Byla eB2-1193-555/2017
Dėl atsakovės bankrutavusios K. B. firmos „Maršanas“ veiklos pripažinimo pasibaigusia

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Tamašauskas, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl atsakovės bankrutavusios K. B. firmos „Maršanas“ veiklos pripažinimo pasibaigusia,

Nustatė

2atsakovės bankroto administratorius pateikė prašymą priimti sprendimą dėl bankrutavusios K. B. firmos „Maršanas“ veiklos pripažinimo pasibaigusia, taip pat prašo patvirtinti likvidavimo aktą ir finansinius reikalavimus 7 750,77 Eur sumai.

3Kreditoriams apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį paskelbta specialiame interneto tinklalapyje (CPK 133 straipsnio 3 dalis, 235 straipsnio 6 dalis), prašymų ir pareiškimų iki bylos nagrinėjimo negauta.

4Prašymas tenkintinas.

5Pagal Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalį, po to, kai administratorius pateikia teismui likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus ir Aplinkos ministerijos regioninio departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos.

6Bylos duomenimis nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2016 m. lapkričio 20 d. nutartimi K. B. firmos „Maršanas“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Bankroto vizija“, nutartis įsiteisėjo 2016 m. lapkričio 1 d. Kauno apygardos teismo 2016 m. gruodžio 21 d. nutartimi patvirtintas K. B. firmos „Maršanas“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas. 2017 m. vasario 23 d. nutartimi K. B. firmai „Maršanas“ nuspręsta taikyti supaprastintą bankroto procesą, nutartis įsiteisėjo 2017 m. kovo 7 d. Kauno apygardos teismo 2017 m. gegužės 11 d. nutartimi K. B. firma „Maršanas“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, patvirtinta šešių mėnesių supaprastinto bankroto proceso trukmė nuo nutarties taikyti supaprastintą bankroto procesą įsiteisėjimo dienos, t. y. nuo 2017 m. kovo 7 d. iki 2017 m. rugsėjo 7 d.

7Bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo pateikė teismui Įmonių bankroto įstatymo 31 straipsnio 8 punkte ir 32 straipsnio 4 dalyje nurodytus dokumentus – Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą apie tai, kad įmonė su šia institucija yra atsiskaičiusi, 2017 m. rugpjūčio 8 d. likvidavimo aktą. Iš K. B. firmos „Maršanas“ bankroto bylos ir bankroto administratoriaus pateiktų duomenų nustatyta, kad bankroto administratoriui nepavyko perimti įmonės turto ir dokumentų. Įmonės savininkas ir įmonė jokio nekilnojamojo ar kito registruotino turto neturėjo. Šiuo metu įmonė veiklos nevykdo, teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, nebaigtų teisminių ginčų, kuriuose bankrutavusi K. B. firma „Maršanas“ būtų proceso šalis, nėra, bankroto proceso metu lėšų negauta. Bankroto proceso metu nepatenkintų kreditorių finansinių reikalavimų suma iš viso sudaro 7 750,77 Eur. Bankroto administratorius mano, kad visos procedūros yra pabaigtos, todėl kliūčių pripažinti įmonės veiklą pasibaigusia nėra.

8Teismas pažymi, kad kreditoriai iki šios dienos nėra pateikę teismui jokių argumentų ar įrodymų, jog bankroto procedūra negali būti baigiama ir yra aplinkybių, dėl kurių ji turėtų būti tęsiama.

9Esant tokioms aplinkybėms yra pagrindas konstatuoti, jog administratorius atliko visus procedūrinius veiksmus, būtinus užbaigti bankroto procedūrą ĮBĮ 32 straipsnyje nustatytu pagrindu ir pripažinti įmonės veiklą pasibaigusia, o byloje esantys ir ištirti įrodymai nesudaro pagrindo konstatuoti, jog bankroto procedūrą būtų tikslinga tęsti. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad pagrindinis bankroto proceso tikslas – patenkinti bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimus. Tai yra galutinis rezultatas, kurio siekiama, o susidarius situacijai, kai įmonės turto bei dokumentų nėra, taip pat nėra galimybių juos surasti ir perimti, bankroto procedūros tęsimas nebūtų naudingas kreditoriams dėl didėjančių išlaidų ir tai neatitiktų bankroto procedūrų operatyvumo principo (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. gruodžio 12 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-653/2005; 2007 m. spalio 17 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-7-326/2007).

10Kadangi galimybių tęsti įstatuose numatytą atsakovės veiklą nėra, o bankroto administratorius pilnai įvykdė įstatyme numatytus veiksmus likviduojant ją, teismas sprendžia, kad yra pagrindas priimti sprendimą dėl atsakovės veiklos pabaigos (ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis).

11Vadovaujantis ĮBĮ 131 straipsnio 1, 11 dalimis, supaprastinto bankroto proceso metu kreditorių susirinkimai nešaukiami, o susirinkimo funkcijas atlieka bankroto bylą nagrinėjantis teismas, todėl atsakovės bankroto administratoriaus prašymu tvirtintinas bankrutavusios K. B. firmos „Maršanas“ 2017 m. rugpjūčio 8 d. likvidavimo aktas.

12Bankroto administratorius taip pat prašo patvirtinti bankrutavusios K. B. firmos „Maršanas“ kreditorių sąrašą 7 750,77 Eur sumai, tačiau pažymėtina, kad kreditorių finansiniai reikalavimai patvirtinti Kauno apygardos teismo 2016 m. gruodžio 21 d. nutartimi yra nepakitę, todėl teismas pakartotinai jų netvirtina.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270 straipsniais, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 131 straipsniu, 32 straipsniu, teisėjas

Nutarė

14pripažinti bankrutavusios K. B. firmos „Maršanas“ (j. a. k. ( - )) veiklą pasibaigusia, likvidavus ją dėl bankroto.

15Patvirtinti bankrutavusios K. B. firmos „Maršanas“ 2017 m. rugpjūčio 8 d. likvidavimo aktą.

16Įpareigoti bankroto administratorių atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje ir su priimtu teismo sprendimu supažindinti įmonės kreditorius.

17Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai