Byla 2-632-434/2012
Dėl delspinigių, palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo pagal ieškovo UAB „(duomenys neskelbtini)“ ieškinį atsakovei ūkininkei R. P

1Biržų rajono apylinkės teismo teisėja Nida Solovjovienė, sekretoriaujant Irenai Zamauskienei, dalyvaujant atsakovei ūkininkei R. P., ieškovo UAB „( - )“ atstovui nedalyvaujant, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl delspinigių, palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo pagal ieškovo UAB „( - )“ ieškinį atsakovei ūkininkei R. P. ir

Nustatė

2Ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės 1200,62 Lt delspinigių už pavėluotą atsiskaitymą už parduotus naftos produktus, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 71 Lt bylinėjimosi išlaidas, kurias sudarė žyminis mokestis. Nurodė, jog 2010-09-01 d. su atsakove ūkininke R. P. sudarė naftos produktų pirkimo - pardavimo sutartį. Sutartis numatė, kad atsakovė apmoka už naftos produktus per 30 kalendorinių dienų po gavimo pagal pateiktą sąskaitą. Jeigu atsakovė laiku neatsiskaito, ieškovas skaičiuoja 0,2 procento delspinigius nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Ieškovas atsakovei naftos produktus pardavė pagal 2011-07-22 d. PVM sąskaitą faktūrą 5500,01 Lt sumai. Atsakovė pagal šią sąskaitą faktūrą turėjo atsiskaityti iki 2011-08-22, tačiau vėlavo atsiskaityti ir mokėjo dalimis: 2011-09-23 d. sumokėjo 1000 Lt; 2011-10-18 d. – 1000 Lt; 2012-02-27 d. sumokėjo -1000 Lt ir 2012-04-18 d. sumokėjo 500 Lt. Atsakovės skola ieškovui 2012-04-20 d. sudarė 3335,02 Lt. Atsakovė naftos produktus gavo, tačiau laiku neapmokėjo už juos, taip pažeisdama sutartį, todėl ieškovas patyrė nuostolių, nes buvo priverstas imti trumpalaikes paskolas apyvartinėms lėšoms, todėl šie nuostoliai turi būti kompensuoti sutartinėmis netesybomis (delspinigiais). Ieškovas dublike į atsakovės atsiliepimą nurodė, jog su atsakovės atsiliepime nurodytais motyvais nesutinka ir prašo priteisti ieškinyje nurodyto dyžio delspinigius, palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Teismo posėdyje ieškovo atstovas nedalyvavo, prašė bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant bei nurodė, jog pateiktą ieškinį dėl delspinigių priteisimo palaiko pilnai ir prašo teismo ieškinį tenkinti.

3Atsiliepime į ieškovo ieškinį ir triplike atsakovė nurodė, jog su ieškiniu nesutinka iš dalies. Prašo pripažinti ieškovo delspinigių dydį neprotingu, per dideliu ir jį sumažinti iki 100 Lt. Teisme atsakovė nurodė, jog už nupirktą kurą ieškovui mokėjo dalimis. Nurodė, jog ūkininkauja tik 2 metus, ūkyje trūksta apyvartinių lėšų, todėl 5500,01 Lt suma už nupirktą kurą buvo per didelė, jog sumokėti ją per vieną mėnesį. Paaiškino, jog mokėdama dalimis ieškovui jau sumokėjo 3335,02 Lt skolos dalį ir su juo tik neseniai visiškai atsiskaitė pagal 2011-07-22 d. PVM sąskaitą faktūrą. Pažymi, jog ieškovo sutartimi nustatytos 0,2 procentų dydžio netesybos yra aiškiai per didelės, nes ieškovas nepateikė teismui įrodymų, leidžiančių spręsti, jog jo patirti nuostoliai viršija teismų praktikoje įprastais nuostoliams pripažinti taikomą 0,02 procentų delspinigių dydį. Nurodo, jog ieškovas nėra nurodęs patirtų nuostalių dydžio.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Bylos duomenys rodo, kad 2010-09-01 d. UAB „( - )“ ir ūkininkė R. P. sudarė naftos produktų pirkimo - pardavimo sutartį Nr. ( - ) (b.l. 26). Sutartis numatė, kad atsakovė apmoka už naftos produktus per 30 kalendorinių dienų po gavimo pagal pateiktą sąskaitą (4.1. punktas). Jeigu atsakovė laiku neatsiskaito, ieškovas skaičiuoja 0,2 procento delspinigius nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną (4.2 punktas). UAB „( - )“ ūkininkei R. P. už įsigytus naftos produktus išrašė 2011-07-22 d. PVM sąskaitą faktūrą KVE Nr. ( - ) 5500,01 Lt sumai (b.l. 27), pateiktas 2011-07-22 d. krovinio važtaraštis Nr. ( - ) (b.l. 28). Ūkininkės R. P. skola pagal 2011-07-22 d. PVM sąskaitą faktūrą 2012-04-20 d. sudarė 3335,02 Lt. Už laikotarpį nuo 2011-08-22 – 2012-04-20 d. (180 d.) atsakovei paskaičiuota delspinigių suma sudarė 1200,62 Lt, skaičiuojant 0,2 procentų dydžio delspinigius (b.l. 30). Atsakovė pagal 2010-09-01 d. sutartį yra tris kartus iš ieškovo pirkusi naftos produktų (b.l. 29). UAB „( - )“ pateikė 2011-08-16 d. susitarimą Nr. ( - ), kuriuo bendrovė su tuometiniu DnB NORD banku susitarė dėl overdrafto limito suteikimo 1 metams (b.l. 48-49). Ūkininkė R. P. pateikė banko sąskaitos išrašą, kuriame nurodyti jos laikotarpiu 2012-03-01 – 2012-07-31 d. atlikti mokėjimai UAB „( - )“. 2012-05-18 d. Biržų rajono apylinkės teismo įsakymu, dėl skolininko neginčijamų reikalavimų dalies priteisimo, iš skolininkės ūkininkės R. P. priteisė 3335,02 Lt skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas ir 25 Lt bylinėjimosi išlaidas, kurias sudarė žyminis mokestis kreditoriui UAB „( - )“ (b.l. 14). Dalyje dėl 1200,62 Lt delspinigių priteisimo ieškovas pateikė ieškinį (b.l. 23-25).

6Ginčo, kad atsakovė neįvykdė prievolės už naftos produktus ieškovui atsiskaityti per 30 kalendorinių dienų po gavimo, nėra. Atsakovė pripažįsta, jog ieškovui negalėjo sumokėti visos sumos už pateiktus naftos produktus. Ji nurodė, jog ieškovui mokėjo dalimis ir šiuo metu yra visiškai atsiskaičiusi. Ieškovas taip pat nurodė, jog atsakovė mokėjo dalimis, todėl sutartyje numatytas delspinigių dydis atsakovei buvo paskaičiuotas nuo likusios nesumokėtos skolos dalies. Šiais aplinkybes pagrindžia ir rašytiniai bylos duomenys. Šios aplinkybės patvirtina, kad atsakovė netinkamai įvykdė sutartinę prievolę ir privalo sumokėti ieškovui sutartyje numatytas netesybas (LR CK 6.71 str. 1 d.). Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (LR CK 6.70, 6.71 str.), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (LR CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Ieškovas už sutartinės prievolės neįvykdymą reikalauja iš atsakovės sutartyje numatyto dydžio - 0,2 procentų netesybų, skaičiuojant už laikotarpį nuo 2011-08-22 – 2012-04-20 d. (180 d.) nuo likusios nesumokėtos 3335,02 Lt dalies pagal 2011-07-22 d. sąskaitą faktūrą, kas sudarytų 1200,02 Lt delspinigių sumą (LR CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str.). Ieškovas nurodė, jog patyrė nuostolių, nes buvo priverstas imti trumpalaikes paskolas apyvartinėms lėšoms, tačiau nenurodė savo patirtų nuostolių dydžio ir jų neprašė priteisti. Pažymėtina, jog teismų praktikoje yra laikomasi nuostatos, kad net LR CK 6.73 str. 1 d. ir 6.258 str. 2 d. įtvirtintas netesybų įskaitymo į nuostolius principas nesudaro teisinio pagrindo sumažinti sutartines netesybas iki įrodytų nuostolių dydžio (LAT 2007-10-12 d. nutartis, byloje Nr. 3K-7-304/2007; kt.). Todėl atmestini atsakovės motyvai, kuriais ji nurodo pareigą ieškovui nurodyti jo patirtų nuostolių dydį. Šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais ieškovo nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti ir savaime nereiškia, jog visais atvejais netesybos turi sutapti su minimaliais ieškovo nuostoliais ar įrodytais nuostoliais. Atsakovė negali ginčyti netesybų, kai pati neįvykdė sutartinės prievolės. Atsakovės sutarties neįvykdymo priežastys (neseniai pradėta ūkininkavimo veikla ar trūkumas ūkyje apyvartinių lėšų) nėra svarbios, todėl šioje byloje nevertintinos. Šios sutartinės netesybos yra šalių suderinta valia, kuri buvo įtraukta į sutarties sąlygas ir kuri saisto šalis tuo atveju, jeigu sutartis neįvykdoma ar netinkamai vykdoma. Įvertintinas ir atsakovės elgesys, kai ji ne pirmą kartą pirko kurą, dalimis mokėjo ieškovui už paskutinį kartą įsigytą kurą ir, šiuo metu taip pat mokėdama dalimis, su ieškovu yra visiškai atsiskaičiusi. Atsakovė delsė visiškai atsiskaityti su ieškovu, nors ieškovas naftos produktus pagal sutartį atsakovei pristatė ir pardavė. Sutartyje šalių nustatytos netesybos už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą gali būti sumažintos tik LR CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. nustatyta tvarka ir pagrindais. Teismas turi teisę mažinti pagal sutartį atsiradusias netesybas tik nustatęs, kad konkrečiu atveju netesybos aiškiai per didelės (neprotingai didelės) arba prievolė iš dalies įvykdyta. Teismas, nustatydamas, ar yra pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas pagrindas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros. Remiantis išdėstytu netenkintinas atsakovės prašymas sumažinti delspinigių dydį iki 100 Lt, nes, atsižvelgiant į bendrą prievolės sumą, kitas aplinkybes, būtų neabejotinai pažeista šalių interesų pusiausvyra, taip pat teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principai. Šiuo konkrečiu atveju šalys yra privatūs verslo subjektai, nes atsakovė yra ūkininkė; jos susitarė dėl naftos produktų pirkimo-pardavimo; naftos produktai atsakovei buvo parduoti, o sutartimi šalys buvo sutarusios dėl apmokėjimo tvarkos ir terminų bei prievolės nevykdymo pasekmių, numatant netesybas, ieškovo kreipimosi į teismo dieną atsakovė iš dalies buvo įvykdžiusi savo prievolę apmokėti už kurą, šiuo metu yra visiškai atsiskaičiusi už nupirktą kurą. Todėl šioje konkrečioje byloje, atsižvelgiant į visas šias virš išdėstytas aplinkybes, vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros, netesybos pripažintinos aiškiai per didelėmis ir mažintinos iki 700 Lt dydžio, todėl ši suma priteistina LR CK 6.256, 6.258 str., 2010-09-01 d. sutarties 4.2 punkto pagrindu.

7LR CK 6.37 str., 6.210 str. 2 d. nustato, kad atsakovė privalo mokėti ieškovui 6 proc. dydžio įstatymines metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012-06-04 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl jos priteistinos iš atsakovės, nes ginčo dėl palūkanų tarp šalių nekilo.

8Taip pat ieškovui iš atsakovės priteistinos ir 71 Lt bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro žyminis mokestis (LR CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d.).

9Iš atsakovės valstybei priteistinos ir visos teismo turėtos procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei (LR CPK 96 str.1 d.).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 268-270, teismas

Nutarė

11Ieškinį tenkinti iš dalies. Priteisti iš atsakovės ūkininkės R. P. (a.k. ( - ) ieškovui UAB „( - )” (į.k. ( - )) septynis šimtus litų delspinigių, 6 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo 2012-06-04 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, septyniasdešimt vieną litą bylinėjimosi išlaidų bei dvidešimt septynis litus, 20 ct procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybei.

12Sprendimas per 30 d. apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui per Biržų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai