Byla 2-1365-1012/2017
Dėl 2016 m. kovo 21 d. įvykio pripažinimo draudiminiu, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų - uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Magelano kelionės“

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Asta Jakutytė-Sungailienė,

2sekretoriaujant Romai Railianienei,

3dalyvaujant ieškovei A. P., ieškovės atstovui advokatui Zigmantui Benečiui, atsakovo atstovei advokato padėjėjai Neringai Petrauskaitei, trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Magelano kelionės“ atstovui D. K.,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės A. P. ieškinį atsakovui AAS „BTA Baltic Insurance Company“, veikiančiam per filialą Lietuvoje, dėl 2016 m. kovo 21 d. įvykio pripažinimo draudiminiu, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų - uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Magelano kelionės“.

5Teismas

Nustatė

6ieškovė A. P. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama pripažinti 2016 m. kovo 21 d. įvykį draudiminiu ir priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

7Ieškovė nurodė, kad 2016 m. kovo 2 d. su atsakovu sudarė Kelionių rizikų draudimo sutartį Nr. KDR 1309131, pagal kurią apdraudė sveikatą užsienyje kelionių metu, šia sutartimi apdraustos medicininės išlaidos ir repatriacija. 2016 m. kovo 21 d. ieškovė važiuodama motoroleriu patyrė eismo įvykį, dėl kurio patyrė sužalojimus ir buvo gydoma užsienyje (JAV, Nevados valstija). Dėl gydimo išlaidų kompensavimo tiek gydymo įstaigos, tiek ieškovė kreipėsi į draudiką AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialą Lietuvoje, prašydami sumokėti priskaičiuotas medicinines išlaidas. 2016 m. balandžio 12 d. raštu Nr. TD1460485 ieškovė buvo informuota, kad jos draudimo polise nėra pasirinkta papildoma sąlyga – padidintos rizikos veikla, o pranešime apie įvykį nurodyta, kad nelaimingas atsitikimas įvyko važiuojant motoroleriu, draudikas neturi teisinio pagrindo sveikatos sutrikimą pripažinti draudžiamuoju įvykiu, todėl medicinos išlaidos nebus atlyginamos. Ieškovė, nesutikdama su atsakymu, dar kartą kreipėsi į draudiką su pretenzija, tačiau 2016 m. birželio 27 d. raštu Nr. TD1556804 buvo informuota, kad draudimo bendrovės sprendimas byloje Nr. KRD/16/00171 nebus pakeistas.

8Ieškovės vertinimu, atsakovo 2016 m. kovo 21 d. sprendimas draudimo byloje Nr. KRD/16/00171 įvykį pripažinti nedraudiminiu ir neatlyginti medicininių išlaidų yra neteisingas ir naikintinas. Ieškovė paaiškina, kad atsakovas atsisakė pripažinti įvykį draudžiamuoju ir atlyginti patirtas medicinos išlaidas, kadangi BTA Kelionės rizikų draudimo taisyklių Nr. 55 (toliau taip pat ir – Taisyklės) Specialiųjų sąlygų 6.3.5 punktas įtvirtina, kad išlaidos nebus atlygintos ir įvykis nebus pripažintas draudžiamuoju, jeigu jis įvyko užsiimant veikla, kuri priskiriama Fiziniam darbui, Žiemos sporto, Profesionalaus sporto ar Padidintos rizikos veiklai (išskyrus atvejus, kai už šią riziką sudarant draudimo sutartį buvo sumokėta papildomo įmoka ir šios veiklos nurodytos polise), o Taisyklių Specialiųjų sąlygų 2.1.4 b punktas įtvirtina, kad padidintos rizikos veiklai yra priskiriama autosportas, motosportas (įskaitant ir važinėjimą motociklu, motoroleriu, vandens, sniego motociklais, keturračiais, kartingais (įskaitant ir kaip keleiviui). Ieškovės vertinimu, BTA Kelionės rizikų draudimo taisyklės Nr. 55 nėra aiškios, kadangi Taisyklių tekste nėra sąvokos „Padidinta rizikos veikla“ aprašymo ir be Taisyklių Specialiosios dalies 2.1.4 punkte išvardintų sporto šakų, kitokio išaiškinimo nėra. Pažymi, kad Taisyklių Specialiosios dalies 6 punkte, nurodančiame, kokiais atvejais draudimo apsauga negalioja, nenurodyta, kad važiavimas motoroleriu yra nedraudiminis įvykis. Ieškovė teigia, kadangi sutarties nuostata - važiavimas motoroleriu - pateikta punkte, kuriame kalbama apie sportą ir ekstremalią veiklą, informacija pateikta skliaustuose, ši sąlyga laikytina netikėta (siurprizine). Ieškovė paaiškina, kad sudarydama sutartį buvo įsitikinusi, kad paprastas važiavimas su bet kokia transporto priemone, nesusijęs su sportu ar ekstremalia veikla, yra galimas. Tokį įspūdį susidarė iš Taisyklių Specialiųjų sąlygų, tame tarpe 6 ir 2 punktuose nurodytų taisyklių turinio bei 6.3.4 punkto, kuriame nurodyta, kad draudimas negalioja valdant bet kurią savaeigę transporto priemonę ar kitą savaeigį mechanizmą, turintį vidaus degimo arba elektros variklį, būnant alkoholinio, narkotinio, toksinio apsvaigimo būsenoje ar neturint atitinkamos kategorijos galiojančio vairuotojo pažymėjimo - taigi šis punktas kalba apie bet kurios savaeigės transporto priemonės ar kito savaeigio mechanizmo vairavimą. Ieškovė nurodo, kad dėl nurodytų aplinkybių negalėjo tinkamai įvertinti, kad draudikas paprastą važiavimą motoroleriu laikys padidintos rizikos veikla. Ieškovė teigia, tik tuo atveju, jei Taisyklių Specialiose sąlygose būtų įrašyta, kad draudimo apsauga negalioja važiuojant motoroleriu, t. y. kad žala važiuojant motoroleriu bus laikoma nedraudiminiu įvykiu, draudikas galėtų važiavimą motoroleriu laikyti nedraudiminiu įvykiu.

9Atsakovas AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašo ieškovės ieškinį atmesti ir priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsakovas patvirtina, kad ieškovė A. P. su atsakovu 2016 m. kovo 2 d. sudarė Kelionės rizikų draudimo sutartį Nr. 1309131, pagal kurią apdraudė savo sveikatą užsienyje kelionės metu, apdraustos rizikos: medicininės išlaidos ir repatriacija. Minėtos draudimo sutarties neatskiriama dalis yra Kelionės rizikų draudimo taisyklės Nr. 55, tai nurodyta draudimo liudijime Nr. KRD 1309131. Nurodo, kad atsakovas 2016 m. balandžio 12 d. sprendimu draudimo byloje Nr. 116/00171 2016 m. kovo 21 d. įvykio nepripažino draudžiamuoju, 2016 m. birželio 27 d. atsakymu į pretenziją draudimo bendrovė nurodė, jog nėra pagrindo pakeisti anksčiau priimtą sprendimą. Atsakovas pažymi, kad draudimo sutartis yra rizikos sutartis, pagal kurią draudikui tenka pareiga įvykus draudžiamajam atlyginti atsiradusius nuostolius (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.160 straipsnio 3 dalis), dėl to viena iš privalomųjų ir pagrindinių sutarties sąlygų yra draudimo rizika (Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo 2 straipsnio 20 dalis). Draudikas visuomet prisiima santykinę draudimo riziką ir negali prisiimti nekontroliuojamos rizikos. Atsižvelgdamas į prisiimamą draudimo riziką, draudikas ne tik nustato draudimo įmokos dydį, bet ir gali nustatyti papildomas sąlygas, mažinančias draudimo riziką. Draudikas turi teisę draudimo taisyklėse nustatyti prisiimamos draudimo rizikos apimtį, eliminuodamas įsipareigojimą kompensuoti tokius draudėjo ar naudos gavėjo nuostolius, kurių atsiradimo rizikos draudikas sudaroma draudimo sutartimi neprisiima. Kadangi draudimo sutartimi draudimo objektui (draudėjo ar naudos gavėjo turtiniams interesams) suteikiama apsauga - įsipareigojimas mokėti draudimo išmoką įvykus draudžiamajam įvykiui nėra absoliutus, draudikas, prisiimdamas draudimo riziką, nustato draudimo sutartimi suteikiamos draudimo apsaugos ribas. Paaiškina, kad draudimo apsauga nustatoma tiek draudiko parengtomis draudimo rūšies taisyklėmis (standartinės sąlygos), tiek draudimo polise aptartomis individualiomis sąlygomis. Atsakovas pažymi, kad 2016 m. kovo 21 d. įvykis pagrįstai nepripažintas draudžiamuoju, nes draudimo liudijime Nr. KRD 1309131 nebuvo nuostatos, numatančios draudimo apsaugą „Padidintos rizikos veikla“. Atsakovo vertinimu, Taisyklėse aiškiai ir nedviprasmiškai draudėjui atskleidžiama, kad draudimo rizika „Padidintos rizikos veikla“ apima važinėjimą motociklu, motoroleriu, kt. Atsakovas nurodo, kad Savanoriško kelionės rizikų draudimo sutarties sąlygos (įskaitant Taisykles, kurios yra neatsiejama draudimo sutarties dalimi), aptariamos šioje byloje, vidutiniam vartotojui yra aiškios, suprantamos, nedviprasmiškos. „Padidintos rizikos veikla“, numatyta standartinėse draudimo taisyklėse (2.1.4 punkte), nėra siurprizinė savo esme, nes ji pateikta Taisyklių Specialiųjų sąlygų skyriuje, kurio pavadinimas „Draudimo apsaugos galiojimas sportuojant ar užsiimant padidintos rizikos veikla“), konkrečių šios sąlygos nesąžiningumo aspektų ieškovė nenurodė ir neįrodė.

10Trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Magelano kelionės“ nurodė, kad veikia kaip tarpininkas sudarant draudimo sutartis pagal 2012 m. kovo 19 d. sutartį su AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialu Lietuvoje ir jų veikla apima draudimo sutarčių paruošimą, sudarymą ir draudimo įmokų surinkimą pagal sutarties nuostatas. Nurodė, kad ieškovė A. P. kreipėsi dėl draudimo poliso, nurodydama, kad vyksta į turistinę kelionę. Jai buvo pasiūlytas įprastas sveikatos užsienyje kelionės metu draudimas, pagal kurį apdraudžiamos medicininės išlaidos ir repatriacija. Draudimo polisas A. P. buvo įteiktas elektroniniu laišku, A. P. nurodė, kad su BTA Kelionės rizikų draudimo taisyklėmis Nr. 55 susipažins internetu. Nurodė, kad išaiškinimų dėl Taisyklėse esančių „Draudimo apsaugos galiojimo sportuojant arba užsiimant padidintos rizikos veikla“ ieškovei neteikė, o atsakovas savo tarpininkams taip pat nėra išaiškinęs Taisyklių nuostatų.

11Teismo posėdžio metu ieškovė ir jos atstovas palaikė ieškinį jame nurodytais motyvais, ieškinį prašė tenkinti visiškai.

12Teismo posėdžio metu atsakovo atstovė nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašė ieškinį atmesti.

13Trečiasis asmuo uždarosios akcinės bendrovės „Magelano kelionės“ atstovas D. K. nurodė, kad ieškinį palaiko, prašė jį tenkinti.

14Ieškinys tenkintinas.

15Byloje surinktais rašytiniais įrodymais ir byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimais nustatyta, kad ieškovė A. P. su atsakovu 2016 m. kovo 2 d. sudarė Kelionės rizikų draudimo sutartį Nr. 1309131 (b. l. 8), pagal kurią apdraudė savo sveikatą užsienyje kelionės metu, apdraustos rizikos: medicininės išlaidos ir repatriacija. Minėtos draudimo sutarties neatskiriama dalis yra Kelionės rizikų draudimo taisyklės Nr. 55 (b. l. 12-23), tai nurodyta draudimo liudijime Nr. KRD 1309131. Ieškovė A. P. kreipėsi dėl draudimo poliso į trečiąjį asmenį UAB „Magelano kelionės“, kuris veikė kaip tarpininkas sudarant draudimo sutartis, nurodydama, kad vyksta į turistinę kelionę. Ieškovei buvo pasiūlytas įprastas sveikatos užsienyje kelionės metu draudimas, pagal kurį apdraudžiamos medicininės išlaidos ir repatriacija. Draudimo polisas A. P. buvo įteiktas elektroniniu laišku, ieškovė su BTA Kelionės rizikų draudimo taisyklėmis Nr. 55 susipažino internetu. Trečiasis asmuo išaiškinimų dėl Taisyklėse esančių „Draudimo apsaugos galiojimo sportuojant arba užsiimant padidintos rizikos veikla“ neteikė.

162016 m. kovo 21 d. ieškovė važiuodama motoroleriu patyrė eismo įvykį, dėl kurio patyrė sužalojimus ir buvo gydoma užsienyje (JAV, Nevados valstija) (b. l. 24-32). Atsakovas 2016 m. balandžio 12 d. sprendimu draudimo byloje Nr. 116/00171 (b. l. 9) 2016 m. kovo 21 d. įvykio nepripažino draudiminiu. Tarp šalių ginčas kilo dėl to, ar 2016 m. kovo 21 d. įvykis pagrįstai nepripažintas draudiminiu, nes ginčo šalys skirtingai aiškina BTA Kelionės rizikų draudimo taisyklėmis Nr. 55 nuostatas, dėl ko teismas pasisako.

17Dėl draudimo taisyklių aiškinimo

18Draudimo sutarties šalys paprastai nesidera dėl sutarties sąlygų, draudimo sutartis sudaroma pagal draudiko parengtas standartines draudimo rūšies taisykles prisijungimo būdu (CK 6.160 straipsnio 2 dalis, 6.185 straipsnio 1 dalis). Draudimo rūšies taisyklėse, be kitų reikalavimų, turi būti nustatyti draudiminiai įvykiai, taip pat gali būti nustatyta, kurie įvykiai nelaikomi draudiminiais. Vadovaujantis civilinių santykių subjektų lygiateisiškumo, sutarties laisvės, teisinio apibrėžtumo, teisėtų lūkesčių principais, draudikas, turėdamas įstatymo suteiktą teisę parengti draudimo rūšies taisykles, privalo užtikrinti sutarties sąlygų teisinį apibrėžtumą ir jų suderinamumą, taisyklėse pateiktos sąvokos turi būti kiek įmanoma aiškiau atskleistos, konkretizuotos; įtrauktos į sudarytą draudimo sutartį, jos tampa sudėtine sutarties dalimi. Jeigu sutarties sąlygos vis dėlto suformuluojamos nepakankamai aiškiai, teismas, spręsdamas šalių ginčą dėl sutarties sąlygų vykdymo, jas aiškina, vadovaudamasis sutarčių aiškinimo taisyklėmis (CK 6.193 straipsnis).

19Nagrinėjamu atveju draudimo sutartis buvo sudaryta prisijungimo būdu pagal draudiko (atsakovo) parengtas draudimo taisykles. Dėl to aiškinant šią sutartį, taikoma contra proferentem taisyklė, t. y. neaiškiai suformuluotos sutarties sąlygos aiškinamos sutartį parengusios šalies nenaudai. Sutartinių santykių teisinio kvalifikavimo ir sutarčių aiškinimo taisyklės reglamentuotos CK 6.193–6.195 straipsniuose bei suformuotos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyse, priimtose konkrečiose bylose. Aiškinant sutartį, būtina vadovautis ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais bendraisiais teisės principais. Tai reiškia, kad sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, jog aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. rugsėjo 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Auksinis varnas“ v. AB „Lietuvos geležinkeliai“; 2005 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Bivainis“ v. A. B. firma „( - )“; bylos Nr. 3K-3-406/2005; 2007 m. gegužės 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „ Sarteksas“ v. UAB „ Beltateksas“; bylos Nr. 3K-3-203/2007, ir kt.) Esant ginčui dėl sutarties turinio bei jos sąlygų, sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, atsižvelgiant į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir į kitas reikšmingas aplinkybes. Sutartį būtina aiškinti kaip vientisą dokumentą, o ne vertinti atskiras jos sąlygas.

20Nagrinėjamu atveju ginčo šalys skirtingai aiškina BTA Kelionės rizikų draudimo taisyklių Nr. 55 Specialiųjų sąlygų 2.1.4 b punktą, kuris įtvirtina, kad padidintos rizikos veiklai yra priskiriama autosportas, motosportas (įskaitant ir važinėjimą motociklu, motoroleriu, vandens, sniego motociklais, keturračiais, kartingais (įskaitant ir kaip keleiviui). Taisyklių Specialiųjų sąlygų 6.3.5 punktas įtvirtina, kad išlaidos nebus atlygintos ir įvykis nebus pripažintas draudžiamuoju, jeigu jis įvyko užsiimant veikla, kuri priskiriama Fiziniam darbui, Žiemos sporto, Profesionalaus sporto ar Padidintos rizikos veiklai (išskyrus atvejus, kai už šią riziką sudarant draudimo sutartį buvo sumokėta papildomo įmoka ir šios veiklos nurodytos polise).

21Atsakovo vertinimu, Taisyklėse aiškiai ir nedviprasmiškai draudėjui atskleidžiama, kad draudimo rizika „Padidintos rizikos veikla“ apima važinėjimą motociklu, motoroleriu, kt. Ieškovė teigia, kadangi sutarties nuostata - važiavimas motoroleriu - pateikta punkte, kuriame kalbama apie sportą ir ekstremalią veiklą, informacija pateikta skliaustuose, ši sąlyga laikytina netikėta (siurprizine). Ieškovė paaiškina, kad sudarydama sutartį buvo įsitikinusi, kad įprastas važiavimas su bet kokia transporto priemone, nesusijęs su sportu ar ekstremalia veikla, yra galimas.

22Kasacinio teismo praktikoje pažymėta, kad draudimo taisyklės yra standartinės, bendros sąlygos, paprastai taikomos visiems draudėjams, sudarantiems atitinkamos draudimo rūšies sutartį su tuo pačiu draudiku, o draudimo polise nurodomi ne bendri, bet konkrečią sutartį individualizuojantys duomenys: sutarties šalys, naudos gavėjas, draudžiamas objektas, jį identifikuojantys duomenys, draudimo įmokos (premijos) dydis, draudimo suma, draudimo apsaugos apimtis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje G. E. v. UAB DK „PZU Lietuva“, bylos Nr. 3K-3-315/2006). Nagrinėjamu atveju draudimo polise nebuvo nurodyta, kad ieškovė užsiims „Padidintos rizikos veikla“.

23Draudimo rūšies taisyklėse, be kitų reikalavimų, turi būti numatyta draudiminiai ir nedraudiminiai įvykiai. Nedraudiminiai įvykiai yra esminė draudimo sutarties sąlyga, todėl nedraudiminiai įvykiai jose turi būti apibrėžti aiškiai ir nedviprasmiškai, o esant abejonėms, draudimo sutarties sąlygos turi būti aiškinamos sutartį prisijungimo būdu sudariusios šalies naudai (CK 6.193 str. 4 d.). Šiuo atveju aiškinant BTA Kelionės rizikų draudimo taisyklių Nr. 55 Specialiųjų sąlygų 2.1.4 b punktą, kuris įtvirtina, kad padidintos rizikos veiklai yra priskiriama autosportas, motosportas (įskaitant ir važinėjimą motociklu, motoroleriu, vandens, sniego motociklais, keturračiais, kartingais (įskaitant ir kaip keleiviui), teismas atsižvelgia į įprastą žodžių „autosportas“ ir „motosportas“ reikšmę, t. y. pagal bendrąją reikšmę šios sąvokos reiškia sportinę veiklą, naudojant automobilius ir motociklus, o „sportinė veikla“ reiškia varžybas, lenktyniavimą ar kitokį varžymąsi siekiant geresnio rezultato. Pagal bendrąją reikšmę sąvokos „autosportas“ ir „motosportas“ neapima įprastinio transporto priemonių naudojimo pagal tikslinę paskirtį, t. y. važiavimą transporto priemone kaip susisiekimo priemone. Jei atsakovas sąvokoms „autosportas“ ir „motosportas“ norėjo suteikti kitokią (specialią) reikšmę, tai šios sąvokos turėjo būti aiškiai apibrėžtos Taisyklėse, tačiau Taisyklių 1 punkte „Draudimo sutarties sąvokos“ nėra apibrėžta nei „autosportas“, nei „motosportas“. Pažymėtina, kad Taisyklių Specialiosios dalies 6 punkte, nurodančiame, kokiais atvejais draudimo apsauga negalioja, nenurodyta, kad važiavimas motoroleriu yra nedraudiminis įvykis, o Taisyklių 6.3.4 punkte nurodyta, kad draudimas negalioja valdant bet kurią savaeigę transporto priemonę ar kitą savaeigį mechanizmą, turintį vidaus degimo arba elektros variklį, būnant alkoholinio, narkotinio, toksinio apsvaigimo būsenoje ar neturint atitinkamos kategorijos galiojančio vairuotojo pažymėjimo, t. y. atsakovas bet kurios savaeigės transporto priemonės ar kito savaeigio mechanizmo vairavimą (naudojimą pagal tikslinę paskirtį) traktuoja kaip į draudiminę apsaugą patenkančią veiklą, nebent vairuotojas yra apsvaigęs ar neturi teisės vairuoti tokią transporto priemonę. Atsižvelgiant į tai, Taisyklių 2.1.4. b punktas turi būti aiškinamas sistemiškai su 6.3.4. punktu. Dėl to teismas sutinka su ieškovės pozicija, kad šiuo atveju BTA Kelionės rizikų draudimo taisyklių Nr. 55 Specialiųjų sąlygų 2.1.4 b punktas aiškintinas atsakovo nenaudai, t. y. sąvokoms „autosportas“ ir „motosportas“ suteikiant bendrąją reikšmę. Atsižvelgiant į tai, teismas konstatuoja, kad ieškovės ieškinys yra pagrįstas ir įrodytas (CPK 178 straipsnis), todėl tenkintinas.

24Dėl bylinėjimosi išlaidų

25CPK 98 straipsnyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Dėl šių išlaidų priteisimo šalis teismui raštu pateikia prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu.

26Ieškovei nagrinėjamoje byloje buvo teikiama valstybės garantuojama antrinė teisinė pagalba (b. l. 6-7). Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba pateikė duomenis, kad nagrinėjamoje byloje ieškovei paskirto advokato užmokestis yra 360,95 Eur (b. l. 79). CPK 96 straipsnio 1 dalies nuostatos numato, kad bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai. Byloje iš viso patirta 4,68 EUR išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu. Išdėstytų aplinkybių pagrindu iš atsakovo į valstybės biudžetą priteistina 41,00 Eur žyminio mokesčio, 360,95 Eur valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidų ir 4,68 EUR išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu, iš viso 406,63 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 96 str.).

27Vadovaujantis CPK 270 straipsniu, teismas

Nutarė

28ieškovės ieškinį tenkinti.

29pripažinti 2016 m. kovo 21 d. įvykį, kai JAV ieškovei A. P. (a. k. ( - ) eismo įvykio metu buvo sužalota sveikata, draudiminiu pagal 2016 m. kovo 2 d. Kelionės rizikų draudimo sutartį Nr. 1309131.

30Priteisti iš atsakovo AAS „BTA Baltic Insurance Company“ (j. a. k. 40103840140), veikiančio per filialą Lietuvoje (j. a. k. 300665654), į valstybės biudžetą 406,63 Eur (keturis šimtus šešis eurus ir 63 ct.) bylinėjimosi išlaidų. Nurodyta suma mokėtina Valstybinei mokesčių inspekcijai, j. a. k. 188659752, įmokos kodas 5660. Sumokėjus priteistą sumą valstybės naudai, tai patvirtinantys įrodymai pateiktini teismui.

31Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

32

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Asta Jakutytė-Sungailienė,... 2. sekretoriaujant Romai Railianienei,... 3. dalyvaujant ieškovei A. P., ieškovės atstovui advokatui... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 5. Teismas... 6. ieškovė A. P. kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 7. Ieškovė nurodė, kad 2016 m. kovo 2 d. su atsakovu sudarė Kelionių rizikų... 8. Ieškovės vertinimu, atsakovo 2016 m. kovo 21 d. sprendimas draudimo byloje... 9. Atsakovas AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje pateikė... 10. Trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Magelano kelionės“ nurodė,... 11. Teismo posėdžio metu ieškovė ir jos atstovas palaikė ieškinį jame... 12. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovė nurodė, kad su ieškiniu nesutinka,... 13. Trečiasis asmuo uždarosios akcinės bendrovės „Magelano kelionės“... 14. Ieškinys tenkintinas.... 15. Byloje surinktais rašytiniais įrodymais ir byloje dalyvaujančių asmenų... 16. 2016 m. kovo 21 d. ieškovė važiuodama motoroleriu patyrė eismo įvykį,... 17. Dėl draudimo taisyklių aiškinimo ... 18. Draudimo sutarties šalys paprastai nesidera dėl sutarties sąlygų, draudimo... 19. Nagrinėjamu atveju draudimo sutartis buvo sudaryta prisijungimo būdu pagal... 20. Nagrinėjamu atveju ginčo šalys skirtingai aiškina BTA Kelionės rizikų... 21. Atsakovo vertinimu, Taisyklėse aiškiai ir nedviprasmiškai draudėjui... 22. Kasacinio teismo praktikoje pažymėta, kad draudimo taisyklės yra... 23. Draudimo rūšies taisyklėse, be kitų reikalavimų, turi būti numatyta... 24. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 25. CPK 98 straipsnyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas,... 26. Ieškovei nagrinėjamoje byloje buvo teikiama valstybės garantuojama antrinė... 27. Vadovaujantis CPK 270 straipsniu, teismas... 28. ieškovės ieškinį tenkinti.... 29. pripažinti 2016 m. kovo 21 d. įvykį, kai JAV ieškovei 30. Priteisti iš atsakovo AAS „BTA Baltic Insurance Company“ (j. a. k.... 31. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas... 32. ...