Byla 2-2214-920/2015
Dėl deliktinės atsakomybės

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Linas Baublys, rašytinio proceso tvarka, civilinėje byloje pagal ieškovo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro patikslintą ieškinį pareikštą atsakovams A. Z. ir E. G., dėl deliktinės atsakomybės,

Nustatė

2ieškovas patikslintu ieškiniu prašo teismo priteisti iš solidarių bendraatsakovių A. Z. ir E. G. 1203,93 Eur nuostolių atlyginimą, 5 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas.

3Patikslintame ieškinyje nurodė, kad 2011-02-17 Estijoje dėl E. G., vairavusio A. Z. priklausančią transporto priemonę BMW 525, valst. Nr. ( - ), kaltės įvyko eismo įvykis, kurio metu buvo padaryta žala. Lietuvos Respublikoje registruota transporto priemonė BMW 525, valst. Nr. ( - ), nebuvo apdrausta transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, kaip tai numato Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo (toliau - TPVCAPDĮ) 4 straipsnio 1 dalies, 41 straipsnio 3 ir 8 dalies nuostatos.

4Atsižvelgiant į tai, kad minėtas eismo įvykis įvyko Estijoje (kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, kurios nacionalinis draudikų biuras pasirašė Biurų tarybos Vidaus nuostatus) ir kad jo metu žala buvo padaryta Lietuvos Respublikoje registruota, bet transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu neapdrausta transporto priemone, vadovaudamasis Biurų tarybos Vidaus nuostatais, eismo įvykio valstybės – Estijos nacionalinis draudikų biuras atlygino eismo įvykio metu padarytą žalą bei pateikė reikalavimą 1203,93 Eur sumai ieškovui, t.y. transporto priemonės registracijos valstybės - Lietuvos nacionaliniam draudikų biurui. Tuo tarpu ieškovas, vadovaudamasis TPVCAPDĮ 17 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta nuostata, kad ieškovas moka išmoką eismo įvykio metu padarytą žalą atlyginusiam kitos valstybės nacionaliniam draudikų biurui, atsižvelgdamas į Biurų tarybos Vidaus nuostatus ir į tos valstybės, kurioje įvyko eismo įvykis, transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą reglamentuojančius teisės aktus, sumokėjo Estijos nacionaliniam draudikų biurui reikalaujamą 1203,93 Eur išmoką.

5Sumokėjęs Estijos nacionaliniam draudikų biurui jo pareikalautą sumą, ieškovas įgijo teisę reikalauti grąžinti dėl padarytos ir administruotos žalos išmokėtą sumą iš atsakingo už žalos padarymą asmens (šiuo atveju - E. G.) arba asmens, neįvykdžiusio pareigos sudaryti transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį (šiuo atveju -A. Z.). Todėl ieškovas teikia solidarų reikalavimą abiems bendraatsakoviams dėl 1203,93 Eur nuostolių atlyginimo (b.l. 94-96).

6Atsakovas A. Z. pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį, kuriame nurodė, kad su pateiktu ieškiniu nesutinku, todėl teismo prašo jį atmesti kaip nepagrįstas, taikyti ieškinio senatį. Atsakovas nurodė, kad Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo reglamentavime ir teismų praktikos apžvalgoje Nr. AC-34-1 nurodoma, kad kai kreditoriui prievolę įvykdo trečiasis asmuo subrogacijos būdu įstodamas į pradinio kreditoriaus (nukentėjusiojo) vietą, ieškinio senaties termino pradžiai nustatyti taikoma CK 1.128 straipsnio taisyklė - prievolės asmenų pasikeitimas nepakeičia ieškinio senaties termino ir jo skaičiavimo tvarkos. Eismo įvykis įvyko 2011-02-17 ir būtent nuo šio momento, atsakovo vertinimu, ieškovui atsirado teisė reikalauti žalos atlyginimo iš ją sukėlusio asmens. Atsižvelgiant į tai, laikytina, kad ieškovas yra praleidęs LR CK 1.127 str. 8 d. numatytą sutrumpintą trejų metų senaties terminą, kuris taikomas reikalavimams dėl padarytos žalos atlyginimo, todėl ieškinys turi būti atmestas.

7Taip pat pažymėjo, kad 2010-11-16 tarp jo ir eismo įvykį sukėlusio asmens E. G. buvo sudaryta automobilio BMW 525, v.n. ( - ) pirkimo-pardavimo sutartis, kuria minėtas automobilis parduotas E. G.. Nors nebuvo surašytas automobilio perdavimo -priėmimo aktas, tačiau automobilis realiai buvo E. G. žinioje, kuris ir padarė eismo įvykį.

8Daiktinės teisės atsiranda perdavimo - priėmimo momentu. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo metu (2010-11-16) automobilio nuosavybės teisė perėjo E. G., jis tapo automobilio BMW 525, v.n. ( - ) savininku. Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 4 str. 2 d. nurodyta, jog pareiga drausti automobilį tenka transporto priemonės savininkui. Kadangi nuo pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo (2010-11-16), ir tuo pačiu daikto bei daiktinių teisių E. G. perdavimo momento, atsakovas nebuvo minėtos transporto priemonės savininkas, todėl jis neturėjo pareigos nei šios transporto priemonės apdrausti, nei įregistruoti viešame registre. Pirkėjas užsienio pilietis, kuris privalėjo pagal savo valstybės teisės normas registruoti automobilio įsigijimą viešame registre.

9Teismų praktikoje nurodoma, kad nuosavybės teisė gali būti įgyjama sandoriu (CK 4.47 str. 1 d.). Automobilis gali būti įgyjamas įvairiomis sutartimis, tarp jų - ir pirkimo-pardavimo. Automobilio pirkimo-pardavimo ar kitokia perleidimo sutartis yra nuosavybės teisės įgijimo pagrindas (CK 4.47 str. 1 p., 6.305 str. 1 d.). Vertinant transporto priemonių registro duomenų ir santykį su trečiaisiais asmenimis, konstatuotina, kad vieši registro duomenys atlieka tik viešinimo, bet ne teises nustatančią funkciją. Nuosavybės teisės nustatymas atliekamas CK sąlygos nustatyta tvarka. Vertinant viešojo registro informaciją trečiųjų asmenų požiūriu svarbus ir kitas aspektas - trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų lūkesčių apsauga. Būtent tokia yra esminė viešojo registro funkcija, nes tretieji asmenys, esant teisiniams santykiams su transporto priemonių savininkais, be registro duomenų, dažniausiai neturi daugiau informacijos apie tai, kam nuosavybės priklauso neapdrausta transporto priemonė, kurią valdant eismo įvykio kaltininkui, draudikų biurui kyla pareiga nukentėjusiajam atlyginti patirtus nuostolius. Vis dėlto registro duomenys biurui leidžia tik identifikuoti galimą atsakovą TPVCAPDĮ 23 straipsnio 1 dalies prasme, bet nesukuria nepaneigiamos nuosavybės teisės prezumpcijos ir neužkerta kelio atsakovui ginčyti savo materialinio ir procesinio subjektiškumo dėl nuosavybės teisių į transporto priemonę.

10Transporto priemonės teisinės registracijos duomenų nepakeitimas, t. y. transporto priemonės nuosavybės teisės perleidimo kitam asmeniui pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu neišviešinimas transporto priemonių registre, yra teisiškai nereikšminga aplinkybė sprendžiant, kas pagal transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartį, kai joje nėra sąlygos dėl transporto priemonės perregistravimo kaip nuosavybės teisės perėjimo pirkėjui momento, yra transporto priemonės savininkas, todėl transporto priemonės neperregistravimas naujajam pirkėjui savaime dar nereiškia, kad ankstesniojo savininko nuosavybės teisė į automobilį dar nepasibaigusi. Taigi, ieškovas šiuo atveju turi atgręžtinio reikalavimo teisę į atsakingą už autoavarijos metu padarytą žalą transporto priemonės vairuotoją arba šios transporto priemonės savininką, šiuo konkrečiu atveju į E. G., kadangi nuosavybės teisės į automobilį BMW 525, v.n. ( - ) buvo perleistos E. G. 2010-11-16 transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartimi, atsakovas A. Z. nuo 2010-11-16 nėra automobilio savininkas, todėl nėra atsakingas dėl nuostolių atlyginimo. Pagal TPVCAPD įstatymą už draudimo sutarties sudarymą šio įstatymo 43 straipsnio nustatyta tvarka atsako transporto priemonės savininkas.

11Pažymėjo, kad ieškovas reikalaudamas atlyginti nuostolius nepateikia jokių rašytinių įrodymų, kurie patvirtintų, jog 2011-02-17 eismo įvykio metu atsakovas A. Z. buvo automobilio BMW 525, v.n. ( - ) savininkas. Bendrieji civilinės atsakomybės pagrindai yra žala (nuostoliai), neteisėti veiksmai, ir priežastinis ryšys tarp žalos (nuostolių) ir neteisėtų veiksmų, kaltė (CK 6.246-6.249 straipsniai), kaltas dėl eismo įvykio asmuo yra E. G., dėl jo veiksmų kilo žala, todėl ir kilusią žalą turi atlyginti jis (b.l. 126-129).

12Procesinių dokumentų atsakovui E. G. nepavykus įteikti (b.l. 146-151) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1393/2007 4 str. 3 d., ieškinio vertimo ir jo priedų bei teismo pranešimo kopijas (b.l. 152-161) siunčiant atsakovo valstybės Estijos centrinei įstaigai Teisingumo ministerijai (b.l. 131-141), atsakovui E. G. adresuoti ieškinio, jo priedų kopijos ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti viešo paskelbimo būdu 2015-09-28 specialiame interneto tinklalapyje (www.teismai.lt) (b.l. 163-165).

13Ieškinys tenkintinas iš dalies.

14Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad 2011-02-17 Estijoje dėl E. G., vairavusio transporto priemonę BMW 525, valst. Nr. ( - ) kaltės įvyko eismo įvykis, kurio metu buvo padaryta žala (b.l. 11-14). Kaip teigia ieškovas minėta transporto priemonė buvo registruota Lietuvos Respublikoje ir nebuvo apdrausta transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu (b.l. 6-8). Atsižvelgiant į tai, kad minėtas eismo įvykis įvyko Estijoje ir kad jo metu žala buvo padaryta Lietuvos Respublikoje registruota, bet transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu neapdrausta transporto priemone, vadovaudamasis Biurų tarybos Vidaus nuostatais, eismo įvykio valstybės - Estijos nacionalinis draudikų biuras atlygino eismo įvykio metu padarytą žalą bei pateikė reikalavimą 1203,93 Eur sumai ieškovui (b.l. 9-10, 15-30), t.y. transporto priemonės registracijos valstybės - Lietuvos nacionaliniam draudikų biurui. Ieškovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo (toliau - TPVCAPDĮ) 17 straipsnio 5 dalimi sumokėjo Estijos nacionaliniam draudikų biurui reikalaujamus 1203,93 Eur išmoką (b.l. 31). Sumokėjęs Estijos nacionaliniam draudikų biurui jo pareikalautą sumą ir įgijęs teisę reikalauti grąžinti dėl padarytos ir administruotos žalos išmokėtą sumą ieškovas pateikė solidarų reikalavimą teismui dėl išmokėtų nuostolių atlyginimo iš atsakingo už žalos padarymą asmens E. G. ir kaip teigia ieškovas, neįvykdžiusio pareigos sudaryti transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį bendraatsakoviui A. Z..

15Atsakovas A. Z. nesutiko su pareikštu reikalavimu, teismo prašė taikyti CK 1.127 str. 8 d. numatytą sutrumpintą trejų metų senaties terminą, kuris taikomas reikalavimams dėl padarytos žaios atlyginimo. Taip pat nurodė, kad minėta transporto priemonė eismo įvykio metu, tarp atsakovų 2010-11-16 sudarytos automobilio BMW 525, v.n. ( - ) pirkimo-pardavimo sutartis pagrindu priklausė E. G. (b.l. 55, 130), kuriam kaip transporto priemonės savininkui ir įvykio kaltininkui ir kyla atsakomybė atlyginti ieškovo reikalaujamus nuostolius.

16Dėl senaties termino.

17Subrogacijos ir regreso atribojimas yra svarbus ginčo santykių teisiniam kvalifikavimui. Nuo to, ar reikalavimo teisės kreditoriui pereina subrogacijos būdu, ar jis įgyja regreso teisę, priklauso įstatyme nustatytų terminų skaičiavimas bei taikytina teisė. Subrogacijos atveju naujas kreditorius įstoja į pradinio kreditoriaus vietą perimdamas jo jau egzistuojančios prievolės teises. Tokiu atveju nesikeičia nei taikytinų terminų skaičiavimo tvarka, nei taikytina teisė. Tuo tarpu regreso atveju susiklosto du prievoliniai santykiai: pirmasis pasibaigia įvykdymu ir atsiranda naujas – regresinis santykis, todėl regresinė prievolė vykdoma pagal kitas, nei pradinė prievolė, taisykles, o terminų skaičiavimas pradedamas iš naujo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gruodžio mėn. 29 d. Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalga Nr. AC-34-1).

18Nagrinėju atveju, ieškovas atlygino Estijos nacionalinio draudikų biuro pateiktą reikalavimą dėl atsiradusios žalos ir įgijo teisę reikalauti grąžinti dėl padarytos ir administruotos žalos išmokėtą sumą, todėl darytina išvada, kad ieškovui reikalavimo teisė perėjo subrogacijos būdu, kadangi kreditorius įstoja į pradinio kreditoriaus (Estijos nacionalinio draudikų biuro) vietą perimdamas jo jau egzistuojančios prievolės teises.

19Pažymėtina, kad subrogacija nėra nauja regresinė prievolė – tai yra asmenų pasikeitimas toje pačioje žalos atlyginimo prievolėje. Dėl to subrogacijos atveju ieškinio senaties skaičiavimas nesikeičia (CK 1.128 straipsnis) ir šio termino eiga skaičiuojama nuo tos dienos, kurią žalą patyręs asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą (CK 1.127 straipsnio 1 dalis). Pažymėtina tai, kad reikia skirti ieškinio senaties termino pradžios momento nustatymą, kai reiškiamas subrogacinis reikalavimas, ir draudiko subrogacijos teisės atsiradimo momentą: minėta, kad ieškinio senaties termino eigos pradžia nustatoma pagal tai, kada žalą patyręs asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą (CK 1.127 straipsnio 1 dalis); tuo tarpu draudimo išmokos sumokėjimo faktas reiškia subrogacijos teisės atsiradimą – draudikas subrogacijos teisę įgyja nuo to momento, kai jis sumoka savo draudėjui draudimo išmoką pagal jų sudarytą draudimo sutartį (CK 6.1015 straipsnio 1 dalis, Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2009 m. vasario 10 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-46/2009).

20Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad eismo įvykis dėl kurio ieškovas teikia reikalavimą atlyginti jo patirtus nuostolius įvyko 2011-02-17, apie draudiminį įvykį ieškovas buvo informuotas 2011-03-31 (registracijos žyma Nr. 2485), kuomet ieškovas gavo Estijos nacionalinio draudikų biuro reikalavimą dėl 1203,93 Eur minėto eismo įvykio metu padarytos žalos atlyginimo (b.l. 15-16). Darytina išvada, kad nuo šios dienos ieškovui ir atsirado teisė į ieškinį bei prasidėjo CK 1.125 straipsnio 8 dalyje nustatyto sutrumpinto trejų metų senaties termino eiga reikalavimui dėl žalos atlyginimo pareikšti, kadangi nuo šios dienos ieškovas sužinojo apie savo teisės pažeidimą (CK 1.127 straipsnio 1 dalis). Kadangi reikalavimui dėl žalos atlyginimo pareikšti pagal subrogaciją ieškinio senaties terminas ieškovui prasidėjo 2011-03-31 ir baigėsi 2014-03-31 (CK 1.125 straipsnio 8 dalis, CPK 74 straipsnio 1 dalis), o subrogacinį reikalavimą, pateikdamas teismui pradinį ieškinį ieškovas pareiškė 2014-03-31 (b.l. 3), darytina išvada, kad pareikšdamas ieškinį teismui ieškovas ieškinio senaties termino nepraleido (CK 1.125 straipsnio 8 dalis), todėl atsakovo prašymas atmesti ieškinio reikalavimus taikant senatį, laikytinas nepagrįstu.

21Dėl nuostolių atlyginimo.

22Byloje pateikta tarp atsakovų 2010-11-16 sudarytos transporto priemonės BMW 525, v.n. ( - ) pirkimo-pardavimo sutartis, pagal kurią atsakovas E. G. įgijo nuosavybės teise minėtą transporto priemonę (b.l. b.l. 55, 130). Eismo įvykis dėl kurio atsirado ieškovo reikalaujami priteisti nuostoliai įvyko 2011-02-17, kadangi jo metu, minėta transporto priemonė vis dar buvo registruota Lietuvos Respublikoje ir nebuvo apdrausta transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, atsižvelgiant į tai, kad eismo įvykis įvyko Estijoje, šios šalies nacionalinis draudikų biuras atlygino eismo įvykio metu padarytą žalą bei pateikė reikalavimą 1203,93 Eur sumai ieškovui, t.y. transporto priemonės registracijos valstybės - Lietuvos nacionaliniam draudikų biurui.

23Pagal CPK 178 str. šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių šio Kodekso nustatyta tvarka nereikia įrodinėti. CPK 12 str. numatyta, kad civilinės bylos visuose teismuose nagrinėjamos laikantis rungimosi principo. Kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti.

24Pažymėtina, kad byloje nėra duomenų apie tai, kad minėta transporto priemonė eismo įvykio metu būtų registruota atsakovo A. Z. vardu. Ieškovas byloje pateikė analogišką, atsakovų sudarytai 2010-11-16 transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutarčiai (b.l. 55, 130), 2010-10-25 transporto priemonės BMW 525, v.n. ( - ) pirkimo-pardavimo sutartį sudarytą tarp R. D. ir A. Z. (b.l. 7). Pagal ieškovo byloje pateiktą informaciją apie transporto priemonę BMW 525, v.n. ( - ) minėtos transporto priemonės savininku nurodomas G. D. (b.l. 6).

25Atsakovas A. Z. pateikė 2010-11-16 automobilio BMW 525, v.n. ( - ) pirkimo pardavimo sutartį sudarytą su E. G. (b.l. 55, 130), kas patvirtina jo nurodomą aplinkybę, kad eismo įvykio metu, minėtas automobilis priklausė atsakovui E. G., kuris yra eismo įvykio 2011-02-17 kaltininkas (b.l. 11-12).

26Ieškovas nurodo, kad teikia solidarų reikalavimą dėl padarytos ir administruotos žalos išmokėtos sumos iš atsakingo už žalos padarymą asmens E. G. ir neįvykdžiusio pareigos sudaryti transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį asmens A. Z..

27Pagal Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 4 str. 2 d., 23 str. 1 d., draudikas, išmokėjęs draudimo išmoką nukentėjusiajam autoavarijos metu asmeniui, turi atgręžtinio reikalavimo teisę į atsakingą už eismo įvykio metu padarytą žalą neapdraustos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu transporto priemonės vairuotoją, arba tos transporto priemonės savininką.

28Byloje esančių įrodymų visuma nepatvirtina ieškovo nurodomos aplinkybės, kad atsakovas A. Z. neįvykdė pareigos sudaryti transporto priemonės valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį, kadangi byloje nėra duomenų, patvirtinančių, kad tokia pareiga atsakovui A. Z. būtų kilusi. Byloje nėra duomenų, kad minėta transporto priemonė būtų buvusi įregistruota atsakovo A. Z. vardu. Kadangi ieškovo pateikti įrodymai nepatvirtina fakto, kad atsakovui A. Z. 2011-02-17 eismo įvykio metu, dėl transporto priemonės BMW 525, v.n. ( - ) būtų kilusi pareiga sudaryti transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį, šioje dalyje ieškovo reikalavimai dėl solidarios atsakomybės atsakovui A. Z. taikymo atmestini kaip nepagrįsti.

29Kadangi byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad 2011-02-17 eismo įvyko kaltininkas yra E. G. (b.l. 11-12), kuris ir buvo transporto priemonės BMW 525, v.n. ( - ) savininkas (b.l. 55, 130). Atsižvelgiant į tai, kad minėtas eismo įvykis įvyko Estijoje ir kad jo metu žala buvo padaryta Lietuvos Respublikoje registruota, bet transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu neapdrausta transporto priemone, vadovaudamasis Biurų tarybos Vidaus nuostatais, eismo įvykio valstybės - Estijos nacionalinis draudikų biuras atlygino eismo įvykio metu padarytą žalą bei pateikė reikalavimą 1203,93 Eur sumai ieškovui (b.l. 9-10, 15-30), t.y. transporto priemonės registracijos valstybės - Lietuvos nacionaliniam draudikų biurui ir ieškovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo (toliau - TPVCAPDĮ) 17 straipsnio 5 dalimi sumokėjo Estijos nacionaliniam draudikų biurui reikalaujamus 1203,93 Eur išmoką (b.l. 31), ieškovo reikalavimas dėl 1203,93 Eur nuostolio atlyginimo priteisimo iš E. G. tenkintinas. Iš atsakovo E. G. ieškovui priteistinas 1203,93 Eur nuostolių atlyginimas ir 5 proc. dydžio metinės procesinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2014-04-09 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CK 6.2 str., 6.37 str. 2 d., 6.38 str., 6.210 str. 1 d., 6.245-6.249 str., 6.263 str., 6.270 str. 1,2d., 6.280 str. 1d., 6.988 str. 3d.).

30Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

31Ieškovas patikslintame ieškinyje pateikė reikalavimą dėl visų bylinėjimosi išlaidų priteisimo (b.l. 96), kurios sudaro – 36,20 Eur žyminio mokesčio (b.l. 35), 41,13 Eur išlaidos už pateikiamų priedų vertinimą į valstybinę kalbą (b.l. 33-34), 47,92 Eur ieškinio vertimo išlaidos (b.l. 113, 115-116), iš viso 125,25 Eur.

32Atsakovas teismo taip pat prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas bendrai 434,43 Eur sumai (b.l. 77-79).

33Pagal CPK 93 str. 2 d. jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai. Atsižvelgiant į nurodytą bei atmetus ieškovo reikalavimą atsakovui A. Z. dėl solidarios atsakomybės taikymo iš atsakovo E. G. ieškovui priteistinos 62,63 Eur jo turėtos bylinėjimosi išlaidos, o atsakovui A. Z. iš ieškovo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro priteistinos jo turėtos ir rašytiniais įrodymais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos, t.y. 434,43 Eur.

34Teismas šioje byloje turėjo 5,24 Eur išlaidų susijusių su procesinių dokumentų siuntimu, kadangi lygiomis dalimis iš šalių priteistinų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu, suma mažesnė nei 2011 m. lapkričio 7 d. Teisingumo ministro ir Finansų ministro įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma, jos valstybei iš šalių nepriteistinos (CPK 96 str. 6 d.).

35Vadovaujantis išdėstytu bei CPK 268 str., 270 str., 279 str., teismas,

Nutarė

36Ieškinį tenkinti iš dalies.

37Priteisti iš atsakovo E. G. a.k. ( - ) ieškovo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biurui į.k. 125709291, buveinė Algirdo g. 38 Vilnius, a/s. Nr. ( - ), AB SEB bankas, banko kodas 70440 naudai – 1203,93 Eur (vieno tūkstančio dviejų šimtų trijų eurų, 93 ct) nuostolių atlyginimą, 5 (penkių) procentų dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2014-04-09 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 62,63 Eur (šešiasdešimt dviejų eurų, 63 ct) bylinėjimosi išlaidas.

38Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

39Priteisti iš ieškovo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro į.k. 125709291, buveinė Algirdo g. 38 Vilnius, a/s. Nr. ( - ), AB SEB bankas, banko kodas 70440, atsakovo A. Z. a.k. ( - ) naudai – 434,43 Eur (keturių šimtų trisdešimt keturių eurų, 43 ct) bylinėjimosi išlaidas.

40Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėjas Linas Baublys, rašytinio proceso tvarka,... 2. ieškovas patikslintu ieškiniu prašo teismo priteisti iš solidarių... 3. Patikslintame ieškinyje nurodė, kad 2011-02-17 Estijoje dėl E. G.,... 4. Atsižvelgiant į tai, kad minėtas eismo įvykis įvyko Estijoje (kitoje... 5. Sumokėjęs Estijos nacionaliniam draudikų biurui jo pareikalautą sumą,... 6. Atsakovas A. Z. pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį, kuriame... 7. Taip pat pažymėjo, kad 2010-11-16 tarp jo ir eismo įvykį sukėlusio asmens... 8. Daiktinės teisės atsiranda perdavimo - priėmimo momentu. Pirkimo-pardavimo... 9. Teismų praktikoje nurodoma, kad nuosavybės teisė gali būti įgyjama... 10. Transporto priemonės teisinės registracijos duomenų nepakeitimas, t. y.... 11. Pažymėjo, kad ieškovas reikalaudamas atlyginti nuostolius nepateikia jokių... 12. Procesinių dokumentų atsakovui E. G. nepavykus įteikti (b.l. 146-151) pagal... 13. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 14. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad 2011-02-17 Estijoje dėl E. G., vairavusio... 15. Atsakovas A. Z. nesutiko su pareikštu reikalavimu, teismo prašė taikyti CK... 16. Dėl senaties termino.... 17. Subrogacijos ir regreso atribojimas yra svarbus ginčo santykių teisiniam... 18. Nagrinėju atveju, ieškovas atlygino Estijos nacionalinio draudikų biuro... 19. Pažymėtina, kad subrogacija nėra nauja regresinė prievolė – tai yra... 20. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad eismo įvykis dėl kurio ieškovas teikia... 21. Dėl nuostolių atlyginimo.... 22. Byloje pateikta tarp atsakovų 2010-11-16 sudarytos transporto priemonės BMW... 23. Pagal CPK 178 str. šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo... 24. Pažymėtina, kad byloje nėra duomenų apie tai, kad minėta transporto... 25. Atsakovas A. Z. pateikė 2010-11-16 automobilio BMW 525, v.n. ( - ) pirkimo... 26. Ieškovas nurodo, kad teikia solidarų reikalavimą dėl padarytos ir... 27. Pagal Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės... 28. Byloje esančių įrodymų visuma nepatvirtina ieškovo nurodomos aplinkybės,... 29. Kadangi byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad 2011-02-17 eismo... 30. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo. ... 31. Ieškovas patikslintame ieškinyje pateikė reikalavimą dėl visų... 32. Atsakovas teismo taip pat prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas bendrai... 33. Pagal CPK 93 str. 2 d. jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame... 34. Teismas šioje byloje turėjo 5,24 Eur išlaidų susijusių su procesinių... 35. Vadovaujantis išdėstytu bei CPK 268 str., 270 str., 279 str., teismas,... 36. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 37. Priteisti iš atsakovo E. G. a.k. ( - ) ieškovo Lietuvos Respublikos... 38. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 39. Priteisti iš ieškovo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų... 40. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...