Byla 2-4053-1027/2019
Dėl skolos priteisimo

1Utenos apylinkės teismo Visagino rūmų teisėja Jurgita Šimonėlytė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Visagino m. DNSB „Vaivorykštė“ ieškinį atsakovei I. V. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

41.

5Ieškovė Visagino m. DNSB „Vaivorykštė“ kreipėsi į teismą, prašydama iš atsakovės I. V. priteisti 690 Eur skolos bei 191 Eur bylinėjimosi išlaidų. Ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovė nepateiks atsiliepimo į ieškinį arba parengiamųjų procesinių dokumentų.

62.

7Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti tinkamai Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau ? CPK) 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka 2019 m. rugpjūčio 3 d., atsakovė teismo nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl, esant ieškovės prašymui, priimamas teismo sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnis). Ieškinys tenkintinas visiškai.

83.

9Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis). Atsakovės įsiskolinimas patvirtintas atliktų paskaičiavimų dokumentais ir kitais rašytiniais įrodymais.

104.

11Iš byloje pateiktų įrodymų nustatyta, kad ieškovė ir atsakovė 2018 m. rugpjūčio 22 d. sudarė Statybos rangos sutartį Nr. AB-009 (toliau – Sutartis), pagal kurią atsakovė įsipareigojo atlikti daugiabučio namo, esančio ( - ) remonto darbus. Sutartimi atsakovė įsipareigojo rangos darbus pradėti nuo sutarties pasirašymo dienos ir užbaigti iki 2018 m. rugsėjo 11 d. Sutartimi šalys taip pat susitarė dėl 990 Eur dydžio darbų kainos, kurios dalį – 820 Eur, ieškovė sumokėjo atsakovei kaip avansą. Šią aplinkybę patvirtina byloje esantis 2018 m. rugpjūčio 22 d. mokėjimo nurodymas Nr. 609. Atsakovė Sutartyje nustatytu terminu daugumos darbų neatliko. Šalys 2018 m. gruodžio 6 d. sudarė Susitarimą dėl nutraukimo statybos rangos sutarties Nr. AB-009 (toliau – Susitarimas), kuriame atsakovė pripažino, kad faktinė išlaidų suma pagal šio susitarimo 2 punktą sudarė 130 Eur ir iki 2018 m. gruodžio 31 d. įsipareigojo grąžinti ieškovei 690 Eur sumą. Ieškovės teigimu, po susitarimo sudarymo, atsakovė negrąžino ieškovei sumokėto 690 Eur avanso. Duomenų apie tai, kad atsakovė grąžino ieškovei jos sumokėtą avansą arba atliko visus Sutartyje numatytus darbus byloje nepateikta (CPK 178 straipsnis).

125.

13Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.681 straipsnio 1 dalimi, statybos rangos sutartimi rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal užsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas įsipareigoja sudaryti rangovui būtinas statybos darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą. Pagal 6.676 straipsnio 2 dalį užsakovas privalo sumokėti darbų kainą po to, kai rangovas perdavė darbų rezultatą. Jeigu užsakovas sutinka, darbų kaina arba avansas gali būti sumokėti sutarties sudarymo metu arba vėliau šalių sutartu laiku. Pagal CK 6.38 straipsnio 1 dalį prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais, o CK 6.256 straipsnio 1 dalis nustato, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Konstatuotina, kad atsakovė, pažeisdama sutartinę prievolę, avanso ieškovei negrąžino. Pagal CK 6.59 straipsnį draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Atsižvelgiant į tai, kad byloje nepateikta įrodymų, jog atsakovė grąžino ieškovei jo sumokėtą avansą arba atliko Sutartyje numatytus darbus nustatytais terminais (CPK 178 straipsnis), taip pat į tai, jog atsakovė savo prievolės neginčija (CPK 12 straipsnis), vadovaujantis CK 6.2 straipsniu, 6.38 straipsnio 1 dalimi, 6.59 straipsniu, 6.189 straipsnio 1 dalimi, 6.200, 6.205 straipsniais, 6.222 straipsnio 1 dalimi, 6.658 straipsnio 2 dalimi, ieškovės naudai iš atsakovės priteistina 690 Eur skolos (avanso).

146.

15Tenkinant ieškinį, iš atsakovės ieškovei priteistina 21 Eur žyminio mokesčio ir 170 Eur advokato pagalbai apmokėti, iš viso 191 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 88 straipsnio 1 dalies 6, 9 punktai, 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnio 1 dalis).

167.

17Valstybė šioje byloje patyrė 4,08 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Atsižvelgiant į tai, kad šios išlaidos yra didesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną sumą, todėl 4,08 Eur suma už procesinių dokumentų įteikimą priteistina iš atsakovės (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92, 96 straipsniai).

18Teismas, vadovaudamasis CPK 259, 441 straipsniais, 307 straipsniais,

Nutarė

19ieškinį tenkinti visiškai.

20Priteisti iš atsakovės I. V., asmens kodas ( - ) 690 Eur (šešis šimtus devyniasdešimt eurų 00 ct) skolos bei 191 Eur (vieną šimtą devyniasdešimt vieną eurą 00 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovės Visagino m. DNSB „Vaivorykštė“, įmonės kodas 302788634, naudai.

21Priteisti iš atsakovės I. V., asmens kodas ( - ) 4,08 Eur (keturis eurus 08 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą atsakovo pasirinktame banke, įmokos kodas 5660.

22Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Utenos apylinkės teismo Visagino rūmams pareiškimą, atitinkantį CPK 287 str. 2 - 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Šis terminas gali būti atnaujintas, jeigu teismas pripažįsta, kad jis praleistas dėl svarbių priežasčių, tačiau prašymas atnaujinti praleistą pareiškimo padavimo terminą negali būti paduotas, jeigu praėjo daugiau kaip trys mėnesiai nuo sprendimo už akių priėmimo dienos.

23Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui, skundą paduodant per Utenos apylinkės teismo Visagino rūmus.

Proceso dalyviai