Byla 2S-840-368/2017
Dėl Telšių rajono apylinkės teismo 2017 m. rugpjūčio 7 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-478-671/2017

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Mockevičius teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apeliantės (ieškovės) UAB „Transrental“ atskirąjį skundą dėl Telšių rajono apylinkės teismo 2017 m. rugpjūčio 7 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-478-671/2017.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

 1. Apeliantė (ieškovė) likviduojama UAB „Transrental“ 2017 m. liepos 25 d. pateikė apeliacinį skundą dėl Telšių rajono apylinkės teismo 2017 m. birželio 23 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-478-671/2017, kuriuo prašė panaikinti Telšių rajono apylinkės teismo 2017 m. birželio 23 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – tenkinti apeliantės ieškinį.
 1. Telšių rajono apylinkės teismo 2017 m. liepos 25 d. nutartimi apeliantei likviduojamai UAB „Transrental“ nustatytas terminas iki 2017 m. rugpjūčio 4 d. pašalinti apeliacinio skundo trūkumus: pateikti tinkamai pasirašytą apeliacinį skundą, t. y. apeliacinį skundą turėtų pasirašyti likviduojamos uždarosios akcinės bendrovės „Transrental“ likvidatorius E. Š. ir jo įgaliotas asmuo, surašęs apeliacinį skundą.
 1. 2017 m. rugpjūčio 4 d. apeliantė pateikė prašymą dėl apeliacinio skundo trūkumų šalinimo, kuriuo pateikė apeliacinį skundą dėl Telšių rajono apylinkės teismo 2017 m. birželio 23 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-478-671/2017, pasirašytą apeliantės likvidatoriaus E. Š. ir apeliacinį skundą surašiusio apeliantės atstovo advokato G. M..

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6

 1. Telšių rajono apylinkės teismas 2017 m. rugpjūčio 7 d. nutarė apeliantės (ieškovės) 2017 m. liepos 25 d. apeliacinį skundą laikyti nepaduotu ir grąžinti jį padavusiam asmeniui, o 2017 m. rugpjūčio 4 d. paduotą apeliacinį skundą atsisakyti priimti ir grąžinti jį padavusiam asmeniui.
 1. Teismas nurodė, kad 2017 m. rugpjūčio 4 d. pateikto apeliacinio skundo turinys skiriasi nuo pirminio 2017 m. liepos 25 d. paduoto apeliacinio skundo. Pateiktas apeliacinis skundas yra pakeistas (papildytas) (11, 12, 14, 19, 20 puslapiai). Teismas pažymėjo, kad jeigu keičiamas arba pildomas apeliacinės instancijos teismui pateiktų procesinių dokumentų (skundų, atsiliepimų į juos) dalykas ar pagrindas nesilaikant CPK 323 straipsnyje nustatyto ribojimo, tokie paaiškinimai (ar atitinkama jų dalis) negali būti analizuojami ir vertinami. Kadangi apeliantė šalindama teismo nustatytus trūkumus dėl tinkamo apeliacinio skundo pasirašymo, pateikė pakeistą apeliacinį skundą, kurio padavimą, pasibaigus apeliacinio apskundimo terminui, CPK 323 straipsnis draudžia, teismas 2017 m. rugpjūčio 4 d. pateiktą apeliacinį skundą atsisakė priimti, o 2017 m. liepos 25 d. pateiktą apeliacinį skundą laikė nepaduotu, kadangi jis nebuvo tinkamai pasirašytas.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

8

 1. Skųsdama Telšių rajono apylinkės teismo 2017 m. rugpjūčio 7 d. nutartį, apeliantė (ieškovė) UAB „Transrental“ prašo minėtą nutartį panaikinti ir apeliacinio skundo priėmimo klausimą perduoti Telšių rajono apylinkės teismui nagrinėti iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
6.1.Pasirašydamas apeliacinį skundą, kaip jį surašęs asmuo, advokatas G. M. jį kartu pasirašė, kaip ir apelianto atstovas, o toks apeliacinio skundo pasirašymas, vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, yra laikomas tinkamu paduodančio asmens apeliacinio skundo pasirašymu. Todėl apelianto 2017 m. liepos 25 d. paduotas apeliacinis skundas pirmosios instancijos teismo turėjo būti priimtas, nenustatinėjant jokio termino trūkumams šalinti. 6.2. CPK norma aiškiai įtvirtina draudimą keisti apeliacinio skundo dalyką ir pagrindą po apeliacinio skundo padavimo, tačiau apelianto 2017 m. rugpjūčio 4 d. paduotame apeliaciniame skunde nei apeliacinio skundo dalykas, nei jo pagrindas nebuvo pakeistas. Apeliacinio skundo taisymas negali būti laikomas jo pildymu (keitimu), o pirmosios instancijos teismas darydamas priešingą išvadą, apelianto 2017 m. rugpjūčio 4 d. paduoto apeliacinio skundo turinį vertino pernelyg formaliai ir paviršutiniškai.
 1. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas A. T. prašo atskirąjį skundą atmesti ir palikti galioti Telšių rajono apylinkės teismo 2017 m. rugpjūčio 7 d. nutartį. Atsiliepimą grindžia šiais esminiais argumentais:
7.1.Apelianto 2017-08-04 pateiktame skunde yra daugelis naujų argumentų ar atskirų teksto dalių, kurie nebuvo nurodyti 2017-07-24 pateiktame skunde. 7.2. Apeliantas pagal 2017-07-25 nutartį turėjo pareigą pateikti ne bet kokį apelianto likvidatoriaus pasirašytą apeliacinį skundą, tačiau turėjo įrodyti, kad: apelianto atstovu prisistatantis advokatas buvo įgaliotas E. Š. 2017-07-24 pateiktą skundą parengti ir pasirašyti bei 2017-07-24 pateikto turinio skundą turėjo pasirašyti ir pats E. Š. arba jo įgaliotas asmuo. Tokių įrodymų nėra pateikta, todėl teismas pagrįstai nustatė terminą trūkumams pašalinti. Kadangi tinkamai ir laiku nebuvo pateiktas CPK reikalavimus atitinkantis skundas, pirmosios instancijos teismas 2017-08-07 priėmė pagrįstą nutartį. Apeliacinės instancijos teismas

konstatuoja:

9IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,

10teisiniai argumentai ir išvados

11Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir apskųstos dalies pagrįstumą ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, neperžengdamas atskirojo skundo ribų. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisako dėl atskirojo skundo faktinių bei teisinių pagrindų.
 1. Bylos duomenimis nustatyta, jog apeliantė (ieškovė) 2017-07-25 pateikė apeliacinį skundą dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo. Telšių rajono apylinkės teismas 2017 m. liepos 25 d. nutartimi nustatė apeliantei terminą trūkumams pašalinti: pateikti tinkamai pasirašytą apeliacinį skundą. Apeliantė 2017-08-02 pateikė prašymą dėl apeliacinio skundo trūkumų šalinimo ir pasirašytą apeliacinį skundą. Pirmosios instancijos teismas 2017 m. rugpjūčio 7 d. nutartimi nutarė, jog pateiktas apeliacinis skundas yra pakeistas (papildytas), kas draudžiama pagal CPK 323 straipsnio normas, todėl galutinį apeliacinį skundą atsisakė priimti, o pirminį laikė nepaduotu ir grąžino jį padavusiam asmeniui.
 1. Apeliantė kelia klausimą dėl teismo nutarties, kuria atsisakyta priimti jos apeliacinį skundą, pagrįstumo. Nurodo, kad 2017 m. rugpjūčio 4 d. paduotame apeliaciniame skunde nei apeliacinio skundo dalykas, nei jo pagrindas, skirtingai nei nurodo pirmosios instancijos teismas, apeliantės nebuvo pakeistas. Apeliantės nuomone, apeliacinio skundo pakeitimai, kurie iš esmės tik plačiau paaiškina tuos pačius apeliaciniame skunde jau esančius argumentus, įrodymus, gramatiniai ir sintaksiniai sakinių pataisymai negali būti laikomi, kaip apeliacinio skundo dalyko ir (ar) pagrindo keitimu, apeliacinio skundo pildymu (keitimu), o pirmosios instancijos teismas darydamas priešingą išvadą, apeliantės 2017 m. rugpjūčio 4 d. paduoto apeliacinio skundo turinį vertino pernelyg formaliai ir paviršutiniškai. Apeliacinės instancijos teismas su šiais apeliantės (ieškovės) argumentais iš dalies sutinka.
 1. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 323 straipsnį, pasibaigus apeliacinio skundo padavimo terminui, keisti (papildyti) apeliacinį skundą yra draudžiama. Tai reiškia, kad jeigu teikiamais paaiškinimais yra keičiamas arba pildomas apeliacinės instancijos teismui pateiktų procesinių dokumentų (skundų, atsiliepimų į juos) dalykas ar pagrindas nesilaikant CPK 323 straipsnyje nustatyto ribojimo, tokie paaiškinimai (ar atitinkama jų dalis) negali būti analizuojami ir vertinami (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-407/2014).
 1. Visgi, pažymėtina, kad CPK 42 straipsnyje įtvirtinta teise teikti tiek žodinius, tiek rašytinius paaiškinimus galima naudotis ir apeliaciniame procese, jeigu tokių paaiškinimų turinys neprieštarauja CPK 323 straipsnio nurodytam reikalavimui.
 1. Apeliacinės instancijos teismas įvertinęs apeliantės (ieškovės) pateiktą 2017 m. rugpjūčio 4 d. apeliacinio skundo turinį, paduodą pasibaigus apeliacinio skundo padavimo terminui, sprendžia, kad apeliacinio skundo dalykas ir (ar) pagrindas nebuvo pakeistas. Pastebėtina, kad 2017 m. rugpjūčio 4 d. pateikto apeliacinio skundo 11, 12, 14, 19, 20 puslapiuose yra tik nežymūs išsamesni teksto pakeitimai. Akcentuotina, kad tokie apeliacinio skundo pakeitimai, kurie iš esmės tik plačiau paaiškina tuos pačius apeliaciniame skunde jau esančius argumentus, įrodymus, gramatiniai ir sintaksiniai sakinių pataisymai negali būti laikomi, kaip apeliacinio skundo dalyko ir (ar) pagrindo keitimu (žr., pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2- 1176-407/2017; 2017 m. liepos 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1279-370/2017; 2017 m. liepos 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1356-330/2017). Esantys 2017 m. rugpjūčio 4 d. pateiktame apeliaciniame skunde pakeitimai laikytini tik rašytiniais paaiškinimais, pateiktais CPK 42 straipsnio nuostatų pagrindu. Taigi, rašytinių paaiškinimų turinio įvertinimas nesudaro pagrindo manyti, jog jais yra pildomas apeliacinis skundas.
 2. Apibendrinus nustatytas aplinkybes, išdėstytus argumentus ir išvadas, konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė priimti apeliantės (ieškovės) UAB „Transrental“ 2017 m. rugpjūčio 4 d. apeliacinį skundą. Dėl šių priežasčių pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina ir apeliacinio skundo priėmimo klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teismas

Nutarė

13Atskirąjį skundą tenkinti.

14Panaikinti Telšių rajono apylinkės teismo 2017 m. rugpjūčio 7 d. nutartį ir perduoti apeliacinio skundo priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

15Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai