Byla 2A-366-372/2009

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Birutės Simonaitienės, kolegijos teisėjų: Rasos Bartašienės, Liudvikos Tupienės, sekretoriaujant Kristinai Nemanytei, dalyvaujant ieškovo atstovui V. E., atsakovo atstovei R. S., viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB „Kaišiadorių statyba“ apeliacinį skundą dėl Mažeikių rajono apylinkės teismo 2009 m. balandžio 7 d. sprendimo pakeitimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Kvistija“ ieškinį ir patikslintą ieškinį atsakovui UAB „Kaišiadorių statyba“ dėl skolos, delspinigių ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Teisėjų kolegija

Nustatė

2Ieškovas UAB „Kvistija“ ieškiniu ir patikslintu ieškiniu kreipėsi į Mažeikių rajono apylinkės teismą prašydamas priteisti iš atsakovo 58166,48 Lt skolos už nupirktus naftos produktus ir prekes, 1605,32 Lt delspinigių, 6 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei 2053 Lt žyminio mokesčio. Ieškovas nurodė, kad ieškovas ir atsakovas pasirašė 2007 m. rugpjūčio 7 d. sutartį Nr. 07/06 BD, kuria remiantis ieškovas parduodavo naftos produktus, o atsakovas įsipareigojo juos pirkti ir apmokėti už naftos produktus bei prekes bankiniu pavedimu į ieškovo nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą už praeitą mėnesį įsigytus ir neapmokėtus naftos produktus ir prekes iki einamojo mėnesio 20 dienos, o laiku neatsiskaičius mokėti 0,2 % dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą apmokėjimo dieną. Už įsigytus naftos produktus ir automobilines dujas ieškovas 2008-06-30 išrašė PVM sąskaitą – faktūrą 40232,28 Lt, 2008-07-31 – PVM sąskaitą – faktūrą 28746,44 Lt, 2008-08-31 – PVM sąskaitą – faktūrą 2188,01 Lt, pagal kurias atsakovas už pateiktus naftos produktus turėjo sumokėti ieškovei 71166,73 Lt. Dalį skolos atsakovas sumokėjo, tačiau pagal minėtas sąskaitas faktūras liko skolingas ieškovui 58166,48 Lt. Be to, už laiku neapmokėtas sąskaitas faktūras ieškovas paskaičiavo 1605,32 Lt delspinigių.

3Mažeikių rajono apylinkės teismas 2009 m. balandžio 7 d. sprendimu ieškinį patenkino visiškai. Teismas priteisė iš atsakovo UAB „Kaišiadorių statyba“ ieškovui UAB „Kvistija“ 58166,48 Lt skolos už nupirktus naftos produktus, 1605,32 Lt delspinigių už pavėluotus mokėjimus, 6 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2008-10-06) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 2053 Lt bylinėjimosi išlaidų. Tuo pačiu teismas iš atsakovo UAB „Kaišiadorių statyba“ priteisė 24,78 Lt pašto išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei. Įvertinęs byloje surinktus įrodymus, teismas konstatavo, kad atsakovas pripažino savo skolą ieškovui UAB „Kvistija“, tik dėl apyvartinių lėšų trūkumo prašė skolos ir delspinigių mokėjimą išdėstyti lygiomis dalimis per 12 mėnesių. Todėl teismas ieškovo UAB „Kvistija“ patikslintą ieškinį patenkino visiškai. Išanalizavęs atsakovo pateiktus dokumentus, teismas konstatavo, kad visiškai nepagrįstas atsakovo teiginys, kad jo darbai pagal pasirašytas statybos rangos sutartis prasidės tik 2009 m. balandį. Pažymėjo, kad atsakovas pateikė savo skolininkų sąrašą, kuriame nurodė pastarųjų įsiskolinimus atsakovui, tačiau nepateikė jokių įsiskolinimus patvirtinančių dokumentų, nėra aiškūs ir nurodytų įsiskolinimų terminai. Todėl teismas konstatavo, kad teismui nepateikus konkrečių duomenų, patvirtinančių atsakovo sunkią finansinę padėtį, jo prašymo priteistos skolos ir delspinigių mokėjimą išdėstyti per 12 mėnesių laikotarpį nėra jokio pagrindo tenkinti.

4Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Kaišiadorių statyba“ prašo pakeisti Mažeikių rajono apylinkės teismo 2009 m. balandžio 7 d. sprendimą ir priteisti iš atsakovo UAB „Kaišiadorių statyba“ ieškovui UAB „Kvistija“ 810 Lt delspinigių ir 1793 Lt žyminio mokesčio bei teismo sprendimo įvykdymą išdėstyti lygiomis dalimis priteistą sumą sumokant per 8 mėnesius. Apelianto motyvai yra tokie:

51. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tarp ieškovo ir atsakovo pagal sutartį susiklosčiusius santykius. Ieškovas sutiko su tuo, kad atsakovas sumokėdavo už pateiktus naftos produktus ne pagal sutartį, o šiek tiek vėluodamas, nes ieškovas vis tiek teikdavo atsakovui produkciją. Be to, teismas nevertino tos aplinkybės, kad ieškovas skaičiavo delspinigius ir už tas ieškovo išrašytas PVM sąskaitas faktūras, už kurias atsakovas ieškovui jau buvo sumokėjęs iki ieškinio padavimo teismui dienos. Todėl atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, į protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principus, į tai, kad delspinigiai visų pirma atlieka kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius, apelianto manymu, 6 proc. metinių palūkanų (810 Lt) yra pakankama suma, kuri kompensuotų ieškovo patirtus nuostolius.

62. Teismas neteisingai priteisė 2053 Lt žyminio mokesčio, nes bendra iš atsakovo priteista suma sudaro 59771,80 Lt. Tokiu atveju priteistinas žyminis mokestis sudarytų 1793 Lt, o ne 2053 Lt.

73. Mažeikių rajono apylinkės teismas be reikalo suabejojo atsakovo pateikta pažyma dėl pagrindinių įsiskolinimų pagrįstumo. Šiuo metu jau dviem atsakovo skolininkams UAB „Ranga IV“ ir UAB „Erama“ iškeltos bankroto bylos, todėl atsakovui truks šių apyvartinių lėšų. Aštuoni mėnesiai nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos būtų protingas terminas, per kurį atsakovas galėtų sumokėti įsiskolinimą ieškovui. Tokiu atveju atsakovas su ieškovu galėtų atsiskaityti net jeigu atsakovo skolininkais ir vėluos sumokėti skolas, nes pagal atsakovo į bylą pateiktas statybos rangos sutartis atsakovo užsakovai yra valstybinės institucijos.

8Atsiliepimu į atsakovo UAB „Kaišiadorių statyba“ apeliacinį skundą ieškovas UAB „Kvistija“ prašo atmesti apeliacinį skundą ir palikti Mažeikių rajono apylinkės teismo 2009 m. balandžio 7 d. sprendimą nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Apeliantas pripažįsta, kad neįvykdė savo prievolės ir laiku nesumokėjo skolos. Už pradelstas apmokėti sąskaitas ieškovas delspinigius skaičiavo nuo sąskaitos mokėjimo termino iki jos sumokėjimo dienos, t.y. ją sumokėjus delspinigių skaičiavimas būdavo nutraukiamas. Todėl ieškovas jokiu būdu neskaičiavo delspinigių iki ieškinio padavimo dienos už tas sąskaitas, kurios būdavo sumokėtos anksčiau. Apelianto teiginys, kad teismas neatsižvelgė į tarp ieškovo ir atsakovo pagal sutartį susiklosčiusias aplinkybes yra nepagrįstas. Pradelsus apmokėjimo terminus atsakovui buvo taikoma civilinė atsakomybė – buvo skaičiuojami delspinigiai ir apie tai pranešama PVM sąskaitos faktūros forma. Todėl ieškovas aiškiai ir operatyviai išreiškė savo nuostatą, kad netoleruoja atsakovo vėlavimo ir tokia atsiskaitymo tvarka jo netenkina. Atsižvelgdamas į atsakovo pateiktus prieštaravimus, protingumo ir sąžiningumo kriterijus, ieškovas savo valia sumažino prašomus priteisti delspinigius nuo 10266,52 Lt iki 1605,32 Lt (apskaičiuotus remiantis 2003-12-09 LR mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymu Nr. IX-1873). Ši prašomų priteisti delspinigių suma yra laikytina minimaliais kreditoriaus nuostoliais, kurių kreditorius neprivalo įrodinėti. Todėl nėra jokio pagrindo mažinti priteistinų delspinigių dydį.
  2. Tai, kad dalis atsakovo skolininkų galimai vėluoja vykdyti savo įsipareigojimus, nebūtinai byloja apie sunkią atsakovo padėtį. Ta aplinkybė, kad dėl skolininkų vėlavimo atsakovui gali trūkti apyvartinių lėšų, nėra pagrindas šią problemą spręsti savo kreditorių interesų sąskaita. Ieškovas, pasirašydamas sutartį su atsakovu, tikėjosi, kad šis tinkamai vykdys savo prievoles. Be to, faktas, kad atsakovas paskutinį mokėjimą ieškovui atliko 2008-08-29, kai tuo trapu sėkmingai priiminėja milijoninius užsakymus darbams atlikti, suteikia pagrindo ieškovui manyti, jog atsakovas piktnaudžiauja teise, siekdamas primesti ieškovui nepalankias teismo sprendimo vykdymo sąlygas. Sprendimo vykdymo atidėjimas smarkiai sumažintų ieškovo galimybes tinkamai vykdyti savo prievoles, keltų pagrįstų abejonių dėl galimo sprendimo įvykdymo ir pažeistų teisėtus ieškovo interesus.
  3. Ieškovas sutinka, kad pagal pirmosios instancijos teismo sprendimą nuo priteistos sumos žyminis mokestis sudarytų 1793 Lt. Tačiau ieškovas, kreipdamasis į teismą sumokėjo 2053 Lt žyminio mokesčio ir teismas šią sumą priteisė, vadovaudamasis CPK 93 str. 1 d.

9Apeliacinės instancijos teismo posėdyje atsakovo atstovas palaikė apeliacinį skundą jame išdėstytų argumentų pagrindu, o ieškovo atstovas prašė atmesti apeliacinį skundą ir palikti nepakeistą pirmosios instancijos teismo sprendimą.

10Apeliacinis skundas atmestinas.

11Kolegija pripažįsta, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas iš esmės yra teisėtas ir pagrįstas (CPK 263 str.), todėl naikinti jo nėra pagrindo (CPK 326 str. 1 d. 1 p.). Teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes, visapusiškai ir objektyviai ištyrė ir įvertino įrodymus, tinkamai pritaikė procesinės bei materialinės teisės normas (CPK 329 str. 1 d., 330 str.).

12Kaip matyti iš apelianto UAB „Kaišiadorių statyba“ apeliacinio skundo, Mažeikių rajono apylinkės teismo 2009-04-07 sprendimas yra skundžiamas tik dalyse dėl priteistinų delspinigių ir priteistino žyminio mokesčio sumažinimo bei sprendimo vykdymo išdėstymo 8 mėnesių laikotarpiui. Dėl to teisėjų kolegija nagrinėja apelianto UAB „Kaišiadorių statyba“ apeliacinį skundą, neperžengdama apeliacinio skundo ribų, ir pasisako dėl kiekvieno apeliacinio skundo argumento.

13Kolegija pripažįsta, kad teismas nevertino tos aplinkybės, jog ieškovas delspinigius skaičiavo ir pagal sąskaitą-faktūrą, kurioje nurodyta suma yra sumokėta iki ieškinio pateikimo. Taigi, visiškai nepagrįstai teismui pateikta delspinigių skaičiuotė už 2008-06-01 – 2008-06-30 bei PVM sąskaita-faktūra Nr. KVS000002437 (b.l. 7-8). Teismui buvo pateiktos 3 PVM sąskaitos -faktūros (b.l. 4-6), pagal kurias apeliantas pirko naftos produktus. Pagal PVM sąskaitą-faktūrą Nr. KVR-04324 ieškovas pardavė prekių už 40232,28 Lt. Apmokėti už jas apeliantas privalėjo iki 2008-07-20 (b.l. 4). Neįvykdžius šios prievolės, nuo 2008-07-21 galėjo būti skaičiuojami delspinigiai, tuo pačiu įskaitant ir vėliau pirktą, bet neapmokėtą produkciją. Taigi, pateikdamas ieškinį ir pareikalaudamas delspinigių, ieškovas nepagrįstai nurodė, kad jų suma sudaro 10266,52 Lt. Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgiant į kolegijos padarytas išvadas, privalėjo konstatuoti, jog pateikdamas ieškinį, ieškovas galėjo reikalauti tik 7719,64 Lt, pradedant delspinigius skaičiuoti nuo 2008-07-21. Pateikdamas pareiškimą dėl ieškinio dalyko pakeitimo (b.l. 64), ieškovas sutiko, jog pagal Sutartį Nr. 07/06 BD (b.l. 2) numatyti 0,2 % dydžio delspinigiai nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą apmokėti dieną būtų skaičiuojami pagal analogiją, remiantis specialiu Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymu. Delspinigiai buvo numatyti sutartyje, todėl minėtas įstatymas nesuteikia galimybės keisti jos sąlygas, atsižvelgiant ir į tai, kad minėtas įstatymas reglamentuoja palūkanų, bet ne delspinigių skaičiavimą. Ieškovo mažesni delspinigiai šiuo atveju gali būti vertinami tik kaip jo gera valia, darant žymią nuolaidą apeliantui. Kolegija turi pagrindo atsižvelgti į tai, kad apeliantas nėra bent iš dalies sumokėjęs ieškovui, o tai reiškia, kad jis nerodo jokio aktyvaus siekio atsiskaitinėti su ieškovu. Tokia apelianto pozicija ieškovo atžvilgiu yra nesąžininga, pažeidžianti ieškovo interesus. Jo reikalaujamos priteisti netesybos nėra per didelės, jų negalima vertinti kaip ieškovo siekimą praturtėti apelianto sąskaita (CK 6.72 str. 2 d.). Iš esmės savo netinkamais veiksmais ieškovo atžvilgiu apeliantas daro nuostolius. Ieškovas neįrodinėja jų dydžio, tačiau bet kuriuo atveju šie nuostoliai susidaro, kadangi apeliantas iš esmės ilgą laiką naudojasi ieškovo turtu.

14Apelianto prašymas išdėstyti teismo sprendimo vykdymą per 8 mėnesius yra atmestinas. Prašydamas išdėstyti teismo sprendimo vykdymą, apeliantas visų pirma turi įrodyti, jog jo turtinė padėtis yra bloga ir CPK nustatyta tvarka atliekamas teismo sprendimo vykdymas gali sukelti jam itin sunkias pasekmes (CPK 284 str. 1 d.). Tuo tarpu jokių tai pagrindžiančių įrodymų apeliantas nepateikė nei pirmosios instancijos teismui, nei apeliacinėje instancijoje (CPK 178 str.). Atvirkščiai, apeliantas vykdo ūkinę veiklą (b.l. 162-163), sudaro didelės apimties sandorius. Tai, kad Birštono savivaldybės administracija nutraukė sutartį (b.l. 164-165), negali būti vertinama kaip pakankamas įrodymas, suteikiantis galimybę išdėstyti teismo sprendimo įvykdymą. Duomenų apie gręsiantį bankrotą nebuvo pateikta. Teismas turi atsižvelgti į teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus bei šalių interesų pusiausvyrą (CK 1.5 str. 4 d.). Įvertinusi apelianto veiksmus, kolegija daro išvadą, kad jis aiškiai pažeidinėja šias nuostatas, ieškovą pastatydamas į žymiai blogesnę finansinę situaciją. Jei teismo sprendimo vykdymas būtų išdėstomas, iš esmės teismas suteiktų galimybę apeliantui toliau pažeidinėti ieškovo interesus ir tas pažeidimas tęstųsi beveik du metus. Tai yra labai didelis terminas, atsižvelgiant ir į susiklosčiusią šalies ūkio būklę.

15Kolegija sutinka su apelianto motyvu, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai ieškovui priteisė 2053 Lt bylinėjimosi išlaidų. To neneigia ir ieškovas. Išnagrinėjęs bylą pagal ieškovo pareiškimą dėl ieškinio dalyko pakeitimo, teismas privalėjo atkreipti dėmesį į tai, kad ieškovas sumažino reikalavimus atsakovui. Tokiu atveju atsakovas neprivalo atlyginti bylinėjimosi išlaidų sumažinto reikalavimo dalyje. Taigi, teismo sprendime ieškovo bylinėjimosi išlaidos, susijusios su žyminio mokesčio sumokėjimu, turi būti nurodytos 1793 Lt (CPK 94 str. 1 d.). Šalių ginčas yra išspręstas teisingai, todėl procesinės normos taikymo netikslumas nesudaro pagrindo sprendimą keisti. Rezoliucinėje nutarties dalyje kolegija patikslina bylinėjimosi išlaidų dydį.

16Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų kolegija nenustatė (CPK 329 str. 2 d.).

17Atmetus apeliacinį skundą, iš apelianto priteisiamos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybės naudai (CPK 88 str. 1 d. 3 p., b.l. 150).

18Teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR CPK 326 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

19Mažeikių rajono apylinkės teismo 2009 m. balandžio 7 d. sprendimą iš esmės palikti nepakeistą. Patikslinti teismo sprendimą ir nurodyti, kad iš atsakovo UAB „Kaišiadorių statyba“ (įmonės kodas 158850698, buveinė Girelės g. 45, Kaišiadorys, a.s. ( - )) ieškovui UAB „Kvistija“ (įmonės kodas 110684067, buveinė Laižuvos g.5, Mažekiai, a.s. ( - )) priteisiamos bylinėjimosi išlaidos sudaro 1793 Lt.

20Priteisti iš atsakovo UAB „Kaišiadorių statyba“ (įmonės kodas 158850698, buveinė Girelės g. 45, Kaišiadorys, a.s. Nr. ( - )) 6,44 Lt (šešis litus 44 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybės naudai apeliacinėje instancijoje.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Ieškovas UAB „Kvistija“ ieškiniu ir patikslintu ieškiniu kreipėsi į... 3. Mažeikių rajono apylinkės teismas 2009 m. balandžio 7 d. sprendimu... 4. Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Kaišiadorių statyba“ prašo pakeisti... 5. 1. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tarp ieškovo ir atsakovo... 6. 2. Teismas neteisingai priteisė 2053 Lt žyminio mokesčio, nes bendra iš... 7. 3. Mažeikių rajono apylinkės teismas be reikalo suabejojo atsakovo pateikta... 8. Atsiliepimu į atsakovo UAB „Kaišiadorių statyba“ apeliacinį skundą... 9. Apeliacinės instancijos teismo posėdyje atsakovo atstovas palaikė... 10. Apeliacinis skundas atmestinas.... 11. Kolegija pripažįsta, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas iš esmės... 12. Kaip matyti iš apelianto UAB „Kaišiadorių statyba“ apeliacinio skundo,... 13. Kolegija pripažįsta, kad teismas nevertino tos aplinkybės, jog ieškovas... 14. Apelianto prašymas išdėstyti teismo sprendimo vykdymą per 8 mėnesius yra... 15. Kolegija sutinka su apelianto motyvu, kad pirmosios instancijos teismas... 16. Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų kolegija nenustatė (CPK... 17. Atmetus apeliacinį skundą, iš apelianto priteisiamos išlaidos, susijusios... 18. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR CPK 326 straipsnio pirmosios dalies 1... 19. Mažeikių rajono apylinkės teismo 2009 m. balandžio 7 d. sprendimą iš... 20. Priteisti iš atsakovo UAB „Kaišiadorių statyba“ (įmonės kodas...