Byla ATP-1197-533/2012
Dėl Švenčionių rajono apylinkės teismo 2012 m. liepos 23 d. nutarties, kuria netenkintas I. K. prašymas atnaujinti 2012 m. gegužės 16 d. nutarimo apskundimo terminą

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Viktoras Dovidaitis, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs I. K. atstovo advokato Mindaugo Paukštės atskirąjį skundą dėl Švenčionių rajono apylinkės teismo 2012 m. liepos 23 d. nutarties, kuria netenkintas I. K. prašymas atnaujinti 2012 m. gegužės 16 d. nutarimo apskundimo terminą,

Nustatė

2Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2012 m. gegužės 16 d. nutarimu I. K. administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. VR-11.1-37 AM092734 nubaustas pagal Lietuvos Respublikos ATPK 87 str. 3 d. 450 Lt dydžio bauda.

32012 m. liepos 18 d. Švenčionių rajono apylinkės teisme gautas advokato M. Paukštės prašymas atnaujinti terminą paduoti skundą dėl Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2012 m. gegužės 16 d. nutarimo.

4Švenčionių rajono apylinkės teismas 2012 m. liepos 23 d. nutartimi netenkino I. K. prašymo atnaujinti 2012 m. gegužės 16 d. nutarimo apskundimo terminą.

5Atskiruoju skundu I. K. atstovas advokatas prašo panaikinti Švenčionių rajono apylinkės teismas 2012 m. liepos 23 d. nutartį ir atnaujinti terminą pateikti skundą dėl Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2012 m. gegužės 16 d. nutarimo.

6Skunde teigiama, jog pareiškėjas apskundimo terminą praleido dėl objektyvių aplinkybių. Nurodoma, jog skundžiamas 2012 m. gegužės 16 d. nutarimas buvo gautas 2012 m. gegužės 21 d., t.y. I. K. kasmetinių atostogų, kurios prasidėjo 2012 m. gegužės 19 d. ir baigėsi 2012 m. birželio 2 d. metu, jam praktiškai ruošiantis išvažiuoti su šeima atostogauti į užsienį. I. K. išvyko tą pačią dieną, kai gavo nutarimą, todėl negalėjo pasirūpinti tinkamu savo atstovavimu, grįžęs iš atostogų dėl advokato užimtumo su juo susitiko 2012 m. birželio 7 d., t.y. jau praėjus apskundimo terminui. Tuo tarpu skundas buvo surašytas per protingą terminą 2 darbo dienas. Taip pat atkreipiamas dėmesys į tai, jog I. K. buvo suklaidintas pasikeitimų ATPK, nes anksčiau nutarimas buvo skundžiamas per 20 dienų nuo jo gavimo, o pasikeitus ATPK šis terminas yra skaičiuojamas nuo nutarimo priėmimo. Pažymima, kad dėl šios žmoniškos klaidos neturėtų kentėti teisingumas ir I. K. turi būti sudaryta galimybė ginčyti nutarimą atnaujinus terminą. Be to, skunde teigiama, jog skundo padavimo terminas skaičiuojamas ne nuo jo gavimo teisme, o nuo jo išsiuntimo, šiuo atveju skundas buvo atiduotas pašto įstaigai 2012 m. liepos 11 d. po 20 dienų nuo jo gavimo, kas laikytina protingu terminu skundo padavimui.

7Atsiliepimu į atskirąjį skundą prašoma palikti Švenčionių rajono apylinkės teismo 2012 m. liepos 23 d. nutartį nepakeistą ir atskirojo skundo netenkinti.

8Atsiliepime teigiama, jog nutarimas išsiųstas 2012 m. gegužės 17 d., o pareiškėjas jį gavo 2012 m. gegužės 21 dieną. Pareiškėjo atostogos bei jo interesus atstovaujančio advokato užimtumas nėra objektyvios priežastys atnaujinti terminą paduoti skundą. Pareiškėjas turėjo domėtis išnagrinėtos administracinio teisės pažeidimo bylos rezultatais, ginti savo teises ir teisėtus interesus. Teigiama, jog pareiškėjas turėjo advokatą, kuriam tikrai turėjo būti žinoma apie ATPK pakeitimus. Manytina, jog apylinkės teismas tinkamai išnagrinėjo visas aplinkybes ir priėmė teisėtą bei pagrįstą, teisingą sprendimą, todėl nėra pagrindo naikinti skundžiamos nutarties.

9Atskirasis skundas tenkintinas.

10Vadovaujantis Lietuvos Respublikos ATPK 293 straipsnio nuostatomis, skundas dėl organo (pareigūno) nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje gali būti paduotas per dvidešimt dienų nuo nutarimo priėmimo dienos. Jeigu šis terminas praleistas dėl svarbių priežasčių, jį pareiškėjo prašymu rašytinio proceso tvarka gali atnaujinti apylinkės teismas. Apylinkės teismo nutartis atsisakyti atnaujinti nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje apskundimo terminą per septynias darbo dienas nuo jos įteikimo dienos gali būti skundžiama apygardos teismui. Dėl apylinkės teismo nutarties atsisakyti priimti skundą gali būti paduotas atskirasis skundas (ATPK 296 str. 5 d.).

11Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento nutarimas I. K. atžvilgiu priimtas 2012 m. gegužės 16 d., todėl paskutinė diena skundui paduoti buvo 2012 m. birželio 5 d. Tuo tarpu skundas dėl minėto nutarimo, kaip matyti iš Švenčionių rajono apylinkės teismo 2012 m. birželio 21 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti I. K. skundą dėl 2012 m. gegužės 16 d. nutarimo, išsiųstas buvo 2012 m. birželio 11 d., t.y. praleidus apskundimo terminą. Pažymima, jog apylinkės teismas neteisingai nurodė, jog I. K. skundą padavė 2012 m. liepos 18 d. Kaip matyti iš bylos medžiagos, 2012 m. liepos 18 d. apylinkės teisme buvo gautas I. K. atstovo prašymas atnaujinti terminą pateikti skundą dėl priimto 2012 m. gegužės 16 d. nutarimo, o su prašymu buvo pateikti tam tikri dokumentai, tame tarpe ir skundas su priedais (b. l. 1). Tuo tarpu aplinkybė, jog nubaustas asmuo skundą išsiuntė būtent 2012 m. birželio 11 d. nustatyta įsiteisėjusia Švenčionių rajono apylinkės teismo 2012 m. birželio 21 d. nutartimi.

12Įvertinus prašyme nurodytas termino praleidimo priežastis (suplanuotos iš anksto atostogos, pastangos pasirūpinti tinkamu savo teisių atstovavimu) bei praleisto termino trukmę (6 dienos), manytina, jog terminas skundui paduoti turėjo būti atnaujintas. Apygardos teismas nenustatė, jog I. K. būtų piktnaudžiavęs teise paduoti skundą ar, kad žinodamas apie priimtą nutarimą, sąmoningai nesinaudojo savo procesinėmis teisėmis.

13Pažymima, kad administracinėn atsakomybėn patraukto asmens teisė apskųsti pareigūnų priimtą nutarimą, numatyta ATPK 291 str., yra tiesiogiai susijusi su konstitucine asmens teise į gynybą, todėl tais atvejais, kai svarstant tokio asmens teisę apskųsti procesinį sprendimą, kuris yra tiesiogiai susijęs su konstitucine asmens teise į gynybą, kyla nors mažiausia tikimybė, jog dėl nuo jo valios nepriklausančių aplinkybių asmuo negalėjo paduoti skundo, jos turėtų būti vertinamos asmens, kurio teisės gali būti pažeistos, naudai. Vien tam tikrų formalių pažeidimų nustatymas, neturi užkirsti kelio asmeniui pasinaudoti ir realizuoti teisę apskųsti jo atžvilgiu priimtą tam tikrą procesinį sprendimą. Be to, priimto nutarimo teisėtumo bei pagrįstumo patikrinimas teisme pagal I. K. ar jo atstovo skundą nepažeis kitų proceso dalyvių teisių bei interesų.

14Taip pat pažymima, jog apylinkės teismas nepagrįstai pakartotinai sprendė skundo dėl priimto 2012 m. gegužės 16 d. nutarimo priėmimo klausimą ir atsisakė jį priimti. Kaip jau buvo minėta, toks klausimas jau buvo išspręstas to paties teismo 2012 m. birželio 21 d. nutartimi.

15Dėl išdėstyto, Švenčionių rajono apylinkės teismo 2012 m. liepos 23 d. nutartis naikinama ir klausimas išsprendžiamas iš esmės.

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 30215 str. 6 d. 3 p.,

Nutarė

17panaikinti Švenčionių rajono apylinkės teismo 2012 m. liepos 23 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės: atnaujinti praleistą terminą paduoti I. K. ar jo atstovo skundą dėl Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2012 m. gegužės 16 d. nutarimo.

18Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai