Byla e2A-545-280/2020
Dėl skolos priteisimo, Teismas

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Laimutė Sankauskaitė, veikdama Vilniaus apygardos teismo vardu,

2viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Mano būstas Vilnius“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. vasario 11 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-1502-466/2020 pagal ieškovės UAB „Mano būstas Vilnius“ ieškinį atsakovams A. Ž. ir J. Ž. dėl skolos priteisimo, Teismas

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Ieškovė UAB „Mano būstas Vilnius“ ieškiniu prašė solidairiai iš atsakovų priteisti 305,76 Eur skolos už suteiktas bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas 2019-04-01 – 2019-07-31 laikotarpiu adresu ( - ). Taip pat prašė priteisti 5 procentų metines palūkanas ir patirtas bylinėjimosi išlaidas. Pareiškime dėl ieškinio trūkumų pašalinimo taip pat prašė priteisti 1,17 Eur kompensavimo funkciją atliekančias palūkanas už 2019-06-01 – 2019-07-31 laikotarpį.

72.

8Ieškinyje nurodė, kad ieškovė teikia namo ( - ), bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir priežiūros paslaugas. Atsakovai yra buto, esančio adresu ( - ) savininkai, kuriems turtas priklauso bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise. Atsakovų įsiskolinimas už laikotarpį nuo 2019 m. balandžio 1 d. iki 2019 m. liepos 31 d. priskaičiuotus mokesčius už bendrosios dalinės nuosavybės administravimą, eksploatavimą ir suteiktas komunalines paslaugas, tenkantis atsakovams yra 305,76 Eur.

9II.

10Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

113.

12Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. vasario 11 d. sprendimu ieškinys patenkintas iš dalies. Teismas iš atsakovų solidariai priteisė ieškovės naudai 13,70 Eur skolos, 5 procentų dydžio procesines metines palūkanas už priteistą sumą (13,70 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019-09-24) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15,20 Eur bylinėjimosi išlaidų. Kitoje dalyje ieškinys atmestas. Taip pat teismas iš ieškovės priteisė valstybės naudai 10,61 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu.

134.

14Teismas nustatė, kad ieškovė teikia namo ( - ), bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir priežiūros paslaugas. Šiame name atsakovams nuo 2007-03-29 nuosavybės teise priklauso 68,51 kv m bendrojo naudingo ploto butas Nr. 5 (9 b.l.). Nustatė, kad Skolų valdymo ataskaitoje nurodyta, jog už laikotarpį nuo 2019 m. balandžio iki 2019 m. rugpjūčio mėn. atsakovams už paslaugas iš viso priskaičiuota 417,04 Eur, o atsakovai sumokėjo 112,45 Eur, todėl susidarė 305,76 Eur skola. Ieškovės išrašytose atsakovams 2019 m. balandžio - rugpjūčio mėn. sąskaitose yra nurodyta 71,18 Eur kaupiamųjų lėšų suma namo atnaujinimui. 2019-04-30 sąskaitoje taip pat nurodyta 19,87 Eur suma namo baigtumo registravimo darbams, pažymėta, jog name papildomai atliktas darbas – namo baigtumo registracijos darbai I etapas – namo kadastrinės bylos parengimas, atliktų darbų kaina 847 Eur (48 b.l.).

155.

16Teismas nustatė, kad mokėjimais atsakovas sumokėjo už visas kitas sąskaitose nurodytas paslaugas, išskyrus 91,05 Eur sumą pagal sąskaitą Nr. NBG 19046541, kurią sudaro 19,87 Eur suma už namo baigtumo registravimo darbus ir 71,18 Eur suma kaupiamųjų lėšų. Atsakovas atliko mokėjimus pagal kitas sąskaitas nesumokėdamas 71,18 Eur sumos kaupiamųjų lėšų. Teismas vertino, kad atsakovas ginčija atsakovams priskaičiuotas 71,18 Eur sumas, pavadintas kaupiamosiomis lėšomis, kurios faktiškai skirtos namo įregistravimo Nekilnojamojo turto registre procedūroms atlikti. Nesutinka sumas mokėti, kadangi nustatyta tvarka nebuvo sušauktas Daugiabučio namo ( - ) savininkų bendrijos narių ir visų namo savininkų susirinkimas, o tokio bendrijos susirinkimo, kokį organizavo bendrijos primininkas nutarimas R. M., nutarimai yra neteisėti ir negaliojantys.

176.

18Nustatė, kad pagal Daugiabučio namo ( - ) savininkų bendrijos narių 2019-04-11 susirinkimo protokolą Nr.1 susirinkime nutarta patvirtinti darbotvarkę, tačiau balsavimą atidėti pakartotiniam susirinkimui po 2 savaičių nesant kvorumo. Darbotvarkės 4 klausimas buvo kaupiamųjų lėšų rinkimas ir nepaisant to, kad nėra kvorumo, įrašytas nutarimas įpareigoti UAB „Naujamiesčio būstas“ namo pridavimo proceso metu pradėti kaupti kaupiamąsias lėšas atsiskaityti su rangovu po 1,00 Eur už 1 kv m. Po namo pridavimo sumažinti kaupiamųjų lėšų rinkimą remonto darbams iki 0,10 Eur už 1 kv m. Vertino 2019-11-29 ieškovės pateikto bendrijos narių 2019-04-25 pakartotinio susirinkimo protokolo Nr. 2, 2020-01-20 pateikto 2019-04-25 pakartotinio susirinkimo protokolo Nr. 2 originalo skirtingus tekstus, nustatė, kad pagal dalyvavusių asmenų sąrašą, išankstinio balsavimo lapus išankstiniame balsavime susirinkimo darbotvarkės visais klausimais „už“ balsavo 9 bendrijos nariai ir „už“ nutarimus balsavo 10 susirinkime tiesiogiai balsavusių bendrijos narių. Pripažino, kad tai atitinka 2019-04-25 pakartotinio susirinkimo protokolo Nr. 2 originale nurodytus balsavimo rezultatus, t.y. 3 darbotvarkės klausimu - įpareigoti UAB „Naujamiesčio būstas“ su UAB „Geornoma“ sudaryti sutartį ir surinkti avansinius mokėjimus pagal etapus „už“ balsavo 19 bendrijos narių. 20 bendrijos narių balsavo už nutarimą 4 darbotvarkės klausimu įpareigoti UAB „Naujamiesčio būstas“ rinkti kaupiamąsias lėšas po 1,00 Eur už 1 kv m. atsiskaityti su rangovu, o po namo pridavimo, bet ne ilgiau kaip metus laiko nuo pirmųjų padidintų kaupiamųjų lėšų surinkimo, sumažinti kaupiamųjų lėšų rinkimą remonto darbams iki 0,10 Eur už 1 kv m. Pažymėjo, kad 2019-04-25 pakartotinis susirinkimas buvo vykdomas pagal tokią pačią darbotvarkę, kaip ir pirmasis 2019-04-11 susirinkimas, laikantis įstatuose numatytos tvarkos.

197.

20Kadangi bendrijos įstatuose nėra aptarta tvarka, kokios balsų daugumos reikia priimant nutarimus, todėl vertindamas 2019-04-25 pakartotinio bendrijos susirinkimo balsavimo rezultatus teismas vadovavosi Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo (toliau – DNSBĮ) nuostatomis. Teismas vadovavosi DNSBĮ 12 straipsniu ir pripažino, kad sprendžiant klausimą dėl lėšų daugiabučio namo teisinei registracijai atlikti rinkimo, jų dydžio, rangovo parinkimo ir sutarties su juo sudarymo turėjo būti šaukiamas ne bendrijos, o visų namo savininkų, susirinkimas, kurio sušaukimui, organizavimui ir sprendimų priėmimui taikoma DNSBĮ 11 straipsnyje numatyta tvarka.

218.

22Teismas nustatė, kad name yra 40 butų savininkų bei 4 kitų (pagalbinio ūkio – sandėliukų) patalpų savininkai. Teismas, atsižvelgęs į DNSBĮ 11 straipsnio 6 dalies nuostatas, pripažino, kad nutarimai dėl namo teisinės registracijos, tam tikslui skirtinų lėšų dydžio, sutarties su rangovu sudarymo turėjo būti priimti namo visų patalpų savininkų balsų dauguma, t.y. už tai turėjo balsuoti 23 (44:2+1) patalpų savininkai. Kadangi turėjo būti šaukiamas visų namo savininkų susirinkimas, bet sušauktas 2019-04-25 tik bendrijos narių pakartotinis susirinkimas, teismas nurodė neturintis pagrindo vadovautis šio susirinkimo nutarimais, kuriais remiantis atsakovai turėtų pareigą mokėti tokio dydžio kaupiamąsias įmokas (po 71,18 Eur per mėnesį), kokias jiems priskaičiavo ieškovė.

239.

24Tuo pačiu teismas pažymėjo, kad tai nepaneigia atsakovų pareigos mokėti įprasto dydžio kaupiamąsias įmokas. Vadovaudamasis Civilinio kodekso (toliau – CK) 4.82, 4.83 straipsnių nuostatomis, vertino, kad dėl namo teisinės registracijos nebuvo nustatyta tvarka priimtas savininkų sprendimas, todėl laikytina, kad šis klausimas nėra susijęs su privalomaisiais statinio naudojimo ir priežiūros reikalavimais, namas be teisinės registracijos buvo eksploatuojamas eilę metų, taip pat ieškovės atstovė nepateikė jokių duomenų apie UAB „Geonorma“ atliktus darbus. Be to, teismas nustatė, kad UAB „Naujamiesčio būstas“ su Daugiabučio namo ( - ) savininkų bendrijos, atstovaujamos pirmininko R. M., 2017-04-25 sudarytos sutarties 7 punkte numatytas 0,05 Eur kaupiamųjų lėšų už 1 kv. m. ploto tarifas (120 – 124 b.l.). Kadangi kaupiamosios lėšos turi būti privalomai renkamos, tai atsakovai turi jas apmokėti pagal bendrijos su administratoriumi numatytą tarifą. Atsakovų buto bendras plotas yra 68,51 kv.m., todėl kaupiamosios įmokos už vieną mėnesį suma sudaro 3,4255 Eur, o ginčo laikotarpiu už 4 mėnesius sudaro 13,70 Eur (3,4255 x 4). Šią sumą teismas solidariai priteisė iš atsakovų. Kadangi teismas nustatė atsakovų mokėtiną per vieną mėnesį 3,4255 Eur kaupiamųjų lėšų sumą, vertino, kad nuo šios sumos 0,05 procentų palūkanos sudaro mažareikšmę sumą ir jos nepriteistinos. Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, 6.210 straipsnio 1 dalimi teismas iš atsakovų priteisė 5 procentų dydžio procesines metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, išsprendė bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimą.

25III.

26Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą teisiniai argumentai

2710.

28Apeliaciniu skundu ieškovė UAB „Mano būstas Vilnius“ prašo pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. vasario 11 d. sprendimą ir ieškinį tenkinti visiškai, priteisti iš atsakovų ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas.

2911.

30Nurodo, kad teismas, nepagrįstai peržengdamas ieškinio ribas, neatsižvelgė į tai, kad ieškovė yra tik namo bendrijos narių sprendimų vykdytoja, savo funkcijas atliekanti 2017 m. balandžio 25 d. sudarytos sutarties su namo bendrija pagrindu. Teismas nagrinėjo su byla nesusijusius namo savininkų bendrijos narių susirinkimų protokolus. Namo administratorius vykdo jam pavestas funkcijas, įskaitant ir rinkti pinigus už kadastrinės bylos suformavimą, nekvestionuodamas bendrijos priimtų sprendimų. Ieškovei renkant kaupiamąsias lėšas bei teikiant kitas su namo administravimu, eksploatavimu susijusias funkcijas, laikotarpiu nuo 2019 m. balandžio 1 d. iki 2019 m. liepos 31 d. susidarė bendras atsakovų įsiskolinimas už komunalinių paslaugų teikimą. Bendrijos protokolų teisėtumas ir galiojimas, jų priėmimo aplinkybės nėra ieškinio dalykas ar pagrindas, todėl teismas nepagrįstai nagrinėjo su ieškiniu nesusijusius dalykus.

3112.

32Teismas nevertino, jog atsakovas būdamas bendrijos valdybos narys, bendrijos narys žinojo apie numatytus susirinkimus, tačiau nei viename iš jų nedalyvavo, nevertino ir atsakovo kaip savininko pareigų prižiūrėti jam priklausantį turtą ir domėtis jo likimu, teisėmis ir pareigomis, sekančiomis paskui daiktą. Jeigu atsakovai nesutiko su protokolų teisėtumu bei jų galiojimu, turėjo teisę per CK 4.85 straipsnio 9 dalies nurodytą sutrumpintą 6 mėnesių terminą skųsti butų ir kitų patalpų savininkų sprendimus, tačiau šia teise nepasinaudojo. Protokolų neteisėtumo faktas buvo nurodytas atsakovo tik tada, kai ieškovė kreipėsi į teismą dėl susidariusios skolos priteisimo. Protokolai yra galiojantys, nėra ginčijami ar nuginčyti, todėl nėra pagrindo abejoti jų teisėtumu.

3313.

34Taip pat pažymi, kad pagal DNSBĮ 11 straipsnio 5 dalies, 12 straipsnio 1 dalies, CK 4.85 straipsnio 2 dalies nuostatas nagrinėjamu atveju pakartotiniam susirinkimui įvykti užtenka 20 visų namo gyventojų balsų. Pakartotiniame susirinkime balsavo 20 bendrijos narių iš 78 visų namo gyventojų, todėl darytina išvada, jog susirinkimas įvyko ir yra teisėtas. CK 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka priimtas butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimas, bendraturčių pareiga dalyvauti išlaikant bendrąjį turtą nėra eliminuojama, net ir nesant asmens sutikimo dėl atitinkamų išlaidų.

3514.

36Bendrijos visuotinio susirinkimo sprendimai dėl išlaidų namui išlaikyti ir išsaugoti galioja ne tik bendrijos nariams, bet ir tiems butų ir kitų patalpų savininkams, kurie nėra bendrijos nariai. Nenuginčijęs atitinkamo sprendimo teisme buto savininkas privalo jį vykdyti ir apmokėti išlaidas proporcingai savo daliai. Pakartotinio balsavimo protokole buvo priimtas sprendimas įpareigoti UAB „Naujamiesčio būstą“ rinkti kaupiamąsias lėšas po 1,00 EUR už 1 kv. m., kurios bus skirtos namo pridavimui, t. y. namo kadastrinės bylos parengimui, objekto pridavimo proceso valdymui ir užbaigimui, o taip pat 40 butų bylų parengimui bei sudaryti paslaugų teikimo sutartį su UAB „Geonorma“, kuri minėtus darbus atliks.

3715.

38Namo administratorius nėra atsakingas už namo bendrijos protokolų teisėtumą bei atitinkamai nėra atsakingas ir už kaupiamųjų lėšų įmokų dydį, todėl ieškovė tinkamai vykdė savo pareigą rinkti kaupiamąsias lėšas, o atsakovai turi vykdyti savo pareigą, numatytą CK 4.82 straipsnio 4 dalyje. Pažymi, kad ieškovė iš dalies už kadastro bylų parengimą su UAB „Geonorma“ atsiskaitė.

3916.

40Atsiliepimai į apeliacinį skundą negauti. Teismas

konstatuoja:

41IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

4217.

43Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalį, bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Teismas, nagrinėdamas atsakovės apeliacinį skundą, laikosi nurodytų nuostatų ir nagrinėja šį skundą pagal apeliantės nurodytas ribas, nes byloje nenustatyta pagrindo, dėl kurio reikėtų šias ribas peržengti (CPK 320 straipsnio 2 dalis).

4418.

45Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo sprendimo, kuriuo iš dalies patenkintas reikalavimas dėl skolos už suteiktas bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas priteisimo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

4619.

47Apeliantė nurodo, kad jai renkant kaupiamąsias lėšas bei teikiant kitas su namo administravimu, eksploatavimu susijusias funkcijas, laikotarpiu nuo 2019 m. balandžio 1 d. iki 2019 m. liepos 31 d. susidarė bendras atsakovų įsiskolinimas už komunalinių paslaugų teikimą. Teigia, kad namo administratorius nėra atsakingas už namo bendrijos protokolų teisėtumą bei atitinkamai nėra atsakingas ir už kaupiamųjų lėšų įmokų dydį, todėl ieškovė tinkamai vykdė savo pareigą rinkti kaupiamąsias lėšas.

4820.

49Pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punktą absoliučiais sprendimo negaliojimo pagrindais pripažįstami tokie atvejai, kai pirmosios instancijos teismas nusprendė dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų materialiųjų teisių ir pareigų. Įgyvendinant asmens tiesioginio dalyvavimo teismo procese principą, įstatyme draudžiama teismui nagrinėjant bylą spręsti klausimus dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų teisių ar pareigų (CPK 266 straipsnis).

5021.

51Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad absoliutus teismo sprendimo negaliojimo pagrindas pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punktą yra ne visais atvejais, kai teismas neįtraukia į procesą visų teisinį suinteresuotumą turinčių asmenų, o tik tais, kai tai susiję su įstatymo nurodytais padariniais – sprendimu (nutartimi) turi būti nuspręsta ir dėl tokių asmenų. Nusprendimas suprantamas kaip teisių ar pareigų asmeniui nustatymas, pripažinimas, pakeitimas, panaikinimas ar kitoks nusprendimas, kuris turi įtakos neįtraukto dalyvauti byloje asmens teisinei padėčiai ar padariniams. Tai reiškia, kad aukštesnės instancijos teismas gali panaikinti žemesnės instancijos teismo sprendimą CPK 329 straipsnio 2 dalyje 2 punkte nurodytu pagrindu tik nustatęs ir įvardijęs, kokią konkrečiai įtaką teismo sprendimas (nutartis) turėjo neįtraukto į procesą asmens teisinei padėčiai ir kokius įstatymo nustatytus padarinius teismo sprendimas sukėlė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-168-611/2017 25 punktas; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2018 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-174-421/2018).

5222.

53Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad asmuo įtraukiamas į teismo procesą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, tuo atveju, kai, atsižvelgiant į to asmens ir vienos iš šalių materialiojo teisinio santykio pobūdį, procesas gali paveikti, nors ir netiesiogiai, to asmens materialiąsias subjektines teises ir pareigas (CPK 47 straipsnis). Kadangi trečiąjį asmenį tam tikras materialusis teisinis santykis sieja tik su viena iš šalių, tai jis dalyvauja procese su ta šalimi. Pagrindinis trečiojo asmens dalyvavimo procese tikslas – padėti šaliai, su kuria jis dalyvauja, laimėti bylą ir taip išvengti savo materialiosios teisinės padėties pablogėjimo. Taigi trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, dalyvavimą procese gali pagrįsti tik atitinkamas jo ir vienos iš proceso šalių materialusis teisinis santykis ir teisinis procesinis suinteresuotumas bylos baigtimi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. liepos 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-334/2011; 2014 m. spalio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-424/2014).

5423.

55Nagrinėjamu atveju byloje buvo sprendžiama dėl atsakovų skolos už suteiktas namo bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas 2019-04-01 – 2019-07-31 laikotarpiu priteisimo. Skola buvo paskaičiuota įvertinus, kad yra priimtas atitinkamas sprendimas dėl kaupiamųjų lėšų kaupimo.

5624.

57Pirmosios instancijos teismas, vertindamas atsakovų argumentus bei ieškovės nurodomą reikalavimo teisinį bei faktinį pagrindą, pasisakė, kad nagrinėjamu atveju nutarimai dėl namo teisinės registracijos, tam tikslui skirtinų lėšų dydžio, sutarties su rangovu sudarymo turėjo būti priimti namo visų patalpų savininkų balsų dauguma, todėl tuo klausimu turėjo būti šaukiamas visų namo savininkų susirinkimas. Teismas nurodė, kad buvo sušauktas 2019-04-25 bendrijos narių (ne namo savininkų) pakartotinis susirinkimas ir teismui nėra pagrindo vadovautis šio susirinkimo nutarimais, kuriais remiantis atsakovai turėtų pareigą mokėti kaupiamąsias įmokas (po 71,18 Eur per mėnesį).

5825.

59Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas nusprendė dėl į bylą neįtraukto asmens teisių ir pareigų, kadangi pasisakė dėl Daugiabučio namo ( - ) savininkų bendrijos priimtų sprendimų teisėtumo, konstatavo, kad tam tikrų nutarimų bendrijos narių susirinkimas neturėjo teisės (kompetencijos) priimti. Esant šioms aplinkybėms, naikintinas pirmosios instancijos teismo sprendimas dėl absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punktas) ir byla grąžintina pirmosios instancijos teismui iš naujo nagrinėti. Apeliantei grąžintinas žyminis mokestis, sumokėtas už apeliacinį skundą (CPK 87 straipsnio 1 dalies 9 punktas).

60Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

61Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. vasario 11 d. sprendimą dėl atsakovų pareigos mokėti kaupiamąsias įmokas panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

62Grąžinti iš valstybės biudžeto UAB „Mano būstas Vilnius“ 15 Eur žyminį mokestį, sumokėtą 2020 m. vasario 18 d. mokėjimo orderiu Nr. 1033 Luminor banke.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Laimutė... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė UAB „Mano būstas Vilnius“ ieškiniu prašė solidairiai iš... 7. 2.... 8. Ieškinyje nurodė, kad ieškovė teikia namo ( - ), bendrosios dalinės... 9. II.... 10. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 11. 3.... 12. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. vasario 11 d. sprendimu ieškinys... 13. 4.... 14. Teismas nustatė, kad ieškovė teikia namo ( - ), bendrosios dalinės... 15. 5.... 16. Teismas nustatė, kad mokėjimais atsakovas sumokėjo už visas kitas... 17. 6.... 18. Nustatė, kad pagal Daugiabučio namo ( - ) savininkų bendrijos narių... 19. 7.... 20. Kadangi bendrijos įstatuose nėra aptarta tvarka, kokios balsų daugumos... 21. 8.... 22. Teismas nustatė, kad name yra 40 butų savininkų bei 4 kitų (pagalbinio... 23. 9.... 24. Tuo pačiu teismas pažymėjo, kad tai nepaneigia atsakovų pareigos mokėti... 25. III.... 26. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą teisiniai argumentai... 27. 10.... 28. Apeliaciniu skundu ieškovė UAB „Mano būstas Vilnius“ prašo pakeisti... 29. 11.... 30. Nurodo, kad teismas, nepagrįstai peržengdamas ieškinio ribas, neatsižvelgė... 31. 12.... 32. Teismas nevertino, jog atsakovas būdamas bendrijos valdybos narys, bendrijos... 33. 13.... 34. Taip pat pažymi, kad pagal DNSBĮ 11 straipsnio 5 dalies, 12 straipsnio 1... 35. 14.... 36. Bendrijos visuotinio susirinkimo sprendimai dėl išlaidų namui išlaikyti ir... 37. 15.... 38. Namo administratorius nėra atsakingas už namo bendrijos protokolų... 39. 16.... 40. Atsiliepimai į apeliacinį skundą negauti. Teismas... 41. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 42. 17.... 43. Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalį, bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas... 44. 18.... 45. Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo... 46. 19.... 47. Apeliantė nurodo, kad jai renkant kaupiamąsias lėšas bei teikiant kitas su... 48. 20.... 49. Pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punktą absoliučiais sprendimo negaliojimo... 50. 21.... 51. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad absoliutus teismo sprendimo... 52. 22.... 53. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad asmuo įtraukiamas į teismo procesą... 54. 23.... 55. Nagrinėjamu atveju byloje buvo sprendžiama dėl atsakovų skolos už... 56. 24.... 57. Pirmosios instancijos teismas, vertindamas atsakovų argumentus bei ieškovės... 58. 25.... 59. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas... 60. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326... 61. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. vasario 11 d. sprendimą dėl... 62. Grąžinti iš valstybės biudžeto UAB „Mano būstas Vilnius“ 15 Eur...