Byla e2A-950-569/2015
Dėl galimos žalos atsiradimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Lina Muchtarovienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Nacionalinės mokėjimų agentūros prie Žemės ūkio ministerijos apeliacinį skundą dėl Telšių rajono apylinkės teismo 2015-04-30 sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-407-671/2015 pagal ieškovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos ieškinį atsakovui antstoliui V. D., tretiesiems asmenims kredito unijai „Amber“, uždarajai akcinei bendrovei „Elmis“ dėl galimos žalos atsiradimo.

3Teismas, nagrinėdamas civilinę bylą,

Nustatė

4

  1. Ginčo esmė

5Ieškovas pateikė prevencinį ieškinį, kuriuo prašė uždrausti antstoliui V. D. projekto priežiūros laikotarpiu išieškoti iš turto, įsigyto pasinaudojant ES paramos lėšomis. Ieškovas nurodė, kad Antstolio V. D. žinioje yra vykdomoji byla Nr. 0047/14/00687/1, pradėta pagal Vilniaus miesto 20-ojo notarų biuro 2014-06-04 vykdomąjį įrašą Nr. 3251 dėl skolos bei palūkanų išieškojimo iš skolininkės UAB „Elmis“ išieškotojos kredito unijos „Amber“ naudai. UAB „Elmis“ buvo skirta parama „universalioms staklėms apipjautajam brusui (su padavimo rampa), universalioms staklėms apipjautajam brusui, universalioms staklėms apvaliam brusui, mobiliems kranams (2 vnt.), juostiniam gateriui, interneto svetainės sukūrimui, projekto administravimo paslaugoms“, t. y. kompensuoti paminėtų daiktų įsigijimo išlaidoms.Patikrinus Centrinės hipotekos įstaigos Turto arešto aktų registro duomenis nustatyta, kad minėtas turtas yra areštuotas. Ieškovas informavo antstolį, jog išieškojimas į tokį turtą negali būti nukreiptas, o tokio turto realizavimas negalimas.Nurodė, kad ieškovas, siekdamas užkirsti kelią netikslingam ES paramos panaudojimui, teikia prevencinį ieškinį.

6Atsakovas antstolis V. D. prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad išieškojimas yra nukreiptas į kreditoriui kredito unijai „Amber“ įkeistą turtą: horizontalias juostines medienos pjovimo stakles, tekinimo stakles, mobilius kranus (2 vnt), universalias stakles sienojų pjovimo, frezavimo ir obliavimo, o ne į paramos lėšas, gautas vykdant Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programą.Pažymėjo, kad ieškovas neprieštaravo, jog UAB „Elmis“ gyvendindama projektą „Medinių namų gamyba ir statyba“ kredito unijai „Amber“ įkeistų horizontalias juostines medienos pjovimo stakles, tekinimo stakles, mobilius kranus (2 vnt.), universalias stakles sienojų pjovimo, frezavimo ir obliavimo, todėl atsakovas vertino, kad ieškovas, duodamas sutikimą įkeisti gamybinę įrangą, nenumatė jokių išimčių, todėl laikytina, kad sutiko ir su pasekmėmis, kylančiomis iš paskolos sutarties.

7Trečiasis asmuo kredito unija „Amber“ su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad ieškovo nurodyti teisės aktai nenumato draudimo nukreipti išieškojimą į turtą, įgytą už Europos Sąjungos lėšas. Nacionaliniai ir Europos Sąjungos teisės aktai, reglamentuojantys išieškojimo veiksmus ir paramos skyrimo tvarką ne tik, kad nenumato absoliutaus draudimo nukreipti išieškojimą į turtą, įgytą už paramos lėšastačiau, priešingai, numato galimybę minėtą turtą perleisti tretiesiems asmenims nepasibaigus programos projekto laikotarpiui.

8Trečiasis asmuo UAB „Elmis“ atsiliepimo nepateikė.

