Byla e2-1653-381/2020
Dėl 2020 m. rugpjūčio 14 d. nutarties civilinėje byloje Nr. eB2-1257-864/2020

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras Driukas,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs uždarosios akcinės bendrovės „Versluva“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. rugsėjo 10 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti UAB „Versluva“ atskirąjį skundą dėl 2020 m. rugpjūčio 14 d. nutarties civilinėje byloje Nr. eB2-1257-864/2020,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Vilniaus apygardos teismo 2016 m. liepos 13 d. nutartimi uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „E. ir partneriai“ iškelta bankroto byla, įmonės nemokumo administratore paskirta UAB „Versluva“.

62.

7Atsižvelgdamas į tai, kad nuo 2020 m. rugpjūčio 3 d. UAB „Versluva“ taikoma poveikio priemonė – teisės administruoti nemokumo procesus panaikinimas ir išbraukimas iš Nemokumo administratorių sąrašo, Vilniaus apygardos teismas 2020 m. rugpjūčio 14 d. nutartimi atstatydino UAB „E. ir partneriai“ nemokumo administratorę UAB „Versluva“ ir nauju nemokumo administratoriumi paskyrė A. P..

83.

92020 m. rugsėjo 7 d. Vilniaus apygardos teisme gautas UAB „Versluva“ 2020 m. rugsėjo 4 d. elektroninių ryšių priemonėmis išsiųstas atskirasis skundas, kuriuo prašoma atnaujinti terminą atskirajam skundui paduoti ir panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2020 m. rugpjūčio 14 d. nutartį. UAB „Versluva“ nurodė, kad Vilniaus apygardos administraciniame teisme yra nagrinėjama administracinė byla pagal UAB „Versluva“ skundą dėl 2020 m. liepos 31 d. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Nemokumo valdymo tarnyba) direktoriaus įsakymo Nr. V4-167, kuriuo buvo skirta nuobauda, ir kurio pagrindu UAB „Versluva“ neteko teisės administruoti nemokumo procesus, panaikinimo. Be to, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartimi pritaikytos reikalavimo užtikrinimo priemonės – iki teismo sprendimo administracinėje byloje įsiteisėjimo dienos sustabdytas minėto Nemokumo valdymo tarnybos direktoriaus 2020 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. V4-167 galiojimas. UAB „Versluva“ paaiškino, kad nurodyta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis buvo priimta 2020 m. rugsėjo 2 d., o gauta 2020 m. rugsėjo 3 d., taigi atskirasis skundas pateikiamas operatyviai per 1 darbo dieną nuo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutarties gavimo.

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

114.

12Vilniaus apygardos teismas 2020 m. rugsėjo 10 d. nutartimi atsisakė priimti UAB „Versluva“ atskirąjį skundą, kaip pateiktą praleidus įstatymo nustatytą terminą.

135.

14Teismas nurodė, kad pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 335 straipsnio 1 dalį, kai skundžiama teismo nutartis šio kodekso nustatyta tvarka yra priimta rašytinio proceso tvarka, atskirasis skundas gali būti paduodamas per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos. UAB „Versluva“ iš UAB „E. ir partneriai“ nemokumo administratorės pareigų buvo atstatydinta 2020 m. rugpjūčio 14 d. nutartimi, o atskirąjį skundą teismui pateikė tik 2020 m. rugsėjo 7 d.

156.

16Teismas sprendė, kad šiuo metu Vilniaus apygardos administraciniame teisme nagrinėjama administracinė byla pagal UAB „Versluva“ skundą neužkirto kelio nemokumo administratorei su atskiruoju skundu kreiptis į teismą nustatytu terminu. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes ir siekdamas užtikrinti bankrutavusios įmonės turto apsaugą, kreditorių bei skolininko interesų pusiausvyrą, sklandžią, skaidrią bankroto proceso eigą, bei įvertinęs, jog atskirasis skundas pateiktas praleidus terminą beveik vieną mėnesį, teismas atskirojo skundo padavimo termino praleidimo priežasčių nepripažino svarbiomis, todėl termino paduoti atskirąjį skundą neatnaujino.

17III. Atskirojo skundo argumentai

187.

19UAB „Versluva“ pateikė teismui atskirąjį skundą, prašydama panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2020 m. rugsėjo 10 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – priimti UAB „Versluva“ atskirąjį skundą. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

207.1.

21Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartimi pritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonę ir sustabdžius įsakymo, kuriuo UAB „Versluva“ panaikinta teisė teikti nemokumo administravimo paslaugas, galiojimą, UAB „Versluva“ laikytina turinti teisę teikti nemokumo administravimo paslaugas, atsižvelgiant į tai, nebuvo jokio teisinio pagrindo pakeisti UAB „Verlsuva“ kitu bankroto administratoriumi. Šią dieną jokie dokumentai naujam administratoriui nėra perduoti, o naujas administratorius faktiškai savo pareigų vykdyti nepradėjo. UAB „Versluva“ turi visą informaciją ir, priešingai nei nurodė teismas, gali operatyviau atlikti visas bankroto procedūras.

227.2.

23Pirmosios instancijos teismas 2020 m. rugpjūčio 14 d. nutartyje neteisingai nurodė, kad nutartis yra neskundžiama ir tokiu būdu suklaidino UAB „Versluva“. Apeliantė iš teismo nutarties turinio galėjo suprasti, kad atskirojo skundo pateikti neturi procesinės galimybės, todėl negalėjo laiku ir operatyviai suprasti savo procesinių teisių ir jų ginti. Šis teismo nutartyje padarytas pažeidimas turėjo esminės reikšmės dėl apeliantės atskirojo skundo pateikimo galimybių ir į tai turėtų būti atsižvelgiama sprendžiant dėl termino atnaujinimo.

247.3.

25Termino praleidimas neturi būti vertinamas formaliai. Teismas buvo informuotas apie vykstančią administracinę bylą dar iki 2020 m. rugpjūčio 14 d. nutarties priėmimo. Nors teismas žinojo apie vykstančią administracinę bylą ir neišspręstą klausimą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, tačiau nei sustabdė, nei atidėjo klausimo dėl nemokumo administratorės atstatydinimo nagrinėjimą. Po nurodytos Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutarties priėmimo išnyko esminis pagrindas 2020 m. rugpjūčio 14 d. nutarties priėmimui, tokia nutartis negalėjo būti priimta, o ją jau priėmus, turėtų būti panaikinama.

26Teismas

konstatuoja:

27IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

288.

29CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio (pagal pareigas) patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.

309.

31Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė. Be to, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nėra pagrindo peržengti atskirajame skunde nustatytas bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas. Nagrinėjamu atveju ginčas kilęs dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta atnaujinti terminą atskirajam skundui paduoti ir atsisakyta priimti UAB „Versluva“ atskirąjį skundą.

3210.

33Pagal CPK 335 straipsnio 1 dalį atskirasis skundas, kai skundžiama teismo nutartis, kuri priimta rašytinio proceso tvarka, gali būti paduodamas per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos. Nagrinėjamu atveju nėra ginčo, kad UAB „Versluva“ 2020 m. rugsėjo 4 d. pateikdama atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. rugpjūčio 14 d. nutarties, praleido terminą atskirajam skundui paduoti, tačiau, apeliantės nuomone, šiuo atveju buvo pagrindas šį praleistą terminą atnaujinti.

3411.

35Pagal CPK 338 straipsnį, atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus šiame skirsnyje nustatytas išimtis. Remiantis CPK 307 straipsnio 2 dalimi, apeliacinio skundo padavimo terminas gali būti atnaujintas, jeigu teismas pripažįsta, kad šis terminas praleistas dėl svarbių priežasčių.

3612.

37UAB „Versluva“ teigimu, terminą atskirajam skundui paduoti ji praleido, nes buvo suklaidinta pirmosios instancijos teismo dėl galimybės skųsti 2020 m. rugpjūčio 14 d. nutartį, kuria ji buvo atstatydinta iš UAB „E. ir partneriai“ nemokumo administratorės pareigų.

3813.

39Kasacinio teismo jurisprudencijoje išaiškinta, kad teismas, spręsdamas dėl termino praleidimo priežasties svarbos, turi, be kita ko, atsižvelgti į tai, jog kiekvienam asmeniui turi būti užtikrinta teisė į teisingą teismą. Teismas įvertina pareiškėjo nurodomas subjektyvias termino praleidimo priežastis kartu su egzistavusiomis objektyviomis aplinkybėmis, dėl kurių visumos daroma išvada, ar iš tikrųjų egzistavo termino praleidimo svarbios priežastys. Klausimą, ar konkrečios termino praleidimo priežastys yra svarbios ir sudaro pagrindą jį atnaujinti, teismas turi spręsti vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, atsižvelgdamas į įstatyme nustatyto termino tikslus. Teismas kiekvienu konkrečiu atveju turi įvertinti pareiškėjo nurodytų termino praleidimą pateisinančių aplinkybių atsiradimo momentą, jų egzistavimo trukmę, taip pat ar po to, kai minėtos aplinkybės išnyko, asmuo kreipėsi į teismą per protingą laiko tarpą ir pan. Be to, vertintina, ar asmuo buvo pakankamai atidus, sąžiningas, ar, priešingai, savo teises įgyvendino nerūpestingai, aplaidžiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. gegužės 22 d. nutartis byloje Nr. e3K-3-80-403/2019; 2019 m. lapkričio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-329-687/2019).

4014.

41Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2020 m. rugpjūčio 14 d. nutartyje, kuria UAB „Versluva“ buvo atstatydinta iš UAB „E. ir partneriai“ nemokumo administratorės pareigų, buvo nurodyta, kad tokia nutartis yra neskundžiama. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau – JANĮ) 40 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad teismo nutartis atstatydinti netekusį teisės administruoti nemokumo procesus nemokumo administratorių neskundžiama. Vilniaus apygardos teismo 2020 m. rugpjūčio 14 d. nutarties priėmimo metu UAB „Versluva“ iš tiesų buvo netekusi teisės administruoti nemokumo procesus, taigi nėra pagrindo daryti išvadą, kad teismas neteisingai nurodė nutarties apskundimo tvarką. Tačiau nagrinėjamu atveju susiklostė tokia situacija, kad Tarnybos direktoriaus įsakymo, kuriuo apeliantei buvo atimta teisė administruoti nemokumo procesus, galiojimas po 2020 m. rugpjūčio 14 d. nutarties priėmimo buvo sustabdytas. Be to, nustatyta, kad 2020 m. rugpjūčio 14 d. nutarties priėmimo metu UAB „Versluva“ jau buvo apskundusi Vilniaus apygardos administraciniam teismui 2020 m. liepos 31 d. Tarnybos direktoriaus įsakymą, kurio pagrindu UAB „Versluva“ neteko teisės administruoti nemokumo procesus ir į kurį atsižvelgdamas Vilainius apygardos teismas priėmė 2020 m. rugpjūčio 14 d. nutartį. Taigi darytina išvada, kad klausimas dėl UAB „Versluva“ teisės administruoti nemokumo procesus netekimo nėra galutinai išspręstas, be to, Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pritaikius reikalavimo užtikrinimo priemones, šiuo metu UAB „Versluva“ vis dar gali užsiimti nemokumo procesų administravimu.

4215.

43Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nustačius, jog 2020 m. rugpjūčio 14 d. nutarties priėmimo metu UAB „Versluva“ jau buvo apskundusi Tarnybos direktoriaus įsakymą Vilniaus apygardos administraciniam teismui, o 2020 m. rugsėjo 2 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas priėmė nutartį laikinai sustabdyti Tarnybos direktoriaus 2020 m. liepos 31 d. įsakymo dėl poveikio priemonės nemokumo administratoriui UAB „Versluva“ skyrimo galiojimą, apeliantei turi būti suteikta galimybė skųsti nutartį, kuria ji atstatydinta iš nemokumo administratorės pareigų. JANĮ 40 straipsnio 6 dalies nuostata, kad teismo nutartis atstatydinti netekusį teisės administruoti nemokumo procesus nemokumo administratorių neskundžiama, taikytina tik tais atvejais, kada dėl asmens teisės teikti nemokumo procesų administravimo paslaugas netekimo nėra ginčo. Pažymėtina, kad UAB „Versluva“ aktyviai siekė ginti savo galimai pažeistas teises – apskundė teismui Tarnybos direktoriaus įsakymą, prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, t. y. stabdyti Tarnybos direktoriaus įsakymo galiojimą, skundė nutartį, kuria prašytos reikalavimo užtikrinimo priemonės nebuvo pritaikytos. Gavusi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartį, kuria jos prašymas dėl reikalavimo užrikinimo priemonių taikymo buvo tenkintas, t. y. atgavusi teisę administruoti nemokumo procesus, UAB „Versluva“ nedelsdama kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su atskiruoju skundu dėl 2020 m. rugpjūčio 14 d. nutarties panaikinimo. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad UAB „Versluva“ ne tik turi teisę skųsti 2020 m. rugpjūčio 14 d. nutartį, bet ir terminą paduoti atskirąjį skundą dėl 2020 m. rugpjūčio 14 d. nutarties praleido dėl objektyvių aplinkybių. Nenustatyta, kad UAB „Versluva“ šiuo atveju būtų piktnaudžiavusi jai suteiktomis procesinėmis teisėmis ar jomis disponavo nerūpestingai ar aplaidžiai, taigi spręstina, kad nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas nepagrįstai neatnaujino apeliantei termino atskirajam skundui paduoti.

4416.

45Esant pirmiau nustatytoms faktinėms ir teisinėms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pareiškėjos UAB „Versluva“ atskirasis skundas tenkintinas, pirmosios instancijos teismo 2020 m. rugsėjo 10 d. nutartis naikintina, atnaujintinas terminas atskirajam skundui dėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. rugpjūčio 14 d. nutarties paduoti ir atskirasis skundas su bylos medžiaga perduotinas Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkui CPK 307 straipsnio 2 dalyje numatytiems procesiniams veiksmams atlikti.

46Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 307 straipsnio 2 dalimi, 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

47Vilniaus apygardos teismo 2020 m. rugsėjo 10 d. nutartį panaikinti.

48Atnaujinti terminą uždarajai akcinei bendrovei „Versluva“ paduoti atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. rugpjūčio 14 d. nutarties, ir atskirąjį skundą su bylos medžiaga perduoti Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkui CPK 307 straipsnio 2 dalyje numatytiems procesiniams veiksmams atlikti.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs uždarosios akcinės... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. liepos 13 d. nutartimi uždarajai akcinei... 6. 2.... 7. Atsižvelgdamas į tai, kad nuo 2020 m. rugpjūčio 3 d. UAB „Versluva“... 8. 3.... 9. 2020 m. rugsėjo 7 d. Vilniaus apygardos teisme gautas UAB „Versluva“ 2020... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. 4.... 12. Vilniaus apygardos teismas 2020 m. rugsėjo 10 d. nutartimi atsisakė priimti... 13. 5.... 14. Teismas nurodė, kad pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 15. 6.... 16. Teismas sprendė, kad šiuo metu Vilniaus apygardos administraciniame teisme... 17. III. Atskirojo skundo argumentai... 18. 7.... 19. UAB „Versluva“ pateikė teismui atskirąjį skundą, prašydama panaikinti... 20. 7.1.... 21. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartimi pritaikius reikalavimo... 22. 7.2.... 23. Pirmosios instancijos teismas 2020 m. rugpjūčio 14 d. nutartyje neteisingai... 24. 7.3.... 25. Termino praleidimas neturi būti vertinamas formaliai. Teismas buvo informuotas... 26. Teismas... 27. IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados... 28. 8.... 29. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 30. 9.... 31. Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo... 32. 10.... 33. Pagal CPK 335 straipsnio 1 dalį atskirasis skundas, kai skundžiama teismo... 34. 11.... 35. Pagal CPK 338 straipsnį, atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos... 36. 12.... 37. UAB „Versluva“ teigimu, terminą atskirajam skundui paduoti ji praleido,... 38. 13.... 39. Kasacinio teismo jurisprudencijoje išaiškinta, kad teismas, spręsdamas dėl... 40. 14.... 41. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2020 m.... 42. 15.... 43. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nustačius, jog 2020 m. rugpjūčio... 44. 16.... 45. Esant pirmiau nustatytoms faktinėms ir teisinėms aplinkybėms, apeliacinės... 46. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 47. Vilniaus apygardos teismo 2020 m. rugsėjo 10 d. nutartį panaikinti.... 48. Atnaujinti terminą uždarajai akcinei bendrovei „Versluva“ paduoti...