuose. Vasarą duoda pinigų mama. Vasarą rečiau lankė mamą. Porą kartų mama buvo davusi pinigų ekskursijoms.

8Ieškinys tenkintinas.

9Tėvų pareiga materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus įtvirtinta J. T. vaiko teisių konvencijos 27 str. 2 d., Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 str., CK 3.192 str. 1 d., Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 21 str. 2 d.. Išlaikymo tvarka ir forma nustatoma bendru tėvų susitarimu, išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas (CK 3.192 str.). Būtinoms vaiko vystymuisi sąlygoms sudaryti turi būti patenkinami poreikiai maistui, aprangai, sveikatai, būstui, saviveiklai, mokslui, poilsiui, laisvalaikiui, kultūriniam ir kitokiam ugdymui. Jeigu nepilnamečio vaiko tėvai (ar vienas jų) nevykdo pareigos materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, teismas išlaikymą priteisia pagal vieno iš tėvų ar vaiko globėjo (rūpintojo) arba valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos ieškinį (CK 3.194 str. 1 d.). Tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus yra turtinės asmeninės prievolės, kurių vykdymo atsisakyti negalima. Pažymėtina, kad sunki vaiko tėvo (motinos) turtinė padėtis nėra pagrindas juos visiškai atleisti nuo išlaikymo prievolės, išlaikymas gali būti priteisiamas ir iš tėvų, kurie gauna minimalias pajamas ar jų neturi. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2004-04-26 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-259/2004 yra nurodęs, kad orientaciniais kriterijais, nustatant priteistino išlaikymo dydį, gali būti, pavyzdžiui, CK 6.461 str. 2 d. nuostata, kad vieno mėnesio išlaikymo vertė negali būti mažesnė už vieną minimalią mėnesio algą (MMA). Toks kriterijus gali būti taikomas, atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes ir sprendžiant dėl vaikų išlaikymo.

10Šalių paaiškinimais, byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad nepilnametė J. I., gim. ( - ), yra atsakovės L. I. ir V. Z. dukra (b.l. 4). Vaiko teisių apsaugos skyriaus 2014-05-14 sprendimu nepilnametė J. I. buvo paimta iš atsakovės šeimos ir apgyvendinta BĮ Šeimos ir vaiko gerovės centre dėl to, kad motina girtavo, buityje buvo apsileidusi, vedėsi į namus girtaujančias kompanijas, neprižiūrėjo vaiko, vaikui grėsė įvairaus pobūdžio pavojus (b.l. 8-9). Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-03-04 įsakymu Nr.AD1-588 nepilnametei J. I. paskirta laikinoji globa, globėju paskirtas Klaipėdos vaikų globos namai „Rytas“, nustatyta globa (b.l. 11). Klaipėdos miesto savivaldybės administracijas direktoriaus 2009-01-21 įsakymu Nr.AD1-104 vaiko motina L. I. ir tėvas V. Z. įrašyti į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą dėl nepakankamos vaiko priežiūros (b.l. 7).