9II. Pirmos instancijos teismo sprendimo esmė

10Telšių rajono apylinkės teismas 2015 m. balandžio 30 d. sprendimu ieškinį atmetė;

11iš Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijospriteisė antstoliui V. D. 650 Eur bylinėjimosi išlaidas, kredito unijai „Amber“ priteisė 1991,80 Eur bylinėjimosi išlaidas. Teismas vertino, kad ieškovas, sutikdamas su pagal projektą numatyto įsigyti turto įkeitimu, turėjo žinoti įkeitimo sąlygas, t. y. tai, kad turto įkeitimas kaip prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonė reiškia, kad skolininkui nevykdant sutartinių įsipareigojimų, kreditoriaus reikalavimai bus patenkinti iš įkeisto daikto vertės. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad įstatyme neįtvirtintas draudimas nukreipti išieškojimą į turtą, įgytą už Europos Sąjungos lėšas, bei į tai, kad byloje nėra duomenų, jog draudimas perleisti ar suvaržyti turtą būtų įtvirtintas paramos gavėjo UAB „Elmis“ sutartyje su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, taip pat įvertindamas ieškovo sutikimą dėl turto įkeitimo trečiojo asmens naudai, sprendė, jog ieškovas neįrodė, kad dėl atsakovo veiksmų jam kyla reali grėsmė žalai ar nuostoliams atsirasti. Teismas sprendė, kad išlaidos advokatų pagalbai apmokėti neviršija rekomendacijoje nurodytų advokato darbo užmokesčio dydžių, todėl atmetus ieškinį, iš ieškovo priteisė 650 Eur bylinėjimosi išlaidas atsakovui antstoliui V. D. ir 1991,80 Eur bylinėjimosi išlaidas trečiajam asmeniui kredito unijai „Amber“.

12III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą esmė

13Apeliaciniu skundu ieškovas Nacionalinė mokėjimų agentūra prie Žemės ūkio ministerijos prašo panaikinti teismo sprendimo dalį, kuria iš ieškovo priteistos kredito unijai „Amber“ 1991,80 Eur bylinėjimosi išlaidos.

14Apeliacinis skundas grindžiamas šiais motyvais:

15Teismas neteisingai priteisė bylinėjimosi išlaidas trečiajam asmeniui kredito unijai „Amber“. Apeliantas teigia, kad remiantis trečiojo asmens advokatės pateiktais dokumentais, procesinių dokumentų rengimo laikas ir parengtų procesinių dokumentų turinys nėra aiškus. Už atsiliepimo į ieškinį rengimą nurodyta – 1308,72 Eur suma, kuri ženkliai viršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau - Rekomendacijos) ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteisiamo mokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio ir apskaičiavimo tvarkos nustatytus maksimalius priteistino užmokesčio už advokato teikiamą teisinę pagalbą dydžius, kurių pagal CPK negalima nesilaikyti. Bylos medžiagos ruošimas ir teisės aktų analizė savaime įeina į atsiliepimo parengimo darbus, todėl negali būti priteisiami atskira suma, kuri net nėra detalizuota. Apelianto teigimu, Rekomendacijose nėra išskirtas apmokėjimas už atstovo darbas su teisės aktais ir jų analizę, todėl prašyme nurodoma suma – 625,07 Eur turėtų būti atmesta, kadangi teisės aktų analizė įeina į atsiliepimo parengimo veiksmus ir sumą. Apelianto nuomone, trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, atsiliepimo parengimas nepareikalavo labai didelių atstovo darbo ir laiko sąnaudų, todėl prašoma atlyginti suma už atsiliepimo surašymą ir pateikimą teismui turėtų būti mažinama. Apelianto teigimu, nėra galimybių nukrypti nuo Rekomendacijų 8 punkte nustatytų maksimalių dydžių.

16Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo kredito unija „Amber“ prašo apeliacinį skundą atmesti ir priteisti iš apelianto trečiojo asmens naudai patirtas bylinėjimosi išlaidas. Trečiasis asmuo teigia, kad byloje jo patirtos bylinėjimosi išlaidos yra aiškiai apskaičiuotos. Nurodo, kad trečiasis asmuo byloje patyrė trejopo pobūdžio išlaidas: teisines išlaidas; administracinio pobūdžio išlaidas; mokestinio pobūdžio išlaidas. CPK nenumato, kad bylą laimėjusiai šaliai gali būti atlyginamos tik procesinių dokumentų rengimo išlaidos. Trečiasis asmuo byloje taip pat patyrė administracinio ir mokestinio pobūdžio išlaidų, kurios Rekomendacijų taikymo sričiai nepriskirtinos. Jokie teisės aktai ir teismų praktika nenumato, kad tuo atveju, jeigu bylą pralaimėjusiai šaliai nėra suprantama į bylą pateiktų procesinių dokumentų esmė ir prasmė, tai yra pagrindas mažinti išlaidas, patirtas juos rengiant. Trečiojo asmens teigimu, Pagal Rekomendacijų 2 punktą, nustatant priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, rekomenduojama, tačiau neprivaloma atsižvelgti į Rekomendacijų 8 punkte nurodytus dydžius. Rekomendacijų 11 punktas numato, kad priteisdamas bylinėjimosi išlaidas, teismas gali nukrypti nuo Rekomendacijų 8 punkte numatytų maksimalių dydžių. Trečiojo asmens teigimu, ši byla pripažintina sudėtinga.

17IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės

18ir teisiniai argumentai

19Apeliacinis skundas tenkintinas.

20Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis).

21Apeliantas sprendimo iš esmės neskundžia, o tik nesutinka su trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų – kredito unijai „Amber“ 1991,80 Eur bylinėjimosi išlaidų priteisimu.

22CPK 51 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad asmenys gali vesti savo bylas teisme patys arba per atstovus. Trečiajam asmeniui nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teisme atstovavo advokatė A. B..

23CPK 93 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.Teismai, spręsdami bylinėjimosi išlaidų priteisimo šalims klausimą, atsižvelgia į konkrečios bylos sudėtingumą, advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, ir priteisia ne didesnes, nei nustatyta Rekomendacijose, bylinėjimosi išlaidas. Trečiojo asmens kredito unijos „Amber“ atstovė pirmosios instancijos teismui pateikė prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, kuriuo prašė priteisti 1991,80 Eur sumą. Prašyme nurodė, kad minėtą sumą sudaro: 625,07 Eur – bylos medžiagos, aktualių nacionalinių ir Europos Sąjungos teisės aktų ir teismų praktikos paieška ir analizė; 1308,72 Eur – atsiliepimo į ieškinį rengimas; 58,01 Eur – kitos išlaidos (telekomunikacinės, kopijavimo ir k.t.).

24Apelianto teigimu, už atsiliepimo į ieškinį rengimą nurodyta – 1308,72 Eur suma, ženkliai viršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau –Rekomendacijos) ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteisiamo mokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio ir apskaičiavimo tvarkos nustatytus maksimalius priteistino užmokesčio už advokato teikiamą teisinę pagalbą dydžius.

25Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nuo 2015 m. kovo 20 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymas dėl 2004 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. 1R-85 „Dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ pakeitimo. Iki 2015 m. kovo 20 d. rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai buvo apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu buvo imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga. Nuo 2015 m. kovo 20 d. rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje. Nagrinėjamu atveju sprendimas byloje buvo priimtas 2015 m. balandžio 30 d.Remiantis statistikos departamento pateikta informacija vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje 2014 m. ketvirtąjį ketvirtį sudarė 714,5 Eur. Taigi pakeitus užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio skaičiavimo tvarką, atitinkamai didėja ir priteisini dydžiai. Po pakeitimo, pagal Rekomendacijų 8.2 punkto nurodymus už ieškinį, priešieškinį, atsiliepimą į ieškinį ar priešieškinį maksimalus priteistinas dydis yra 2,5 vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje, t. y. 2,5x714,50 Eur=1786,25Eur. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas nesutinka su apeliantu, kad kredito unijos „Amber“ nurodytos patirtos bylinėjimosi išlaidos – 1308,72 Eur - yra viršijančios Rekomendacijose nustatytus maksimalius dydžius. Tačiau apeliacinės instancijos teismas atsižvelgdamas į bylos sudėtingumą, parengto atsiliepimo į ieškinį apimtį, į tai, kad byloje buvo tik vienas teismo posėdis, kuriame trečiojo asmens kredito unijos „Amber“ atstovė net nedalyvavo, į advokato laiko sąnaudas bei bylos nagrinėjimo trukmę – byla išnagrinėta per 6 mėnesius, vertina, kad 1991,80 Eur bylinėjimosi išlaidos yra per didelės ir nepagrįstos. Sutiktina su apeliantu, kad bylos medžiagos ir teisės aktų analizė įeina į atsiliepimo parengimo veiksmus ir sumą, todėl ji nepagrįstai atskirai nuo atsiliepimo į ieškinį paskaičiuota. Vertinant tai kas išdėstyta ir atsižvelgiant į kredito unijos „Amber“ atstovės darbo laiko sąnaudas, atsiliepimo į ieškinį apimtį, į tai, kad byla nėra sudėtinga, į Rekomendacijose rekomenduojamus priteisti užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalius dydžius, vertintina, jog teisinga ir protinga iš ieškovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos priteisti trečiajam asmeniui kredito unijai „Amber“ 1300,00 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmojoje instancijoje.

26Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, jog yra pagrindas keisti pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo (CPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

27Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinėje instancijoje

28Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Patenkinus apeliacinį skundą, apeliantas įgyja teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, tačiau apeliantas bylinėjimosi išlaidų priteisti neprašo. Tenkinus apeliacinį skundą, trečiojo asmens kredito unijos „Amber“ patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos ir nepriteistinos.

29Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teismas

Nutarė

30Pakeisti Telšių rajono apylinkės teismo 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo dalį dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo kredito unijai „Amber“ ir išdėstyti taip:

31„Iš Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos, kodas 288739270, priteisti kredito unijai „Amber“, kodas 302651151, 1300,00 Eur (tūkstantį tris šimtus eurų) bylinėjimosi išlaidas.“

32Likusią sprendimo dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Lina... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas, nagrinėdamas civilinę bylą,... 4.
  1. Ginčo esmė
...
5. Ieškovas pateikė prevencinį ieškinį, kuriuo prašė uždrausti antstoliui... 6. Atsakovas antstolis V. D. prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad... 7. Trečiasis asmuo kredito unija „Amber“ su ieškiniu nesutiko ir nurodė,... 8. Trečiasis asmuo UAB „Elmis“ atsiliepimo nepateikė.... 9. II. Pirmos instancijos teismo sprendimo esmė... 10. Telšių rajono apylinkės teismas 2015 m. balandžio 30 d. sprendimu ieškinį... 11. iš Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijospriteisė... 12. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą esmė... 13. Apeliaciniu skundu ieškovas Nacionalinė mokėjimų agentūra prie Žemės... 14. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais motyvais:... 15. Teismas neteisingai priteisė bylinėjimosi išlaidas trečiajam asmeniui... 16. Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo kredito unija „Amber“... 17. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės... 18. ir teisiniai argumentai... 19. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 20. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 21. Apeliantas sprendimo iš esmės neskundžia, o tik nesutinka su trečiajam... 22. CPK 51 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad asmenys gali vesti... 23. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad šaliai, kurios... 24. Apelianto teigimu, už atsiliepimo į ieškinį rengimą nurodyta – 1308,72... 25. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nuo 2015 m. kovo 20 d.... 26. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, jog yra pagrindas... 27. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinėje instancijoje... 28. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 29. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 30. Pakeisti Telšių rajono apylinkės teismo 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo... 31. „Iš Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos,... 32. Likusią sprendimo dalį palikti nepakeistą....