Byla 2S-1025-56/2009

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Petro Jaržemskio

2kolegijos teisėjų Danutės Kutrienės Algirdo Auruškevičiaus

3teismo posėdyje rašytinio prooceso apeliacine tvarka išnagrinėjo atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009-04-22 nutarties kuria skolininkuui UAB ,,Prentas“ taikytos laikinosios apsaugos priemonės ir areštuotas skolininkui priklausantis kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas, o jo nesat ar esant nepakankamai areštuotos skolininkui priklausančios piniginės lėšos esnčios jo banko sąskaitose. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4I.Ginčo esmė

5Pareiškėjas AB ,,Tukompa“ su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo kreipėsi į teismą ir prašė iš skolininko UAB ,,Prentas“ priteisti 32499,69 Lt skolos; priteisti 244 Lt bylinėjimosi išlaidų.

6Nurodė, jog tarp ginčo šalių 2008-04-03 buvo sudaryta patalpų nuomos sutartis Nr. 37-15, kuria skolininkui buvo laikinam naudojimuisi perduotos patalpos esančios adresu Turniškių g. 11-5, Vilniuje. Skolininkui nevykdant sutartinio įsiapreigojimo mokėti nuomos mokestį pareiškėjui, pastarasis 2009 kreipėsi į skolininką su pretenzijomis, tačiau skolininkas su kreditoriumi neatsiskaitė. Skolą sudaro 2008 metais neatsiskaitymas už rugsėjo, spalio, lapkričio, gruodžio bei 2009 metų sausio ir vasario mėnesiais privalpmą mokėti nuomos mokestį bei mokesčiai už vandenį, elektrą, dujas, komunalines paslaugas ir eksplotavimo, aptarnavimo, priežiūros ir administravimo mokesčiai. Viso susidarė 32499,69 Lt skola kurią kreditorius prašė priteisti. Reikalavimo užtikrinimui taip pat buvo prašoma taikyti laikinąsiais apsaugos priemones, piniginių lėšų, kilnojamųjų ir nekilnojamųjų daiktų priklausančių skolininkui areštą reikalavimo sumai užtikrinti.

7II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

8Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2009-04-22 priėmė teismo įsakymą ir patenkino kreditoriaus reikalavimą priteisdamas iš skolininko UAB ,,Prentas“ 32466,69 Lt skolos, 6 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo įsakymo visiško įvykdymo bei 244 Lt bylinėjimosi išlaidų, viso 32499,69 Lt. Teismas taip pat tenkino kreditoriaus prašymą ir 2009-04-22 taikė laikinąsias apsaugos priemones areštuodamas skolininkui UAB ,,Prentas“ nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, uždrausdamas juo disponuoti; turto nesant ar esant nepakankamai turi būti areštuotos skolininko piniginės lėšos esančios banko sąskaitose. Iš areštuotų lėšų leidžiama atsiskaityti su kreditoriumi, mokėti mokesčius valstybei bei mokėti įmokas Valstybinio socialinio draudimo fondui (SODRAI).

9Teismas pažymėjo, jog kreditoriaus reikalavimas yra turtinis, reikalavimo suma didelė, skolininkas prievolės geruoju nevykdo, todėl teismas sprendė, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar tapti neįmanomu. Teismas konstatavo, jog skolininkas yra verslo subjektas, todėl nukreipiant areštą iš pradžių į jo pinigines lėšas gali būti apribotos jo galimybės vykdyti ūkinę veiklą, atsiskaityti su darbuotojais bei valstybės biudžetu. Neaišku kiek lėšų yra skolininko banko sąskaitose ir ar jų pakaks kreditoriaus reikalavimui patenkinti. Teismas sprendė, jog pirmiausia aretuojamas skolininkui priklausantis kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas, o jo nesant ar esant nepakankamai piniginės lėšos esančios skolininko sąskaitose.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai argumentai

11Skolininkas UAB ,,Prentas“ atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

12Nurodo, kad prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones turi atitikti procesiniam dokumentui keliamus reikalavimus (CPK 111 str.). Prašyme turi būti nurodomos aplinkybės sudarančios pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumas turi būti įrodytas ir remtis pagrįstomis prielaidomis, jog teismo sprendimas gali pasunkėti ar tapti neįvykdomas (CPK 178 str.). Remdamasis Lietuvos Apeliacinio teismo formuojama praktika nurodo, jog vien tik didelė skolos suma nėra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones (Lietuvos Apeliacinio teismo nutartis civilinėję byloje Nr. 2-226/2007). Skolininko nuomone teismas negalėjo nepagrįstai taikyti kreditoriaus prašomų laikinųjų apsaugos priemonių, netirdamas aplinkybių ar teismo sprendimo įvykdymui egzistuoja reali grėsmė.

13Kreditorius AB ,,Tukompa“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašė jį atmesti, o teismo nutartį palikti nepakeistą.

14Nurodo, kad teismo nutartis pagrįsta, priimta tinkamai įvertinus faktines bylos aplinkybes ir skolininko elgesį. Skolininkas nemokėdamas nuomos mokesčio pažeidė sutartinius įsipareigojimus ir su kreditoriumi neatsiskaitė. Patalpų nuomos sutartis kreditoriaus prašymu nuo 2009-03-01 nutraukta. Skolininkas pareigos atsiskaityti nevykdo. Skolininkas pareiškė prieštaravimus dėl priteistos skolos. Tuo yra vilkinamas atsiskaitymas su kreditoriumi ir bloginama jo padėtis.

15Atskiriesiems skundams nagrinėti taikytinos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

16Atskirasis skundas iš esmės grindžiamas tuo, kad teismas nepagrįstai tenkino pareiškėjo prašymą ir taikė skolininko atžvilgiu laikinąsias apsaugos priemones ir areštavo atsakovui nuosavybės teise priklausantį turtą, o jo trūkstant įpareigojo areštuoti atsakovo lėšas esančias banke, paliekant teisę mokėti išmokas susijusias su darbo santykiais bei mokesčiais valstybei.

17Teisėjų kolegija įvertinusi civilinės bylos medžiagą, atskirojo skundo bei atsiliepimo į jį teisinius argumentus konstatuoja, kad pirmos instancijos teismo nutartis yra pagrįsta ir naikinti jos atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo (CPK 263 str.). Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas galimas esant pagrindui manyti, kad būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba tapti neįmanomu (CPK 144 str.). Šiuo atveju teismas turi diskrecijos teisę spręsti ar pareiškėjo nurodytų aplinkybių pakanka laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones didelė ginčo suma.

18Kaip matyti iš bylos medžiagos skolininkas UAB ,,Prentas“ pažeisdamas tarp šalių 2008-04-03 sudarytą gyvenamosios patalpos nuomos sutartį nemokėjo nuomos mokesčių, ko pasekoje susidarė 32466, 69 Lt skola. Tokia suma laikytina didele ir galinčia objektyviai padidinti teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Byloje nepateikti duomenys apie atsakovo finanasinę būklę (CPK 172 str., 185 str.) ir pirmos instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog esant didelei reikalavimo sumai, netaikant laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar tapti neįmanomu. Tokia teismo išvada gali būti paneigta tik pateikus įrodymus, jog teismo sprendimo įvykdymas nebus apsunkintas.

19Iš bylos medžiagos seka, kad skolininkas yra pateikęs prieštaravimus dėl kreditoriui išduoto teismo įsakymo, todėl sutinkamai su Civilinio proceso kodekso 439 straipsniu, byla bus nagrinėjama ieškinio teisenos tvarka ir ieškinio užtikrinimo priemonės įgalina užtikrinti būsimo teismo sprendimo realų įvykdymą.

20Skolininkas siekdamas išvengti apsunkinimų naudotis savo turtu bei apyvartinėmis lėšomis turi įstatyme nustatytą teisę kreiptis į teismą su prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo ar įmokėjęs į specialią teismo sąskaitą priteistą skolos sumą prašyti teismo laikinąsias apsaugos priemones panaikinti (CPK 146 str.). Skolininkas mintomis, įstatyme numatytomis galimybėmis nėra pasinaudojęs, todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad pagrindo naikinti taikytas laikinąsias apsaugos priemones nėra. Pirmos instancijos teismas įvertino reikšmingą aplinkybę, jog skolininkas yra ūkinę-komercinę veiklą vykdantis asmuo ir pagrįstai kreditoriaus reikalavimų užtikrinimui areštavo skolininko kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą ir tik jo nesant ar esant nepakankamai skolininko pinigines lėšas.

21Kiti atskirojo skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ir neįtakoja teismo nutarties pagrįstumo ir teisėtumo.

22Nurodytų argumentų pagrindu atskirasis skundas atmestinas.

23Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 p., kolegija

Nutarė

24Palikti nepakeistą Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009-04-22 nutartį civilinėje byloje Nr. L2-11561-465/2009, o skolininko UAB ,,Prentas“ atskirąjį skundą atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos teisėjų Danutės Kutrienės Algirdo Auruškevičiaus... 3. teismo posėdyje rašytinio prooceso apeliacine tvarka išnagrinėjo... 4. I.Ginčo esmė... 5. Pareiškėjas AB ,,Tukompa“ su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo... 6. Nurodė, jog tarp ginčo šalių 2008-04-03 buvo sudaryta patalpų nuomos... 7. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 8. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2009-04-22 priėmė teismo įsakymą ir... 9. Teismas pažymėjo, jog kreditoriaus reikalavimas yra turtinis, reikalavimo... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai... 11. Skolininkas UAB ,,Prentas“ atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo... 12. Nurodo, kad prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones turi atitikti... 13. Kreditorius AB ,,Tukompa“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašė jį... 14. Nurodo, kad teismo nutartis pagrįsta, priimta tinkamai įvertinus faktines... 15. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikytinos taisyklės, reglamentuojančios... 16. Atskirasis skundas iš esmės grindžiamas tuo, kad teismas nepagrįstai... 17. Teisėjų kolegija įvertinusi civilinės bylos medžiagą, atskirojo skundo... 18. Kaip matyti iš bylos medžiagos skolininkas UAB ,,Prentas“ pažeisdamas tarp... 19. Iš bylos medžiagos seka, kad skolininkas yra pateikęs prieštaravimus dėl... 20. Skolininkas siekdamas išvengti apsunkinimų naudotis savo turtu bei... 21. Kiti atskirojo skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ir neįtakoja... 22. Nurodytų argumentų pagrindu atskirasis skundas atmestinas.... 23. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 p., kolegija... 24. Palikti nepakeistą Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009-04-22 nutartį...