Byla e2-1183-467/2017
Dėl turtinės žalos (nuostolių) atlyginimo, trečiasis asmuo – Labdaros ir paramos fondas Lietuvos gamtos fondas

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Alma Urbanavičienė, sekretoriaujant Rimutei Svirobovičienei, dalyvaujant ieškovo atstovei A. T. K., atsakovo atstovams T. K. ir advokato padėjėjui A.L., trečiojo asmens atstovui advokato padėjėjui T. P.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Aplinkos apsaugos agentūros ieškinį atsakovui AB SEB bankui dėl turtinės žalos (nuostolių) atlyginimo, trečiasis asmuo – Labdaros ir paramos fondas Lietuvos gamtos fondas.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4

 1. Ieškovas Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) 2016-04-26 kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui AB SEB bankui, kuriuo prašė: 1) pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu atsakovo atsisakymą mokėti pagal sutarties sąlygų vykdymo garantinį raštą ir avansinio mokėjimo garantinį raštą; 2) įpareigoti atsakovą išmokėti ieškovui 141 950 EUR pagal sutarties sąlygų vykdymo garantinį raštą ir avansinio mokėjimo garantinį raštą.
 2. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad AB SEB bankas 2015-05-12 išdavė trečiajam asmeniui Lietuvos gamtos fondui sutarties sąlygų vykdymo garantinį raštą, pagal kurį AB SEB bankas, gavęs raštišką garantijos sąlygas atitinkantį ieškovo reikalavimą sumokėti garantijoje nurodytą sumą, jeigu Lietuvos gamtos fondas neįvykdys 2015 m. gegužės 7 d. viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 28TP-2015-29 „Nacionalinės studijos apie pagrindinių ekosistemų teikiamų paslaugų pasiskirstymą ir būklę Lietuvos teritorijoje parengimo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis" (toliau – Sutartis), įsipareigojo neatšaukiamai sumokėti garantijos gavėjui ieškovui ne daugiau kaip 41 950 EUR per 7 darbo dienas. AB SEB bankas 2015-07-07 išdavė Lietuvos gamtos fondui avansinio mokėjimo garantinį raštą, pagal kurį AB SEB bankas, gavęs raštišką garantijos sąlygas atitinkantį ieškovo reikalavimą sumokėti, jeigu Lietuvos gamtos fondas nesuteikia paslaugos, numatytos aukščiau nurodytoje sutartyje ir negrąžina iš Agentūros pagal sutartį gauto avanso, įsipareigojo neatšaukiamai sumokėti garantijos gavėjui ieškovui ne daugiau kaip 100 000 EUR per 7 darbo dienas.
 3. Lietuvos gamtos fondas nevykdė įsipareigojimų, numatytų sutartyje ir tuo pažeidė sutarties sąlygas. Agentūra nutraukė sutartį dėl esminio sutarties pažeidimo. Nutraukusi sutartį ir siekdama įgyvendinti sutartyje numatytas teises, Agentūra 2015-12-29 kreipėsi į AB SEB banką su reikalavimais raštu Nr. (16)-A4-14490 „Dėl reikalavimo" ir raštu Nr. (16)-A4-14489 „Dėl reikalavimo", kuriuose išsamiai išdėstė sutarties su tiekėju nutraukimo aplinkybes ir pateikė reikalavimą sumokėti sutarties sąlygų vykdymo garantiniame rašte ir avansinio mokėjimo garantiniame rašte nurodytas sumas į Agentūros banko sąskaitą. 2015-12-30 raštu Nr. (16)-A4-14541 „Dėl papildomų dokumentų" Agentūra pateikė AB SEB bankui 2015-07-07 sąskaitos išankstiniam apmokėjimui Nr. 20150707 kopiją, įrodantį dokumentą, kad Agentūra atliko avansinį mokėjimą Lietuvos gamtos fondui į jo sąskaitą AB SEB banke.
 4. Atsakovas 2016-01-05 raštu Nr. 05.05.02-16 „Dėl reikalavimo mokėti pagal sutarties sąlygų vykdymo garantinį raštą Nr. 56780A020977" pranešė, kad atmeta Agentūros pateiktą reikalavimą, nes Agentūra nepateikė banko patvirtinimo, kad reikalavimą pasirašęs asmuo yra įgaliotas pasirašyti Agentūros vardu ir jo parašas atitinka banko turimus pavyzdžius; be to reikalavime nurodytas sutarties dalykas „dėl paslaugos „Nacionalinė studija apie pagrindinių ekosistemų teikiamų paslaugų pasiskirstymą ir būklę Lietuvos teritorijoje" teikimo" skiriasi nuo garantija užtikrinto sutarties dalyko „...dėl Nacionalinės studijos apie pagrindinių ekosistemų teikiamų paslaugų pasiskirstymą ir būklę Lietuvos teritorijoje parengimo paslaugų teikimo".
 5. AB SEB bankas 2016-01-05 raštu Nr. 05.05.02-18 „Dėl reikalavimo mokėti pagal avansinio mokėjimo garantinį raštą Nr. 56780A021340" pranešė, kad atmeta pateiktą reikalavimą, nes reikalavimas mokėti negali būti pateiktas anksčiau, negu visa avansinio mokėjimo suma bus pervesta ir įskaityta į Lietuvos gamtos fondo sąskaitą, o avansinio mokėjimo nurodyme turi būti įrašytas garantijos numeris ir/ar viešojo pirkimo-pardavimo sutarties numeris. Be to nepateiktas patvirtinimas, kad reikalavimą pasirašęs asmuo yra įgaliotas pasirašyti Agentūros vardu ir jo parašas atitinka banko turimus pavyzdžius. Taip pat AB SEB bankas nurodė, kad reikalavime nepatvirtinta, kad Lietuvos gamtos fondas nesuteikė „Nacionalinė studija apie pagrindinių ekosistemų teikiamų paslaugų pasiskirstymą ir būklę Lietuvos teritorijoje" paslaugos.
 6. 2016-01-14 Agentūra pakartotinai kreipėsi į AB SEB banką raštu Nr. (16)-A4-396 „Dėl reikalavimo mokėti pagal avansinio mokėjimo garantinį raštą Nr. 56780A021340" ir patikslino aplinkybes, susijusias su reikalavimu mokėti pagal avansinio mokėjimo garantinį raštą. 2016-01-19 AB SEB bankas raštu Nr. 05.05.02-76 „Dėl reikalavimo mokėti pagal avansinio mokėjimo garantinį raštą Nr. 56780A021340" atmetė Agentūros 2016-01-14 reikalavimą, nurodant, kad reikalavimas mokėti negali būti pateiktas anksčiau, negu visa avansinio mokėjimo suma bus pervesta ir įskaityta į Lietuvos gamtos fondo sąskaitą, o avansinio mokėjimo nurodyme turi būti įrašytas garantijos numeris ir/ar viešojo pirkimo-pardavimo sutarties numeris. AB SEB banko teigimu, mokėjimo nurodymas, su Garantijoje nurodyta mokėjimo paskirtimi į nurodytą sąskaitą, esančią AB SEB banke, nebuvo gautas. Taip pat reikalavime nepatvirtinta, kad Lietuvos gamtos fondas negrąžino gauto avanso pagal 2015-05-07 viešojo pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 28TP-2015-29. Papildomai AB SEB bankas informavo, kad pagal Bendrųjų garantijos pagal pirmą pareikalavimą taisyklių, kurios taikomos šiuo atveju, „19 str. d. punktą, bankas negali vertinti pateiktų dokumentų, kurie nėra reikalaujami pateikti pagal Garantijos sąlygas".
 7. Ieškovo teigimu, vienas iš CK 6.70 straipsnio 1 dalyje nustatytų prievolių užtikrinimo būdų yra garantija, kuri atsiranda ne nuo garantijos išdavimo ar kreditoriaus pareikalavimo skolininkui (tinkamai) įvykdyti prievolę, bet nuo to momento, kuomet skolininkas neįvykdo arba netinkamai įvykdo savo (piniginę arba nepiniginę) prievolę. Lietuvos gamtos fondo padarytas esminis sutarties pažeidimas lėmė sutarties nutraukimą, dėl to pagal atsakovo išduotus sutarties sąlygų vykdymo garantinį raštą ir avansinio mokėjimo garantinį raštą, ieškovui pateikus reikalavimus pagal nurodytus garantinius raštus, atsakovas turėjo besąlygiškai vykdyti prievoles pagal jo išduotus garantinius raštus išmokėti sumas pagal Agentūros pateiktus reikalavimus. Tuo tarpu atsakovas, atmesdamas Agentūros reikalavimus sumokėti pagal sutarties sąlygų vykdymo garantinį raštą ir avansinio mokėjimo garantinį raštą, nurodė formalias Agentūros reikalavimų atmetimo priežastis, nesigilindami į reikalavimų turinį.
 8. AB SEB bankas 2016-01-19 rašte Nr. 05.05.02-76 nurodo, kad pagal Bendrųjų garantijos pagal pirmą pareikalavimą taisyklių, kurios taikomos šiuo atveju, „19 str. d. punktą, bankas negali vertinti pateiktų dokumentų, kurie nėra reikalaujami pateikti pagal Garantijos sąlygas", tačiau bankas be pagrindo nesivadovavo kitomis Bendrųjų garantijos pagal pirmą pareikalavimą taisyklių 19 straipsnio nuostatomis, pvz. 19 straipsnio b ir c dalimis. Be to pats atsakovas, išduodamas sutarties sąlygų vykdymo garantinį raštą Nr. 56780A020977 ir 2015-07-07 avansinio mokėjimo garantinį raštą Nr. 56780A021340 pačiuose raštuose nurodė, kad abu garantiniai raštai yra sudaryti „Nacionalinės studijos apie pagrindinių ekosistemų teikiamų paslaugų pasiskirstymą ir būklę Lietuvos teritorijoje parengimo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutarties" pagrindu.
 9. Prie 2016-01-14 rašto Nr. (16)-A4-396 Agentūra pridėjo AB DNB banko patvirtinimą, kad Agentūros direktorius R. M. yra įgaliotas pasirašyti Agentūros vardu ir jo parašas atitinka banko turimus pavyzdžius, nors toks AB SEB bankas reikalavimas yra akivaizdžiai perteklinis ir vilkinantis reikalavimo mokėti pagal garantinius raštus vykdymą, nes AB SEB bankas turi R. M. parašo pavyzdžius, Juridinių asmenų registre yra įregistruota informacija apie Aplinkos apsaugos agentūros vienasmenį valdymo organą - direktorių R. M. ir nėra jokių aplinkybių, kurios leistų abejoti, ar Agentūros direktorius R. M. turi teisę pasirašinėti raštus Agentūros vardu.
 10. Pagal suformuotą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teismų praktiką, jeigu skolininkas įsipareigoja sumokėti pinigus už prievolės pažeidimą, tai toks jo įsipareigojimas atitinka netesybas (CK 6.70 str., (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-512/2009). Tais atvejais, kai ginčas kyla tarp garanto ir kreditoriaus, kai kreditoriui pareikalavus garantas atsisako įvykdyti savo prievolę pagal garantijos sutartį ir kreditorius ginčija tokį garanto atsisakymą ir prašo teismo įpareigoti garantą įvykdyti jo prievolę, teismas turi nagrinėti (priklausomai nuo ieškinio pagrindo), ar kreditoriaus reikalavimas ir prie jo pridėti dokumentai atitinka garantijos sąlygas (CK 6.92 str. 4 d.), ar pateikti nepasibaigus garantijos terminui, taip pat ar nebuvo CK 6.92 straipsnio 5 dalyje nurodytų aplinkybių, leidžiančių garantui nevykdyti prievolės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-295/2014).
 11. Atsakovas AB SEB bankas atsiliepime į ieškinį su ieškinyje keliamais reikalavimais nesutinka ir laiko ieškovo reikalavimus nepagrįstais. Be to nurodo, kad dalis ieškinyje išdėstytų aplinkybių yra nebeaktualios dėl pasikeitusios faktinės situacijos, kadangi po ieškinio pateikimo atsakovas tenkino ieškovo reikalavimą sumokėti 41 950 EUR pagal sutarties sąlygų vykdymo garantinį raštą, todėl nebeliko ieškinio dalyko šioje apimtyje, o būtent: 2016-04-20 atsakovas gavo ieškovo 2016-04-19 raštą Nr. (16)-A4-4028 „Dėl reikalavimo mokėti pagal AB SEB banko 2015-05-12 sutarties sąlygų vykdymo garantinį raštą Nr. 56780A020977" ir, įvertinęs ieškovo reikalavimą nustatė, kad reikalavimas atitiko sutarties sąlygų vykdymo garantinio rašto sąlygas, todėl 2016-04-27 raštu Nr. 05.05.02-483 informavo ieškovą apie reikalavimo atitikimą garantijos sąlygoms ir nurodė, kad atliks reikalaujamą mokėjimą. 2016-04-29 mokėjimo nurodymu atsakovas pervedė ieškovo reikalautą 41 950 EUR sumą pagal sutarties sąlygų vykdymo garantinį raštą.
 12. Tačiau ieškovas ištaisė tik tam tikrus pirminio reikalavimo pagal avansinio mokėjimo garantinį raštą trūkumus, todėl po ieškinio pateikimo bankas dar kartą atsisakė tenkinti ieškovo mokėjimo reikalavimą pagal avansinio mokėjimo garantinį raštą. Bankas, atsisakydamas tenkinti ieškovo reikalavimą, remdamasis avansinio rašto garantinio mokėjimo sąlygomis nurodė, kad „Avansinio mokėjimo nurodyme turi būti įrašytas Garantijos numeris Nr.56780A021340 ir/ar viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr.28TP-2015-29. Mokėjimo nurodymas, su Garantijoje nurodyta mokėjimo paskirtimi į nurodytą sąskaitą, esančią AB SEB banke, nebuvo gautas." Nors ieškovas ištaisė tam tikrus kitus trūkumus, aptariamus ir ieškinyje, tačiau nurodytą trūkumą bankas laiko esminiu, dėl kurio ieškovo reikalavimas išmokėti 100 000 EUR pagal avansinio mokėjimo garantinį raštą nebuvo tenkintas. Dėl tos pačios priežasties bankas laikosi pozicijos, kad ir ieškovo ieškinys šioje apimtyje yra nepagrįstas.
 13. Bankas, garantiniame rašte nurodydamas užtikrinamą prievolę, išimtinai vadovaujasi asmens prašančio suteikti garantiją prašyme pateikiama informacija, todėl asmuo, teikiantis prašymą suteikti garantiją, yra atsakingas už pateikiamos informacijos teisingumą. Atitinkamai, kreditorius, priimdamas garantinį raštą ir neišsakydamas jokių pastabų ar pretenzijų, tokiais savo konkliudentiniais veiksmais patvirtina, kad garantijos rašto turinys jam yra suprantamas, priimtinas ir tinkamas.
 14. Bankas 2015-07-07 išdavė byloje analizuojamą avansinio mokėjimo garantinį raštą, gavęs Lietuvos gamtos fondo prašymą suteikti garantiją, kuriame garantijos objektas nurodytas Lietuvos gamtos fondo ir ieškovo sudaryta 2015-05-07 viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 28TP-2015-29 dėl paslaugos „Nacionalinė studija apie pagrindinių ekosistemų teikiamų paslaugų pasiskirstymą ir būklę Lietuvos teritorijoje" teikimo (toliau - Viešojo pirkimo sutartis). Avansinio mokėjimo garantiniame rašte užfiksuota, kad pagal Viešojo pirkimo sutartį ieškovas turėjo sumokėti avansu 100 000 EUR Lietuvos gamtos fondui, kai šis gaus avansinio mokėjimo garantinį raštą, o bankas „<...> šiame garantiniame rašte nustatytomis sąlygomis įsipareigojo sumokėti ieškovui ne daugiau kaip 100 000 EUR <...>, gavęs raštišką garantijos sąlygas atitinkantį ieškovo reikalavimą mokėti <...>". Avansinio mokėjimo garantiniame rašte, be kita ko, buvo nustatyta reikalavimo mokėti pateikimo sąlyga, kurios neįvykdžius reikalavimas mokėti negali būti pateiktas: „Pagal šį garantinį raštą reikalavimas mokėti negali būti pateiktas anksčiau, negu visa avansinio mokėjimo suma bus pervesta ir įskaityta į Lietuvos gamtos fondo sąskaitą Nr. LT49 7044 0600 0761 6529, esančią AB SEB banke. Avansinio mokėjimo nurodyme turi būti įrašytas šio garantinio rašto numeris Nr.56780A021340 ir / ar viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr.28TP-2015-29." Būtent ši esminė avansinio mokėjimo garantijos sąlyga, būtina reikalavimo pateikimui, nebuvo įvykdyta.
 15. Ieškovui nepateikus mokėjimo nurodymo, kuriame būtų nurodytas avansinio mokėjimo garantinio rašto numeris ir/arba Viešojo pirkimo sutarties numeris, bankas neturėjo teisinio pagrindo tenkinti ieškovo reikalavimo išmokėti šiame garantiniame rašte numatytos ieškovo reikalaujamos sumos. Banko sprendimą netenkinti ieškovo reikalavimo išmokėti 100 000 EUR nulėmė tiek pačiame avansinio mokėjimo garantiniame rašte nurodytos sąlygos, tiek banko suteiktos garantijos prigimtis ir šios rūšies garantijoms taikomas teisinis reguliavimas.
 16. Banko išduotas avansinio mokėjimo garantinis raštas yra nepriklausoma garantija, kurios teisinė prigimtis skiriasi nuo paprastosios (sąlyginės) garantijos. Ieškovas, dėstydamas ieškinio argumentus, ignoruoja nepriklausomos banko garantijos teisinį ypatumą, lyginant su paprastąja (sąlygine) garantija, dėl to netinkamai aiškina taikomas teisės normas ir cituoja teismų praktiką, bei dėsto klaidinančią poziciją byloje. Dėl šios priežasties atsakovas atsiliepime aiškina įstatyminiu reglamentavimu įtvirtintą bei teismų praktikoje išplėtotą banko išduodamos nepriklausomos garantijos specifiką ir esminius skirtumus nuo paprastosios (sąlyginės) garantijos.
 17. Nurodyto aiškinimo esmė yra ta, kad banko garantijos atveju bankas privalo išmokėti garantijoje nurodytą sumą, remdamasis išimtinai garantijos sąlygomis, nes bankui nėra suteikti įgaliojimai vertinti kokius nors papildomus pačioje garantijoje nenurodytus dokumentus, tikrinti garantijoje nenurodytus faktus ir kt. Todėl ieškovas, ieškinyje tvirtindamas, kad bankas privalėjo ignoruoti ieškovo pateiktų reikalavimų formalaus pobūdžio neatitikimus avansinio mokėjimo garantinio rašto sąlygoms ir teikti pirmenybę ne garantinio rašto sąlygoms, bet analizuoti ieškovo bei skolininko Lietuvos gamtos fondas santykius, kas yra būdinga sąlyginėms garantijoms, paneigia vieną iš esminių nepriklausomos banko garantijos bruožą - nepriklausomumą nuo užtikrintos prievolės.
 18. Be to banko išduotam avansinio mokėjimo garantiniam raštui taikomos Bendrosios garantijų pagal pirmą pareikalavimą taisyklės, išleistos Tarptautinių prekybos rūmų 758 leidiniu (toliau - URDG taisyklės), kurios inter alia nustato garanto teises ir pareigas, vertinant reikalavimo atitikimą garantijos sąlygoms, todėl, vertinant ieškovo reikalavimo pagrįstumą, turi būti analizuojamos ir URDG taisyklių nuostatos.
 19. Bylos kontekste garantijos nepriklausomumas nuo užtikrintos prievolės reiškia, kad bankas, gavęs ieškovo reikalavimą išmokėti garantuotą pinigų sumą pagal avansinio mokėjimo garantinį raštą, neturėjo ir neprivalėjo vertinti, ar Lietuvos gamtos fondas iš tiesų, kaip teigia ieškovas, neįvykdė savo įsipareigojimų, už kuriuos buvo garantuota avansinio mokėjimo garantiniu raštu, nes kaip jau minėta, užtikrintos prievolės pažeidimas nėra pagrindas mokėti pagal banko garantiją. Kadangi ieškovo pateikti papildomi dokumentai nebuvo numatyti pagal avansinio mokėjimo garantinio rašto sąlygas, bankas privalėjo vadovautis URDG taisyklių 19 straipsnio d punktu. Priešingas aiškinimas sukurtų situaciją, kai nepriklausomą garantiją išdavęs bankas, privalėtų užeiti už garantijos ribų ir vertinti papildomus įrodymus. Kartu tai reikštų, kad skolininkui turėtų būti sudaryta galimybė taip pat teikti bankui įrodymus, paneigiančius ieškovo argumentus.
 20. Dokumentinis nepriklausomos garantijos pobūdis yra įtvirtintas URDG taisyklėse kaip bendrasis principas, šis principas taikomas ir byloje analizuojamai banko išduotai avansinio mokėjimo garantijai. Ieškovas nepagrįstai reiškia pretenzijas bankui, nurodydamas, kad atmesdami ieškovo reikalavimus sumokėti pagal sutarties sąlygų vykdymo garantinį raštą ir avansinio mokėjimo garantinį raštą, banko įgalioti darbuotojai nurodė formalias ieškovo reikalavimų atmetimo priežastis. Griežtas garantijos sąlygų laikymasis užtikrina tinkamą garanto vienašalių įsipareigojimų įgyvendinimą, kreditoriaus teisėtus lūkesčius gauti garantijos sumą, civilinių teisinių santykių aiškumą bei stabilumą, nes visiems jų dalyviams garantuojamas teisinis tikrumas, kad tik egzistuojant visoms nurodytoms aplinkybėms garantija atliks savo kaip prievolės užtikrinimo priemonės funkciją (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-11-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-537/2012).
 21. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra konstatuojama, kad, norėdamas gauti savo reikalavimo patenkinimą pagal garantiją, kreditorius ne tik turi pateikti reikalavimą, bet ir, vadovaudamasis konkrečios garantijos nuostatomis, prie rašytinio reikalavimo pridėti visų garantijos sąlygų įvykdymą patvirtinančius dokumentus. Jeigu kreditoriaus reikalavimas ar prie jo pridėti dokumentai neatitinka garantijos vykdymo sąlygų, tai garantas turi teisę atsisakyti tenkinti kreditoriaus reikalavimą (CK 6.92 str. 4 d.). Be to, jeigu skolininko interesai būtų pažeisti dėl banko kaltės, nes bankas nesilaikė avansinio mokėjimo garantinio rašto sąlygų, skolininkas galėtų reikšti pagrįstas pretenzijas bankui, o bankas galimai negalėtų pasinaudoti atgręžtinio reikalavimo teise į skolininką, kadangi bankas neturi teisės regreso tvarka reikalauti iš skolininko sumų, kurios buvo išmokėtos dėl to, kad bankas netinkamai įvykdė savo prievolę kreditoriui (CK 6.90 str. 3 d., 6.97 str. 2 d.).
 22. Siekiant išvengti tokio teisinio neapibrėžtumo, banko pareigos ir gauto reikalavimo vertinimo tvarka turi būti griežtai formalizuota. Pats ieškovas ieškinyje net neginčija fakto, kad formalūs trūkumai egzistavo reikalavimo pateikimo metu, todėl ieškovo ieškinys negali būti laikomas pagrįstu. Kai kuriais atvejais būtent formalaus pobūdžio trūkumai lemia, kad garantija nėra išmokama, tačiau būtent tokio banko vertinimo reikalauja tiek įstatymai, tiek siekis užtikrinti teisinių santykių stabilumą bei pagrįstus suinteresuotų šalių interesus ir šių interesų pusiausvyrą. Esmines avansinio mokėjimo garantijos sąlygas derino ieškovas ir skolininkas. Ieškovas, priimdamas avansinio mokėjimo garantiją, išreiškė pritarimą garantijos sąlygoms, kurių privalo laikytis ir garantiją išdavęs bankas.
 23. Ieškovas Aplinkos apsaugos agentūra dublike nesutinka su AB SEB banko atsiliepimu į ieškinį ir jame išdėstytais motyvais ir argumentais, tačiau pripažįsta, kad pagal Agentūros pateiktą reikalavimą 2015-05-12 sutarties sąlygų vykdymo garantinis raštas Nr. 56780A020977 yra apmokėtas 41 950 EUR suma, todėl 2016-04-25 Agentūros pateikto ieškinio suma turi būti 100 000 EUR, t.y. lygi sumai, nesumokėtai pagal 2015-07-07 avansinio mokėjimo garantinį raštą Nr. 56780A021340.
 24. Ieškovas papildomai nurodo, kad Agentūra, nutraukusi Viešojo pirkimo-pardavimo sutartį dėl Lietuvos gamtos fondo nevykdomų įsipareigojimų, kreipėsi į AB SEB banką su reikalavimu 2015-12-29 raštu Nr. (16)-A4-14489 „Dėl reikalavimo" (pagal avansinio mokėjimo garantinį raštą), tokiu būdu įvykdydama vieną iš avansinio mokėjimo garantinio rašto sąlygų. Taip pat nurodytame rašte Agentūra išsamiai išdėstė sutarties su tiekėju nutraukimo aplinkybes ir pateikė reikalavimą sumokėti avansinio mokėjimo garantiniame rašte nurodytą sumą į Agentūros banko sąskaitą. Agentūra 2015-12-30 raštu Nr. (16)-A4-14541 „Dėl papildomų dokumentų" pateikė AB SEB bankui 2015-07-07 sąskaitos išankstiniam apmokėjimui Nr. 20150707 kopiją, įrodantį dokumentą, kad Agentūra atliko avansinį mokėjimą Lietuvos gamtos fondui į jo sąskaitą AB SEB banke. Nurodytas dokumentas patvirtino avansinio mokėjimo garantiniame rašte nurodytą sąlygą, kad avansinio mokėjimo suma 100 000 EUR pervesta ir įskaityta į Lietuvos gamtos fondo sąskaitą AB SEB banke.
 25. Lietuvos gamtos fondas 2015-10-16 raštu Nr. LGF-15-81 „Dėl informacijos apie avansiniu mokėjimu išmokėtų lėšų panaudojimą pateikimo" ir 2015-12-18 raštu Nr. LGF-15-107 „Dėl Aplinkos apsaugos agentūros 2015 m. gruodžio 8 d. rašto Nr. (20)-A4-13605" patvirtino, kad avansinį mokėjimą iš Agentūros yra gavęs ir negražinęs, tokiu būdu buvo įvykdytos kitos avansinio mokėjimo garantinio rašto sąlygos. Agentūra pakartotinai kreipėsi į AB SEB banką 2016-01-14 raštu Nr. (16)-A4-396 „Dėl reikalavimo mokėti pagal avansinio mokėjimo garantinį raštą Nr. 56780A021340" ir patikslino aplinkybes, susijusias su reikalavimu mokėti pagal avansinio mokėjimo garantinį raštą, pateikė įrodymus, kad Agentūros direktorius įgaliotas pasirašyti Agentūros vardu ir dokumentuose pateiktas parašas atitinka banko turimą pavyzdį - tokiu būdu įvykdant vieną iš avansinio mokėjimo garantinio rašto sąlygų - reikalavimą mokėti atsakovui pateikti kartu su gautu savo banko patvirtinimu, kad reikalavimą mokėti pasirašęs asmuo yra įgaliotas pasirašyti Agentūros vardu ir jo parašas atitinka banko turimus pavyzdžius.
 26. Atsakovas 2016-04-27 raštu Nr. 05.05.02-482 „Dėl reikalavimo mokėti pagal avansinio mokėjimo garantinį raštą Nr. 56780A021340" atsisakė tenkinti ieškovo prašymą. Tačiau iš teismui pateiktų dokumentų (sąskaitos išankstiniam apmokėjimui Nr.20150707, sąskaitos 2015-07-17 išrašo, dokumento Nr.4 skirto derinti savitarpio likutį kopijų) galima spręsti, kad avansinio mokėjimo suma buvo pervesta ir įskaityta į Lietuvos gamtos fondo sąskaitą AB SEB banke. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas savo atsakymuose nurodė, kad avansinio mokėjimo nurodyme turi būti įrašytas garantijos numeris ir/ ar viešojo pirkimo-pardavimo sutarties numeris, Agentūra ėmėsi visų įmanomų veiksmų ir priemonių nurodytam neesminiam neatitikimui pašalinti ir avansinio mokėjimo paskirtį patikslino. Agentūra nėra gavusi avansinio mokėjimo garantinio rašto Nr.56780A021340 pratęsimo ar naujo garantinio rašto, o atsakovas avansinio mokėjimo garantinio rašto Nr. 56780A021340 pakeitimą Nr. l, išdavimo data 2016-04-06, pateikė tik teismui kartu su atsiliepimu. AB SEB bankas nepagrįstai atsisakė išmokėti 100 000 EUR sumą pagal Agentūros pateiktus reikalavimus pagal avansinio mokėjimo garantinį raštą dėl formalių neatitikimų, nurodant mokėjimo paskirtį mokėjimo dokumente, bei formaliai atsisakė vertinti Agentūros kartu su reikalavimu pateiktus dokumentus, įrodančius, kad 100 000 EUR avansas buvo sumokėtas, kuo pažeidė sandorio, veiksmo, veiklos turinio viršenybės prieš formaliąją išraišką, sąžiningumo, protingumo, bendradarbiavimo principus.
 27. Agentūra papildomai informuoja, kad 2016-05-24 įsigaliojo Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-05-18 įsakymas Nr. D1-363 „Dėl projekto „Nacionalinės studijos apie pagrindinių ekosistemų teikiamų paslaugų pasiskirstymą ir būklę Lietuvos teritorijoje parengimas" projekto kodas Nr. EEE-LT03-AM-01TF-01-003 lėšų grąžinimo", kuriuo Agentūra įpareigojama per 90 kalendorinių dienų terminą nuo šio įsakymo įsigaliojimo dienos grąžinti 408 635,13 EUR į Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos sąskaitą. Taip pat Agentūra įpareigojama mokėti delspinigius už kiekvieną pavėluotą grąžinti tarptautinę finansinę paramą ir bendrojo finansavimo lėšas dieną. Dėl to, atsakovui neišmokėjus 100 000 EUR sumos pagal avansinio mokėjimo garantinį raštą iki 2016-08-24, Agentūra patirs didelių nuostolių, tinkamai neįvykdžius nurodyto įsakymo. Taip pat bus šiurkščiai pažeistos Agentūros teisės, galimai bus padaryta žala Agentūros, kaip valstybinės įstaigos, įvaizdžiui ir prestižui. Tuo atveju, jeigu Agentūra būtų priversta grąžinti į valstybės biudžetą neįsisavintas lėšas, panaudotas avanso išmokėjimui, iškiltų tiesioginė grėsmė Agentūros nuostatuose numatytų uždavinių ir funkcijų vykdymui.
 28. Atsakovas AB SEB bankas triplike su ieškovo argumentais nesutinka ir ieškovo reikalavimus laiko nepagrįstais. Nurodo, kad ieškovas dubliku patvirtino, jog dėl pasikeitusios faktinės situacijos ieškinio reikalavimas sudaro 100 000 EUR mokėjimą pagal avansinį mokėjimo garantinį raštą ir tokiu būdu patikslino ieškinio reikalavimą, nebekeldamas klausimų dėl sutarties sąlygų vykdymo garantinio rašto. Nepaisant to, ieškinyje ir dublike yra pateikiama dalis argumentų, kurie nėra susiję su ieškinio reikalavimu ir jų nėra pagrindo vertinti šioje byloje.
 29. Apibrėžiant bylos nagrinėjimo ribas, svarbu įvertinti šias objektyvias aplinkybes: bankas nėra sutarties tarp ieškovo ir Lietuvos gamtos fondo šalis ir nedalyvavo derinant sutarties sąlygas; bankas išduoda garantiją, remdamasis Lietuvos gamtos fondo prašyme suteikti garantiją pateikta informacija; įstatymas nenustato pareigos bankui analizuoti tarp ieškovo ir Lietuvos gamtos fondo sudarytų susitarimų sąlygų, priešingai, galioja garantijos nuo užtikrintos prievolės nepriklausomumo principas; banko, kaip garanto, teisės ir pareigos garantijos gavėjui, susijusios su išduota garantija, yra numatytos ir apribotos pačiame garantiniame rašte bei URDG taisyklėse, kurios taikomos avansinio mokėjimo garantiniam raštui; bankui nėra žinomi ieškovo prisiimti įsipareigojimai tretiesiems asmenims, įskaitant dublike numatytus įsipareigojimus Aplinkos ministerijai; bankas neprisiima atsakomybės už Lietuvos gamtos fondo veiksmus ar pildomų įsipareigojimų prieš trečiuosius asmenis. Dėl to dalis ieškovo argumentų yra laikytini nesusiję su nagrinėjama byla ir į juos neturėtų būti atsižvelgta.
 30. Byloje, atmetant visus nesusijusius argumentus, turėtų būti nagrinėjamas tik klausimas - ar bankas privalėjo išmokėti ieškovui 100 000 EUR sumą pagal avansinio mokėjimo garantinį raštą, ieškovui neįvykdžius visų avansinio mokėjimo garantiniame rašte nustatytų sąlygų. Bankas laikosi pozicijos, kad ieškovo keliami reikalavimai yra nepagrįsti, kadangi ieškovas iki šiol neįvykdė visų avansinio mokėjimo garantinio rašto sąlygų, kad būtų galima reikalauti išmokėti prašomą pinigų sumą, t.y. nepateikė avansinio mokėjimo nurodymo, kuriame įrašytas garantinio rašto numeris Nr.56780A021340 ir/ ar viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr.28TP-2015-29, todėl bankas neturi teisės tenkinti ieškovo reikalavimo mokėti.
 31. Ieškovas dublike taip pat pripažįsta, kad spręsti, ar avansinio mokėjimo suma 100 000 EUR buvo pervesta ir įskaityta į Lietuvos gamtos fondo sąskaitą per AB SEB banką, galima tik vertinant ieškovo papildomai pateiktus dokumentus, nors, kaip jau minėta atsiliepime į ieškinį, garantas, vertindamas pateiktą reikalavimą mokėti, negali išeiti už garantinio rašto ribų. Nors ieškovas teigia, kad jo pateikto bankui reikalavimo pagal avansinio mokėjimo garantinį raštą neatitikimai neva yra neesminiai, formalūs, tačiau tuo pačiu ieškovas pripažįsta faktą, kad neatitikimai buvo ir pats ieškovas juos supranta. Faktą, kad ieškovas pripažįsta egzistuojant objektyvius neatitikimus garantinio rašto turiniui, patvirtina ir ieškovo veiksmai, kurių jis ėmėsi, siekdamas neatitikimą pašalinti. Tokiu būdu byloje nėra ginčo dėl to, kad ieškovas neįvykdė visų avansinio mokėjimo garantinio rašto sąlygų, nepaisant to, kad ieškovui garantinio rašto sąlygos buvo žinomos, priimtinos ir turėjo būti suprantamos.
 32. Bankas, gavęs reikalavimą mokėti pagal garantiją, neturi teisės vertinti papildomai teikiamus garantiniame rašte nenumatytus įrodymus. Ieškovas dublike nepasisakė dėl banko atsiliepime išdėstytų argumentų, pagrindžiančių banko išduodamos garantijos specifiką ir teisinio reguliavimo skirtumus nuo paprastosios (sąlyginės) garantijos. Atitinkamai, ieškovas neišreiškė prieštaravimų dėl banko atsiliepime išdėstytų teiginių, pagrindžiančių banko pareigą, kreditoriaus reikalavimą mokėti, pateiktą pagal nepriklausomas banko garantijas, vertinti griežtai laikantis garantinio rašto sąlygų ir URDG taisyklių.
 33. Ieškovas dėsto argumentus, remdamasis bendraisiais teisės principais, tačiau šie principai turėtų būti vertinami nepriklausomų banko garantijų instituto teisinio reguliavimo kontekste bei taikomi vienodai ne vien ieškovo atžvilgiu, tačiau ir banko, taip pat trečiųjų asmenų interesų atžvilgiu. Be to, aklai taikant bendruosius principus, kuriuos siūlo ieškovas, būtų pažeisti tokie bendrieji principai, kaip teisėtų lūkesčių principas ar šalių (skolininko ir kreditoriaus) lygiateisiškumo principas.
 34. Banko atsiliepime į ieškinį ir triplike aptariamas teisinis reguliavimas lemia, kad galiojančios nepriklausomos banko garantijos atveju, gavęs garantijos gavėjo reikalavimą mokėti, bankas netiria faktinės situacijos ir neatlieka vertinimo, ar toks reikalavimas yra iš tiesų yra pagrįstas, ar užtikrinta prievolė iš tiesų buvo pažeista. Bankas privalo tik įvertinti, ar įvykdytos visos garantiniame rašte nustatytos sąlygos ir tik tuo atveju, jeigu visos šios sąlygos yra tenkinamos, bankas išmoka reikalaujamą sumą. Ir priešingai, jeigu pateiktas reikalavimas neatitinka garantijos vykdymo sąlygų, bankas negali tokio reikalavimo tenkinti.
 35. Avansinio mokėjimo garantinio rašto turinys gali būti keičiamas skolininko prašymu, todėl nuo pat avansinio mokėjimo išdavimo dienos ieškovas, manydamas, kad garantiniame rašte nustatytos sąlygos yra nepriimtinos ieškovui, galėjo informuoti skolininką, kad šis kreiptųsi į banką dėl garantinio rašto pakeitimo. Aplinkybės, kad ieškovas net nesikreipė į skolininką Lietuvos gamtos fondą, o siekia pakeisti mokėjimo paskirtį, vienašališkai kreipdamasis į banką, taip pat vykstantys teisminiai ginčai tarp ieškovo ir Lietuvos gamtos fondo tik sustiprina banko pareigą griežtai vertinti avansinio mokėjimo garantinio rašto reikalavimus.
 36. Ieškovas Aplinkos apsaugos agentūra 2016-06-28 pateikė teismui prašymą dėl procesinių palūkanų priteisimo, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo AB SEB banko priteisti 5 proc. procesines palūkanas, skaičiuojant nuo civilinės bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Prašymą grindžia tuo, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 2016-06-06 raštu Nr. (15-1 )-D8- 4417 „Dėl lėšų grąžinimo" įpareigojo ieškovą per 90 kalendorinių dienų terminą nuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gegužės 18 d. įsakymo Nr.D 1-363 „Dėl projekto „Nacionalinės studijos apie pagrindinių ekosistemų teikiamų paslaugų pasiskirstymą ir būklę Lietuvos teritorijoje parengimas" projekto kodas Nr. EEE-LT03-AM-01-TF-01-003 lėšų grąžinimo" įsigaliojimo dienos grąžinti 408 635,13 EUR į Aplinkos ministerijos sąskaitą. AB „SEB bankas" 2016-06-13 raštu Nr.05.05.02-656 „Dėl reikalavimo mokėti pagal avansinio mokėjimo garantinį raštą Nr. 56780A021340" neįvykdė prievolės pagal Agentūros 2016-06-07 rašte Nr.(16)-A4-5888 „Dėl reikalavimo mokėti pagal avansinio mokėjimo garantinį raštą Nr. 56780A021340" pateiktą reikalavimą išmokėti 100 000 EUR sumą pagal 2015-07-07 avansinio mokėjimo garantinį raštą Nr. 56780A021340, dėl to ieškovas negali grąžinti 100 000 EUR sumos į Aplinkos ministerijos sąskaitą ir, vadovaujantis įsakymo 1.2 papunkčiu, mokės delspinigius už kiekvieną pavėluotą grąžinti lėšas dieną, kurie skaičiuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. lK-94 „Dėl delspinigių už pavėluotą grąžinti finansinę paramą ir bendrojo finansavimo lėšas bei palūkanų už kiekvieną naudojimosi negrąžintomis lėšomis dieną dydžio nustatymo 2016 m. antrajam ketvirčiui".
 37. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 30 d. nutartimi į civilinės bylos nagrinėjimą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, ieškovo pusėje įtrauktas Labdaros ir paramos fondas Lietuvos gamtos fondas.
 38. Trečiasis asmuo Labdaros ir paramos fondas Lietuvos gamtos fondas atsiliepime prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad pritaria atsakovo atsiliepime nurodytiems motyvams. Be to teigia, kad, jeigu ieškovas patirtų dublike nurodytus nuostolius ar kitas pasekmes, tai patirtų tik dėl savo kaltės, kadangi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-05-18 įsakymas Nr. D1-363, kuriuo ieškovas įpareigojamas grąžinti „Nacionalinės studijos apie pagrindinių ekosistemų teikiamų paslaugų pasiskirstymą ir būklę Lietuvos teritorijoje parengimas" buvo priimtas 2016 m. gegužės 18 d. dėl to, kad ieškovas atsisakė projekto finansavimo, nes negali jo įvykdyti dėl kompetencijos stokos, ką patvirtina ieškovo 2016-03-18 raštas Nr. (20)-A4-2814.
 39. Teismo posėdyje ieškovo atstovė palaikė ieškovo procesiniuose dokumentuose išdėstytas aplinkybes ir argumentus, prašė ieškinį tenkinti pagal dublike išdėstytą prašymą (ieškinio reikalavimas sudaro 100 000 EUR mokėjimą pagal avansinį mokėjimo garantinį raštą), papildomai nurodė, kad atsakovas nagrinėjamu atveju atmetė ieškovo reikalavimus išskirtinai formaliais pagrindais, o ieškovas techniškai negali ištaisyti formalių trūkumų jau įvykdytame pavedime. Pažymi, jog svarbu yra tai, kad 100 000 EUR trečiajam asmeniui yra sumokėta, yra tai patvirtinantys duomenys, tačiau vien dėl formalių neatitikimų ieškovas negali gauti išmokos pagal besąlyginę banko garantiją. Garantija suteikta pagal viešojo pirkimo sąlygas, mokėjimas atliktas, jo paskirtyje nurodant trečiojo asmens sąskaitos numerį, todėl buvo galima laisvai identifikuoti. Pagal CK nuostatas atsakovo atmetimas yra labai formalus.
 40. Teismo posėdyje atsakovo atstovai palaikė atsakovo procesiniuose dokumentuose išdėstytas aplinkybes ir argumentus, prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą, papildomai nurodė, kad bankas siekia užsitikrinti stabilumą ir teisinį apibrėžtumą, laikytis formalių garantinio rašto reikalavimų. Bankas iki šiol nėra gavęs tokio mokėjimo, kuris atitiktų garantinio rašto sąlygas. Bankas nėra ieškovo ir trečiojo asmens sutarties dalyviu, todėl jo nesaisto jų faktinė situacija. Bankas būtų sutikęs keisti garantijos sąlygas, jei būtų kreipęsis skolininkas, bet ieškovas turėjo susitarti su trečiuoju asmeniu. Dabar prašoma įpareigoti banką nagrinėti papildomus dokumentus, nors jis nėra įpareigotas tai daryti.
 41. Teismo posėdyje trečiojo asmens atstovas prašė ieškinį atmesti, palaikė atsakovo poziciją ir argumentus, akcentavo, jog šiuo atveju nėra svarbu, kam ieškovas ketintų naudoti sugrąžintus pinigus. Pervesti pinigai buvo panaudoti paslaugai, kurią pirko ieškovas. Sutarties šalys (ieškovas ir trečiasis asmuo) nebendradarbiavo, ieškovas labai formaliai žiūrėjo į sutarties nutraukimą.
 42. Ieškinys atmestinas.
 43. Byloje nustatyta, kad Aplinkos apsaugos agentūra ir Lietuvos gamtos fondas 2015 m. gegužės 7 d. sudarė „Nacionalinės studijos apie pagrindinių ekosistemų teikiamų paslaugų pasiskirstymą ir būklę Lietuvos teritorijoje parengimo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį” Nr. 28TP-2015-29 (toliau – Sutartis).
 44. AB SEB bankas 2015-05-12 išdavė Lietuvos gamtos fondui sutarties sąlygų vykdymo garantinį raštą, pagal kurį AB SEB bankas, gavęs raštišką garantijos sąlygas atitinkantį Agentūros reikalavimą sumokėti garantijoje nurodytą sumą, jeigu Lietuvos gamtos fondas neįvykdys 2015 m. gegužės 7 d. viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 28TP-2015-29 „Nacionalinės studijos apie pagrindinių ekosistemų teikiamų paslaugų pasiskirstymą ir būklę Lietuvos teritorijoje parengimo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis", įsipareigojo neatšaukiamai sumokėti garantijos gavėjui (ieškovui) ne daugiau kaip 41 950 EUR per 7 darbo dienas.
 45. AB SEB bankas 2015-07-07 išdavė Lietuvos gamtos fondui avansinio mokėjimo garantinį raštą, pagal kurį AB SEB bankas, gavęs raštišką garantijos sąlygas atitinkantį Agentūros reikalavimą sumokėti, jeigu Lietuvos gamtos fondas nesuteikia paslaugos, numatytos Sutartyje ir negrąžina iš Agentūros pagal Sutartį gauto avanso, įsipareigojo neatšaukiamai sumokėti garantijos gavėjui Agentūrai ne daugiau kaip 100 000 EUR per 7 darbo dienas.
 46. Agentūra nutraukė Sutartį su Lietuvos gamtos fondu dėl esminio sutarties pažeidimo (Agentūros 2015 m. rugsėjo 22 d. raštas Nr. (11)-A4-10495, el. raštai 2015 m. rugsėjo 29 d., 2015 m. spalio 2 d., 2015 m. spalio 9 d. raštas Nr. (11)-A4-11290, 2015 m. spalio 16 d. raštas Nr. (11)-A4-11561, 2015 m. lapkričio 12 d. posėdžio protokolas, 2015 m. lapkričio 17 d. raštas Nr. (16)-A4-12821. 2015 m. gruodžio 8 d. raštas Nr. (20)-A4-13605). Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. spalio 12 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-8796-872/2016 atmetė Labdaros ir paramos fondo ieškinį atsakovui Aplinkos apsaugos agentūrai dėl sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir negaliojančiu. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. rugsėjo 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2A-234-258/2017 Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 12 d. sprendimą paliko nepakeistą.
 47. Agentūra 2015-12-29 kreipėsi į AB SEB banką su reikalavimais raštu Nr. (16)-A4-14490 „Dėl reikalavimo" (pagal sutarties sąlygų vykdymo garantinį raštą) ir raštu Nr. (16)-A4-14489 „Dėl reikalavimo" (pagal avansinio mokėjimo garantinį raštą), kuriuose išdėstė Sutarties su tiekėju nutraukimo aplinkybes ir pateikė reikalavimą sumokėti sutarties sąlygų vykdymo garantiniame rašte ir avansinio mokėjimo garantiniame rašte nurodytas sumas į Agentūros banko sąskaitą. 2015-12-30 raštu Nr. (16)-A4-14541 „Dėl papildomų dokumentų" Agentūra pateikė AB SEB bankui 2015-07-07 sąskaitos išankstiniam apmokėjimui Nr. 20150707 kopiją, pagal kurią Agentūra atliko avansinį mokėjimą Lietuvos gamtos fondui į jo sąskaitą AB SEB banke.
 48. AB SEB bankas 2016-01-05 raštu Nr. 05.05.02-16 „Dėl reikalavimo mokėti pagal sutarties sąlygų vykdymo garantinį raštą Nr. 56780A020977" pranešė, kad atmeta Agentūros pateiktą reikalavimą, nes Agentūra nepateikė banko patvirtinimo, kad reikalavimą pasirašęs asmuo yra įgaliotas pasirašyti Agentūros vardu ir jo parašas atitinka banko turimus pavyzdžius; be to, reikalavime nurodytas sutarties dalykas „dėl paslaugos „Nacionalinė studija apie pagrindinių ekosistemų teikiamų paslaugų pasiskirstymą ir būklę Lietuvos teritorijoje" teikimo" skiriasi nuo garantija užtikrinto sutarties dalyko „...dėl Nacionalinės studijos apie pagrindinių ekosistemų teikiamų paslaugų pasiskirstymą ir būklę Lietuvos teritorijoje parengimo paslaugų teikimo".
 49. AB SEB bankas 2016-01-05 raštu Nr. 05.05.02-18 „Dėl reikalavimo mokėti pagal avansinio mokėjimo garantinį raštą Nr. 56780A021340" pranešė, kad atmeta pateiktą reikalavimą, nes reikalavimas mokėti negali būti pateiktas anksčiau, negu visa avansinio mokėjimo suma bus pervesta ir įskaityta į Lietuvos gamtos fondo sąskaitą, o avansinio mokėjimo nurodyme turi būti įrašytas garantijos numeris ir/ar viešojo pirkimo-pardavimo sutarties numeris. Be to nepateiktas patvirtinimas, kad reikalavimą pasirašęs asmuo yra įgaliotas pasirašyti Agentūros vardu ir jo parašas atitinka banko turimus pavyzdžius. Taip pat AB SEB bankas nurodė, kad reikalavime nepatvirtinta, kad Lietuvos gamtos fondas nesuteikė „Nacionalinė studija apie pagrindinių ekosistemų teikiamų paslaugų pasiskirstymą ir būklę Lietuvos teritorijoje" paslaugos.
 50. 2016-01-14 Agentūra pakartotinai kreipėsi į AB SEB banką raštu Nr. (16)-A4-396 „Dėl reikalavimo mokėti pagal avansinio mokėjimo garantinį raštą Nr. 56780A021340" ir patikslino aplinkybes, susijusias su reikalavimu mokėti pagal avansinio mokėjimo garantinį raštą.
 51. 2016-01-19 AB SEB bankas raštu Nr. 05.05.02-76 „Dėl reikalavimo mokėti pagal avansinio mokėjimo garantinį raštą Nr. 56780A021340" atmetė Agentūros 2016-01-14 reikalavimą, nurodant, kad reikalavimas mokėti negali būti pateiktas anksčiau, negu visa avansinio mokėjimo suma bus pervesta ir įskaityta į Lietuvos gamtos fondo sąskaitą, o avansinio mokėjimo nurodyme turi būti jrašytas garantijos numeris ir/ar viešojo pirkimo-pardavimo sutarties numeris, nes mokėjimo nurodymas su garantijoje nurodyta mokėjimo paskirtimi į nurodytą sąskaitą, esančią AB SEB banke, nebuvo gautas; taip pat reikalavime nepatvirtinta, kad Lietuvos gamtos fondas negrąžino gauto avanso pagal 2015-05-07 viešojo pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 28TP-2015-29; pagal Bendrųjų garantijos pagal pirmą pareikalavimą taisyklių, kurios taikomos šiuo atveju, „19 str. d punktą bankas negali vertinti pateiktų dokumentų, kurie nėra reikalaujami pateikti pagal garantijos sąlygas.
 52. Atsakovas 2016-04-27 raštu Nr. 05.05.02-483 informavo ieškovą apie ieškovo 2016-04-19 rašto Nr. (16)-A4-4028 reikalavimo atitikimą garantijos sąlygoms ir nurodė, kad bankas atliks reikalaujamą mokėjimą, t.y. 41 950 EUR. Mokėjimo nurodymu bankas 2016-04-29 pervedė ieškovo reikalautą 41 950 EUR sumą pagal sutarties sąlygų vykdymo garantinį raštą.
 53. Ieškovas paduotu ieškiniu nagrinėjamoje byloje pareiškė du reikalavimus – pirma, pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu atsakovo atsisakymą mokėti pagal sutarties sąlygų vykdymo garantinį raštą ir avansinio mokėjimo garantinį raštą; antra, įpareigoti atsakovą išmokėti ieškovui 141 950 EUR pagal sutarties sąlygų vykdymo garantinį raštą ir avansinio mokėjimo garantinį raštą. Atsakovas atsiliepime nurodė ir pateikė tai patvirtinančius įrodymus, kad vienas iš pareikštų ieškovo reikalavimų - išmokėti ieškovui 41 950 EUR pagal sutarties sąlygų vykdymo garantinį raštą yra įvykdytas 2016-04-29 mokėjimo nurodymu.
 54. Ieškovas dublike patvirtino, kad dėl pasikeitusios faktinės situacijos ieškinio reikalavimas sudaro 100 000 EUR mokėjimą pagal avansinį mokėjimo garantinį raštą, t.y. tokiu būdu ieškovas patikslino ieškinio reikalavimą ir byloje nebekelia klausimo dėl sutarties sąlygų vykdymo garantinio rašto. Tai reiškia, kad, bankui išmokėjus ieškovo reikalautas lėšas pagal sutarties sąlygų vykdymo garantinį raštą, šioje dalyje nebeliko ieškinio dalyko, t.y. tarp šalių nėra ginčo dėl 41 950 EUR sumos, kylančios iš sutarties sąlygų vykdymo garantinio rašto. Atsižvelgiant į tai, teismas nagrinėja bylą iš esmės ir teismo sprendime pasisako tik dėl ieškovo reikalavimo įpareigoti atsakovą išmokėti ieškovui 100 000 EUR pagal avansinio mokėjimo garantinį raštą, o dėl kitų šalių procesiniuose dokumentuose išdėstytų argumentų, susijusių su reikalavimu pagal sutarties sąlygų vykdymo garantinį raštą nepasisako.
 55. Atsakovas 2016-04-27 raštu Nr. 05.05.02-482, atsisakydamas tenkinti ieškovo prašymą dėl reikalavimo mokėti pagal avansinio mokėjimo raštą Nr. 56780A021340, nurodė, kad ieškovas, teikdamas 2016-04-19 reikalavimą pagal avansinio mokėjimo garantinį raštą, neįvykdė visų jame nustatytų sąlygų, t. y. kad ieškovo pateiktas reikalavimas neatitinka avansinio rašto garantinio mokėjimo sąlygos, jog reikalavimas mokėti negali būti pateiktas anksčiau, negu visa avansinio mokėjimo suma bus pervesta ir įskaityta į Lietuvos gamtos fondo sąskaitą; atsakovas nurodė, kad avansinio mokėjimo nurodyme turi būti įrašytas Garantijos numeris Nr.56780A021340 ir/ar viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr.28TP-2015-29. Nors ieškovas ištaisė kai kuriuos kitus trūkumus, tačiau nurodytą trūkumą atsakovas laiko esminiu, dėl kurio ieškovo reikalavimas išmokėti 100 000 EUR pagal avansinio mokėjimo garantinį raštą netenkintinas.
 56. Ieškovas su tokia atsakovo pozicija nesutinka, ieškinyje laiko, kad atsakovas nurodė formalias Agentūros reikalavimų atmetimo priežastis, nesigilindamas į reikalavimų turinį, nes garantija suteikta pagal viešojo pirkimo sąlygas, mokėjimas atliktas, jo paskirtyje nurodant trečiojo asmens sąskaitos numerį, todėl buvo galima laisvai identifikuoti tiek garantijos, tiek sutarties numerį. Dabar gi, kaip teigia ieškovas, vien dėl formalių neatitikimų jis negali gauti išmokos pagal besąlyginę banko garantiją. Taigi bylos nagrinėjimo dalykas yra klausimas, ar atsakovas privalo išmokėti ieškovui 100 000 EUR sumą pagal avansinio mokėjimo garantinį raštą. Teismas pripažįsta teisėtu ir pagrįstu atsakovo atsisakymą išmokėti.
 57. Taigi AB SEB bankas 2015-07-07 išdavė byloje analizuojamą avansinio mokėjimo garantinį raštą, gavęs trečiojo asmens Lietuvos gamtos fondo prašymą suteikti garantiją, kuriame garantijos objektu nurodyta trečiojo asmens ir ieškovo sudaryta 2015-05-07 viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 28TP-2015-29 dėl paslaugos „Nacionalinė studija apie pagrindinių ekosistemų teikiamų paslaugų pasiskirstymą ir būklę Lietuvos teritorijoje" teikimo (tekste – Sutartis). Avansinio mokėjimo garantiniame rašte užfiksuota sąlyga, kad pagal šį garantinį raštą reikalavimas mokėti negali būti pateiktas anksčiau, negu visa avansinio mokėjimo suma bus pervesta ir įskaityta į Pardavėjo (Lietuvos gamtos fondo) sąskaitą Nr. LT49 7044 0600 0761 6529, esančią AB SEB banke. Avansinio mokėjimo nurodyme turi būti įrašytas šio garantinio rašto numeris Nr.56780A021340 ir/ ar viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr.28TP-2015-29.
 58. Kaip matyti iš 2016-04-27 atsakovo rašto Nr. 05.05.02-482, taip pat kito šalių susirašinėjimo, būtent ši esminė avansinio mokėjimo garantijos sąlyga, būtina reikalavimo pateikimui, nebuvo įvykdyta, t. y. ieškovas nepateikė atsakovui mokėjimo nurodymo, kuriame būtų nurodytas avansinio mokėjimo garantinio rašto numeris ir/ar Sutarties numeris. Pažymėtina, kad ieškovas iš esmės šios sąlygos neišpildymo ir neneigia, tačiau laiko tai formaliu dalyku, kadangi, jo vertinimu, atsakovas iš to, jog garantija suteikta pagal viešojo pirkimo sąlygas, mokėjimas atliktas, jo paskirtyje nurodant trečiojo asmens sąskaitos numerį, galėjo laisvai identifikuoti tiek garantijos, tiek sutarties numerį, t. y. ieškovas pripažįsta, kad spręsti, ar avansinio mokėjimo suma 100 000 EUR buvo pervesta ir įskaityta į Lietuvos gamtos fondo sąskaitą AB SEB banke, galima tik vertinant ieškovo papildomai pateiktus dokumentus.
 59. Nagrinėjamu atveju atsakovo išduotas avansinio mokėjimo garantijos raštas yra nepriklausoma garantija, todėl atsakovas, priešingai nei ieškovas, teisingai teigia, kad bankui, kaip garantui, negali būti priskiriamos pareigos, kurios yra kildinamos iš sąlyginės garantijos ir jai taikomų teisės normų. Taigi ieškovas, tvirtindamas, kad bankas privalėjo ignoruoti ieškovo pateiktų reikalavimų formalaus pobūdžio neatitikimus avansinio mokėjimo garantinio rašto sąlygoms ir teikti pirmenybę ne garantinio rašto sąlygoms, bet analizuoti ieškovo ir skolininko Lietuvos gamtos fondas santykius, kas yra būdinga sąlyginėms garantijoms, paneigia vieną iš esminių nepriklausomos banko garantijos bruožų - nepriklausomumą nuo užtikrintos prievolės.
