Byla 2A-292-212/2015

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Zinos Mickevičiūtės, kolegijos teisėjų: Laimanto Misiūno, Ramunės Čeknienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Panevėžio apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus prokuroro apeliacinį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 16 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-6426-452/2014 pagal ieškovo Panevėžio apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus prokuroro ieškinį atsakovui R. J., tretiesiems asmenims E. J., G. B., išvadą duodanti institucija - Panevėžio rajono savivaldybės Vaiko teisų apsaugos skyrius dėl neterminuoto tėvo valdžios apribojimo, laikinos rūpybos nustatymo ir rūpintojo skyrimo, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo su rūpintoja, turto administratorės skyrimo. Teisėjų kolegija

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas prašė neterminuotai apriboti tėvo valdžią R. J. jo nepilnamečio sūnaus E. J. atžvilgiu, nustatyti laikiną rūpybą ir rūpintoja skirti G. B., vaiko gyvenamąją vietą nustatyti su rūpintoja ir ją paskirti turto administratore; priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad Panevėžio miesto apylinkės teismo 2011-07-08 sprendimu atsakovui buvo laikinai apribota tėvo valdžia jo nepilnamečio vaiko atžvilgiu, nustatyta nuolatinė globa, globėja paskirta senolė G. B.. Atsakovas gyvena atskirai nuo sūnaus, jo nelanko, mokykloje nesilanko, nesidomi vaiko elgesiu, pasiekimais, elgesiu. Tėvas minimaliai bendrauja su sūnumi, iš jo netekto darbingumo pensijos išskaitomas išlaikymas vaikui po 125 Lt. R. J. vengia atlikti savo pareigą auklėti sūnų, yra nusišalinęs nuo pareigų vaiką auklėti, prižiūrėti, nesudaro jam sąlygų augti namuose. Per laikotarpį kuomet buvo laikinai apribota tėvo valdžia, jis tinkamų išvadų nepadarė.

4II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

5Panevėžio miesto apylinkės teismas 2014 m. gruodžio 16 d. sprendimu ieškinį atmetė. Nustatė, kad atsakovas R. J. yra nepilnamečio E. J., gim. ( - ), tėvas. Vaiko mama D. J. yra mirusi, Panevėžio miesto apylinkės teismo 2011-07-08 sprendimu R. J. laikinai apribota tėvo valdžia sūnaus atžvilgiu, nustatyta nuolatinė globa ir vaiko globėja paskirta G. B., su ja nustatyta vaiko gyvenamoji vieta. Nepilnamečiui vaikui tėvas moka 125 Lt išlaikymą. Atsakovas vykdo savo įsipareigojimus dėl išlaikymo Edvinui teikimo, jo namuose vaikui būtų sudarytos tinkamos gyvenimo ir buities sąlygos. Atsakovas po vaiko motinos mirties norėjo pats auginti savo sūnų, tačiau buvo perduotas senolės priežiūrai. Atsakovas neteistas, administracine tvarka nebaustas, jam mokama valstybinė socialinio draudimo netekto darbingumo pensija yra 573,30 Lt, iš kurios išskaitomas 125 Lt išlaikymas vaikui. Teismas nenustatė, kad R. J. būtų charakterizuojamas kaip neigiama asmenybė. Liudytoja L. S., dirbanti Upytės seniūnijos socialine darbuotoja, patvirtino, kad tėvas nebendrauja su vaiku, nes nesutaria su anyta (G. B.) ir nenori konfliktuoti. Vaikas nenori bendrauti su tėvu ir yra priešiškai nusiteikęs dėl bendravimo. R. J. negeria, namuose pas jį tvarkinga. G. B. tinkamai rūpinasi anūku, jo priežiūra. Teismas darė išvadą, kad nėra byloje įrodymų, kurie vienareikšmiškai patvirtintų, jog kuri nors atsakovo veika atitinka CK 3.180 straipsnio nuostatas, sudarančias pagrindą neterminuotai apriboti tėvo valdžią.

6Tėvo pareiga auklėti sūnų yra neįmanoma be nuolatinio bendravimo su vaiku. G. B. patvirtino, kad su atsakovu konfliktuoja. E. J. nusistatymas ir nenoras bendrauti su tėvu yra nepakankamai motyvuotas, nes neįrodytas tėvo smurto vartojimo faktas. Vaiko nusistatymas prieš tėvą galimai sąlygotas ne tik globėjos įtakos, žinant senolės ir tėvo nesutarimus, bet ir nepilnamečio vaiko charakterio (vaikas yra paauglys 16 metų amžiaus). Globėja G. B. bylos nagrinėjimo metu patvirtino faktą, kad su atsakovu konfliktuoja. Atsakovo ir vaiko globėjos įtempti santykiai įtakoja ir riboja vaiko ir tėvo bendravimo galimybes ir tuo pačiu riboja tėvui galimybes jo valdžios įgyvendinimo galimybes. Tai, kad atsakovas nesilanko mokykloje, nesidomi vaiko elgesiu, pasiekimais, elgesiu, negali būti pagrindu taikyti kraštutinę vaiko teisių apsaugos priemonę – neterminuotą tėvo valdžios apribojimą.

7E. J. dėl mokymosi sunkumų ir elgesio problemų 2010 metų vasario mėnesyje lankėsi Panevėžio rajono pedagoginėje psichologinėje tarnyboje, kurias pats nutraukė neatvykdamas psichologo konsultacijas. Byloje pateikti medicininiai įrodymai apie tai, kad nepilnametis vaikas turi sveikatos problemų, nepatvirtino, kad tai kokiu nors būdu yra susiję su netinkamu tėvo valdžios įgyvendinimu. Teismas nenustatė, kad nepilnamečio vaiko buvimas kartu su tėvu iš esmės pažeistų jo interesus.

8Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė savo išvadoje nurodė, kad R. J. minimaliai bendrauja su sūnumi, nedalyvauja jo auklėjime, yra nusišalinęs nuo tėvo pareigų atlikimo, nelanko jo gyvenamojoje vietoje, nepalaiko ryšių su mokykla, nesirūpina vaiko sveikata. Teismas vertino, kad tokia išvada yra priešinga byloje pateiktiems įrodymams ir teismo nustatytoms aplinkybėms. Tai, kad atsakovas nesikreipė į teismą dėl laikino apribojimo panaikinimo, nepatvirtino jo kaltės dėl netinkamo tėvo valdžios įgyvendinimo.

9Atsižvelgdamas į ištirtų įrodymų visetą, atsakovo kaltės pobūdį dėl tėvo pareigos nevykdymo, kitas reikšmingas bylos aplinkybes tokias kaip paties vaiko nenorą bendrauti su tėvu, sudėtingus santykius vaiko globėjos ir vaiko tėvo, teismas konstatavo, kad šios aplinkybės negali būti pagrindu taikyti griežtesnį tėvų valdžios apribojimo būdą, negu nustatytas Panevėžio miesto apylinkės teismo 2011-07-08 sprendimu.

10Teismas laikė nepagrįstą ieškinio reikalavimą dėl laikinos rūpybos nustatymo ir rūpintojo skyrimo, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo su rūpintoja, nes Panevėžio miesto apylinkės teismo 2011-07-08 sprendimu yra nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) nėra panaikinta ar pasibaigusi. Byloje nenustatė, kad nepilnametis vaikas nuosavybės teise turi nekilnojamo turto, kurį reikalinga tvarkyti, todėl ieškinio reikalavimą dėl turto administratoriaus skyrimo atmetė.

11III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Apeliaciniu skundu ieškovas prašo Panevėžio miesto apylinkės teismo 2014-12-16 sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – apriboti neterminuotai tėvų valdžią R. J. jo sūnaus E. J. atžvilgiu, nustatyti rūpybą ir rūpintoja skirti G. B., vaiko gyvenamąją vietą nustatyti kartu su ja ir ją paskirti E. J. turto administratore. Taip pat prašo priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, jog nesutinka su teismo išvadomis, kad byloje nėra įrodymų, kurie atitiktų CK 3.180 str. nuostatas. Teismas visiškai nevertino aplinkybės, jog tėvas su sūnumi visiškai nebendrauja ir vaikas net nenori bendrauti su tėvu. Byloje nėra duomenų, jog tėvas siekė stiprinti ryšį su sūnumi, kad per laikotarpį kai jam buvo laikinai apribota tėvo valdžia siekė susigrąžinti savo sūnų kartu su juo gyventi bei visapusiškai juo rūpintis. Teismas priimdamas sprendimą, neatsižvelgė į vaiko nuomonę, o tai prieštarauja tarptautinės ir nacionalinės teisės nuostatoms, kurie teigia, jog vaiko interesai yra svarbiausi šio pobūdžio bylose. Teismas nenustatė nei teisinių, nei faktinių aplinkybių, patvirtinančių atsakovo ir jo sūnaus asmeninių ryšių egzistavimą. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad atsakovą ir jo sūnų sieja tik biologinė giminystė. Pažymi, jog Upytės seniūnijos vyr. socialinės darbuotojos 2015-01-13 apsilankymo aktai patvirtina, jog tėvas neieško išeičių gerinti, atnaujinti savo ryšius su vaiku. Edvinas kategoriškai atsisakė bendrauti su savo tėvu.

13Atsiliepimų į apeliacinį skundą nepateikta.

14IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Apeliacinis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas (Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 1 p.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str.).

16Byloje kilo ginčas dėl neterminuoto tėvo valdžios apribojimo pagrindų buvimo. Panevėžio apygardos prokuroras, gindamas viešąjį interesą, reikalauja neterminuotai apriboti tėvo valdžią R. J. jo sūnaus E., gim. ( - ). Nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad CK 3.180 straipsnyje nurodytų pagrindų, leidžiančių neterminuotai apriboti tėvo valdžią R. J., nėra.

17Teisėjų kolegija nepritaria argumentams, išdėstytiems apeliaciniame skunde.

18Tėvų valdžios turinys – tėvų teisė ir pareiga dorai auklėti ir prižiūrėti savo vaiką, rūpintis jo sveikata, išlaikyti, sudaryti palankias sąlygas visapusiškai ir harmoningai vystytis, kad vaikas būtų parengtas savarankiškam gyvenimui visuomenėje (CK 3.155 str. 2 d.). Susiklosčius nepalankioms aplinkybėms, dėl kurių vaiko tėvai ar vienas iš jų negali gyventi su vaiku ir juo rūpintis, gali būti priimtas sprendimas atskirti vaiką nuo tėvų ar vieno iš jų, o vengiant vykdyti savo pareigas, taikomas tėvų valdžios apribojimas (CK 3.179, 3.180 str.). Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijoje įtvirtintas principas, kad visapusiška ir darni vaiko raida galima augant šeimoje, jaučiant meilę ir supratimą. Konvencijos 7 straipsnio 2 dalyje nustatyta vaiko teisė būti globojamam tėvų, 9 straipsnio 1 dalyje – draudimas išskirti vaiką su jo tėvais, išskyrus atvejus, kai tai reikalinga vaiko interesams, 9 straipsnio 3 dalyje – teisė nuolat bendrauti su išskirtais tėvais, išskyrus atvejus, kai tai nesuderinama su vaiko interesais. Tėvų valdžios apribojimo sąlygos nustatytos CK 3.180 straipsnio 1 dalyje. Neterminuotas tėvų valdžios apribojimas gali būti taikomas tik tuomet, kai teismas padaro išvadą, jog tėvai (tėvas ar motina) daro ypatingą žalą vaiko vystymuisi ar visiškai juo nesirūpina ir nėra duomenų, kad padėtis gali pasikeisti (CK 3.180 str. 2 d.).

19Nagrinėjamoje byloje apeliantas, teigdamas, kad egzistuoja CK 3.180 straipsnyje nustatyti pagrindai taikyti neterminuotą tėvų valdžios apribojimą atsakovui, nurodė, kad atsakovas su sūnumi nebendrauja, jo nelanko, nesistengia atkurti dvasinio ryšio, o sūnus nenori bendrauti su tėvu.

20Bylos duomenimis nustatyta, kad nepilnamečio E. J. tėvai R. J. ir D. J. santuoką nutraukė 2005-07-21. Vaiko gyvenamoji vieta buvo nustatyta su motina, kuri ( - )mirė (b. l. 9-11). Panevėžio miesto apylinkės teismo 2011-07-08 sprendimu R. J. laikinai apribota tėvo valdžia sūnaus atžvilgiu, nustatyta nuolatinė globa ir E. globėja paskirta G. B., nustatant gyvenamąją vietą su globėja (b. l. 13-15). Atsakovas sūnaus išlaikymui moka priteistą išlaikymą. Duomenų, kad atsakovas piktnaudžiauja tėvo valdžia, daro neigiamą žalą vaikui, ar visiškai juo nesirūpina, byloje nėra. Priešingai, atsakovas turi pastovią tvarkingą gyvenamąją vietą, gauna netekto darbingumo pensiją, sūnų išlaiko, kartais su juo bendrauja, nors šis ne visada to nori, nebuvo teistas ar baustas administracinę tvarka. Tai, kad atsakovas mažai su sūnumi bendrauja, nesilanko mokykloje, vengia bendrauti su globėja, nesudaro pagrindo neterminuotai apriboti tėvo valdžią. Kaip jau minėta, neterminuotas tėvo valdžios apribojimas taikomas tik tada, kai tėvo veiksmais vaiko vystymuisi daroma ypatinga žala ar kai vaiku visiškai nesirūpinama, t. y. neterminuotas tėvų valdžios apribojimas yra ultima ratio (paskutinė) priemonė. Neterminuotas tėvų valdžios apribojimas faktiškai nutraukia tėvo ir vaiko ryšius, todėl ši priemonė gali būti taikoma tik kraštutiniu atveju.

21Atsižvelgdama į teisinį reglamentavimą ir kasacinio teismo formuojamą teismų praktiką, teisėjų kolegija daro išvadą, kad nėra pagrindo neterminuotai apriboti tėvo valdžią atsakovui (pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007-03-23 nutartis, priimtą civ. byloje Nr. 3K-3-123/2007; 2008-05-30 nutartis, priimtą civ. byloje Nr. 3K-3-236/2008; 2008-11-10 nutartis, priimtą civ. byloje Nr. 3K-3-544/2008 ir kt.).

22Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas teisingam bylos išsprendimui ištyrė visas svarbias aplinkybes, visapusiškai ir objektyviai įvertino įrodymus, tinkamai išaiškino ir taikė teisės normas, tinkamai motyvavo savo išvadas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį naikinti ar keisti apeliacinių skundų motyvais nėra pagrindo (CPK 185 str., 263 str. 1 d.).

23Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

24Panevėžio apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 16 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas prašė neterminuotai apriboti tėvo valdžią R. J. jo nepilnamečio... 4. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 5. Panevėžio miesto apylinkės teismas 2014 m. gruodžio 16 d. sprendimu... 6. Tėvo pareiga auklėti sūnų yra neįmanoma be nuolatinio bendravimo su vaiku.... 7. E. J. dėl mokymosi sunkumų ir elgesio problemų 2010 metų vasario mėnesyje... 8. Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė savo išvadoje nurodė, kad R. J.... 9. Atsižvelgdamas į ištirtų įrodymų visetą, atsakovo kaltės pobūdį dėl... 10. Teismas laikė nepagrįstą ieškinio reikalavimą dėl laikinos rūpybos... 11. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 12. Apeliaciniu skundu ieškovas prašo Panevėžio miesto apylinkės teismo... 13. Atsiliepimų į apeliacinį skundą nepateikta.... 14. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 15. Apeliacinis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas... 16. Byloje kilo ginčas dėl neterminuoto tėvo valdžios apribojimo pagrindų... 17. Teisėjų kolegija nepritaria argumentams, išdėstytiems apeliaciniame skunde.... 18. Tėvų valdžios turinys – tėvų teisė ir pareiga dorai auklėti ir... 19. Nagrinėjamoje byloje apeliantas, teigdamas, kad egzistuoja CK 3.180... 20. Bylos duomenimis nustatyta, kad nepilnamečio E. J. tėvai R. J. ir D. J.... 21. Atsižvelgdama į teisinį reglamentavimą ir kasacinio teismo formuojamą... 22. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas teisingam bylos... 23. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 24. Panevėžio apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 16 d. sprendimą palikti...