Byla 2-19/2008

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Nijolės Piškinaitės ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Telšių rajono apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro ir atsakovo Lietuvos techninio sporto draugijos atskiruosius skundus dėl Šiaulių apygardos teismo 2007 m. lapkričio 23 d. nutarties, kuria sustabdytas nagrinėjimas civilinės bylos Nr. 2-142-267/2007 pagal ieškovo Telšių rajono apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro ir bendraieškio Lietuvos Respublikos Vyriausybės ieškinį atsakovams Telšių apskrities viršininko administracijai, uždarajai akcinei bendrovei ,,Telšių buitis“, uždarajai akcinei bendrovei ,,Klaipėdos technikos mokykla“ ir Lietuvos techninio sporto draugijai dėl įsakymo, turto panaudos bei nuomos sutarčių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Ieškovas Telšių rajono apylinkės prokuratūros vyriausiasis prokuroras, siekdamas apginti viešą interesą, kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams Telšių apskrities viršininko administracijai, UAB ,,Klaipėdos technikos mokykla“, UAB ,,Telšių buitis“ ir Lietuvos techninio sporto draugijai, kuriuo prašė:

51. Panaikinti 1998 m. kovo 20 d. Telšių apskrities viršininko įsakymo Nr. 361 „Dėl nuosavybės teisių pripažinimo į pastatus ir statinius Telšių rajone“ 9 punktą dėl UAB „Klaipėdos technikos mokykla“ nuosavybės teisės pripažinimo į statinius: technikos mokyklą 1C‘p, technikos mokyklą 2C2p, garažus 3G‘, sargo būdelę 4Bm, esančius ( - ).

62. Pripažinti negaliojančia 1998 m. gruodžio 2 d. tarp Lietuvos techninio sporto draugijos ir UAB „Klaipėdos technikos mokykla“ sudarytą panaudos sutartį Nr. 6.

73. Pripažinti negaliojančia 2005 m. gegužės 31 d. tarp UAB „Klaipėdos technikos mokykla“ ir UAB „Telšių buitis“ sudarytą minėtų pastatų ir statinių nuomos sutartį.

84. Įpareigoti atsakovą UAB „Telšių buitis“ grąžinti ginčo nekilnojamąjį turtą Lietuvos techninio sporto draugijai.

9Ieškovas nurodė, kad minėtas Telšių apskrities viršininko administracijos įsakymas, panaudos ir nuomos sutartys prieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms.

10Bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu 2007 m. lapkričio 23 d. teismo posėdyje atsakovas UAB „Klaipėdos technikos mokykla“ prašė sustabdyti bylos nagrinėjimą (t. 2, b. l. 154). Šį prašymą grindė tuo, kad Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas priėmė UAB „Klaipėdos technikos mokykla“ ieškinį atsakovams Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Klaipėdos apskrities viršininko administracijai ir Lietuvos techninio sporto draugijai, trečiasis asmuo UAB „Telšių buitis“, dėl 1996 m. ir 1998 m. minėto turto panaudos sutarčių pripažinimo negaliojančiomis.

11Šiaulių apygardos teismas 2007 m. lapkričio 23 d. nutartimi šį prašymą patenkino: sustabdė bylos nagrinėjimą iki Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme bus išnagrinėta civilinė byla pagal ieškovo UAB „Klaipėdos technikos mokykla“ ieškinį atsakovams Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Klaipėdos apskrities viršininko administracijai, Lietuvos techninio sporto draugijai dėl minėto turto panaudos sutarčių pripažinimo negaliojančiomis (CPK 163 str. 3 p.). Teismas sprendė, kad minėtoje civilinėje byloje nustatyti faktai gali turėti lemiamos įtakos nagrinėjamai bylai. Šią išvadą teismas grindė tuo, jog nurodytoje byloje ieškovas UAB „Klaipėdos technikos mokykla“ prašo pripažinti negaliojančiomis 1996 m. gegužės 29 d. Turto panaudos sutartį tarp panaudos davėjo Ekonomikos ministerijos ir panaudos gavėjo Lietuvos techninio sporto draugijos bei 1998 m. gruodžio 1 d. Turto panaudos sutarties Nr. 1 tarp panaudos davėjo Klaipėdos apskrities viršininko administracijos ir panaudos gavėjo Lietuvos techninio sporto draugijos dalį dėl UAB „Klaipėdos technikos mokykla“ perdavimo neatlygintinai naudotis.

12Atskiraisiais skundais ieškovas Telšių rajono apylinkės prokuratūros vyriausiasis prokuroras bei atsakovas Lietuvos techninio sporto draugija prašo minėtą teismo nutartį panaikinti, išspręsti klausimą iš esmės ir prašymą dėl bylos sustabdymo atmesti. Prašymą grindžia tokiomis aplinkybėmis:

131. Teismas netinkamai pritaikė CPK 163 straipsnio 3 punktą, nes nėra jokių argumentų, pagrindžiančių aplinkybes, kam reikalingas teismo sprendimas kitoje byloje nagrinėjant šią bylą, kokių faktų negalės nustatyti teismas, nagrinėdamas šią bylą. Jei teismas visus teisiškai reikšmingus faktus gali nustatyti pats nagrinėjamoje byloje, kai tarp bylų nėra prejudicinio ar kito teisinio ryšio, teismas neturi teisės sustabdyti bylos ir savo kompetenciją perkelti kitam teismui ar kitai institucijai. Ieškovas šioje byloje prašo panaikinti administracinį aktą kaip prieštaraujantį imperatyvioms teisės normoms, kurio pagrindu atsakovui UAB ,,Klaipėdos technikos mokykla“ nepagrįstai pripažinta nuosavybės teisė į valstybei priklausantį nekilnojamąjį turtą. Net ir tokiu atveju, jei būtų nuginčytos minėtos panaudos sutartys, kurių pagrindu valstybės turtas buvo perduotas valdyti bei naudoti Lietuvos techninio sporto draugijai, tai nepaneigtų Lietuvos valstybės nuosavybės į šį turtą, nesuteiktų pagrindo laikyti ginčo įsakymo 9 punktą teisėtu. Šiuo atveju teismas gali pats įvertinti įstatymų pažeidimus pripažįstant nuosavybės teises ir spręsti, ar yra pagrindas naikinti ginčo administracinį aktą. Nagrinėjamas ginčijamo administracinio akto, sandorių teisėtumo klausimas turi esminę reikšmę ginant teisėtus savininko – valstybės, interesus, todėl civilinės bylos nagrinėjimo sustabdymas iš esmės pažeistų savininko interesus.

142. Teismo nutartis neatitinka CPK 291 straipsnio pirmosios dalies reikalavimų, nes yra nemotyvuota. Dėl to nutartis pažeidžia šalių interesus ir sudaro sąlygas vilkinti procesą.

15Atsiliepimu į atskiruosius skundus atsakovas UAB ,,Klaipėdos technikos mokykla“ prašo minėtą teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad, priešingai nei teigia apeliantai, teismas išdėstė aplinkybes, kurios turės teisinės reikšmės šioje byloje: UAB ,,Klaipėdos technikos mokykla“ pateiktu ieškiniu prašo pripažinti negaliojančiomis 1996 m. bei 1998 m. panaudos sutartis ir būtent šios aplinkybės, tai yra minėtų sutarčių teisėtumo ginčijimas, turėtų būti laikomos objektyvia aplinkybe, dėl kurios teismas pagrįstai sustabdė šios bylos nagrinėjimą. Be to, tiek nagrinėjama byla, tiek minėta Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo byla nagrinėjamos dėl tų pačių nekilnojamųjų daiktų, kurie šiuo metu nuosavybės teise priklauso UAB ,,Klaipėdos technikos mokykla“. Dėl to galima situacija, kad Šiaulių apygardos teismas ir Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas priims skirtingus sprendimus dėl nuosavybės teisių į minėtus pastatus. Tokiu būdu būtų pažeisti esminiai civilinio proceso principai, teismų sprendimų privalomumo principas, nes vykdant vieną teismo sprendimą negalės būti įvykdytas kito teismo sprendimas. Siekdamas išvengti tokios situacijos, teismas pagrįstai sustabdė šios bylos nagrinėjimą. Be to, Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme nagrinėjamos civilinės bylos baigtis gali turėti įtakos nagrinėjamos bylos rezultatui, nes, patenkinus ieškinį minėtoje kitoje byloje ir pripažinus negaliojančia 1998 m. gruodžio 1 d. panaudos sutartį, iš esmės keistųsi šios bylos faktinės bei teisinės aplinkybės ir teismas turėtų iš naujo įvertinti ir kvalifikuoti tarp bylos šalių susiklosčiusius teisinius santykius. Atsakovo nuomone, iš apeliantų atskirųjų skundų argumentų nėra aišku, kokią reikšmę turėtų tariamas Lietuvos valstybės nuosavybės teisių į ginčo pastatus paneigimas. Be to, minėtoje kitoje byloje ieškovas UAB ,,Klaipėdos technikos mokykla“ apskritai nekelia reikalavimo panaikinti valstybės nuosavybės teises, todėl neaišku, dėl kokių priežasčių apeliantai remiasi argumentu dėl tariamo Lietuvos valstybės nuosavybės teisių panaikinimo. Iškilus teisiniam klausimui dėl Lietuvos valstybės nuosavybės teisių panaikinimo, tai turėtų būti sprendžiama ne pateikiant atskiruosius skundus, bet nagrinėjant bylą iš esmės. Atsakovo teigimu, minėtos bylos yra tiesiogiai susijusios ne dėl tariamų valstybės nuosavybės teisių ar šių teisių pažeidimų, bet dėl persidengiančių reikalavimų. Dėl to būtina sustabdyti vieną iš nagrinėjamų civilinių bylų, nes vieno teismo sprendimas gali turėti įtakos kito teismo sprendimo rezultatui.

16Atsiliepimu atsakovas UAB ,,Telšių buitis“ prašo atskiruosius skundus atmesti, o skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad teismo nutartis teisėta bei pagrįsta, nes kita civilinė byla yra susijusi su nagrinėjama byla bei joje priimtas sprendimas gali turėti įtakos šioje byloje. Nesustabdžius bylos būtų paneigta galimybė pateikti įrodymus, patvirtinančius atsakovų atsikirtimus, o tai nesuderinama su teisingu bylos nagrinėjimu. Atsakovas teigia, kad pats ieškovas savo ieškinio reikalavimus įrodinėja 1996 m. bei 1998 m. panaudos sutartimis, kurias prašoma pripažinti negaliojančiomis kitoje civilinėje byloje, todėl toje byloje priimtas sprendimas gali turėti įtakos nagrinėjant šią bylą.

17Atsiliepimu į atsakovo Lietuvos techninio sporto draugijos atskirąjį skundą ieškovas Telšių rajono apylinkės prokuratūros vyriausiasis prokuroras su skundu sutinka bei palaiko atsakovo prašymą.

18Atskirieji skundai tenkintini.

19Civilinės bylos sustabdymas – tai laikinas procesinių veiksmų, kuriais siekiama bylą išspręsti iš esmės, atlikimo sustabdymas neapibrėžtam terminui dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo byloje dalyvaujančių asmenų ar teismo valios. Akivaizdu, jog bylos nagrinėjimo sustabdymas gali pažeisti civilinio proceso koncentruotumo, ekonomijos principus, prieštarauti siekiui išspręsti kilusius ginčus per kiek įmanoma trumpesnį laiko tarpą. Dėl to CPK griežtai reglamentuoja atvejus, kada bylos nagrinėjimo sustabdymas yra privalomas ar galimas. Teismas dėl bylos sustabdymo privalo spręsti atsižvelgdamas į konkrečias kiekvienos bylos aplinkybes, turi įsitikinti, kad nesustabdžius bylos nėra galimybės tinkamai jos išnagrinėti, kad sustabdymas neužvilkins jos išnagrinėjimo ir nepažeis kitų joje dalyvaujančių asmenų teisėtų interesų.

20Kaip minėta, teismas sprendė, kad yra CPK 163 straipsnio 3 punkte numatytas civilinės bylos sustabdymo pagrindas, tai yra nagrinėjamą bylą būtina sustabdyti, iki Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme bus išnagrinėta civilinė byla pagal ieškovo UAB „Klaipėdos technikos mokykla“ ieškinį atsakovams Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Klaipėdos apskrities viršininko administracijai, Lietuvos techninio sporto draugijai dėl ginčo turto panaudos sutarčių pripažinimo negaliojančiomis. Teismo nuomone, minimoje byloje priimtas teismo sprendimas ir nustatyti faktai turės prejudicinę reikšmę nagrinėjamoje civilinėje byloje, tai yra šios bylos negalima nagrinėti, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline tvarka.

21Iš bylos medžiagos matyti, kad nagrinėjamoje civilinėje byloje ieškovas Telšių rajono apylinkės prokuratūros vyriausiasis prokuroras, siekdamas apginti viešą interesą ir pareikšdamas ieškinį atsakovams Telšių apskrities viršininko administracijai, UAB ,,Telšių buitis“, UAB ,,Klaipėdos technikos mokykla“ ir Lietuvos techninio sporto draugijai dėl įsakymo, turto panaudos bei nuomos sutarčių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo, remiasi valstybės nuosavybės teisės į ginčo turtą pažeidimu. Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje ieškovas UAB „Klaipėdos technikos mokykla“, pareikšdamas ieškinį atsakovams Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Klaipėdos apskrities viršininko administracijai, Lietuvos techninio sporto draugijai dėl minėto turto panaudos sutarčių pripažinimo negaliojančiomis, savo ieškinio reikalavimus grindžia tuo, kad šios sutartys buvo sudarytos dėl ieškovui UAB „Klaipėdos technikos mokykla“ priklausančio turto bei prieštarauja imperatyvioms teisės normoms. Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje ieškovas UAB „Klaipėdos technikos mokykla“ remiasi savo nuosavybės teise, kuri yra ginčijama nagrinėjamoje byloje. Taigi abiejose minimose bylose pareikšti ieškinio reikalavimai yra grindžiami nuosavybės teisėmis, tai yra savininko teise valdyti, naudotis bei disponuoti tuo pačiu objektu, tai yra į ( - ) esančiu nekilnojamuoju turtu: technikos mokykla 1C‘p, technikos mokykla 2C2p, garažais 3G‘, sargo būdele 4Bm, abiejose bylose dalyvauja tie patys asmenys ir, reikalaudami pripažinti negaliojančiais aktą ir sutartis, remiasi CK 1.80 straipsniu bei Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. kovo 22 d. nutarimo Nr. I-63 ,,Dėl Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti, esančios Lietuvoje“, šį nutarimą pakeitusio Lietuvos Respublikos 1995 m. vasario 23 d. įstatymo ,,Dėl Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto tolesnio naudojimo“ bei jų nuostatas įgyvendinančių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų reikalavimų pažeidimu. Atsakovas UAB ,,Klaipėdos technikos mokykla“ atsiliepime į ieškovo Telšių rajono apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro ir atsakovo Lietuvos techninio sporto draugijos atskiruosius skundus nurodo, kad minėtos bylos yra tiesiogiai susijusios, tik mano, kad tai siejama ne su tariamų valstybės nuosavybės teisių ar šių teisių pažeidimų, kaip teigia ieškovai, bet su reikalavimų persidengimu. Dėl šių bylų susietumo sutinka ir kiti byloje dalyvaujantys asmenys. Atsakovas UAB ,,Klaipėdos technikos mokykla“, remdamasis paminėtais argumentais, atsiliepime teigia, kad nesustabdžius nagrinėjamos bylos būtų pažeista jo procesinė teisė pateikti įrodymus, patvirtinančius atsakovų atsikirtimus, o tai nesuderinama su teisingu bylos nagrinėjimu.

22Teisėjų kolegija sprendžia, kad bylos medžiaga iš tiesų patvirtina tai, jog minimos civilinės bylos yra tarpusavyje susijusios, tačiau, priešingai nei nusprendė teismas, nagrinėjamuose ginčuose prejudicinė reikšmė teikiama būtent nagrinėjamoje byloje teismo priimtam sprendimui antrosios bylos atžvilgiu, nes šiame sprendime teismas turės nuspręsti dėl ieškovo Telšių rajono apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro, ginančio viešą interesą, bei bendraieškio Lietuvos Respublikos Vyriausybės reikalavimų pagrįstumo bei atsakovo UAB ,,Klaipėdos technikos mokykla“ nuosavybės teisės į ginčo turtą, todėl skundžiama nutartis naikinama kaip neteisėta ir nepagrįsta, o atsakovo UAB „Klaipėdos technikos mokykla“ prašymas dėl nagrinėjamos bylos sustabdymo atmetamas (CPK 329 str. 1 d., CPK 163 str. 3 p.).

23Kaip žinoma, sutinkamai su CPK 136 straipsnio 4 dalimi teismas, nustatęs, kad teismo ar teismų žinioje yra kelios vienarūšės bylos, kuriose dalyvauja tos pačios šalys, arba kelios bylos pagal vieno ieškovo ieškinius skirtingiems atsakovams, arba pagal skirtingų ieškovų ieškinius tam pačiam atsakovui, gali sujungti tas bylas į vieną bylą, kad jos būtų kartu išnagrinėtos, jeigu taip sujungus bus greičiau ir teisingai išnagrinėti ginčai, taip pat tais atvejais, kai jose nagrinėjami reikalavimai tarpusavyje susiję ir dėl to bylų negalima išnagrinėti skyrium. Teisėjų kolegija, konstatavusi, jog abi minimos bylos yra tarpusavyje susijusios, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas turėtų svarstyti klausimą dėl nagrinėjamos civilinės bylos bei Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme nagrinėjamos civilinės bylos sujungimo. Tokie pirmosios instancijos teismo veiksmai atitiktų civilinio proceso koncentruotumo principo, kuris yra vienas iš pagrindinių civilinio proceso principų, ir glaudžiai su juo susijusio proceso ekonomiškumo principo reikalavimus (CPK 7 str.). Toks kilusio ginčo nagrinėjimo organizavimas taip pat nekeltų šalims klausimų dėl jų procesinių teisių pažeidimo.

24Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

25Ieškovo Telšių rajono apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro ir atsakovo Lietuvos techninio sporto draugijos atskiruosius skundus patenkinti.

26Šiaulių apygardos teismo 2007 m. lapkričio 23 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsi iš esmės – atmesti atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Klaipėdos technikos mokykla“ prašymą sustabdyti civilinės bylos Nr. 2-142-267/2007 pagal ieškovo Telšių rajono apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro ir bendraieškio Lietuvos Respublikos Vyriausybės ieškinį atsakovams Telšių apskrities viršininko administracijai, uždarajai akcinei bendrovei ,,Telšių buitis“, uždarajai akcinei bendrovei ,,Klaipėdos technikos mokykla“ ir Lietuvos techninio sporto draugijai dėl įsakymo, turto panaudos bei nuomos sutarčių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo nagrinėjimą.

Proceso dalyviai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija... 4. Ieškovas Telšių rajono apylinkės prokuratūros vyriausiasis prokuroras,... 5. 1. Panaikinti 1998 m. kovo 20 d. Telšių apskrities viršininko įsakymo Nr.... 6. 2. Pripažinti negaliojančia 1998 m. gruodžio 2 d. tarp Lietuvos techninio... 7. 3. Pripažinti negaliojančia 2005 m. gegužės 31 d. tarp UAB „Klaipėdos... 8. 4. Įpareigoti atsakovą UAB „Telšių buitis“ grąžinti ginčo... 9. Ieškovas nurodė, kad minėtas Telšių apskrities viršininko administracijos... 10. Bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu 2007 m. lapkričio 23 d.... 11. Šiaulių apygardos teismas 2007 m. lapkričio 23 d. nutartimi šį prašymą... 12. Atskiraisiais skundais ieškovas Telšių rajono apylinkės prokuratūros... 13. 1. Teismas netinkamai pritaikė CPK 163 straipsnio 3 punktą, nes nėra jokių... 14. 2. Teismo nutartis neatitinka CPK 291 straipsnio pirmosios dalies reikalavimų,... 15. Atsiliepimu į atskiruosius skundus atsakovas UAB ,,Klaipėdos technikos... 16. Atsiliepimu atsakovas UAB ,,Telšių buitis“ prašo atskiruosius skundus... 17. Atsiliepimu į atsakovo Lietuvos techninio sporto draugijos atskirąjį skundą... 18. Atskirieji skundai tenkintini.... 19. Civilinės bylos sustabdymas – tai laikinas procesinių veiksmų, kuriais... 20. Kaip minėta, teismas sprendė, kad yra CPK 163 straipsnio 3 punkte numatytas... 21. Iš bylos medžiagos matyti, kad nagrinėjamoje civilinėje byloje ieškovas... 22. Teisėjų kolegija sprendžia, kad bylos medžiaga iš tiesų patvirtina tai,... 23. Kaip žinoma, sutinkamai su CPK 136 straipsnio 4 dalimi teismas, nustatęs, kad... 24. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 2... 25. Ieškovo Telšių rajono apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro ir... 26. Šiaulių apygardos teismo 2007 m. lapkričio 23 d. nutartį panaikinti ir...