 60. Šiuo atveju nepriklausomai atsakovo garantijai taikytina CK 6.90 straipsnio 2 dalis, pagal kurią garanto prievolė kreditoriui nepriklauso nuo pagrindinės prievolės, kurios įvykdymui užtikrinti išduota garantija, nepaisant to, kad garantijoje ta prievolė nurodyta (CK 6.93 str. 1 d.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-11-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-537/2012; URDG taisyklių 5 str.). Taigi garantijos nepriklausomumas nuo užtikrintos prievolės reiškia, kad atsakovas, gavęs ieškovo reikalavimą išmokėti garantuotą pinigų sumą pagal avansinio mokėjimo garantinį raštą, neturėjo ir neprivalėjo vertinti, ar Lietuvos gamtos fondas iš tikrųjų, kaip teigia ieškovas, neįvykdė savo įsipareigojimų, už kuriuos buvo garantuota avansinio mokėjimo garantiniu raštu, nes kaip jau minėta, užtikrintos prievolės pažeidimas nėra pagrindas mokėti pagal banko garantiją, t. y. Sutarties tarp ieškovo ir Lietuvos gamtos fondo vykdymo klausimų ir iš to kylančių ginčų vertinimas ir sprendimas nėra atsakovo kompetencija, ką patvirtina ir įsiteisėjęs Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 12 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-8796-872/2016, kur buvo sprendžiamas klausimas dėl Sutarties nutraukimo pagrįstumo.
 61. Banko, išduodančio nepriklausomą garantiją, vaidmuo yra aiškiai apibrėžiamas URDG taisyklių 6 straipsnyje, pagal kurį garantas turi vertinti dokumentus, bet ne su šiais dokumentais susijusias prekes, paslaugas ar šalių veiksmus, ir URDG taisyklių 19 straipsnio d punkte, kuris įpareigoja banką nevertinti pateiktų dokumentų, kurie nėra reikalaujami pagal konkrečios garantijos sąlygas. Taigi ieškovo teikti papildomi, su avansinio mokėjimo garantinio rašto turiniu nesusiję, rašytiniai įrodymai (įskantant avansinę sąskaitą), pagrįstai atsakovo nebuvo vertinami, nes jie nebuvo reikalaujami pateikti pagal avansinio mokėjimo garantinį raštą. Priešingu atveju susidarytų situaciją, kai nepriklausomą garantiją išdavęs bankas privalėtų išeiti už garantijos ribų ir vertinti papildomus įrodymus, kaip yra sąlyginės garantijos atveju.
 62. Kadangi garantija nustatyto įsipareigojimo įvykdymas sukelia tiesioginius turtinius padarinius garantui, tai jo pareiga mokėti garantijos sumą kyla tik tada, kai yra įvykdomos visos garantijoje nurodytos jos vykdymo sąlygos, ir, priešingai, jeigu kreditoriaus reikalavimas ar prie jo pridėti dokumentai neatitinka garantijos vykdymo sąlygų, tai garantas turi teisę atsisakyti tenkinti kreditoriaus reikalavimą (CK 6.92 str. 4 d.). Griežtas garantijos sąlygų laikymasis užtikrina tinkamą garanto vienašalių įsipareigojimų įgyvendinimą, kreditoriaus teisėtus lūkesčius gauti garantijos sumą, civilinių teisinių santykių aiškumą bei stabilumą, nes visiems jų dalyviams garantuojamas teisinis tikrumas, kad tik egzistuojant visoms nurodytoms aplinkybėms garantija atliks savo kaip prievolės užtikrinimo priemonės funkciją (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-11-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-537/2012).
 63. Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju avansinio mokėjimo garantija buvo išduota ir jos sąlygos nurodytos laikantis Lietuvos gamtos fondo pateiktame prašyme suteikti garantiją nurodytų sąlygų, be to pats ieškovas priėmė būtent tokio turinio garantiją ir nekėlė jokių klausimų Lietuvos gamtos fondui ir /ar tiesiogiai bankui. Ši aplinkybė patvirtina, kad ieškovas sutiko su avansinio mokėjimo garantinio rašto turiniu ir, tuo pačiu, siekdamas tinkamai pasinaudoti šiame garantiniame rašte numatyta garantija, privalėjo pasirūpinti, kad būtų tenkinamos visos garantiniame rašte numatytos sąlygos.
 64. Atkreiptinas dėmesys, kad avansinio mokėjimo garantiniame rašte nėra jokių ypatingų ar netikėtų sąlygų, visi reikalavimai yra įvardinami aiškiai, garantinio rašto teksto apimtis yra nedidelė, o ieškovas nenurodo jokių aplinkybių, susijusių su garantinio rašto turiniu ar galimais kitais trūkumais. Todėl konstatuotina, kad ieškovui nebuvo jokių kliūčių pateikti reikalavimą, atitinkantį šiam avansinio mokėjimo garantiniam raštui, jo sąlygoms. Priešinga išvada arba vertinimas taip, kaip prašo vertinti ieškovas, sukeltų teisinį neapibrėžtumą ir įpareigotų garantą vertinti ne vien garantiniame rašte numatytas (šalių suderintas) garantijos sąlygas, tačiau ir jas interpretuoti, aiškinti plečiamai bei atlikti subjektyvų vertinimą, kas paneigtų garantijų pagal pirmą pareikalavimą (nepriklausomų garantijų) esmę, pažeistų susijusių šalių (įskaitant skolininko) teisėtus lūkesčius, teisingumo ir sąžiningumo principus, sukurdama teisinio netikrumo ir neapibrėžtumo situaciją, kai kreipiantis į teismą garantijos gavėjas galėtų išsireikalauti lėšas pagal garantiją, net ir nesilaikydamas garantijos sąlygų.
 65. Teismas atmeta, kaip neįtakojančius ir nesusijusius su ginčo dalyku, ieškovo argumentus, kad jis galimai patirs dublike nurodytus nuostolius ar kitas pasekmes dėl atitinkamai jo atžvilgiu priimtų teisės aktų tuo atveju, jeigu ieškinys nebus patenkintas. Tačiau teismas pažymi, kad LR aplinkos ministro 2016-05-18 įsakymas Nr. D1-363, kuriuo ieškovas įpareigojamas grąžinti „Nacionalinės studijos apie pagrindinių ekosistemų teikiamų paslaugų pasiskirstymą ir būklę Lietuvos teritorijoje parengimas" buvo priimtas 2016 m. gegužės 18 d. dėl to, kad ieškovas atsisakė projekto finansavimo, nes negali jo įvykdyti dėl kompetencijos stokos, ką patvirtina ieškovo 2016-03-18 raštas Nr. (20)-A4-2814. Tuo tarpu, jau minėta, kad ieškovo ir trečiojo asmens tarpusavio santykiai (Sutarties vykdymo klausimai), neįtakoja ginčo dalyko.
 66. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, bei, atsižvelgdamas į tai, kad pats ieškovas iš esmės neginčija fakto, jog formalūs trūkumai egzistavo reikalavimo pateikimo metu, teismas daro išvadą, kad ieškinio reikalavimas negali būti laikomas pagrįstu, kadangi kartu su reikalavimu bankui apmokėti avansinio mokėjimo garantiniame rašte nurodytą pinigų sumą, ieškovas privalėjo pateikti ir šiame garantiniame rašte tiksliai įvardinamus dokumentus, o būtent - kartu su reikalavimu mokėti pateikti mokėjimo nurodymą, kuriame būtų nurodytas avansinio mokėjimo garantinio rašto numeris ir/arba viešojo pirkimo Sutarties numeris, tačiau ieškovas tokio dokumento nepateikė. Ieškovui neįvykdžius avansinio mokėjimo garantiniame rašte aiškiai įvardinto reikalavimo, vadovaujantis šio garantinio rašto sąlygomis, bankas neturėjo ir neturi teisinio pagrindo tenkinti iš šio garantinio rašto kildinamo ieškovo reikalavimo mokėti ieškinyje nurodytą 100 000 EUR sumą. Taigi ieškovas savo ieškinio reikalavimo nepagrindė ir neįrodė, todėl ieškinys atmetamas (CPK 178, 185 str.).
 67. Atmetus ieškinį, ieškovui jo patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos, tačiau atlygintinos atsakovo patirtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str. 1 d., 98 str.). Pagal pateiktus į bylą duomenis atsakovas AB SEB bankas patyrė 977,49 EUR išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Visos šios išlaidos yra pagrįstos į bylą pateiktais tinkamais dokumentais, atitinka konkrečios bylos sudėtingumą ir apimtį, advokato darbo ir laiko sąnaudas, yra ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio, todėl visoje apimtyje priteistinos iš ieškovo.

5Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 185, 259, 265, 268-270 straipsniais,

Nutarė

6Ieškovo Aplinkos apsaugos agentūros ieškinį atsakovui AB SEB bankui dėl turtinės žalos (nuostolių) atlyginimo atmesti.

7Priteisti iš ieškovo Aplinkos apsaugos agentūros atsakovui AB SEB bankui 977,49 EUR (devynis šimtus septyniasdešimt septynis eurus 49 euro centus) išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

8Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai