Byla e2-12-233/2016
Dėl žemės servituto nustatymo pagal R. R. ieškinį , atsakovas P. V. P., tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų-Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

1Rokiškio rajono apylinkės teismo teisėja Irena Stulgienė, sekretoriaujant Larisai Vizbarienei, dalyvaujant ieškovės atstovei adv. I. M., atsakovo atstovams: V. K. , adv. A. A. , trečiojo asmens atstovei Redai Strumskienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą dėl žemės servituto nustatymo pagal R. R. ieškinį , atsakovas P. V. P., tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų-Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovė pateiktame ieškinyje ( patikslintame ieškinyje, kurį teismui pateikė 2015 10 13) nurodė ir jos atstovė teismo posėdyje paaiškino, kad ieškovė R. R. asmeninės nuosavybės teise nuo 1993 m. birželio 22 d. valdo pastatą - pieno supirkimo punktą, unikalus Nr. 7395-3003-1011, esantį ( - ), . ( - ) k., . ( - ) r. , kurio užstatytas plotas yra 113 m2. Pagal Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo ir inventorinės bylos duomenis pagrindinė pastato naudojimo paskirtis yra paslaugų. Nurodo, kad ieškovei priklausantis pastatas - pieno supirkimo punktas stovi 0,9910 ha ( buvęs plotas iki kadastrinių matavimų atlikimo-0,9500 ha) žemės sklype, unikalus Nr. 7347-0005-0134, esančiame ( - ),( - ) k., . ( - ) r. , kurio savininkas yra atsakovas šiuo metu yra P. V. P.. Atsakovui nuosavybės teisės į šį žemės sklypą atkurtos 2001 m. gegužės 31 d. Panevėžio apskrities viršininko sprendimu Nr. 27-75035-15515 ir 2001 m. gegužės 31 d. Panevėžio apskrities viršininko įsakymu Nr. 1397Ž, 59/95 dalis šio žemės sklypo atsakovas P. V. P. paveldėjo. Nurodo, kad iki nuosavybės teisių atkūrimo atsakovui į žemės sklypą atkūrimo , ieškovė R. R. jau aštuonerius metus nuosavybės teise valdė pastatą - pieno supirkimo punktą, kuris buvo naudojamas pagal tiesioginę paskirtį kaip pieno supirkimo punktas. Dirbdama AB „Rokiškio sūris" pieno supirkimo punkto vedėja, savo tiesiogines funkcijas vykdė būtent šiame statinyje, kurį nuomavo savo darbdaviui. A. P. V. P. atkuriant nuosavybės teises buvo žinoma, kad šiame žemės sklype stovi pastatas - pieno supirkimo punktas. Atsakovas sutiko, kad jam nuosavybės teisės būtų atkurtos į žemės sklypą, užstatytą kitam asmeniui priklausančiu pastatu. Pagal CK 4.126 str. 1 d. teismo sprendimu servitutas nustatomas esant dviem būtinoms sąlygoms: 1) kai savininkai nesutaria; 2) kai, nenustačius servituto, nebūtų įmanoma normaliomis sąnaudomis daikto naudoti pagal paskirtį . Nurodo, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nurodyta, kaip turi būti vertinama ir aiškinama pirmoji CK 4.126 straipsnio 1 dalyje nustatyta sąlyga t. y.

42

5savininkų nesusitarimo faktas: ji negali būti vertinama kaip reikalavimas išankstinio ginčo sprendimo ne teisme. Pagal įstatymą šalys neturi pareigos įrodyti nesutarimo fakto (2010 m. lapkričio 23 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-458/2010, 2011 m. gegužės 30 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-259/2011). Ieškovei priklausančio pastato eksploatavimas, naudojimas pagal tiesioginę paskirtį, pastato priežiūra ir remontas nesinaudojant žemės sklypu, kuriame šis pastatas stovi, objektyviai yra neįmanomas. Nesinaudodama atsakovui priklausančiu žemės sklypu ieškovė neturi galimybės net patekti prie jai priklausančio pastato, o dėl nesutarimų su atsakovu ir jo giminaičiais negali normaliai naudotis man priklausančiu pastatu , todėl siekiant išvengti tolesnių ginčų, kreipiasi į teismą prašydama nustatyti servitutą. Siekdama minimaliai apriboti atsakovo kaip žemės sklypo savininko teises, prašo nustatyti atlygintinį žemės servitutą 0,9910 ha žemės sklypui unikalus Nr. 7347-0005-0134, esančiam . ( - ), . ( - ) ., . ( - ) r. suteikiantį teisę naudoti 0,0724 ha dydžio dalį 0,9910 ha žemės sklypo unikalus Nr. 7347-0005-0134, pagal R. B. žemėtvarkos darbų įmonės parengtą servituto nustatymo planą pastato-pieno supirkimo, priklausančio ieškovei (viešpataujantis daiktas) valdymui, naudojimui, eksploatavimui, priežiūrai ir remontui, viešpataujančio daikto savininkui mokant 14 procentų dydžio šiam žemės sklypui nustatyto žemės mokesčio dydžio kompensaciją tarnaujančio daikto savininkui bei priteisti iš atsakovo ieškovės turėtas bylinėjimosi išlaidas.

6Ieškovo atstovė teismo posėdyje nurodė, kad pastatas yra neatsiejamai susijęs su žeme, o ieškovė šiuo metu neturi jokio teisinio pagrindo, suteikiančio jai teisę naudotis žemės sklypo dalimi, kad galėtų netrukdomai disponuoti jai priklausančiu pastatu. Formuojant planą servituto nustatymui buvo įvertinta tai, kad statant pastatą prie pastato yra įrengta ir aikštelė, nors ji nėra įteisinta. Nurodo, kad tretysis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba pateiktame atsiliepime pripažino, kad atkuriant nuosavybės teisės į žemę atsakovui, turėjo būti nustatytas servitutas , suteikiantis ieškovei teisę naudotis jai priklausančiu pastatu . Nurodo, kad ta aplinkybė, kad šalims nepavyko susitarti dėl nuomos sutarties žemės sklypo daliai, kuri reikalinga ieškovei pastatu naudotis ir juo disponuoti pagal paskirtį, neatima iš ieškovės teisės kreiptis į teismą dėl servituto nustatymo. Kadangi atsakovui buvo žinoma, kad jam atstatant nuosavybės teisę į žemės sklypą jame yra pastatas priklausantis ieškovei, kuriuo naudotis nesinaudojant atsakovui priklausančiu žemės sklypu nėra galimybių, nurodo, kad atlygintino servituto nustatymo dydį sieja su atsakovui nustatytu ir jo mokamu žemės mokesčiu proporcingai užimtai servitutu žemės sklypo daliai (14 procentų) nuo viso atsakovui priklausančio žemės sklypo dydžio. 2016 04 07 teismo posėdyje, nesutikdama su atsakovo atstovų siūlomu nustatyti atlygintino servituto dydžiu periodinėmis išmokomis po 44 Eur kas mėnesį, nurodė, kad vykstant šalių deryboms dėl ginčo užbaigimo jų susitarimu, atsakas siūlė 50 Eur dydžio periodinėmis išmokomis kas mėnesį nustatytiną atlyginimą už naudojimąsi jam priklausančia žemės sklypo dalimi, nustačius servitutą, tačiau tokie siūlymai ieškovei pririmtini, ieškovė pasilieka prie ieškiniu suformuluotų reikalavimų. Nurodo, kad aplinkybė, jog žemės sklypo, į kurį buvo atstatyta nuosavybės teisė atsakovui, dalis yra užimta pastatu, kuris priklauso ieškovei, atsakovui nuosavybės teisių atstatymo metu buvo žinoma .

7Atsakovas pateiktame teismui 2015 04 15 atsiliepime nurodė, kad su pateiktu ieškiniu nesutinka. Nurodo, kad ieškovė įgijusi pastatą pieno supirkimo punktą jo pagal nurodytą paskirtį niekada nenaudojo ir nenaudoja. Ieškovė nepateikė jokių įrodymų, kad nenustačius servituto ji negali juo naudotis, eksploatuoti ir prižiūrėti, kad negali į jį patekti. Ieškovės teiginiai, kad šiuo statiniu ji negalinti naudotis dėl pastovių nesutarimų su atsakovu ir jo giminaičiais neatitinka tikrovės. Ieškovė nepateikė jokių įrodymų, kad atsakovas, kaip žemės sklypo savininkas, kaip nors kada nors yra trukdęs ieškovei patekti į jai priklausantį statinį ar kitaip ribojęs jos teises šiuo statinių naudotis. Nurodo, kad nenustačius, jog servitutas yra objektyviai būtinas, jis negali būti nustatomas, nurodo, kad ieškovė siekia be pakankamo pagrindo suvaržyti atsakovo nuosavybės teisę. Nurodo, kad atsakovas pirktų ieškovei nuosavybės teise priklausantį statinį už rinkos kainą

83

9arba išnuomotų rinkos kaina ieškovei žemės sklypo dalį, kurią užima ieškovei nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis daiktas ir kuri yra būtina jo naudojimui pagal paskirtį, suprantama, kad ne tokią, kokiai ieškovės šiame ieškinyje yra siūloma nustatyti servitutą. Nesant išnaudotų visų ieškovės ir atsakovo susitarimo galimybių , atsakomo nuomone, servitutas teismo sprendimu negali būti nustatomas. Atsakovo nuomone nustatant servitutą reikia vadovautis LRV 1999 03 09 nutarimu Nr. 260 „Dėl naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos" patvirtintomis Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklėmis, kuriomis ieškovė, rengdama servituto nustatymo planą, nesivadovavo, nurodo, kad nesutinka, jog ieškovei nuosavybės teise priklausančio statinio eksploatavimui, naudojimui, priežiūrai, remontui bei privažiavimui iki jo reikia nustatyti servitutą 0,730 ha dydžio daliai. Nesutinka su ieškinio argumentais, kad servituto nustatymu atsakovui neatsiras nuostolių . Priešingai atsakovas, negalėdamas valdyti ir naudoti žemės sklypo dalies, kuriai yra nustatomas servitutas, negalės iš jos gauti jokios naudos, ar ši dalis būtų naudojama žemės ūkio produkcijai auginti ir realizuoti, ar būtų nuomojama, todėl ieškovės siūloma kompensacija ją skaičiuojant nuo žemės mokesčio dydžio atsakovui nepriimtina. Prašo ieškinį atmesti.

10Atsakovo atstovas adv. A. A. 2015 12 11 teismo posėdyje nurodė, kad ieškinys atsakovui nepagrįstas, todėl netenkintinas. Nurodė, kad ieškovė nepateikė jokių įrodymų, kad jai atsakovas trukdė naudotis priklausančiu pastatu pagal paskirtį kaip pieno supirkimo punktu, ieškovė šiuo pastatu pagal paskirtį nesinaudojo ir nesinaudoja, o turimomis atsakovo žiniomis šį pastatą yra išnuomojusi ar perleidusi trečiajam asmeniui, todėl ieškinio aplinkybių negali ir įrodyti. Nurodo, kad nėra CK 4.126 str.1d. nustatytų būtinųjų sąlygų, kurioms esant galimas servituto nustatymas. Nurodė, kad ieškovė 2003 12 31 sudariusi statinio nuomos sutartį su Rokiškio sūrine turėjo teisę kreiptis dėl žemės nuomos sutarties sudarymo pastatui reikalingam žemės sklypui , tačiau to nepadarė. Ieškovė nepateikė jokių įrodymų, kad yra poreikis ir būtinumas naudotis būtent prašomu nustatyti žemės sklypo servituto dydžiu . Be to, atsakovo nuomone, prašomas nustatyti servitutas neatitinka proporcingumo principo, prašomas nustatyti dydis nepagrįstai didelis dėl to atsakovas pateikė planą, kaip įrodymą, kad pastato eksploatavimui užtikrinti užtektų mažesnio ploto servituto nustatymo, tačiau šio pateikto plano neprašo laikyti prašymu nustatyti servitutą pagal atsakovo pateiktą planą. Ieškovės pareiga pasiūlyti kompensacijos dydį, atitinkantį abiejų šalių interesus užtikrinantį proporcingumo principą, siūlymas kompensaciją skaičiuoti nuo žemės mokesčio dydžio, atsakovui nepriimtinas. 2016 04 07 teismo posėdyje atsakovo atstovas nurodė, kad tuo atveju, jeigu teismas pripažintų, kad servituto nustatymui yra įstatymu nustatytos būtinos sąlygos, prašo teismą servitutą nustatyti atlygintinį servitutą pagal atsakovo pateiktą M. K. parengtą planą , priteisiant iš ieškovės atsakovo naudai kompensaciją periodinėmis išmokomis po 44 Eur kas mėnesį.

11Atsakovo atstovas V. K. nurodė, kad palaiko išsakytus atsakovo argumentus. Po liudytojo D. K. apklaustos paaiškino, kad atsakovas yra jo žmonos tėvas , žodiniu atsakovo įgaliojimu jis tvarko atsakovui priklausančią sodybą ir žemės sklypą. Paaiškino, kad atsakovui buvo paskambinta ir pasakyta, kad parduodamas pieno supirkimo punktas, nes D. K. jį perka ir ten bus autoservisas, su kuo nesutinka. 2016 04 07 teismo posėdyje nurodė, kad sutinka su atstovo A. A. 2016 04 07 posėdyje išsakytais argumentais. Paaiškino, kad pagal atsakovo pateiktą M. K. parengtą servituto planą , 440 kv. m. žemės sklypo plotas yra pakankamas, kad ieškovė galėtų naudotis jai priklausančiu pastatu. Nurodė, kad pateikto žemės sklypo riba, servituto plane pažymėta tarp 1 ir 4 taškų, ribojasi su kitu atsakovui priklausančiu žemės sklypu, kuriame yra tvenkiniai, reikalingi užtikrinant ir priešgaisrinius reikalavimus, dėl to buvo nustatyta tokia servituto riba tarp taškų 20-21-11, kad atsakovui, reikalui esant, liktų įvažiavimas į kitą jam priklausantį žemės sklypą.

12Tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, atstovaujama šios tarnybos Rokiškio skyriaus, pateiktame atsiliepime (T1,

134

14b. l. 3437) nurodė, kad Panevėžio apskrities viršininko 2001 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. 27-75035-15515 P. V. P. atkurtos nuosavybės teisės j 3,08 ha žemės (0,36 ha sklypo Nr. 37-4; 1,53 ha sklypo Nr. 37-1; 0,97 ha sklypo Nr. 37-2; 0,22 ha sklypo Nr. 37-3) grąžinant natūra bendrosios nuosavybės teise su bendrasavininku J. P. - 5,17 ha, esančios ( - ) rajone, ( - ) seniūnijoje, ( - ) ir ( - ) kaimuose. Panevėžio apskrities viršininko 2001 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. 27-75036-15516 J. P. atkurtos nuosavybės teisės į 5,17 ha žemės (0,59 ha sklypo Nr. 37-4; 2,57 ha sklypo Nr. 37-1; 1,63 ha sklypo Nr. 37-2; 0,38 ha sklypo Nr. 37-3) grąžinant natūra bendrosios nuosavybės teise su bendrasavininku P. V. P. - 3,08 ha. Šių sprendimų pagrindu 2001-07-25 Nekilnojamojo turto registre bendrosios dalinės nuosavybės teise įregistruota J. P. vardu 59/95 dalys žemės sklypo (pagal 2001-05-31 sprendimą Nr. 27-75036-15516 0,59 ha, sklypo Nr. 37-4) ir P. V. P. vardu 36/95 dalys žemės sklypo (pagal 2001-05-31 sprendimą Nr. 27-75035-15515 0,36 ha, sklypo Nr. 37-4), kurio bendras plotas 0,95 ha, unikalus Nr. 7347-0005-0134, esančio ( - ) r. sav.,( - ) sen., ( - ) k.,( - ). Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus. Nuosavybės teisių atkūrimo P. V. P. ir J. P. byloje matyti, kad 2000 m. liepos 5 d. parengtas ginčo žemės sklypo Nr. 37-4 (plotas 0,95 ha) abrisas, 2000 m. liepos 5 d. surašytas žemės sklypų ribų paženklinimo-parodymo aktas. 2001 m. vasario 26 d. nustatyti ginčo žemės sklypo Nr. 37-4 kadastro duomenys, 2001 m. kovo 29 d. parengtas žemės sklypo planas (visiems pagal 2001-05-31 grąžintiems natūra žemės sklypams, tame tarpe ir ginčo sklypui Nr. 37-4). 2001-07-24 žemės sklypų ribos pažymėtos kadastro žemėlapyje ( spaudas žemės sklypų plane). 2001-02-26 parengtoje ginčo žemės sklypo Nr. 37-4 kadastro duomenų lentelėje matyti, kad visą žemės sklypą užima užstatyta teritorija 0,95 ha. Nustatyti žemės sklypo naudojimo apribojimai - Ryšių linijos apsaugos zona ir Kelio sanitarinė apsaugos zona. Duomenų apie žemės sklype nustatytus servitutus nėra. Lentelės 10 grafoje „10-Duomenys apie statinių ir inžinerinių įrenginių savininkus, naudotojus ar nuomininkus, jei jie nesutampa su žemės sklypo savininku, naudotoju ar nuomininku" nurodyta, jog ginčo žemės sklype yra UAB „Rokiškio sūris" priklausantis pieno supirkimo punktas ir AB „Renta" priklausantis sandėlis, betono mazgas. Analogiški duomenys nurodyti ir 2000-07-05 žemės sklypų ribų paženklinimo-parodymo akte. Nurodo, kad ginčo atveju yra aktuali 1999 m. gegužės 13 d. Lietuvos Respublikos Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 4 straipsnio 11 dalies redakcija Nr. VIII-1181, kurios 4 straipsnio 11 dalyje nurodyta, kad kaimo vietovėje žemė, kuri naudojama arba nuomojama fiziniams ir juridiniams asmenims, personalinėms įmonėms nuosavybės teise turimų pastatų ir statinių (statomų ar pastatytų), taip pat poilsiaviečių pastatų ir statinių (statomų ar pastatytų) eksploatacijai ir kuri pagal šio įstatymo 12 straipsnį nepriskirta valstybės išperkamai žemei, grąžinama natūra, nutraukiant žemės nuomos sutartis pagal Žemės nuomos įstatymą. Fiziniai ir juridiniai asmenys (pastatų ir statinių savininkai) šią žemę nuomoja ir už šią žemę savininkui moka Žemės nuomos įstatymo nustatyta tvarka valstybinės žemės nuomos mokesčio dydžio žemės nuomos mokestį. Šių žemės sklypų plotai ir ribos nustatomi žemės reformos žemėtvarkos projektuose. Žemės reformos žemėtvarkos projektų kaimo vietovėje rengimo metodikos, patvirtintos 2000 m. balandžio 3 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 108, 10 punkte nurodyta, kad piliečiams grąžinami natūra žemė, miškas ar vandens telkinys pažymimi žemės reformos žemėtvarkos projekte ir paženklinami vietoje. Grąžinant žemę, mišką, vandens telkinius natūra, nereikalaujama žemės reformos žemėtvarkos projekto patvirtinimo. Jeigu grąžinamame natūra žemės sklype yra įsiterpusi žemė, kuri naudojama arba nuomojama fiziniams ir juridiniams asmenims, personalinėms įmonėms nuosavybės teise turimų pastatų ir statinių (statomų ar pastatytų), taip pat poilsiaviečių pastatų ir statinių (statomų ar pastatytų) eksploatacijai, ir piliečiai šią žemę pageidauja susigrąžinti natūra, tuomet žemės reformos žemėtvarkos projekte atskiru žemės sklypu pažymimi šių pastatų eksploatacijai reikalingi žemės sklypai, nustatomi plotai bei numatomi prie jų privažiavimai. Kai viename masyve yra kelių savininkų pastatai, šių pastatų

155

16eksploatacijai reikalingi žemės sklypai formuojami vienu sklypu. 1997 m. liepos 2 d. Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. ( - ) 19 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad žemės reformos žemėtvarkos projektuose suprojektuojami grąžinamos, perduodamos arba suteikiamos nuosavybėn neatlygintinai, leistos pirkti ir nuomoti iš valstybės žemės sklypai, nustatomos jų ribos, suprojektuojamas bendrojo naudojimo kelių tinklas, žemės sklypams nustatoma pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, žemės servitutai ir žemės naudojimo sąlygos. To paties straipsnio 6 dalis nustatė, kad žemės reformos žemėtvarkos projektuose numatomi grąžinti, perduoti arba suteikti nuosavybėn neatlygintinai, parduoti ar kitaip įsigyti naudojimuisi žemės sklypai turi būti racionalių ribų, kurios derinamos prie vietovės situacijos kontūrų ir turi sudaryti palankias sąlygas žemės sklypo naudojimui pagal paskirtį. Nurodo, kad atkuriant atsakovui nuosavybės teises į žemės sklypą nebuvo nustatytas servitutas, kuris leistų kitiems asmenims eiti, važiuoti per jo naudojamo žemės sklypo dalį prie jiems nuosavybės teise priklausančių arba jų naudojamų pastatų bei įrenginių, taip pat naudotis žemės sklypo dalimi aptarnaujant bei remontuojant šiuos pastatus.Trečiojo asmens atstovė teismo posėdžiuose nurodė palaikanti atsiliepime nurodytus argumentus, nurodydama, kad servituto nustatymas teismo sprendimu yra vienintelis būdas užtikrinti ieškovės daiktinių teisių gynimą. Servituto atlygintinumo klausimą palieka spręsti teismui.

17Pateiktas ieškinys tenkintinas iš dalies.

18Tarp šalių nėra ginčo dėl to, kad ieškovei nuosavybės teise priklausantis pastatas, yra atsakovui priklausančiame 0,9910 ha (pagal atliktus kadastrinius matavimus pasikeitė žemės sklypo dydis, b.l. 131-133) žemės sklype unikalus Nr.7347-0005-0134, esančiame ( - ) r. sav., ( - ) sen. k. ( - ) , į kurio 36/95 dalis buvo atstatyta atsakovui nuosavybės teisė 2001 05 31 Apskrities viršininko įsakymo pagrindu. To paties žemės sklypo 59/95 dalis atsakovas paveldėjo po J. P. mirties, paveldėjimo teisės liudijimo pagrindu, įrašas viešame registre nuo 2014 04 15 (T1, b.l.100-101). Šalys neginčija, kad atstatant nuosavybės teisės atsakovui į ginčo žemės sklypą, ieškovė jau buvo įgijusi nuo 1993 06 22 pirkimo pardavimo sutarties pagrindu pastatą-pieno supirkimo punktą (T1, b. l.6-7), kuris yra atsakovui priklausančiame žemės sklype .

19Sutiktina su ieškinio argumentais, kad ieškovei priklausančio pastato eksploatavimas, naudojimas pagal tiesioginę paskirtį, pastato priežiūra ir remontas nesinaudojant atsakovui priklausančio žemės sklypo dalimi , objektyviai yra neįmanomas. Sutiktina su ieškovės ieškinio argumentais, kad ta ta aplinkybė, jog šalims nepavyko susitarti dėl nuomos sutarties žemės sklypo daliai, kuri reikalinga ieškovei pastatu naudotis ir juo disponuoti pagal paskirtį, neatima iš ieškovės teisės kreiptis į teismą dėl servituto nustatymo.

20Servituto tikslas – užtikrinti viešpataujančiojo daikto tinkamą naudojimą (CK 4.111 straipsnio 1 dalis). Teismo sprendimu servitutas nustatomas, jeigu nenustačius servituto nebūtų įmanoma normaliomis sąnaudomis daikto naudoti pagal paskirtį (CK 4.126 straipsnio 1 dalis). Servituto turinį pagal įstatymą sudaro suteikiamos servituto turėtojui konkrečios naudojimosi konkrečiu svetimu daiktu teisės arba atimamos iš tarnaujančiojo daikto savininko konkrečios naudojimosi daiktu teisės, jeigu nustatant servitutą nebuvo konkrečiai nustatytas servituto turinys, jį sąlygoja viešpataujančiojo daikto naudojimo pagal paskirtį poreikiai (CK 4.112 straipsnio 1, 3 dalys). Kilus abejonių dėl servituto turinio ir nesant galimybių jį tiksliai nustatyti, laikoma, kad servitutas yra mažiausias (CK 4.112 straipsnio 2 dalis); servituto suteikiamos teisės turi būti įgyvendinamos pagal tikslinę paskirtį, kad būtų kuo mažiau nepatogumų tarnaujančiojo daikto savininkui (CK 4.133 straipsnis).

21Įvertinus teisminio nagrinėjimo metu surinktus įrodymus laikytina įrodytu , kad servituto nustatymas atsakovui priklausančiame žemės sklype yra būtinas, siekiant užtikrinti ieškovės teises jai naudotis ir disponuoti priklausančiu pastatu-pieno supirkimo punktu. Tačiau iš šalių atstovų paaiškinimų teisme, liudytojo D. K. parodymų matyti, kad ieškovei priklausantis aukščiau nurodytas pastatas, pagal nurodytą viešame registre jo paskirtį, šiuo metu nėra

226

23naudojamas. Dėl išdėstyto laikytina neįrodytu, kad ieškovei reikalinga nustatyti jos prašomo dydžio servitutą, suteikiantį teisę naudotis 0,0724 ha dydžio atsakovui priklausančio žemės sklypo (0,9910 ha dydžio) dalimi, kaip nurodoma ieškovės pateiktame R. B. žemėtvarkos darbų įmonės parengtame servituto nustatymo plane. Ieškovė , atsakovui pateikus servituto nustatymo planą , parengtą M. K. kuriuo numatyta tik 440 kv. m. ploto servitutu užimta žemės sklypo dalis, nepateikė jokių įrodymų, kad tokio dydžio servituto nustatymu nebūtų užtikrinta ieškovės teisė tinkamai naudotis jai priklausančiu pastatu, todėl laikytina, kad servituto nustatymas pagal atsakovo pateiktą matininko M. K. 2015 11 10 parengtą žemės sklypo servituto nustatymo planą, 2016 01 26 suderintą su Nacionalinės žemės tarnybos Rokiškio skyriumi, atitinka abiejų šalių proporcingą interesų užtikrinimą. Dėl išdėstyto, nustatytinas atsakovui priklausančio 0,9910 ha dydžio žemės sklypo, servitutas pagal M. K. parengtą žemė sklypo servituto nustatymo planą (CK 4.112 str. 1-3 d., 4.113 str. 1d. ).

24Pagal Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau tekste-CK ) 4.129 straipsnį dėl servituto nustatymo atsiradę nuostoliai atlyginami įstatymų nustatyta tvarka. Įstatymais, sutartimis, teismo sprendimu ar administraciniu aktu gali būti nustatyta viešpataujančio daikto savininko prievolė mokėti vienkartinę ar periodinę kompensaciją tarnaujančio daikto savininkui.

25Sutiktina su trečiojo asmens atsiliepime ir atstovės teismo posėdyje nurodytais argumentais, kad sprendžiant klausimą dėl nustatytino servituto žemės sklypui atlygintinumo, aktuali yra 1999 m. gegužės 13 d. Lietuvos Respublikos Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 4 straipsnio 11 dalies redakcija Nr. VIII-1181, kurios 4 straipsnio 11 dalyje nurodyta, kad kaimo vietovėje žemė, kuri naudojama arba nuomojama fiziniams ir juridiniams asmenims, personalinėms įmonėms nuosavybės teise turimų pastatų ir statinių (statomų ar pastatytų), taip pat poilsiaviečių pastatų ir statinių (statomų ar pastatytų) eksploatacijai ir kuri pagal šio įstatymo 12 straipsnį nepriskirta valstybės išperkamai žemei, grąžinama natūra, nutraukiant žemės nuomos sutartis pagal Žemės nuomos įstatymą. Fiziniai ir juridiniai asmenys (pastatų ir statinių savininkai) šią žemę nuomoja ir už šią žemę savininkui moka Žemės nuomos įstatymo nustatyta tvarka valstybinės žemės nuomos mokesčio dydžio žemės nuomos mokestį.

26Iš esmės ši įstatymo nuostata išliko ir minėto įstatymo velesnėse redakcijoje . Nuo 2015 10 01 galiojanti minėto įstatymo redakcija (2015 06 18 įstatymas Nr. XII-1808 ; TAR, 2015, Nr. 2015-10571) numatė, kad kai grąžinamam natūra žemės sklypui yra nustatomas servitutas, reikalingas kitų fizinių ir juridinių asmenų nuosavybės teise jų valdomų pastatų ir statinių (statomų ar pastatytų), taip pat poilsiaviečių pastatų ir statinių (statomų ar pastatytų) eksploatacijai, kompensacija už servitutą nustatoma tokio pat dydžio kaip valstybinės žemės nuomos mokestis, apskaičiuotas už žemės plotą, reikalingą šių pastatų ir statinių eksploatacijai, nustatytas tos savivaldybės, kurioje yra šis žemės sklypas, teritorijoje, išskyrus atvejus, jeigu šalys susitaria kitaip. Dėl išdėstyto, laikytinas pagrįstu ir paremtas įstatymu ieškovės prašomas nustatytino žemės sklypo servituto atlygintinumo dydis, atitinkantis valstybinės žemės nuomos mokestį, apskaičiuotą už žemės plotą, atitinkantį nustatytino servituto dydį , nustatytą Rokiškio rajono savivaldybės, kurioje yra atsakovui priklausantis žemės sklypas, unikalus Nr.7347-0005-0134, teritorijoje (CK 4.129 str.).

27Likusioje dalyje pateiktas ieškinys netenkintinas.

28Pateikdama ieškinį elektroninėmis ryšio priemonėmis, ieškovė sumokėjo 31 Eur žyminio mokesčio, 880 Eur atstovavimo išlaidų (b.l.3,48,86, 140 T.1). Įvertinant tai, kad ieškinys tenkintinas didžiąja dalimi t.y. pripažįstant būtinu servituto nustatymą atsakovui priklausančio žemės sklypo daliai, tik jo dydį nustatant pagal atsakovo pateiktą žemės sklypo servituto nustatymo planą, pripažįstant ieškovės reikalavimą pagrįstu dėl nustatytino servituto atlygintinumo dydžio, priteistina iš atsakovo P. V. P.ieškovei R. R. 650 Eur jos turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimui (Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso , toliau tekste-

297

30CPK 93 str. 2d.) bei 4,36 Eur teismo turėtų bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (CPK 88str.1d.3p.).

31Vadovaudamasis išdėstytu ir ( - ) 263-265 str., 269 str. teismas

Nutarė

32ieškovės R. R. ieškinį tenkinti iš dalies.

33Nustatyti atlygintinį žemės servitutą 0,9910 ha žemės sklypui, unikalus Nr. 7347-0005-0134, esančiam ( - ), ( - ) k.,( duomenys neskelbtini)sen.,( - )r. sav., priklausančiam atsakovui P. V. ., gim.1930-10-25 , suteikiantį teisę naudoti 440 kv.m. dydžio žemės sklypo dalį pagal matininko M. K. 2015 11 10 parengtą žemės sklypo servituto nustatymo planą, pažymėtą skaičiais 11-21-11, 2016 01 26 suderintą su Nacionalinės žemės tarnybos Rokiškio skyriumi ieškovei R. R. gim.1953-05-03 pastato-pieno supirkimo, unikalus Nr.7395-3003-1011 (viešpataujantis daiktas) valdymui, naudojimui, eksploatavimui, priežiūrai ir remontui, viešpataujančio daikto savininkui R. R. kasmet nuo servituto įregistravimo VĮ Nekilnojamo turto registre, mokant žemės sklypo servituto atlygintinumo dydį, atitinkantį valstybinės žemės nuomos mokestį, nustatytą Rokiškio rajono savivaldybės , apskaičiuotą už 440 kv.m. žemės plotą, atitinkantį nustatyto servituto dydį , tarnaujančio daikto savininko P. V. P. naudai .

34Likusioje dalyje pateikto ieškinio netenkinti.

35Priteisti iš atsakovo P. V. P. ieškovei R. R. 650 Eur jos turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimui bei 4,36 Eur teismo turėtų bylinėjimosi išlaidų ( įmokos kodas 5660) valstybei. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Panevėžio apygardos teismui per Rokiškio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Rokiškio rajono apylinkės teismo teisėja Irena Stulgienė, sekretoriaujant... 2. Teismas... 3. Ieškovė pateiktame ieškinyje ( patikslintame ieškinyje, kurį teismui... 4. 2... 5. savininkų nesusitarimo faktas: ji negali būti vertinama kaip reikalavimas... 6. Ieškovo atstovė teismo posėdyje nurodė, kad pastatas yra neatsiejamai... 7. Atsakovas pateiktame teismui 2015 04 15 atsiliepime nurodė, kad su pateiktu... 8. 3... 9. arba išnuomotų rinkos kaina ieškovei žemės sklypo dalį, kurią užima... 10. Atsakovo atstovas adv. A. A. 2015 12 11 teismo posėdyje nurodė, kad ieškinys... 11. Atsakovo atstovas V. K. nurodė, kad palaiko išsakytus atsakovo argumentus. Po... 12. Tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Nacionalinė... 13. 4... 14. b. l. 3437) nurodė, kad Panevėžio apskrities viršininko 2001 m. gegužės... 15. 5... 16. eksploatacijai reikalingi žemės sklypai formuojami vienu sklypu. 1997 m.... 17. Pateiktas ieškinys tenkintinas iš dalies.... 18. Tarp šalių nėra ginčo dėl to, kad ieškovei nuosavybės teise... 19. Sutiktina su ieškinio argumentais, kad ieškovei priklausančio pastato... 20. Servituto tikslas – užtikrinti viešpataujančiojo daikto tinkamą... 21. Įvertinus teisminio nagrinėjimo metu surinktus įrodymus laikytina įrodytu ,... 22. 6... 23. naudojamas. Dėl išdėstyto laikytina neįrodytu, kad ieškovei reikalinga... 24. Pagal Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau tekste-CK ) 4.129... 25. Sutiktina su trečiojo asmens atsiliepime ir atstovės teismo posėdyje... 26. Iš esmės ši įstatymo nuostata išliko ir minėto įstatymo velesnėse... 27. Likusioje dalyje pateiktas ieškinys netenkintinas.... 28. Pateikdama ieškinį elektroninėmis ryšio priemonėmis, ieškovė sumokėjo... 29. 7... 30. CPK 93 str. 2d.) bei 4,36 Eur teismo turėtų bylinėjimosi išlaidų,... 31. Vadovaudamasis išdėstytu ir ( - ) 263-265 str., 269 str. teismas... 32. ieškovės R. R. ieškinį tenkinti iš dalies.... 33. Nustatyti atlygintinį žemės servitutą 0,9910 ha žemės sklypui, unikalus... 34. Likusioje dalyje pateikto ieškinio netenkinti.... 35. Priteisti iš atsakovo P. V. P. ieškovei R. R. 650 Eur jos turėtų...