Byla II-2898-484/2007
Dėl Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros vyresniosios valstybinės aplinkos apsaugos inspektorės nutarimo pakeitimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Ina Kirkutienė, sekretoriaujant Aušrai Kartanienei, dalyvaujant pareiškėjai I. P., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą pagal pareiškėjos I. P. skundą dėl Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros vyresniosios valstybinės aplinkos apsaugos inspektorės nutarimo pakeitimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros (toliau Agentūra) vyresnioji valstybinė aplinkos apsaugos inspektorė 2007-08-24 surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą I. P. pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – LR ATPK) 5112 straipsnio 4 dalį už tai, kad 2007-08-24 atlikus UAB „Motusa“ duomenų patikrinimą dėl aplinkosauginių mokesčių sumokėjimo, buvo nustatyta, kad įmonės ( - ) I. P. laiku nedeklaravo ir nepateikė į vidaus rinką išleistų pakuočių apskaitos ataskaitų ir deklaracijų už 2003, 2004, 2005 ir 2006 metus. Administracinio teisės pažeidimo protokole nurodyta, kad ataskaitos ir deklaracijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui turėjo būti pateiktos iki kovo 1 d.

4Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros vyresnioji valstybinė aplinkos apsaugos inspektorė 2007-08-28 nutarimu I. P. pagal LR ATPK 5112 straipsnio 4 dalį paskirta administracinė nuobauda – 800 Lt bauda.

5Pareiškėja I. P. su skundu kreipėsi į teismą ir prašo pakeisti Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros vyresniosios valstybinės aplinkos apsaugos inspektorės 2007-08-28 nutarimą, paskiriant švelnesnę nuobaudą – 100 litų baudą. Pareiškėja skunde nurodė, kad laiku deklaracijų įmonė nepateikė, nes tikrinamuoju laikotarpiu įvežė daugiau pakuočių iš Lietuvos Respublikos, negu jų realizavo Lietuvos Respublikoje. Pažymėjo, kad deklaracijas pateikė iš karto po atlikto patikrinimo. Tvirtina, kad su pažeidimu sutinka ir dėl jo nuoširdžiai gailisi. Prašo atsižvelgti į tai, kad pažeidžiant Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus žala aplinkai nebuvo padaryta, nukentėjusiųjų nėra (b.l.2-4).

6Teismo posėdyje pareiškėja skundą prašė tenkinti remdamasi skunde nurodytais motyvais.

7Skundas tenkintinas iš dalies.

8Nustatyta, kad I. P. administracinio teisės pažeidimo protokolas ir administracinė nuobauda – 800 Lt bauda paskirta už tai, kad ji, būdama UAB „Motusa“ ( - ), laiku nedeklaravo ir nepateikė į vidaus rinką išleistų pakuočių apskaitos ataskaitų ir deklaracijų už 2003, 2004, 2005 ir 2006 metus. Skundžiamame nutarime nurodyta, kad ataskaitos ir deklaracijos turėjo būti pateiktos iki kovo 1 d. Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui. Tuo, kaip teigiama nutarime, I. P. pažeidė Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių 27 punkto reikalavimus.

9Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo kaltu gali būti pripažintas tik tuo atveju, kai ištirti įrodymai leidžia daryti besąlygišką išvadą, jog šis asmuo padarė nurodytą veiką. Pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso 284 straipsnio nuostatas, pareigūnas, nagrinėdamas administracinio teisės pažeidimo bylą, privalo išsiaiškinti ar buvo padarytas administracinis teisės pažeidimas, ar asmuo kaltas jo padarymu, ar asmuo trauktinas administracinėn atsakomybėn bei išsiaiškinti kitas aplinkybes, turinčias reikšmės bylai teisingai išspręsti.

10Tuo tarpu, nutarimo išvada, jog I. P. padarė LR ATPK 5112 straipsnio 4 dalyje numatytą pažeidimą, nėra pagrįsta byloje surinktais įrodymais.

11Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų taisyklių (toliau – Taisyklės) 27 punktas nustato, kad pakuočių gamintojas, gamintojas ir importuotojas teikia praėjusių kalendorinių metų ataskaitą pagal šių taisyklių 2 priede pateiktą formą iki kiekvienų metų kovo 1 d. Iš Taisyklių 2 priede nurodytos ataskaitos formos matyti, kad ataskaitą pasirašo įmonės vadovas.

12Atsakomybė už ATPK 5112 straipsnio 4 dalies dispozicijoje padarytą teisės pažeidimą kyla pareigūnams.

13Pagal ATPK 14 straipsnį pareigūnais laikomi tokie asmenys, kurie nuolat ar laikinai vykdo valdžios atstovų funkcijas, taip pat kurie valstybinės ar kitų nuosavybės formų įmonėse, įstaigose ar organizacijose nuolat ar laikinai eina tarnybą, susijusią su organizacinių-tvarkymo ar administracinių-ūkinių pareigų vykdymu, arba kurie tokias pareigas eina minėtose įmonėse, įstaigose ar organizacijose pagal įgaliojimą.

14Pareigūnas surašęs administracinio teisės pažeidimo protokolą, visiškai neišsiaiškino, ar pareiškėja buvo ir ar pareiškėja realiai galėjo būti atsakinga už teisės akto, nurodyto administracinio teisės pažeidimo protokole nesilaikymą. Byloje nėra jokių įrodymų, patvirtinančių, kad I. P. yra atsakinga už į vidaus rinką išleistų pakuočių apskaitos ataskaitos pateikimą.

15Aplinkybę, kas administracinio teisės pažeidimo padarymo metu UAB “Motusa“ buvo atsakingas už ataskaitos pateikimą, privalo nustatyti ir įrodyti administracinio teisės pažeidimo protokolą surašęs pareigūnas.

16Kadangi byloje būtina tirti aplinkybes dėl administracinio teisės pažeidimo subjekto, kitos nutarime nurodytos aplinkybės nenagrinėjamos.

17Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros vyresniosios valstybinės aplinkos apsaugos inspektorės 2007-08-28 nutarimas panaikintinas kaip nepagrįstas ir byla grąžintina institucijai, įgaliotai surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus, įpareigojant ją atlikti papildomą bylos aplinkybių, susijusių su asmens padariusio administracinį teisės pažeidimą nustatymu, tyrimą bei tinkamai kvalifikuoti padarytą teisės pažeidimą.

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 124 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 128 straipsniu,

Nutarė

19I. P. skundą patenkinti iš dalies.

20Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus rajono agentūros vyresniojo valstybinės aplinkos apsaugos inspektoriaus 2007-08-28 nutarimą panaikinti ir I. P. administracinio teisės pažeidimo bylą grąžinti Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus rajono agentūrai, įpareigojant jį atlikti papildomą bylos aplinkybių ir tinkamai kvalifikuoti padarytą teisės pažeidimą.

21Nutartis per 10 dienų nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Ina Kirkutienė,... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros... 4. Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros... 5. Pareiškėja I. P. su skundu kreipėsi į teismą ir prašo pakeisti Vilniaus... 6. Teismo posėdyje pareiškėja skundą prašė tenkinti remdamasi skunde... 7. Skundas tenkintinas iš dalies.... 8. Nustatyta, kad I. P. administracinio teisės pažeidimo protokolas ir... 9. Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo kaltu gali būti pripažintas... 10. Tuo tarpu, nutarimo išvada, jog I. P. padarė LR ATPK 5112 straipsnio 4 dalyje... 11. Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų taisyklių (toliau –... 12. Atsakomybė už ATPK 5112 straipsnio 4 dalies dispozicijoje padarytą teisės... 13. Pagal ATPK 14 straipsnį pareigūnais laikomi tokie asmenys, kurie nuolat ar... 14. Pareigūnas surašęs administracinio teisės pažeidimo protokolą, visiškai... 15. Aplinkybę, kas administracinio teisės pažeidimo padarymo metu UAB... 16. Kadangi byloje būtina tirti aplinkybes dėl administracinio teisės pažeidimo... 17. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, Vilniaus regiono aplinkos apsaugos... 18. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 19. I. P. skundą patenkinti iš dalies.... 20. Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus rajono agentūros... 21. Nutartis per 10 dienų nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama...