Byla I-1798-171/2013
Dėl teisės viešojo administravimo srityje. Administraciniai teismai nesprendžia bylų, kurios yra priskirtos bendrosios kompetencijos teismams (ABTĮ 16 straipsnio 1 dalis)

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Irena Paulauskienė, rašytinio proceso tvarka susipažinusi su Estijos draudimo bendrovės Seesam Insurance AS skundu,

Nustatė

2Estijos draudimo bendrovė Seesam Insurance AS 2013-01-04 pateikė teismui skundą, kuriame prašo iš atsakovų Lietuvos valstybės, atstovaujamos Vyriausybės, ir VĮ „Utenos regiono keliai“ solidariai priteisti 25 465 Lt žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

3Skundą atsisakytina priimti.

4Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 3 straipsnio 1 dalis nustato, kad administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje. Administraciniai teismai nesprendžia bylų, kurios yra priskirtos bendrosios kompetencijos teismams (ABTĮ 16 straipsnio 1 dalis).

5Iš skundo turinio matyti, kad pareiškėja savo reikalavimą grindžia dviem teisiniais pagrindais: pirma, valstybės atsakomybę kildina iš valstybės (jos institucijų) neteisėto neveikimo (Civilinio kodekso 6.271 straipsnio 4 dalis), antra, valstybės atsakomybė grindžiama jos, kaip laukinių gyvūnų savininkės, pareiga atsakyti už laukinių gyvūnų padarytą žalą.

6Įstatyminis reglamentavimas ginčus dėl valstybės institucijų neteisėtu neveikimu padarytos žalos atlyginimo priskiria nagrinėti administraciniams teismams (ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies 3 punktas), o ginčų dėl valstybės, kaip laukinių gyvūnų savininkės, padarytos žalos atlyginimo nagrinėjimą – bendrosios kompetencijos teismams (Civilinio proceso kodekso 1 straipsnio 1 dalis, 22 straipsnio 1 dalis, Civilinio kodekso 6.267 str., žr, pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-138/2009).

7Iš skundo turinio matyti, kad šiame ginče administracinio pobūdžio klausimų, kuriuos būtų galima pripažinti pagrindiniais, pareiškėja nekelia, todėl šis ginčas, kaip iš esmės susijęs su civiliniais deliktinės atsakomybės santykiais, nagrinėtinas bendrosios kompetencijos teisme (žr., pvz., Specialiosios teisėjų kolegijos 2009-01-05 nutartį Nr. T-2009-1).

8Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad pareiškėjos skundą, vadovaujantis ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 2 punktu, atsisakytina priimti, kaip nepriskirtiną administracinių teismų kompetencijai. Išaiškintina, kad ginčo klausimu Estijos draudimo bendrovė Seesam Insurance AS gali kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą (Vilniaus miesto apylinkės teismą, Laisvės pr. 79A, Vilnius).

9Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 2 p., 105–106 str., teismas,

Nutarė

10atsisakyti priimti Estijos draudimo bendrovės Seesam Insurance AS skundą, kaip nepriskirtiną administracinių teismų kompetencijai.

11Išaiškinti Estijos draudimo bendrovei Seesam Insurance AS, kad ji turi teisę paduoti ieškinį bendrosios kompetencijos teismui (Vilniaus miesto apylinkės teismui, Laisvės pr. 79A, Vilnius).

12Nutarčiai įsiteisėjus, skundą grąžinti jį padavusiam asmeniui.

13Dėl šios nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai