Byla e2S-2009-560/2015
Dėl įrašų apie akcijų perleidimą panaikinimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Dainius Rinkevičius, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo R. Š. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. liepos 16 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo R. Š. ieškinį atsakovui UAB „Grand Cru Airlines“, tretiesiems asmenims Brenalan Investments Limited, Grand Go Group Limited, V. B., VĮ „Registrų centras“ dėl įrašų apie akcijų perleidimą panaikinimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas R. Š. kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė panaikinti UAB „Grand Cru Airlines“ sudaryto 2015-05-09 akcininkų sąrašo įrašus dėl 30 vnt. UAB „Grand Cru Airlines“ akcijų perleidimo „Brenalan Investments Limited“ nuosavybėn 2014-02-21 Akcijų pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu bei Juridinių asmenų registrui su 2014-05-20 UAB „Grand Cru Airlines“ prašymu registruoti Juridinių asmenų registre (JAR-1) UAB „Grand Cru Airlines“ pateiktą užpildytą JAR-AJ formą, taip pat įpareigoti UAB „Grand Cru Airlines“ vadovą bendrovės akcininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitose atkurti įrašus apie 1530 vnt. (30+1500) UAB „Grand Cru Airlines“ akcijų priklausymą „Grand Go Group Limited“ bei šiuos duomenis pateikti Juridinių asmenų registrui registruoti.

4Ieškovas taip pat teismo prašė taikyti byloje laikinąsias apsaugos priemones:

  1. areštuoti Brenalan Investments Limited vardu Juridinių asmenų registre registruotas 1 530 vnt. (30 + 1500) UAB „Grand Cru Airlines“ paprastąsias vardines akcijas, uždrausti UAB „Grand Cru Airlines“ tvarkomose akcininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitose atlikti bet kokius įrašus dėl UAB „Grand Cru Airlines“ akcininkų ar jų valdomų akcijų kiekių pasikeitimo bei uždrausti VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registre registruoti bet kokius UAB „Grand Cru Airlines“ akcininkų ar jų valdomų akcijų kiekių pasikeitimo įrašus;
  2. paskirti atsakovo UAB „Grand Cru Airlines“ turto administratorių;
  3. turto administratoriumi paskirti UAB „SBS Legale“;
  4. paskirtam turto administratoriui pavesti atlikti visus veiksmus, būtinus užtikrinti, kad visas ir bet koks atsakovo UAB „Grand Cru Airlines“ turtas būtų naudojamas tik tiesiogiai su pagrindine UAB „Grand Cru Airlines“ įstatuose numatyta ūkine komercine veikla susijusiai veiklai vykdyti. Turto administratoriui pavesti atlikti visus veiksmus, būtinus išsaugoti atsakovo UAB „Grand Cru Airlines“ turimą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, vertybinius popierius, pinigines lėšas ar turtines teises, esančius pas atsakovą UAB „Grand Cru Airlines“ ar trečiuosius asmenis; turto administratoriui suteikti teisę susipažinti su visais, tame tarpe ir su konfidencialiais, atsakovo UAB „Grand Cru Airlines“ veiklos ir finansiniais dokumentais, sandoriais, turimu turtu, stebėti UAB „Grand Cru Airlines“ vardu atidarytas bankų ir kitų kredito įstaigų (tame tarpe užsienio bankų atstovybių ir filialų, kredito unijų) sąskaitas. Įpareigoti atsakovo UAB „Grand Cru Airlines“ direktorių per 3 darbo dienas nuo nutarties priėmimo dienos deklaruoti turto administratoriui UAB „Grand Cru Airlines“ vardu atidarytas atsiskaitomąsias sąskaitas tiek Lietuvos Respublikoje, tiek užsienyje veikiančiuose bankuose, kitose kredito, mokėjimo įstaigose, taip pat pas trečiuosius asmenis esantį atsakovo UAB „Grand Cru Airlines“ turtą;
  5. uždrausti atsakovo UAB „Grand Cru Airlines“ direktoriui V. B. bei kitiems asmenims, turintiems teisę veikti UAB „Grand Cru Airlines“ vardu, UAB „Grand Cru Airlines“ vardu sudaryti sandorius, prisiimti naujas ar vykdyti neįvykdytas prievoles, atlikti mokėjimus, taip pat išduoti leidimus ar sutikimus UAB „Grand Cru Airlines“ debitoriams atsiskaityti su atsakovu UAB „Grand Cru Airlines“ ne tiesiogiai, o per trečiuosius asmenis, neturint išankstinio teismo paskirto turto administratoriaus sutikimo;
  6. nustatyti paskirtam atsakovo UAB „Grand Cru Airlines“ turto administratoriui UAB „SBS Legale“ šiuo metu UAB „Grand Cru Airlines“ direktoriaus gaunamo darbo užmokesčio dydžio sumos, bet ne mažesnės negu 2.900 Eur (plius PVM) sumos per mėnesį atlyginimą, mokamą iš UAB „Grand Cru Airlines“ lėšų, už teikiamas administravimo paslaugas.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015-07-16 nutartimi ieškovo prašymo nutarė netenkinti. Teismas nurodė, jog sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą teismas privalo vadovautis teisingumo principu, o tai reiškia, kad bet kokios valstybės taikomos poveikio priemonės turi būti proporcingos (adekvačios) nurodomam pažeidimui, turi atitikti siekiamus teisėtus tikslus ir neturi varžyti asmens (asmenų) labiau, negu reikia šiems tikslams pasiekti. Šioje civilinėje byloje ieškovui buvo nustatytas terminas ieškinio trūkumams pašalinti – 2015-07-14 teismo nutartyje nurodyta, kad ieškovas „ieškinio reikalavimuose neginčija sutarčių teisėtumo, o prašo tik panaikinti duomenis, įrašytus minėtų sutarčių pagrindu. Tokiu atveju nėra aiškus ieškovo pateikto ieškinio dalykas ir kokių juridinių pasekmių siekia ieškovas tokiais ieškinio reikalavimais“. Teismas nurodė, jog laikinosios apsaugos priemonės negali būti taikomos remiantis prielaidomis ar spėjimais. Įvertinęs nurodytas aplinkybes teismas padarė išvadą, kad esant neaiškiems ieškinio reikalavimams, nėra pagrindo imtis laikinųjų apsaugos priemonių, kurios šiuo atveju be pagrindo apribotų įmonės veiklą.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

8Ieškovas R. Š. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-07-16 nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – jo prašymą tenkinti. Skunde nurodo, jog pirmosios instancijos teismas skundžiamojoje nutartyje neanalizavo ir visiškai nepasisakė dėl jo prašyme išdėstytų argumentų, netinkamai vertino prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo reikalingumą ir jų netaikymo padarinius, dėl ko padarė nepagrįstą ir nemotyvuotą išvadą, kad ieškovo prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės yra neproporcingos ir nebūtinos.

9IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10Apeliacinis procesas nutrauktinas (CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktas, 5 dalis).

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame (atskirajame) skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų, būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnio 2 ir 3 dalys, 338 straipsnis).

12Byloje kilo ginčas dėl to, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai skundžiama 2015-07-16 nutartimi nutarė netenkinti ieškovo prašymo taikyti byloje laikinąsias apsaugos priemones.

13Pagal CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktą, 5 dalį, jeigu nagrinėjant bylą apeliacine tvarka paaiškėja, kad skundžiama nutartis pagal įstatymus negali būti apeliacinio apskundimo objektu, apeliacinis procesas nutraukiamas. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. e2-31342-535/2015 ieškovo R. Š. ieškinį atsakovui UAB „Grand Cru Airlines“, tretiesiems asmenims Brenalan Investments Limited, Grand Go Group Limited, V. B., VĮ „Registrų centras“ dėl įrašų apie akcijų perleidimą panaikinimo, ieškovui ieškinį atsiėmus, paliko nenagrinėtu. Nutartis yra įsiteisėjus. Kadangi byloje neliko pareikšto ieškinio, nėra pagrindo svarstyti ir laikinųjų apsaugos priemonių byloje taikymo klausimo. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog atskirojo skundo išnagrinėjimas nesukels jokių teisinių padarinių, taip pat neliko faktinio ir teisinio pagrindo svarstyti atskirojo skundo argumentų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo/netaikymo pagrįstumo. Todėl atsižvelgiant į tai, jog apeliacijos dalyko neliko, o apeliacinis procesas negali būti savitikslis, apeliacinis procesas nutraukiamas.

14Vadovaudamasis CPK 315 str. 5 d., 336 str., 338 str., teismas

Nutarė

15Apeliacinį procesą pagal ieškovo R. Š. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. liepos 16 d. nutarties panaikinimo nutraukti.

Proceso dalyviai