Byla e2-45054-861/2015
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Donata Kravčenkienė rašytinio proceso tvarka atsakovei už akių išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Vilniaus teritorinės ligonių kasos ieškinį atsakovei D. K. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovės 100,05 EUR žalos atlyginimo, 5 procentų metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Ieškovas nurodė, jog 2015-05-13 atsakovei suteiktos ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis apmokėtos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurių kaina – 100,05 EUR. Paaiškino, jog atsakovė privalomuoju sveikatos draudimu laikotarpiu nuo 2015-05-01 iki 2015-05-31 nebuvo drausta, sveikatos draudimo įmoka už atsakovę už 2015 metų gegužės mėnesį nebuvo sumokėta. Pažymėjo, jog jei asmuo, kuriam per vieną mėnesį po to, kai už jį nustota mokėti arba kai jis pats nustojo mokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokas, buvo suteiktos ir iš PSDF biudžeto lėšų apmokėtos sveikatos priežiūros paslaugos, iki šio mėnesio pabaigos nesumoka draudimo įmokos, jis neįgyja apdraustojo privalomuoju draudimu teisinio statuso ir turi pareigą sumokėti už jam per šį laikotarpį suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas. Nurodė, jog atsakovė neįvykdydama įstatymo nustatytos pareigos laiku sumokėti sveikatos draudimo įmoką ir neatlygindama PSDF biudžeto išlaidų dėl jai suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo atliko neteisėtus veiksmus, PSDF biudžetui buvo padaryta žala, atsakovė gavo sveikatos priežiūros paslaugas ir jos gauta nauda tiesiogiai susijusi su pareigų nevykdymu. Atsakovei 2015-08-04 bei 2015-09-10 buvo siųsti raginimai savanoriškai atlyginti PSDF biudžetui padarytą žalą, tačiau atsakovė žalos neatlygino.

3Atsakovei ieškinio ir teismo pranešimo kopijos įteiktos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 130 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka 2015-11-18. Kadangi atsakovė nepateikė atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą, o ieškovas pareiškė prašymą priimti sprendimą už akių, yra visi CPK 142 straipsnio 4 dalyje, 285 straipsnyje numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas.

5Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 142 str. 4 d., 285 str. 2 d.).

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2015-05-13 atsakovei suteiktos sveikatos priežiūros paslaugos 100,05 EUR sumai. Iš Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro duomenų nustatyta, jog laikotarpiu nuo 2015-05-01 iki 2015-05-31 atsakovė nebuvo drausta privalomuoju sveikatos draudimu. Sveikatos draudimo įmoka už atsakovę per 2015 metų gegužės mėnesį nebuvo sumokėta. Atsakovei 2015-08-04 bei 2015-09-10 siųsti pranešimai dėl žalos atlyginimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui. Byloje duomenų apie tai, kad atsakovė atlygino ieškovui jo patirtą žalą, nėra ir šalys tokių įrodymų į bylą nepateikė (CPK 176 –179 str.).

7Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 str. prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas draudžiama (CK 6.59 str.). CK 6.263 str. nustato, kad kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos; žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais – ir neturtinę žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo. Pagal CK 6.280 str. atlyginęs kito asmens padarytą žalą asmuo turi į padariusį žalą asmenį regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę tokio dydžio, kiek sumokėjo žalos atlyginimo, jeigu įstatymai nenustato kitokio dydžio. Esant šioms aplinkybėms konstatuotina, kad ieškovo reikalavimas dėl žalos atlyginimo tenkintinas, ir ieškovo naudai iš atsakovės priteistina 100,05 EUR žalos atlyginimo (CK 6.38, 6.63, 6.263, 6.280).

8Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.37 str. 2 d. skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Tuo remiantis, iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio procesinės metinės palūkanos už priteistą sumą (100,05 EUR) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-10-29) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

9Vadovaujantis CPK 92 str., 93 str. 1 d. ir 96 str. 1 d., valstybės naudai iš atsakovės priteistina 15 EUR žyminio mokesčio (CPK 80 str. 1 d. 1 p.).

10Teismo turėtos pašto išlaidos neviršija 3 EUR, todėl nepriteistinos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (CPK 92 str., 96 str. 6 d.).

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsniu, 285-288 straipsniais,

Nutarė

12ieškinį tenkinti.

13Priteisti ieškovui Vilniaus teritorinei ligonių kasai, į. k. 188783796, iš atsakovės D. K., a. k. ( - ), 100,95 (vieną šimtą eurų 95 euro ct) žalos atlyginimo, 5 procentų metinių palūkanų už priteistą sumą (100,95 EUR) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-10-29) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

14Priteisti iš atsakovės D. K., a. k. ( - ), valstybės naudai 15 EUR (penkiolika eurų) žyminio mokesčio.

15Atsakovė negali skųsti šio teismo sprendimo nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau sprendimą už akių priėmusiam Vilniaus miesto apylinkės teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti CPK 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

16Ieškovas sprendimą gali apskųsti per 30 dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos, paduodant apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai