Byla 2-1260-605/2010
Dėl sprendimo dalies panaikinimo

1Kauno apygardos teismo teisėja Neringa Venckienė, sekretoriaujant Dovilei Stoškuvienei, dalyvaujant ieškovo BUAB „Kauno projektas“ atstovui advokatui Gintarui Dabkevičiui, atsakovo Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atstovams Vidui Jančauskui ir Genei Matickienei viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Kauno projektas“ ieškinį atsakovui Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl sprendimo dalies panaikinimo,

Nustatė

3Ieškovas prašo (b.l.3-16) panaikinti sprendimo dalį, kuria patvirtintos išvados, susijusios su bendrovės vykdyta veikla (dėl sandorių su UAB „Dekoritas“, su UAB „SEB lizingas“, su UAB „Europos nekilnojamas turtas“, su UAB „Elveka“, su UAB „Švyturys“, dėl piniginių lėšų iš JAV kompanijų ir fizinio asmens gavimo JAV doleriais); panaikinti sprendimo dalį, kuria patvirtintas 1 pažeidimas; panaikinti sprendimo dalį, kuria patvirtintas 3 pažeidimas; panaikinti sprendimo dalį, kuria už 6 pažeidimą skirta 5099,47 Lt dydžio VSD įmokų bauda.

4Ieškovo atstovas ieškinio reikalavimus palaiko. Jis paaiškino, kad Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, tvirtindama ginčijamų sprendimų aktą, padarė su įrodymų vertinimu bei teisėmis ir pareigomis susijusių pažeidimų, kadangi sprendimus pagrindė prielaidomis, neatliko reikalingų veiksmų. Atsakovė nepagrįstai akte nurodo, kad UAB „Dekoritas“ veiklos neatliko, negalėjo suteikti tų paslaugų, kurios nurodytos sąskaitose faktūrose, priskaičiavo papildomus mokesčius. Nėra aiškių įrodymų, pagrindžiančių motyvą, kodėl ieškovas nesuteikė tarpininkavimo UAB „Dekoritas“. Netinkamu įrodymu laikytini asmenų paaiškinimai, kadangi pastariesiems darbus vykdė rangovai, kurie galėjo turėti subrangovų. Faktas, kad darbai yra atlikti Nemuno g. 21, Kaune, nėra ginčijamas, tačiau nėra įrodymų, kad tuos darbus atliko kažkas kitas. Laikyti sąskaitas faktūras KPI 0009 ir KPI 00010 niekinėmis nėra teisinio pagrindo. Dėl sąskaitos faktūros DEKR 0051 bei dėl traktorių įsigijimo iš UAB „Dekoritas“ išvadose yra neteisingai nurodyta, kad tokių įrenginių ieškovas negalėjo įsigyti. Minėti traktoriai, kuriuos juridiniai asmenys įsigijo pagal lizingo sutartis ir kuriuos, neišmokėję lizingo vertės, pardavė Lietuvoje, o UAB „Dekoritas“ juos įsigijo ir perleido, buvo suvesti į įmonės apskaitą. Nesutikdamas su išvadomis dėl sandorių su UAB „SEB lizingas“, kuriose nurodoma, kad įmonė neįsigijo jokių traktorių ir jokio lizingo nesudarė, nurodė, kad UAB „SEB lizingas“, įsigijęs traktorius pagal PVM sąskaitas, juos relizingavo ir išperkamosios nuomos pagrindu dar kartą išpirkinėjo. Faktai yra nustatyti, traktoriai buvo, su lizingu sutartis buvo sudaryta. Faktas, kad ūkinė operacija neįvyko, prieštarauja Europos Teisingumo Teismo sprendimui 2004 m. administracinėje byloje, kur pasisakyta, kas yra PVM objektas. Dėl UAB „Europos nekilojamasis turtas“ atsakovė nepagrįstai nusprendė, kad darbai buvo neatlikti. Pardavimo PVM 279156 Lt turėjo sumokėti UAB “Kauno projektas”. Dėl UAB „Elveka” išvados grįstos tik prielaidomis, neišreikalauta ikiteisminio tyrimo medžiaga. UAB „Švyturys” įformintus moto visureigius, kuriuos rado FNTT, kreditorių susirinkime buvo nuspręsta parduoti už 27 000 Lt. Atsakovės išvada dėl šių visureigių prieštarauja faktinėms aplinkybėms.

5Atsakovo atstovai su ieškiniu nesutinka. Atsakovo Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atstovas Vidas Jančauskas su ieškiniu nesutinka. Paaiškino, kad atsakovas surinko visus galimus įrodymus, įmonės vadovė atsisakė teikti paaiškinimus. Dėl UAB „Dekoritas“ nebuvo pateikti jokie dokumentai, asmenys patvirtino, kad jokių darbų neatliko. Traktorių savininkas nurodė, kad jų UAB „Dekoritas“ nepardavė. Įmonės apskaitoje nebuvo nurodyta jokių pajamų, nors traktoriai buvo nupirkti 2007 m. Ieškovas jokių duomenų apie apskaitą nepateikė.

6Nustatyta, kad Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija atliko UAB „Kauno projektas“ kompleksinį mokestinį patikrinimą už laikotarpį nuo 2007-09-26 iki 2008-12-01 ir 2009-09-08 patikrinimo aktu Nr. AU16-39 (b.l.42-57) bendrovei papildomai priskaičiavo: 37 567 Lt pridėtinės vertės mokesčio (toliau PVM); 188,85 Lt įmokų į garantinį fondą; 66,28 Lt įmokų į garantinį fondą delspinigių; 10 198,94 Lt valstybinio socialinio draudimo įmokų; 5099,47 Lt įmokų į garantinį fondą baudą. Nesutikdama su šiuo patikrinimo aktu, UAB „Kauno projektas“ pateikė rašytines pastabas Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkui, kurio pavaduotojas 2009-11-09 sprendimu „Dėl patikrinimo akto tvirtinimo” Nr. (04)-K3-284 (b.l.17-35) patvirtino 2009-09-08 patikrinimo aktą Nr. AU16-39 ir UAB „Kauno projektas“ papildomai skyrė 11 270 Lt PVM baudą ir 57 Lt įmokų į garantinį fondą baudą.

7Ieškinys atmestinas.

8Nagrinėjamu atveju ginčas kilęs dėl Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko pavaduotojo 2009-11-09 sprendimo „Dėl patikrinimo akto tvirtinimo” Nr. (04)-K3-284 dalies, kuria patvirtintos išvados, susijusios su UAB „Kauno projektai“ vykdyta veikla (dėl sandorių su UAB „Dekoritas“, UAB „SEB lizingas“, UAB „Europos nekilnojamas turtas“, UAB „Elveka“, UAB „Švyturys“, dėl piniginių lėšų iš JAV kompanijų ir fizinio asmens gavimo JAV doleriais), ir kuria patvirtinti 1, 3, 6 pažeidimai.

9Nesutikdamas su ieškovo argumentais, jog atsakovė nesurinko įrodymų, kurių visuma patvirtintų tai, kad bendrovė padarė sprendime nurodytus mokestinius pažeidimus, atlikdama mokestinius patikrinimus, tinkamai neatliko įstatyminių pareigų, pirmosios instancijos teismas konstatuoja, kad skundžiamas Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, priimtas nepažeidžiant įstatymų nuostatų. Ieškovas vykdė piniginius atsiskaitymus tarp įmonių, tačiau ne visus įtraukė į apskaitos registrus, nei FNTT, nei Mokesčių inspekcijai nepateikė kasos ir banko dokumentų, buhalterinės apskaitos registrų, bendrojo sąskaitų žurnalo, atsiskaitymo su pirkėjais ir tiekėjais žiniaraščių, suderinimo aktų, sutarčių bei kitų dokumentų, kurie patvirtintų mokamų pinigų tikslingumą. Dėl bendrovės sandorių su UAB „Dekoritas“

10

11Byloje nustatyta, kad 2007-08-03 UAB „Kauno projektas“ sudarė sutartį su UAB „Dekoritas“, pagal kurią įsipareigojo parengti projektinę dokumentaciją, atlikti vidaus elektros tinklų, šildymo ir kondicionavimo darbams, adresu Nemuno g. 21, Kaune, 140 m2 kotedže, nuosavybės teise priklausančiame UAB „Blonis“. 2007-09-28 bendrovė išrašė PVM sąskaitą faktūrą KPI 0010 ir darbų atlikimo aktą už projektavimo darbus 33 000 Lt sumai. 2007-09-06 UAB „Kauno projektas“ su UAB „Dekoritas“ sudarė bendradarbiavimo sutartį Nr. 070906/1, pagal kurią įsipareigojo tarpininkauti, gaunant užsakymą statybos rangos darbams, objekte adresu: Nemuno g. 21, Kaunas. Sutartyje numatyta paslaugų vertė 590 000 Lt. Pagal bendrovės išrašytas PVM sąskaitas faktūras UAB „Dekoritas“ 2007-10-02, 2007-10-03, 2007-10-10 atsiskaitė banko pavedimais visą sutartyse numatytą 613 000 Lt sumą.

12Įvertinęs tai, kad atlikus operatyvinį patikrinimą UAB „Blonis“, nustatyta, kad ši bendrovė jokių sutarčių su UAB „Kauno projektas“ ir UAB „Dekoritas“ nesudarė, o taip pat atsižvelgęs į bendrovės pateiktų sutarčių, PVM sąskaitų faktūrų ir darbų priėmimo aktų duomenis, pagal kuriuos galima nustatyti, kad projektavimo darbai buvo atliekami 2004 m., o visi kiti darbai – 2005 m. ir vėliau, sutartys buvo sudarytos su kitomis bendrovėmis (UAB „Denginys“, UAB „Geotopa“, UAB „Geotaktas“ ir kt.), nekilnojamojo turto registre statybų pradžia nurodyta 2005 m., pabaiga – 2009 m., teismas konstatuoja, kad Kauno AVMI padarė pagrįstą išvadą, jog UAB „Kauno projektas“ negalėjo 2007 m. atlikti minėtų darbų. Ieškovo argumentus dėl UAB „Dekoritas“ neva atliktų tarpininkavimo paslaugų pagal 2007-09-06 sutartį Nr. 070906/1 paneigia ir asmenų, turinčių nuosavybės teisę, tai yra V. M. bei N. E., paaiškinimai. Būtent, pastato, esančio adresu: Nemuno g. 21-5/Smalininkų g. 8, Kaunas, savininkas V. M. paaiškino, kad statybos prasidėjo 2006 m., darbus vykdė privatūs asmenys, kuriuos surado pats, juridinių asmenų paslaugomis nesinaudojo, neįrengus vidaus apdailos darbų, 2007-12-20 pastatas buvo parduotas. Iš pastato, esančio adresu: Nemuno g. 21-3,4/Smalininkų g. 8, Kaunas, savininkės N. E. paaiškinimų matyti, kad statybos prasidėjo 2003 m., buvo pradėta rengti sklypo Nemuno g.21/Smalininkų g. 8 projektinė dokumentacija, kurią vykdė UAB „Denginys“, statybos darbus vykdė savo jėgomis, kitų įmonių paslaugomis nesinaudojo. Netikėti minėtų asmenų paaiškinimais nei atsakovei, nei teismui nebuvo ir nėra jokio pagrindo. Ieškovo teiginiai, kad asmenų paaiškinimai negali būti laikomi patikimais įrodymais, kadangi jiems darbus vykdė rangovai, kurie galėjo turėti daugybę subrangovų (tame tarpe UAB „Dekoritas“) laikytini deklaratyvaus pobūdžio, kadangi nėra pagrįsti jokiais objektyviais duomenimis. Ieškovas patikrinimui nepateikė darbų atlikimo aktų bei duomenų, kam buvo pasiūlytas UAB „Dekoritas“ kaip rangovas statybos darbams atlikti, nenurodė, kokie įmonės ar kitų įmonių darbuotojai atliko tarpininkavimo paslaugas, nepateikė atliktų projektavimo darbų derinimo aktų. Ieškinyje nurodyti argumentai, kad UAB „Dekoritas“ pareiga pagal sutartį buvo atlikti tarpininkavimo paslaugas, kurios buvo įformintos PVM sąskaita – faktūra KPI 0009, nes objektas buvo surastas, tačiau pati rangos sutartis tarp UAB „Dekoritas“ ir rangos darbų užsakovo nebuvo sudaryta dėl nuo bendrovės valios visiškai nepriklausančių aplinkybių, ir kad UAB „Blonis“ nepaneigė fakto, jog buvo vedamos derybos su UAB „Dekoritas“, skundžiamo sprendimo išvadų nepaneigia.

13Taigi skundžiamame akte teisingai ir pagrįstai konstatuota, kad ūkinės operacijos pagal UAB „Kauno projektas“ išrašytas bendrovei „Dekoritas“ PVM sąskaitas faktūras - 2007-09-27 už tarpininkavimo paslaugas 590 000 Lt ir 2007-09-27 už projektavimo darbus 33 000 Lt realiai neįvyko, šios PVM sąskaitos faktūros neatspindi tikrojo ūkinės operacijos turinio, nes paslaugų tiekėjas (bendrovė) paslaugų neatliko (neturėjo žmogiškųjų resursų), nėra dokumentų, patvirtinančių nurodytos operacijos realumą, todėl nėra pagrindo teigti, kad apmokėjimas įvyko būtent už tuos darbus, kurie nurodyti minėtuose dokumentuose. UAB „Kauno projektas“, išrašydama minėtas PVM sąskaitas faktūras, siekė įteisinti iš anksto suplanuotą, realiai neįvykusį sandorį ir tokiu būdu padėti kitam ūkio subjektui (UAB „Dekoritas“) neteisėtai suformuoti 95 034 Lt PVM atskaitą ir 527 966 Lt sąnaudų.

14Teismas, pripažindamas pagrįsta skundžiamo sprendimo išvadą, kad ūkinės operacijos pagal UAB „Dekoritas“ 2007-09-20 UAB „Kauno projektas“ išrašytą PVM sąskaitą – faktūrą DEKR Nr. 0051 už Bobcat traktorius 778 800 Lt sumai realiai tarp šių ūkio subjektų neįvyko, konstatuoja, kad ieškovo prieštaravimas šiai išvadai yra nepagrįstas. Tą aplinkybę, jog UAB „Dekoritas“ minėtų traktorių parduoti negalėjo, kadangi jie nebuvo nupirkti iš fizinio asmens D. R., patvirtina pastarojo paaiškinimai, iš kurių matyti, kad jis nepatvirtino traktorių pardavimo ir pinigų už juos gavimo fakto. Nors prie skundžiamo sprendimo nėra pridėti D. R. rašytiniai paaiškinimai ar jo apklausos protokolas, tai nedaro skundžiamo sprendimo išvadų niekinėmis, kadangi teismui netikėti atsakovės pateiktais duomenimis nėra jokio pagrindo. Ieškovas nepateikė įrodymų, paneigiančių skundžiamo sprendimo išvadą, jog išrašyta PVM sąskaita faktūra DEK 0051 neatspindi tikrojo ūkinės operacijos turinio. Byloje nustatyta, kad UAB „Kauno projektas“ už prekes pagal 2007-09-20 PVM sąskaitą faktūrą UAB „Dekoritas“ nesumokėjo 778 800 Lt, o 2007-09-27 už tą pačią kainą įformino pardavimą UAB SEB VB Lizingas, o pastaroji kitą dieną atgal UAB „Kauno projektas“ įformino pardavimą jau pagal lizingo sutartį, o pati 2007-10-01 bankiniu pavedimu pervedė pinigus į UAB „Dekoritas“ sąskaitą. UAB „Kauno projektas“ pagal išrašytas PVM sąskaitas faktūras UAB SEB VB Lizingas nedeklaravo 118 800 Lt nei pardavimo, nei pirkimo PVM. Pagal UAB „Kauno projektas“ pateiktus apskaitos registrus bendrovės įsiskolinimas UAB SEB VB Lizingas sudaro 123 527 Lt, tuo tarpu pagal pateiktą pažymą skola sudaro 223 040 Lt. Teismas patikrinimo metu nustatytų faktų pagrindu padarytą išvadą, kad prekių - Bobcat traktorių pardavimas grandinėje D. R. - UAB „Dekoritas“ - UAB „Kauno projektas“ - UAB „SEB VB Lizingas“ - UAB „Kauno projektas“ realiai nevyko, laiko pagrįsta. Tokiais veiksmais ieškovas siekė įteisinti iš anksto suplanuotą, realiai neįvykusį sandorį ir padėti kitiems ūkio subjektams, esantiems sandorių grandinėje, neteisėtai suformuoti 118 800 Lt pardavimo PVM ir PVM atskaitą.

15Tai, kad su UAB „Dekoritas“ 2007-09-20 buvo sudarytos traktorių pirkimo – pardavimo sutartys, pasirašyti traktorių priėmimo – perdavimo aktai, be to, bendrovės darbuotoja D. Š. išsamiai paaiškino penkių traktorių Bobcat įsigijimo aplinkybes ir patvirtino, kad jos darbas buvo susijęs su bendrovės įsigytų traktorių Bobcat nuoma, kaip nurodoma ieškinyje, aukščiau minėtos Kauno AVMI išvados nepaneigia. Tą faktą, kad ūkinės operacijos pagal UAB „Dekoritas“ 2007-09-20 UAB „Kauno projektas“ išrašytą PVM sąskaitą – faktūrą DEKR Nr. 0051 už Bobcat traktorius 778 800 Lt sumai realiai tarp šių ūkio subjektų neįvyko, patvirtina ne tik D. R. paaiškinimai, bet ir prie patikrinimo akto pateikta UAB „Dekoritas“ 2009-04-09 operatyvaus patikrinimo ataskaita, iš kurios matyti, kad mokėtojo registracijos adresu Kalniečių g. 74-1 tokia įmonė nerasta, kitos veiklos vietos bendrovė mokėtojų registre nedeklaravo. Pagal bendrovės Kauno AVMI archyvinėje byloje esančius dokumentus nustatyta, kad akcinis kapitalas sudaro 24 000 Lt, vienos akcijos vertė 100 Lt. Direktoriui I. A. priklauso 67 % paprastųjų vardinių akcijų, o 33 % - D. J.. Įregistruota veikla - įvairi pastatų statyba, restauravimas, rekonstravimas, pastatų konservavimas. Bendrovė turto neturėjo, Sodros duomenimis dirbo vidutiniškai 9 darbuotojai, tačiau per laikotarpį nuo 2007-11-01 iki 2008-01-31 atleisti 9 darbuotojai, likusieji - direktorius ir finansininkė atleisti 2008-06-18. Bendrovė 2009-03-17 turėjo 163 042 Lt mokesčių nepriemokų. UAB „Dekoritas“ apskaitoje 5 Bobcat traktorių įsigijimo kaina yra atitinkamai 3 - po 8 100 Lt, 2 - po 9 000 Lt, iš viso 42 300 Lt, tačiau įformindama jų pardavimą UAB „Kauno projektas“, bendrovė nurodė 660 000 Lt sumą ir 118 800 Lt PVM, tai yra kainą padidino vidutiniškai 15,7 karto. Ikiteisminio tyrimo duomenys, tai yra Kauno apygardos prokuratūros 2008-05-29 nutarimas baudžiamojoje byloje Nr.20-1-01113-07 (b.l. 70-73), patvirtina, kad UAB „Kauno projektas” šiuo metu neturi nei minėtų traktorių (krautuvų) savininko, nei sąžiningo įgijėjo statuso ir teisių. Atliekant šį tyrimą nustatyta, kad traktoriai skirtingais laikotarpiais buvo vogti ir įvežti į Lietuvą ir sandėliuojami UAB „Samsonas” sandėliuose. Bendrovė UAB „Dekoritas” jų nenupirko iš fizinio asmens (pastarasis nepaliudijo pardavimo, nei pinigų gavimo), todėl negalėjo jų ir parduoti UAB „Kauno projektas”. Be to, nustatyta, kad tikrasis minėtų traktorių savininkas yra JAV kompanija „Citi Capital Commercial Corporation”. Tai, kad patikrinimo metu iš Kauno m. VPK KP NTT APGTS nebuvo išreikalauta minėta ikiteisminio tyrimo medžiaga, nesudaro pagrindo konstatuoti, jog atsakovė tinkamai nesurinko visų būtinų įrodymų. Įstatymai neįpareigoja tyrimą atliekantį subjektą atlikti konkrečius tyrimo veiksmus, apie jų pakankamumą sprendžiama pagal savo kompetenciją, įvertinus visus turimus duomenis. Dėl UAB „Kauno projektas“ sandorių su UAB „SEB lizingas“

16Teismas konstatuoja, kad skundžiamame sprendime padaryta išvada, jog pagal UAB „Kauno projektas“ 2007-09-27 išrašytą PVM sąskaitą faktūrą ( - ) įformintas penkių traktorių Bobcat pardavimas UAB „SEB lizingas“ realiai neįvyko, yra pagrįsta. Šią išvadą pagrindžia aukščiau išdėstyti motyvai, kuriais paneigtas UAB „Dekoritas“ traktorių Bobcat pirkimo faktas, o taip pat nustatyta faktinė bylos aplinkybė, kad UAB „Kauno projektas“ nepardavė penkių traktorių Bobcat UAB „SEB lizingas“ pagal 2007-09-27 sutartį Nr. PP K2007-090001-01-02-03 ir 2007-09-27 sutartį Nr. K2007-090001-04-05, nors pagal šias sutartis buvo pasirašyti ir minimų traktorių priėmimo perdavimo aktai. Neatkartodamas aukščiau išdėstytų motyvų, teismas pripažįsta, kad PVM sąskaita – faktūra ( - ) įforminta ūkinė operacija realiai neįvyko. Ieškinio argumentą, kad UAB „Kauno projektas“ už traktorių pardavimą UAB „SEB lizingas“ gautas pinigines lėšas skyrė traktorių kainos UAB „Dekoritas“ sumokėjimui, o pati, išsaugodama teisę šiuos traktorius naudoti savo ūkinėje – komercinėje veikloje, tiesioginio finansinio lizingo sutarties pagrindu įsigijo iš UAB „SEB lizingas“, paneigia byloje surinktų ir išanalizuotų rašytinių įrodymų visetas. Dėl UAB „Kauno projektas“ sandorių su UAB „Europos nekilnojamas turtas“

17Byloje nustatyta, kad 2006-06-05 UAB „Kauno projektas“ su UAB „Europos nekilnojamas turtas“ sudarė rangos sutartį Nr. 2006-06-1 dėl tvenkinio, esančio Domeikavos k. vietovės žemės sklype, kurio unikalus Nr. 5217-0013-0049, gilinimo darbų už bendrą 90 000 Lt orientacinę darbų vertę. Be to, 2007-05-10 UAB „Kauno projektas“ su UAB „Europos nekilnojamas turtas“ sudarė projektavimo darbų rangos sutartį be numerio atlikti komunikacijų įrengimo projektavimo darbus žemės sklype, kurio kadastrinis Nr. 1903/0281:410, esančio Kauno m. savivaldybėje, tikslesnė vietovė neįvardinta, tačiau 2 priede nurodytas gyvenamųjų namų kvartalas Maironiškėse, už bendrą 80 000 Lt orientacinę darbų vertę. Be to, 2007-07-02 UAB „Kauno projektas“ su UAB „Europos nekilnojamas turtas“ sudarė sklypo rezervacijos sutartį Nr.2007/07/02/1, pagal kurią UAB „Europos nekilnojamas turtas“ parduos, o UAB „Kauno projektas“ pirks 5 sklypus po 20 arų ir namus „Darius 2M“ pagal JP katalogą, numatyta bendra sutarties 6 000 000 Lt vertė, rezervacinė įmoka 1 500 000 Lt. Sutartyje neįvardinta sklypo vieta, nėra unikalaus numerio bei kadastrinio adreso. Be to, 2007-10-10 UAB „Kauno projektas“ kaip vykdytojas su UAB „Europos nekilnojamas turtas“ sudarė sutartį Nr.2007/10/10 atlikti komunikacijų darbus žemės sklype Smiltės gyvenvietėje, Vaškonių k., Kauno r., tačiau tikslesnė vietovė neįvardinta, unikalus numeris nenurodytas nei sutartyje, nei 2008-01-10 surašytame darbų atlikimo akte. Numatyta bendra orientacinė 699 420,23 Lt darbų vertė. Be to, 2008-01-17 UAB „Kauno projektas“ su UAB „Europos nekilnojamas turtas“ sudarė sklypo rezervacijos sutartį Nr.3, pagal kurią UAB „Europos nekilnojamas turtas“ parduos, o bendrovė pirks 9,19 a. sklypą, esantį Vaškonių k., Domeikavos sen., Kauno r., unikalus Nr.4400-1113-3109, numatyta bendra 78 758,20 Lt vertė.

18Nesutikdamas su sprendimo išvada, jog sandoriai tarp UAB „Kauno projektas“ ir UAB „Europos nekilnojamas turtas“ pagal ieškovo išrašytas PVM sąskaitas faktūras KPI 0006 ir nuo KPI 0014 iki KPI 0022 realiai neįvyko, ir kad UAB „Kauno projektas“, išrašydama PVM sąskaitas faktūras, siekė įteisinti iš anksto suplanuotus, realiai neįvykusius sandorius ir tokiu būdu padėti kitam ūkio subjektui (UAB „Europos nekilnojamas turtas“) neteisėtai suformuoti 279 156 Lt PVM atskaitą ir 1706876 Lt sąnaudų, ieškovas teigia, kad ši išvada yra nepagrįsta, nes padaryta neįvertinus visumos buhalterinės apskaitos ir kitų dokumentų. Teismas šiuos argumentus laiko nepagrįstais, kadangi nei UAB „Kauno projektas“, nei UAB „Europos nekilnojamas turtas“ patikrinimui nepateikė aukščiau minėtiems darbams surašytų darbų atlikimo aktų, nei kitų dokumentų, patvirtinančių šių darbų atlikimo faktą, be to, nenustatyta, kad bendrovė galėjo samdyti kitus rangovus projektavimo ir statybos darbams atlikti. Be to, iš dokumentų nustatyta, kad bendrovė neturėjo nei žmogiškųjų, nei materialiųjų išteklių jiems atlikti. UAB „Europos nekilnojamas turtas“ į UAB „Kauno projektas“ sąskaitą, esančią AB „Hansabankas“ ir į kasą grynaisiais pinigais iš viso sumokėjo 2441 195, 23 Lt arba 554 838 Lt daugiau negu nurodyta minėtuose dokumentuose. Be to, pagal pateiktus apskaitos dokumentus UAB „Europos nekilnojamas turtas“ jokių paslaugų UAB „Kauno projektas“ neatliko, tačiau pastaroji tikrinamuoju laikotarpiu (2007-2008 m.) avansiniais mokėjimais pervedė 1 004 000 Lt, o į kasą grynais sumokėjo dar 1 945 000 Lt (iš viso 2 949 000 Lt). Pagal bendrovės debitorių žiniaraštį UAB „Europos nekilnojamas turtas“ įsiskolinimas bendrovei sudaro 2 500 837,87 Lt.

19Teismas, nesutikdamas su ieškinio argumentu, kad šiuo atveju pačios PVM sąskaitos - faktūros patvirtina darbų atlikimo faktą, atkreipia dėmesį į tai, kad pati PVM sąskaita faktūra savaime nepagrindžia teisės į PVM atskaitą, jeigu turimų įrodymų visuma leidžia teigti, kad ūkinė operacija neįvyko arba jos turinys yra ne toks, koks pavaizduotas buhalterinės apskaitos dokumentuose (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo plenarinės sesijos 2004-10-27 nutartis administracinėje byloje Nr. A1-355/2004). Atsižvelgusi į teismų praktiką, o taip pat vadovaudamasi 2002-03-05 Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 3 straipsnio nuostatomis, numatančiomis, kad PVM objektas yra prekių tiekimas ir paslaugų teikimas, kai prekes ir paslaugas teikia apmokestinamasis vykdydamas ekonominę veiklą, todėl tik ūkinės veiklos metu sukūrus pridėtinę vertę, ši laikoma PVM objektu, skundžiamame sprendime padaryta pagrįsta išvada, kad sandoriai su UAB „Dekoritas“, UAB „Europos nekilnojamas turtas“ ir UAB SEB VB Lizingas realiai neįvyko, PVM sąskaitos faktūros nepatvirtina jose nurodytų operacijų buvimo, dėl ko jos pagrįstai pripažintos neturinčiomis juridinės galios: UAB „Dekoritas“ - 527 966 Lt ir 95 034 Lt PVM; UAB „Europos nekilnojamas turtas“ 1 706 876 Lt ir 290 553 Lt PVM; UAB „SEB VB Lizingas“ 660 000 Lt ir 118 800 Lt PVM arba iš viso 3 044 842 Lt ir 504 387 Lt PVM, nes pridėtinė vertė nebuvo sukurta. Dėl UAB „Kauno projektas“ sandorių su UAB „Elveka“

20Byloje nustatyta, kad 2007-12-10 UAB „Kauno projektas“ su UAB „Elveka“ sudarė darbų rangos sutartį Nr.08-01-01 sklype, adresu Vaškonių k. 49 skl., Domeikavos sen., Kauno r., kuris nuosavybės teise priklausė UAB „Europos nekilnojamas turtas“. Numatyta drenažo sistemų remonto darbų vertė 269 149 Lt. Pagal darbų atlikimo aktus ir išrašytas PVM sąskaitas faktūras UAB „Kauno projektas“ 2008 m. kovo mėn. banko pavedimais sumokėjo visą numatytą sumą, o į atskaitą įtraukė 41 057 Lt PVM.

21UAB „Kauno projektas“ neišrašė PVM sąskaitos faktūros už nuosavybės teise priklausančiame sklype UAB „Europos nekilnojamas turtas“ neva tai atliktus drenažo darbus ir nepateikė šiai bendrovei apmokėjimui. Ieškovas neįrodė priešingai, todėl teismas laiko pagrįsta skundžiamo sprendimo išvadą, kad ūkinės operacijos tomis aplinkybėmis, kurios atvaizduotos minėtuose dokumentuose, nevyko, o jomis buvo siekta neteisėtai susigrąžinti PVM atskaitą ir padidinti veiklos sąnaudas. Ieškovas neįrodė, jog UAB „Elveka“ veikė kaip subrangovai, dėl ko laikyti nepagrįsta Kauno AVMI išvadą, kad ūkinės operacijos, pavaizduotos sąskaitose faktūrose LVK 00430 ir LVK 00437, vyko ne tarp UAB „Kauno projektas“ ir UAB „Elveka“, pagrindo nėra. Dėl UAB „Kauno projektas“ sandorių su UAB „Švyturys“

22

23Byloje nustatyta, kad UAB „Kauno projektas“ 2007-10-12 pagal PVM sąskaitą – faktūrą Nr. SVY 00660 įformino pirkimą daugiafunkcinių visureigių už 67 851,18 Lt iš UAB „Švyturys“, tačiau šios prekės nebuvo naudojamos bendrovės pajamoms uždirbti ir PVM apmokestinamai veiklai vykdyti, dėl ko Kauno AVMI ieškovės pirkimo PVM už 2007 m. pagrįstai sumažino 10 350 Lt.

24Tai, kad nagrinėjamu atveju Kauno AVMI nenustatė, kodėl bendrovė įsigytų moto visureigių nepradėjo naudoti nuo pat jų įsigijimo momento ir nenustatė su šių transporto priemonių įsigijimu susijusių bendrovės tikslų, nes bendrovė šiuos moto visureigius galėjo planuoti pradėti naudoti po tam tikro laiko tarpo nuo jų įsigijimo, kaip nurodoma ieškinyje, nagrinėjamu atveju esminės reikšmės neturi. Tą faktą, kad daugiafunkciniai visureigiai nebuvo naudojami bendrovės pajamoms uždirbti ir PVM apmokestinamai veiklai vykdyti, pagrindžia byloje surinkti rašytiniai įrodymai, kurių nepaneigia jokie kiti įrodymai. Dėl piniginių lėšų pervedimo į UAB „Kauno projektas“ sąskaitą JAV doleriais

25

26Byloje nustatyta, kad 2007-05-10 fizinis asmuo Ž. V. pervedė į UAB „Kauno projektas“ sąskaitą 78 997,40 JAV dolerių, kas atitinka 201 334,98 Lt.

272007-05-14 ir 2007-09-05 JAV kompanija ZV DESING company pervedė atitinkamai 77 557,77 JAV dolerių, kas atitinka 197 725,78 Lt, ir 79 567,15 JAV dolerių, kas atitinka 202 172, 26 Lt, iš viso 399 898,04 Lt.

282007-09-05 JAV kompanija CONSTRUCTION PALATINE IL per AB Sampo banką pervedė 61 450 JAV dolerių, kas atitinka 155 861,78 LT, ir per AB Vilniaus banką - 69 654,23 JAV dolerių, kas atitinka 176 710 Lt, iš viso 332 572, 77 Lt.

292007-09-10 JAV kompanija CONSTRUCTION INC pervedė per AB Sampo banką 147 243,45 Lt. 2007-09-10 per AB SEB Vilniaus banką – 117 418, 47 Lt. 2007-09-26 per Parex banką – 121 558,84 Lt ir 2007-09-26 – 108 455,01 Lt, iš viso 494 675,77 Lt. Iš viso 1 428 481,56 Lt.

30Teismas pripažįsta, kad Kauno AVMI ieškovo pateiktas sutartis - 2007-08-07 paslaugų sutartį Nr. 08-01, sudarytą tarp UAB „Kauno projektas“ ir JAV kompanijos CONSTRUCTION PALATINE IL; 2007-08-24 paslaugų sutartį Nr. 08-02, sudarytą tarp UAB „Kauno projektas“ ir JAV kompanijos CONSTRUCTION INC; 2007-04-27 preliminariąją sutartį NR. 070427-1, sudarytą tarp UAB „Kauno projektas“ ir JAV kompanijos ZV DESING company - nevertino pagrįstai. Iš ieškovo pateiktų tariamai su užsienio kompanijomis sudarytų trijų paslaugų sutarčių matyti, kad dviejose iš jų (Nr. 08-01 ir Nr. 08-02) (b.l. 87-90) neįvardintas kompanijos atstovas, neįvardintas kompanijos įpareigotas atstovas, teismui ieškovo atstovas taipogi nepateikė jokių dokumentų, kurie patvirtintų atstovavimą kompanijos vardu, be to, sutartyse nėra kompanijos antspaudų. Nors trečioje sutartyje Nr. 070427-1 (b.l. 82-86) yra įvardintas atstovas (Ž. V.), tačiau taipogi nėra kompanijos antspaudo, asmuo nepateikė įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę atstovauti kompanijos vardu. Esant tokioms aplinkybėms, Kauno AVMI pagrįstai minėtų sutarčių nevertino. Vadovaujantis MAĮ 67 str. 2 d., nagrinėjamu atveju pagrįstai pripažinta, kad mokėtojas nepateikė pagrindžiančių dokumentų, kurių pagrindu galima būtų paneigti patikrinimo akto išvadas dėl į banką įplaukusių JAV kompanijų lėšų. Nors ieškovas tvirtina, kad pagal JAV teisės aktus kompanijos neprivalo turėti antspaudų, o įpareigojančiu laikomas kompanijos vadovo parašas, tačiau nepateikia šį faktą patvirtinančių objektyvių duomenų. Vien to fakto, kad sutartys yra pasirašytos kompanijų vadovų, nepakanka išvadai, jog aukščiau minėtos sutartys įrodo, kad piniginės operacijos JAV doleriais buvo atliekamos minėtų sutarčių pagrindu. Dėl UAB „Kauno projektas“ atžvilgiu konstatuotų mokestinių pažeidimų

31Byloje nustatyta, kad UAB „Kauno projektas“ pažeidė PVM įstatymo 2002-03-05 Nr. IX-751 58 straipsnio nuostatas, nes 2007 m. spalio mėn. į PVM apskaitą įtraukė 10 350 Lt PVM už daugiafunkcinius moto visureigius (ilgalaikis turtas), kurie nebuvo naudojami bendrovės pajamoms uždirbti, dėl ko pirkimo PVM sumažintas 10 350 Lt (1 pažeidimas). Be to, UAB „Kauno projektas“ pažeidė PVM įstatymo 2002-03-05 Nr. IX-751 64 straipsnio nuostatas, nes pateiktoje Kauno AVMI 2008 m. vasario mėn. PVM deklaracijoje deklaravo realiai neįvykusių paslaugų (drenažo sistemų remonto darbų) pagal išrašytą UAB „Elveka“ 2008-02-29 PVM sąskaitą faktūrą Nr. LVK 00430 27 922 Lt pirkimo PVM (svetimos nuosavybės teise esančiame sklype), dėl ko pirkimo PVM pagrįstai sumažintas 27 922 Lt (3 pažeidimas). Be to, UAB „Kauno projektas“ pažeidė 1991-05-21 Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 7 straipsnio nuostatas, nes 2008 m. III ketvirčio draudžiamosios pajamos sudarė 91 338 Lt, nuo kurių turėjo apskaičiuoti 31 037 Lt VSD įmokų, tuo tarpu bendrovė deklaravo 61 323 Lt arba 30 015 Lt (91 338 - 61 323) mažiau, dėl ko 10 199 Lt (31 037 -20 838) apskaičiavo VSD įmokų mažiau, negu priklausė (6 pažeidimas). Teismas, neatkartodamas aukščiau išdėstytų argumentų, konstatuoja, kad minėti pažeidimai nustatyti pagrįstai. Ieškovas, neneigdamas nurodytų VSD įmokų nesumokėjimo fakto (6 pažeidimas), dėl laiku nesumokėtų šių įmokų savo kaltę ginčija ir nesutinka su jam paskirta bauda. Ieškinyje nurodytos aplinkybės, tai yra, kad UAB „Kauno projektas“ atžvilgiu Vilniaus apygardos teismo 2008-04-07 nutartimi buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – areštuotos visos bendrovės sąskaitos ir piniginės lėšos, dėl ko nebuvo galimybės atsiskaityti su savo kreditoriais bei vykdyti mokestines prievoles valstybei, negali būti laikomos pagrindu panaikinti 5099,47 Lt dydžio VSD įmokų baudą. Vadovaujantis 2007-12-20 LR Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo Nr. X-1396 11 str. 2 d., kurioje numatyta, kad jei patikrinimo metu nustatoma, kad socialinio draudimo įmokos neteisėtai sumažintos, priskaičiuojama trūkstama socialinio draudimo įmokų suma ir skiriama 50 procentų šios sumos dydžio bauda. Patikrinimo metu papildomai priskaičiavus 10198,94 Lt VSD įmokų sumą, nagrinėjamu atveju ieškovui pagrįstai skirta 5099,47 Lt bauda.

32Vertinant visus byloje esančius įrodymus, darytina išvada, kad ieškinys nepagrįstas ir neįrodytas, todėl atmestinas. Byloje nesant duomenų apie atsakovo turėtas bylinėjimosi išlaidas, klausimas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo nespręstinas.

33Vadovaudamasis CPK 259, 263 - 270 str. teismas

Nutarė

35Ieškinį atmesti.

36Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Neringa Venckienė, sekretoriaujant Dovilei... 3. Ieškovas prašo (b.l.3-16) panaikinti sprendimo dalį, kuria patvirtintos... 4. Ieškovo atstovas ieškinio reikalavimus palaiko. Jis paaiškino, kad Kauno... 5. Atsakovo atstovai su ieškiniu nesutinka. Atsakovo Kauno apskrities... 6. Nustatyta, kad Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija atliko UAB... 7. Ieškinys atmestinas.... 8. Nagrinėjamu atveju ginčas kilęs dėl Kauno apskrities valstybinės... 9. Nesutikdamas su ieškovo argumentais, jog atsakovė nesurinko įrodymų, kurių... 10. ... 11. Byloje nustatyta, kad 2007-08-03 UAB „Kauno projektas“ sudarė sutartį su... 12. Įvertinęs tai, kad atlikus operatyvinį... 13. Taigi skundžiamame akte teisingai ir pagrįstai konstatuota, kad ūkinės... 14. Teismas, pripažindamas pagrįsta skundžiamo sprendimo išvadą, kad ūkinės... 15. Tai, kad su UAB „Dekoritas“ 2007-09-20 buvo sudarytos traktorių pirkimo... 16. Teismas konstatuoja, kad skundžiamame sprendime padaryta išvada, jog pagal... 17. Byloje nustatyta, kad 2006-06-05 UAB „Kauno projektas“ su UAB „Europos... 18. Nesutikdamas su sprendimo išvada, jog sandoriai tarp UAB „Kauno projektas“... 19. Teismas, nesutikdamas su ieškinio argumentu, kad šiuo atveju pačios PVM... 20. Byloje nustatyta, kad 2007-12-10 UAB „Kauno projektas“ su UAB „Elveka“... 21. UAB „Kauno projektas“ neišrašė PVM sąskaitos faktūros už nuosavybės... 22. ... 23. Byloje nustatyta, kad UAB „Kauno projektas“ 2007-10-12 pagal PVM sąskaitą... 24. Tai, kad nagrinėjamu atveju Kauno AVMI nenustatė, kodėl bendrovė įsigytų... 25. ... 26. Byloje nustatyta, kad 2007-05-10 fizinis asmuo Ž. V.... 27. 2007-05-14 ir 2007-09-05 JAV kompanija ZV DESING company pervedė atitinkamai... 28. 2007-09-05 JAV kompanija CONSTRUCTION PALATINE IL per AB Sampo banką pervedė... 29. 2007-09-10 JAV kompanija CONSTRUCTION INC pervedė per AB Sampo banką 147... 30. Teismas pripažįsta, kad Kauno AVMI ieškovo pateiktas sutartis - 2007-08-07... 31. Byloje nustatyta, kad UAB „Kauno projektas“ 32. Vertinant visus byloje esančius įrodymus, darytina išvada, kad ieškinys... 33. Vadovaudamasis CPK 259, 263 - 270 str. teismas... 35. Ieškinį atmesti.... 36. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...