11Teismų praktikoje pripažįstama, kad teismas negali priteisti vaiko išlaikymui daugiau, negu tai objektyviai leidžia jo tėvų turtinė padėtis, todėl, nagrinėdamas bylą dėl išlaikymo priteisimo, teismas nustato bei vertina tėvo (motinos) turtinę padėtį, t.y. visas jų gaunamas pajamas, turtą, būtinas išlaidas ir vaiko poreikius. Orientaciniai kriterijai, nustatant priteistino išlaikymo dydį, gali būti, pavyzdžiui, CK 6.461 str. 2 d. nuostata, kad vieno mėnesio išlaikymo vertė negali būti mažesnė už vieną minimalią mėnesio algą (MMA). Iš pateiktų SODROS duomenų už laikotarpį nuo 2016-06-01 iki 2016-08-01 nustatyta, jog vaiko motinai L. I. mokama našlaičio pensija 88,75 EUR, o nuo 2016-05-01 iki 2016-08-01 mokama šalpos pensija neįgaliajam 84,00 EUR. Atsakovė dirba „Amber Food“ UAB, už 2016-05-01 iki 2016-07-31 laikotarpį atsakovės pajamos sudarė 847,55 EUR, VĮ Registro centro duomenimis atsakovė turi vieno kambario butą, adresu ( - ) (b.l. 77). Byloje nepateikta duomenų bei įrodymų, jog atsakovė gera valia būtų teikusi/teikė/teikia pastovias lėšas nepilnamečio vaiko išlaikymui. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, jog atsakovė iš dalies asmeniškai nereguliariai vaikui duodavo pinigų bei pirkdavo rūbus ir avalynę, tačiau tai nebuvo reguliarus ir pastovaus dydžio išlaikymo teikimas nepilnametei dukrai, kuris reikalingas nepilnamečio vaiko bent jau minimalių poreikių tenkinimui, ir, kaip nustatyta bylos nagrinėjimo metu – tai nebuvo pakankamos lėšos nepilnametės J. I. išlaikymui, o skirtos vienadienių asmeninių vaiko laisvalaikio poreikių tenkinimui. Įvertinus išdėstytas aplinkybes bei šalių paaiškinimus, bei į tai, kad šiuo metu atsakovės pajamos nedidelės, atsakovei nustatytas 50 procentų darbingumas, atsakovės sveikatos būklę, taip pat vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, darytina išvada, jog 90,00 EUR per mėnesį išlaikymo dydis tenkins minimalius nepilnamečio vaiko poreikius bei atitiks šalių turtinę padėtį, todėl iš atsakovės priteistina nepilnametės dukros J. I., gim. 2002-12-01, išlaikymui po 90,00 EUR kas mėnesį mokamų periodinių išmokų nuo ieškinio priėmimo dienos, t.y. nuo 2016-04-27, iki vaiko pilnametystės, šią sumą indeksuojant kasmet LR Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją, pervedant pinigus į Klaipėdos vaikų globos namų „Rytas“ sąskaitą Nr. ( - ), „Swedbank“, AB (CK 3.195 str., 3.196 str. 1 d. 1 p.).

12Patenkinus ieškinį, bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas atleistas, išieškomos iš atsakovės į valstybės biudžetą (CPK 93 str., 96 str., 85 str. 1 d. 3 p.). Iš atsakovės valstybei priteistinas 32,00 EUR (90,00 EUR x 12 mėn. x 3 proc.= 32,00 EUR) žyminis mokestis.

13Sprendimo dalis dėl išlaikymo priteisimo, vykdytina skubiai (CPK 282 str. 2 d. 1 p.).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-260, 270, 282 str., teismas

Nutarė

15ieškinį tenkinti.

16Priteisti iš atsakovės L. I. išlaikymą nepilnametei dukrai J. I., gim. ( - ), po 90,00 EUR kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo 2016-04-27 iki vaiko pilnametystės, šią sumą indeksuojant kasmet LR Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją, pervedant pinigus į Klaipėdos vaikų globos namų „Rytas“ sąskaitą Nr. ( - ), „Swedbank“, AB.

17Paskirti Klaipėdos vaikų globos namų „Rytas“, į.k. 190979738, Taikos pr. 68, Klaipėda, nepilnamečio vaiko J. I., gim. ( - ), išlaikymui skirtų lėšų tvarkytoju.

18Priteisti iš atsakovės L. I. valstybei 32,00 EUR žyminio mokesčio.

19Sprendimą dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.

20Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Raimondas Dilys, sekretoriaujant... 2. ieškovas prašo priteisti iš atsakovės išlaikymą atsakovės nepilnametei... 3. Atsakovė L. I. teismo posėdžio metu su ieškiniu sutiko iš dalies. Nurodė,... 4. Teismo posėdžio metu trečiojo asmens atstovė R.Milašienė palaiko ieškovo... 5. Teismo posėdžio metu liudytoja M. S. paaiškino, kad su atsakove gyveno... 6. Teismo posėdžio metu liudytoja L. D. paaiškino, kad dirba BĮ Šeimos ir... 7. Teismo posėdžio metu nepilnametė J. I. paaiškino, kad gyvena vaikų globos... 8. Ieškinys tenkintinas.... 9. Tėvų pareiga materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus įtvirtinta J.... 10. Šalių paaiškinimais, byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta,... 11. Teismų praktikoje pripažįstama, kad teismas negali priteisti vaiko... 12. Patenkinus ieškinį, bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas... 13. Sprendimo dalis dėl išlaikymo priteisimo, vykdytina skubiai (CPK 282 str. 2... 14. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-260, 270, 282 str., teismas... 15. ieškinį tenkinti.... 16. Priteisti iš atsakovės L. I. išlaikymą nepilnametei dukrai J. I., gim. ( -... 17. Paskirti Klaipėdos vaikų globos namų „Rytas“, į.k. 190979738, Taikos... 18. Priteisti iš atsakovės L. I. valstybei 32,00 EUR žyminio mokesčio.... 19. Sprendimą dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.... 20. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Klaipėdos...