Byla e2-1916-852/2018
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Andrius Verikas teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą, pagal ieškovų VĮ „Turto bankas“ ir BUAB „Eltera“ ieškinį atsakovui BUAB „Eltera“ bankroto administratoriui UAB „Bankroto administravimo kontora“, tretieji asmenys – uždaroji akcinė draudimo brokerių bendrovė „Colemont draudimo brokeris“, VSDF Vilniaus skyrius, dėl žalos atlyginimo.

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su netiesioginiu ieškiniu prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Bankroto administravimo kontora“ BUAB „Eltera“ naudai 87023,01 EUR žalos bei 6 proc. dydžio metines palūkanas, skaičiuojamas nuo priteisto sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos. Pažymi, kad Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 2 d. nutartimi UAB „Eltera“ iškelta bankroto byla, o bankroto administratoriumi paskirta atsakovė UAB „Bankroto administravimo kontora“. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 5 d. nutartimi patvirtintas patikslintas iš Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau - VMI) perimtas VĮ Turto banko 532907,87 Lt kreditorinis reikalavimas. Iš atsakovo 2017 m. gegužės 16 d. gautas pranešimas apie šaukiamą BUAB „Eltera“ kreditorių 2017 m. gegužės 30 d. susirinkimą. Darbotvarkėje trečiu klausimu įtrauktas BUAB „Eltera“ lėšų paskirstymo kreditoriams klausimas ir nurodyta, jog 87023 EUR lėšų likutis paskirstomas antros eilės kreditoriams – VĮ Turto bankui 69940,39 EUR ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau - VSDFV) Vilniaus skyriui – 17082,62 EUR. VĮ Turto bankas (48,45 proc. balsų) balsavo už siūlytus nutarimų projektus. Pareiškėjo duomenimis analogiškai balsavo ir VSDFV Vilniaus skyrius (11,36 proc. balsų), todėl nutarimas dėl lėšų paskirstymo priimtas balsų dauguma. Teigia, kad dėl pareiškėjui nežinomų priežasčių lėšos iki šiol nėra paskirstytos, nors pareiškėjas 2017 m. birželio 30 d. raštu prašė administratorių pateikti kreditorių 2017 m. gegužės 30 d. protokolą, kuris negautas iki šiol, o į paklausimą elektroniniu paštu atsakovo atstovas D. P. 2017 m. birželio 30 d. nurodė, jog pavedimą dėl lėšų paskirstymo padarysiantis 2017 m. rugpjūčio pirmomis dienomis. Dėl tokių atsakovo veiksmų pareiškėjas kreipėsi į Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybą prie Finansų ministerijos, tačiau remiantis nurodytos tarnybos pateikta žodine informacija atsakovas vengia bendradarbiauti, o tyrimas dar nėra baigtas. Išdėstytos aplinkybės, ieškovo teigimu, sudaro pagrindą teigti, jog atsakovas galimai pasisavino ar iššvaistė jam patikėtos administruoti BUAB „Eltera“ lėšas, skirstytinas antros eilės kreditoriams ir tokiais veiksmais padarė įmonei žalą. Kreditorius ir bankroto administratorių sieja fiduciariniai (pasitikėjimo) santykiai, todėl VĮ Turto bankas turėjo teisėtus ir pagrįstus lūkesčius (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 1.2 str.), kad atsakovas kaip administratorius tinkamai atliks savo pareigas ir gins kreditorių interesus, sieks greitai ir operatyviai pervesti lėšas kreditoriams ir kreiptis į bankroto bylą nagrinėjantį teismą dėl įmonės pabaigos, tačiau tai nebuvo atlikta.

3Ieškovas pažymi, kad bankroto administratorius pažeidžia Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 11, 14, 35 straipsniuose numatytas pareigas. Atsakovas, nepaskirstydamas kreditoriams lėšų ir nevykdydamas BUAB „Eltera“ kreditorių 2017 m. gegužės 30 d. nutarimų elgiasi akivaizdžiai aplaidžiai, toks atsakovo neveikimas ne tik prieštarauja administratorių etikos standartams, bet pažeidžia ĮBĮ 35 straipsnio nuostatas. Tokie atsakovo veiksmai vertintini kaip neteisėti (CK 6.246 straipsnis). Nustačius, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis). Todėl, ieškovo teigimu, egzistuoja visos administratoriaus civilinei atsakomybei kilti būtinos sąlygos.

4Tretysis asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius atsiliepimu sutinka su ieškovo ieškiniu ir neprieštarauja, kad būtų priimtas sprendimas už akių.

5Teismas

konstatuoja:

6Ieškinys tenkinamas visiškai.

7Procesiniai dokumentai (ieškinys su priedais ir teismo pranešimas) atsakovui buvo įteikti per EPP sistemą. Atsakovo prašymu, teismas pratęsė terminą atsiliepimo pateikimui, tačiau iki nustatyto termino atsakovas atsiliepimo nepateikė. Kadangi atsakovas nustatytu terminu nepateikė atsiliepimo į ieškinį, o ieškovas yra pareiškęs prašymą priimti sprendimą už akių (b. l. 54), yra visi CPK 142 str. 4 d. ir 285 str. numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių. Byloje yra pateikti tik ieškovo įrodymai. Vadovaujantis CPK 285 str. 2 d., teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

8Byloje nustatytos aplinkybės

9Bylos duomenimis nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 2 d. nutartimi UAB „Eltera“ iškelta bankroto byla, o bankroto administratoriumi paskirta UAB „Bankroto administravimo kontora“. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 5 d. nutartimi patvirtintas patikslintas iš Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) perimtas VĮ Turto banko 532907,87 Lt kreditorinis reikalavimas (mokestinė nepriemoka). Iš atsakovo 2017 m. gegužės 16 d. gautas pranešimas apie šaukiamą BUAB „Eltera“ kreditorių 2017 m. gegužės 30 d. susirinkimą. Darbotvarkėje trečiu klausimu įtrauktas BUAB „Eltera“ lėšų paskirstymo kreditoriams klausimas ir nurodyta, jog 87023 EUR lėšų likutis paskirstomas antros eilės kreditoriams – VĮ Turto bankui 69940,39 EUR ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) Vilniaus skyriui – 17082,62 EUR. Lėšos iki šiol nepaskirstytos kreditoriams, todėl ieškovas VĮ Turto bankas gindamas savo teises netiesioginiu ieškiniu kreipėsi į teismą prašydamas priteisti 87023,01 EUR žalą iš atsakovės UAB „Bankroto administravimo kontora“.

10Dėl ieškovo VĮ Turto bankas teisės pareikšti netiesioginį ieškinį

11Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.66 str. (toliau – CK) nustatyta, kad kreditorius, turintis neabejotiną ir vykdytiną reikalavimo teisę skolininkui, turi teisę priverstinai įgyvendinti skolininko teises pareikšdamas ieškinį skolininko vardu, jeigu skolininkas pats šių teisių neįgyvendina arba atsisako tai daryti ir dėl to pažeidžia kreditoriaus interesus. Pareikšti netiesioginį ieškinį galima tik tais atvejais, kai kreditoriui būtina apsaugoti savo teises (skolininkas tapo nemokus, jam iškelta bankroto byla ir kitais ypatingais atvejais) ir kai iki ieškinio pareiškimo yra suėjęs prievolių įvykdymo terminas. Kreditoriaus teisė kreiptis su netiesioginiu ieškiniu bankrutuojančios įmonės administratoriui atitinka teismų praktiką (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. birželio 29 d. nutartis civ. byloje Nr. 2A-322/2007).

12Teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju kreditorius VĮ Turto bankas turi teisę reikšti ieškinį atsakovui, kadangi jo finansinis reikalavimas yra patvirtintas teismo įsiteisėjusia 2014-09-05 nutartimi, be kita ko, kreditorių susirinkimo 2017-05-30 nutarimu nuspręsta lėšų likutį paskirstyti kreditoriams. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO bei bylos duomenų nenustatyta, kad šis nutarimas būtų apskųstas. Šiuo atveju bankroto administratoriaus veiksmai pažeidžia kreditoriaus teises, todėl iš nustatytų aplinkybių konstatuojama, kad ieškovas turi teisę kreiptis su netiesioginiu ieškiniu atsakovui dėl žalos atlyginimo, nes BUAB „Eltera“ pati neįgyvendina teisių ginti kreditorių interesų. Tiesiogiai reikšti ieškinį ieškovas atsakovui negali, nes UAB „Bankroto administravimo kontora“ šiuo atveju yra ne ieškovo, o BUAB „Eltera“ skolininkas.

13Dėl bankroto administratoriaus civilinės atsakomybės sąlygų nagrinėjamoje byloje

14Kasacinio teismo praktikoje nustatyta, kad bankroto administratoriui yra taikomis aukštesnis profesinis rūpestingumo standartas. Nors bankroto administratoriaus teisės ir pareigos reglamentuojamos ĮBĮ, bankroto administratoriaus civilinė atsakomybė gali būti taikoma tik laikantis CK šeštosios knygos XXII skyriuje nustatytos tvarkos. Civilinei atsakomybei kilti būtina įstatyme nustatytų sąlygų visuma: neteisėti skolininko veiksmai (išskyrus įstatyme nustatytas išimtis), priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir nuostolių, skolininko kaltė (išskyrus įstatymines ar sutartines išimtis), žala (nuostoliai) (CK 6.246-6.249 str.). Nurodytos įstatyme sąlygos civilinei atsakomybei atsirasti taikytinos ir bankroto administratoriaus civilinės atsakomybės atveju, todėl bylose, kuriose bankroto administratoriui reiškiami reikalavimai atlyginti žalą, teismai turi spręsti dėl kiekvienos iš jų. Tokio pobūdžio bylose iš aptartų civilinės atsakomybės sąlygų ieškovai privalo įrodyti neteisėtus atsakovo veiksmus, padarytos žalos faktų ir neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinį ryšį (CPK 178 str.). Teismui nustačius, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.) ir paneigti šią prezumpciją bei įrodyti, kad nėra jo kaltės dėl atsiradusios žalos, turi atsakovas (CPK 178, 182 str. 4 d.). Taigi, civilinė atsakomybė yra taikoma CK pagrindu, o ĮBĮ taikomas konkrečioms bankroto administratoriaus pareigoms išsiaiškinti ir pagrįsti bei jo veiksmų teisėtumui įvertinti.

15ĮBĮ 11 str. 6 d. taip pat nustatyta, kad administratorius įstatymų nustatyta tvarka privalo atlyginti nuostolius, kurie atsirado dėl jo kaltės. Bankroto administratoriaus civilinė atsakomybė priskirtina profesinės civilinės atsakomybės kategorijai, todėl, sprendžiant dėl bankroto administratoriaus civilinės atsakomybės ir veiksmų teisėtumo, būtina atsižvelgti į profesinį administratoriaus veiklos pobūdį bei profesinius standartus. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad administratorius (fizinis ar juridinis asmuo) yra verslu užsiimantis subjektas, savo rizika ir atsakomybe teikiantis administravimo paslaugas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis UAB „Šilterma“ bankroto byloje, bylos Nr. 3K-3-486/2010). Bankroto administratorius, atstovaudamas kreditoriui ir bankrutuojančios įmonės interesams, turi veikti itin sąžiningai, rūpestingai, atidžiai ir kvalifikuotai tam, kad bankroto procedūros būtų maksimaliai naudinga kreditoriams ir skolininkui (bankrutuojančiai įmonei) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gruodžio 13 d. nutartis civilinėje byloje BUAB ,,Pakrijas“ v. UAB ,,Bankroto administravimo paslaugos“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-508/2010)

16Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad BUAB „Eltera“ bankroto administratoriumi paskirta UAB „Bankroto administravimo kontora“. Kaip matyti iš bylos medžiagos, kad 2017 m. gegužės 30 d. buvo šaukiamas BUAB „Eltera“ kreditorių susirinkimas, kurio metu turėjo būti svarstomas klausimas dėl BUAB „Eltera“ lėšų paskirstymo kreditoriams. Bankroto administratorius taip pat pateikė lėšų paskirstymo projektą iš kurio matyti, kad 87023,01 EUR lėšų likutis turi būti paskirstytas antros eilės kreditoriams VĮ Turto bankas bei VSDF Vilniaus skyriui. Kreditorius VĮ Turto bankas balsavo raštu ir pritarė tokiam lėšų paskirstymui, tačiau šios lėšos iki šiol nebuvo paskirstytos, todėl teismas sprendžia dėl atsakovo civilinės atsakomybės sąlygų buvimo nagrinėjamoje byloje.

17Neteisėti veiksmai

18CK 6.246 str. 1 d. nustatyta, kad civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai.

19ĮBĮ 11 str. 5 d. 4 p. nustatyta, kad administratorius užtikrina bankrutuojančios įmonės turto apsaugą; ĮBĮ 11 str. 5 d. 14 p. nustatyta, kad bankroto administratorius gina visų kreditorių, taip pat bankrutuojančios įmonės teises ir interesus, organizuoja ir atlieka būtinus bankroto proceso darbus; ĮBĮ 11 str. 5 d. 16 p. nustatyta, kad bankroto administratorius organizuoja ir kontroliuoja pajamų, gautų valdant, naudojant ir disponuojant bankrutuojančios įmonės turtu, ir sąnaudų apskaitą, taip pat įmonės bankroto proceso metu teisės aktų nustatyta tvarka sudaro ir teikia metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinius, likvidavimo pradžios ir likvidavimo pabaigos finansines ataskaitas; ĮBĮ 11 str. 5 d. 20 p. vykdo kitus teismo ir (ar) kreditorių susirinkimo bei komiteto sprendimus. ĮBĮ 31 str. 1?3 p. reglamentuojama, kad, likviduojant bankrutavusią įmonę, administratorius disponuoja įmonės turtu bei lėšomis ir užtikrina jų apsaugą, įstatymo nustatyta tvarka organizuoja turto pardavimą ir jį parduoda ar perduoda kreditoriams ir tenkina šio įstatymo nustatyta tvarka patvirtintus kreditorių reikalavimus.

20Nagrinėjamu atveju bankroto administratorius nevykdė aukščiau nurodytų savo pareigų ir funkcijų ir nepaskirstė lėšų kreditoriams ĮBĮ 35 str. numatyta tvarka. Kaip matyti iš bylos medžiagos VĮ Turto bankas kreipėsi kelis kartus į bankroto administratorių dėl lėšų pervedimo į kreditoriaus banko sąskaitą, tačiau jis šios savo pareigos neįvykdė, su kreditoriumi nebendradarbiavo. Dėl šių priežasčių teismas atsižvelgęs į profesinį administratoriaus veiklos pobūdį bei profesinius standartus konstatuoja, kad UAB „Bankroto administravimo kontora“ elgėsi neteisėtai, aplaidžiai ir nerūpestingai, nes nevykdė ĮBĮ numatytų funkcijų, nepaskirstė bankroto proceso metu gautų už lėšų.

21Priežastinis ryšys

22CK 6.247 str. nustatyta, kad atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais (veikimu, neveikimu), nulėmusiais skolininko civilinę atsakomybę tokiu būdu, kad nuostoliai pagal jų ir civilinės atsakomybės prigimtį gali būti laikomi skolininko veiksmų (veikimo, neveikimo) rezultatu.

23Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad bankroto administratorius nevykdė savo pareigų, nepaskirstė gautų lėšų įmonės kreditoriams ir taip bankrutuojančiai įmonei savo veiksmais sukėlė žalą, kadangi įmonė neturi lėšų atsiskaityti su savo kreditoriais.

24Žala

25CK 6.249 str. nustatyta, kad žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Šiuo atveju nustatyta, kad bankroto administratorius savo neteisėtais veiksmais padarė 87023,01 EUR žalą, kadangi bankrutuojanti įmonė negali atsiskaityti su savo kreditoriais.

26Kaltė

27Teismų praktikoje nustatyta, kad bankroto administratoriaus kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis) ir paneigti šią prezumpciją bei įrodyti, kad nėra jo kaltės dėl atsiradusios žalos, turi atsakovas (CPK 178, 182 straipsnio 4 dalis). Kadangi šiuo atveju teismas nustatė atsakovo neteisėtus veiksmus, o atsakovas savo kaltės neginčijo UAB „Bankroto administravimo kontora“ kaltė preziumuojama.

28Nagrinėjamu atveju teismas konstatuoja, kad bankroto administratorius, teikdamas administravimo paslaugas ir likviduodamas bankrutavusią įmonę, netinkamai disponavo įmonės turtu bei lėšomis, neužtikrino jų apsaugos, todėl iš gautų lėšų nebuvo patenkinti kreditorių reikalavimai ir tokiais savo veiksmais sukėlė bankrutuojančiai įmonei žalą, todėl egzistuoja visos civilinės atsakomybės sąlygos ir 87023,01 EUR žala priteisiama ieškovei iš atsakovo UAB „Bankroto administravimo kontora“.

29Ieškovas taip pat prašo priteisti procesines palūkanas. Procesinėms palūkanoms skaičiuoti ir priteisti būtinos dvi pagrindinės sąlygos: bylos iškėlimo teisme faktas (CK 6.37 straipsnio 2 dalis) ir kreditoriaus reikalavimas priteisti procesines palūkanas. Atsižvelgiant į šias aplinkybes ieškovui iš atsakovo priteisiamos 6 proc. dydžio metinės procesinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-12-06) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

30CPK 93 str. 1 d. nustato, kad šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas iš kitos šalies priteisiamos bylinėjimosi išlaidos. Ieškovas nepateikė duomenų apie patirtas išlaidas advokato pagalbai, todėl jos ieškovui nepriteisiamos.

31Ieškinį patenkinus iš atsakovo priteisiamos bylinėjimosi išlaidos valstybei, nuo kurių ieškovas yra atleistas (CPK 96 str.). Bylinėjimosi išlaidas sudaro 1958,01 EUR žyminis mokestis už turtinį reikalavimą pateikiant ieškinį el. būdu (priteista suma 87023,01 EUR / 3 proc.).

32Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 (pakeisto 2014-09-23 įsakymu Nr. 1R-298/1K-290) nustatytos minimalios valstybei priteistinos procesinių dokumentų siuntimo sumos jos valstybei nepriteisiamos.

33Vadovaudamasis CPK 96 str., 285 str., 286 str. teismas

Nutarė

34Ieškovų VĮ Turto bankas ir BUAB „Eltera“ ieškinį tenkinti visiškai.

35Priteisti ieškovei BUAB „Eltera“, įmonės kodas 122582757, iš atsakovės UAB „Bankroto administravimo kontora“, įmonės kodas 302535150, 87023,01 EUR (aštuoniasdešimt septynis tūkstančius dvidešimt tris eurus ir 1 ct).

36Priteisti ieškovei BUAB „Eltera“, įmonės kodas 122582757, iš atsakovės UAB „Bankroto administravimo kontora“, įmonės kodas 302535150, 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos (87023,01 EUR) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-12-06) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

37Priteisti iš atsakovės UAB „Bankroto administravimo kontora“, įmonės kodas 302535150, Lietuvos valstybei 1957,01 EUR (vieną tūkstantį devynis šimtus penkiasdešimt septynis eurus ir 1 ct) žyminio mokesčio. Ši suma turi būti sumokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai, juridinio asmens kodas 188659752, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią banke „Swedbank”, AB, įmokos kodas 5660 arba surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią banke Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius, įmokos kodas 5660. Sumokėjimą patvirtinantį dokumentą būtina pateikti teismui.

38Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti Vilniaus apygardos teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

39Ieškovas per 30 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Andrius Verikas teismo posėdyje rašytinio... 2. ieškovas kreipėsi į teismą su netiesioginiu ieškiniu prašydamas priteisti... 3. Ieškovas pažymi, kad bankroto administratorius pažeidžia Lietuvos... 4. Tretysis asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius... 5. Teismas... 6. Ieškinys tenkinamas visiškai.... 7. Procesiniai dokumentai (ieškinys su priedais ir teismo pranešimas) atsakovui... 8. Byloje nustatytos aplinkybės... 9. Bylos duomenimis nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 2... 10. Dėl ieškovo VĮ Turto bankas teisės pareikšti netiesioginį ieškinį... 11. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.66 str. (toliau – CK) nustatyta, kad... 12. Teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju kreditorius VĮ Turto bankas turi... 13. Dėl bankroto administratoriaus civilinės atsakomybės sąlygų nagrinėjamoje... 14. Kasacinio teismo praktikoje nustatyta, kad bankroto administratoriui yra... 15. ĮBĮ 11 str. 6 d. taip pat nustatyta, kad administratorius įstatymų... 16. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad BUAB „Eltera“ bankroto administratoriumi... 17. Neteisėti veiksmai... 18. CK 6.246 str. 1 d. nustatyta, kad civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius... 19. ĮBĮ 11 str. 5 d. 4 p. nustatyta, kad administratorius užtikrina... 20. Nagrinėjamu atveju bankroto administratorius nevykdė aukščiau nurodytų... 21. Priežastinis ryšys... 22. CK 6.247 str. nustatyta, kad atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su... 23. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad bankroto administratorius nevykdė savo... 24. Žala... 25. CK 6.249 str. nustatyta, kad žala yra asmens turto netekimas arba... 26. Kaltė... 27. Teismų praktikoje nustatyta, kad bankroto administratoriaus kaltė... 28. Nagrinėjamu atveju teismas konstatuoja, kad bankroto administratorius,... 29. Ieškovas taip pat prašo priteisti procesines palūkanas. Procesinėms... 30. CPK 93 str. 1 d. nustato, kad šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas... 31. Ieškinį patenkinus iš atsakovo priteisiamos bylinėjimosi išlaidos... 32. Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo... 33. Vadovaudamasis CPK 96 str., 285 str., 286 str. teismas... 34. Ieškovų VĮ Turto bankas ir BUAB „Eltera“ ieškinį tenkinti visiškai.... 35. Priteisti ieškovei BUAB „Eltera“, įmonės kodas 122582757, iš atsakovės... 36. Priteisti ieškovei BUAB „Eltera“, įmonės kodas 122582757, iš atsakovės... 37. Priteisti iš atsakovės UAB „Bankroto administravimo kontora“, įmonės... 38. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 39. Ieškovas per 30 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę...